REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE"

Transkript

1 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i april. Referatet blev godkendt, men Michael gjorde opmærksom på, at det vil koste ca kr. om året at ansætte en sekretær til formanden én dag om ugen. Dette er en firdobling af det beløb, der tidligere er blevet brugt. Bestyrelsen fandt, at dette beløb var acceptabelt. Øget sekretærhjælp vil nedbringe arbejdsbyrden. 2) Høring vedr. dimensioneringsplanen DDS har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra prognose udvalget, som har lavet en undersøgelse blandt DDS s speciallæger mht. hvornår, de planlægger at gå på pension. Vi afventer denne. Deadline på høringen er Tove rykker Hanne Fogh for svar. 3) Hjemmesiden og IT udvalget herunder Dermbio. Michael har talt med Lars Erik Bryld om han var interesseret i at overtage formandsskabet for IT udvalget. Lars har mailet med Tove om ideer til hjemmesiden. Han foreslår en helt ny platform, hvis han skal være formand, så vi selv kan opdatere hjemmesiden. Vi betaler ca kr. /år for opdatering af hjemmesiden. Bestyrelsen er enige i, at samarbejdet med Mads fungerer godt og vil derfor gerne vil beholde ham fremfor at lave en ny platform. Tove taler med Mads mhp. en kontrakt, hvor det fremgår, hvem der ejer data og hvordan vi kan trække data ud, hvis vores samarbejde ophører. Inden rundsender Tove, den kontrakt der foreligger. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes melde tilbage efter gennemlæsning af denne, hvilke ændringer der ønskes. Tomas Dam er blevet tilbudt et faneblad, men har meldt tilbage, at det er ok med det link, der er sat ind på DDS hjemmeside. Der skal vælges et medlem fra alle afd. til Dermbio. Tove mailer rundt til alle afd. om de vil udpege et medlem. 4) Høring over medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst.

2 DDS har ingen kommentarer hertil. 5) Lægehåndbogen. DDS mener, at bogen er et godt initiativ, men ønsker ikke at stå som garant for indholdet. Tove sender svar til lægehåndbogen. 6) Platform til evaluering af specialespecifikke kurser og multiple choice tests på DDS hjemmeside. Vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelse i speciallægeuddannelsen. Efteruddannelsesudvalget har efterspurgt en sådan platform. Tove retter henvendelse til Mads mhp. om hans firma kan lave den tekniske del. DDS har startet to efteruddannelsesprojekter dermatoskopi og kontakteksem og disse to emner var de mest oplagte at afprøve det på. Det blev desuden diskuteret om Lægeforeningen måske kunne støtte projektet økonomisk, idet der i DDO regi er mulighed for støtte til sådanne projekter i den enkelte praksis. Der kom ikke nogen konklusion på denne diskussion. Vi diskuterede desuden muligheden for certificering via en sådan platform. Susanne mente, at tiden endnu ikke var moden til at pålægge DDO medlemmer en certificering, men at det på nuværende tidspunkt var bedst at opfordre hertil på frivillig basis for at fremme specialets image og kompetence udadtil som led i diskussionen af, hvor malignt melanom bedst diagnosticeres. Vi aftalte at diskutere emnet certificering på møde med DDO i forbindelse med efteruddannelsesmødet Jan ) Kræftplan 3 & røntgen behandling i dermatologisk regi. Tove har skrevet et brev til Kræftens Bekæmpelse vedr. deres folder om malignt melanom, hvor det fremgår at alle skal henvises til plastikkirurgisk afd., og gjort opmærksom på, at dermatologer kan fjerne modermærker, hvor der blot er mistanke ikke begrundet mistanke - om malignt melanom. Robert oplyste, at dermatologisk afd. på Bispebjerg altid selv har strålebehandlet BCC og SCC. Nu har billeddiagnostisk afd., Herlev Hospital, imidlertid ønsket at overtage disse patienter, idet de har fået ledig kapacitet. Vi diskuterede om røntgenbehandling kunne være et udviklingsområde for dermatologi. Det blev besluttet at nedsætte en guideline gruppe til udarbejdelse af guidelines for røntgenbehandling af maligne. Tove spørger Wulff om han vil være formand for gruppen.

3 8) Legater Michael har lokaliseret Psoriasis legatet. Der står kr. på dette de kr. er uddelt med udlæg fra DDS konto og skal tilbagebetales dertil. Det resterende beløb er så lille, at Dansk Forvaltning anbefaler, at det opløses, da omkostninger ellers vil overstige legatet. Mht. Rasch Fond er beløbet ligeså lille. Der er også et boglegat, som Michael vil afklare med J. Serup om det tilfalder afd. eller DDS. Der er et nyt legat til næste AAD møde. Vi aftaler at dette sendes til YD, så de kan lægge det på deres hjemmeside og desuden lægges det på DDS hjemmeside med ansøgning til Tove. OBS Jeg mener vi aftalte at sende det til YD og bede dem udpege en kandidat, og melde navnet på denne tilbage til DDS bestyrelse. 9) Visioner og pressemøder. DDS har brugt det første år AF Toves formandskab på - Nye love - Guideline grupper - Efteruddannelse Tove foreslår at mulige mål for det næste år arbejde kunne være: -grundlægge en kirurgisk uddannelse egen læge. - at få muligheden for at se melanom patienter i dermatologisk regi udenom Vedrørende kirurgisk uddannelse: Robert foreslår at man sender en gruppe af læger på kursus og derefter skal de have praktisk erfaring herefter nyt kursus. Robert har talt med Richard Mottley fra Cardiff. Han har opbygget en kir. uddannelse der og vi kunne måske drage nytte af hans erfaringer. Han kommer og underviser på Roberts A-kursus og det aftales, at Tove og Robert prøver at få et møde med ham mhp. konkretisering af ovenstående. Der er bred opbakning i Bestyrelsen for at den kirurgiske uddannelse kan laves på forskellige niveauer som kan tilvælges gradvist og højeste niveau skal være Mohs. Kirurgi, som ikke laves af plastikkirurger, da dette også ville kunne promovere vores speciale, Vedrørende direkte henvendelse til dermatolog uden henvisning: Susanne Vissing vil vende det i DDO og høre, om der derfra er opbakning hertil, idet dette er en forudsætning for at vi ønsker at gå videre med det emne.

4 Peter talte om muligheder for at få et samarbejde med pressen om at fremme dermatologers interesser. Evt. et samarbejde med Congress Consultant mhp. pressedækning ved næste Munkebjerg møde. Erik Obitz blev foreslået som talsmand. Dette emne vil blive vendt pr. i bestyrelsen. 10) Behandling med biologiske lægemidler. Lone Skov har bedt DDS om at udarbejde en kontrakt, der kan bruges i hele landet af de klinikker, der skal samarbejde med hospitalsafdelingerne om kontrollen af de biologisk behandlede patienter. DDS mener, at disse bør laves af afdelingsledelsen på de hospitalsafdelinger, som opretter samarbejdet med en speciallægeklinik. Hudklinikken i Aalborg har udfærdiget en aftale. Måske kunne denne bruges som udgangspunkt for aftalerne, men DDS har ikke set den. Tove prøver at fremskaffe den. 11) Ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforamling, der skal afholdes or at få vedtaget de nye love for DDS planlægges i forbindelse med et onsdagsmøde på BBH. Robert og Tove arrangerer det og finder en dato herfor. 12) Guidelines Vi nåede ikke dette punkt. 24/ Sanne Buus TO DO LISTE Tove: - Sende Michael papirer på sekretæransættelse. - Rykke Hanne Fogh for svar på medlemsundersøgelsen om pensionsalder.

5 - Rundsende den aktuelle IT kontrakt med Mads samt høre om han kan lave platform til multiple choice. - Maile til alle afd. om at vælge et medlem til Dermbio. - Sende svar til lægehåndbogen. - Sende en til Kræftens Bekæmpelse til Robert. - spørge Wulff om han vil være formand for en guideline gruppe om strålebehandling f hudtumorer. - fremskaffe den samarbejdsaftale Aalborg har lavet med Århus om biologisk terapi. Sanne: - Rundsende de nye retningslinier for biologisk terapi. - send guidelines instrukser til Tove (begge). - sende AAD legat til YD og DDS hjemmeside. Kopi til Dorte. Michael: - Kontakte Serp mhp. afklaring af Rasch boglegat. Robert: - Arrangere den ekstraordinære generalforsamling sammen med Tove. Susanne: Undersøger om DDO støtter op om undersøgelse for mal. mel. uhenvisning.

6 Alle: -Tilbagemelding til Tove vedr. de ændringer, der foreslås til IT kontrakten.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Ålborg d. 8/3-2013 kl. 10.00 til 13.00. Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Lokale: Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset, Mødelokale 9.5. Til stede: Søren Kold (SK),

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere