GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet."

Transkript

1 GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din mobiltelefon (GSM). 2 udgange der kan styres via termostatfunktion eller via SMS. 4 indgange med alarmfunktion. 4-cifret sikkerhedskode (PIN-kode). Pulsaktivering af udgange (kan programmeres til 1 60 sek.). Temperaturføler medfølger. SMS-alarm ved strømsvigt (indbygget batteribackup). Husker sidste ændringer/indstillinger ved strømsvigt. Tilsluttes 230VAC forsyning eller 12VDC forsyning. Udgangene kan belastes med 230VAC max. 10A ved ren ohmsk belastning. Manuel betjeningsmulighed af udgange på forplade med indikation af kanalstatus. Kan sættes op som husalarm. Er velegnet til opsætning i serverrum som temperatur- og adgangsalarm. SKAL monteres af autoriseret elektriker. SKAL sikres med max. 10A.

2 Indholdsfortegnelse: 1 Generel beskrivelse Installation Backupbatteri Tilslutning af 230 VAC/12VDC, indgange og udgange Åbning og isætning af SIM-kort i GSM Switch Efter tilslutning Start programmering PIN-kode Telefonnumre Alarmer Indgangsalarmer Temperaturalarm Alarm ved strømsvigt Husalarm Horn Alarm-reset Termostat Indkodning af ny temperatur hysterese Indkodning af temperaturkalibrering Tekster Navne til indgange Tekst ved husalarm Fjernbetjening Aktivering/deaktivering af udgang Kipning af udgang Statusinformation Alarmliste Telefonnummerliste Husalarm tekst GSM Switch statusliste Produktinformation Fabriksindstillinger Fejlfinding Glemt PIN-kode Fejlvisning med Power-lysdiode Strømsvigt Feltstyrkemåling med SMS Quick guide

3 1 Generel beskrivelse GSM Switch er en enhed med 2 udgange, 4 alarmindgange og 1 temperatursensor indgang (1,5m termoføler medfølger). Ved programmering via en SMS-besked, kan GSM Switch fungere som termostat og/eller til fjernmåling af temperatur. Alt kan overvåges og give en SMS-besked, hvis der sker en uønsket ændring. SIM-kort indkøbes efter eget valg af teleselskab og isættes GSM Switch. De 2 udgange forbindes til de installationer, der måtte ønskes fjernbetjent (f.eks. til at tænde/slukke for en el-radiator, udendørsbelysning, etc.). Herefter kan en SMS-besked sendes til GSM Switch, for at tænde eller slukke udgangen manuelt. De 4 indgange forbindes til de funktioner, der måtte ønskes kontrolleret (f.eks. alarmere om indbrud via berøringsløse dørkontakter, vandstandsmelder i grundvandsbrønd etc.) Den indbyggede termostatfunktion kan bruges til at styre de to udgange og som alarmfunktion med mulighed for at sende en SMS-besked ved for lav eller for høj temperatur. Der er mulighed for at indstille 4 temperaturgrænser, 2 til termostaten og 2 til alarmen. Det er muligt at programmere op til 4 mobiltelefonnumre ind i GSM Switch, efter eget ønske, som der gives besked til. Det er muligt at indhente status information, telefonliste, alarmindstillingsliste og produktinformation via SMS-besked. Meget simpel at betjene via alle mobiltelefoner, der understøtter SMS-beskeder. For at sikre imod at fremmede kan styre/aflæse udgange/ indgange, er GSM Switch forsynet med en firecifret sikkerhedskode (PIN-kode), som man selv vælger. GSM Switch fås kun som tavlemodul og skal installeres af en autoriseret elektriker. GSM Switch kan forsynes med 230VAC (Max. 5W) eller alternativt 12VDC (max. 300mA). Udgangskontakterne må maksimalt belastes med 242VAC (230VAC + 5%), 10A. 2

4 2 Installation 2.1 Backupbatteri GSM Switch er forsynet med et 9VDC genopladelig batteri, som monteres ved opsætning af GSM Switch. Backup tiden er typisk >30 min., såfremt batteriet er fuldt opladet. Ustabil eller manglende funktion kan forekomme ved defekt eller uopladet batteri. Hvis GSM Switch er nymonteret eller har været uden strøm i mere end 4 timer, skal det have mulighed for at lade op i 60 timer, før batteriet kan forventes at være lade fuldt op. Lad Deres autoriserede elektriker skifte det genopladelige batteri, såfremt der efter en fuld opladnings tid på 60 timer stadig er fejlfunktion. Under alle omstændigheder bør batteriet skiftes mindst hvert 4. år og det skal skiftes af en autoriseret elektriker. Power lysdiode Lodret printkort Placering af batteri Lytten skubbes forsigtigt til venstre, så kanten af lytten flugter med kanten af det lodrette printkort. Montér batteriet til batteriklipsen. Batteriet placeres med den etiketløse side ind mod det lodrette print. Ved første ibrugtagen lyser Power-lysdioden (længst til venstre på billedet) i ca. 4 sek., og slukker mens GSM Switch starter up. Lytten 2.2 Tilslutning af 230 VAC/12VDC, indgange og udgange GSM Switch indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre (klemme 11 og 12). Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning (f.eks. 2x1,5 mm 2 ) godkendt til 230VAC. Enhver fase der forbindes til GSM Switch, skal være forsikret med max. 10A sikring. Alternativt kan GSM Switch tilsluttes 12VDC (klemme 23 og 24). Hvis GSM Switch forsynes med 12VDC, må den ikke tilsluttes 230VAC. GSM Switch SKAL monteres af en autoriseret elektriker og SKAL monteres i en DIN-skinne montagekasse, der sikrer imod berøringsfare på klemrækken, iht. gældende lovgivning. Det apparat som ønskes styret, f.eks. en el-radiator, tilsluttes én af de 2 udgange, der findes på enheden. Relæudgangene må max. styre 10A ved ren ohmsk belastning (cosphi > 0.98) og må max. styre 3A ved cosphi >0,7. Relæudgangene må tilsluttes spændinger op til 242VAC (230V + 5%). I nedenstående figur s. 4 ses hvordan GSM Switch installeres. Der kan tilsluttes 2 apparater samtidigt, et til udgang 1 og et til udgang 2. Begge udgange er en potential fri kontakt. Hvis en udgang skal styre et andet relæ SKAL der monteres en varistor (2 stk. varistor medfølger. CB Svendsen varenummer ) hen over relæspolen på det ekstra relæ. Dette gøres for at fjerne den høje transient relæet giver, når det brydes. Net spændingen kan sløjfes til udgangene ved at forbinde klemme 2, 6 og 12. Udgangene forbindes til apparat på klemme 1 for udgang 1 og klemme 5 for udgang 2. 3

5 Input 4 Input 3 Input 2 Input 1 13 Alarm input 1-4 Relay 1 On/off Relay 2 On/off Input 1 Input 2 Input 3 Temp.Sensor Input Power - SIM Card V in Klemmerækker 1 NO Relay 1 2 Common Relay 1 3 NC Relay NO Relay 2 6 Common Relay 2 7 NC Relay VAC nul VAC fase Relay 1 Relay 2 NO 1 C NC NO C NC GSM-Switch V 50Hz Max.5W Udgang 1 Udgang V AC Input 1 14 Input 2 15 Input 3 16 Input 4 17 Fælles GND for inputs GND for temp. sensor 22 Temp. sensor + 23 GND 24 Evt. +12VDC Ønskes indgangene benyttet (melding/alarm), skal en potential fri kontakt tilsluttes indgangene mellem klemme 17 og den ønskede indgang. Det er muligt frit at vælge mellem indgang 1-4. Bemærk at alle indgangene har en fælles klemme (klemme 17). Man må under ingen omstændigheder forsøge at tilslutte en bevægelsessensor, som er beregnet til at tænde/slukke 230VAC f.eks. udendørs lys, da en sådanne normalt aldrig er potential fri, og derfor vil gøre stor skade på GSM Switch. Skaden vil normal være af et omfang, så reparation er dyrere end at købe en ny GSM Switch! 2.3 Åbning og isætning af SIM-kort i GSM Switch Åbning af SIM-kort Isæt SIM-kortet i en mobiltelefon og fjern PIN-koden til SIM-kortet, dvs. at når telefonen tændes skal der ikke skrives en PIN-kode for at benytte SIM-kortet. Dernæst skal alle SMS er være slettet på SIM-kortet. Dette er nødvendigt for, at GSM Switch kan fungere. Processen for dette er forskelligt fra mobiltelefon til mobiltelefon, så læs proceduren i manualen til mobiltelefonen. Isætning af SIM-kort i GSM Switch Terminalerne på kortet skal vende ned (mod antennen), og det skrå hjørne på SIM-kortet skal vende mod højre. 4

6 2.4 Efter tilslutning Når punkt er udført, er enheden klar. Vent til Power-lysdioden er holdt op med at blinke og lyser konstant. Der kan gå op til et par minutter, før lampen lyser konstant. Bemærk i øvrigt: Ved første ibrugtagen når batteri monteres, lyser lysdioden i ca. 4 sek. og slukker mens GSM Switch starter up. Når Power-lysdioden lyser konstant kan GSM Switch tages i brug, dvs. at der er netværksforbindelse. (Hvis Power-lysdioden bliver ved med at blinke, er der opstået en fejl, se under Fejlfinding). Når Power-lysdioden lyser konstant, tryk da på relæ knap 1 og 2 for at kontrollere, om de tilsluttede apparater tænder og slukker. En rød lampe indikerer, at udgangene er tændt (jf. figur 2.0). Relæ 1 og 2 kan ikke aktiveres det første minut efter den er tilsluttet forsyning. GSM Switch er herefter klar til programmering. 3 Start programmering GSM Switch programmeres så den kan styre (tænde/slukke, starte/stoppe) eller melde tilbage (sluttet/åben melde/alarm kontakt) via SMS-besked. Følgende indstillinger kan programmeres: Personlig PIN-kode. Et eller flere telefonnumre, hvortil GSM Switch skal sende en SMS, når en indgang bliver aktiveret. Der skal være mindst ét telefonnummer indkodet for at alarmer/status kan meldes. Alarmer: Hver alarm kan sættes op til at sende en SMS til én eller flere mobilnr. Termostatgrænser: Radiatoren / varmelegemet tænder eller slukker ved bestemte temperaturer. Det er muligt at indkode et navn til hver indgang, f.eks. Garage, Skur etc. Manuel aktivering af udgange (f.eks. at tænde for varmen manuelt). Mulighed for tilbagemelding af GSM Switch status. Mulighed for at bringe GSM Switch til fabriksindstillinger. Når De sender kommandoer til GSM Switch kan De fylde én SMS-besked helt op med kommandoer dvs. 160 karakter. Alle kommandoer starter med en #. Der vil gives simple eksempler på indkodninger af kommandoer under de enkelte afsnit. Ved hvert eksempel anføres PIN-koden først, hvis dette ikke gøres kan der ikke indkodes kommandoer til GSM Switch. Simpel kommando indkodning: #PIN=1234#HUS=ON (1. Kommando: PIN-koden er altid angivet først. 2. Kommando: funktionen hus alarm aktiveres, bemærk tegnet # før hver kommando) Ved indkodning af mange kommandoer skal PIN-koden igen skrives først, men dog kun denne ene gang. Husk at kommandoerne må max. fylde én SMS (160 karakterer). #PIN=1234#P1= <#TI1=Pumpe1<#TMB=+3,10#TMT=+45,01#ALT=1000#ALARM=ON 5

7 3.1 PIN-kode PIN-koden er den kode, der skal skrives før en indkodning. Hvis PIN-koden ikke skrives først, kan De ikke få lov til at fjernbetjene GSM Switch. Adgangskoden er fra fabrikken For at ændre den skal man først skrive den aktuelle (#PIN=1234) og derefter den nye kode. #PIN=1234#NP=4321 (Den aktuelle adgangskode skrives først og herefter skrives den nye) 3.2 Telefonnumre For at kunne kommunikere med GSM Switch skal der kodes mindst ét telefonnummer ind. Telefonnumrene der kodes ind skal have mulighed for at modtage en SMS dvs. at et fastnetnummer ikke kan bruges. Det er muligt at indkode 4 telefonnumre som frit kan benyttes uafhængig af hinanden. For at kode et telefonnummer ind kræver det først at skrive den fabriksindstillede PINkode (1234), derefter koden for indkodning af telefonnumre, lighedstegn, telefon nummeret, og til sidst en slut karakter < Syntaks: [PIN-kode][indkodningskoden = telefonnummer] #PIN=1234#P1= < #PIN=1234#P2= < (Brug 00 ved udenlandsforbindelser, ikke +) #PIN=1234#P3= < #PIN=1234#P4=< (Tlf. nummer 4 slettes ved kun at skrive < ) 4 Alarmer For at få alarmerne aktive, findes der en global/overordnet funktion, som SKAL være slået til: #PIN=1234#ALARM=ON Denne funktion bruges hvis GSM Switch f.eks. benyttes som husalarm. For at deaktivere alarmfunktionerne skrives følgende: #PIN=1234#ALARM=OFF 4.1 Indgangsalarmer Med GSM Switch er det muligt at indkode en alarm til hver indgang (alarminput 1-4). Hvis en indgang bliver aktiveret, kan GSM Switch sende en SMS-besked til de indkodede telefonnumre, som skal have informationen. Syntaks: [PIN-kode][alarminput][tlf.nr. 1 tlf.nr. 2 tlf.nr. 3 tlf.nr. 4] For at aktivere et telefonnummer til en indgang, skal der sættes et 1. Hvis der ikke ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et 0 (nul). Hvis f.eks. tlf.nr.1 og 6

8 tlf.nr.3 skal modtage SMS er ved indgangsalarm, skal det se sådan ud 1010 altså et 0 ud for tlf.nr. 2 og tlf.nr. 4 og et 1 ud for tlf.nr. 1 og tlf.nr. 3. Alle indkodede telefonnumre kan frit vælges eller fravælges. #PIN=1234#AL1=1010 (Tlf.nr.1 og 3 aktiveres til at modtage en SMS ved alarminput 1) #PIN=1234#AL3=1000 (Tlf.nr.1 aktiveres til at modtage en SMS ved alarminput 3) 4.2 Temperaturalarm Det er også muligt at modtage en SMS-alarm, hvis temperaturen bliver for høj eller for lav. Det er derfor nødvendigt at indstille temperaturgrænserne. Indkodning af alarm for minimumtemperaturgrænse: #PIN=1234#ALTB=+5 #PIN=1234#ALTB=-3 (Alarm for minimumgrænsen stilles til +5 C) (Alarm for minimumgrænsen stilles til -3 C) Indkodning af alarm maksimumtemperaturgrænse: #PIN=1234#ALTT=+45 (Alarm for maksimumgrænsen stilles til +45 C) Indkodning af temperatur alarmopkald: For at aktivere et telefonnummer ved temperaturalarm, skal der sættes et 1. Hvis der ikke ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et 0 (nul). Hvis eks. tlf.nr.1 og tlf.nr.3 skal modtage SMS er ved indgangsalarm, skal det se sådan ud 1010 altså et 0 ud for tlf.nr. 2 og tlf.nr. 4 og et 1 ud for tlf.nr. 1og tlf.nr. 3. Alle indkodede telefonnumre kan frit vælges eller fravælges. Syntaks: [PIN-kode][temperaturalarm][tlf.nr.1tlf.nr.2tlf.nr.3tlf.nr.4] #PIN=1234#ALT=0100 (Tlf.nr. 2 aktiveres til at modtage en SMS ved temperaturalarm) 4.3 Alarm ved strømsvigt GSM Switch har en forsyningsalarm, der sender en SMS, hvis 230VAC forsvinder. Alarmen sættes op som temperaturalarmen. Ved funktionen ALARM=OFF er forsyningsalarmen ikke aktiv. Syntaks: [PIN-kode][forsyningsalarm][tlf.nr.1tlf.nr.2tlf.nr.3tlf.nr.4] For at aktivere et telefonnummer til forsyningsalarm skal der sættes et 1. Hvis der ikke ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et 0 (nul). Hvis eks. tlf.nr.1 og tlf.nr.3 være aktive, skal de det se sådan ud 1010 altså et 0 ud for tlf.nr.2 og tlf.nr.4 og et 1 ud for tlf.nr.1og tlf.nr.3. Alle indkodede telefonnumre kan frit vælges og fravælges. #PIN=1234#ALP=1010 (Tlf.nr.1 og 3 aktiveres til at modtage en SMS ved strømsvigt) Indgangsalarmen sendes herefter ved drift på internt backupbatteri. 7

9 4.4 Husalarm GSM Switch er forsynet med en funktion, som gør det muligt at bruge den som husalarm. Når #HUS=ON er aktiveret skal indgang 4 bruges til aktivering og hvis HORN=ON er aktiveret vil udgang 2 kunne benyttes til at aktivere et horn eller lign. Hvis indgang 4 bliver aktiveret af en sensor, vil udgang 2 blive aktiveret i 30 sekunder og en SMS vil blive sendt til de numre, som er kodet ind på alarm 4 eks. #AL4 =1001. Hvis GSM Switch er sat op til husalarm med horn, vil indgang 1-3, udgang 1, temperaturalarm, forsyningsalarm og termostat på udgang 1 fungere normalt. #PIN=1234#HUS=ON #PIN=1234#HUS=OFF (Funktionen hus alarm aktiveres) (Funktionen hus alarm deaktiveres) 4.5 Horn Hvis det ønskes, kan funktionen Husalarm aktivere et horn på udgang 2. Dette kan kun ske hvis horn-funktionen er slået til: #horn=on. Når husalarmen aktiveres, vil horn-funktionen sørge for, at udgang 2 aktiveres i 30 sekunder. #PIN=1234#HORN=ON #PIN=1234#HORN=OFF (Her aktiveres funktionen horn i GSM Switch) (Her deaktiveres funktionen horn i GSM Switch) 4.6 Alarm-reset Hvis der har været en alarm, kan denne kun forekomme igen, hvis der sendes en resetbesked til GSM Switch. Dette kan ske automatisk efter en alarm eller manuelt. Alarm autoreset er slået til i fabriksindstillingen. #PIN=1234#AUR0 #PIN=1234#ACLR #PIN=1234#AUR1 Slår autoreset fra. Manuel reset af en alarm. Slår autoreset til. 5 Termostat Med den leverede temperatursensor monteret, kan GSM Switch fungere som termostat. Det er muligt at indkode en minimum- og en maksimumtemperatur og bestemme hvilke relæudgange, der skal styres. Når temperaturen kommer ned under på den indkodede minimumtemperatur eller over på den indkodede maksimumtemperatur kan en relæudgang aktiveres - f.eks. kan GSM Switch tænde for en radiator, når det bliver for koldt eller åbne et tagvindue, når det bliver for varmt. Syntaks: [PIN-kode][temperaturgrænse][,][relæ1relæ2] Først vælges minimum- eller maksimumgrænse, et, og derefter sættes et 1 for aktivering af udgang. Det første 1 fra venstre er udgang 1 og det andet er udgang 2. #PIN=1234#TMB=-10,10 #PIN=1234#TMB=+5,01 #PIN=1234#TMB=+45,10 #PIN=1234#TMB=+60,01 (Relæ 1 aktiveres når minimumtemperaturen (-10) detekteres) (Relæ 2 aktiveres når minimumtemperaturen (+5) detekteres) (Relæ 1 aktiveres når maksimumtemperaturen (45) detekteres) (Relæ 2 aktiveres når maksimumtemperaturen (60) detekteres) 8

10 5.1 Indkodning af ny temperatur hysterese: Ligeledes kan der indkodes en hysterese, dvs. hvor langt temperaturen skal ændre sig tilbage igen før det aktiverede relæ deaktiveres. Fabriksindstillingen er 3 C. Denne kan ændres fra 1 9 C. #PIN=1234#TMH=5 (Hysteresen sættes til 5 C) 5.2 Indkodning af temperaturkalibrering: Hvis det er nødvendigt at ændre kalibreringen af temperatursensoren kan dette lade sig gøre. Den er fra fabrikken sat til 0, men kan ændres ± 5. #PIN=1234#TMC=+2 (2 C lægges til den målte temperatur) #PIN=1234#TMC=-1 (1 C trækkes fra den målte temperatur) 6 Tekster 6.1 Navne til indgange Det er muligt at give hver indgang et navn, f.eks. Garage, Skur, Pumpe etc., i stedet for Input1-4. Det er muligt at skrive max. 6 karakter. Dette gøres ved at skrive en PIN-kode, derefter indgangsnummeret (input 4 = TI4), en tekstkode med den ønskede tekst og afsluttes med <. #PIN=1234#TI1=Garage< ( Garage vises i stedet for input 1, tallet i #TI1 repræsenterer indgangs nummeret) 6.2 Tekst ved husalarm Hvis husalarm funktionen er aktiv, skal der skrives en informationstekst, som sendes ved en evt. husalarm. Teksten består af 3 linier med 20 karakterer på hver, som kan udfyldes efter eget ønske. Dette gøres så De er opmærksom på, hvor alarmen er gået, hvis De har GSM Switch installeret på flere forskellige adresser. #PIN=1234 #TX1=Sommerhus< #TX2=Gade husnr.< #TX3=Postnr. by< (Sommerhus, kontor eller hjem skrives som tekst) (Adresse på ovenstående) (Postnummer og by på ovenstående) 9

11 7 Fjernbetjening De kan fjernbetjene Deres GSM Switch ved at sende SMS-beskeder med den ønskede handling De ønsker foretaget. Det kan f.eks. være at tænde for varmen, lyset eller deaktivere alarmsensorer i huset. 7.1 Aktivering/deaktivering af udgang Start Deres SMS-besked med adgangskoden og derefter kommandoen til styring af udgangen De ønsker at aktivere eller deaktivere. #PIN=1234#R1=ON (Aktivere udgang 1, f.eks tænder for varmen) #PIN=1234#R1=OFF (Sluk for udgang 1) #PIN=1234#R2=ON (Tænd for udgang 2) #PIN=1234#R2=OFF (Sluk for udgang 2) 7.2 Kipning af udgang Det er muligt at kippe (pulse) med begge udgange med et givent tids interval. Kip-tiden er 5 sekunder som standard, men kan indstilles fra 1 til 60 sekunder. De enkelte relæer kan kippes hver for sig, men kip-tiden er den samme for begge. #PIN=1234#KIPT=14 (Kip-tid indstilles til 14 sekunder) Aktivering af kipning: #PIN=1234#R1=KIP (Kip med udgang 1) #PIN=1234#R2=KIP (Kip med udgang 2) 8 Statusinformation 8.1 Alarmliste Det er muligt at bede om en status på alarmopsætningen, som fortæller Dem, hvilke telefonnumre alarmerne sender besked til. Dette gøres ved at sende: #PIN=1234#?A1 Her sendes alarmlisten til første nummer i telefonlisten. SMS-besked CBS GSM Switch Alarm1=1001 Alarm2=1100 Alarm3=1010 Alarm4=1111 ALT=1010 ALP=1001 Hus Alarm=ON Horn=ON Forklaring Alarm1 send SMS til tlf.1 og 4 Alarm2 send SMS til tlf.1 og 2 Alarm3 send SMS til tlf.1 og 3 Alarm4 send SMS til alle. Temperatur alarm send SMS til tlf.1 og 3 Forsyning alarm send SMS til tlf.1 og 4 Hus alarm funktion slået til. Relæ udgang 2 aktiveres af Hus alarm 10

12 8.2 Telefonnummerliste Det er muligt at bede om en status på telefon opsætning, som fortæller Dem, hvilke telefonnumre der er lagt ind i GSM Switch. Det gøres ved at sende: #PIN=1234#?P3 Her sendes telefonlisten til 3. nummer i telefonlisten. SMS-besked CBS GSM Switch Tlf Tlf Tlf Tlf.4 Forklaring Telefonnummer kodet ind på plads 1 Telefonnummer kodet ind på plads 2 Telefonnummer kodet ind på plads 3 Intet telefonnummer kodet ind på plads Husalarm tekst Det er muligt at bede om at se teksten, som er kodet ind i GSM Switch, der benyttes ved en evt. husalarm. Dette gøres ved at sende: #PIN=1234#?T1 Her sendes teksten til første nummer i telefonlisten. SMS-besked CBS GSM Switch Alarm tekst: Sommerhus Gade Husr. Postnr. By Forklaring Viser teksten på linie1 (#TX1=) Viser teksten på linie2 (#TX2=) Viser teksten på linie3 (#TX3=) 8.4 GSM Switch statusliste Det er muligt at bede om en generel status på GSM Switchs opsætning, som fortæller Dem om temperatur, alarm og indgange. Det gøres ved at sende: #PIN=1234#?S1 Her sendes statuslisten til første nummer i telefonlisten. SMS-besked Forklaring CBS GSM Switch GSM Switch (****) Angiver feltstyrken med 0 5 * (Se fejlfinding for yderligere info) Temp +23c Angiver temperatur* Alarm ON Alarm slået til eller fra 230v OK Forsyning (9VDC, 12VDC el. 230VAC) er til stede eller ikke. Rel1 OFF Relæ udgang 1 slået til eller fra Rel2 OFF Relæ udgang 2 slået til eller fra Input1 OFF Indgang status Input2 OFF Indgang status Input3 OFF Indgang status Input4 OFF Indgang status TMB +5,10 Termostat bund grænse og relæudgang 1 aktiv ved +5c TMT +78,00 Termostat top grænse +78c og ingen relæudgang. TMH 3c Hysterese 3c ALTB +3c Temperatur alarm-bundgrænse. ALTT +79c Temperatur alarm-topgrænse * Hvis der ikke er nogen temperaturføler monteret, ses temperaturinformationen ikke. 11

13 8.5 Produktinformation Det er muligt at bede om produktinformation. Dette gøres ved at sende: #PIN=1234#?ABOUT1 Her sendes produktinformationen til første nummer i telefonlisten. SMS-besked CBS GSM Switch SoftVer CB Svendsen 2007 Forklaring Software version. Producent information. 9 Fabriksindstillinger Det er muligt at bringe GSM Switch tilbage til fabriksindstillingen. Det gøres let ved at sende: #PIN=1234#FAC Nu vil GSM Switch nulstille og alt der er programmeret vil være væk. Efter kommandoen er modtaget begynder Power-lysdioden at blinke. Når Power-lysdioden lyser konstant igen, er GSM Switch klar til at modtage nye kommandoer. HUSK.! Adgangskoden er nu Fejlfinding Glemt PIN-kode Hvis De af en eller anden grund har glemt Deres PIN-kode, kan De lave en ny ved at gøre følgende: Hold relæknap 1 og 2 inde i 6 sekunder samtidigt på GSM Switch. Herefter skal De sende en SMS med en ny PIN-kode. Med den nye PIN-kode kan De betjene GSM Switch igen som før. Når ny PIN-kode vælges skal der blot indtastes ny PIN-kode. #NP= Fejlvisning med Power-lysdiode Power-lysdioden bruges til at vise status for GSM Switch. Der er fire muligheder: Ét blink hvert 2. sekund: To blink hvert 2. sekund: Tre blink hvert 2. sekund: Konstant tændt: Strømsvigt (der køres på internt backupbatteri) Forsøger at læse SIM kort Forsøger at gå på GSM Netværk Alt OK Hvis GSM Switch hænger fast i to blink hvert 2. sekund i flere minutter, er SIM-kortet defekt. Hvis GSM Switch hænger fast i tre blink hvert 2. sekund i flere minutter kan GSMnetværket ikke tilkobles. Årsager til dette kan være dårlig signalstyrke, manglende abonnement eller manglende betaling til teleselskab. 12

14 10.3 Strømsvigt Når GSM Switch opdager strømsvigt vises dette efter få sekunder på Power-lysdioden. Når der har været strømsvigt i 30 sekunder aktiveres strømsvigt-alarm funktionen, som slår relæerne fra og sender strømsvigt-alarm SMS er, hvis dette er konfigureret. Når der kommer strøm igen, sendes der nu en status SMS, igen hvis dette er konfigureret. BEMÆRK: Der tages forbehold for at SMS er vedrørende strømsvigt (og andre SMS er), kan fremkomme senere eller slet ikke fremkomme. Problemer med GSM-netværket kan medføre dette Feltstyrkemåling med SMS: Status SMS-beskeden, se afsnit 8. GSM Switch-statuslisten indeholder en visning af GSM-feltstyrken ved et antal stjerner på første linje. Der gives fra 0 til 5 stjerner, hvor: () Intet eller minimalt signal. (*) Meget dårligt signal. (**) Dårligt signal. (***) Middelmådigt signal. (****) Godt signal. (*****) Fremragende signal. Ved installation anbefales det, at GSM Switch har en feltstyrke på minimum 3 stjerner. 13

15 11 Quick guide. Adgangs kode #PIN=1234 #NP=1234 Adgangskode, 4 cifre. Ny Adgangskode, 4 cifre. Telefon numre #P1=Nummer< Gem et telefonnummer på max 16 cifre. (Skal slutte med <) Udgange #R1=ON/OFF/KIP Aktivering af udgang 1. #R2=ON/OFF/KIP Aktivering af udgang 2. #KIPT=1-60 Kip tid fra 1 til 60 sek. Tekst #TI1=Abcdef< Ny tekst på Indgang 1 (Skal slutte med <). #TX1-3=tekst< Her kan skrives navn og adresse, bruges i forbindelse med husalarm. Max. 20 karakter pr. linie (Skal slutte med <). Termostat #TMB=-40,xx Indstil temperatur Bundgrænse xx Relæ1Relæ2. #TMT=+80,xx Indstil temperatur Topgrænse xx Relæ1Relæ2. #TMC=-5+5 Indstil temperatur kalibrering. #TMH=1-9 Indstil temperatur hysterese. Alarmer #ALARM=ON/OFF Alarm funktion slå til eller slå fra. #AL1=xxxx Alarm kodning. For alarm 1 -> #AL1=1000 #ALTB=-5 Alarm temperatur bundgrænse. #ALTT=+45 Alarm temperatur topgrænse. #ALT=xxxx Temperatur alarm opkalds valg. #ALP=xxxx Forsynings alarm opkalds valg #HUS=ON/OFF Aktiver/deaktiver husalarm funktion på input 4. #HORN=ON/OFF Aktiver/deaktiver Alarmhorn på relæ udgang 2. #ACLR Slet alle alarmer #AUR1 Alarm Auto Reset til. #AUR0 Alarm Auto Reset fra. Status SMS #?Ax #?ABOUTx #?Px #?Sx #?Tx #FAC Send alarmliste til det indkodede telefonnummer. Send produkt information til det indkodede telefonnummer. Send liste med indkodet telefonnumre til det indkodede telefonnummer. Send status information til det indkodede telefonnummer. Send alarm teksten til det indkodede telefonnummer. Fabriksindstillinger Indkodnings eks: #PIN=1234#P1= <#P3= <#ALARM=ON#TI1=Pumpe1<#TMB=+3,10#TMT=+45,01#ALT= 1000#?P1#?A3 [# adgangskode] [# telefonnummer på P1] [# telefonnummer på P3] [# Aktivér alarm] [# Ny tekst på T1] [# Termostat bundgrænse +3c, relæ 1 aktivering] [# Termostat topgrænse +45c, relæ 2 aktivering] [# Ved temperatur alarm ring til Tlf.: 1] [# Send tlf. 1 en SMS med Telefon liste] [# Send tlf. 3 en SMS med Alarm opsætning] Husk altid at starte med adgangskoden! 14

16 15

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial Tilbehør og reservedele På næste side vises en kort liste over tilbehør til TSA5110 AutoDial, en komplet liste kan ses på vores hjemmeside www.abp-teletech.dk, kontakt den lokale distributør eller sales@abp-teletech.com.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com Brugervejledning Version 1.0 Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes www.protectglobal.com 2 ZOLO Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til ZOLO GSM Alarmsystem.... 3 1.1.

Læs mere