fra DANMARKS FLYVEMUSEUM og FLYVEMUSEETS VENNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra DANMARKS FLYVEMUSEUM og FLYVEMUSEETS VENNER"

Transkript

1 Nr. 51 februar 2004 fra DANMARKS FLYVEMUSEUM og FLYVEMUSEETS VENNER Svenske fly Flyvemuseets Venner s tur til Flygvapenmuseet i Linköping og André-museet i Gränna. I lighed med den meget succesrige tur til Hamburg og Tønder sidste år arrangerer Flyvemuseets Venner igen en studietur. Turen går i år til Flygvapenmuseet i Linköping samt André-museet i Gränna, og programmet ser således ud: Torsdag den 29. april er der afgang i bus fra Lyngby Station kl Vi sejler over med færgen Helsingør/Helsingborg og vil på vejen mod Linköping besøge byen Gränna. Byen indeholder foruden en stor mængde bolchefabrikker/butikker (»polkagrise«) også et museum om S.A. André, der i 1897 forsøgte at flyve til Nordpolen med ballon. Vi overnatter på First Hotel i Linköping ( ), et godt centralt beliggende hotel. Der vil kunne spises middag samlet eller i mindre grupper, alt efter ønske. Fredag den 30. april køres fra hotellet kl direkte til Flygvapenmuseet. Efter museumsbesøget køres direkte hjem til Lyngby. Hjemkomsten finder sted fredag aften. Pris for transport, overnatning og morgenmad samt museumsbesøg bliver pr. person i enkeltværelse Kr og for et par i dobbeltværelse Kr Da vi skal betale depositum senest den 1. marts 2004, bedes endelig og bindende tilmelding venligst foretaget senest fredag den 27. februar på nedenstående blanket, der vedlagt check sendes til Henrik N. Knudtzon, Biskop Monradsvej 37, 2830 Virum. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henrik N. Knudtzon på tlf Bindende tilmelding til Flyvemuseets Venners udflugt til Linköping og Gränna 29. og 30. april 2004 Navn(e): Adresse: Postnr & by: Telefon: Ønsker at dele værelse med: Check kr. vedlægges Dato: / 2003 underskrift:

2 Flysamlingen i Helsingør Sådan blev den til - og sådan ledes den Af Hans Kofoed Det sidste års tid har der været talt og skrevet meget om bevaringen af vore gamle fly. Det har under debatten, der til tider har været meget heftig og følelsesladet, vist sig, at mange ikke var helt klar over hvordan flysamlingen i Helsingør er opstået og hvordan den er organiseret. Vi i Flyvemuseets Venners bestyrelse har altså ikke været gode nok til at informere medlemmerne herom. Derfor denne artikel. Samlingen kan føre sin historie tilbage til 1922, da Marinen overdrog sine to ældste fly til Danmarks Tekniske Museum. Senere erhvervede museet flere fly, bl.a. fra opfinderen J.C.H. Ellehammer. Sidst Argus i 1960 erne restaureret, begyndte men endnu lille ikke gruppe med entusia- vinger ster en indsamling af historisk flymateriel i Kongelig Dansk Aeroklubs regi, og i løbet af nogle få år fik man reddet en lille snes fly, hvortil kom motorer, modeller, komponenter og jordudstyr. Dette materiel dannede grundlaget for Danmarks Flyvemuseum i Billund, der åbnede i Desværre fik museet langt færre besøgende end ventet, og i 1997 måtte det lukke. Museets bestyrelse undersøgte derefter forskellige muligheder for at fortsætte, men det viste sig hurtigt at den eneste realistiske mulighed var at fusionere med Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Formelt skete det ved at Danmarks Flyvemuseums repræsentantskab vedtog (enstemmigt) at overdrage sine samlinger, inventar m.v. samt rettigheder og forpligtelser til Danmarks Tekniske Percival Proctor III var den første flytype, der blev leveret til Danmark efter 2. verdenskrig. De 6 fly var»brugte«og kom fra RAF s overskudslagre. 2

3 Museum. Flyene i Helsingør-samlingen (bortset fra de indlånte) tilhører derfor nu Danmarks Tekniske Museum, og Danmarks Flyvemuseum er ophørt med at eksistere som juridisk person. Navnet Danmarks Flyvemuseum er bevaret og bruges til markedsføring. I forbindelse med fusionen blev Danmarks Tekniske Museums vedtægter ændret for at sikre, at luftfarten er repræsenteret i museets styrende organer. Museets formål Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Det er et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, hvis formål (ifølge vedtægternes formålsparagraf) er at vise teknikkens udvikling og betydning for væsentlige områder af samfundet, f.eks. hverdagsliv, videnskab, håndværk og industri, kommunikation, uddannelse og samfærdsel. Et hovedområde er flyvning, luftfart og rumfart. DeHavilland Tiger Moth var i tjeneste som skolefly ved Hærens Flyvertropper før 2. verdenskrig. 3

4 Historien i en nøddeskal 1922 Danmarks Tekniske Museum (DTM) modtager sine to første fly (MAAGEN 2 og GLENTEN) Kongelig Dansk Aeroklubs Flyvehistoriske Sektion åbner flyafdeling på Egeskov Veteranmuseum Flyvehistorisk Fællesudvalg oprettes for at koordinere flymuseumsplanerne Danmarks Flyvemuseum (DFM) oprettes. Det overtager KDA s flysamling DFM i Billund indvies DTM køber halvdelen af et nedlagt støberi (Fabriksvej 25) i Helsingør til sine samlinger af trafikmidler og fly samt til fly fra Flyvevåbnets Historiske Samling DFM lukker sin udstilling i Billund og træder i frivillig likvidation DFM overdrager sine samlinger, rettigheder og forpligtelser til DTM DFM genåbner i Helsingør, nu som en del af DTM DTM erhverver den resterende del af støberibygningen i Helsingør DTM lukker sin udstillingsbygning på Nordre Strandvej i Helsingør og overfører samlingerne til Fabriksvej. Repræsentantskabet Museets ledelse varetages af et repræsentantskab og en bestyrelse. En række myndigheder, institutioner, foreninger og virksomheder er opfordret til hver at udpege en - i enkelte tilfælde flere - repræsentanter. For tiden er der 89, men repræsentantskabet kan på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde ændre antallet. Luftfarten er på forhånd sikret 21 repræsentanter; denne gruppe betegnes Flyvemuseumsfraktionen. På det årlige ordinære reræsentantskabsmøde vælger repræsentantskabet - af sin midte - formand og næstformand. Disse er dermed også valgt til henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 16 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand beklæder samme poster i bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger desuden otte bestyrelsesmedlemmer. Dansk Industri, Helsingør kommunalbestyrelse og Frederiksborg amtsråd udpeger hver et bestyrelsesmedlem. Endvidere er Teknisk Museums Venners præsident og vicepræsident og formanden for Flyvemuseets Venner er»fødte«medlemmer af bestyrelsen. Af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal mindst to vælges blandt Flyvemuseumsfraktionens medlemmer. Ansvar På det ordinære årlige repræsentantskabsmøde, der stort set svarer til generalforsamlingen i en forening, forelægger bestyrelsen beretning om museets virksomhed i det forløbne år, men som en efterretningssag - beretningen skal ikke godkendes af repræsentantskabet. Det samme gælder regnskabet. Repræsentantskabet får det forelagt, men det er bestyrelsen og den alene, der har ansvaret, og det kan den ikke fraskrive sig ved at få meddelt decharge af repræsentantskabet. Bestyrelsens medlemmer hæfter dog ikke personlig for museets forpligtelser. Til at forestå den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktør, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Museets øvrige personale ansættes af direktøren. 4

5 Nielsen & Winther type Aa var en ensædet jager, som blev seriebygget i 1917 i København. 6 stk. blev leveret til Hæren. Direktøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan, herunder budget, det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Som statsanerkendt museum skal Danmarks Tekniske Museum overholde den gældende museumslov. Det betyder bl.a. at museet ikke kan sælge eller på anden måde afhænde museumsgenstande uden tilladelse fra Ministeriet for Kulturelle Anliggender. Forhåbentlig vil det berolige de ganske mange, der har frygtet at udenlandske samlere skulle få fat på vort flyvehistoriske arvesølv. Flyvemuseets Venner Foreningen Flyvemuseets Venner blev oprettet i Dens formål er, som det kort og godt hedder i vedtægterne, at formidle økonomisk og anden støtte til museet. Denne støtte kan ske ved direkte pengeoverførsel til den daglige drift, men i nok så høj grad ydes støtten ved at foreningen betaler for anskaffelser o.l., som museet ikke selv har mulighed for at bekoste. Det er fx Flyvemuseets Venner, der har betalt museets flagstang. Foreningen, der har ca. 800 medlemmer, drives som en normal dansk forening med generalforsamling, der skal godkende beretning og regnskab. Formand er Chr. R. Hunderup. Kontingentet for 2004 er 150 kr. for enkeltpersoner, 100 kr. for pensionister. Livsvarigt medlemskab (kun enkeltpersoner) koster kr.et familiemedlemsskab (max. to voksne og tre børn) koster 225 kr. om året. Medlemmer, der ikke er i restance, har gratis adgang til museet. 5

6 Flyvemuseumsfraktionen Følgende flyrelaterede myndigheder, foreninger m.v. er berettiget til at udpege repræsentanter: AOPA, Aircraft Owners & Pilots Association (Donald Knudsen) Billund Lufthavn (Søren Bork-Pedersen) Danmarks Flyvehistoriske Selskab (Ib Lødsen) Dansk Flyvehistorisk Forening)(Carsten Jørgensen) Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (Karsten Thorsmark) Dansk Veteranflysamling (Jørgen Koldsøe) Danske Flyvere (Niels Helmø Larsen) Flyvemuseets Venner (Chr. R. Hunderup) Flyvematerielkommandoen (O.K. Skov-Ettrup) Flyvertaktisk Kommando (C.J.D. Dirksen) Flyvevåbnets historiske Samling (Lars Søe)) Flyvevåbnets Soldaterforening (Paul E. Ancker) Kongelig Dansk Aeroklub (Bent Holgersen, Søren Jakobsen, Hans Kofoed) KZ & Veteranflyklubben (Erik Krogh-Rasmussen) Københavns Lufthavne A/S (Niels Boserup) Pensionistklubben FSN Værløse (vakant) Scandinavian Airlines System (vakant) Statens Luftfartsvæsen (Henning Christensen) Bestyrelsesmedlemmer med flytilknytning Chr. R. Hunderup Søren Jakobsen Hans Kofoed O.K. Skov-Ettrup Økonomi DTM s årlige budget er på 8,0 mio. kr., der finansieres ved Tilskud fra Staten Helsingør kommune Frederiksborg amt Hovedstadens udviklingsråd Fonde m.v. Entré 2,5 mio. 1,3 mio. 0,9 mio. 0,8 mio. 0,9 mio. 1,6 mio. DTM ejer efter frasalg af bygningen på Nordre Strandvej godt m m 2 er ibrugtaget udstillingsareal, m 2 er magasin. En større del af støberihallerne er under udvikling eller stadig bundet i overtagne lejemål. In memoriam Gunner Larsen Ved civilingeniør Gunner Larsens død har Flyvemuseet mistet en værdifuld støtte. Efter 40 år i Flyvevåbnet blev han pensioneret i 1990 og tog derefter sammen med andre Værløse-pensionister fat på renovering og konservering af Flyvemuseets flymotorer. Nogen opgørelse over hvor mange foreligger ikke, men mon ikke det drejer sig om et lille halvt hundrede - værkstedet i den røde barak i Værløse Nord arbejdede også for andre museer. Men han var også aktiv på andre felter. Han repræsenterede således Flyvematerielkommandoen i Flyvehistorisk Fællesudvalg, der forberedte oprettelsen af Danmarks Flyvemuseum, og han var i mange år medlem af Flyvemuseets og senere Teknisk Museums repræsentantskab. Han 6

7 238 Republic F-84 Thunderjet blev leveret til flyvevåbenet, og dermed var det den flytype, som har været i tjeneste i størst antal herhjemme. var også selvskrevet medlem af det udvalg, der varetog kontrakten med de frivillige, der restaurerer fly m.v. for museet. Få uger før sin død afleverede han en flere sider lang liste over udestående arbejder på flyudstillingen i Helsingør - den skylder vi ham at få noget gjort ved. Gunner Larsen havde hele sit liv arbejdet med fly, og han delagtiggjorde gerne andre i sin store viden om flyteknik og personer, ofte serveret med et stænk af tør humor. Han vil blive savnet. Generalforsamling Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 16. april 2004 kl på Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 Helsingør. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest den 1. marts Kontingent for 2004 Enkeltpersoner Pensionister Livsvarigt Familie (max. to voksne og to børn) Bedes indbetalt snarest belejligt. 150,00 kr. 100,00 kr ,00 kr. 225,00 kr. 7

8 Danmarks Flyvemuseum NYT Redaktør: Hans Kofoed, Stengade 25, 2. sal 3000 Helsingør Tlf E post: Administration: DTM, Fabriksvej 27, 3000 Helsingør Tlf Fax Flyvemuseets Venner Formand: Direktør Chr. R. Hunderup, Slotsvej 49A, 2920 Charlottenlund, tlf Kasserer: Grethe Schultz, Lindevang 16, 2660 Brøndby Strand, tlf , Giro Danmarks Flyvemuseum: Fabriksvej 25, 3000 Helsingør Åbent 10-17, mandag lukket Den anden prototype KZ III blev bygget i København i 1944 og fløj i mange år i Sverige efter krigen. 8

Hvordan bliver man medlem?

Hvordan bliver man medlem? Indhold Experimental Aircraft Association Leder...3 Huset i Stauning, priser...3 Thorvald Jensen 80...4 Hangarens Venner...5 Rotorway Exec 90 på XLDB...6 KZ-Aircraft type specifikation...7 Mindeord Kristian

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010

DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010 DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010 DC-3 Vennernes prospekt Midtersiderne i denne udgave af DC-3 NYT er et tryk af et prospekt, som er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Fra 1942. Til 2012. Historie.

NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Fra 1942. Til 2012. Historie. Fra 1942 NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Til 2012. Historie. Før NF Fyn. Det første spor af organiseret nudisme på Fyn er fra 1942, hvor der er en tillidsmand for Dansk Nudistforbund. I juli 1949 er der en

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

G U I D E N 2009-2010

G U I D E N 2009-2010 G U I D E N 2009-2010 Falcks Personaleforening Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum..............

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 3 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen 2088 8616

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere