Taleområdet ekskl. T23, T24 og T kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr."

Transkript

1 Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense. (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) Baggrund og Motivation Job og Aktiv udbyder støtte, aktivitet, undervisning og erhverv til målgrupper med særlige behov med det formål at - tilbyde borgerne ydelser af høj kvalitet i deres nærmiljø - ydelserne gives sikkert, effektivt og økonomisk ansvarligt VSU (Voksen Specialundervisning) Job og Aktiv leverer på nuværende tidspunkt VSU til forskellige målgrupper, herunder borgere med senhjerneskade (fase tre i sundhedsstyrelsens forløbsprogram for personer med senhjerneskade). Ydelserne gives med udgangspunkt i Hillerslev, hvor Job og Aktiv også driver et dagtilbud til personer med senhjerneskade. VSU drives af to speciallærere, som er ansat på fuld tid samt en logopæd. Denne er ansat 15 timer/uge. Logopæd giver specialiserede ydelser til personer med senhjerneskade. Hos CRS er der i øjeblikket ventetid på taleundervisning på 3 4 måneder. Dette har ført til, at senhjerneskadekoordinator Stig Frederiksen er begyndt at anvende Job og Aktivs logopæd til ydelser i fase to, som er den vigtige fase lige efter udskrivning fra sygehus. Odense Kommune har hjemtaget ydelser på Tale- Høreområdet. Disse tilbydes nu fra Sprogets Hus og CSV-Odense. Lovgrundlag VSU-lovgivningen, Sundhedsloven og Lov om Social Service Organisering og samarbejde Det foreslås, at tale/høreydelserne organiseres i Job og Aktiv med base i Hillerslev. Der etableres et tæt samarbejde med senhjerneskadekoordinator Stig Frederiksen, Hjerneskadefaglig socialrådgiver Mette Basse, ergo- og fysioterapeuter i TAR, dagtilbud og øvrig VSU-undervisning i Hillerslev samt 85 neuroteam. ( 85 neuroteam flyttes 1. maj fra Solskrænten til Job og Aktiv afdeling Hillerslev) Desuden samarbejdes eksternt med Sprogets Hus i Odense, CRS, sygehuse i Odense, Ringe og Svendborg samt praktiserende læger og øre-næse-halslæger. Hvis ydelserne på børneområdet også hjemtages (BUR), så etableres der naturligvis et samarbejde med kollegaerne i BUR.

2 Ydelser TALE - Senhjerneskadeområdet - Stemme- og talevanskeligheder - Mundhulecancer - Laryngectomi - borgere uden strube (tilkøbes i Sprogets Hus i Odense ved behov) HØRE - Træffetid - Grundkursus for hørehæmmede og pårørende, herunder evaluering - Vejledning i høretekniske hjælpemidler - Tinnitus, mèniére og hyperacusis - Cochlear implant, herunder alternativ kommunikation (tilkøbes også i Sprogets Hus) Betalinger til CRS FMK s betaling til CRS i 2014 Faaborg Midtfyn Kommune FORESLÅS HJEMTAGET Høreområdet Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25 I alt KØBES FORTSAT HOS CRS Synsområdet inkl. S9 S11 IKT området Mobilitetsområdet, ekskl M10 og M11 Grundtakst (tværgående ledelse, administration, service, IT, forretning og afskrivning af kapitalapparat samt ejendomsudgifter og forsyning) Alt i alt Hertil kommer betaling for kørsel Basisabonnement ud fra befolkningstal på pr. 1. januar kr kr kr kr kr kr kr kr. Kommentarer til betalinger til CRS Høreområdet CRS har i 2012 og 2013 i alt ydet År ,5 personaletimer År ,0 personaletimer CRS yder altså ca ,5 timer/år, hvilket de tager kr. for. Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat er 1642,8 timer/år fordelt på 222 dage. Vi vurderer på den baggrund, at der et potentiale for besparelser.

3 Taleområdet CRS kan ikke oplyse os om antallet af ydede timer, der er brugt indenfor taleområdet. Vi kan derfor ikke se, hvor mange timer der ydes for kr. Vi vurderer, på baggrund af tal fra høreområdet, at der også er et potentiale for besparelser på taleområdet. Grundtakst FMK betaler i 2014 kr i Grundtakst. Betaling til grundtakst bliver i første omgang desværre ikke sat ned, selvom FMK selv udbyder eksempelvis tale/høreområdet. Det må dog formodes, at grundtaksten på et tidspunkt kommer under pres, når flere kommuner selv udbyder dele af ydelserne. Vi har talt med økonomifunktionen i Odense Kommune der oplyser, at Odense kommune vil lægge pres på CRS for at få en ny aftale om grundtakst. FMK har samlet betalt følgende beløb til kørsel indenfor alle typer af ydelser hos CRS 2012 kr , kr ,35 Der er store udsving på kørslen. Tale/høreområdet udgør kun en del af denne kørsel. Det er svært at sige noget konkret om mulige besparelser på kørslen, men det er sikkert, at der i det enkelte år vil blive brugt færre penge på kørsel, hvis Job og Aktiv med base i Hillerslev bliver udbyder af ydelser indenfor tale/høreområdet. Borgerne skal så ikke længere køres ud af kommunen, og Hillerslev ligger jo helt centralt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Estimeret budget for Tale- og Høreområdet i regi af Job og Aktiv Anlæg 2015 Depositum to lejligheder Lyddæmpning, lamper og elarbejde ( ) x Kontorborde, stole m.v. (det undersøges om inventar kan findes i FMK) IT-hardware og software samt undervisningsmaterialer Bil (størrelse som C1) Uforudsete udgifter I alt Drift 2015 Løn, herunder vikar og kurser Leje af to lejligheder inkl. vand, varme og el IT hardware og software samt undervisningsmaterialer Journalsystem og telefoni Drift af bil Befordringsgodtgørelse til personale Teknologisikring, arbejdsskade I alt

4 Estimeret Besparelse for Tale- Høreområdet i regi af Job og Aktiv Besparelse 2015 CRS tale- høreområdet Leje af to lejligheder besparelse i fællessekretariat Færdiggørelse af borgere ved CRS - anslået Job og Aktiv tale- høreområdet Anlæg I alt Besparelse 2016 CRS tale- høreområdet Leje af to lejligheder besparelse i fællessekretariat Job og Aktiv tale- høreområdet Anlæg 0 I alt Hertil kommer: 1. Mulig besparelse på kørsel 2. evt. besparelse på Grundtakst, hvis dette kan forhandles 3. evt. yderligere besparelse på drift (vurderes primo 2016) Borgeren Borgeren vil opleve - en mere helhedsorienteret indsats i forhold til vedkommendes handleplan efter Servicelovens 141, idet: Den logopædiske intervention inddrages i den kommunale genoptræningsplan Den logopædiske indsats starter i FMK senest 14 dage efter udskrivelse fra sygehus, hvilket giver hurtigere rehabilitering Den logopædiske indsats gennemføres i tæt samarbejde med senhjerneskadekoordinator Indsatsen gives i nærmiljøet, herunder at vedkommende får større udbytte af undervisningen, idet vedkommende har kortere transporttid bliver mindre træt Større mulighed for intervention i hjemmet, når der er behov for dette Sygedagpengereformen er vedtaget og træder i kraft 1. juli Med den nye sygedagpengereform skal det allerede efter fem måneder, mod nu 12 måneder, vurderes om en sygemeldt person kan fortsætte på dagpenge, eller om vedkommende skal videre i et jobafklaringsforløb og modtage en lavere ydelse. Dette stiller krav til hurtigere rehabilitering. (Oplyst af Jobcenterchef)

5 Uddannelsessted Der er mulighed for at logopæd- og audiologistuderende ved SDU tilbydes praktik i Job og Aktiv. Dette kan gøres udgiftsneutralt, idet der udbetales honorar til praktiksted. SDU er informeret om, at FMK administrativt overvejer at hjemtage CRS ydelser på tale/høreområdet og er positivt indstillet overfor et eventuelt fremtidigt samarbejde. Implementering af ydelserne Hvis tale- og/eller høreområdet ønskes hjemtaget - udarbejdes kvalitetsstandard til drøftelse og godkendelse i Socialudvalg - gennemføres anlæg - ansættes personale - aftales samarbejde med interne og eksterne interessenter - aftales overlevering fra CRS-Odense (CRS gør igangværende kursister færdige) Fordele, ulemper og risici Fordele ved at overtage ydelserne - FMK får større mulighed for styring af midlerne indenfor området - Job og Aktivs tilbud i Hillerslev bliver mere rummelige og robuste, når der er flere ansatte - Borgerne vil opleve en hurtigere og mere sammenhængende indsats Vi gør os uafhængige af CRS, som på sigt sandsynligvis vil blive mere sårbare. Udover Odense har vi kendskab til at Esbjerg, Vejle, Kolding og Randers kommuner arbejder med hjemtagelse af CRS-ydelser. Det er tænkeligt at flere kommuner på Fyn vil følge samme spor. Vi har en aftale med lederen af Sprogets hus i Odense Kommune om, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan købe ydelser hos Odense Kommune indenfor særlige/små områder - laryngectomi, CI-patienter og svært hørehæmmet. Desuden kan vi samarbejde indenfor relevante områder. Hvis CRS-ydelser på børneområdet på et tidspunkt hjemtages, vil det være muligt at sikre en bedre sammenhæng/overgang i ydelserne når borgeren fylder 18 år. Ulemper ved at overtage ydelserne Indtil videre skal FMK betale fuld grundtakst til CRS samtidig med, at FMK selv har udgifter til overhead. (Dette ændrer dog ikke ved, at der er et potentiale for besparelser) Risici ved at overtage ydelserne i CRS-regi I øjeblikket har Region Syddanmark via deres udbyder CRS-Odense forsyningsforpligtelsen indenfor tale/høreområdet. Denne forsyningsforpligtelse overtager FMK selv, hvis Job og Aktiv fremover leverer ydelser indenfor tale/høreområdet, herunder de meget særlige områder laryngectomi, CIpatienter og svært hørehæmmet

6 Risici ved at beholde ydelserne i CRS-regi Hvis flere kommuner vælger selv at udbyde ydelser, kan det få betydning for CRS mulighed for at leve op til deres forsyningspligt. Odense Kommune har hjemtaget flere områder herunder tale/høreområdet. CRS lever pt. ikke særligt godt op til deres forsyningsforpligtigelse med en ventetid på taleundervisning på 3 4 måneder. NB. Det skal understreges, at ovenstående beskrivelser i høj grad bygger på sammenhængen mellem nuværende indsats i FMK indenfor senhjerneskadeområdet og de mulige fremtidige ydelser indenfor taleområdet. Det giver dog rigtig god mening også at hjemtage høreområdet, idet der er et potentiale for besparelse, og det vil som tidligere nævnt gøre tilbuddet i Hillerslev mere rummeligt og robust. Job og Aktiv

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau på byggesagsområdet 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Gebyrer fjernes/serviceniveau ca. 2.600 ca. 2.600 ca. 2.600 ca. 2.600 Serviceniveau ca. 1.000

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere