Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Gasto-science, HRS Hotel og restaurantskolen Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologihistorie C Lærer(e) Hold Trine Pipi Kræmer 2xy Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Langs Mølleåen E2016, uge Titel 2 Romerrigets teknologi, E2016 uge Titel 3 Middelalderen - teknologisk fremgang? E2016, uge Titel 4 Da verdenen blev større. E2016, uge Titel 5 Den industrielle revolution E2016 uge Titel 6 Tværfaglig skrivning (matematik-teknologihistorie) E2016 uge Titel 7 Vurderinger af forskellige teknologier F2017 Uge 1-2. Samarbejde mellem teknologi og teknologihistorie. Titel 2 Kommunikation gennem tiden E2016, uge 36-41/43 (SO?) Titel 7 Eksamensprojekt F2017 uge Titel 8 Repetition begreber og forståelser gennem tiden, F2017, uge Side 1 af 16

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Langs Mølleåen E2016, uge Formålet med dette forløb er, at introducere faget teknologihistorie og vække elevernes historiske nysgerrighed. Fagets fokus på teknologisk udvikling og brug præsenteres. Der arbejdes både med den kontekst teknologien udvikles i og bruges i. I dette forløb er fokus på teknologibegrebet forstået som viden, produkt, teknik og organisation. Der arbejdes med forskellen på brug af begrebet i fagene teknologi og teknologihistorie gennem konkrete cases knyttet til lokaliteter langs Mølleåen, der analyseres i grupper. Forløbet afsluttes med kanotur på Mølleåen, for at se de synlige resultater af Danmarks tidligste industrialisering med afsluttende besøg på Brede værk. Obligatorisk litteratur med mere Andersen, Søren B.; Lundsgaard, Søren & Lund, Erik (2013): Kapitel 1 Hvad er teknologihistorie i Menneskeskabt. Grundbog i teknologihistorie. KBH: Nyt Teknisk Forlag. Siderne BBC (2016) The Industrial Revolution. Via Internettet på (adgang august 2016). Spil om industrialiseringen i Storbritannien. Besøg på Brede Værk Museum om Dansk industrikultur samt Lyngby Mølle Kulturarvsstyrelsen, Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune (2011) Mølleåen et nationalt industriminde. Via Internettet på Stadsarkivet/moelleaaen_som_nationalt_industriminde_rapport.pdf (Adgang juni 2016) Myhoff, Peder og Mouritsen, Peter(2016) A: Teknologi og historie: Introduktion. 1.1 Og hvad er teknologihistorie? I Teknologihistorie. Aarhus: I-Systime. Naturstyrelsen (n.a.) Mølleteknik og møllehistorie. Via Internettet på august 2016) Supplerende litteratur i forhold til gruppernes cases Andersen, Søren B.; Lundsgaard, Søren & Lund, Erik(2013): Kapitel 6 Konger, købmænd og kapitalister i Menneskeskabt. Grundbog i teknologihistorie. KBH: Nyt Teknisk Forlag. Siderne Byhistoriske Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune (n.a) Brede Værk. Via Internettet på: (Adgang August 2016) Byhistoriske Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune (n.a) Brede Værk. Via Internettet på: (Adgang August 2016) Byhistoriske Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune (n.a) Kulturjagt Mølleåen. Via Internettet på: (Adgang August 2016) Fæstningskanalens venner (n.a.) Københavns befæstning i Lyngby-Taarbæk. Via Internettet på (Adgang august 2016) Københavns Amt, Teknisk Forvaltning (2003) Københavns nyere Befæstning Via Side 2 af 16

3 Internettet på (Adgang juni 2016) Myhoff, Peder og Mouritsen (2016) C: Udvalgte spadestik - temaer: 17 Teknologi og skrift skriftmediet fra lertavler til papir. I Teknologihistorie. Aarhus: I-Systime. (pdf på Lectio) Myhoff, Peder og Mouritsen (2016) C: Udvalgte spadestik: Temaer 11. Energi og teknologi Energiformer: 11.2 Vand og Vind samt E: De store opfindelser - Leksikonopslag: 27: Vandhjulet og vandmøllen. I Teknologihistorie. Aarhus: I-Systime. (som pdf på Lectio) Nielsen, Keld; Nielsen, Henry & Jensen, Hans Siggard (2008): Opfindelsen af opfindelsen i Skruen uden ende (3.udg.) København: Nyt teknisk Forlag. Siderne (pdf på Lectio) Andersen, Søren B.; Lundsgaard, Søren & Lund, Erik: Kapitel 6 Konger, købmænd og kapitalister i Menneskeskabt. Grundbog i teknologihistorie. KBH: Nyt Teknisk Forlag. Siderne Pedersen, Lykke Lafarque; Nielsen, Niels, Jul & Cock-Clausen, Ingeborg (1993) Industriens Vugge. Brede - et fabrikssamfund ved Mølleåen København: Nationalmuseet. (pdf på Lectio) Staun, Sidsel Risted (2001) Folkets århundrede - demokrati og velfærd. København: Arbejdermuseet & Skoletjenesten (pdf på Lectio) Vandmøllens funktion Via Internettet på (adgang juni 2016) Østergaard, Søren (n.a.) Københavns Befæstning Via Internettet på (adgang juni 2016) Aarhus universitet (2015) Vandmøller Via Internettet på (Adgang juni 2016). Omfang Særlige fokuspunkter Afleveringer Planche med teknologianalyse samt billede fra Kanotur (1et) Tidslinjer på tværs af grupperne over de forskellige cases (0et) 3½ uge af samlet 7 lektioner af 45 min. samt 7,5 times udflugt. Svarende til 12,75time. Samlet undervisning i faget 75timer. Som i alle andre fag andre fag er også teknologihistorie styret af en læreplan med mål og kernestof. Dette forløb arbejder med følgende mål: Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier Målet realiseres gennem teknologibegrebet, der analyserer udvalgte teknologier langs Mølleåen. Herved bygger eleverne ovenpå deres viden fra teknologifag, hvorfra teknologianalysen kendes. Progressionen ses gennem teknologihistories udvidelse af modellen med individer/aktører og samfundet. Kernestoffet dækker oversigtsmæssigt de historiske perioder oldtiden, middelalder, samt den industrielle revolution gennem klassens arbejde med tidslinjer. Der er fokus på den tekniske vinkel med teknologiernes kausale interaktioner med omgivelserne, særligt i forhold til energimæssig udnyttelse af vand. Den samfundsfaglige vinkel er i spil med boligforhold og arbejdsmiljø. Endelig arbejdes med den filosofiske vinkel i forhold til erkendelsesteoretiske karakteriseringer af teknologier primært med fokus på begreberne internalistiske, eksternalistiske og kontekstualistiske tilgange. Fysisk udfoldelse.(ca 10 lektioner svarende til 7,5 time) Side 3 af 16

4 Forløbet bidrager endvidere til det generelle mål om elevernes fysiske udfoldelse idet Mølleåens besøges i kano. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, case-arbejde og ekskursion Side 4 af 16

5 Titel 2 Romerrigets teknologi, E2016 uge Formål med dette lille forløb er et se nærmere på Romerriget, som et eksempel på en af oldtidens store civilisationer. Centrale spørgsmål der søges besvaret er: Hvilke forudsætninger ligger til grund for det romerske rige? Hvilken betydning har udviklingen af teknologi for det romerske samfund? Hvad holder samfundet sammen og hvorfor falder det Vestromerske rige fra hinanden? Her igennem får I indsigt den kildebevidsthed, der arbejdes med i historie. Endvidere arbejder vi med perspektivering over tid til Europa nuværende flygtning situation. Litteratur Andersen, Søren B.; Lundsgaard, Søren & Lund, Erik (2013): Kapitel 3 Organisation og pragmatik - Romers teknologi i Menneskeskabt. Grundbog i teknologihistorie. KBH: Nyt Teknisk Forlag. Siderne Andersen, Søren Brunsholt (2008) Sten er Magt - den romerske bys teknologi. Odense: Erhvervsskolernes forlag. Big History Project (n.a.) Threshold 7: Agriculture. Via Internettet på DED-43E1-9D12-C7F4D8D3C95C} (Adgang September 2016) Big History Project (n.a.) Crash Course Big History #7: Migrations and Intensifications Via Internettet på TQdxGeeApugAEomCc02lchm (Adgang September 2016) Jensen, Joen Juel (26. februar 1998) Kan vi lære af historien Debatindlæg i Information via Internettet på (adgang september 2016) Madsen, Maj Bach (2011) Romerrigets fald hang sammen med ustabilt klima. På Videnskab.dk. Via Internettet på (Adgang september 2016). Newscientist.com (2014) Den sorte død kan have væltet det romerske rige På Videnskab.dk. Via Internettet på (Adgang september 2016). Nielsen, Keld; Nielsen, Henry og Jensen, Hans Siggaard (2005) Del af kapitel 1: Oldtidens teknologi i Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie (3.udg.) KBH: Nyt Teknisk forlag. Siderne Søndergaard, Britta (21. september 2015) Er flygtningekrisen et forvarsel om Europas fald? i Kristelig Dagblad. Via Internettet (Adgang september 2016) Omfang Særlige fokuspunkter Aflevering Gruppenoter om dele af romersk teknologi (0et) Individuel opgave Romerrigets sammenhold og fald (1et) 2 uger af samlet 7 lektioner af 45 min. Svarende til 5,25 time Samlet undervisning i faget 75timer. Kompetencer, læreplanens mål, progression Side 5 af 16

6 Som i alle andre fag andre fag er også teknologihistorie styret af en læreplan med mål og kernestof. Dette forløb arbejder med følgende mål: Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historiske epoker og forskellige kulturer Der arbejdes fire elementer af det romerske rige, det er hæren, vandforsyning, byggeri og det romerske liv. Kernestoffet er således oldtiden. De primære vinkler i projektet er samfundsfaglige og tekniske, men det filosofiske berøres i forhold romernes forståelse samfundets vigtigste roller. Endvidere perspektiveres til flygtningesituation i Europa i dag i forhold Romerriget. Progression ligger i diskussion af mulighed for sammenligning samt arbejde med kildebevidsthed. XXXNottighambegreber Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier Der arbejdes videre med teknologibegrebet introduceret i sidste projekt forhold til hæren, vandforsyning og byggeriet, men i dette projekt er fokus ikke kun på teknologien men koblingen til samfundets organisering. XXXNottighambegreber Heri ligger progression Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt skriftligt arbejde. Side 6 af 16

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Middelalderen - teknologisk fremgang? E2016, uge Kirker og kloster - teknologibærer og samfundsbærende (opgavedeling magtkampene mellem kirke og konge) Teknologi: Landbrugets effektivisering vandmøller og kirkebyggeriet - måske naturfilosofi? Velstand - forstået som evne til at brødføde sin befolkning Bogen Skruen uden enden Aflevering 1et Omfang Særlige fokuspunkter 3 uger af samlet 6 lektioner af 45 min. Svarende til 4,5 time Samlet undervisning i faget 75timer. Kompetencer, læreplanens mål, progression analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier (buer i Romerriget og kirkerne?) ploven nord og syd for alperne.?? Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Side 7 af 16

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Da verdenen blev større. E2016, uge Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof renæssance, (organisering af produktion) NV- gennembrud, det nye verdenssyn - begyndeende globalisering sammenligning med udviklingen i Kina særligt stål produktion aflevering 2et Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Sammenligning i forhold til Kina Teknologiopfattelser Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Side 8 af 16

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Den industrielle revolution E2016 uge energiomsætning betydning stigende handel - opståen af forbrugsmarked transport - BBC film? I forhold til tværfagligskrivning arbejdsdeling (moderne tider -chaplin) det moderne menneske - at bestemme livsbanen selv (i højere grad end tidligere) opsamling på brud og kontinuitet gennem tiderne Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 16

10 Titel 6 Tværfaglig skrivning (SO-forløb) 2g, 2015/16 Alene beskrevet i forhold til teknologihistorie Forløbets formål / beskrivelse: Den tværfaglige skrivning kombinere fagene teknologihistorie og matematik. Vvvv Litteratur: Dansk center for byhistorie / den gamle by i Aarhus (uden dato) Danmarks købstæder. Via internettet (oktober 2015) Dansk: Eget materiale vedr. struktur og opsætning af større skriftlig opgave samt tilhørende PP til gennemgang i undervisningen. Nielsen, Tønnes Bekker et al (2004), Gads historieleksikon. København: Gads Forlag. University College Bioanalytikeruddannelsen, Bendsen, Thomas ( ), Noter i statistik. Via internettet (9. oktober 2015) Ingeniøren (8. november 2015) Statistikere dybt uenige; får sorte fordboldspillere flere råde kort end hvide. Via internettet (11. november 2015) Jensen, Bernhard Erik (2003), Historie Livsverden og fag. København: Nordisk Forlag A/S. Siderne 160 & Greve, Linda (2011), Den gode præsentation. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Siderne x Studieretningsprojekter, anonymiseret Larsen, Marianne og Buhl, Ole (2011), English in Danish Sprogiagttagelse og sproglig bevidsthed i engelsk. Forlaget Systime (side 12-14). Engelsk abstract. Tekst lokaliseret via www d. 19.oktober 2015 på: Elevarbejde 1: Side 10 af 16

11 SO10 Evaluerende refleksionsskrivning nr. 1 Elevarbejde 2: SO10 Tværfaglig skrivning, skriftlig opgave Elevarbejde 3: SO10 Evaluerende refleksionsskrivning nr. 2 Elevarbejde 4: SO10 Præsentation af Mini-SRP Periode og omfang SO mål og kernestof SO-forløb: Mandag-torsdag, Uge 47 + Fredag, Uge Onsdag, Uge 2, 2016 = 36 lektioner Skrivedage: Fredag d , mandag d og tirsdag 15.12, 2015 med aflevering af opgave tirsdag d kl = 21 lektioner I alt = 57 lektioner Faglige mål: TH? foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformninger af og anvendelser af teknologi, herunder vurdere fordele og ulemper ved en given teknologi analysere konkrete teknologihistoriske problemstillinger. Undervisningsformer Klasseundervisning Individuelt arbejde/gruppearbejde/pararbejde/øvelser/visualisering/ Side 11 af 16

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Omfang Særlige fokuspunkter Vurderinger af forskellige teknologier F2017 Uge 1-3 (samarbejde mellem teknologi og teknologihistorie) Både teknologihistorie C og teknologi B har i deres kernestof etiske elementer, teknologihistorie som en del af den filosofiske vinkel på stoffet, mens teknologi har etisk vurdering knyttet til teknologivurdering. Indtil nu har mange elever haft svært ved at løfte denne del af kernestoffet kvalificeret. Dette forløb stiller derfor fokus på brug af etiske begreber og vurderinger. Kierkegaard, Karl Aage (2005) 4. Teknologietik Teknologifilosofi. Aarhus: Systime. Siderne Spars', Mikkel Guldhammer (2013) Teknologietik behovet for afstandsetik Teknologi og filosofi- Teknologien og det moderne menneske. Aarhus: Systime. Siderne elevoplæg Ca. 2. uger Kompetencer, læreplanens mål, progression Opgaven har fokus på følgende mål fra læreplanerne: Foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformninger af og anvendelser af teknologi, herunder vurdere fordele og ulemper ved en given teknologi. (Læreplanen for teknologihistorie C) Der er særlig på den sidste del målet, hvor en given teknologi vurderes i forhold til etiske og værdimæssige aspekter, og dermed tages den filosofiske vinkel på teknologi. Analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og anvende metode til systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, der bidrager til problemets løsning. (Læreplanen for teknologi B) Igen er der fokus på den sidste del af sidste del af målet om at bidrage til problemets løsning med fokus på en etisk teknologivurdering. Ovenstående generelle mål konkretiseres i dette forløb til nedenstående mål, som vil være evalueringskriterier for jeres oplæg: Eleverne kan: Redegøre for de tre etiske perspektiver pligtetik, nytteetik og ansvarsetik med korrekt brug af fagtermer, samt kunne henvise til oplagte eksempler for de tre perspektiver. Forståelse af væsentlig forskellige mellem de tre perspektiver særligt med fokus på hvad der bedømmes, som rigtigt og forkert, samt hvilke aktører, Side 12 af 16

13 der inddrages i de tre perspektiver. Anvende de tre perspektiver for konkret vurderinger af produkter og her igennem styrke elevernes analytiske evner i forhold til etik og dermed kvalificere diskussion i både teknologi- og teknologihistorierapporter Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Side 13 af 16

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Kommunikation gennem tiden F2017, uge 8-11 Formålet er udvikle et historisk overblik hos eleverne, samt bevidstgøre dem om kilder og deres indlejring i den tid de er skrevet i. Perspektivering til forskellige kulturer, tre-kassemodellen og kommunikationsmodellen. Der arbejdes i grupper og bruges forholdsvis lang tid til at samle op på tværs. Gruppearbejde om??? 1. Skriftens opståen - perspektivering runesten og jyske lov a. Hvad siger skrifter om samfundet? 2. Gutenbergs trykpressen a. De danske bibler? (Kommunikation for hvem og til hvem) 3. Trykkefrihed - de lokale aviser a. Kommunikation til mange frem for få - den skriftlige kommunikation forudsætning læsefærdigheder 4. Telefon/telegraf? a. Kommunikation overafstande - collective learning - verdens bliver mindre 5. Reklamer - forbrugerisme a. Opståen, tilknytning til industrialisering - forbrugeren - ny form for kommunikation - mode til massemarkedet 6. Internettet og den 3. industrielle revolution a. Globalt-lokalt b. Det medieret jeg - hvem taler jeg egentlig til? c.. Opsamlingsdel o Matrix-grupper på tværs Kilder - hvad siger skrifter/artefakter om samfundet (eliten, påbud, lov, dagligdagsfortællinger osv.) o DK- andre kulturer (hvor ens er udviklingen? Hvad siger det om kommunikation?) o Samfundsformer - teknologi - samfundsudvikling (teknologiopfattelser) brugen af teknologi i forskellige samfund (fx trykpressen i Kina) o Teknologiudvikling for hvem - hvem driver en udvikling frem - trykkefrihed =>lokalaviser=> demokratisk debat - etisk hvem skal bestemme den teknologiske udvikling, hvis det påvirker os alle (evt. paneldebat) måske teknologirådet? Det bedste for hvem? o Hvilken teknik og viden er centrale for jeres teknologi udvikles? Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Aflevering Side 14 af 16

15 Omfang Særlige fokuspunkter Tegneserier? Film eller Konstruktion af fælles tidslinje 5-6 uger? Kompetencer, læreplanens mål, progression Mål udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historiske epoker og forskellige kulturer o de forskellige cases perspektiveres alle til andre kulturer redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser i forskellige perioder og kulturer analysere konkrete teknologihistoriske problemstillinger Indfaldsvinkler alle tre i opsamlingen. Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning, projektarbejdsform, paneldebat og skriftligt arbejde. Side 15 af 16

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS, Valby Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin April 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni, 2013-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Skive Htx Teknologihistorie c Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 til juni 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Gymnasium HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle)

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 210 Teknologihistorie C Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Teknologihistorie C Niels-Arne Hansen HTX210

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010/2011 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14-Juni 16 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa, viden djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Åbenrå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Jørn Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Højere handelseksamen

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf e Geografi C Benjamin Skovgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-maj 2013 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi B Lærere Jane Harbo,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Campus Vejle Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2015 maj 2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Foråret 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere