Rettet og diffus belysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettet og diffus belysning"

Transkript

1 Om at se lyset Oplevelsen af f.eks. et maleri er betinget af at kunne se farverne. Farverne er betinget af det lys, der er at kaste tilbage, behørigt sorteret af kunstneren selv. God belysning, intense farver, sanselighed. Museernes stærkeste kort er den ægte vare. En af de væsenligste forpligtelser overfor offentligheden er at give adgang til ægtheden. Når der skal spares, lader man naturligt også blikket falde på elforbruget i udstillingerne. Her er vejen frem at udskifte de traditionelle pærer til nye og mere effektive lyskilder. Det skal bare gøres med omtanke, og prisen i tabt kvalitet kan blive meget høj for de forkerte valg. Lys er ikke bare lys i forskellig udførelse. Udstillingsbelysning På museerne indebærer bevaringshensynene, at dagslyset er svært at bruge, og at spejlinger i montreglasset er vanskelige at undgå. Dagslys Direkte sol har en styrke på ca lux. Acceptabel styrke på oliemalerier er vedtaget til lux. På sarte tekstiler eller akvareller er det acceptable lux. Det er meget store spring at håndtere i bygningsforløb og udstillingsopbygninger og ikke umiddelbart forenelige i samme rum. Bevaringshensyn nødvendiggør derfor en indslusning, så øjet kan få tid til at stille om fra de op til lux til 300 lux til 70 lux. Dette er et særligt problem i de nye kulturpaladser som f.eks Aaros, Arhus Kunstmuseum eller tilbygningen til Statens Museum for Kunst, der er kendetegnede ved arkitekternes leg med bygningskroppe gennemskåret af vældige glaspartier med et blændende lysindfald på solrige dage. Spejling Spejlinger i montrenes glas opleves fra den side, der er mest belyst. Dvs. at belysningen i en montre skal være kraftigere end belysningen i det rum den står i hvis man vil undgå spejlinger. Samme læresætning betyder, at mørke partier af billeder bag glas næsten altid vil spejle omgivelserne. Og at dagslysindfald med sin styrke oftest vil spejles i alle indvendige glasflader, der vender mod det. I en gennemsnitlig udstilling vil der ikke være langt mellem sarte tekstiler, billeder og dokumenter. Med andre ord må mange rum henligge i halvmørke, hvis det skal være muligt at se genstandene ordenligt og forsvarligt beskyttet mod lys, støv og berøring. Økonomi Det handler om hvilket kompromis man vil begå, hvis man altså ønsker at komme bort fra tusmørket. Det kan jo i stedet betragtes positivt som et magisk element med strenge at spille på -som i teatret. Denne sidste indfaldsvinkel praktiseres mange steder, men nu løber man ind i et nyt problem: Udgifterne til drift og vedligeholdelse af belysningen. De mørke rum kræver mange lamper og hermed megen strøm og mange pæreskift noget der kan mærkes i budgettet. Hvis tekst og grafik placeres uden for montrene, øger det kravene yderligere. Der er dog i dag mulighed for at lave bagbelyste tekster, som ved hjælp af lysende folie, kan udføres uden en bagvedliggende lyskasse. En dyr løsning at etablere, men med et lavt energiforbrug og en elegant måde at præsentere velbelyst grafik. En dynamisk måde at dæmpe omkostningerne på er, at lade bevægelsesfølere styre belysningen så den mest energikrævende del kun er tændt, når der er gæster i de konkrete rum. Denne løsning kræver planlægning og grundig opfølgning, men er ikke specielt kostbar. En anden måde er, at reducere antallet af lamper ved at bruge en mere diffus belysning. Det kræver et højere alment belysningsniveau for at kunne undvære målrettet belysning af alle elementer i udstillingen. Dette kalder nemt på billige lyskilder som f.eks lysstofrør. En ny og bedre mulighed der er opstået de senere år er, hvis forholdene tillader det, at lave upligth med de såkaldte metalhalogenlamper, der efterhånden kan fås

2 med ret god farvegengivelse. Jeg vil senere vende tilbage til forholdet mellem økonomi og lyskvalitet. I håndteringen af ovenfor beskrevne problemstillinger er det nødvendigt at kende til nogle elementære begreber omkring belysning. Herom i det følgende. Rettet og diffus belysning Montre primært med diffus belysning: vage skygger og svag stoflighed Meget kort fortalt er diffus belysning karakteriseret ved at have mange retninger og ligesom lægge sig ud over det hele. Den ophæver skygger, fremhæver farve og flade - og formen på blanke ting. Diffus belysning fremkommer fra store lyskilder som himmelen, lysreflekser fra loft og vægge eller store armaturer som f.eks lysstofrør eller rispapirslamper placeret relativt tæt på det belyste. Tænk på et rum med et vindue med persienner, som solen står ind gennem. Du drejer nu persiennerne så solen afblændes og reflekteres ud i rummet fra alle lamellerne. Nu bliver alle kroge i rummet lyst op, og der er næsten ingen skygger tilbage det bliver en smule vægtløst det hele. En lys baggrund giver i sig selv mere diffus belysning i kraft af refleksionen, der dog nemt kan blive så kraftig, at den overlyser den udstillingsgenstand, der dannes baggrund for. Dette kan meget hurtigt blive et problem med mørke genstande, som så kan blive vanskelige at se detaljer på. For meget diffust lys i montrene gør genstandene karakterløse. Meget diffust lys i rummet giver problemer med spejling i montreglasset og trækker stemningen mod det kliniske. Diffus belysning er den billigste og nemmeste måde at gøre alting synligt.

3 Montre kun med rettet lys medfører slagskygger og fremhævning af overflader Rettet lys har retning inden for et begrænset område, fremhæver en genstands overfladekarakter og giver dramatiske skygger. Rettet lys er f.eks. sollys eller lys fra spotlamper. Lys fra spotlamper kan kontrolleres og bearbejdes f.eks. med farvefiltre, uden at påvirke hele rummet. Det kan beskæres med simple flapper monteret på spotten. Hvis man anvender armaturer med optik, kan der foretages helt nøjagtige afmaskninger eller projektioner af goboer, dvs. at lyset formes af motiver eller små tekstbidder udført som udskæringer i en indstiksplade af metal. I en udstilling hvor der kun forekommer rettet lys, vil alt skulle belyses af mere end en lampe, hvis man vil undgå kraftige slagskygger. Der opstår sorte kroge i rummene, og hvis man for at spare reducerer antallet af lamper uden at tilføre diffust lys, vil man nemt få problemer med at få alt belyst ordenligt ikke mindst ganglinjerne så folk kan se at færdes. Denne belysningsform er velegnet til at ophæve de fysiske rum og etablerer i stedet et rum, der skabes af lyset den førnævnte teatermagi. Belysning med rettet lys er ressourcekrævende på alle måder, men er nødvendig for at artikulere stemning og fokus i en udstilling. Det bedste er ofte, ligesom i naturen, en blanding af de to former for lys. Den konkrete blanding afhænger så af hvilken virkning man ønsker at opnå. Til en begyndelse kræves, at man overhovedet har gjort sig dette klart. Lyskvalitet Det er med kunstlys, som med stort set alt andet: kvalitet koster penge. De gængse lyskilder er kendetegnede

4 ved en klar sammenhæng mellem pris og kvalitet. Kvalitet er i denne sammenhæng beskrevet som farvegengivelse, og om lyset flimrer. Flimmer fremkommer, når lysstofrør følger elforsyningens strømsfrekvens, der veksler 50 gange i sekundet. Som modtræk til dette anvender man ofte den teknik at øge frekvensen af blink til mange tusinde i sekundet, så øjet ikke længere kan opfatte det. Glødelamper har slet ikke dette problem, da temperaturen i tråden ikke kan nå at ændre sig så hurtigt. Farvegengivelsen handler ikke kun, som man kunne tro, om hvidt eller farvet lys. Det handler også om at få alle nuancerne med. Kort beskrevet er de almindelige lyskilder karakteriseret som følger: Energisparepærer eller 3-lagsrør, er blågrønne i farven og en lang række farver gengives ikke ordenligt. Som det fremgår af grafen herunder, er der ikke kun problemer med huller i farvespektret, men i allerhøjeste grad også med overeksponerede bølgelængder. Forsøg med rotter har vist skadelige virkninger for øjnene. Det sidste problem gælder også for de næste to kategorier: Lysstofrør af god kvalitet med fem lag kan fås i mange farver og kan lave noget der ligner hvidt lys, men stadig med mange huller i farvespektret. Metalhalogenlamperne er fremtidens lyskilde, skal man tro folk i branchen. God økonomi i forhold til en farvegengivelse, der væsentlig overgår lysstofrørene i kvalitet. Gammeldags pærer er gule i farven, men aftegner til gengæld hele spektret jævnt som det fremgår af grafen herunder. Halogenglødelamper har den bedste farvegengivelse blandt de muligheder vi har i dag. De er meget små, hvilket indebærer en række fordele når man skal bruge rettet eller præcist lys som i spots og fiberoptiske systemer.

5 Kilde: Laboratoriet LYS og SYN ved Asger Bay Christiansen. Det er når farverne blandes at det hvide eller næsten hvide lys opstår. Ved glødetrådslamper, som også kan være halogenlyskilder, er udstrålingen betinget af glødetrådens temperatur, ligesom solens udstråling er betinget af dens temperatur. I lysstofrør og kompaktrør (lavenergipærer) skyldes lysafgivelsen ladningsspring i lysstoffet, den gas som rørene indeholder, som aktiverer flere forskellige indvendige belægninger i rørene. De høje spidser i diagrammet øverst afslører et rør med 3 typer fosforbelægninger (3-pulver-rør). Ved flere belægninger f.eks 5-pulverrør øges lyskvaliteten, men effekten formindskes og spidserne fastholdes som her vist. Der sker i disse år en kraftig udvikling indenfor metalhalogenlyskilderne. Modebutikkerne, som ikke kan bruge lysstofrør af hensyn til tøjets farver, har taget disse lyskilder til sig. Det er tankevækkende, at når det gælder den følsomme æstetik omkring forfængelighed og forbrug så er ingen i tvivl om, hvad der dur. I museumssammenhæng har metalhalogener det problem, at de endnu kun fås ret kraftige dvs.at der stilles krav til rumhøjder og størrelser for at få et godt resultat. Planlægning Skal et udstillingsforløb afspejle sit indhold i formen, spiller lyset en afgørende rolle for at stemning og fornemmelse understøtter det, som afsenderen har på hjerte. Den gode belysning er en kompliceret størrelse, som kræver stor opmærksomhed i en udstillings projektforløb. Hvis der ellers overhovedet levnes plads i tid og økonomi til den slags overvejelser. En vellykket belysning forudsætter, at den tænkes ind allerede i et udstillingsprojekts idéfase og ikke som det ofte er tilfældet, noget der kommer på til sidst som det muliges kunst.

6 Kan den valgte formidlingsform f.eks klare, at man sorterer genstandene efter lysfølsomhed så der kan opnås en variation mellem rummene? Fra udblik til skatkammer. Fra dagslys til tusmørke. Nogle af de driftsøkonomiske problemer kan også vise at løse sig i overensstemmelse med det ønskede udstillingsmæssige udtryk. Det er f.eks. ikke svært at forestille sig udstillingsrum som vil understøttes af en gråvejrsstemning eller en fabriksbelysning, der fint kan klares med lysstofrør. Tusmørket kan måske undgås, hvor disponeringen af det indholdmæssige forløb kan tilpasses områder med dagslys, evt. direkte solindfald, så der her udstilles genstandsgrupper, som tåler forholdene uden afblænding af vinduespartier og efterfølgende omkostningsbærende kunstbelysning.

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Lys i Pykiatrien En publikation af SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION - December 2012 Lys i Psykiatrien Kolofon Udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation, oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Forskerparken

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods Creators Room Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods " Børn leger generelt bedst på gulvet, hvor de kan udfolde sig frit " Lene og Karina Iversholt side 10 Creators Room Creators Room er

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere