Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling"

Transkript

1 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010

2 Undervisningsmiljøundersøgelse Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet Det psykiske undervisningsmiljø Læringssituationer Lærerens formidling i givne situationer Information og indflydelse Samarbejde mellem studerende Samarbejde med lærerne Arbejdsbyrde Mobning Studievejledning Psykiske gener i forbindelse med studiet Sociale forhold Samlet vurdering af det psykiske undervisningsmiljø Det fysiske undervisningsmiljø Generel bedømmelse af de fysiske forhold Problemer i specifikke lokaler Andre forhold IT og teknik Sikkerhed og sundhed Arbejde med risiko for skader Maskiner og apparater Kemiske processer Biologiske processer Helbred Forhold for handicappede Fysiske gener forårsaget af indeklima Samlet vurdering af det fysiske undervisningsmiljø Det æstetiske undervisningsmiljø Generelt æstetisk indtryk Placering af lokaler Bedømmelse af andre områder Samlet vurdering af det æstetiske undervisningsmiljø Kommentarer til undersøgelsen Side 2 af 78

3 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Baggrundsdata Hvilket køn er du? Kvinde ,82 % Mand 40 18,18 % Respondents: 220 Hvilken årgang går du på? ,16 % ,89 % ,95 % ,00 % Respondents: 190 Hvor gammel er du? 20 eller under 16 7,27 % 21 til ,09 % 26 til ,27 % 31 til ,55 % 36 til ,18 % 41 til ,91 % 51 eller over 6 2,73 % Respondents: 220 Side 3 af 78

4 Angående studium Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på dit studium? Mindre end 15 timer 31 14,16 % timer 46 21,00 % timer 50 22,83 % timer 66 30,14 % Mere end 30 timer 26 11,87 % Respondents: 219 Hvor mange timer pr. uge tilbringer du typisk på uddannelsesstedet? Mindre end 15 timer 70 32,26 % timer ,85 % timer 32 14,75 % timer 7 3,23 % Mere end 30 timer 2 0,92 % Respondents: 217 Samlet vurdering af studiet Hvis du SAMLET SET skulle vurdere dit studium på en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste, hvor ville du så mene, at det ligger på skalaen? ,91 % ,27 % ,82 % ,73 % ,55 % ,91 % ,82 % 3 6 2,73 % 2 5 2,27 % Respondents: 220 Kommentar er faktisk i tvivl om hvad der menes med spørgsmålet, men svarer ud fra indsats Jeg synes læreruddannelsen virker meget ustruktureret og bliver ændret hele tiden. Der er lidt forvirring i forhold til informationsgivning. Fronter er ikke optimalt i forhold til fx lectio. Det kan gøre studiet meget forvirrende. Jeg kan godt lide uuddannelsen, men synes uddannelsesstedet kunne være bedre. Her tænker jeg på organiseringen af forskellige ting, blandt andet linjefag til næste år, hvis man skal ha' taget et kursus så man kan få faget osv.. generelle oplysninger kunne de være bedre til. Jeg er ikke tilfreds med udbudet af liniefag, samt at blive frataget muligheden for at deltage i forelæsninger. Jeg har ikke overvejet at stoppe på uddannelsen, da jeg gerne vil være lærer, og at seminariet er vejen til det. Jeg synes, at der er mange gode initiativer på seminariet, og rigtig mange gode muligheder for fritidsinteresser. Kor, bigband, underhus osv. Side 4 af 78

5 Desværre trækker det meget ned, at der på den studiemæssige front er meget rodet. Eksamener bliver ændret midt på året, fronter er svær at finde rundt i uden at overse noget. Jeg har stor erfaring fra lærergerningen i folkeskolen, fordi jeg siden 2002 har været underviser derude. I min optik er der et gabende stort hul mellem uddannelsens teoretisk tilgang til den den praktiske virkelighed. Underviserne her på stedet er ofte ikke opdateret i forhold til den faktiske situation i hverdagen på skolerne, og mangler derfor at kunne relatere alle teoretiske indgangsvinkler til virkeligheden, der jo nemlig opererer uforudsigeligheden "én ubekendt" - nemlig eleverne. Denne ubekendte optræder aldeles ubekendt i sem. lærernes undervisning. Jeg vil foreslå, at seminariets lærerstab med jævne mellemrum bliver "føl" i folkeskolen, møder snot, snørrebånd, pubertetsunger osv. Det ville efter min mening kunne opkvlificere undervisningen her på stedet... Jeg er meget glad for mit studie og studiestedet, og i særdeleshed lærerne, så jeg kunne absolut ikke tænke mig at stoppe Jeg mener studiet indeholder mange rigtigt spændende fag. Min kritik går dog på, at timerne på seminariet er alt for kort tid til at bearbejde det læste i.timerne går oftest på at løse opgaver. det er rigtig godt at lære gennem opgaver, men ofte sidder man men tanken om opgaverne er løst korrekt. Fordi der oftest ikke er tid til at gennemgå dem. Mit forslag vil være at løse opgaverne i studiegrupper inden timerne, og så gennemgå stoffet i timerne. Mangel på kommunikation underviserne imellem. Mangel på overblik har ALDRIG overvejet at stoppe jeg er generelt rigtig glad for mit studie. Gode undervisere, og et alsidigt studiemiljø. Mange muligheder for at udvikle sig ( eksempel vis kurser, musical, kor, diverse udvalg ) Jeg overvejede dog at droppe ud i midten af andet år ( grundet en dårligt miljø/omgangstone på stamholdet ) Jeg er super glad for at læse til lærer. Det er det jeg gerne vil. Det er der ingen tvivl om, men jeg synes, der er for få timer på seminariet og så synes jeg at forelæsningerne tit bare er ren oplæsning og rent ud sagt spild af tid. Jeg ville få meget mere ud af, at mødes til flere timer i klassen, hvor vi kunne diskutere og arbejde seriøst. Jeg synes simpelthen det er så DÅRLIGT at uddannelsen er så handicappet som den er. Der sparres og sparres, og det gør da ABSOLUT ikke uddannelsen bedre. Vi skal jo læse lige så meget, men har færre timer i skolen. Det er bare for dårligt. Vi får kun ganske få sider til vores opgaver, de bliver ikke gode og det er udelukkende fordi lærerne ikke må bruge mere tid på at læse opgaverne igennem. Det er uacceptabelt! Jeg følte jeg blev lokket ind på uddannelse, og så håber i bare at man klare sig igennem så i kan få pengene for at vi studerer her. Jeg er meget skuffet! syntes der er mange ting man som merit studerende selv skal søge oplysninger om Kvaliteten af undervisningen er langt fra optimal. Fællesforelæsningerne er spild af tid og ressourcer. Årsagen til den ikke ligger helt i top, skyldes ikke mit udbytte af timerne, men mere strukturen på stedet. Med det mener jeg, at der ikke altid, er styr på, hvordan tingene skal foregå(aflevering af større opgaver, krav til større opgave og eksamen), og svaret variere alt efter hvem man spørg, hvis man da kan få et endeligt svar. Jeg har oplevet ofte, at der ikke er styr på tingene fra ledelsens side, eller i hvert ikke hvem, der skal vide de ting man søger svar på. Hvis der her menes min tilfredshed med undervisningen generelt. Havde jeg IKKE en meget aktiv familie med tilhørende koncerter og hvad dertil hører, samt ingen bestyrelsesposter, kunne jeg bruge mere tid på studierne. Men som mit liv er, er jeg fuld ud tilfreds med mit arbejde omkring forberedelserne. Jeg kan virkeligt godt lide mit studie. Men jeg synes Fronter gør det meget svært at være aktivt studerende. Jeg kommer ofte i skole og har læst det forkerte, eller kommer i skole for vi ikke skulle møde. Det er bare meget forvirrende. Kunne godt bruge et ordentligt skema. Det trækker rigtig meget ned på uddannelsen. Side 5 af 78

6 Det er for teoretisk, der er for lidt virkelighed ind over og det kan lade sig gøre, bliver i år undervist af en gæstelærer, som arbejder ude i virkeligheden og det ER altså anderledes. Jeg bruger få timer på seminariet, da jeg er årgang 2006 og "kun" mangler bachelor opgaven. Læsesalen har haft stor betydning for mine muligheder at studere :) jeg synes, uddannelsen her i Jelling stort set kun har gruppearbejde, også selvom der står i planerne, at der vil både være selvstændigt arbejde, gruppearbejde, tavle osv. Jeg har gået på en anden videregående uddannelse, som jeg dog droppede, da det ikke var det rigtige for mig, og på den uddannelse kunne man selv vælge om man ville arbejde i grupper eller alene i opgavetimerne. Men nogle gange var det bestemt fra lærernes side, at vi skulle arbejde i grupper. Denne frie måde at arbejde på kunne jeg godt lide. Jeg er godt klar over, at der ude på skolerne også skal arbejdes sammen med de andre lærer om for eksempel temauger. Men primært tilrettelægger og underviser man selv. Det er nok, det eneste der trækker ned for mig. Jeg må godt nok indrømme, at jeg føler mig lidt snydt, når der jo i planerne står: selvstændigt arbejde, og der så ikke bliver noget af det. Jeg er en person, som godt kan arbejde selvstændigt, og også meget godt kan lide det. Men gruppearbejdet er også godt, da man kan få fleres syn på opgaverne, og nok også lære andre formuleringsmåder. Men jeg ville godt ønske lidt mere variation i det. Med mindre det selvstændige arbejde kun er hver enkelts hjemmearbejde. Det ved jeg nemlig ikke. Jeg har nu skrevet 7000 tegn om hvad mine holdninger er til både karakteretn 2, men også hvorfor jeg er så tæt på at stoppe studiet som jeg er pt. men dokumentet her vil kun lade mig skrive knap tegn. Skriv til mig, hvis i ønsker mine holdninger - så mailer jeg mit svar til de interesserede. Min mail er: Jeg er tilfreds med mine underviserer og selv undervisningen. Synes bare ikke vi har så meget undervisning. Sidste oplevede jeg at vi ofte have kun have 6 moduler om ugen med underviser. Jeg synes, det faglige niveau er for lavt. Jeg har ikke hørt om eller set nogle studerende, der måtte gå ud, fordi de ikke kunne leve op til de faglige krav på studiet...og det er ikke fordi, de ikke findes. Jeg undrer mig i særdeleshed også over, at underviserne ikke selv praktiserer varierede uv-former, cooperative learning, induktiv uv, undervisningsdifferentiering m.m. Jeg synes også, at blandingen af ordinære lærerstuderende og meritstuderende på holdene sænker det faglige indhold til et ind imellem frustrerende niveau, da forudsætningerne er alt for uens. Jeg erkender, at jeg ofte fravælger at komme til uv, da jeg mener, mit læringsudbytte er for lille. Men det ærgrer mig, at det er sådan. Det er et godt og pænt sted. Miljøet er godt og der sker en masse. Men til tider er timeplanlægningen lidt nitte. Der er nogle ting som ikke altid fungere. Men sådan tror jeg altid det er på et studie. Så at jeg giver det 9, er ikke fordi jeg ikke er tilfreds. Er merit studerende og har været ansat i indskolingen og SFO siden jeg blev færdiguddannet som pædagog i 2002 Går ud fra at det drejer sig om min egen indsats. man får som meritstud ikke særlig god besked om ændringer og linjefagslektioner overlapper Jeg mener ikke at der har været styr nok på hvad vi som eleverne skal opnå af faglighed. Lærerene har ikke haft styr på hvilke opgaver det skulle afleveres og praktikken har også været svær at få styr på. Samtidig vil jeg stærkt kritisere at engelskholdene er blevet slået sammen. Det er på ingen måde optimalt at slå 3. og 4. års studerende sammen i et hold. Vi har en FANTASTISK lærer i engelsk i Jelling (Ingelise) som har formået at gøre undervisningen brugbar og lærerig, men forholdene er ikke optimale. Ros til Ingelise fordi hun har kunne få det til at fungere, uden at vi alle ville falde igennem. jeg er ekstern studerende, der er uddannet lærer, men har fået lov til at læse et liniefag. Side 6 af 78

7 Min største utilfredshed drejer sig om seminariets planlægning af dette skoleår. Jeg har fået oplyst forskellige uv-tider, som min skole har lavet skema efter. og sidst i juni laver i det om, hvilket vi finder ud af ved en tilfældighed, da jeg ringer. den 13. april fik jeg et brev om optagelse og at jeg snarest muligt vil høre nærmere, herefter har jeg ringet mange gange for at få oplyst et skema, som vi kunne arbejde videre ud fra. vi får et svar på mail, men da jeg ringer d. 26. juni har I lavet det om. Det er i mine øjne så uprofessionelt I er et sted der uddanner lærere, som skal kunne strukturere og planlægge! Da min leder brokker sig får hun en mail, hvor der står at I tilbyder individuel vejledning om fredagen, men her har min lærer undervisning i Skårup! Jeg misser 4 timer om ugen pga dårlig planlægning fra jeres side. Det er jeg meget utilfreds med. En anden ekstern elev har fået andre oplysninger og har derfor undervisning på sin skole om formiddagen, hvor jeg kan deltage. sikke nogle arbejdsvilkår for os men sandelig også for seminarielæreren! Jeg læser dansk på netsam, med fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor er studiet valgt stor lyst til at videreudvikle og udvide kompentenceområder. Ville rigtig gerne have mere undervisning! Det har været svært at være første hold på den nye uddannelse, der har været en del forvirring omkring eksamensordninger, bachelor og praktikker - det koster kræfter og skaber frustration hos de studerende. Grundet den måde bacheloren er placeret på, er der ikke tid til fordybelse. Den konkurrerer hele tiden med linjefagene, og den skal stort set være færdig inden jul for ikke at komme i konflikt med praktikken. Så dette 4. og sidste studieår er meget stressende. Når dette så er sagt, mener jeg der er en meget høj faglighed på studiet og kompetente lærere. Jeg føler mig godt klædt på til jobbet som lærer. Pga. at der konstant bliver ændret på hvorledes studieprodukter, modulopg. osv. skal udformes. Konsekvensen bliver, at målene ikke er særlige tydelige og kvalificerbare. Jeg synes at det faglige niveau er for lavt. Didaktik er f.eks. en gentagelse af det vi har beskæftiget os med i det pædagogiske element, en del af den kulturelle dimension i dansk som andetsprog er en gentagelse af KLM osv. Desuden synes jeg at planlægningen slet ikke fungerer. I er meget sene til at give beskeder til de studerende om undervisningstidpunkter, studieture, modulopgaver osv. Og så er det helt kritisabelt, at man kan komme på et internationalt didaktikhold uden at blive spurgt om det har ens interesse, og så oven i købet blive pålagt flere undervisningstimer Nu er jeg merit studerende og kunne jeg godt ønske bedre information bla. om praktikken. studiet i jelling er lidt kendt for at have rod i sagerne, og det lyder ikke fremmed for os der studerer her. praktikken bliver flyttet, flyttet igen for så igen at blive flyttet. det samme gælder tit årgangsmøder og praktikinfo o.l. ofte også med meget kort varsel, hvilket gør det svært at planlægge efter. har selv tilmeldt mig praktik 4 gange i år, fordi der ikke var styr på det. kender også mange, inkl. mig selv, hvis eksamens - eller praktikopgave er blevet væk for studiekontoret. Jeg studerer netbaseret, og det er vanskeligere end jeg havde været forberedt på at orientere sig i fronter og dermed at få overblik over opgaver, forventninger, tilbagemeldinger, materialer... Jeg er ikke imponeret med laereruddannelsen paa nogen maade. Der er ikke meget undervisning og den smule vi faar lov at komme i skole gaar for ofte med gruppearbejde for gruppearbejdets skyld. Spild af tid :( Jeg overvejer ikke at opgive fordi det er laerer jeg vil vaere, ogsaa selvom studiet ikke lever op til mine forventninger. Et rigtig fint uddannelsessted. Dog mener jeg at det er ledelsens opgave at "smide de studerende ud, som ikke vil dette" (de studerende der har overdreven høj fraværsprocent), da det vil give et større ambitionsniveau blandt de studerende generelt Lektionernes placering er elendig, fx at starte tidligt om mandagen og så sent om tirsdagen osv. men det er nok bare det hold jeg er på. At de enkelte fag kun ligger på 1-2 dage i ugen, så man skal læse 100 sider et eller andet fra gang til gang, så man kan glemme halvdelen istedet for at dele lektionerne op på flere dage. Samtidig med at man sagtens kan blive træt af at høre på det samme emne i 5 timer Mindre læring ved bare at læse, og evt. mere læring på de forskellige måder som elever kan lære på, børn lære på forskellige måder jo, der er gøre børn, røre børn, høre børn og se børn (lidt usikker på den sidste) Side 7 af 78

8 Jeg er meritlærerstuderende som fjernundervisning, så det er lidt svært at kommentere på mange af spørgsmålene, men ÉN ting som kunne være rigtig godt er muligheden, for at være med på podcast eller video, når man som studerende sidder i et andet land - det kunne være en ny måde at profilere Jelling Seminarium på ifht. alle de danskere som bor i udlandet og gerne vil uddanne sig! Kunne jeg være med på den måde, så ville I få et 12-tal!! ;o) Jeg er en del af den første årgang på den nye 2007-uddannelse og vi har været ret besværet af at være de første til alting. Det har været temmelig opslidende at skulle være kaniner på alle områder og sådan tror jeg også lærerne har haft det. Jeg har stor forståelse for, at fagenes indhold og organisering kan være usikkert på en ny uddannelse, men at ting som praktikplanlægning og eksamensformer fx kan give anledning til så megen usikkerhed, forstår jeg simpelthen ikke. Tingene besværliggøres ofte på seminariet ved at skulle igennem alt for mange hænder (og hoveder) og derudover er kommunikationen både lærere imellem og informationsstrømmen til os studerende al, al for ringe. Hvis bare vi engang imellem fik oplysninger om, hvad der foregik, ville forståelsen for diverse også være meget større, tror jeg. Jeg er glad for at være på stedet, men jeg kan blive irriteret over forkerte informationer o.lign.. Vi er flere på mit nuværende hold som fik et skema før sommerferien som ikke stemte overens med undervisningens placering efter sommerferien. Jeg oplever ellers Jelling seminarium som værende arbejdende på bedre bånd mellem studium og lærerpraksis, derfor bør der være styr på skema eller andre aftaler tidligt, så det kan lade sig gøre at passe et job ved siden af. Jeg kunne måske godt bruge mere tid på at lave mine lektier Jeg er meget tilfreds med emnerne vi arbejder med i de forskellige fag, og kan nemt koble en relevans fra emnet til hvordan det lærte kan bruges, når vi kommer ud i folkeskolen. Jeg synes at underviserne (vi har på mit hold (Inger Vibeke, Michael Schmidt og Mie)er gode til at tage hensyn til vores ønsker om undervisningsform. Her forstår jeg det som MIT studie på vej til at blive lærer, altså i hvor høj grad jeg synes jeg gør hvad der skal til for at uddanne sig som lærer. jeg mener ikke jeg kan sætte mig selv højere, da jeg ikke mener jeg har mulighed for det, da jeg ikke mener skolen giver mig muligheden for at udvikle mig selv mere end jeg allerede gør nu. Det er godt at undervisere har forståelse for at der er nogle der har børn og meget fravær, men på den anden side stilles der ikke så stor faglig krav til studerende. Jeg har fornemmelse at hvem som helst kan færdiggøre uddannelse. Miljøet på skolen er godt - men det skyldes mest de studerende. Der er for lidt undervisning og for lidt styr på informationer. F.eks. blev der ikke givet information nok om, hvor studieturen på 3. år skulle gå hen - derfor blev den aflyst pga. for få tilmeldte. Som tidligere nævnt fungerer visse undervisningsformer ikke. Alt i alt lægger studiet ikke op til den seriøsitet, det i virkeligheden fortjener. Der er generelt for lidt undervisning på holdene. Studieordningen ændres konstant. Flytningen af praktikperioden på 4. årgang er, for mig at se, fuldstændig unødvendig og kun kimen til øget pres på den enkelte studerende, i og med at BA-opgaven nu ligger fordelt på hele skoleåret uden mulighed for, at kunne fokusere på denne opgave i en afgrænset periode. Det skyldes alene, at man ikke kan få sikre svag på HVOR ens liniefag skal være...odense eller Jelling. Ligeledes er kontakten til studievejlederen ret ringe. Jeg har de første 3 mail liggende, som jeg ikke har fået svar på (dette er inkluderet forståelsen for at han har travlt..men tre uger er ret dårligt, når det drejer sig om ændring af studieplanen).det virker "lidt lallende" og useriøst. Mærkelig formuleret spørgsmål, er lidt i tvivl om hvad jeg svarer på. Men hvis jeg svarer på mit engagement i forhold til studierne vil jeg svare som ovennævnte viser. Der er en række punkter, hvor motivationen til at give sit studium en skalle, ikke er høj, som følge af en vag holdning og manglende konsekvens fra seminariets side. F.eks. overfor folk der "pjækker", lav studiemoral, afleveringstidspunkter o.s.v. Starten har været - og er - stadig præget af mangel på struktur. Her bærer brugen af Fronter den største skyld. Side 8 af 78

9 Jeg har perioder hvor det er frustrerende, hvor jeg ikke synes vi lærer nok. Men har ikke for alvor overvejet om jeg skulle stoppe uddannelsen. Jeg er meget utilfreds med at det ikke er sikekrt, at jeg kan få de fag, som jeg ønsker - det gør, at jeg overvejer at stoppe, da jeg reelt set ikke ved om de kommende år er spild af tid, såfremt jeg ikke kan få den ønskede uddannelse og dermed fremtid. Derudover har derværet en del problemer med skemaet, både lovet skema før start (af hensyn til familieliv, handikapridning) og løbende derefter. Jeg finder at mine lektier fylder aftenen, fra mine børn er puttet 20:45 og frem over midnat og skal så igen op før 6:00 den kommende dag - det er ikke optimalt med for lidt søvn eller at skulle nedprioritere lektier til fordel for søvn. Kunne godt tænke mig lidt mindre læsning og mere dybde i det læste... Have noget om de ting som er væsentlig for mig, når at jeg skal ud og undervise... Jeg er rigtig glad for mit studie selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedringer. Det ville være rart hvis der f.eks. blev udbudt nogle kurser så man havde mulighed for selv at opgradere sit studie som f. eks. I multimodale undervisningsformer, billedanalyse mm. Undervisningen kunne god være bedre tilrettelagt. Desuden er det ikke alt læsestof der bliver brugt i undervisningen, hvorefter det syntes overflødigt. Undervisningen er fuldstændig ukritisk ideologiseret. Alt er dogmatisk gruppearbejde og flygtig projekterkendelse. Man indoktrineres til kapitalistiske værdier. Der mangler den holdningsmæssige frihed som kendetegner universitetet Der er tit problemer med undervisningsplaner og generel planlægning. Derudover er computere/printere på skolen ikke up-to-date. Der er ikke trådløse printere selvom alle bruger deres egne computere. Nogle computere tager 15 minutter om at starte op. derudover er kantinens priser meget høje i forhold til kvaliteten af maden. Nogle gange ved fx for meget gruppearbejde i undervisningen føler jeg ikke, jeg får nok fagligt ud af det! Der kan forekomme for meget gruppearbejde... Der er alt for lidt kvalificeret god undervisning, og for meget spild tid. Eksempelvis har vi fået en plan over bachelor - hvor der er sat en hel uge af til bachelor forløb. Alt undervisning bliver aflyst, og det ender med der er 5 timer = 1 dag og så må vi holde fri de andre dage. Det er useriøst og det er respektløst overfor de studerende! Jeg har fire børn i alderen 4-10 år, som gør at jeg udover undervisningstiden ikke kan bruge mere ende timer pr. uge på mit studie. jeg synes ikke der er nok struktur i daglig dagen over hvad der skal laves. og så synes jeg at mange ting kunne blive gjort mere effektivt, hvor man nogen gang kunne undervise på det halve af tiden Dårlig kommunikation fra ledelsen. Særligt i forbindelse med Praktisk/Musisk projekt. Svingende kvalitet af undervisere og forelæsere. det er meget forskelligt fra uge til uge. Nogle uger ligger skalaen helt op til 10, mens andre gange ligger det paa 6. Dette skyldes at jeg nemt bliver paavirket af mit privat liv. Men jeg ved 100% at jeg kan lide at undervise, derfor har jeg aldrig overvejet at opgive studie. ikke mindst vil jeg finde ud af, hvordan jeg kan goore undervisningen mere interesant for boornene. Derfor tager jeg til udlandet for at faa inspirationen. Samtidig proover jeg at finde paa en loosning til at haandtere mit problem- hvordan jeg kan separere skolelivet og privat livet jeg læser netbaseret specialpædagogik, som jeg er ekstremt glad for, samt didaktik, som jeg synes er meget vanskeligt tilgængeligt og svævende Side 9 af 78

10 Socialt set fungerer det rigtigt godt på studiet, men jeg har problemer med at få de linjefag som jeg gerne vil have og jeg har i år brugt en hel del tid på at blive tilknyttet en praktikskole. Jeg er nemlig den eneste 3.års studerende på mit matematikhold. - Jeg nyder at stå op hver morgen for at skulle ud på seminariet. Føler mig velkommen og tilpas. Dejlige sociale rammer og en god lærestab (indtil videre) I forhold til meritstuderende for lidt info omkring praktisk brug af Fronter/adgang til her og nu IThjælp. For lidt info omkring forudsætninger/krav til formalia og indhold i forbindelse med opgaveskrivning både i forhold til netbaseret undervisning og undervisning på stedet. Meger forvirring, frustration og tidsspilde kan undgås - også for almindelige lærerstuderende og undervisere - hvis meritter orienteres og opdateres i forhold til disse ting i starten af studieforløbet. Jeg mener uddannelsen skal være mere fast tilrettelagt. Fx i pædagogik sidste år blev der pludselig ændret i studieordningen. Jeg syntes det er spændende at læse natur og teknik Undervisningen i specialpædagogik er tilrettelagt ud fra at man har studeret i 4 år, hvilke bevirker, at meritstuderende ikke helt er "med" Jeg har en følelse af at meritter rangerer lavt i hearakiet. Til gengæld er didaktik fantastisk spændende og berigende. Sidste år var pædagogik og psykologi meget spændende og gode fag. Undervisningen er god, og de lærere, jeg har haft, har generelt været meget velkvalificerede. Men der er for få timer hen over året. (Da jeg pt er på barsel, er jeg selv meget fraværende, så det er en generel betragtning). Man kunne som studerende selv arrangere studiegrupper, og det sker også til en vis grad, men der er mere tradition for at sige "God weekend" tirsdag eftermiddag. Overvejelser om at opgive studiet Har du indenfor det seneste halve år seriøst overvejet at opgive studiet? Ja 36 16,36 % Nej ,64 % Respondents: 220 Væsentlige årsager til at overveje at opgive studiet Pres fra mange sider. Økonomisk hænger studiet ikke super sammen med at være studerende og bo alene som studerende. Bøger og papir m.m. går hen og bliver økonomisk et problem. Hvis man så også skal betale transport oveni og overleve i sin egen lejlighed så kræver det et arbejde for 1000 kroner er ikke nok. Men hvis man så arbejder har man mindre tid til skolen og så presser underviserne på for at man lader være at arbejde. Det er en træls problemstilling. Det er meget overvældende med arbejdsbyrden til tider og så er jeg i tvivl om det er det job jeg virkelig ønsker. Personlige årsager. Sygdom uoverskuelige mængder læsning og opgaver begyndte pludselig at tænke på om, det nu var det rigtige valg, og om jeg virkelig vil arbejde som lærer indtil pensionsalderen. Men så tænkte jeg, at jeg jo altid kan tage den anden uddannelse bagefter. Den anden uddannelse er en meget "usikker" uddannelse, hvor det ikke er sikkert, at man får arbejde bagefter. Jeg vil hellere have en uddannelse, i stedet for at arbejde i detail butik. Side 10 af 78

11 Manglende seriøsitet fra seminariets side til vore uddannelse, synes for mange ting er pålagt os som studerende - feks. vores eget ansvar at sikre at praktikskolen vurderer os ud fra de gældende ckf+ er Jeg har nu skrevet 7000 tegn om hvad mine holdninger er til både karakteretn 2, men og så hvorfor jeg er så tæt på at stoppe studiet som jeg er pt. men dokumentet her vil kun lade mig skrive knap tegn. Skriv til mig, hvis i ønsker mine holdninger - så mailer jeg mit svar til de interesserede. Min mail er: For usikker fremtid indenfor lærerfaget. Har anden uddannelse i forvejen, så overvejer at gå tilbage til denne branche. Desuden er der nogle gange for mange lektier i forhold til hvad jeg kan nå. manglende forståelse fra undervisere, iforbindelse med merituddannelse Føler mig ikke faglig klog nok, føler ikke jeg får nok med i rygsækken til at kunne komme ud i en folkeskole. Vi har lært meget som jeg ikke finder relevant til folkeskolen. jeg er lige startet, og man skal lige finde ud af om det er noget for en, og deraf affødes der vel altid lidt tvivl Tilbagevendende depression. Har det svært med mig selv og derfor svært ved studiet jeg er i tvivl om det er noget for mig Kom i tvivl om, det var det rigtige valg for mig.. NB; har intet med Jelling uddannelsesstedet at gøre. Personlige årsager, samt manglende fagudbud. usikkerhed om hvorvidt jeg vil være i stand til at klare lærerjobbet, i forhold til planlægning. I de korte praktik perioder der ligger i studiet, har jeg svært ved at danne mig et overblik over lærerjobbet som helhed! At jeg skal køre til Odense for at få tysk som liniefag. Det kan ikke være rimeligt at skulle henholdsvis til Odense og Jelling fordi ledelsen ikke kan finde ud af at planlægge fagene på det samme studiested! Manglende tid til ba. Idrætseksamen er for omfattende og tidskrævende. Er ikke sikker på det er det jeg vil! At jeg ikke ser ud til at kunne få "mine" fag og dermed ikke den uddannelse som jeg øn sker og troede at jeg kunne få i Jelling. Lektiemængden gør at jeg ikke har så meget tid til mine børn, og så synes jeg ikke at der bliver gået i dybden, med de ting vi læser, så det hænger ikke ved. Dårligt udbud af liniefag, dårlig vejledning i forbindelse med opgaver, praktik og vejledning i det hele taget, meget forvirrende studie, flere ting bliver hele tiden ændret Jeg synes ikke det er fair at antage og "sælge" at Merit stud. kan hoppe ind på samme undervisnings niveau som 2 års 4 års studerende. I både, pædagogik, Physk og Didatik, føler man sig som landet på en anden planet. Det lægges i al for stor grad op til at man kender til termer og viden, som kun kan være optaget ved at have fået gået mindst et år på undervisningens stedet. Manglende praktik, har brug for mere praktisk erfaring i starten da jeg begyndte her ude, synes jeg det hele virkede meget uoverskueligt, med alt det intro osv. Side 11 af 78

12 Synes jeg har meget svært ved at forstå indholdet i didaktik Siden mit andet år har jeg haft 1-2 perioder i løbet af året hvor jeg har lyst til at vende ryggen til studiet. Det sker typisk før jul når opgavestrømmen bliver voldsom. Op så op til eksamen, jeg er altid hamrende nervøs op til eksamen. Primært personlige, men arbejdspresset er stort. Meget skal læses i.f.t. til antal undervisningstimer. Mener at kravene skal være høje, men nok lidt for meget stof pr. time der skal gennemgås. dette medfører en følelse af at man mangler noget hele tiden og skaber en følelses af utilstrækkelighed og stress Mange ændringer i eksamensform, antal linjefag, pensum m.v. Forskellige personlige årsager jeg har haft tanker om at det ikke er noget for mig Jeg har kun overvejet, at stoppe med specialpædagogik. Det er forvirrende og der er misforståelser for meritstuderende. Side 12 af 78

13 Det psykiske undervisningsmiljø I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Mit studium er meningsfuldt for mig I høj grad ,27 % I nogen grad 74 33,64 % I mindre grad 9 4,09 % Respondents: 220 Samlet set lærer jeg nok på mit studium I høj grad 42 19,09 % I nogen grad ,45 % I mindre grad 28 12,73 % Slet ikke 6 2,73 % Respondents: 220 Studiet lever op til mine egne forventninger I høj grad 36 16,44 % I nogen grad ,08 % I mindre grad 52 23,74 % Slet ikke 6 2,74 % Respondents: 219 Der er klarhed omkring, hvad mit studiested forventer af mig som studerende I høj grad 33 15,07 % I nogen grad ,14 % I mindre grad 68 31,05 % Slet ikke 6 2,74 % Respondents: 219 Der er behov for, at lærere og studerende bliver bedre til at afstemme deres forventninger til hinanden I høj grad 72 32,88 % I nogen grad ,12 % I mindre grad 44 20,09 % Slet ikke 2 0,91 % Respondents: 219 Jeg arbejder sammen med andre om opgaver indenfor studiet I høj grad ,73 % I nogen grad 89 40,45 % I mindre grad 25 11,36 % Slet ikke 1 0,45 % Respondents: 220 Side 13 af 78

14 Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen med andre I høj grad ,55 % I nogen grad 64 29,09 % I mindre grad 12 5,45 % Slet ikke 2 0,91 % Respondents: 220 Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde alene I høj grad 79 36,24 % I nogen grad 93 42,66 % I mindre grad 41 18,81 % Slet ikke 5 2,29 % Respondents: 218 Side 14 af 78

15 Læringssituationer Hvilke læringssituationer får du MEST udbytte af? Forelæsninger 32 14,55 % Holdundervisning ,00 % Gruppearbejde 93 42,27 % Projekter i ét fag 38 17,27 % Projekter på tværs af fag 10 4,55 % Opgaveskrivning ,91 % Studiegrupper 88 40,00 % Praktikforløb ,82 % Studieøvelser / individuel forberedelse 51 23,18 % Fjernundervisning 8 3,64 % Ekskursioner 21 9,55 % Andet 2 0,91 % Respondents: 220 Total Responses 767 Andet Diskusioner 1) Opgaveregning af fagfagligt emne 2) Diskussioner omkring elevbesvarelser fra virkeligheden (linjefag: Matematik) Hvilke læringssituationer får du MINDST udbytte af? Forelæsninger ,55 % Holdundervisning 15 7,35 % Gruppearbejde 24 11,76 % Projekter i ét fag 12 5,88 % Projekter på tværs af fag 39 19,12 % Opgaveskrivning 15 7,35 % Studiegrupper 18 8,82 % Praktikforløb 2 0,98 % Studieøvelser / individuel forberedelse 15 7,35 % Fjernundervisning 94 46,08 % Ekskursioner 30 14,71 % Andet 3 1,47 % Respondents: 204 Total Responses 415 Andet gennemgang af stof der er læst hjemme Kommentar til læringssituationer Forelæsninger er altid om morgenen hvor man er træt og ikke klar i hovedet. og så er det super tørt at sidde med. Studiegrupper ender altid i pjat og pjank. Ekskursioner ender altid med alt andet end faglighed. Synes ikke praktikken fungerer optimalt da man ofte føler at man skal gøre som praktiklæreren for at bestå. Side 15 af 78

16 Mange af de pædagogiske tekster kan være svære at forstå, og det gør det svært at forberede sig derhjemme. Jeg har flere gange opgivet at læse tekster. Arbejdsbyrden i de forskellige fag er meget forskellig. Jeg har haft matematik og n/t, og lektiemængden er meget forskellig, også i sværhedsgrad. Det virker underligt. Der mangler tid i n/t timerne til fordybelse i emnerne, så man opnår fuld forståelse. Forelæsninger afhænger meget af lærer. Er lærer engageret og spændende så er forelæsningen super, men er lærer meget uinspirerende og kedelig, så er det selvfølgelig ikke særlig udbytterigt. Nogle af forelæsningeren kan man huske flere år efter, men andre er glemt inden man forlader rummet. Læreren skal være spændende at høre på og ikke kun læse op fra dias! Har endnu ikke været i praktik, så ved ikke. syntes de skriftlige opgaver ofte ligger alt for langt fra "virkeligheden" Jeg synes det virker tåbeligt, at samtlige eksamensopgaver på et studium som lærerstudiet er individuelle. Der bliver konstant snakket om, at vi som kommende lærere skal lære at samarbejde, da den danske folkeskole bygger på teamarbejde. Jeg ville få meget mere ud af at arbejde i grupper, da man ville kunne diskutere og høre andre studerendes meninger om givne situationer. Jeg synes, der er for meget gruppearbejde i forhold til den information, der gives forinden om det pågældende emne. Jeg mangler mere viden, inden gruppearbejdet starter. Jeg læser kun et fag. Almen didaktik Jeg kunne godt bruge lidt mere klasseundervisning. Og mere individuelle opgaver, vi skal jo også stå på skoler når vi er færdige og klare opgaver selv. Jeg har svaret disse spørgsmål, som om jeg var fuldtids studerende til forelæsninger må lærerne godt lave deres powerpoint med plads til at skrive noter. sådan gjorde lærerne det på den anden uddannelse, som jeg droppede, og vi talte sammen med lærerne om, de skulle fortsætte sådan, og alle var med på ideen. så har man nemlig også powerpointet sammen med ens notater. Vi har ikke prøvet praktik endnu, men regner med at det bliver godt. Og ekskursioner har vi heller ikke været på endnu. Jeg får udbytte af alle læringssituationer, det er godt med afveksling, og alt efter, det der arbejdes med er vælges form/ramme Udbyttet af forelæsningen kommer meget an på, hvilken lærer der er på. Nogle er bedre til at forelæse end andre. Forelæsninger er ikke optimale i forhold til holdundervisning. I Holdundervisning kan man spille opklarende spørgsmål, og det synes jeg ikke helt at der er plas til i forelæsningerne. Studiegruppearbejde eller holdundervisning, hvor vi har mulighed for at diskutere det læste stof og få vendt det med både lærer og de andre studerende... Fjernundervisning: prøvede fjernundervisning/samarbejde med odense ifb. med billedkunst - stor fiasko. Studiegrupperne fungerer godt, men gruppearbejde HVER gang der er klasseundervisning er ærgerligt, da der i forvejen er så lidt tid med underviser (spild af tiden med underviser på) og så meget selvstændigt arbejde i studiegrupperne. Det er en udfordring for mig at arbejde i virtuelle grupper med mennesker, jeg ikke kender... Det føles meget abstrakt, og det kan være svært at få afstemt forventninger og få diskuteret faglige spørgsmål for alvor. Jeg synes det er svært at vælge, da jeg synes læringssituationerne som jeg får mest ud af, kan variere fra fag til fag. I nogle fag kan forelæsninger være lærerigt, mens ekskursioner ikke er egnet. Side 16 af 78

17 Gruppearbejde er godt og sjovt, men lige nu gaar 50% af vores allerede for faa undervisningstimer med gruppearbejde. Jeg faar ikke lige saa meget ud af mine gruppemedlemmers mening om en tekst som jeg faar af laererens mening. Det er begyndt af foeles som om de laver gruppearbejde for gruppearbejdets skyld og ikke for de studerendes skyld. Jeg ved ikke om jeg skal saette kryds ved at jeg faar meget ud af forelaesninger, for der er forskaelligt alt efter hvem der forelaeser. Det er et par stykker hvor man lige saa godt kunne have laest praesentationen selv og just vaere blevet hjemme. Men hvis forelaeseren er god, er det fantastisk at vaere der. Vi var i Berlin på studietur, i specialpædagogik, og der var ikke taget højde for skolernes fri-uge, så vores udbytte af den faglige undervisning var minimal. Det burde der blive taget højde for! Jeg kan ikke se meningen med KLM, hvis man ikke får udleveret nogle relevante cases i forbindelse med arbejdet som lærer, som hvordan man burde reagere i diverse situationer Fjernundervisning er noget fanden har skabt. I hvert fald har det ikke fungeret for mig. Jeg mener at læring sker socialt, bevidste sammenhænge og alt det der normalt får stoffet til at hænge fast, som en læreranekdote, en god diskussion, et eksempel fra en medstuderende osv., inkluderes ikke i en fjernundervisning. Desuden synes jeg at det er paradoksalt at der er så megen snak om æstetiske læreprocesser, når disse i praksis fylder så lidt på studiet. Det er lidt a l "gør som jeg siger og ikke som jeg gør" og den funker jo ikke...hvorfor ikke tage undervisningen ud af klasselokalet en gang imellem for at besøge nogen eller noget? Og desuden er der en katastrofal mangel på inputs udefra. Hvor er alle de fine gæstelærere, der helt sikkert kunne findes rundt omkring? Jeg synes desværre at forelæsningerne er meget ensformigt mht lærerens formidling af undervisningen. Der bliver snakket meget monotont, hvor jeg savner noget mere energi for at den type undervisning kan fange mig Jeg synes det fungerer rigtig godt, når vi får mulighed for at arbejde med cases og diskussioner i grupper mens underviseren går rundt og ind i mellem stiller spørgsmål til vores holdninger og synspunkter. Til gengæld synes jeg det er spild af tid at komme til forelæsninger, da det oftest bare er en gennemgang af et stof vi har læst hjemmefra. Ligeledes synes jeg det er spild af tid at komme til undervisningstimer hvor underviseren gennemgår det stof vi har læst hjemmefra fra ende til anden Jeg er meritstuderende og har kun de pædagogiske fag derfor kan jeg ikke udfylde mindst udbytte af Praktikken er for mig den absolut vigtigste og mest udbytterige læringssituation. Forelæsningerne fungerer sjældent optimalt. Der er desværre ingen projekter i undervisningen. Ingen muligheder for at fordybe sig. Man skøjter overfladisk hen over det meste. Mine valg her begrænses til de læringssituationer, jeg i løbet af mine få måneder på uddannelsen har befundet mig i. Jeg synes holdundervisning er rart, der bliver bare gået for hurtigt hen over tingene... Så jeg taber den røde tråd og lysten, fordi jeg sidder med følelsen af at være dum.. Forelæsningerne er trættende og man kommer hurtigt til at kede sig. dette hænger sammen med at underviseren skal være virkelig dygtig for at kunne holde den studerendes fokus. Jeg mener at, der burde være mere praktik på læreruddannelsen, da det er den virkelige verden. gruppearbejde er godt og udbytterigt, men det bør ikke være et krav at ALLE opgaver afleveres i studiegrupper. Det er et individuelt studie og der bør være frihed til at vælge hvad man får mest ud af.. Specielt på 3 og 4 årgang hvor man har gjort sig erfaringer med studiegruppe arbejde. forelæsninger er noget man langt hen af vejen ikke kan koncentrerer sig om Side 17 af 78

18 Det er svært at svare på "mindst", jeg finder egentlig at jeg lærer noget i de fleste situationer, men om det er den læring som læreren vil have vi opnår, ved jeg ikke Gruppearbejde og studiegrupper er godt socialt men ikke nødvendigvis det mest effektive læringsmæssigt. Opgaveskrivning finder jeg lærerigt men også meget tidskrævende. Jeg får størst udbyttte af holdundervisning. Gerne flere forelæsninger og mindre gruppearbejde - især i for store grupper, da meget tidsspilde. Jeg får rigtig meget ud af didaktik. Går hjem med følelsen af at have lært noget hver gang. God afstemning med hensyn til forventninger osv. Jeg har oplevet særligt ét forløb, hvor vi i holdundervisningen i grupper blev sat i gang med "spørgsmål til teksten", og undeviseren forduftede - uden at det var 30 %-timer eller hvad det ellers kaldes. Denne type arbejde hører forberedelsen og ikke holdundervisningen til, og det smitter af på arbejdsmoralen. Omvendt har jeg hos andre undervisere oplevet gruppearbejde som en meget velintegreret del af holdundervisningen. Lærerens formidling i givne situationer Klasseundervisning Meget tilfreds 60 27,65 % Tilfreds ,30 % Hverken tilfreds eller utilfreds 28 12,90 % Utilfreds 8 3,69 % Meget utilfreds 1 0,46 % Respondents: 217 Holdundervisning Meget tilfreds 49 23,11 % Tilfreds ,49 % Hverken tilfreds eller utilfreds 32 15,09 % Utilfreds 6 2,83 % Meget utilfreds 1 0,47 % Respondents: 212 Forelæsninger Meget tilfreds 12 5,53 % Tilfreds 54 24,88 % Hverken tilfreds eller utilfreds 81 37,33 % Utilfreds 50 23,04 % Meget utilfreds 20 9,22 % Respondents: 217 Vejledning Meget tilfreds 35 16,06 % Tilfreds ,62 % Hverken tilfreds eller utilfreds 57 26,15 % Utilfreds 19 8,72 % Meget utilfreds 1 0,46 % Respondents: 218 Side 18 af 78

19 Information og indflydelse Hvor tilfreds er du samlet set med flg. forhold? Undervisningens indhold Meget tilfreds 49 22,27 % Tilfreds ,55 % Hverken tilfreds eller utilfreds 21 9,55 % Utilfreds 7 3,18 % Meget utilfreds 1 0,45 % Respondents: 220 Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold Meget tilfreds 33 15,14 % Tilfreds 94 43,12 % Hverken tilfreds eller utilfreds 76 34,86 % Utilfreds 14 6,42 % Meget utilfreds 1 0,46 % Respondents: 218 Undervisningens form Meget tilfreds 21 9,63 % Tilfreds ,17 % Hverken tilfreds eller utilfreds 50 22,94 % Utilfreds 14 6,42 % Meget utilfreds 4 1,83 % Respondents: 218 Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form Meget tilfreds 22 10,14 % Tilfreds 86 39,63 % Hverken tilfreds eller utilfreds 89 41,01 % Utilfreds 18 8,29 % Meget utilfreds 2 0,92 % Respondents: 217 Den daglige information fra uddannelsesstedet (f.eks. skemaændringer og aflysninger) Meget tilfreds 13 5,91 % Tilfreds 62 28,18 % Hverken tilfreds eller utilfreds 81 36,82 % Utilfreds 42 19,09 % Meget utilfreds 22 10,00 % Respondents: 220 Side 19 af 78

20 Information om større ændringer i dit studieforløb Meget tilfreds 4 1,83 % Tilfreds 43 19,63 % Hverken tilfreds eller utilfreds 87 39,73 % Utilfreds 66 30,14 % Meget utilfreds 19 8,68 % Respondents: 219 Informationer fra studenterorganisationer, råd eller lignende Meget tilfreds 7 3,20 % Tilfreds 89 40,64 % Hverken tilfreds eller utilfreds ,32 % Utilfreds 13 5,94 % Meget utilfreds 2 0,91 % Respondents: 219 Dine egne muligheder for at planlægge og organisere dit studium Meget tilfreds 26 11,82 % Tilfreds 92 41,82 % Hverken tilfreds eller utilfreds 71 32,27 % Utilfreds 25 11,36 % Meget utilfreds 6 2,73 % Respondents: 220 Samarbejde mellem studerende Samarbejdet mellem dig og dine medstuderende Meget tilfreds 78 35,45 % Tilfreds ,45 % Hverken tilfreds eller utilfreds 22 10,00 % Utilfreds 8 3,64 % Meget utilfreds 1 0,45 % Respondents: 220 Muligheden for at få hjælp til noget fagligt fra en medstuderende Meget tilfreds 75 34,09 % Tilfreds 98 44,55 % Hverken tilfreds eller utilfreds 38 17,27 % Utilfreds 8 3,64 % Meget utilfreds 1 0,45 % Respondents: 220 Studievejledning Meget tilfreds 30 13,89 % Tilfreds 88 40,74 % Hverken tilfreds eller utilfreds 86 39,81 % Utilfreds 8 3,70 % Meget utilfreds 4 1,85 % Respondents: 216 Side 20 af 78

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive Tilfredshedsundersøgelse 2011 Åbne kommentarer Læreruddannelsen i Skive Hvis du har konkrete bemærkninger til det fysiske miljø kan du anføre dem her. Du bedes være så specifik i din beskrivelse som muligt.

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Evalueringen er udsendt med Survey Xact i juni 12. Der er sendt ud til 134 dimittender og modtaget 23 fulde

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 0 0,0%

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet?

2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet? 1. Hvilket hold er du studerende på? 2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet? 1 3. I hvilken grad vurderer du undervisningen

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene?

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene? 1 Læreruddannelsen UCL. Undervisningsevaluering. Fagevaluering LG, hovedområde: almen dannelse: KLM Fagevaluering 2014 114 studerende har besvaret spørgeskemaet. Alle fra årgang 2013. Uddannelsessted:

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt 1. Grundforløbet 0 0,00% 2. SOSU- hjælper 28 23,33% 3. SOSU? assistent 48 40,00% 4. Sygeplejerskestudiet 44 36,67% Total 120 100,00% Gennemsnit 3,13 2 Samlet set, lærer

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

I 3. kolonne nedenfor foreslår arbejdsgruppen en række handlingstiltag. Handlingstiltagene er sammenfattet til en handleplan nederst i dokumentet.

I 3. kolonne nedenfor foreslår arbejdsgruppen en række handlingstiltag. Handlingstiltagene er sammenfattet til en handleplan nederst i dokumentet. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Undervisningsmiljøvurdering. Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøproblemer samt handleplan. KAAG maj 2012 Undervisningsmiljøvurdering, Læreruddannelsen på Fyn

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar 2013 71% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 22 23,4% 2001-2005 23 24,5% 1996-2000

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Samlet status Forventer du at afslutte uddannelsen denne sommer? Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Jeg læser

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede. tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014

Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede. tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014 Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014 Respondenter: 20 ansøgere Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. telefoninterviews

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 12 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 7 9,1%

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Ekstern F07-2.år (2nd year) - Kvantitative metoder 1 - Forelæsninger - Dorte Grinderslev

Ekstern F07-2.år (2nd year) - Kvantitative metoder 1 - Forelæsninger - Dorte Grinderslev 1 af 5 07-06-2007 13:34 Ekstern F07-2.år (2nd year) - Kvantitative metoder 1 - Forelæsninger - Dorte Grinderslev Antal modtagede svar: 26 Antal respondenter tilknyttet: 0 Svar procent: 0 Periode: 14. maj

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere