MARTS ÅRGANG NR. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2007 18. ÅRGANG NR. 1"

Transkript

1 MARTS ÅRGANG NR. 1

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Christian H. Mortensen Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Kasserer: Marcello Kristensen PR-/Sportsminister-minister: Mads Sander Bådformand: Sune Blinkenberg Redaktør: Maja Lourenco Barformand: Jonas Nørgaard Barnæstformand: Gorm Knudsen Annoncer, kontakt: Christian Mortensen Telefon Mobil Dette var så den første sæson for mig som ny redaktør, og jeg håber at jeg stadig har posten efter generalforsamlingen. Jeg må indrømme, at det har været svært at finde stof til bladet. Der er ikke mange, der frivilligt har skrevet artikler til mig, men nogle har dog, og mange tak for det. Det er jo ikke, fordi der ikke er sket noget i dette nye år. I navigatørforeningen har vi arrangeret bustur, bowlingtur og elevfest, hvor der desværre ikke mødte så mange nye elever op, men de kan jo stadig nå det næste skoleår. Jeg ser meget frem til alle de nye arrangementer navigatørforeningen har fået stablet på benene; f.eks. Foredrag om sejlads rundt Kap Horn, Bus - turen til Rise Bryggeri og Århus-turen, som vi håber, bliver en god tur for alle. INDHOLD Maja Krarup Lourenco Redaktør Fra rektors kontor, februar Nyt fra elevforeningen Nyt fra kursusafdelingen på Marstal Navigationsskole Gasmåling i»gamle dage« Formandens beretning for 2006 på generalforsamlingen i Marstal Navigatørforening Boganmeldelse:»Vi, de druknede« Beach Party anno Ærø KompetenceUdviklingsCenter Elevforeningen kommende båd Didadi-didi-dadadi-dida-dadidid-dida-didadi-dididi-dida-dada Skolen udvider igen Eksamensafslutning dec Busturen Bowlingturen Elevfesten Store Badedag Dreymanns erindringer Donkeymanden Forside billede: Skoleskibet»DANMARK«på Atlanten, sommeren Fotograf: Allan Godtfredsen. MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 21. maj Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, FEBRUAR 2007 Her midt i den grønne vinter er for - årssemesteret godt i gang. Selv om vi nogen gange tror at nu må vi da være færdige med at lave om så blev det i hvert fald heller ikke ved dette årsskifte. I øjeblikket knokler simulatorfolkene med at få deres nye issejlads på plads et tiltag der allerede er så populært, at andre har følt sig foranlediget til at kopiere det. I klasse 1 er der lige nu gang i in - stalleringen af den nye tankskibs - simulator som er indkøbt med støtte fra Den Danske Maritime Fond, og det nye PC-rum i det tidligere sproglaboratorium tager så småt form. Derefter står den på udskiftning og fordobling af Panorama-udstyret i det nuværende PC-rum. Den daglige undervisning kører efter planerne og kantinen har travlt, da der er rigtig mange studerende både på selve navigationsskolen og på VUC. I forbindelse med at det blev nødvendigt at oprette to skibsførerklasser har vi ansat Navigationslærer Jan Møller Jensen og Skibsfører Henrik Bisbo og på grund af ekstraordinær travlhed har vi også formået vores tidligere kollega Leif Rosendahl til at tage en kort tørn mere. HF-rekrutteringen forløber forhåbentlig planmæssigt, men som vi ved fra tidligere år kan den største del af tilmeldingerne først forventes midt i marts. Vi regner da indtil videre med at nå målet på 50 nye til sommer. 3. års HF er snart klar til en stu - die tur til Tallin, som de har planlagt i samarbejde med Jan Gudmundsson. Vores Vietnamprojekt er ved at løbe ind i sidste fase idet det sidste kursus skal afholdes derude i begyndelsen af marts. Denne gang bliver det Leif Rosendahl og Bjørn Kay som afvikler kurset. På kollegiefronten er kollegiet i Nygade (Marinepakhuset) blevet færdigt med 13 flotte boliger og vi har i den forbindelse rømmet Klinten medens vi stadig resten af året har studerende boende i Minors Minde i Teglgade. Det næste kollegium for enden af Skonnertvej sendes i licitation midt i april og skal stå færdigt til nytår. På 4. Maj Kollegiet bliver der lige nu installeret byens/øens absolut bedste internetforbindelse et dyrt projekt, som er finansieret af Den Danske Maritime Fond. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 30. juli 2007 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 17. september 2007 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Christian Hey Mortensen I foreningen har vi haft nok at se til siden studiestarten i januar, der har været bustur rundt på øen, bowling tur til Ærøskøbing og elevfest. Generalforsamlingen er netop overstået og der har været en del udskiftning i bestyrelsen, i den forbindelse vil jeg gerne sige til tak de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i foreningen i det forløbne år. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen fremgår af nedenstående oversigt: Formand: Christian H. Mortensen Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Kasserer: Marcello Kristensen PR/sportsminister: Mads Sander Bådformand: Sune Blinkenberg Redaktør: Maja Lourenco Barformand: Jonas Nørgaard Barnæstformand: Gorm Knudsen Ellers har vi i foreningen arbejdet med annoncetegning og som det fremgår af bladet har vi fået et par nye annoncer og som noget nyt ud - kommer bladet med 4 sider i farver. Ellers har vi arbejdet med planlægningen af studieturen til Århus, hvor der er tilslutning fra 41 af foreningens medlemmer. Hvad sker der ellers i foreningen? Vi har lagt et stort arbejde i at søge om økonomisk støtte til vores nye båd, i den anledning har vi skrevet 26 ansøgninger om støtte, primært til maritime virksomheder og fonde, i skrivende stund har vi fået 8 tilbagemeldinger, 2 afslag samt 6 tilsagn om at vores ansøgning vil blive behandlet snarest. Seneste nyt er at vi netop har modtaget et tilsagn fra Fionia Bank om ,- kr. i støtte til vores kommende båd. Dermed har vi ca ,- kr. i forhold et budgettet på ,- kr. Selvom vi i skrivende stund mangler ca ,- kr. i at nå målet er det min helt klare opfattelse at vi i løbet af 2007 vil være i stand til at købe en ny båd til foreningen. 4 MARNAV METROPOLITAN

5 NYT FRA KURSUSAFDELINGEN PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Af Sven Leerskov Mathiesen Siden sidst Vi nåede ikke at få»nyt fra Kursusafdelingen«med i sidste nummer af MarnavMetropolitan, så det er så småt omkring et halvt års tid siden, vi i bladet er kommet med en situationsrapport. År 2006 har nok været det mest travle år nogensinde i kursusafdelingen historie. Det må jo nødvendigvis være sådan for os også, når der i alle nicher af den maritime»industri«bare har været fremgang på hele linien. En af»bestsellerne«i 2006 var et kursus rettet imod befragtere og operatører af kemikalietankskibe, afholdt hos kunderne rundt omkring i Danmark og i USA. Kurset behandlede de nye regler for transport af kemikalier, som trådte i kraft 1. januar 2007 og havde en varighed på en til halvanden dag, alt efter hvad kunderne ønskede. Det blev til i alt 18 af den slags kurser i løbet af 2006 og indtil medio februar, med vel nok om kring 175 deltagere. Kunderne var fra syv forskellige danske firmaer med deltagere fra Danmark, Spa - nien, Frankrig og USA. Så vi må sige, det landbaserede personale burde stå godt rustet til at møde de nye regler. Hvad de søfarende angår, har vi afholdt tre todages kurser med fokus på især 2007-reglerne. Her har vi haft vel nok omkring 45 personer på kursus, og der er i nærmeste fremtid planlagt endnu to kurser, som henvender sig til især de søfarende, heraf afholdes det ene kursus på Færøerne i uge 16. En anden»bestseller«i 2006 var en række kurser bestilt af Farvandsvæsenet for de danske lodser. Alle lodserne er blevet udrustet med en laptop med ECDIS, og leverandøren MARIS havde»købt«os til at introducere isenkrammet på en række intensive kurser afholdt forskellige steder i landet. En tredje form for aktivitet, som har optaget en del tid, har været tre kurser af hver en måneds varighed afholdt i Saigon med det formål at give vietnamesiske søfarende en mere international tilgang til erhvervet. Der resterer endnu et enkelt kursus i marts inden kontrakten med DANIDA er opfyldt. SMM 2006 Jeg ser, at vi i sidste nummer af MarnavMetropolitan omtalte en udstilling af udstyr for skibsbygning og -ud rustning i Hamburg, SMM 2006, som Marstal Navigationsskole skulle deltage i sammen med fire andre ærøske virksomheder i september Vi havde tilsyneladende store forventninger til resultatet af deltagelsen. Nogle af de ærøske firmaer, blandt andet Søby Værft og GJ-teknik har vist skaffet sig nogle kontrakter efter udstillingen, men for Marstal Navigationsskole har udstillingen ikke medført nogen som helst nye aftaler, men vi fik da vist flaget, og konstaterede, at det nok ikke lige er ved den slags udstillinger, at vi skal satse vo - res sparsomme reklamepenge i fremtiden. Men sjovt, det var det, og vi fik mødt en masse interesserede men - nesker, men ikke nogen, der ville købe kurser, endnu? Resten af året Det er selvfølgelig lidt tidligt at forudsige hvordan resten af året spænder af, men januar og til dels det meste af februar er gået planmæssigt i noget mere roligt tempo, end vi så i slutningen af 2006, hvor det virkede som om, alle ville have kursus bare her og nu. Der er ganske vist noget under op - sejling ud over de i kalenderen programsatte kurser, blandt andet tyder noget på, at kursus i heavy lift og sur - ring får en kortvarig opblomstring, især med udenlandske deltagere. Ny Liquid Cargo Handling Simulator Vi har påbegyndt opgradering af den simulator, vi bruger på tankskibskurserne.»skibsmodellerne«bliver mo - derniseret, og ikke mindst lokaleforholdene bliver gjort ideelle, idet simulatoren bliver installeret i umiddelbar nærhed af undervisningslokalet. På den måde regner vi med at kunne inddrage simulatoren langt mere i standardkurserne end hidtil og anvender simulatoren aktuelt til flere korte sessions i forbindelse med afviklingen af kurserne. Venlig hilsen kursusafdelingen Der er gang i udskænkning af øl fra Rise Bryggeri på den ærøske stand på udstillingen SMM 2006 i Hamburg. Gadehjørne, Manhattan januar Der var tid til en day off på Mahattan i forbindelse med kursus for Eitzen Chemical i Westport. MARNAV METROPOLITAN 5

6 GASMÅLING I»GAMLE DAGE«Af Sven Leerskov Mathiesen Der er for et halvt års tid siden ud - kommet en femte udgave af»sikkerhedsbibelen«for tankskibe og olieterminaler, ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals). I denne udgave er der sket en op - stramning af reglerne for tankrensning, og herunder gasmålingsprocedurer. I den sammenhæng er det tankevækkende at læse, hvordan gasmå - ling i forbindelse med et værftsophold for et tankskib fandt sted for mere end 70 år siden. Nedenstående er et uddrag fra et»skrift«udgivet af Dansk Esso, da det lukkede som tankskibsrederi for omkring 20 år siden. Forfatteren var pensioneret kaptajn fra Dansk Esso Emil Petersen, og ifølge hans skrift, har han været udsat for lidt af hvert i sin karriere til søs, blandt andet minesprængt to gange under anden verdenskrig. Den 26. juni 1933 rejste jeg til Hamburg for at gå om bord i tankskibet DANMARK som matros. Dette var gengang Danmarks stør - ste skib, et tankskib på tons. En ældre broder var en kort tid i samme skib som 3. styrmand, senere 2. styrmand. Det var et herligt skib, i hvilket jeg følte mig godt tilfreds. Der blev gjort mange rejser på amerikanske og europæiske havne. Den første rejse gik til Aruba, Hollandsk Vestindien, derefter Hull i England. Næste tur til Baton Rouge (Missi - ssippi), hvor vi lastede til tre havne i Sverige, Stockholm, Oxelösund og Malmø. Efter at have renset tankene gik skibet i dok hos Burmeister og Wain i København. Vi kom op i flydedokken en sen eftermiddag. Dæksbesætningen blev afregnet og fik landlov. Jeg skulle være nattevagt. Efter at dæksfolkene var gået i land, kom en mand fra værftet og skulle tage gasprøver af tankene. Jeg skal her indføre, at når et tankskib kommer i dok, skal der ta - ges gasprøver af hver tank, før der tillades at arbejde om bord. En gasprøve foregik den gang på den måde, at en mand gik ned i bunden af en tank med 1/1 liter flaske fyldt med vand, samtidig havde han med sig en gummiprop med glasrør i, et langt og et kort. Når manden nåede»m/t Danmark«på tons, bygget i 1931 på B&W. Emil Petersen sejlede med dette skib fra juni 1933 til maj 1935, først som matros, senere som pumpemand. bunden af tanken (fra dæk til bund 36 fod = 12 meter) tog han korkproppen ud af flasken og satte gummiproppen i. Nu skulle vandet hældes langsomt ud, derved blev flasken så fyldt op med luft fra tanken. Flasken blev så undersøgt for gas på laboratoriet, og viste det sig så at være gas, blev tanken, hvor prøven var taget, renset igen, før arbejdet måtte påbegyndes. Dette var en meget primitiv metode, men god, dog ikke helt ufarlig for den, der skulle gå i tanken. I sådan en tank var det en aften nær gået mig galt. Min bror, som dengang var styrmand om bord, havde også nattevagt, han og jeg var så de eneste til at gå i tankene og tage disse prøver. Det gik længe godt. Min bror tog bagbord side og jeg styrbord side. Nu skulle jeg ned i cofferdam nr.2, en tank, som rækker fra borde til borde i et tankskib, og som kun er 3 fod bred, en meget besværlig tank at bevæge sig i, da der ikke er så meget plads, at man kan løbe hurtigt op af jernlejderen, da de tværgående spanter så ville støde imod ens ryg. Jeg nåede langt ned i tanken, ca. 6 fod fra bunden. Her mærkede jeg en kraftig benzindunst. Jeg satte flasken fra mig på et af de agterste spant, som viste ind mod maskinrummet, og be - vægede mig nu langsomt opad. Jeg mærkede en snurren i mit ho - ved. Det var som om jeg mistede følelsen i alle mine lemmer. Jeg mærkede mine kræfter mere og mere forsvandt, men jeg vidste, at hvis jeg mistede mit tag, ville jeg styrte ned i bunden af tanken, og dette var døden. Hvor højt jeg nu var kommet op ad lejderen, vidste jeg ikke. Jeg råbte om hjælp, og jeg hørte min brors rystende stemme:»bare et par trin mere, Miller, og jeg har tag i dig«. Jeg husker ikke mere, før jeg et øjeblik efter vågnede op på dækket af DANMARK. Hurtigt kom jeg over den forskrækkelse og sundede mig så lidt, hvorpå jeg fortsatte mit arbejde i en anden tank. En anden beretning fra samme»skrift«siger også lidt om, hvilket»stof«folk var gjort af i gamle dage: En anden gang var jeg med dette skib ude for en mærkelig oplevelse, det var sommeren 1934, vi var på rejse fra Baytown i Texas med en last benzin til Aruba. Vi sejlede vest om Cuba og syd om Jamaica, da det stod med uroligt vejr nord for denne ø. På 3. styrmandens vagt en formiddag, vi var ca. 300 sømil vest af Ja - mai ca observerede han en mand i en lille pram drivende underligt om kring. Kursen blev nu lagt imod pram men, og maskinerne blev stoppet. Det viste sig nu, at det var en neger, der i sit skrøbelige fartøj havde forsøgt at sejle fra Jamaica og over til en lille ø der i nærheden. Den kraftige Passatvind havde blæst hans fattige sejl i stykker, og i 14 dage havde han drevet for vejr og vind vestover, stadig i håb om at få Mexicos kyst at se. 6 MARNAV METROPOLITAN

7 Det eneste, denne hårde neger bad om, var at få en spand drikkevand, så måtte vi gerne lade ham drive igen, men dette ville vores kaptajn selvfølgelig ikke høre tale om. De to styr - bords davider midtskibs blev svunget ud og med to stropper om prammen blev denne løftet om bord. Den stakkels forkomne mand fik om bord i DANMARK en god forplejning. Han fortalte os så, hvordan det var gået ham alle de dage i den lille pram. I 12 døgn havde en stor haj gået ved prammens side, som om den ville sige:»jeg er klar til at tage imod dig, når du bliver træt«. Negeren var tømmermand og havde om bord en stor tung værktøjskasse, men som han fortalte, var dette alt hvad han ejede og han ville nødig kaste den over bord, selv om det kunne have været nødvendigt for at holde prammen flydende, da søen til tider var høj for sådan et lille fartøj. Han havde ved sin afsejling fra Jamaica to meloner og fem liter vand om bord, men havde straks, da han begyndte at drive af, sat sig selv på ration. Han havde endnu, da vi fiskede ham op, en lille tår vand tilbage, men havde ingen mad fået i mange dage.»der var ikke så meget plads i prammen, så jeg kunne ligge ned og sove, fortale negeren, jeg sad altid op og sov, men havde taget en line om livet for ikke at falde ud til hajen, som stadig ventede på mig«. Næste dag blev jeg og en ældre matros sat til at sy nogle nye sejl til prammen, og hovmesteren provianterede den ud. Om eftermiddagen var vi ved syd - siden af Jamaica, og nu skulle negeren igen forsøge at nå land. Han fik af skip peren nogle penge og samtidig en konvolut med hans adresse, og bad negeren skrive til sig, når han vel var nået land. Som vi nu skulle sætte prammen på vandet, kom et voldsomt uvejr med torden over os, så det var uforsvarligt at sætte den lille båd på vandet. Det var også tydeligt at se på den fattige neger, at han ikke var glad for den sejltur, han nu skulle ud på, men be - holde ham om bord kunne skipperen ikke, da negeren var engelsk statsborger, og vi kunne af den grund først slippe af med ham, når vi kom til England eller engelsk koloni. Vi var på rejse til hollandsk koloni og der - efter til Hamburg. Efter en time var uvejret ovre, og efter at vi alle havde budt negeren en god tur ind imod land, blev hans lille fartøj igen sat i vandet, og vi fortsatte imod Aruba. Alles øjne fulgte det lille skib, indtil det forsvandt i kimingen. Nogen tid derefter modtog skipperen brev fra ham, at han var landet på Jamaica, men først næste morgen. MARSTAL TLF FAX Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

9 FORMANDENS BERETNING FOR 2006 PÅ GENERALFORSAMLINGEN I MARSTAL NAVIGATØRFORENING I foreningen tog årets sin begyndelse samtidig med studiestarten, hvor vi orienterede om foreningen og viste de nye studerende rundt på skolen. En god mulighed for os, til at præsentere elevforeningen overfor de nye studerende. Den traditionelle bustur fandt sted i begyndelsen af februar og fredag den 10. februar afholdt vi årets første elevfest, ca. 75 af foreningens medlemmer havde fundet vej til salen på navigationsskolen. Som noget nyt havde vi kombineret festen med en tur i bowlinghallen inden, bestemt et initiativ som vi vil fortsætte med fremover. Billetsalget i ugen op til festen gik trægt, men det endte op med god tilslutning og det er be - stemt mit indtryk at alle, som deltog hyggede sig. Onsdag den 15. februar 2006 af - holdt vi ordinær generalforsamling, der forløb uden de store sværdslag. I starten af semesteret brugte vi fra bestyrelsens en del energi på medlemshvervningen såvel internt på skolen som overfor de passive medlemmer, der er med til at give os et godt økonomisk rygstød. I 2006 havde vi således 153 aktive medlemmer og 67 passive medlemmer. Hvad angår de aktive medlemmer giver det en organisationsprocent på 70%, en forbedring på 10 procentpoint i forhold til 2005, hvilket jeg i al ubeskedenhed synes at vi kan være godt tilfredse med. Hvad angår de passive medlemmer får de bladet tilsendt som tak for deres økonomiske støtte til vores arbejde. Hvad bød forårssemesteret ellers på af aktiviteter? Lad mig i flæng nævne: Rundvisning på Marstal Søfarts - museum. Store Badedag af flere omgange. Informationsmøde med Søfartens Ledere. I begyndelsen af maj 2006 fik vi solgt foreningens sejlbåd»svalen«som en opfølgning på beslutningen, der blev truffet på generalforsamlingen i fe - bruar Sammen med båden fik vi ligeledes solgt bådevognen og samlet indbragte salget ,- kr. Et beløb som er sat af til køb af en ny båd jævnfør generalforsamlingsbeslutningen, nærmere om status for båd projektet senere. I weekenden den 12. til 14. maj 2006 deltog vi med et hold i sportsfesten i Elsfleth, Marstals venskabsby. Forinden havde vi fra foreningens side gjort et stort arbejde med at ind - samle tilstrækkeligt med sponsor - støtte til turen. Fra deltagerne har jeg hørt, at de havde en rigtig god tur til Tyskland! Den 22. juni 2006 samme dag som eksamensafslutningen deltog vi med foreningens fane i afsløringen af mindesmærket for krigssejlerne på dampskibsbroen, arrangementet slut tede desværre i en næsten skybrudsagtig regnbyge! Ved studiestarten i slutningen af juli var vi igen tilstede med en præsentation af foreningen, samtidig med at vi deltog i rundvisningen af de nye studerende og det er rart at se, at der fra gang til gang er flere, som vælger at tage deres uddannelse her i Mar - stal. Umiddelbart efter studiestarten afviklede vi igen den traditionsrige bustur rundt på øen, en tur som gang på gang samler mange studerende! Kort tid efter studiestart fik vi gang i travaljeroningen med henblik på Maritim 3 kamp i Svendborg, hvor vi skulle forsvare førstepladsen fra Træningen forløb fint og lørdag den 23. september 2006 afgik et stort hold her fra Marstal, såvel roere som heppekor. Selvom det ikke lykkedes for os at gentage succesen fra 2005, satte vi et positivt og synligt præg på arrangementet iført ens T-shirts med skolens og foreningens logo. Efteråret bød på flere festlige indslag, dels elevfesten den 10. oktober 2006 som blev indledt med bowling i Ærøskøbing, ca. 80 af foreningens medlemmer havde en hyggelig aften i skolens festsal. En måned senere afholdt vi julefrokost samme sted, hvor vi var godt 50 deltagere, som havde en festlig og hyggelig aften. Efteråret bød på yderligere en tur til bowling i Ærøskøbing, samt store badedag og rundvisning på Marstal Søfartsmuseum. Endvidere bød efteråret på et fyraftensmøde med Sø - fartens Ledere hvor Fritz Ganzhorn og Peter Friis fortalte om hvad de som fagforening kan tilbyde os studerende. I efteråret var vi fra bestyrelsens side ude at kigge på ny båd til for - eningen og valget er faldet på en Butterfly 650, en åben motorbåd med en 22 hk dieselmotor godkendt til 8 personer. Budgettet ligger på ,- kr. og i skrivende stund har vi fået tilsagn om ,- kr. i støtte fra Tu borgs Grønne Fond. Fra for - eningens side bidrager vi selv med ,- kr. Derudover har vi skrevet 26 ansøgninger om støtte, primært til mari time virksomheder og fonde, i skrivende stund har vi fået 8 tilbagemeldinger, 2 afslag samt 6 tilsagn om at vores ansøgning vil blive behandlet snarest. Alt i alt tegner det positivt og det er min klare forventning at vi i løbet af 2007 igen vil være i stand til at stille en båd til rådighed for vores medlemmer. Fredagsbaren har holdt flyttedag fra læsestuen til det tidligere svejseværksted, som følge af at skolen skal bruge læsestuen til at indrette et nyt computerrum. Af pladshensyn og for at lette arbejdsgangen i baren, be - sluttede vi i bestyrelsen at skifte flaske øllene ud med fadøl. En be - slutning, der som bekendt har givet an ledning til en del debat mand og mand imellem. Imidlertid skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke kan få en bedre aftale om levering af fadøl end den vi har indgået med Rise Bryggeri, hverken hvad angår pris eller service! Desuden mener jeg at det er vigtigt at vi i stort omfang samarbejder med lokale virksomheder her på Ærø. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som bakker op om foreningen, herunder i særdeleshed vores mange og trofaste sponsorer. Endvidere skal der lyde en tak til de medlemmer som gerne giver en hånd med når vi har brug det. Desuden vil jeg gerne takke skolen for en positiv og imødekommende indstilling overfor foreningen. På bestyrelsens vegne Christian Hey Mortensen formand MARNAV METROPOLITAN 9

10 MARSTAL NAVIGATØR- FORENING Som elev på skolen og medlem af MN har man ret til: At spille gratis badminton og fodbold i Ærøhallen (tider opsat på skolen). At deltage i fester og arrangementer, arrangeret af foreningens bestyrelse. Stemmeret ved generalforsamlingerne. Gratis medlemsskab af Marstal Søfartsmuseum. Rabat på skolebøger, bowling i Arrebohallen. Gratis medlemsskab af Marstal Sejlklub. Som elev på skolen og medlem af MN har man pligt til: At møde op på generalforsamlingerne. At være almindelig interesseret i foreningens arbejde. Som bevis på at man er medlem, får man enten et studiekort, som stemp - les ved betaling, eller man får et medlemskort, hvorpå der er kvitteret for betaling. For passive medlemmer se andet sted her i bladet.»vi, DE DRUKNEDE«BOGANMELDELSE»Vi, de druknede«en roman af forfatteren Carsten Jensen er blevet bragende flot modtaget overalt på ga - den, i hjemmene, i pressen, aviser og TV, og romanen om søfartssiden af Danmark er allerede solgt til adskillige lande. Vor historieskrivning har ikke sat søfarten i fokus, skønt vi bryster os af at være en søfartsnation, men netop dette værk er med til at rette op på den danske histories og fælleshukommelses slagside, ro - ma nen er med til at sætte fokus på det blå Danmark, på søkortet det oprindelige Danmarkskort. Omdrejningspunktet er naturligvis Marstal, der er blevet sparket på plads på globussen også for den ellers tiltagende andel af den danske befolkning, der er ramt af maritim analfabetisme og det er faktisk grumt i en såkaldt søfartsnation. Ærø er faktisk i vinden inden for det maritime, tænk blot på udvidelsen af Søby Værft og Havn og Navigationsskolen. Bogen blev søsat på Marstal Navigationsskole og byen havde sat flagene, og hvorfor skulle man ikke også det, vi bor ikke i Janteby vi bor ved havet. Bogen tager læseren med i Marstal gennem flere generationer, den tager os med på havet i såvel orlogsflåden som på fragtskibe, og mange dramatiske beretninger ruller over siderne. Romanen har ALT I ANTENNER OG PARABOLER & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL baggrund i sammenkog af beretninger fra mennesker i det virkelige liv, mikset, blandet og udvalgt i forfatterens pen, der også har forfatterens frihed til at krydre og dramatisere tingene og lette sig over vandene uden at skulle aflægge forsvar for den historiske korrekthed. Men her et par udpluk af anmelderroserne, den vælter ned over forfatteren som søgående søanemoner. Jyllands-Posten skrev således: Carsten Jensens skumsprøjtende kæmperoman er på én gang en krønike om søfartsbyen Marstal og en fabel om Danmark og verden. Weekendavisens anmelder skrev under overskriften FULDRIGGER: Carsten Jensens storslåede Marstal-roman buldrer i yd - myg hed og potens Han har støvet rundt i lokalarkivet på Marstal Sø - fartsmuseum og hørt Marstallere be - rette, og han har tydeligvis ladet sig overmande af det manende stof. Det var umuligt for denne læser at værge for sig. Romanen er drevet frem i et nærmest forpustet kæmpe - træk og i en næsten umoden fortællelyst. Begge dele i den mest positive forstand. Forpustet, fordi stoffet har været så påtrængende og krævende. Umodent og smukt, fordi forfatteren har følt sig forpligtet og overgivet sig helt. Det vil titusinder af læsere også gøre, og de vil blive rørt og skræmt, de vil blive klogere og rigere. Hvor mange danske romaner fra de sidste 20 år kan man sige det om? Bogen på 696 sider er trykt og genoptrykt i eksemplarer, den er på forhånd solgt til udgivelse i Holland, Sverige, Norge, Tyskland, England og USA, så der bliver en mulighed for gaver til efterkommere af udvandrere, der ikke mere er kyndige i det danske mål og det ville da også være synd og skam, hvis de skulle snydes for oplevelsen. Baggrundsmateriale til romanen har forfatteren indsnuset i sin barndom i Marstal og under de senere års tiltagende ophold på samme position og snak med folk og ikke mindst i Søfartsmuseets righoldige arkiver, der bl.a. rummer mangfoldige erindringer fra sølivet. En rigtig god bog, der bør have station på enhver boghylde og i ethvert skibsbibliotek. God læselyst! Erik Kromann, Marstal Søfarts museum (hvor bogen samt en masse anden maritim faglitteratur forhandles). 10 MARNAV METROPOLITAN

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3

OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3 OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2014. BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2014. BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Mike Leonhart Pedersen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Niklas Poulsen REDAKTØRENS LEDER Så er det snart jul igen! Og snart har vi

Læs mere

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Sportsminister:

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 2. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 4. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 4. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 2. sem.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail. SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Nis Flink Kasserer: Daniel Krogh Barformand: Niklas Poulsen Bådformand: Jimmi Vile Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Cæcilie Blinkenberg

Læs mere

ÆRØ BOGHANDEL ApS REDAKTØRENS LEDER INDHOLD B Ø G E R PA P I R VA R E R. 15. AUGUST 2012 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.

ÆRØ BOGHANDEL ApS REDAKTØRENS LEDER INDHOLD B Ø G E R PA P I R VA R E R. 15. AUGUST 2012 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail. SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 1. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 3. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 3. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 1. sem.

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen Redaktør

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Søfartens Ledere NR. 1 2011

Søfartens Ledere NR. 1 2011 Søfartens Ledere NR. 1 2011 Den skriftlige beretning 2010, regnskab/budget mv. omdeles på generalforsamlingen. Kan også rekvireres hos Søfartens Ledere. > Lagkage til APMofficerer m.v.h. SL > Regnskab

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere