Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling"

Transkript

1 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010

2 Undervisningsmiljøundersøgelse Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet Det psykiske undervisningsmiljø Læringssituationer Lærerens formidling i givne situationer Information og indflydelse Samarbejde mellem studerende Samarbejde med lærerne Arbejdsbyrde Mobning Studievejledning Psykiske gener i forbindelse med studiet Sociale forhold Samlet vurdering af det psykiske undervisningsmiljø Det fysiske undervisningsmiljø Generel bedømmelse af de fysiske forhold Problemer i specifikke lokaler Andre forhold IT og teknik Sikkerhed og sundhed Arbejde med risiko for skader Maskiner og apparater Kemiske processer Biologiske processer Helbred Forhold for handicappede Fysiske gener forårsaget af indeklima Samlet vurdering af det fysiske undervisningsmiljø Det æstetiske undervisningsmiljø Generelt æstetisk indtryk Placering af lokaler Bedømmelse af andre områder Samlet vurdering af det æstetiske undervisningsmiljø Kommentarer til undersøgelsen Side 2 af 78

3 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Baggrundsdata Hvilket køn er du? Kvinde ,82 % Mand 40 18,18 % Respondents: 220 Hvilken årgang går du på? ,16 % ,89 % ,95 % ,00 % Respondents: 190 Hvor gammel er du? 20 eller under 16 7,27 % 21 til ,09 % 26 til ,27 % 31 til ,55 % 36 til ,18 % 41 til ,91 % 51 eller over 6 2,73 % Respondents: 220 Side 3 af 78

4 Angående studium Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på dit studium? Mindre end 15 timer 31 14,16 % timer 46 21,00 % timer 50 22,83 % timer 66 30,14 % Mere end 30 timer 26 11,87 % Respondents: 219 Hvor mange timer pr. uge tilbringer du typisk på uddannelsesstedet? Mindre end 15 timer 70 32,26 % timer ,85 % timer 32 14,75 % timer 7 3,23 % Mere end 30 timer 2 0,92 % Respondents: 217 Samlet vurdering af studiet Hvis du SAMLET SET skulle vurdere dit studium på en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste, hvor ville du så mene, at det ligger på skalaen? ,91 % ,27 % ,82 % ,73 % ,55 % ,91 % ,82 % 3 6 2,73 % 2 5 2,27 % Respondents: 220 Kommentar er faktisk i tvivl om hvad der menes med spørgsmålet, men svarer ud fra indsats Jeg synes læreruddannelsen virker meget ustruktureret og bliver ændret hele tiden. Der er lidt forvirring i forhold til informationsgivning. Fronter er ikke optimalt i forhold til fx lectio. Det kan gøre studiet meget forvirrende. Jeg kan godt lide uuddannelsen, men synes uddannelsesstedet kunne være bedre. Her tænker jeg på organiseringen af forskellige ting, blandt andet linjefag til næste år, hvis man skal ha' taget et kursus så man kan få faget osv.. generelle oplysninger kunne de være bedre til. Jeg er ikke tilfreds med udbudet af liniefag, samt at blive frataget muligheden for at deltage i forelæsninger. Jeg har ikke overvejet at stoppe på uddannelsen, da jeg gerne vil være lærer, og at seminariet er vejen til det. Jeg synes, at der er mange gode initiativer på seminariet, og rigtig mange gode muligheder for fritidsinteresser. Kor, bigband, underhus osv. Side 4 af 78

5 Desværre trækker det meget ned, at der på den studiemæssige front er meget rodet. Eksamener bliver ændret midt på året, fronter er svær at finde rundt i uden at overse noget. Jeg har stor erfaring fra lærergerningen i folkeskolen, fordi jeg siden 2002 har været underviser derude. I min optik er der et gabende stort hul mellem uddannelsens teoretisk tilgang til den den praktiske virkelighed. Underviserne her på stedet er ofte ikke opdateret i forhold til den faktiske situation i hverdagen på skolerne, og mangler derfor at kunne relatere alle teoretiske indgangsvinkler til virkeligheden, der jo nemlig opererer uforudsigeligheden "én ubekendt" - nemlig eleverne. Denne ubekendte optræder aldeles ubekendt i sem. lærernes undervisning. Jeg vil foreslå, at seminariets lærerstab med jævne mellemrum bliver "føl" i folkeskolen, møder snot, snørrebånd, pubertetsunger osv. Det ville efter min mening kunne opkvlificere undervisningen her på stedet... Jeg er meget glad for mit studie og studiestedet, og i særdeleshed lærerne, så jeg kunne absolut ikke tænke mig at stoppe Jeg mener studiet indeholder mange rigtigt spændende fag. Min kritik går dog på, at timerne på seminariet er alt for kort tid til at bearbejde det læste i.timerne går oftest på at løse opgaver. det er rigtig godt at lære gennem opgaver, men ofte sidder man men tanken om opgaverne er løst korrekt. Fordi der oftest ikke er tid til at gennemgå dem. Mit forslag vil være at løse opgaverne i studiegrupper inden timerne, og så gennemgå stoffet i timerne. Mangel på kommunikation underviserne imellem. Mangel på overblik har ALDRIG overvejet at stoppe jeg er generelt rigtig glad for mit studie. Gode undervisere, og et alsidigt studiemiljø. Mange muligheder for at udvikle sig ( eksempel vis kurser, musical, kor, diverse udvalg ) Jeg overvejede dog at droppe ud i midten af andet år ( grundet en dårligt miljø/omgangstone på stamholdet ) Jeg er super glad for at læse til lærer. Det er det jeg gerne vil. Det er der ingen tvivl om, men jeg synes, der er for få timer på seminariet og så synes jeg at forelæsningerne tit bare er ren oplæsning og rent ud sagt spild af tid. Jeg ville få meget mere ud af, at mødes til flere timer i klassen, hvor vi kunne diskutere og arbejde seriøst. Jeg synes simpelthen det er så DÅRLIGT at uddannelsen er så handicappet som den er. Der sparres og sparres, og det gør da ABSOLUT ikke uddannelsen bedre. Vi skal jo læse lige så meget, men har færre timer i skolen. Det er bare for dårligt. Vi får kun ganske få sider til vores opgaver, de bliver ikke gode og det er udelukkende fordi lærerne ikke må bruge mere tid på at læse opgaverne igennem. Det er uacceptabelt! Jeg følte jeg blev lokket ind på uddannelse, og så håber i bare at man klare sig igennem så i kan få pengene for at vi studerer her. Jeg er meget skuffet! syntes der er mange ting man som merit studerende selv skal søge oplysninger om Kvaliteten af undervisningen er langt fra optimal. Fællesforelæsningerne er spild af tid og ressourcer. Årsagen til den ikke ligger helt i top, skyldes ikke mit udbytte af timerne, men mere strukturen på stedet. Med det mener jeg, at der ikke altid, er styr på, hvordan tingene skal foregå(aflevering af større opgaver, krav til større opgave og eksamen), og svaret variere alt efter hvem man spørg, hvis man da kan få et endeligt svar. Jeg har oplevet ofte, at der ikke er styr på tingene fra ledelsens side, eller i hvert ikke hvem, der skal vide de ting man søger svar på. Hvis der her menes min tilfredshed med undervisningen generelt. Havde jeg IKKE en meget aktiv familie med tilhørende koncerter og hvad dertil hører, samt ingen bestyrelsesposter, kunne jeg bruge mere tid på studierne. Men som mit liv er, er jeg fuld ud tilfreds med mit arbejde omkring forberedelserne. Jeg kan virkeligt godt lide mit studie. Men jeg synes Fronter gør det meget svært at være aktivt studerende. Jeg kommer ofte i skole og har læst det forkerte, eller kommer i skole for vi ikke skulle møde. Det er bare meget forvirrende. Kunne godt bruge et ordentligt skema. Det trækker rigtig meget ned på uddannelsen. Side 5 af 78

6 Det er for teoretisk, der er for lidt virkelighed ind over og det kan lade sig gøre, bliver i år undervist af en gæstelærer, som arbejder ude i virkeligheden og det ER altså anderledes. Jeg bruger få timer på seminariet, da jeg er årgang 2006 og "kun" mangler bachelor opgaven. Læsesalen har haft stor betydning for mine muligheder at studere :) jeg synes, uddannelsen her i Jelling stort set kun har gruppearbejde, også selvom der står i planerne, at der vil både være selvstændigt arbejde, gruppearbejde, tavle osv. Jeg har gået på en anden videregående uddannelse, som jeg dog droppede, da det ikke var det rigtige for mig, og på den uddannelse kunne man selv vælge om man ville arbejde i grupper eller alene i opgavetimerne. Men nogle gange var det bestemt fra lærernes side, at vi skulle arbejde i grupper. Denne frie måde at arbejde på kunne jeg godt lide. Jeg er godt klar over, at der ude på skolerne også skal arbejdes sammen med de andre lærer om for eksempel temauger. Men primært tilrettelægger og underviser man selv. Det er nok, det eneste der trækker ned for mig. Jeg må godt nok indrømme, at jeg føler mig lidt snydt, når der jo i planerne står: selvstændigt arbejde, og der så ikke bliver noget af det. Jeg er en person, som godt kan arbejde selvstændigt, og også meget godt kan lide det. Men gruppearbejdet er også godt, da man kan få fleres syn på opgaverne, og nok også lære andre formuleringsmåder. Men jeg ville godt ønske lidt mere variation i det. Med mindre det selvstændige arbejde kun er hver enkelts hjemmearbejde. Det ved jeg nemlig ikke. Jeg har nu skrevet 7000 tegn om hvad mine holdninger er til både karakteretn 2, men også hvorfor jeg er så tæt på at stoppe studiet som jeg er pt. men dokumentet her vil kun lade mig skrive knap tegn. Skriv til mig, hvis i ønsker mine holdninger - så mailer jeg mit svar til de interesserede. Min mail er: Jeg er tilfreds med mine underviserer og selv undervisningen. Synes bare ikke vi har så meget undervisning. Sidste oplevede jeg at vi ofte have kun have 6 moduler om ugen med underviser. Jeg synes, det faglige niveau er for lavt. Jeg har ikke hørt om eller set nogle studerende, der måtte gå ud, fordi de ikke kunne leve op til de faglige krav på studiet...og det er ikke fordi, de ikke findes. Jeg undrer mig i særdeleshed også over, at underviserne ikke selv praktiserer varierede uv-former, cooperative learning, induktiv uv, undervisningsdifferentiering m.m. Jeg synes også, at blandingen af ordinære lærerstuderende og meritstuderende på holdene sænker det faglige indhold til et ind imellem frustrerende niveau, da forudsætningerne er alt for uens. Jeg erkender, at jeg ofte fravælger at komme til uv, da jeg mener, mit læringsudbytte er for lille. Men det ærgrer mig, at det er sådan. Det er et godt og pænt sted. Miljøet er godt og der sker en masse. Men til tider er timeplanlægningen lidt nitte. Der er nogle ting som ikke altid fungere. Men sådan tror jeg altid det er på et studie. Så at jeg giver det 9, er ikke fordi jeg ikke er tilfreds. Er merit studerende og har været ansat i indskolingen og SFO siden jeg blev færdiguddannet som pædagog i 2002 Går ud fra at det drejer sig om min egen indsats. man får som meritstud ikke særlig god besked om ændringer og linjefagslektioner overlapper Jeg mener ikke at der har været styr nok på hvad vi som eleverne skal opnå af faglighed. Lærerene har ikke haft styr på hvilke opgaver det skulle afleveres og praktikken har også været svær at få styr på. Samtidig vil jeg stærkt kritisere at engelskholdene er blevet slået sammen. Det er på ingen måde optimalt at slå 3. og 4. års studerende sammen i et hold. Vi har en FANTASTISK lærer i engelsk i Jelling (Ingelise) som har formået at gøre undervisningen brugbar og lærerig, men forholdene er ikke optimale. Ros til Ingelise fordi hun har kunne få det til at fungere, uden at vi alle ville falde igennem. jeg er ekstern studerende, der er uddannet lærer, men har fået lov til at læse et liniefag. Side 6 af 78

7 Min største utilfredshed drejer sig om seminariets planlægning af dette skoleår. Jeg har fået oplyst forskellige uv-tider, som min skole har lavet skema efter. og sidst i juni laver i det om, hvilket vi finder ud af ved en tilfældighed, da jeg ringer. den 13. april fik jeg et brev om optagelse og at jeg snarest muligt vil høre nærmere, herefter har jeg ringet mange gange for at få oplyst et skema, som vi kunne arbejde videre ud fra. vi får et svar på mail, men da jeg ringer d. 26. juni har I lavet det om. Det er i mine øjne så uprofessionelt I er et sted der uddanner lærere, som skal kunne strukturere og planlægge! Da min leder brokker sig får hun en mail, hvor der står at I tilbyder individuel vejledning om fredagen, men her har min lærer undervisning i Skårup! Jeg misser 4 timer om ugen pga dårlig planlægning fra jeres side. Det er jeg meget utilfreds med. En anden ekstern elev har fået andre oplysninger og har derfor undervisning på sin skole om formiddagen, hvor jeg kan deltage. sikke nogle arbejdsvilkår for os men sandelig også for seminarielæreren! Jeg læser dansk på netsam, med fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor er studiet valgt stor lyst til at videreudvikle og udvide kompentenceområder. Ville rigtig gerne have mere undervisning! Det har været svært at være første hold på den nye uddannelse, der har været en del forvirring omkring eksamensordninger, bachelor og praktikker - det koster kræfter og skaber frustration hos de studerende. Grundet den måde bacheloren er placeret på, er der ikke tid til fordybelse. Den konkurrerer hele tiden med linjefagene, og den skal stort set være færdig inden jul for ikke at komme i konflikt med praktikken. Så dette 4. og sidste studieår er meget stressende. Når dette så er sagt, mener jeg der er en meget høj faglighed på studiet og kompetente lærere. Jeg føler mig godt klædt på til jobbet som lærer. Pga. at der konstant bliver ændret på hvorledes studieprodukter, modulopg. osv. skal udformes. Konsekvensen bliver, at målene ikke er særlige tydelige og kvalificerbare. Jeg synes at det faglige niveau er for lavt. Didaktik er f.eks. en gentagelse af det vi har beskæftiget os med i det pædagogiske element, en del af den kulturelle dimension i dansk som andetsprog er en gentagelse af KLM osv. Desuden synes jeg at planlægningen slet ikke fungerer. I er meget sene til at give beskeder til de studerende om undervisningstidpunkter, studieture, modulopgaver osv. Og så er det helt kritisabelt, at man kan komme på et internationalt didaktikhold uden at blive spurgt om det har ens interesse, og så oven i købet blive pålagt flere undervisningstimer Nu er jeg merit studerende og kunne jeg godt ønske bedre information bla. om praktikken. studiet i jelling er lidt kendt for at have rod i sagerne, og det lyder ikke fremmed for os der studerer her. praktikken bliver flyttet, flyttet igen for så igen at blive flyttet. det samme gælder tit årgangsmøder og praktikinfo o.l. ofte også med meget kort varsel, hvilket gør det svært at planlægge efter. har selv tilmeldt mig praktik 4 gange i år, fordi der ikke var styr på det. kender også mange, inkl. mig selv, hvis eksamens - eller praktikopgave er blevet væk for studiekontoret. Jeg studerer netbaseret, og det er vanskeligere end jeg havde været forberedt på at orientere sig i fronter og dermed at få overblik over opgaver, forventninger, tilbagemeldinger, materialer... Jeg er ikke imponeret med laereruddannelsen paa nogen maade. Der er ikke meget undervisning og den smule vi faar lov at komme i skole gaar for ofte med gruppearbejde for gruppearbejdets skyld. Spild af tid :( Jeg overvejer ikke at opgive fordi det er laerer jeg vil vaere, ogsaa selvom studiet ikke lever op til mine forventninger. Et rigtig fint uddannelsessted. Dog mener jeg at det er ledelsens opgave at "smide de studerende ud, som ikke vil dette" (de studerende der har overdreven høj fraværsprocent), da det vil give et større ambitionsniveau blandt de studerende generelt Lektionernes placering er elendig, fx at starte tidligt om mandagen og så sent om tirsdagen osv. men det er nok bare det hold jeg er på. At de enkelte fag kun ligger på 1-2 dage i ugen, så man skal læse 100 sider et eller andet fra gang til gang, så man kan glemme halvdelen istedet for at dele lektionerne op på flere dage. Samtidig med at man sagtens kan blive træt af at høre på det samme emne i 5 timer Mindre læring ved bare at læse, og evt. mere læring på de forskellige måder som elever kan lære på, børn lære på forskellige måder jo, der er gøre børn, røre børn, høre børn og se børn (lidt usikker på den sidste) Side 7 af 78

8 Jeg er meritlærerstuderende som fjernundervisning, så det er lidt svært at kommentere på mange af spørgsmålene, men ÉN ting som kunne være rigtig godt er muligheden, for at være med på podcast eller video, når man som studerende sidder i et andet land - det kunne være en ny måde at profilere Jelling Seminarium på ifht. alle de danskere som bor i udlandet og gerne vil uddanne sig! Kunne jeg være med på den måde, så ville I få et 12-tal!! ;o) Jeg er en del af den første årgang på den nye 2007-uddannelse og vi har været ret besværet af at være de første til alting. Det har været temmelig opslidende at skulle være kaniner på alle områder og sådan tror jeg også lærerne har haft det. Jeg har stor forståelse for, at fagenes indhold og organisering kan være usikkert på en ny uddannelse, men at ting som praktikplanlægning og eksamensformer fx kan give anledning til så megen usikkerhed, forstår jeg simpelthen ikke. Tingene besværliggøres ofte på seminariet ved at skulle igennem alt for mange hænder (og hoveder) og derudover er kommunikationen både lærere imellem og informationsstrømmen til os studerende al, al for ringe. Hvis bare vi engang imellem fik oplysninger om, hvad der foregik, ville forståelsen for diverse også være meget større, tror jeg. Jeg er glad for at være på stedet, men jeg kan blive irriteret over forkerte informationer o.lign.. Vi er flere på mit nuværende hold som fik et skema før sommerferien som ikke stemte overens med undervisningens placering efter sommerferien. Jeg oplever ellers Jelling seminarium som værende arbejdende på bedre bånd mellem studium og lærerpraksis, derfor bør der være styr på skema eller andre aftaler tidligt, så det kan lade sig gøre at passe et job ved siden af. Jeg kunne måske godt bruge mere tid på at lave mine lektier Jeg er meget tilfreds med emnerne vi arbejder med i de forskellige fag, og kan nemt koble en relevans fra emnet til hvordan det lærte kan bruges, når vi kommer ud i folkeskolen. Jeg synes at underviserne (vi har på mit hold (Inger Vibeke, Michael Schmidt og Mie)er gode til at tage hensyn til vores ønsker om undervisningsform. Her forstår jeg det som MIT studie på vej til at blive lærer, altså i hvor høj grad jeg synes jeg gør hvad der skal til for at uddanne sig som lærer. jeg mener ikke jeg kan sætte mig selv højere, da jeg ikke mener jeg har mulighed for det, da jeg ikke mener skolen giver mig muligheden for at udvikle mig selv mere end jeg allerede gør nu. Det er godt at undervisere har forståelse for at der er nogle der har børn og meget fravær, men på den anden side stilles der ikke så stor faglig krav til studerende. Jeg har fornemmelse at hvem som helst kan færdiggøre uddannelse. Miljøet på skolen er godt - men det skyldes mest de studerende. Der er for lidt undervisning og for lidt styr på informationer. F.eks. blev der ikke givet information nok om, hvor studieturen på 3. år skulle gå hen - derfor blev den aflyst pga. for få tilmeldte. Som tidligere nævnt fungerer visse undervisningsformer ikke. Alt i alt lægger studiet ikke op til den seriøsitet, det i virkeligheden fortjener. Der er generelt for lidt undervisning på holdene. Studieordningen ændres konstant. Flytningen af praktikperioden på 4. årgang er, for mig at se, fuldstændig unødvendig og kun kimen til øget pres på den enkelte studerende, i og med at BA-opgaven nu ligger fordelt på hele skoleåret uden mulighed for, at kunne fokusere på denne opgave i en afgrænset periode. Det skyldes alene, at man ikke kan få sikre svag på HVOR ens liniefag skal være...odense eller Jelling. Ligeledes er kontakten til studievejlederen ret ringe. Jeg har de første 3 mail liggende, som jeg ikke har fået svar på (dette er inkluderet forståelsen for at han har travlt..men tre uger er ret dårligt, når det drejer sig om ændring af studieplanen).det virker "lidt lallende" og useriøst. Mærkelig formuleret spørgsmål, er lidt i tvivl om hvad jeg svarer på. Men hvis jeg svarer på mit engagement i forhold til studierne vil jeg svare som ovennævnte viser. Der er en række punkter, hvor motivationen til at give sit studium en skalle, ikke er høj, som følge af en vag holdning og manglende konsekvens fra seminariets side. F.eks. overfor folk der "pjækker", lav studiemoral, afleveringstidspunkter o.s.v. Starten har været - og er - stadig præget af mangel på struktur. Her bærer brugen af Fronter den største skyld. Side 8 af 78

9 Jeg har perioder hvor det er frustrerende, hvor jeg ikke synes vi lærer nok. Men har ikke for alvor overvejet om jeg skulle stoppe uddannelsen. Jeg er meget utilfreds med at det ikke er sikekrt, at jeg kan få de fag, som jeg ønsker - det gør, at jeg overvejer at stoppe, da jeg reelt set ikke ved om de kommende år er spild af tid, såfremt jeg ikke kan få den ønskede uddannelse og dermed fremtid. Derudover har derværet en del problemer med skemaet, både lovet skema før start (af hensyn til familieliv, handikapridning) og løbende derefter. Jeg finder at mine lektier fylder aftenen, fra mine børn er puttet 20:45 og frem over midnat og skal så igen op før 6:00 den kommende dag - det er ikke optimalt med for lidt søvn eller at skulle nedprioritere lektier til fordel for søvn. Kunne godt tænke mig lidt mindre læsning og mere dybde i det læste... Have noget om de ting som er væsentlig for mig, når at jeg skal ud og undervise... Jeg er rigtig glad for mit studie selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedringer. Det ville være rart hvis der f.eks. blev udbudt nogle kurser så man havde mulighed for selv at opgradere sit studie som f. eks. I multimodale undervisningsformer, billedanalyse mm. Undervisningen kunne god være bedre tilrettelagt. Desuden er det ikke alt læsestof der bliver brugt i undervisningen, hvorefter det syntes overflødigt. Undervisningen er fuldstændig ukritisk ideologiseret. Alt er dogmatisk gruppearbejde og flygtig projekterkendelse. Man indoktrineres til kapitalistiske værdier. Der mangler den holdningsmæssige frihed som kendetegner universitetet Der er tit problemer med undervisningsplaner og generel planlægning. Derudover er computere/printere på skolen ikke up-to-date. Der er ikke trådløse printere selvom alle bruger deres egne computere. Nogle computere tager 15 minutter om at starte op. derudover er kantinens priser meget høje i forhold til kvaliteten af maden. Nogle gange ved fx for meget gruppearbejde i undervisningen føler jeg ikke, jeg får nok fagligt ud af det! Der kan forekomme for meget gruppearbejde... Der er alt for lidt kvalificeret god undervisning, og for meget spild tid. Eksempelvis har vi fået en plan over bachelor - hvor der er sat en hel uge af til bachelor forløb. Alt undervisning bliver aflyst, og det ender med der er 5 timer = 1 dag og så må vi holde fri de andre dage. Det er useriøst og det er respektløst overfor de studerende! Jeg har fire børn i alderen 4-10 år, som gør at jeg udover undervisningstiden ikke kan bruge mere ende timer pr. uge på mit studie. jeg synes ikke der er nok struktur i daglig dagen over hvad der skal laves. og så synes jeg at mange ting kunne blive gjort mere effektivt, hvor man nogen gang kunne undervise på det halve af tiden Dårlig kommunikation fra ledelsen. Særligt i forbindelse med Praktisk/Musisk projekt. Svingende kvalitet af undervisere og forelæsere. det er meget forskelligt fra uge til uge. Nogle uger ligger skalaen helt op til 10, mens andre gange ligger det paa 6. Dette skyldes at jeg nemt bliver paavirket af mit privat liv. Men jeg ved 100% at jeg kan lide at undervise, derfor har jeg aldrig overvejet at opgive studie. ikke mindst vil jeg finde ud af, hvordan jeg kan goore undervisningen mere interesant for boornene. Derfor tager jeg til udlandet for at faa inspirationen. Samtidig proover jeg at finde paa en loosning til at haandtere mit problem- hvordan jeg kan separere skolelivet og privat livet jeg læser netbaseret specialpædagogik, som jeg er ekstremt glad for, samt didaktik, som jeg synes er meget vanskeligt tilgængeligt og svævende Side 9 af 78

10 Socialt set fungerer det rigtigt godt på studiet, men jeg har problemer med at få de linjefag som jeg gerne vil have og jeg har i år brugt en hel del tid på at blive tilknyttet en praktikskole. Jeg er nemlig den eneste 3.års studerende på mit matematikhold. - Jeg nyder at stå op hver morgen for at skulle ud på seminariet. Føler mig velkommen og tilpas. Dejlige sociale rammer og en god lærestab (indtil videre) I forhold til meritstuderende for lidt info omkring praktisk brug af Fronter/adgang til her og nu IThjælp. For lidt info omkring forudsætninger/krav til formalia og indhold i forbindelse med opgaveskrivning både i forhold til netbaseret undervisning og undervisning på stedet. Meger forvirring, frustration og tidsspilde kan undgås - også for almindelige lærerstuderende og undervisere - hvis meritter orienteres og opdateres i forhold til disse ting i starten af studieforløbet. Jeg mener uddannelsen skal være mere fast tilrettelagt. Fx i pædagogik sidste år blev der pludselig ændret i studieordningen. Jeg syntes det er spændende at læse natur og teknik Undervisningen i specialpædagogik er tilrettelagt ud fra at man har studeret i 4 år, hvilke bevirker, at meritstuderende ikke helt er "med" Jeg har en følelse af at meritter rangerer lavt i hearakiet. Til gengæld er didaktik fantastisk spændende og berigende. Sidste år var pædagogik og psykologi meget spændende og gode fag. Undervisningen er god, og de lærere, jeg har haft, har generelt været meget velkvalificerede. Men der er for få timer hen over året. (Da jeg pt er på barsel, er jeg selv meget fraværende, så det er en generel betragtning). Man kunne som studerende selv arrangere studiegrupper, og det sker også til en vis grad, men der er mere tradition for at sige "God weekend" tirsdag eftermiddag. Overvejelser om at opgive studiet Har du indenfor det seneste halve år seriøst overvejet at opgive studiet? Ja 36 16,36 % Nej ,64 % Respondents: 220 Væsentlige årsager til at overveje at opgive studiet Pres fra mange sider. Økonomisk hænger studiet ikke super sammen med at være studerende og bo alene som studerende. Bøger og papir m.m. går hen og bliver økonomisk et problem. Hvis man så også skal betale transport oveni og overleve i sin egen lejlighed så kræver det et arbejde for 1000 kroner er ikke nok. Men hvis man så arbejder har man mindre tid til skolen og så presser underviserne på for at man lader være at arbejde. Det er en træls problemstilling. Det er meget overvældende med arbejdsbyrden til tider og så er jeg i tvivl om det er det job jeg virkelig ønsker. Personlige årsager. Sygdom uoverskuelige mængder læsning og opgaver begyndte pludselig at tænke på om, det nu var det rigtige valg, og om jeg virkelig vil arbejde som lærer indtil pensionsalderen. Men så tænkte jeg, at jeg jo altid kan tage den anden uddannelse bagefter. Den anden uddannelse er en meget "usikker" uddannelse, hvor det ikke er sikkert, at man får arbejde bagefter. Jeg vil hellere have en uddannelse, i stedet for at arbejde i detail butik. Side 10 af 78

11 Manglende seriøsitet fra seminariets side til vore uddannelse, synes for mange ting er pålagt os som studerende - feks. vores eget ansvar at sikre at praktikskolen vurderer os ud fra de gældende ckf+ er Jeg har nu skrevet 7000 tegn om hvad mine holdninger er til både karakteretn 2, men og så hvorfor jeg er så tæt på at stoppe studiet som jeg er pt. men dokumentet her vil kun lade mig skrive knap tegn. Skriv til mig, hvis i ønsker mine holdninger - så mailer jeg mit svar til de interesserede. Min mail er: For usikker fremtid indenfor lærerfaget. Har anden uddannelse i forvejen, så overvejer at gå tilbage til denne branche. Desuden er der nogle gange for mange lektier i forhold til hvad jeg kan nå. manglende forståelse fra undervisere, iforbindelse med merituddannelse Føler mig ikke faglig klog nok, føler ikke jeg får nok med i rygsækken til at kunne komme ud i en folkeskole. Vi har lært meget som jeg ikke finder relevant til folkeskolen. jeg er lige startet, og man skal lige finde ud af om det er noget for en, og deraf affødes der vel altid lidt tvivl Tilbagevendende depression. Har det svært med mig selv og derfor svært ved studiet jeg er i tvivl om det er noget for mig Kom i tvivl om, det var det rigtige valg for mig.. NB; har intet med Jelling uddannelsesstedet at gøre. Personlige årsager, samt manglende fagudbud. usikkerhed om hvorvidt jeg vil være i stand til at klare lærerjobbet, i forhold til planlægning. I de korte praktik perioder der ligger i studiet, har jeg svært ved at danne mig et overblik over lærerjobbet som helhed! At jeg skal køre til Odense for at få tysk som liniefag. Det kan ikke være rimeligt at skulle henholdsvis til Odense og Jelling fordi ledelsen ikke kan finde ud af at planlægge fagene på det samme studiested! Manglende tid til ba. Idrætseksamen er for omfattende og tidskrævende. Er ikke sikker på det er det jeg vil! At jeg ikke ser ud til at kunne få "mine" fag og dermed ikke den uddannelse som jeg øn sker og troede at jeg kunne få i Jelling. Lektiemængden gør at jeg ikke har så meget tid til mine børn, og så synes jeg ikke at der bliver gået i dybden, med de ting vi læser, så det hænger ikke ved. Dårligt udbud af liniefag, dårlig vejledning i forbindelse med opgaver, praktik og vejledning i det hele taget, meget forvirrende studie, flere ting bliver hele tiden ændret Jeg synes ikke det er fair at antage og "sælge" at Merit stud. kan hoppe ind på samme undervisnings niveau som 2 års 4 års studerende. I både, pædagogik, Physk og Didatik, føler man sig som landet på en anden planet. Det lægges i al for stor grad op til at man kender til termer og viden, som kun kan være optaget ved at have fået gået mindst et år på undervisningens stedet. Manglende praktik, har brug for mere praktisk erfaring i starten da jeg begyndte her ude, synes jeg det hele virkede meget uoverskueligt, med alt det intro osv. Side 11 af 78

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

UMV spørgeskema 2005 final

UMV spørgeskema 2005 final UMV spørgeskema 2005 final 1 Baggrundsspørgsmål Er du kvinde eller mand? Abs. Pct. Kvinde 188 70% Mand 82 30% Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 2 Hvilket semester er du tilmeldt? Abs. Pct.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere