RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL"

Transkript

1 RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

2 TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og relevante afsnit af Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) direktivet 89/6/EC og Lavspændingsdirektivet 7/2/EU OVERENSSTEM- MODEL- MODEL KODE TAU 150 N ,0 TAU 210 N ,0 TAU 270 N ,0 TAU 50 N 40186,0 TAU 450 N ,0 TAU 600 N ,0 TAU 800 N ,0 TAU 1000 N ,0 TAU 1250 N ,0 TAU 1450 N ,0 MODEL KODE TAU 150 NC 40185,0 TAU 210 NC 40186,0 TAU 270 NC 40187,0 TAU 50 NC 40188,0 TAU 450 NC 40189,0 TAU 600 NC ,0 2

3 Kære kunde! Tak fordi du valgte en r TAU kondenserende kedel i rustfrit stål. Du har købt en højeffektiv kedel af høj kvalitet, som er konstrueret til at give en pålidelig, sikker ydelse og sikre komforten i bygningen mange år frem. Sørg for at kedlen får regelmæssige serviceeftersyn af en r autoriseret tekniker fra Milton A/S. Deres teknikere er specielt oplært i at få din kedel til at køre godt og økonomisk. Milton A/S har også lager af alle originale reservedele, som der kan blive brug for. Denne instruktionsbog indeholder vigtige informationer og forholdsregler, som skal overholdes for at sikre en problemfri installation og effektiv drift af din r TAU kedel. Så endnu en gang tak for handlen. Riello S.p.A. Hvis du vil, kan Milton A/S også give dig en system servicebog. Den er et lovkrav i nogle lande. Milton A/S hjælper dig gerne med at få det bedste ud af din nye kedel.

4 INDHOLD GENERELT Side Generel information om sikkerhed 5 Sikkerhedsregler 5 Produktbeskrivelse 6 Styrepaneler 7 Anbefalede brændere 7 Typeskilte 8 Tilbehør 9 Tekniske data 9 SYSTEMHÅNDTERING Første opstart 10 Forberedelse af lange slukkede perioder 11 Rensning 12 Vedligehold 12 Nyttig information 1 INSTALLATION Udpakning af produktet 14 Mål og vægt 15 Håndtering 15 Placering af følere 16 Krav til vandet i systemet 17 Vandtilslutninger 21 Kondensatudløb 25 Kondensatneutralisering 25 Røggasafgang 27 Dørhængsler 27 Vending af dørens åbningsside 28 Fjernelse af dørhængsel-enhed "B" 29 Montering af panelerne 0 TEKNISK ASSISTANCE OG SERVICE Forberedelse af første opstart 1 Første opstart 2 Kontroller under og efter første opstart Vedligehold 4 - Åbning af døren Rensning af kedlen 5 Fejlfinding 6 TILLÆG Vandbehandling i centralvarmesystemer (uddrag af Italiensk standard UNI 8065) 7 Følgende symboler bruges i denne manual: b FORSIGTIG! = Om processer, som kræver omhu og tilstrækkelig forberedelse. a STOP! = Om processer, du IKKE må udføre. Denne manual kode Rev. 10 (07/09) indeholder 44 sider. 4 INDHOLD

5 TAU kedlerne leveres i separate kasser. Kontroller, at produktet er leveret komplet og ubeskadiget straks efter, at du har modtaget det. Rapporter enhver afvigelse eller skade til den r forhandler, hvor du har købt anlægget. Denne r kedel må kun installeres af en autoriseret installatør. Det er et lovkrav. Ved afslutningen af installationen skal installatøren udstede en deklaration til ejeren, som bekræfter, at installationen er udført korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne givet af r i denne vejledning, og at den opfylder alle relevante love og standarder. Kedlen må kun bruges til det formål, der er specificeret af r og til hvilket, den er konstrueret. r påtager sig intet ansvar, kontraktmæssigt eller andet, for skade på ejendom, personer eller dyr, der er forårsaget af ukorrekt installation, justering, vedligehold eller brug. Hvis du bemærker bare den mindste lækage af vand eller andre væsker fra varmesystemet, afbryd straks elforsyningen på hovedafbryderen, luk for vandtilførslen, og kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret r tekniker. Kontroller regelmæssigt, at driftstrykket i varmekredsen er mindst 1 bar, og mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for dette udstyr. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret r tekniker. Hvis kedlen ikke skal bruges i en længere periode, kontakt Miltons tekniske afdeling eller en kvalificeret tekniker for at få udført følgende mindste klargøring af kedlen. - Afbryd strømmen til styrepanelet med hovedafbryderen. - Luk for ventilen for gastilførsel og spærreventilerne i vandkredsen. - Tøm varmekredsene, hvis der kan være risiko for frostskader. Systemet skal serviceres af en autoriseret installatør mindst én gang om året. Denne installationsvejledning er en integreret del af kedlen. Den skal opbevares på et sikkert sted og ALTID følge kedlen, også selv om det bliver solgt til en anden ejer eller flyttet til en anden bruger eller installation. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny fra Milton A/S. GENEREL INFORMATION OM SIKKER- FORHOLDSREG- Brugen af enhver form for udstyr, der er tilsluttet lysnettet, kræver at en række fundamentale sikkerhedsregler respekteres. Især: Tillad ikke, at børn eller svagelige perioner betjener r kedlen uden overvågning. Hvis du kan lugte gas eller røg, betjen ikke noget elektrisk udstyr inkl. afbrydere eller værktøj mm. Hvis du opdager en mistænkelig lugt: - Ventiler rummet ved at åbne alle døre og vinduer. - Luk for gas spærreventilen. - Rapporter straks problemet til Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret r tekniker. Rør aldrig ved kedlen med bare fødder, eller hvis du er våd. Rens eller servicer aldrig kedlen uden først at afbryde den fra el-nettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. Udfør ikke ændringer i sikkerheds- eller styresystemerne uden forudgående tilladelse og instruktioner fra kedelproducenten. er tilsluttet lysnettet. Bloker eller begræns ikke ventilationen i kedelrummet. Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for en korrekt forbrænding. Udsæt ikke kedlen for sol og regn mm. Den er ikke konstrueret til udendørs brug. Sluk ikke for kedlen, hvis udetemperaturen kan falde til under NUL (frostrisiko). Opbevar ikke brændbare stoffer i kedelrummet, heller ikke i korrekt emballage. Bortkast ikke kedelemballagen i naturen, eller efterlad den indenfor børns rækkevidde, da det kan indebære en potentiel risiko. Bortskaf kedelemballagen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du må aldrig trække i, afmontere eller sno de elektriske kabler, der kommer ud af kedlen, selv om det ikke GENERELT 5

6 PRODUKTBESKRIVELSE r TAU rustfri stålkedler er kondenserende kedler med tregangs røgpassage for installation i kedelrum. De er primært konstrueret til centralvarmeanlæg, og de kan også med tilslutning til en varmtvandsbeholder producere varmt brugsvand. Alle dele, som kommer i kontakt med røggasserne er lavet af titanium-stabiliseret rustfrit stål for at sikre en maksimal modstand overfor det sure kondensats korroderende egenskaber. Kedlen er konstrueret med forbrændingskammeret øverst og det glatte rørbundt nederst, for at optimere varmeoverførslen og virkningsgraden og for at maksimere virkningen af kondenseringen. Kedlen har et højt vandindhold, som er fordelt mellem dens top- og bundsektioner. Det sikrer, at fremløbstemperaturen hurtigt når den indstillede temperatur, samtidig med at optimere den kondenserende effekt og beholde vandet i varmeveksleren så længe som muligt. TAU kedlerne har lavtryks forbrændingskammer for at opnå en bedre forbrænding, og de har højtemperaturbestandige rustfrit stål turbulatorer inde i rørbundtet for at opnå maksimal effektivitet. Kedlen er fuldstændigt isoleret med et lag højdensitets glasuld. De malede udvendige paneler er ligeledes indvendigt isoleret med et lag højdensitets glasuld. Kedlens frontlåge og røggaskammeret kan åbnes helt for at lette inspektion, vedligehold og rensning af indvendige dele, og dermed gøre service på kedlen hurtigere. Frontlågen kan åbnes i den valgte side uden at fjerne brænderen. Frontlågen er fabriksmonteret med hængslerne til venstre, men dette kan ændres om nødvendigt for at tilpasse kedlen til den ønskede installation (*) 7 8 (*) Brænder 2 - Skueglas med trykmålepunkt - Dør 4 - Paneler 5 - Fremløb 6 - Fitting til sikkerhedsarmatur 7 - Varme-returløb (højtemperatur) 8 - Varme-returløb (lavtemperatur) 9 - Blindprop 10 - Dyklomme til instrument eller føler 11 - Brændkammer 12 - Røggas tilslutning 1 - Røggaskasse 14 - Inspektionsluge 15 - Kondensatafløb 16 - Kedelaftapning 17 - Turbulatorer 18 - Røggasrør røggaspassage (*) På TAU 1450 N er lavtemperatur returløbet (8) placeret på bagsiden af kedlen, og sikkerhedsfittingen (6) har flange. 6 GENERELT

7 STYREPANELER r5000 styrepaneler kan bruges sammen med r TAU stålkedler som nedenfor angivet. CL/M for centralvarme med en- eller to-trinsbrænder og temperaturstyringskort. BOX for styring af brænderfunktioner via en elektronisk styring fra r ESATTO serien. CL/M styrepanelerne har mulighed for installation af op til yderligere funktionsstyringer. ANBEFALEDE BRÆNDERE De brændere, vi anbefaler for at opnå den bedste ydeevne for r TAU kedlerne, er: GAS TO-TRINS MODULERENDE BRÆNDER TAU TAU N TILBEHØRSSÆT MODEL KODE BRÆNDERPLADE LANGT HOVED Gulliver BS D (*) RS 4 t.c RS 44 t.c RS 50 t.c RS 70 t.c RS 100 t.c RS 10 t.c RS RS 4/M MZ t.c RS 44/M MZ t.c RS 50/M t.c RS 70/M t.c RS 100/M t.c RS 10/M t.c RS 190/M t.c Gulliver BS /M (*) RS 25/M BLU (*) RS 5/M BLU (*) RS 45/M BLU (*) RS 68/M BLU (*) RS 120/M BLU (*) RS 160/M BLU (*) RS 25/E BLU (*) RS 5/E BLU (*) RS 45/E BLU 8970 (*) RS 68/E BLU (*) RS 120/E BLU (*) RS 160/E BLU (*) (*) Lav NOx: Lav emission af kvælstofoxid. BEMÆRK: Brænderne skal monteres med et gasarmatur. Se manualen for brænderen for yderligere information om: - brænderinstallation - elektriske tilslutninger - brænderjusteringer GENERELT 7

8 VIGTIGT! Hvis du installerer en ny kedel, men genbruger den gamle brænder, skal du altid udføre følgende kontroller: A - Kontroller, at den gamle brænders ydeevne er tilstrækkelig til at opfylde kedlens krav. - Kontroller, at længden og diameteren af brænderrøret opfylder specifikationerne i nedenstående tabel. Ø Når du er færdig med at installere brænderen i kedlen, fyld sprækken mellem brænderrøret og det ildfaste materiale i døren med keramisk isolering (A), der følger med kedlen. L MODEL N 1000 N 1250 N 1450 N Min. L (mm) Ø (mm) Genbrug ikke gamle brændere, hvis længden af brænderrøret er mindre end specificeret i tabellen. PRODUKTIDENTIFIKATION Kedlerne er identificeret ved to typeskilte: - Serienummer skilt Det er monteret på kedlen og specificerer serienummer, model og kedeleffekt. - Typeskilt Liste over kedlens tekniske specifikationer og ydeevne. Det findes i dokumentationskuverten. Ved afslutningen af installationen SKAL DU ANBRINGE DEN klart synligt nær toppen af et af sidepanelerne. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny fra Milton A/S. Hvis disse typeskilte eller andre midler til identifikation af produktet beskadiges, fjernes eller mistes, kan korrekt installation og service blive vanskeliggjort. 8 GENERELT

9 EKSTRATILBEHØR Følgende ekstratilbehør er tilgængeligt, men skal bestilles separat: TILBEHØR KODE Brænderplade for stålkedler Brænderplade N 2 neutraliseringssæt (TAU ) N2 neutraliseringssæt (TAU ) N neutraliseringssæt (TAU ) TEKNISKE DATA Beskrivelse KEDELmodel N 1000 N 1250 N 1450 N Brændsel GAS Nominel indfyret varme (Q maks.) 150,0 210,0 270,0 49,0 450,0 600,0 800,0 1000,0 1250,0 1450,0 kw Nominel indfyret varme (Q min.) 111,0 151,0 211,0 271,0 50,0 451,0 601,0 801,0 1001, kw Nominel maks. varmeydelse (80/60 C) (Pn maks,) 147,8 207, 269,9 46,7 445,2 59,6 791,2 989,4 126,7 144,6 kw Nominel min. varmeydelse (80/60 C) (Pn min,) 108,2 147,2 205,7 265,6 9,5 47,5 58,0 777,0 971,0 121,5 kw Nominel maks. varmeydelse (40/0 ) (Pn maks,) 159,7 22,6 290,2 75,2 481,5 642,0 802,5 1070,0 17,5 1551,5 kw Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (80/60 C) 98,5 98,7 99,9 99, 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn min. (80/60 C) 97,5 97,5 97,5 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (50/0 ) 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (40/0 ) 106,5 106,5 107,5 107,5 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved 0% af Pn. (0 ) 106,6 106,8 109,0 107, 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Skorstenstab ved stor ydelse (Qmaks) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 % Kedeltab med tændt brænder 0, 0, 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 % Konstant tryktab <1 % Røggastemperatur ( T) < (*) C Røggas masseflow (Q maks.) 0,07 0,09 0,12 0,15 0,20 0,26 0, 0,4 0,54 0,6 kg/sek Brændkammertryk 2,0 2,7,2 4,6 5,0 5,5 5,7 6, 6,8 7,4 mbar Brændkammer rumfang 172,0 172,0 241,0 279,0 442,0 496,0 75,0 845,0 107,0 1249,0 dm Totalt rumfang af røggasdelen 25,0 277,0 41,0 482,0 77,0 860,0 1290,0 1454,0 176,0 2097,0 dm Varmevekslerens overfladeareal 6,1 8,8 1,0 16, 21,8 28,8 9,6 46,5 56,2 62,28 m 2 Volumetrisk varmeydelse (Q maks.) 872,1 1220,9 1120, 1250,9 1018,1 1209,7 996,0 118,4 1205,4 1160,9 kw/m Specifik varmeydelse 2,75 2,10 20,4 20,9 20,1 20, 18,5 21,0 21,7 22,6 kw/m 2 Maksimal kondensatproduktion 18,4 27,4 1,9 40,9 52,2 7,8 88,0 111,4 12,7 159,5 l/t Maksimalt arbejdstryk 6 bar Maksimal tilladt temperatur 100,0 C Maksimal driftstemperatur 80,0 C Tryktab T 10 C 150,1 100,4 121,5 128,7 0,2,8 46,4 54,0 6,0 4,2 mbar Tryktab T 20 6, 28,4 0,6 28,7 8,5 9,0 1,4 16, 10,2 11, mbar (*) Afhænger af returløbstemperaturen (0-60 C) (**) Ved Pn maks. og fremløb T = 80 C, returløb T = 60 C og CO 2 = 9.7% Skorstenen skal garantere et minimum træk specificeret i de relevante tekniske standarder, under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Værdier opnået med r brændere: BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU. GENERELT 9

10 FØRSTE OPSTART En Milton tekniker skal starte din r TAU kedel første gang. Når først det er sket, kan kedlen overlades til at fungere automatisk. I særlige tilfælde, fx efter lang tids stilstand, kan det være nødvendigt at lade en kvalificeret tekniker genstarte kedlen uden at involvere Milton A/S. For at genstarte kedlen udfør følgende kontroller mm.: - Kontroller at gasventilen og varmesystemets spærreventiler er lukket. - Mens systemet stadig er koldt, kontroller at driftstrykket i varmekredsen er mindst 1 bar, og mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for dette udstyr. - Da styrepanelet indeholder en temperaturstyring, kontroller at styrepanelet er tændt. - Juster timer termostaten (hvis installeret) eller temperaturstyringen til den ønskede temperatur (~20 C). - Tænd for systemets hovedafbryder. ON OFF - Indstil kedeltermostaten på styrepanelet til dens højeste værdi Tænd styrepanelet på dets afbryder og kontroller, at den grønne 'tændt' lampe lyser SYSTEMHÅNDTERING

11 Brænderen skal nu starte og forblive i drift, indtil den indstillede temperatur er opnået. Brænderen vil derpå tænde og slukke automatisk for at vedligeholde den indstillede temperatur uden yderligere operatørindgreb. Hvis der opstår en tændings- eller funktionsfejl, udfører brænderen en "LÅSENDE NEDLUKNING". Det vises med en rød lampe på brænderen, og med en advarselslampe på styrepanelet. Hvis der opstår en "LÅSENDE NEDLUKNING", vent ca. 0 sekunder før du resetter brænderen. For at resette brænderen tryk på den røde lampe på brænderen, og vent indtil flammen tænder. Gentag højst denne operation 2- gange. Hvis problemet stadig ikke er løst, tilkald Miltons tekniske service. FORBEREDELSE AF LANGE SLUKKEDE PERIODER Hvis kedlen ikke skal bruges i lang tid, udfør følgende: - Sluk styrepanelet på dets afbryder, og kontroller, at den grønne 'tændt' lampe slukker ON - Sluk for systemets hovedafbryder. OFF - Luk for ventilen for gastilførsel og spærreventilerne i vandkredsen Tøm varmekredsene, hvis der kan være risiko for frostskader. Hvis du opdager problemer under denne procedure, tilkald Miltons tekniske service SYSTEMHÅNDTERING 11

12 RENGØRING Brug en opvredet klud med sæbevand til at rengøre kedlens ydre paneler. For at fjerne svære pletter brug en klud med en blanding af 50 % vand og denatureret sprit eller et andet egnet rensemiddel. Tør kedlen omhyggeligt efter, når rengøringen er slut. Brug ikke slibende rensesvamp eller skurepulver. Brændkammeret og røggaskanalerne skal rengøres periodisk af Miltons tekniske service eller en kvalificeret tekniker (se side 5). Rens eller serviceraldrig kelden uden først at afbryde den fra el-nettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. VEDLIGEHOLDELSE DEN SYSTEMANSVARLIGE SKAL SIKRE AT PROFESSIONELT KVALIFICERET PERSONALE UDFØRE PERIODISK VEDLIGEHOLD OG MÅLINGER AF FORBRÆNDINGENS EFFEKTIVITET. Det er omfattet af national lovgivning. Miltons tekniske service er kvalificeret til at opfylde disse lovmæssige krav, og de kan også give nyttig information om VEDLIGEHOLDSPROGRAMMER, der er konstrueret til at sikre: - Større sikkerhed; - Overholdelse af alle relevante love og regler; - At undgå bøder i tilfælde af stikprøvekontroller. 12 SYSTEMHÅNDTERING

13 NYTTIG INFORMATION Sælger:... Hr.... Adresse... Tel.... Installatør:... Hr.... Adresse... Tel.... Teknisk Assistance og Service:... Hr.... Adresse... Tel.... Dato Udført SYSTEMHÅNDTERING 1

14 UDPAKNING AF PRODUKTET rtau stålkedler leveres i 2 separate kasser: 1) INDERKEDEL KASSE, med dokumentationskuvert (A), indeholdende: - Brugervejledning; - Typeskilt (skal placeres på panelet ved afslutningen af installationen); - Garanticertifikat og vandtest certifikat; - Stregkode etiketter; - Reservedelskatalog; - Keramisk isolering (B); - Rensebørste (C). A C B Denne manual er en integreret del af kedlen. Når du har fundet den, læs den grundigt, og opbevar den på et sikkert sted. 2) PANELKASSE, komplet med samledele, beskyttet af bølgepap og en trækasse. VIGTIGT! For at kedlen skal fungere korrekt, skal den tilsluttes til et r 5000 styrepanel og dets tilbehør. 14 INSTALLATION

15 Mål og vægt D H H L1 40 L A B BESKRIVELSE KEDELmodel N 1000 N 1250 N 1450 N A - Base bredde mm B - Total bredde mm L - Dybde mm L1 - Base dybde mm H - Højde med vandfittings mm H1 - Kedelhøjde mm D - Brænderpladens højde mm Kedlens vægt kg Panelernes vægt kg HÅNDTERING r TAU stålkedler er monteret med løftebeslag. Vær omhyggelig, når du flytter kedlen, og brug kun løftegrej med en tilstrækkelig kapacitet. Fjern transportstropperne og fjern træpallen før kedlen placeres. Bær egnet personligt sikkerhedsudstyr, og brug egnet sikkerhedsudstyr. INSTALLATION 15

16 1 m INSTALLATIONSSTED r TAU stålkedler skal installeres i et særligt kedelrum med tilstrækkeligt store ventilationsåbninger, der opfylder gældende regler og standarder. Hvis det overhovedet er muligt, skal kedlen installeres på en sokkel for at hindre, at brænderens blæser suger støv ind, og for at lette installationen af kondensat afløbssystemet. tages af. Kedlens kondensatafløb skal placeres over højden af låget på systemets kondensat neutraliseringsenhed. Gastilførselsrøret skal installeres således, at kedlens paneler kan fjernes og frontlågen åbnes, uden at brænderen skal H ~ 0,1 m L L 1 m B 1 m BESKRIVELSE KEDELmodel N 1000 N 1250 N 1450 N B - Bredde mm L - Dybde mm 16 INSTALLATION

17 VANDET I VARMEKREDSENE INTRODUKTION Det vand, der bruges i centralvarmesystemet, SKAL være behandlet på en egnet måde for at sikre korrekt funktion af systemet og en lang levetid for kedlen og alle andre systemkomponenter. Slam, kedelsten og andre forureninger i vandet kan hurtigt medføre ikke reparerbare skader på kedlen på trods af de topkvalitetsmaterialer, den er lavet af. Det er desværre ikke usædvanligt kun at bruge vandbehandling på gamle systemer og på systemer, der allerede er påvirket af kedelsten, aflejringer og slam. I stærk modsætning til denne praksis er vandbehandling faktisk nødvendigt for at forlænge komponenternes liv, og for at sikre fortsat god effektivitet også af nye installationer. For yderligere information om vandbehandling, se det følgende afsnit, der indeholder en undersøgelse offentliggjort af ANICA (den italienske forening af stålkedelproducenter), og til tillægget til denne manual, som indeholder et uddrag af UNI standard 8065 om 'Vandbehandling i varmesystemer til bygninger'. Kontakt Miltons tekniske service for yderligere information om vandbehandlingsadditiver og deres brug. Hvis det ikke er mulig at behandle kedelvandet tilstrækkeligt, fordi vandtilførslen er automatisk og ukontrollerbar, eller det ikke er mulig at installere hindringer for iltning af vandet, eller hvis varmekredsen indeholder en åben ekspansionsbeholder, skal kedlen adskilles fra varmesystemet med en varmeveksler. Varmesystemets vand: Instruktioner for design, installation og håndtering af varmesystemer Vand blød- gøringsen- Filter Filter A Y Vandbehandling i varmeinstallationer: - Med en varmekapacitet Kedel Kemisk be- < 50 dw og en vandhårdhed Kedel Kemisk < 5 behandlingsenhed B enhed handlings- fr (19,7 dh) A - Med en varmekapacitet < 50 dw og en vandhårdhed < 15 fr (19,7 dh) - anbefales et filter for systemer med en kapacitet < 50 - er et filter obligatorisk for systemer med en kapacitet > 50 kw B Vandbehandling i varmeinstallationer: - Med en varmekapacitet < 50 dw og en vandhårdhed < 5 fr (19,7 dh) - Med en varmekapacitet < 50 dw og en vandhårdhed < 15 fr (19,7 dh) - anbefales et filter for systemer med en kapacitet < 50 - er et filter obligatorisk for systemer med en kapacitet > 50 kw Kemiske og fysiske vandparametre krævet i Italiensk standard UNI-CTI Kemiske og fysiske egenskaber Referencestandarder foreskriver visse påkrævede vardier. (I Italien er den relevante standard UNI-CTI 8065 'Vandbehandling i centralvarmesystemer', udgivet juni 1989.) Denne standard forudsætter, at de kemiske og fysiske egenskaber af varmesystemets vand svarer til drikkevand. Standarden kræver også, at alle systemer udstyres med kemisk vandbehandlingsudstyr, som beskytter systemets komponenter, samt et indløbsfilter, der forhindrer faste partikler i at komme ind i systemet og forårsage korrosion og slam. Parametre Måleenhed System påfyldningsvand Vandkredsvand ph* Total hårdhed fr <15 (8,4 dh) - (CaCO ) * Jern Maksimumsgrænsen (Fe)** mg/kg ph = 8 refererer - til systemer med <0,5radia- torer af aluminium eller letmetalselementer. ** Kobber Højere (Cu)** ph værdier mg/kg tyder på korrosion. - <0,1 Klar hvis Udseende Klar muligt Diagram, der viser vandbehandlingsudstyr som krævet i Italiensk standard UNI-CTI 8065 afhængig af systemets totale varmekapacitet INSTALLATION 17

18 Identifikation af vandbehandlinger krævet i Italiensk standard UNI-CTI 8065 Krav om en vandblødgøringsenhed med harpiks jonbytter. Filteret skal være enten vaskbart eller udskifteligt. Den mest egnede form for vandbehandling består i at tilføre specielle kemiske produkter (vandbehandling) til: - Stabilisering af hårdheden - Spredning af uønskede organiske og uorganiske aflejringer - Af-iltning af vandet og passivering af komponenternes overflader - Korrigering af ph - Danne en beskyttende film på komponenternes overflader - Kontrol med biologisk vækst - Frostbeskyttelse Kemiske produkter til vandbehandling skal opfylde relevante gældende love om vandforurening. Brugt på den rigtige måde garanterer Italiensk standard UNI-CT 8065 en sikker funktion af varmesystemet. De ønskede effekter af standarden kan dog selvfølgelig blive ødelagt af ukorrekt installation eller styring af systemet, inkl. voldsom efterfyldning og cirkulation af vandet gennem åbne ekspansionsbeholdere. Standarden er ofte ikke tilstrækkeligt respekteret. Især i eksisterende systemer tages der ikke tilstrækkelig hensyn til vandforsyningsvandets egenskaber og behovet for at indføre korrigerende midler. 2. Centralvarmesystemer Mulige årsager til korrosion og kedelsten Indtil for ca. 40 år siden var centralvarme ikke almindeligt i (italienske) hjem, og opvarmningen skete med systemer, der i dag betragtes som ekstremt gammeldags. Problemet med vandets egenskaber blev derfor ikke taget særligt alvorligt. Så kom energikrisen, den almindelige udbredelse af centralvarme, og introduktionen af standarder, og det stimulerede kedel- og varmesystem-producenterne til at udvikle mere avancerede materialer og mere avancerede (men også ofte mere følsomme) højeffektive varmeløsninger. Desværre, fordi de negligerede vigtigheden af vandbehandling, blev de strålende virkningsgrader hurtigt ødelagt af tilkalkning og korrosion. 2.1 Kalkaflejringer Kalk dannes, når kalcium- og magnesiumbikarbonat, der er opløst i vandet ved alm. temperatur, bliver omdannet kemisk, når vandet varmes op. Kalciumbikarbonat danner Kalciumkarbonat, vand og kuldioxid, og magnesiumbikarbonat danner magnesiumhydroxyd og kuldioxid. Kalciumbikarbonat Ca (HCO ) hævet temperatur----> CaCO + H 2 O + CO 2 Magnesiumbikarbonat Mg (HCO ) hævet temperatur----> Mg(OH) 2 + 2CO 2 Kalciumkarbonat og magnesiumhydroxid udskilles og danner uopløselige kompakte aflejringer, der sætter sig fast på overflader som kalksten, som er ret varmeisolerende. Et mm kalkstenslag isolerer lige så godt som en 250 mm tyk stålplade. Det er beregnet, at et 2 mm kalkstenslag i hele systemet øger brændselsforbruget med 25 %. Dannelsen af kalksten øges, jo højere temperaturen bliver. Generelt, hvis vandet kommer fra et område med meget kalk og magnesium, vil det være hårdt vand, og det vil danne kalksten ved enhver temperatur over 40 C. Inde i kedlen dannes kalksten især i de områder, der opvarmes direkte og når en høj temperatur. Derfor finder man som regel aflejringerne på de få steder, hvor temperaturen er højest. Et lag kalksten på kun 1 mm reducerer effektivt varmeoverførslen på de flader, de dækker på vandsiden. Hvis laget vokser yderligere kan det derfor medføre overhedning af metaldele, hvilket kan medføre brækage pga. termisk stress. Det vand, som bruges til at fylde systemet første gang, indeholder ikke kalcium og magnesiumbikarbonat nok til at bringe kedlen i fare. Det er mange efterfyldninger, der medfører tykke kalkstenslag, og som får kedlen til at bryde sammen. 2.2 Rust Rust kommer fra et naturligt fænomen, oxidering af jern. I naturen findes jern ikke i ren form, det er altid bundet til andre stoffer, og næsten altid til ilt (som ferro- eller ferrioxid). Jern kan adskilles fra sin iltbinding i en smelteovn der smelter malmen. Når først det er blevet til stål (og derfor kombineret med andre stoffer), vil jern uundgåeligt forsøge at genabsorbere ilt fra omgivelserne, fx luft eller vand, for at komme tilbage til sin oprindelige tilstand. Det er forklaringen bag den normale oxideringsproces. Stålplader og rør inde i en kedel eller et varmesystem optager ikke ilt fra vandet selv, men fra de mikrobobler af luft, der findes naturligt i vandet. Typiske problemer i centralvarmeanlæg omfattede: - Brækage i opvarmede overflader pga. overhedning, der var forårsaget af termisk isolering fra kalkaflejringer på vandsiden. - Rust - Aflejringskorrosion - Vagabonderende elektriske strømme (sjældent nu) - Diffus eller lokal syrekorrosion (forårsaget af den aggressive natur af vand med ph < 7) 18 INSTALLATION

19 Luft, der er opløst i vand, har et iltindhold på ca. 5%, hvilket er meget mere end normal atmosfærisk luft, der indeholder ca. 21%. Det er derfor især let for stål, der kommer i kontakt med vandet i varmesystemer, at absorbere ilt fra vandets mikrobobler og danne rust med den karakteristiske røde ferrioxid-farve Fe 2 O (rust). 4Fe + O 2 = 2Fe 2 O (ferrioxid eller rust) Hvis det ikke hindres vil det uafvendeligt medføre en reduktion af metallets originale tykkelse, og til sidst til gennemrustning. Korrosion er let at genkende på dens dannelse af små runde mærker (små kratere) i metallets overflade. Hvis korrosionen trænger gennem en kedeldel medfører det uundgåeligt en massiv lækage. Rustdannelse påvirker metal i hele varmesystemet og ikke kun visse bestemte steder. Det er derfor en meget destruktiv form for korrosion. Desuden, fordi det ikke kan repareres, kan det let forårsage en permanent lækage i kredsene. Hvis - modsat - systemet er vel beskyttet mod den ydre verden, og det ikke efterfyldes hyppigt, vil iltindholdet i vandet gradvis formindskes. Del lille oxidering, som foregår i et svagt iltmiljø, medfører i stedet dannelsen af sort magnetit (Fe 4 O 4 ) som faktisk beskytter ståloverfladerne mod yderligere rustangreb. Fe + 2O 2 = Fe O 4 (trijerntetraoxid, eller magnetit) De tekniske data i dette afsnit refererer specifikt til bygnings og industrielle varmesystemer med en arbejdstemperatur på op til 100 C. Brugere af denne type varmesystemer (modsat brugere af damp eller overhedede vandsystemer) undervurderer ofte de potentielle problemer forårsaget af undladelse af ordentlig vandbehandling eller af fejl i systemkonstruktion eller under systemets drift. Desværre medfører undladelse af at tage højde for disse risici ofte alvorlige skalder på kedlen og hele varmesystemet. I fx Italien er der derfor lovkrav om, at alle systemer til opvarmning og produktion af varmt brugsvand skal konstrueres i følge de italienske UNI og CEI standarder (UNI 8065). Afhængig af forholdene i vandforsyningen skal der derfor indbygges egnede vandbehandlingssystemer allerede på konstruktionsstadiet for at sikre, at vandet opfylder de relevante krav. Den systemansvarlige skal ligeledes vedligeholde systemet indenfor de specificerede driftsspecifikationer med brug af alle nødvendige check og handlinger. 2. Aflejringskorrosion Aflejringskorrosion er en elektrokemisk proces, der kommer fra tilstedeværelsen af fremmedlegemer (sand, rust, mm.) i vandet. Disse faste bestanddele danner ofte aflejringer (slam) i bunden af kedlen. De nederste dele af kedlen kan derfor blive påvirket af den kemiske reaktion mikro-korrosion, der er forårsaget af den elektrokemiske spændingsforskel mellem metallet (stål) og urenhederne i nærheden. 2.4 Korrosion fra vagabonderende strømme Korrosion fra vagabonderende strømme er faktisk ret sjældne i dag, men de kan opstå pga. forskellig elektrisk spænding mellem kedelvandet og kedlens metaldele eller rør, der medføre en katode/anode effekt. Alle kedlens metaldele skal derfor jordes effektivt, selv om denne form for korrosion især forårsages af jævnstrøm, som ikke mere bruges i lysnettet. Korrosion fra vagabonderende strømme kendes let på deres små koniske huller. 2.5 Spredt eller lokal syrekorrosion Der findes andre former for korrosion, der er svære at se, men alligevel kan være farlige, fordi de påvirker hele varmesystemet og ikke kun kedlen. Disse former for korrosion skyldes normalt, at vandet bliver surt (ph < 7), hvilket forårsages af: Ukorrekt blødgøring af vandet og tilstedeværelse af kuldioxid (som sænker vandets ph). Kuldioxid opstår lettere i blødgjort vand, og det opstår desuden ved dannelsen af kalksten. Syrekorrosion er diffus, og den angriber hele systemet mere eller mindre uens. - Ukorrekt afsyring (fx vask af dele uden brug af passiveringsmiddel). Syre i systemet kan medføre lokal perforering, hvis det ikke fjernes effektivt fra alle dele af systemet. Korrosionen kan let detekteres ved en kemisk analyse af vandet. Selv et minimalt jernindhold er et klart tegn på, at der sker korrosion. INSTALLATION 19

20 . Nye centralvarmesystemer Fejl, der skal undgås, og forholdsregler Ud fra hvad der er skrevet ovenfor, kan vi se, at det er vigtigt at undgå to faktorer, som kan medføre korrosion. Det er kontakt mellem vandet i systemet og luft, og at undgå hyppig efterfyldning af systemet. For at undgå kontakt mellem systemets vand og luft (for at undgår iltning af systemvandet), skal vi: - Kun bruge lukkede ekspansionsbeholdere med korrekt størrelse og forladetryk (trykket skal kontrolleres regelmæssigt); Sørg for, at systemet altid overalt holdes på et højere tryk end det atmosfæriske tryk (inkl. pumpernes sugeside), og at alle driftsbetingelser er overholdt (især fordi alle pakninger, og samlinger i vandkredsen er konstrueret til at modstå overtryk men ikke undertryk indefra; - Sørg for, at ingen del af systemet er udført i materialer, der er gennemtrængelige for luftarter (fx plastrør uden iltbarriere i gulvvarmesystemer). Ved den første vandpåfyldning og senere efterfyldning skal der altid bruges filtreret vand (plast eller metalfilter med en porestørrelse under 50 my) for at blokere for dannelsen af slam og dermed start af aflejringskorrosion. Tab af vand fra systemet, som medfører behov for efterfyldning, kan ikke kun være forårsaget af lækager i systemet. Det kan også forårsages af ukorrekt størrelse af ekspansionsbeholderen og af et forkert ladetryk. (Hvis normal termisk udvidelse medfører, at trykket i systemet stiger til over trykket for sikkerhedsventilen, vil sikkerhedsventilen også åbne.) Teoretisk set, når systemet én gang er fyldt op og udluftet, vil der ikke være behov for efterfyldning. Hvis det alligevel sker, er det pga. et af problemerne nævnt ovenfor. Enhver efterfyldning skal overvåges (fx af en vandmåler), vandbehandles og nedskrives i varmesystemets tekniske logbog. Det er ikke nok at stole på tilstedeværelsen af en blødgører tilsluttet et automatisk efterfyldningssystem. Kontinuert tilførsel af vand blødgjort til 8,4 dh vil hurtigt medføre dannelse af aflejringer og kalk på kedeldelene, især på de varmeste steder. Systemer skal også opvarmes langsomt første gang de tændes, og derefter til den højeste arbejdstemperatur for at aflufte vandet (da kuften ikke frigives fra vandet ved lav temperatur). Hvis et stort system indeholder mere end én kedel, skal alle kedler tændes samtidig for at sikre at den lille udfældning af kalk første gang bliver jævnt fordelt. 4. Forbedring af gamle varmesystemer Hyppige fejl og nødvendige forholdsregler Det sker ofte, når gamle centralvarmesystemer skal forbedres, og især når gamle kedler bliver udskiftet, at det ikke er muligt at ændre det eksisterende system. Men manglen på opmærksomhed på disse problemer, kan medføre hurtigt opståede skader på den nye kedel. Over mange års drift kan det gamle anlæg have opbygget en sort overflade inde i kredsene. Denne overflade (der især består af magnetit Fe 2 O 4, når jern oxideres i et iltfattigt miljø) giver faktisk en effektiv beskyttelse mod yderligere korrosion. Når nye dele med rene metaloverflader, især kedler, monteres på et gammelt system, vil de uafvendeligt blive offer-anode for hele varmesystemet. Hvis lækager i et system ikke kan repareres, og hyppig efterfyldning derfor er nødvendig, skal man være meget omhyggelig med at finde en løsning på problemet, især hvad angår valget af vandbehandlingssystem. Vandbehandlingssystemet skal svare til det, man bruger til dampopvamrningssystemer, som afkalker vandet helt (< 0,5 f = 0, dh), og så det ikke har en aggressiv ph. Det kan også være nødvendigt at tilsætte film-dannende afiltende additiver, og at installere et fysisk filtersystem for at forhindre, at urenheder trænger ind i systemet. Det ændrede system skal derefter startes som angivet ovenfor. Efterfølgende noter handler om nogle vigtige emner, og de kan hjælpe med at forbedre gamle systemer og sikre korrekt funktion af kedlerne i lang tid. Hvis det gamle system har en åben ekspansionsbeholder, skal den ændres til en lukket ekspansionsbeholder, hvis det er muligt. I dag kan denne ændring udføres, uden at det har betydning for systemets arbejdstryk. Disse modifikationer løser mange af problemerne forårsaget af kontakt mellem systemets vand og luft (korrosion mm.) og de forhindrer, at man skal bruge af-iltene produkter, som ellers skulle have været tilsat med jævne mellemrum i systemer med åben ekspansionsbeholder. Hvis det gamle system har en meget stor varmekreds, eller hvis det har et varmepanelsystem med plastrør uden iltbarriere, skal kedelvandet adskilles fra varmekredsens vand med en varmeveksler, der er udført i korrosionsbestandigt materiale. Det beskytter den nye kedel, selvom det gamle system ikke kan moderniseres. 20 INSTALLATION

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E DANSK Kedler GT 120 Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E INDHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Vigtigste mål GT 120...4 1.2 Tekniske data...5 2. INSTALLATION AF

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere