Undervisning i udbudsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning i udbudsloven"

Transkript

1 Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en helt ny udbudslov på næsten 200 paragraffer. Loven vil blive en af de mest omfattende vedtaget af Folketinget i indeværende folketingssamling. Vi tilbyder personer, der arbejder med udbud hos offentlige ordregivere, eller som rådgiver offentlige ordregivere om gennemførelse af udbud, undervisning i den ny lov.

2 LETT tilbyder undervisning i den ny udbudslov Praktiske forhold og priser LETT tilbyder offentlige ordregivere og/eller udbudsrådgivere undervisning i den ny udbudslov. Undervisningen målrettes den enkelte kundes behov og tager udgangspunkt i de moduler, der præsenteres i denne folder. Sammen med den enkelte kunde sammensætter vi et program, der passer til netop kundens behov. Som kunde opnår I følgende fordele: Undervisning afholdt af LETTs førende specialister i udbudsret Kursusmateriale til hver enkelt deltager Undervisningen afholdes hos jer spar unødvendigt tidsforbrug og transportomkostninger Faste, attraktive priser Undervisning for netop jer og dermed mulighed for at fokusere på jeres særlige behov Adgang til en række af LETTs paradigmer for udbudsdokumenter spar tid og omkostninger til udarbejdelse af nye paradigmer for udbud Undervisning gennemført med udgangspunkt i standarddokumenterne så er I klar til udbud, når I går hjem! Læs mere om de enkelte undervisningsmoduler i denne folder. Om LETT LETT er et full service advokatfirma med ca. 300 medarbejdere i København og Aarhus. Den offentlige sektor er et højt prioriteret forretningsområde hos os. Vi er fortrolige med den omfattende retlige regulering, som er styrende for denne sektor. Vi er fast advokatforbindelse for en betydelig del af det offentlige Danmark, herunder Københavns Kommune, Region hovedstaden, DSB, Frederiksberg Kommune, VEKS, Odense Letbane og en række øvrige kommuner og offentlige forsyningsselskaber. Hvornår? Kurserne afholdes fra medio april 2015; dog tidligst når udbudsloven er vedtaget. I kan allerede nu foretage bindende booking af LETTs undervisere en eller flere dage. Programmet lægger vi i fællesskab derefter. Ved undervisning af medlemmer med større erfaring i udbud fokuserer vi i undervisningen på ændringer ift. gældende regler. Hvor? Kurserne afholdes hos den enkelte kunde. Hvis I ønsker det, kan LETT dog lægge lokaler til i København og Aarhus med op til 20 deltagere. Hvad koster det? LETT afregner efter følgende priser (alle priser ekskl. moms): Pris pr. undervisningsmodul à 45 min: kr Pris pr. fuld undervisningsdag (6 x 45 min): kr * * svarende til kr pr. deltager pr. undervisningsdag ved 10 deltagere Transportomkostninger opgøres efter statens takster; på Bornholm dog efter faktiske omkostninger. Hvor mange deltagere? Ovenstående priser gælder undervisning med maksimalt 10 deltagere pr. hold. LETT beregner et tillæg på kr. 300 pr. undervisningsmodul henholdsvis kr pr. deltager udover 10 deltagere. For at opnå tilfredsstillende kvalitet i undervisningen anbefaler vi, at holdstørrelsen ikke overstiger 20 deltagere. Vi er åbne for en nærmere drøftelse af forløbet.

3 Præsentation af undervisningsmoduler Præsentation af undervisningsmoduler Oversigt og introduktion Udbudsformerne Oversigt over den ny Udbudsloven fra A Z en gennemgang af 135 min. udbudslov* alle væsentlige ændringer i udbudsloven i forhold til det gældende udbudsdirektiv (uden detailgennemgang af enkelt-emner) Introduktion til udbud Introduktion til udbudsreglerne grundprincipper, klassisk sektor formål, de forskellige regelsæt, håndhævelsessystemet Introduktion til udbud koncessionsaftaler* Introduktion til udbud efter koncessionsdirektivet, herunder begrebet koncessionsaftaler, grundprincipper, udbudsformer, tildelingskriterier mv. Før udbuddet Teknisk dialog/markedsdialokedsdeltagere Regler og principper for inddragelse af mar- 30- før iværksættelse af udbud via rådgivning, dialog med markedsdeltagere mv. Afhjælpning af eventuelle konkurrencemæssige fordele via frister og offentliggørelse af materiale Udbudspligtige kontrakter, herunder tærskelværdier og sammensatte kontrakter Udbudspligtige kontrakttyper: hvilke kontrakter skal udbydes? Tærskelværdier og beregning af kontraktværdier, herunder ved kontrakter med indbyrdes sammenhæng. Udbud af sammensatte kontrakter (varer og/eller tjenesteydelser og/eller bygge-og anlægsarbejder) Introduktion til udbudsformerneloven: Oversigt over udbudsformerne i udbuds- offentligt udbud, begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, udbud med forhandling mv. Frister, hovedprincipper og praktisk afvikling Offentligt udbud* Anvendelse af den traditionelle udbudsform offentligt udbud. Gennemgang af standard/ paradigme for udbudsbetingelser for offentligt udbud Begrænset udbud* Anvendelse af den traditionelle udbudsform begrænset udbud. Gennemgang af standard/paradigme for udbudsbetingelser for begrænset udbud Udbud med forhandling og Hvordan og hvornår kan disse fleksible 60 min. konkurrencepræget dialog med forudgående bekendtgørelse* udbudsformer anvendes? Hvilke krav stiller loven til processen, og hvordan optimeres konkurrencen? Gennemgang af standarder/ paradigmer for udbudsbetingelser for disse udbudsformer Udbud med forhandling Hvornår kan denne udbudsform anvendes? uden forudgående bekendtgørelse Hvornår kan udbud helt undlades, og hvornår kan der gennemføres udbud med forhandling efter et fejlslagent forudgående udbud? Krav til processen. Anvendelse af profylaksebekendtgørelser Innovationspartnerskaber Udbudslovens regler for offentlig/privat innovation. og OPI* Hvordan gennemføres udbud af et innovationspartnerskab? Krav til processen, optimering af konkurrencen og centrale krav til kontrakten Light-regimet og kontrakter under tærskelværdierne* Regler og principper for udbud og konkurrenceudsættelse af kontrakter omfattet af Light-regimet samt kontrakter under tærskelværdierne med henholdsvis uden grænseoverskridende interesse

4 Præsentation af undervisningsmoduler Præsentation af undervisningsmoduler Udbuddets centrale dokumenter Efter udbuddet Udbudsbekendtgørelse og udbudsbetingelser* Fokus på udbuddets centrale dokumenter hvordan udarbejdes en god udbudsbekendtgørelse, og hvordan optimerer man generelt sine udbudsbetingelser set i lyset af kravene i udbudsloven Teknikker og hjælpemidler Teknikker og hjælpemidler Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer, herunder sorti-mentsudbud. Elektroniske kataloger og auktioner. E-udbud. Kontraktændringer* Reglerne for, i hvilket omfang udbudte kontrakter efterfølgende må ændres uden fornyet udbud. Udskiftning af medkontrahent, køb af tillægsydelser, håndtering af uforudsete forhold mv. Håndhævelse og sanktioner Gennemgang af håndhævelsessystemet. Standstill, annullation, lovliggørelse af beslut- ninger, uden virkning og erstatning Aktindsigt Aktindsigt i udbud gennemgang af offentlighedslovens regler om aktindsigt samt Klagenævnet for Udbuds praksis i klagesager 30 min. Prækvalifikation og kontrakttildeling Prækvalifikation* De nye regler om prækvalifikation udelukkelsesgrunde, egnethedskrav, udvælgelse, dokumentation (herunder det Fælles Europæiske Udbudsdokument). Begrundelse af beslutninger under prækvalifikation. Brug af og krav til underleverandører Sociale hensyn, miljøhensyn, Inddragelse af sociale hensyn, miljøhensyn arbejdsmarkedshen- syn mv.* og lignende hensyn i udbudsprocessers forskellige faser (prækvalifikation, kontraktkrav, tildelings- og underkriterier) Evaluering og tildeling, herunder pointmodeller* Krav til evaluerings- og tildelingsprocessen, herunder brug af tildelingskriterier og underkriterier, evaluerings-/pointmodeller, krav til offentliggørelse af evalueringsmodel, LCC (Life Cycle Costs). Begrundelse af tildelingsbeslutninger Kontaktpersoner Torkil Høg Dir. tlf , Torkil Høg er specialiseret i konkurrence- og udbudsret og har omfattende erfaring med udbudsretlig rådgivning til bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune og DSB. Han er medforfatter af Håndhævelsesloven med kommentarer og har opnået ph.d. grad for en afhandling om udbudsret. Kurt Bardeleben Dir. tlf , Kurt Bardeleben er specialiseret i udbuds- og entrepriseret og rådgiver primært den offentlige sektor om udbuds- og entrepriseret, OPP og offentligretlige spørgsmål. Han har over 25 års erfaring med rådgivning i den offentlige sektor. Mikala Berg Dueholm Dir. tlf , Mikala Berg Dueholm arbejder udelukkende med udbudsret og rådgiver offentlige og private klienter om afholdelse og deltagelse i udbud. Hun har erfaring med rådgivning om komplekse udbud, herunder IT-, OPP- og entrepriseudbud. Lene Lange Dir. tlf , Lene Lange er specialist i komplekse kontraktforhold og har i mange år arbejdet med danske og internationale kontrakter. Hun rådgiver offentlige ordregivere og private tilbudsgivere om udbud med særlig fokus på OPP/OPI og lignende samarbejdsformer.

5 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere