LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret"

Transkript

1 Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød Årets gang i vinmarken Fodboldpigerne til Landsmesterskab Nyt fra Kulsvierkoret Tennisafdelingen fejrede 25 års jubilæum LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Oktober 2008 NR. 5

2 2 Kalenderen Søndag d. 26.oktober BUSK - Familiegudstjeneste på Baunergården, Baunevej 16, Alsønderup Tirsdag d. 28. oktober Nyt fra Kulsvierkoret Torsdag d. 30. oktober Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus Søndag d. 2. november Alle Helgen gudstjeneste i Tjæreby kirke Alle Helgen gudstjeneste i Smedens Hus i Alsønderup Lørdag d. 22. november Danzetten på Kulsviergården Søndag d. 23. november Julemarked i Harløse Forsamlingshus Tirsdag d. 25. november Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus Lørdag d. 29. november Jul på Kulsviergården Søndag d. 30. november Festgudstjeneste i Alsønderup kirke Lørdag d. 6. december Jul på Kulsviergården Søndag d. 7. december Familiegudstjeneste i Tjæreby kirke Rulleskøjtestævne på Kulsviergården til kl Lørdag d. 13. december Forsamlingshusbal i Harløse Forsamlingshus Søndag d. 14. december De 9 læsninger i Tjæreby kirke Lokalt Nyt 4. årgang Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling Deadline Husstandsomdeling Tir. d. 11/11 Uge 50 Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne. Oplag: Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf Forsidefoto: Kenneth Estrup Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS Fredensborg Trykcenter, Tlf Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for Foreningen Lokalt Nyt kan ses på Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag den 11. november Materiale/artikler kan sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

3

4 4 Kirkerne Gudstjenester Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober-december 2008 Dag Tjæreby Alsønderup Prædiketekst Søndag d. 19. oktober Fællesgudstjeneste Matt. 18, søndag efter trinitatis Kirkebil i Tjæreby De vildfarne får Søndag d. 26. oktober Mark. 12, søndag efter trinitatis Kirkebil BUSK Det første bud i loven på Baunetgården Søndag d. 2. november Matt. 5, Alle helgens dag Kirkebil + kirkekaffe i Smedens Hus Jordens salt og verdens lys Kirkebil + kirkekaffe Søndag d. 9. november Fællesgudstjeneste Luk. 17, søndag efter trinitatis Kirkebil i Tjæreby Guds rige og menneskesønnens dag Søndag d. 16. november Fællesgudstjeneste Matt. 13, søndag efter trinitatis Kirkebil i Tjæreby Lignelsen om skatten og om perlen og om voddet Søndag d. 23. november Fællesgudstjeneste Matt. 11, Sidste søndag i kirkeåret Torben Ebbesen, Ullerød i Tjæreby Jesu fryderåb Kirkebil Søndag d. 30. november Fællesgudstjeneste Matt. 21, søndag i advent i Alsønderup Festgudstjeneste Indtoget i Jerusalem Kirken genåbnes Kirkebil Søndag d. 7. december Luk. 21, søndag i advent Familiegudstjeneste Lignelsen om figentræet Søndag d. 14. december Matt. 11, søndag i advent De 9 læsninger Jesus og Johannes Døber Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard Kirkebil betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen kører hver søndag Brug den! Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed og der er ingen tilmelding! Transporten er gratis. Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd ringe til Lars Mathiesen , mobil:

5 Kirkerne 5 Sket i kirkerne siden sidst Døbt i Tjæreby kirke 10. august Rosalie Nielsen 10. august Filippa Frederikke Wellendorf Pedersen 17. august Markus Falk Topholm 7. september Mathias Helbæk Bertelsen 14. september Sia Aagaard Schjøtz Til lykke! Viede i Tjæreby kirke 16. august Kathrine Christensen og Steven Glen Huggons Til lykke! Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby og Alsønderup sogne 5. juli Michael Adrian Lanner Jensen 16. juli Karen Annette Hansen 3. august Ulla Voss 20. august Lilian Weidekamp Æret være deres minde Alle Helgen 2. november I vores kirker har vi ligesom mange andre steder tradition for at mødes til Alle Helgen og tænke på og mindes dem som ikke er hos os mere. Vi mindes med taknemmelighed, og prøver at lade håbet blomstre i det liv der er vores. Mange forskelligartede tanker går gennem os, både sorg, afmagt, kærlighed, tak og glæde sætter sit præg på os. Alle Helgens gudstjenesten giver plads til tankerne, og formidler samtidig at kærlighed og håb overgår alt andet. Da Alsønderup kirke er lukket vil vi i år gøre det sådan at der holdes gudstjeneste i Tjæreby kirke kl og i Smedens Hus i Alsønderup kl. 14. Efter prædikenen læses navnene på de personer, vi har mistet i sognene eller som er bisat eller begravet fra kirkerne i det forløbne år. Til deres ære og minde. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at besøge kirkegården, og der vil ligeledes blive serveret en kop kaffe for den der har tid og lyst til det. Alle er velkommen! Kirkelig vejledning: Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis forældrene ikke er gift afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring. Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller ved navngivning. Dåb aftales med præsten. Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge navn og adresse på 2-5 faddere (inkl. den der bærer barnet, hvis det ikke er forældrene) Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på Vielse/bryllup aftales med præsten. Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og præsten mødes til en samtale, hvor der aftales salmer mm. Samtidig får præsten prøvelsesattesten samt parrets dåbsattester. Begravelse og bisættelse aftales med præst, begravelsesforretning og graver. Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup sogne anmeldes snarest muligt til præsten. Samtale med præsten kan alle bede om. Præsten har tavshedspligt. Sognepræst Hanne Lundsgaard Tjæreby præstegård, Kirkestien 5, Tjæreby Telefon: Træffes bedst tirsdag-fredag om formiddagen, onsdag formiddag kl i Smedens Hus i Alsønderup. Mandag er fridag. Kirkekontor Præstesekretær Tove Bundgaard træffes på Det Fælles Kirkekontor Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke) tirsdag til fredag kl Tlf

6 6 Kirkerne For sidste gang nogensinde Nyt fra Alsønderup menighedsråd Nye tider venter heldigvis! Så blev det den 16. september 2008, og meget er sket siden sidst! - Nej, kapellet (nu nedlagt som kapel) det brændte ikke ned, kun døren tog skade! - Nej, Alsønderup Kirke er heller ikke helt færdig med at blive restaureret, men der arbejdes hver dag på projektet! men - Jo, projektet med at sammenlægge Tjæreby menighedsråd med Alsønderup menighedsråd er så godt som gennemført, de sidste papirer er indsendt, så det kan nås inden det nye menighedsråd træder til!! og - Jo, ved informationsmødet i Smedens Hus ang. valg til det nye menighedsråd den 9. september 2008 var begge menighedsråd samlet. Ruth Steen havde i artiklen i sidste nummer af Lokalt Nyt gjort det meget klart hvad det drejede sig om, og der var blevet sendt ekstra sedler til en del husstande. Resultatet var at der mødte godt 30 medlemmer af Den Danske Folkekirke op. Der var først en rundvisning i Alsønderup Kirke. Lige nu er gulvet oppe så der kan blive lagt varme ind, så vi gik meget forsigtigt! Derpå var der spisning af en fortrinlig skipperlabskovs! Derpå orientering ved Formand for Tjæreby menighedsråd Åge Stenhøj Jørgensen og ved formand for Alsønderup menighedsråd Birgit Brogaard ang. de sidste fire år. Derpå orientering ang. selve valget ved Ruth Steen. Der var en positiv stemning og der var interesse for at være medlem af det nye Tjæreby-Alsønderup Menighedsråd. I skrivende stund ser det ud til at der er kandidater til een liste. Hvis der kun er den ene liste er disse kandidater automatisk valgt. Tusind tak for det gode fremmøde. Det var det! Som anført fortsætter restaureringen af Alsønderup Kirke planmæssigt! Vi glæder os til snart at få forslag til hvilke farver kirkebænkene skal have!! Grønne? Røde? Blå? eller to farver? det bliver spændende! Nyt ang. Smedens Hus: Til reception eller anden sammenkomst såsom kaffe ved en begravelse skal der i fremtiden betales 500 kr. til dækning af direkte og indirekte omkostninger. Smedens Hus bliver jo også brugt til konfirmationsforberedelse. De nye konfirmander blev budt velkommen i Tjæreby kirke den 26. august - I ønskes et godt år! Der har været en del arrangementer siden sidst med en hel del deltagere: Regnede det den 19. august? Ja såmænd, det var jo den dag der blev høstet med le på præstegårdsjorden i Tjæreby! Poul og Poul sled i det med leen i regnvejret! Det var dejlig sommerregn, og der kom da nogle neg ud af det! Ved kaffen bagefter i konfirmandstuen berettede Poul Nielsen dog om at vist i 1927, da kunne man tale om regnvejr! Poul medbragte et avisudklip hvor det kunne ses at høsten regnede væk! modsat i 1947 hvor solen skinnede så meget at der knap nok var nogen høst! Snakken gik og vi sang høstsangene bl.a. Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind, hvordan i

7 Kirkerne 7 barndomstiden, den kære rug kom ind (nr. 334 i den nye højskolesangbog, tekst Jeppe Åkjær, mel. Oluf Ring). Det regnede! Men den 22. august regnede det ikke, men det havde så nyeligen regnet på Kullen! Vi startede godt 30 deltagere på den årlige sogneudflugt, og som sagt, var regnen stoppet da vi kom til spidsen af Kullen. Med forsigtighed kunne vi komme ud at se klipperne, nogle kom lidt længere end andre! Vejret var meget smukt og vi slentrede af sted fra og til bussen! Landskabet på Kullen er meget smukt! Så gik turen til Mølle til et rigtigt badehotel nemlig Hotel Kullaberg lige ved havnen! Efter den dejlige laks kunne vi promenere på havnen! Vi nød dog også at titte på alle deres nips! Der var mange! Så kørte vi til Brunnby kirke, ja, vi kørte lidt rundt for at finde hvor den var på Kirkevejen! Nå, lige der! Vor guide viste os rundt i Brunnby kirke. Vi var jo i gammelt dansk land så som vor gode guide fortalte os var der meget der stod på dansk f.eks. på prædikestolen. Guiden gennemgik de fantastiske kalkmalerier. Ok, det var på svensk men det gik da! Vi kunne jo bare bruge vore øjne! Mange af os syntes at selve kirken havde en sær facon dvs ikke bare et kirkeskib, men flere kirkeskibe ud fra hovedskibet. Men vi så jo at alle dele af kirken var i brug. Vi fik ikke nok at vide om hvordan det daglige kirkeliv fungerede, der er nemlig stor forskel mellem kirkelivet i Sverige og i Danmark. Netop i Brunnby kirke var der mange frivillige kunne vi forstå. Bl.a guiden. Og så blev det kaffetid, selvfølgelig hos Flickorna Lundgren ved Skæret på nordsiden af Kullen, der må man jo hen. Kaffe/the af de smukke kobberkedler, Tårta så englene må synge! og så sad vi der i den smukkeste svenske natur/have! i øvrigt sammen med mange andre! Solen skinnede jo den dag! Nul regnvejr! Vor chauffør medbragte i øvrigt historien om Flickorna Lundgren. Sognepræst Hanne Lundsgaard læste den op, familien Lundgren var jo ellers gået konkurs, men med stor flid og snilde overlevede de økonomisk ved at oprette dette lille kaffe og kage-sted. Det var nogle dygtige flickor! Vi beså stedet med blomster og et par dyr, og så gik turen hjem til Alsønderup og Tjæreby igen! Tak til arrangørerne! Den 7/9-08 var der høstgudstjeneste i Tjæreby Kirke, en pyntet kirke, en god frokost efter gudstjenesten og en god auktion over gode ting som menigheden havde medbragt! en fin dag med et godt resultat! Endelig 13/9-08: Atter var det godt vejr med solskin og lidt blæst, familiedag i Alsønderup: Kirkeligt God Morgen med Hanne Lundsgaard og med Kulsvierkoret! Mange var mødt op både store og små. Vi sang sammen med Kulsvierkoret, og de sang Morning has broken for os, det var en meget harmonisk morgen idet sognepræst Hanne Lundsgaard havde valgt temaet: Tak! og vi har jo alle meget at sige tak for: et godt helbred og livet, så vi sang og lyttede os til eftertanke om hvad vi skal sige tak for! Vi sang både gammeldags salmer og moderne salmer! og jeg vil slutte med at sige tak for at vi alle frit kan synge hvad vi vil og hvor vi vil! Og igen: For sidste gang nogensinde fra Alsønderup Menighedsråd. Nye tider venter, heldigvis: Tjæreby-Alsønderup menighedsråd! Birgit Brogaard formand for Alsønderup menighedsråd

8 8 Kirkerne Høst med le 12. august var vi en god flok samlet til høst på præstegårdsjorden, vejret var heller ikke med os i år, men vi fik høstet, hygget, spist kage og drukket kaffe. Poul Nielsen fortalte om forholdene i gamle dage, hvor fattigdommen hærgede også her i området.

9 Kirkerne 9 Menighedsrådsmøder Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder: for Tjæreby torsdag d. 23. oktober tirsdag d. 25. november kl i præstegårdens konfirmandstue for Alsønderup tirsdag d. 28. oktober tirsdag d. 18. november kl i Smedens Hus Høstgudstjenesten Vi samlede ind - kr ,50 Vi solgte frugt og grønt for kr ,00 Dvs. i alt kan vi sende 2.886,50 kr. til Folkekirkens Nødhjælps indsats mod sult i den fattigste del af verden. De 9 læsninger Vi tænder 2 lys i adventskransen Det er ikke jul endnu, men når næste nummer af Lokalt Nyt kommer så er vi ganske tæt på, derfor minder vi allerede nu om de 9 læsninger Søndag den 14. december kl. 19 i Tjæreby kirke I forbindelse med advent holder vi familiegudstjeneste i Tjæreby kirke, i år bliver det 2. søndag i advent, søndag den 7. december kl Familiegudstjeneste betyder at alle kan være med, uanset alder, størrelse og forudsætninger. Kulsvierkoret medvirker igen i år. Forskellige mennesker fra sognene vil læse tekster fra Ny og Gammel Testamente, som optakt til julen. Måske var det noget for dig at blive en af læserne? Så er du velkommen til at melde dig frivilligt til sognepræst Hanne Lundsgaard, så får du nærmere besked om opgaven.

10 10 Kirkerne BUSK Børn Unge Sogn Kirke Familiegudstjeneste for børn og unge i alle aldre Søndag den 26. oktober kl. 13 på Baunetgården, Baunevej i Alsønderup Gudstjenesten gennemføres i samarbejde med FDF Alsønderup, men alle andre er hjertelig velkomne til at være med. Da kirken jo er lukket holdes gudstjenesten i år i lidt andre rammer nemlig på Baunetgården, hvor FDF holder til til hverdags. Det giver os mulighed for at gøre tingene lidt anderledes, så det vil vi forsøge. Temaet for i år er forbilleder, dagens bibelhistorie handler nemlig om den fattige enke som var et særligt forbillede da hun gav 2 småmønter, men i virkeligheden gav mere end mange rige. Kirken åbner igen Alt skrider planmæssigt frem og vi tror på at det lykkes, så derfor inviterer vi alle til at være med på denne festdag hvor kirken skal genåbnes. 1. søndag i advent den 30. november kl holder vi festgudstjeneste 1. søndag i advent er i sig selv en fest, hvor det nye kirkeår fejres som begyndelse på adventstiden og alt det som kommer. Dagen er samtidig skiftedag for menighedsrådene. Vi siger farvel til Tjæreby menighedsråd og Alsønderup menighedsråd, og vi siger velkommen til Tjæreby-Alsønderup menighedsråd. Efter gudstjenesten holder vi reception i Smedens Hus. Vi håber mange vil være med på denne festdag, og samtidig benytte lejligheden til at se og prøve den smukke ny-restaurerede kirke for første gang.

11 Kirkerne 11 Årets gang i marken for Frederiksborg Vin Januar og februar Stille måneder i vingården. Planterne er i hvileperioden. Tiden kan bruges til en grov beskæring, den endelige vinterbeskæring venter til senere. Formeringsmateriale klippes og lægges til opbevaring i let fugtigt sand et skyggefuldt sted. Vinavleren går og hygger sig med at passe den unge vin i kælderen Marts Den første forårsmåned er en god tid for beskæring. Tidligere var det god latin at foretage vinterbeskæring inden nytår - for at hindre at planterne kom til at bløde. Men grundige tyske undersøgelser har vist, at blødningen ingen betydning har for hverken vækst eller kommende udbytte. Når vi i dag anbefaler en beskæring i det tidlige forår, skyldes det, at vi da (normalt) er ovre den tid, hvor vi kan forvente hård frost. Lave minusgrader efter beskæringen medfører i reglen, at grenspidserne dør et stykke ned. Derved bliver de yderste knopper sat ud af spillet, og det var ikke meningen. Med en nøjagtig vinterbeskæring havde vi jo udvalgt et bestemt antal knopper, som planten skulle arbejde med i den kommende sæson. April Hvis ikke det allerede er sket i marts, er det nu tiden, hvor espalieret gås efter. Nogle stolper kan have rokket sig i vinterens løb og skal rettes op, og ståltråden skal sikkert strammes adskillige steder. Sidst på måneden begynder knopperne for alvor at svulme. De er nu langt mere følsomme over for frost - og for manuelle skader. Nedbindingen af rankerne til trådene bør derfor være færdig, inden knopperne er så langt i udviklingen Maj Maj er måneden, hvor vinplanterne springer ud. Udspringsfasen er et af årets kritiske tidspunkter i dansk vinavl. Sen nattefrost kan ødelægge hele eller store dele af årets høst ved at svide, store knopper eller netop udsprungne skud. Specielt de helt nye skud - dem som blot er en enkelt eller to dage gamle - er sarte og tåler næsten ikke temperaturer under frysepunktet. Skud, der er nogle dage gamle, klarer sig derimod i temperaturer ned til -2 o til - 3 o C. Hvor grænsen præcist ligger, varierer fra sort til sort ligesom aktuel vind og fugtighed spiller en rolle for det omfang, frostskader kan få.

12 12 Kirkerne Har man en vingård med bar jord mellem rækkerne, er det selvfølgelig nu, den skal vise sin evne til at afgive varme fra jorden, så frostskader måske kan undgås. Det betyder, at forårets græs- og ukrudtsdække skal være fjernet på dette tidspunkt Hvornår i måneden, vinplanterne springer ud, afhænger af temperaturen. Udspringet sker, når jordtemperaturen er ca. 13 o C. og lufttemperaturen i gennemsnit 7,5-10 o C. Sorternes udspringstidspunkt er lidt forskelligt. Det varierer i et typisk dansk forår 7-10 o C. Har ens vinplanter foregående år været ramt af meldug, er det en god ide at sprøjte med svovl lige efter planternes udspring (når 3. blad er kommet frem). Juni Hen i juni kommer væksten for alvor i gang. Efter en lidt langsom start tager planterne fat, og snart viser blomsterklaserne sig. De sidder typisk over for 2., 3. eller 4. blad. I tidlige forår og varme forsomre blomstrer de tidligste sorter fra medio juni - i mere normale år fra månedens sidste tredjedel. Sene forår og kolde forsomre betyder blomstring primo/medio juli, måske endda ultimo juli. Sen blomstring varsler problemer med, at druerne ikke bliver ordentlig modne inden den første nattefrost - med mindre vejret arter sig nærmest perfekt resten af sæsonen. Vejret i blomstringstiden spiller en stor rolle for druesætningen. Er det varmt og tørt, sker der mange flere vellykkede bestøvninger end, hvis vejret er køligt og fugtigt. For at bestøvningerne i det hele taget går i gang, skal temperaturen være mindst 16 o C. De dyrkede sorter er i hovedsagen selvbestøvende. Let vind synes dog at fremme et godt resultat, mens insekter kun spiller en underordnet rolle i bestøvning af vinblomster. I godt vejr varer blomstringen 8-10 dage, og man kan hurtigt efter bestøvningen ane resultatet. Normalt bliver ca. 30% af blomsterne til druer. Er frugtsætningen meget dårlig, taler vi om begrebet coulure. De ikke-bestøvede blomster begynder efter 2-3 dage at falde af. Det sker dog ikke i alle tilfælde. Ofte dannes der, trods manglende bestøvning, nogle små, grønne druer, som i visse tilfælde (og meget generende) bliver siddende i klasen helt til høst. Er bestøvningen ikke gennemført perfekt, kan der ske noget andet. Alle druerne i klasen ser i starten fine ud. Men en del af dem opnår aldrig fuld størrelse. De små bær har således ingen eller kun et mindre antal kerner end normalt. Fænomenet kaldes millerandage eller på engelsk hens and chickens. Frugtbare sorter og planter i god vækst og kondition sætter ofte mere frugt end hensigtsmæssigt. Den situation bør man imødegå. Netop i det danske klima - her på kanten af, hvor vinavl i det hele taget er muligt - er det en dårlig ide at satse på kvantitet frem for kvalitet. Bærer en vinstok for meget, betyder det, at druerne modner senere og derved får et lavere sukkerindhold og en højere syremængde, end godt er. Desuden betyder stort udbytte også et lavere indhold af ekstraktstoffer i druerne - dem der skal give vinen karakter. For at få en god vinkvalitet begrænser man plantens udbytte. Det sker ved at sikre, at hvert skud kun bærer to klaser. De mest frugtbare sorter sætter op til fire per skud. Man brækker derfor i givet fald de to yderste af. For ikke at få en for tæt løvvæg fjerner man også alle skud, som ikke bærer druer - bortset fra et par stykker ved stammens top, dem lader man blive, idet de tit er bedste mulighed for at skabe nogle ideelle grene til næste års høst.

13 Kirkerne 13 Juli De frugtbærende skud er i juli også ved at nå den ønskede længde og skal så kappes i toppen. I dag ved vi, at det ideelle antal blade per klase er 6-7. Det vil sige, at man skærer skuddet af ved blad over sidste klase. Tidligere fjernede man alle sideskud. Det anbefaler vi ikke i dag. Sideskuddenes blade er med til at sikre modningen. De kan dog vokse så langt uden for løvvæggen, at de bliver et problem. Så beskærer man dem. De sideskud, som vokser i druezonen, skaber uhensigtsmæssig skygge her og bør fjernes. August I starten af måneden begynder druerne at svulme op et tegn på, at sukkeroptagelsen så småt er begyndt. Samtidig aftager plantens vækst mærkbart. Arbejdet med trimningen af planterne bliver i august klart mindre. Kig efter sideskud i druezonen. De skal fjernes for ikke at skygge for sol til druerne. September Mange løvvægge i danske vingårde er alt for tætte - typisk fordi de ikke trimmes konsekvent eller hårdt nok. En løvvæg er rigtigt trimmet, når man uden besvær kan genkende en person, som går på den anden side af den. Det kan vist ikke lade sig gøre i ret mange danske vingårde. Er løvvæggen så tæt, at man umiddelbart kan se mindre end 60% af druerne, bør man fjerne blade i druezonen, så der kan komme sol og luft til druerne. Omkring 1. september indstiller bladene i området med klaser deres funktion. Vi kan altså fjerne nogle af dem, uden at det påvirker modningen og drueudviklingen i negativ retning. Man kan godt fjerne blade i druezonen tidligere, men så kun 1-2 på hver, af de frugtbærende skud. Under gode somre modner de tidligste sorter fra omkring 20. september. Først kommer Rondo og Regent, til sidst modner Leon Millot. Oktober Fra slutningen af september stiger vinbondens interesse for de daglige vejrmeldinger markant. Frygten for nattefrost ligger der hele tiden - og hvert år er det gerne sådan, at vi oplever en enkelt omgang tidlig nattefrost. Men i reglen holder den sig over de -2 til-3 grader, som er kritiske. Bliver temperaturen lavere end dette, dør bladene. Modningsprocessen stopper, og druerne må høstes straks. Tvangsplukning på grund af frost har været mere reglen end undtagelsen i Danmark, dog ikke så udpræget de senere år. Men sker den efter 20. oktober, betyder det ikke så meget. På dette tidspunkt er langt de fleste sorter modne - i al fald i år med normalt klima. Det er vigtigt, at vinifikationen starter lige efter plukningen. Hurtig start er en god sikring mod, at der opstår fejl i vinen. Mikroorganismer har nemlig gode levevilkår i afplukket frugt. November-december Vinplanterne står uden blade og er gået ind i hvileperioden. Årets arbejde i vingården er slut. En undersøgelse af, hvordan de enkelte sorters grene er afmodnet, kan give et fingerpeg om, hvordan de forskellige planter vil klare vinteren. Der kan dog være situationer, hvor årets vingårdsarbejde alligevel ikke helt er overstået. Har vinplanterne været ramt af meldug eller gråskimmel, skal man fjerne de nedfaldne blade fra vingården. Normalt kunne man lade dem blive liggende og lade regnormene foretage det videre fornødne. Men er bladene sygdomsramte, er de en smittekilde i den kommende sæson. På samme måde er det med grenene. Efter forårets klipning er det en god ide at brænde dem og bruge asken til gødning eller køre dem igennem en grenknuser og kompostere dem.

14 14 Idrætsforeningen Foreningslederpokalen Anne-Line Vest er en usædvanlig kvinde. Anne-Line knokler både som udvalgsmedlem og som instruktør på to børnehold. Som udvalgsmedlem har hun et utroligt overblik samt en imponerende og nyttig viden om ASGI. Anne-Line er en meget nytænkende og kreativ kvinde, hvilket smitter af på udvalgets arbejde. Anne-Line har sine meningers mod hvilket er utrolig befriende for dem hun omgås og for det daglige arbejde i foreningen. Anne-Line besidder ligeledes den kompetence, at kunne samle folk om et projekt/opgave så alle føler ejerskab til projektet. Dette gælder ikke kun for voksne, men også for børnene. Anne-Line er en yderst stærk ressource for ASGI s foreningsliv. Idrætslederpokalen Ulrik Frandsen selv er en super dygtig springgymnast, som har valgt, nu på 6 år, at dele denne fantastiske kunnen og oplevelsesrige verden med Alsønderups børn og unge. Ulrik giver gymnasterne masser af udfordringer og succesrige oplevelser ved hans ugentlige undervisning. Ulrik har en energi og engagement i gymnastikkens verden, som i den grad smitter af på børnene. Ulrik er langtfra færdig med gymnastikken i ASGI, hans højeste ønske er mere haltid, så junior-springerne kan blive endnu dygtigere. Ulrik Frandsen er en kæmpe drivkraft for gymnastikkens springhold og et forbillede for mange unge gymnaster.

15 Idrætsforeningen 15 Aktivpokalen Gymnastikafdelingen vælger at indstille to piger sammen til denne pokal. Dette skal ses i lyset af, at disse to, super dygtige, gymnaster arbejder sammen og altid supplerer og hjælper hinanden til at opnå de bedste resultater for dem selv og andre gymnaster. Pigerne er nogle fantastiske dygtige springere, som arbejder målrettet og fokuseret med deres gymnastik. Derudover er pigerne højt respekterede kammerater blandt gymnasterne. Pigernes stærke kompetencer er, at de har forståelsen for samvær og samarbejde i gymnastikken, men også at der skal rugbrødsarbejde til, hvis springene skal lykkes. Mathilde Jensen og Julie Winther er nogle skønne tøser, som i den grad er positive rollemodeller for andre børn og unge. ASGI s gymnastikafdelingen er stolte over, at være berigede med så dygtige gymnaster og så imødekommende og tiltalende unge piger. Hæderstegn Hæderstegn til Elsebeth Riemann, fordi hun igennem 25 år har gjort et kæmpe arbejde for Kulsvierscenen. Både som skuespiller, men ikke mindst som instruktør for ungdoms- og voksenteater samt revy igennem en årrække. Derudover har Elsebeth skrevet revytekster, sange, og hun er ikke bleg for at male et par trækasser hvis det brænder på i regi-afdelingen.

16 16 Idrætsforeningen Klubhus Klubhuset har fået nye folk til at sørge for rengøring, bookning af mødelokale eller hele huset. Det er sket på grund af at vor mangeårige mand på posten har været sygemeldt og efterfølgende ikke ønsket at fortsætte. Jeg skal hermed sige mange tak til Knud Brodersen for mange års godt arbejde for idrætsforeningen og klubhus mm. Vi er da ked af, at du må stoppe med dit arbejde på grund af sygdom, men håber at du bliver helt frisk og rask igen, så du stadig kan give en hjælpende hånd med der hvor du har lyst til at være med. Jeg ved at du har brændt for idrætten i Alsønderup i rigtig mange år både som formand for fodbold, træner, holdleder, klubhusansvarlig og ikke mindst dit store arbejde med Alsønderup Fester. Jeg ved fra en snak med dig, at du håber at du stadig kan være med til at lave Alsønderup Fester. Ny på posten som klubhus ansvarlig er Birgit og Finn Petersen. De vil fremover varetage den daglige rengøring og vil også have med bookning af møder m.m. i klubhuset. Så skal man bruge huset så ring til dem eller send dem en mail. Jeg håber at alle vil byde dem velkommen og sørge for, at vi kan få et godt samarbejde med dem. Telefonnumre og står under navne sidst i bladet. Kasserer i hovedbestyrelsen Ja, så prøver vi denne vej for at søge nye folk, som kunne tænke sig at være med til at gøre en forskel i idrætsforeningen. Det er således, at vi er 5 folkevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer som besætter posterne: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Suppleant. Nu står vi i den situation, at vi kommer til at mangle en kasserer efter den kommende generalforsamling, som er i maj måned. - Så skulle der være nogen derude, som går og har lyst til at være med til at styre en idrætsforening og passe på de penge, som kommer ind og som skal gives ud - så henvend jer til hovedbestyrelsen og få en snak om hvad der ligger i arbejdet. HJÆLP SØGES Alsønderup Idrætsforening og Kulsviergården har igennem snart 40 år holdt bankospil hver mandag på Kulsviergården. Overskuddet fra bankospillet deles ligeligt mellem Idrætsforeningen og Kulsviergården. Idrætsforeningen bruger blandt andet noget af overskuddet til at afholde idrætslejr hver sommer. Kulsviergårdens andel bruges blandt andet til vedligeholdelse af bygninger. Vi kunne godt bruge nogle hjælpere om mandagen. Så har du lyst til at komme nogle mandage i løbet af året, kan du kontakte os på (Birgit og Finn) eller (Tove og Jørgen). Bankoudvalget

17 Idrætsforeningen 17 Åbningstider 2008/2009 Rulleskøjtesæson en starter lørdag d.18. oktober Det er hver lørdag frem til foråret (April 2009) muligt at løbe på rulleskøjter indendørs på Kulsviergården i Alsønderup. NB! Vær opmærksom på, at der kan være enkelte lørdage, der aflyses grundet anden aktivitet i hallen. Aflysninger vil annonceres på vores hjemmeside: I denne sæson holder vi åbent følgende lørdage: 18/ Rulleskøjteløb 25/ Rulleskøjteløb 1/ Rulleskøjteløb 8/11-08 Aflyst Kulsviergården desværre ikke ledig ;-( 15/ Rulleskøjteløb 22/ Rulleskøjteløb 29/ Rulleskøjteløb 6/ Rulleskøjteløb 13/ Rulleskøjteløb 20/ Rulleskøjteløb 27/12-08 Aflyst -> Jul 3/ Rulleskøjteløb 10/1-09 Aflyst Kulsviergården desværre ikke ledig ;-( 17/ Rulleskøjteløb 24/ Rulleskøjteløb 31/ Rulleskøjteløb 7/ Rulleskøjteløb 14/ Rulleskøjteløb 21/2-09 Aflyst Kulsviergården desværre ikke ledig ;-( 28/ Rulleskøjteløb 7/ Rulleskøjteløb 14/ Rulleskøjteløb 21/ Rulleskøjteløb 28/ Rulleskøjteløb 4/ Rulleskøjteløb 11/ Rulleskøjteløb Indgang: Sæsonkort: Lån af rulleskøjter: 25 kroner 125 kroner Gratis

18 18 Idrætsforeningen DGI Landsmesterskab i Øster Tørslev I foråret vandt U10 pigerne DGIrækken og gik derfor videre til Landsmesterskabet. Fredag d. 22. august gik turen i bus til Øster Tørslev, nord for Randers. Vi kørte i bus fra Hillerød station sammen med U10 drengene fra Kvistgård og Hørsholm, og snakken gik livligt i bussen. Klokken var før vi har fremme så det var direkte i seng, da pigerne allerede skulle af sted lørdag kl Lørdag spillede pigerne 4 kampe og gik videre til søndagens kampe. I pauserne heppede pigerne på drengene fra bussen, og drengene var også søde til at bakke pigerne op når de spillede. Lørdag aften havde DGI lavet et arrangement for spillerne. Desværre for pigerne, der havde fundet det pæneste tøj frem fra sportstasken bestod arrangementet i en rulle-madras, hvor der kunne slås koldbøtter. Ikke lige det pigerne havde mest lyst til efter en hel dag i fodboldstøvler. Derfor var pigerne heller ikke svære at overtale til at gå i seng kl det havde været en lang dag. Søndag morgen kl listede vi alle op for at synge fødselsdagssang for Sarah, der blev 10 år. Derefter morgenmad og med bussen kl. 7.10, der kørte os ud til banerne. Pigerne spillede flot søndag, men gik ikke videre til finalen. Det gav lidt ekstra tid så der også var tid til at male på T-shirt i DGIs telt. KL kørte bussen mod Hillerød og denne gang var der rigtig gang i bussen nu kendte alle jo hinanden. Kl var vi i Hillerød, godt trætte efter en aktiv weekend. Tak for en super weekend

19 Idrætsforeningen 19

20 20 Torvet Hillerød, Tlf CLAUS LARSEN BLIKKENSLAGER AUT. GAS - VAND - SANITET Brunebjerg 36, Tulstrup 3400 Hillerød Tlf Mobil

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere