Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom. Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom. Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis"

Transkript

1 Title Description Keywords Objectives Author Organisation Version Date Copyright Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis Om studie-guiden Denne udgave af studie-guiden er sidst opdateret 27. januar 2010 NB: Study-guiden vil være under revision helt frem til studiestart. Print derfor ikke studyguiden før 1. Februar!!!!!!!!! Formålet med studie-guiden Studie-guiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (undervisning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studie-guiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af studie-guiden Studie-guiden indledes med en kort beskrivelse af Modul 1, således som den fremgår af studieplanen. Herefter følger oplysninger om: modulets varighed, skema, undervisere, adresser på vigtige kontaktpersoner, kort over dine undervisningslokaler, beskrivelse af kompetencetermer, anvendte lærebøger samt beståelseskrav/eksamen. Resten af studie-guiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis Ugeplaner For hver uge angives Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet Ugens hold- og/eller gruppetimer med henvisning til aktiviteterne i disse timer. Forudsætninger for at kunne deltage i undervisningen Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter Hver uge er underinddelt i de 3 spor: AKADEMIKERSPORET, PROFESSIONSSPORET og BIOMEDICINSPORET. Læringsmål. Læringsmålene beskrives ved hjælp af nogle kompetencetermer (se definitionerne nedenfor) NB vigtigt!!! Pas på med at fortolke læringsmålene for snævert. En god metode er først at læse bogen/bøgerne grundigt, og derefter kontrollere din viden ved hjælp af læringsmålene. Husk også, at du skal være i stand til at kombinere læringsmålene på alle mulige og nye måder. Læringsmålene beskriver altså det du skal kunne, når du er færdig med modulet,- de er ikke til at læse efter undervejs! Brug studie-guiden 1

2 Pensum til den skriftlige eksamen er på knapt 400 sider (på engelsk!), så det er vigtigt, at du kommer igang med at læse grundigt allerede fra dag ét. Så følg studie-guidens læseanvisninger. De vil hjælpe dig til hurtigt at udvikle en god studieteknik og dermed hjælpe dig godt i gang med et vellykket studium. Om Modul 1: Liv, sundhed & sygdom I dette modul bygges der videre på den almene viden, du har om den menneskelige organisme. Modulet sætter rammerne for, hvorledes studiet foregår og giver dig et perspektiv på, hvad uddannelsen fører til. I dette modul introduceres du til en grundlæggende videnskabelig forståelse for forudsætningerne for liv og for evolution, og du lærer, at der er en sammenhængende struktur og orden, som er grundlaget for liv. Du bliver udfordret til at reflektere over hvad liv, sundhed og sygdom er og til at forstå biologisk variation. De tre spor I løbet af modulet synliggøres det for dig, at uddannelsen omfatter 3 spor: et biomedicinsk spor, et akademikerspor og et professionsspor. Undervisningen i de tre spor vil ske integreret og sideløbende gennem hele studiet. Biomedicinsporet i Modul 1 (8 ECTS point) Biomedicinsporet giver dig en indførsel i basal cellulær biologi. Her introduceres du til princippet om livscyklus som udgangspunktet for studiets tilrettelæggelse og at studiet fordrer indsigt i et kontinuum fra molekyler og membraner, over celler, væv, organer, systemer til individer og grupper. Akademikersporet i Modul 1 (5 ECTS point) I akademikersporet trænes du i informationssøgning, og du får gode forudsætninger for udvikling af en hensigtsmæssig studieteknik og læringsstrategi. I modulet skal du derudover lære at anvende informations- og læringskompetence med projektplanlægning og artikellæsning for at kunne udfærdige en studiestartsopgave. Professionssporet i Modul 1 (2 ECTS point) I professionssporet lærer du at give livreddende førstehjælp, herunder genoplivning. Dette kursus afsluttes med en praktisk prøve i slutningen af Modul 2. Vægtning mellem de tre spor I Modul 1 er vægtningen mellem de 3 spor fordelt sådan, at akademikersporet og professionssporet fylder mest i begyndelsen af modulet, mens biomedicinsporet fylder mest i slutningen af modulet. Studieordningens mål for Modul 1 - biomedicinsporet Efter modul 1 kan den studerende anvende viden om molekylers basale fysiske og kemiske egenskaber til at beskrive deres rolle i biologiske systemer beskrive de cellulære byggestene forklare opbygningen af cellemembranen og dens betydning for cellens integritet og funktion forklare cellens molekylære og strukturelle opbygning samt funktion beskrive menneskets generelle opbygning og organsystemer og formidle det med anvendelse af relevant nomenklatur diskutere hvad sundhed er for individet og samfundet diskutere hvordan kulturelle forskelle kan påvirke individers opfattelse af sygdomme og det at være syg identificere de væsentligste sundhedsproblemer nationalt og internationalt 2

3 forklare, hvorledes sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark Studieordningens mål for Modul 1 - akademikersporet Efter modul 1 kan den studerende anvende centrale bibliografiske databaser og relevante søgeværktøjer til at opsøge sundhedsvidenskabelig viden på systematisk vis, herunder opstille og vælge mellem forskellige søgestrategier samt gennemføre og justere målrettede informationssøgninger vurdere kvaliteten og arten af den indsamlede information, foretage begrundede valg af artikler og andre informationstyper til bestemte formål, og fortolke, problematisere og konkludere på de valgte artikler/informationer i stigende grad gennem uddannelsen vurdere og vælge informationskilder tidligt forstå de studiemæssige krav uddannelsen stiller, og opstille studiemål samt planlægge og gennemføre studierne i overensstemmelse med disse mål beherske grundlæggende IT-færdigheder arbejde både selvstændigt og sammen med andre til løsning af faglige, studiemæssige opgaver aktivt udnytte de læringsværktøjer og faciliteter, der stilles til rådighed for Universitetets studerende skrive akademiske opgaver og udføre mindre forskningsprojekter under supervision, herunder udforme problemformulering, projektbeskrivelse, - planlægning og gennemførelse demonstrere erfaring med artikellæsning og evne at vurdere og forholde dig kritisk til sundhedsvidenskabelige forskningsresultater og mulige fejlkilder Studieordningens mål for Modul 1 - professionssporet Efter modul 1 kan den studerende vurdere og prioritere assisterende indsats ved såvel enkle som mere sammensatte situationer, hvor førstehjælp er påkrævet selvstændigt udføre førstehjælp og basal genoplivning under vejledning yde basal præhospitalsbehandling samarbejde om en praktisk situation demonstrere kendskab til lovgivning af særlig relevans for det præhospitale område Modulets varighed Modul 1 varer fra den 1. februar (uge 5) til den 9. april (uge 14), hvor uge 14 er eksamensuge. Der er skriftlig eksamen i modulets biomedicinske spor den 7. april. Skema Undervisningen gives som forelæsninger (alle studerende) (F); Holdtimer (i alt 5 hold med ca. 30 studerende) (H); eller som gruppetimer (i alt 15 grupper med ca. 10 studerende) (G). Du finder dit eget skema via Student-selvbetjening. Du kan hente skemaet så snart du er blevet hold/gruppesat. Du kan ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Lokalerne er ganske enkelt ikke store nok! Underviserne I dette modul vil du bl.a. møde følgende: Steen Walter, studieleder for medicin, professor (afd. L, Odense Universitetshospital (OUH)). Søren Thue Lillevang, klinisk lektor, Klinisk Immunologi, OUH. 3

4 Rikke Vognbjerg, ansvarlig for faglige tutorer. Tina Kold Jensen, professor, Miljømedicin og Epidemiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST). Johan Wallin, forskningsbibliotekar, læge. Syddansk Universitetsbibliotek. E- mail: Jens Søndergaard, professor, Forskningsenheden for Almen Medicin. Morten Sodemann, klinisk lektor, Intern Medicin, OUH. Lars Bjerrrum, lektor, IST Almen medicin. Uffe Gaden, IT-medarbejder. Kaare Christensen, professor, IST Epidemiologi. Jakob Lorenzen, klinisk lektor, ortopædkirurgisk afd. Åbenrå Sygehus. E- mail: Henrik Schmidt, overlæge, Anæstesiologi, OUH. Søren Mikkelsen, klinisk lektor, Anæstesiologi, OUH. Jens Zimmer Rasmussen, professor, Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM). John Chemnitz, lektor, Neurobiologisk Forskning, IMM. Thomas J. D. Jørgensen, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB). Jan Bert Gramsbergen, lektor, Neurobiologisk Forskning, IMM. Per Lyngs Hansen, lektor, Institut for Kemi og Fysik. Ulla Friis, lektor, Kardiovaskulær og Renal Forskning, IMM. Ph.D.-studerende og ældre studerende Undervisningssekretær Rigmor Jepsen, Neurobiologisk Forskning, IMM, Campus Telefon: ; Rigmor har svar på alle dine praktiske spørgsmål vedrørende undervisning og eksamen. Træffetid: dagligt mellem kl Modulbestyrer Ulla Friis, lektor, Kardiovaskulær og Renal Forskning, IMM. Telefon: ; Træffetid: dagligt mellem kl Undervisningslokaler Oversigt over undervisningslokalerne på Campus finder du på Oversigt over undervisningslokalerne i Klinikbygningen finder du på 4

5 Første gang et undervisningslokale er nævnt her i studie-guiden, er det nævnt som et link, der viser dig, hvor du finder lokalerne. Kompetencetermer Denne studie-guide beskriver lidt mere detaljeret, hvad vi forventer du skal kunne (dine kompetencer). Kompetencerne inddeles i 3 niveauer, og vi har anvendt følgende kompetencetermer: Kompetencetermer for faglige og intellektuelle kompetencer Kompetencetermer for praksiskompetencer Niveau 1 Angive/definere/beskrive/identificere Deltage/assistere Niveau 2 Forklare/anvende/redegøre for Udføre under vejledning Niveau 3 Analysere/diskutere/vurdere Udføre selvstændigt Beskrivelse af kompetenceniveauer for faglige og intellektuelle kompetencer Niveau 1: Angive, definere etc. På dette niveau skal den studerende kunne reproducere erhvervet viden, kunne genkende det lærte, beskrive hvad han/hun ser/har læst, kunne identificere det sete/læste som hørende til eller adskillende sig fra andet. Niveau 2: Forklare/anvende/redegøre for På dette niveau skal den studerende kunne forklare (årsags)sammenhænge, kunne kombinere viden fra forskellige områder, kunne anvende viden til at løse ukendte opgaver, kunne forudse og beregne resultater af ændrede forudsætninger for processer etc. Niveau 3: Analysere/diskutere/vurdere På dette niveau skal den studerende kunne forholde sig til og diskutere divergerende oplysninger/meninger, kunne vurdere disses væsentlighed, kunne analysere komplekse (biologiske) sammenhænge, kunne begrunde valg af metode etc. Såfremt andre verber end de nævnte anvendes i beskrivelsen, skal niveauet angives. Ex.: Orientere sig i kurser og content system på e-learn (Niveau 1). Beskrivelse af kompetenceniveauer for kliniske færdigheder: Niveau 1: Deltage/assistere etc. På dette niveau skal den studerende kunne medvirke ved udførelse af bestemte opgaver og procedurer, uden selvstændigt ansvar for den samlede opgavevaretagelse, eksempelvis assistere ved vaginal fødsel Niveau 2: Udføre under vejledning etc. På dette niveau skal den studerende kunne udføre bestemte opgaver eller funktioner under vejledning, typisk af en mere erfaren person Niveau 3: Udføre selvstændigt etc. På dette niveau skal den studerende kunne varetage evt. planlægning og udførelse af bestemte funktioner, således eksempelvis kunne optage en fuldstændig anamnese, kunne gennemføre en objektiv undersøgelse, kunne foretage steril håndvask etc. Lærebøger I dette modul skal du bruge følgende bøger: Alberts et al. Garland Science 2009, Essential Cell Biology, 3. Edition Landowne D. Lange Physiology Series 2006: Cell Physiology Kirk U. Førstehjælp. Dansk Røde Kors 5

6 Bøgerne kan købes i Studenterboghandlen på Campus eller i FADL s boghandel i Klinikbygningen i Odense Universitetshospital. Beståelseskrav/eksamen For at bestå Modul 1 skal du have: Fået godkendt din studiestartsopgave og mundtlige fremlæggelse Accepteret betingelserne for tavshedspligt Bestået den afsluttende skriftlige eksamen Ugeplaner Uge 5 Mandag den 1. februar 2010: Første dag på studiet Lokale: U ca : Velkomst ved studielederen for medicin, professor Steen Walter ca : Introduktionsforelæsning ved klinisk lektor Søren Thue Lillevang ca : Introduktion til tutorordningen på Sundhedsvidenskab samt inddeling i grupper ved Rikke Vognbjerg, der er ansvarlig for de faglige tutorer : Du mødes med din studiestartsgruppe og med din tutor. Introduktionen fortsætter (du er jo allerede startet på e-learn forud for i dag). Du får lejlighed til at hilse på din gruppe og derudover bliver der også tid til en kort rundvisning mm : Fakultetet byder dig på en let frokost : Du fortsætter i studiestartsgruppen. De første gruppetimer anvendes til præsentation af emnet for din opgave. Opgaveformuleringer er allerede tilgængelige. Du finder nærmere oplysninger herom på e-learn.sdu.dk. Gå til mappen med Materialer vedr. studiestartsopgaven. Mappen ligger under Akademiker i rummet Modul 1 Liv, sundhed og sygdom. Herefter begynder det praktiske opgavearbejde med etablering af arbejdsgrupper, aftaler om mødetidspunkter o. lign. Læs mere om studiestartsopgaven her. Resten af uge 5 Akademikersporet Forelæsning I-1, tirsdag kl (U1). Ingen læringsmål. Introduktion til og mulighed for at stille spørgsmål om de it-muligheder, som SDU tilbyder, herunder wifi, mail, selvbetjening, e-learn.sdu.dk/blackboard. Også lidt om it-sikkerhed og andre gode råd. Forelæsningen afholdes af IT-medarbejder Uffe Gaden. Forelæsning I-2, tirsdag kl (U1). Ingen læringsmål. Introduktion til studiestartsopgaven ved professor Tina Kold Jensen samt introduktion til Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) ved Johan Wallin. Holdtime SSO-2, tirsdag i U12 Denne holdundervisning afholdes af din faglige tutor. Der vil være 3 grupper tilstede samtidigt (3 grupper = 1 hold), med hver deres tutor, og der skal sidde 2-3 personer ved hver computer. I denne time vil tutor demonstrere e-learn, herunder hvor du finder studie-guiden. Derudover vil tutor vise dig, hvordan du kommer i gang med B!NKO. Gruppetimer SSO-3 De 2 gruppetimer (med faglig tutor) bruges til det fortsatte arbejde med studiestartsopgaven. Det drejer sig om indkredsning af problemformulering, søgestrategi, litteratursøgning, herunder arbejde med B!NKO Basismodul i informationskompetence. NB!!!! Deadline: senest fredag kl skal hver arbejdsgruppe aflevere et udkast til problemformuleringen i Modul B1-rummet. 6

7 Gruppetimerne i ugerne 5-9 er gruppernes chance for at mødes med tutor, supervisorer og evt. bibliotekarer for at få hjælp til de forskellige trin i arbejdet med studiestartsopgaven, såsom at lave en god problemformulering, lave en god søgestrategi, udvælge litteratur osv. Herudover forventes alle arbejdsgrupper at mødes efter behov. Tip! Den færdige studiestartsopgave skal være vedlagt en udfyldt litteratursøgningstjekliste, som dokumenterer jeres litteratursøgning, herunder hvordan I har søgt litteratur (fx hvilke søgeord, hvilke databaser og søgeværktøjer), hvilke resultater I har fået, og hvordan I har udvalgt den litteratur, I bruger i opgaven. Tomme tjeklister, klar til udfyldelse, hentes på e- learn i rummet Modul 1 > Akademiker. I skal via studiestartsopgaven (dvs gennemgående i den samlede opgave, i den afsluttende præsentation samt i den udfyldte tjekliste) dokumentere, at I som minimum kan anvende de metoder og begreber, der behandles i B!NKO modul 1-3. Professionssporet Forelæsning P-1, torsdag kl i U1. Læringsmål P1-P8. Du begynder på kurset i Akut Beredskab, der i de første timer (udover førstehjælp) også omhandler præhospitale behandlingstilbud, og hvordan disse er organiseret i Danmark. Forelæsningerne afholdes af Søren Mikkelsen, klinisk lektor, Anæstesiologi, OUH. Forudsætninger Ingen Hjemmeopgaver Læs i bogen: Førstehjælp. De rette emner finder du ved hjælp af nedenstående læringsmål. Læringsmål: Efter disse timer skal du: P1. Have indsigt i præhospitale behandlingstilbud, og hvordan disse er organiseret i Danmark. P2. Kunne vurdere patienter efter ABCDE principperne. P3. Kunne erkende en ufri luftvej P4. Kunne iværksætte trinvis førstehjælp P5. Kende principperne bag lejring af patient i aflåst sideleje P6. Kunne principperne for at erkende hjertestop og påbegynde basal genoplivning P7. Kunne håndtere den bevidstløse patient med og uden spontan respiration P8. Have accepteret betingelserne for tavshedspligt. Du finder dokumentet under Professionssporet på e-learn. Se mere om portefølje på e-learn. Biomedicinsporet Forelæsning A-1, tirsdag ( ) i U1. Læringsmål: se uge 7. Du introduceres til menneskets opbygning fra celle til organsystemer. Forelæsningerne afholdes af professor Jens Zimmer Rasmussen, Anatomi & Neurobiologi. Forudsætninger Tidligere erhvervet viden om menneskets opbygning og biologiske funktioner. Hjemmeopgaver Ingen Læringsmål 7

8 Disse 2 timer skal ses i sammenhæng med forelæsningerne mandag den 15. februar. Se derfor læringsmålene i uge 7. Forelæsning B-1, fredag ( ) i U1. Ingen læringsmål. I denne (og lidt af næste uge) får du en repetition af dine basale kemi-færdigheder. Forelæsningerne afholdes af Thomas J. D. Jørgensen, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB). NB! Vigtigt!!!! Optagelseskravet til medicin- og biomekanik-studiet er Kemi B, og vi forventer, at dette niveau er præsent på studiestartstidspunktet. Hvis dette ikke er tilfældet, så forventer vi, at du på eget ansvar sørger for dette. Så hvis du synes, at dine kemikundskaber er lidt rustne, kan du med fordel (men helt frivilligt) sætte dig ind i den grundlæggende kemi ved hjælp af et lille kemikompendium, som du finder i mappen Opgaver til hold- og gruppetimer, der ligger under Biomedicin på e-learn.sdu.dk i rummet Modul 1 Liv, sundhed og sygdom. Folkesundhed Forelæsning F-1, torsdag ( ) i U55 (NB: forbehold for lokaleændring!) Disse timer er en del af studieordningens overordnede læringsmål: diskutere hvad sundhed er for individet og samfundet diskutere hvordan kulturelle forskelle kan påvirke individers opfattelse af sygdomme og det at være syg identificere de væsentligste sundhedsproblemer nationalt og internationalt forklare, hvorledes sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark Timerne afholdes af lektor Lars Bjerrum, IST. Uge 6 Akademikersporet Gruppetimer Du arbejder videre med studiestartsopgaven: 2 timer (med faglig tutor) til arbejde med selve opgaven og 1 time til vejledning hos supervisor. I aftaler selv hvor og hvornår med tutor og supervisor. NB! Vigtig deadline: senest tirsdag kl skal alle arbejdsgrupper give konstruktiv kritik af deres makkergruppes udkast til problemformulering. Arbejdsgruppe 1a giver kritik til arbejdsgruppe 1b og omvendt. Kritikken placeres i relevant konference i Modul B1-rummet som et svar på det indlæg, der indeholder makkergruppens udkast til problemformulering. NB! Vigtig deadline. Gruppens reviderede udkast til problemformulering skal være lagt på e-learn senest torsdag kl Sammen med den reviderede problemformulering kan der postes spørgsmål til supervisor. Problemformulering og evt. spørgsmål vedlægges et indlæg i gruppens tråd i relevant diskussionsforum i Modul-1-rummet. Når gruppen på egen hånd eller sammen med den faglige tutor har gennemgået B!NKO 1+3 og er godt i gang med litteratursøgning, kan der aftales et møde med en bibliotekar fra Videncentret OUH. Mødet er jeres mulighed for at skærpe den litteratursøgning, I allerede er i gang med. Forud for mødet skal arbejdsgruppen have udfyldt litteratursøgningstjeklisten (hentes på e-learn.sdu.dk i rummet Modul 1 > Akademiker). 8

9 Den udfyldte litteratursøgningstjekliste, evt revideret efter mødet med bibliotekaren, skal vedlægges den færdige studiestartsopgave, når den afleveres. Professionsporet Forelæsning P-2, torsdag kl i U1. Læringsmål P9-P11. Du fortsætter med Akut beredskab ved Jakob Lorenzen, Ortopædkirurgisk afd., Åbenrå Sygehus. Forudsætninger Ingen Hjemmeopgaver Læs i bogen: Førstehjælp. Emnerne finder du ved hjælp af nedenstående læringsmål. Læringsmål Efter disse timer skal du: P9. Kunne iværksætte initial behandling af patienter med forbrændinger og forfrysninger. P10. Kunne foretage basal præhospital initial behandling af ortopædkirurgiske skader (åbne og lukkede frakturer) P11. Kunne principperne for akut behandling af distortioner Biomedicinsporet Forelæsninger B-2 (mandag i U1) og B-3 (tirsdag kl i U1). Læringsmål B1-B18. I denne uge fortsætter du med repetition af dine basale kemi-færdigheder og du introduceres til makromolekylers og cellemembraners opbygning og struktur. Forelæsningerne afholdes af Thomas J.D. Jørgensen, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB). Holdtimer I denne uge har du 4 holdtimer (B1+B2, B3+B4). Du finder nærmere oplysninger om aktiviteterne i disse timer ved at kigge i mappen Opgaver til hold- og gruppetimer. Mappen ligger under Biomedicin på e-learn.sdu.dk i rummet Modul 1 Liv, sundhed og sygdom. Opgaverne vil blive lagt i mappen senest ugen før undervisningens afholdelse. Forudsætninger Du har læst kapitel 2: "Chemical components of the cell" og kapitel 4: "Protein structure and function" i Essential Cell Biology, samt Panel 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 4-1 samt 4-2. Hjemmeopgaver Q2-2, 2-4, 2-5, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-19, 2-20, Q4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-15, Du kan selv kontrollere dine svar til disse opgaver ved at sammenligne med standardbesvarelsen, der er givet bagerst i Essential Cell Biology. I holdtimerne vil vi gennemgå opgaverne, som er beskrevet i B1+B2 og B3+B4. Vi forventer, at du har løst eller forsøgt at løse opgaverne hjemmefra. Læringsmål Efter disse timer skal du kunne: B1. Definere Avogadros tal. B2. Beskrive ioniske, kovalente og polære kovalente bindinger. B3. Beskrive hvilken betydning en permanent ladningsforskydning i et molekyle har for dets evne til at lave intermolekylære interaktioner. B4. Beskrive hydrogenbindinger og van der Waals (London) bindinger og genkende disses betydning i intra-og intermolekylære interaktioner. 9

10 B5. Beskrive vands egenskaber som opløsningsmiddel i cellen. B6. Definere syrer og baser og redegøre for syre-base reaktioner. B7. Definere ph begrebet og beregne ph i fortyndede opløsninger af stærke syrer og baser. B8. Kende de overordnede principper ved navngivning af simple organiske forbindelser (f.eks. kunne genkende 2-hydroxypropansyre), samt genkende de kemiske strukturer af: o alifatiske kulbrinter (f.eks. methan, ethan, propan) o aromatiske kulbrinter (f.eks. benzen), o alkoholer (f.eks. methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol) o aminer (f.eks. methylamin) og angive deres deres syre/base egenskaber. o carboxylsyrer (f.eks. myresyre/methansyre, eddikesyre/ethansyre, propionsyre/propansyre) og angive deres deres syre/base egenskaber. o estere (f.eks. eddikesyremethylester) og angive deres kemiske egenskaber, i særlig grad deres hydrolyse. o amider (f.eks. propanamid) og angive deres kemiske egenskaber, i særlig grad deres hydrolyse. o aldehyder (f.eks. ethanal/acetaldehyd) o ketoner (f.eks. acetone) B9. Kende kulhydraters og fedtsyrers overordnede kemiske struktur. B10. Kende den generelle struktur af aminosyrerne samt den kemiske struktur for sidekæderne for de 20 fundamentale aminosyrer, samt anvende trebogstavskoden for aminosyrerne. B11. Kende aminosyrernes kemiske karakteristika, herunder spejlbillede-isomeri, hydrofobe og hydrofile egenskaber, syre-base egenskaber B12. Kunne definere hvad et protein er, samt tegne peptidbindingen. B13. Beskrive hvilke interaktioner, der indgår i foldning/opretholdelse af et proteins struktur, samt beskrive hvorledes disse interaktioner stabiliserer strukturen. B14. Beskrive α-helix og β-sheet strukturene og forklare hvordan de kan indgå i proteinstrukturer. B15. Angive princippet for bestemmelse af proteinstruktur ved hjælp af røntgenkrystallografi. B16. Definere begreberne primær, sekundær, tertiær og kvaternær struktur af proteiner samt kende begreberne proteindomæner og subunit. B17. Kende begrebet proteinfamilier. B18. Beskrive hæmoglobins generelle opbygning og funktion. Folkesundhedsvidenskab Forelæsning F-2 (fredag ) i U1 Disse timer er en del af studieordningens overordnede læringsmål: diskutere hvad sundhed er for individet og samfundet diskutere hvordan kulturelle forskelle kan påvirke individers opfattelse af sygdomme og det at være syg identificere de væsentligste sundhedsproblemer nationalt og internationalt forklare, hvorledes sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark Du lærer hvordan det danske sundhedsvæsen er opbygget med udgangspunkt i almen praksis ved læge, professor Jens Søndergaard, Almen Medicin. Uge 7 Akademikersporet Du arbejder videre med studiestartsopgaven: 3 timer med faglig tutor. Professionssporet Holdundervisning. Læringsmål P12-P17. I ugerne 7-11 er der holdundervisning: 10

11 Hold A: i uge 7 Hold B: i uge 8 Hold C: i uge 9 Hold D: i uge 10 Hold E : i uge 11 Holdtimerne finder sted på torsdage kl i Snorasson. NB: dette lokale ligger i Klinikbygningen ved Odense Universitetshospital. Disse timer bruges på praktiske øvelser af bl.a. basal genoplivning af patient med hjertestop og kunstig ventilation. Forudsætninger Ingen Hjemmeopgaver Læs i bogen: Førstehjælp. Emnerne finder du ved hjælp af nedenstående læringsmål. Og besøg disse hjemmesider: som adgang til opdaterede retningslinier for basal og avanceret genoplivning. Læringsmål Efter disse timer skal du: P12. Kunne erkende behovet for påbegyndelse af basal genoplivning P13. Kunne demonstrere basal genoplivning af patient med hjertestop P14. Kunne erkende og afhjælpe en ufri luftvej gennem manuelle håndgreb P15. Foretage kunstig ventilation ved mund- til mund- metoden P16. Kunne demonstrere akut behandling af distortioner P17. Kunne demonstrere midlertidig ekstern brudunderstøttelse Biomedicinsporet Forelæsning A-2; mandag ( ) i U1 Du introduceres for principperne i medicinsk terminologi. Forelæsningerne afholdes af lektor John Chemnitz, Anatomi & Neurobiologi. Forudsætninger Tidligere erhvervet viden om menneskets opbygning og biologiske funktioner. Hjemmeopgaver Ingen Læringsmål (Noter vil blive udleveret). A1. Kunne angive principperne i menneskets biologiske opbygning fra celler over væv til organer og organsystemer (niveau 1), og angive baggrund og formål med brug af faglig terminologi, herunder benævnelser for strukturer, funktioner, tilstande og begreber som grundlag for kommunikation og litteratursøgning (niveau 1). Forelæsning B-4, tirsdag ( i U1). Læringsmål B1-B18. Du fortsætter med introduktion til makromolekylers og cellemembraners opbygning og struktur. Forelæsningerne afholdes af Thomas J.D. Jørgensen, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB). Holdtimer I denne uge har du 4 holdtimer (B5+6, B7+8). Du finder nærmere oplysninger om aktiviteterne i disse timer ved at kigge i mappen "Opgaver til hold- og gruppetimer". Mappen ligger under "Biomedicin" på e-learn.sdu.dk i rummet "Modul 1 - Liv, 11

12 sundhed og sygdom. Opgaverne vil blive lagt i mappen senest ugen før undervisningens afholdelse. Læringsmål B1-B18: er allerede beskrevet for uge 6. Forelæsning A-3, fredag ( i U1). Læringsmål A2-A10. Du introduceres til cellens lysmikroskopiske og elektronmikroskopiske opbygning, evolution fra prokaryote til eukaryote celler, samt struktur og funktion af cellens organeller. Forelæsningerne afholdes af Jan Bert Gramsbergen, lektor, Anatomi & Neurobiologi. Forudsætninger Du har læst følgende kapitler og afsnit i Essential Cell Biology (3rd edition): Kapitel 1 Introduction to Cells : hele kapitel, s Kapitel 14 Energy generation in mitochondria s og s om evolutionen af mitokondrier og oxidativ phosphorylering i eukaryote celler. Disse afsnit er vigtigt for en overordnet forståelese af mitokondriens funktion. Resten af kapitel 14 er først pensum til modul 4. Kapitel 15 Intracellular compartments and transport (1. del s , dette kapitel er vigtigt for forståelsen af organellernes funktion og protein transport over intracellulære membraner (kernemembran, endoplasmatisk reticulum), men molekylære detaljer om protein sorting er først pensum til modul 2). Hjemmeopgaver Q1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-12, 1-13, 1-19, Læringsmål Efter disse timer skal du kunne: A2. Beskrive celler som levende organismers byggesten (niveau 1) A3. Definere forskelle og ligheder mellem prokaryote og eukaryote celler (niveau 1) A4. Beskrive evolution fra prokaryote til eukaryote celler (niveau 1) A5. Angive, at der findes mange forskellige celletyper i forskellige organer og væv (niveau 1) A6. Angive størrelse af celler og størrelse, antal og relative volumen af cellens organeller (niveau 1) A7. Have kendskab til følgende nøgleord (introduktion til cellen): celle, chromosom, cytoplasma, cytoskelet, cytosol, eukaryot, eukromatin, evolution, genom, heterokromatin, homolog, nucleus (kerne), nucleolemma (kernemembran), organel, plasmalemma (cellemembran), prokaryot, ribosom A8. Definere det lysmikroskopiske og det elektronmikroskopiske (=ultrastrukturelle) udseende af cellens organeller (nucleus, nucleolus, kromatin/kromosomer, endoplasmatisk reticulum (RER + SER), golgi-apparatet, lysosomer, vesikler (sekret granula), peroxisomer, endosomer, mitochondrier, ribosomer, centrosom med centrioler og inklusioner (lipiddråber, glycogen) (niveau 1) A9. Angive hvilke essentielle biologiske processer, der foregår i cellens membranbegrænsede compartments (organeller og cytosol) (niveau 1) A10. Angive mitochondriernes evolutionære oprindelse (niveau 1) Uge 8 Akademikersporet Du arbejder videre med studiestartsopgaven (2 gruppetimer med faglig tutor). Tip! Den færdige studiestartsopgave (samt evt. skriftligt materiale, der bruges ved præsentationen) skal indeholde korrekte referencer i teksten samt korrekt 12

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Eukaryote celler arbejder

Eukaryote celler arbejder Eukaryote celler arbejder Niveau: 9. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I dette forløb skal eleverne arbejde med den eukaryote celle. I forløbet kommer vi omkring funktioner og kemiske processer

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle kugleformet celle uregelmæssig stjerneformet celle celleform varierer

Læs mere

1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen af denne studie-guide... 2

1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen af denne studie-guide... 2 Titel Studie-guide for Medicin Modul B1 Celler og væv Authors Rigmor Jepsen og Per Svenningsen Version Date 23.08.2017 Indhold: 1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen

Læs mere

1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen af denne studie-guide... 2

1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen af denne studie-guide... 2 /g2titel Studie-guide for Medicin Modul B1 Celler og væv Authors Rigmor Jepsen og Per Svenningsen Version Date 13.01.2017 Indhold: 1. Om studie-guiden... 2 Formålet med denne studie-guide... 2 Opbygningen

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle

Læs mere

Reeksamen vintereksamen 2015

Reeksamen vintereksamen 2015 Reeksamen vintereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Introduktion til basalfagene Bachelor i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering 1. semester Eksamensdato: 09-02-2015 Tid: kl.

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit I dag.. lidt anatomihistorik hvordan lærer vi (en video) cellebiologi ANATOMI - HISTORIK ANATOMI - historik Ægypten (1700 fvt) Leonardo

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Almen cellebiologi Membrantransport

Almen cellebiologi Membrantransport Almen cellebiologi 2007 Membrantransport Kap. 12, s. 389-420 Forelæsning 1 Stine Falsig Pedersen sfpedersen@aki.ku.dk 35321546/room 527 1 De næste tre forelæsninger: 1. - Membranen og membran-transport

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 9 006 til studieordning af 9 00 Vedtaget i studienævnet d. 0 00 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser...

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Menneskets væskefaser

Menneskets væskefaser Menneskets væskefaser Mennesket består af ca. 60% væske (vand) Overordnet opdelt i to: Ekstracellulærvæske og intracellulærvæske Ekstracellulærvæske udgør ca. 1/3 Interstitielvæske: Væske der ligger mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Ordinær vintereksamen 2015

Ordinær vintereksamen 2015 Ordinær vintereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Introduktion til basalfagene Bachelor i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering 1. semester Eksamensdato: 06-01-2015 Tid: kl.

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Intercellulær komponenter og transport

Intercellulær komponenter og transport Intercellulær komponenter og transport En eucaryotic celle har mange funktioner, men det kræver at alle komponenter i cellen er adskilt af endomembraner, hvor i procaryotic celle har kun en komponent,

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

STUDIESTARTSFORLØB. Efteråret 2015

STUDIESTARTSFORLØB. Efteråret 2015 STUDIESTARTSFORLØB Efteråret 2015 Som studerende på bacheloruddannelsen eller sidefagsuddannelsen ved institut for psykologi tilbydes du at indgå i et studiestartsforløb. Studiestartsforløbet strækker

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Forårseksamen 2014. Uddannelse: specialisering. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel. Semester: 1. semester

Forårseksamen 2014. Uddannelse: specialisering. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel. Semester: 1. semester Forårseksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: specialisering Semester: Introduktion til basalfagene Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel 1. semester Eksamensdato: 6. januar 2014 Tid:

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá Undervisningsplan FORÅR 2008 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Nyt fra forskningen Hana Malá 4. 26. februar Plasticitet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ordinær vintereksamen 2015/2016

Ordinær vintereksamen 2015/2016 Ordinær vintereksamen 2015/2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Introduktion til basalfagene Bachelor i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering 1. semester Eksamensdato: 05-01-2015 Tid:

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang!

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang! Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013 BA-opgaven Kom godt i gang! Agenda 1. Kom godt i gang 2. Studieordningen, formalia og fagligt indhold 3. Sammenhæng på 6. semester 4. Progression og kompetencer

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 Kapitel 19 cell division Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 stchristensen@aki.ku.dk Vigtige MT koncepter MT tilhører gruppen af cytoskeletfilamenter, som er polære strukturer med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere