Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf"

Transkript

1 Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer. Det gælder både i forhold til fagets stofområder, hvor det sproglige og mediemæssige tilsammen fylder det samme som det litterære stofområde. Det gælder også nye prøveformer med indførelsen af prøveforsøg i skriftlig dansk på stx og hf med adgang til internettet og digitalt materiale. Samtidig oplever vi med den øgede digitalisering, at danskfagets genstandsområde ændrer sig. Sociale medier, digitale udgivelser og online debatkulturer stiller spørgsmål om behovet for digital dannelse. Hvis danskfaget skal løfte sit dannelsesmæssige og studieforberedende formål, stiller det krav til den enkelte lærer om at orientere sig i områder af faget, som tidligere har fyldt mindre. Men danskfaget udfordrer også eleverne. Nyere forskning viser, at elevernes overgang fra grundskole til gymnasium ofte er en udfordring. Det er afgørende, at vi bliver opmærksomme på, hvordan vi kan gøre overgangen så meningsfuld som muligt for eleverne. De skal hverken opleve, at alt er nyt, eller at de mangler udfordringer. Ny adgang til data for den enkelte skole om elevernes uddannelsesmæssige baggrund, karakterniveau fra folkeskolen m.v., kan kvalificere spørgsmål og svar til de udfordringer, som vi møder i undervisningen. Ministeriet før Børn, Undervisning og Ligestilling har derfor besluttet at iværksætte et kursusforløb Faglig udvikling I Praksis (FIP) for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes kvalitetsarbejde med faget. Kursusforløbet for udvikling af danskfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet i efteråret Den enkelte skole arbejder herefter videre med et selvvalgt udviklingsområde. Brevet her giver information om kursusdagen, så skolerne kan tilmelde sig, program for kurset samt netværksgrupper. Formål og indhold Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af kursisternes læring i danskfaget på hf og har til formål at styrke det lokale faggruppesamarbejde om at øge kursisternes danskfaglige kompetencer. Kursets omdrejningspunkter er således kursisternes motivation og udbytte, lærersamarbejde og videndeling, undervisningsformer og it gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution og i samarbejde med andre institutioner. Målgruppe Kurserne er rettet mod og forventes at omfatte alle institutioner med gymnasiale uddannelser. Institutionerne tilmelder to fagrepræsentanter for dansk, og skolerne opfordres til også at tilmelde en leder, som har kontakt med gruppen af lærere i dansk. Disse skolerepræsentanter laver sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen og bringer efterfølgende faggruppen i dialog om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt. Der må tillige påregnes en vis tid til netværkssamarbejde med faggrupperepræsentanter fra andre skoler inden kurset det følgende år, se bilaget om netværksgrupper.

2 Tilmelding, pris og praktiske oplysninger Der afholdes følgende kurser: FIP15-01: FIP15-02: 26. oktober 2015 på KVUC, Sankt Petri Passage 1, 1165 København K 27. oktober 2015 på VUC Århus, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Tilmelding foretages senest den 28. september 2015 på medsendte tilmeldingsformular, som sendes per mail til Ved tilmelding benyttes ovenstående kursusnummer. Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Inspirationsmateriale Til kurset er oprettet en mappe, hvori der findes fagligt materiale, som kan inspirere de enkelte faggrupper. Materialet forventes ikke læst, men der vil blive refereret til det i løbet af kurset. Mappen findes her: https://www.dropbox.com/sh/xyd6sh9a2fuviv0/aacp2kockkwp2ua1eyx144ava?dl=0 Med venlig hilsen Sune Weile, fagkonsulent i dansk stx/hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasiekontoret Frederiksholms Kanal København K Direkte tlf.:

3 Program : Kaffe og morgenbrød : Velkomst og præsentation af kursuskonceptet : Status på danskfaget v. Sune Weile Danskfaget oplever, at nye genstandsfelter ændrer fagets indhold. Hvordan sikrer vi, at den dybdegående tekstlæsning ikke nedprioriteres for det hurtige overblik? Hvordan fastholder faget sin position som vægtig bidragyder til elevernes almene dannelse? : Indsatsområder og opfølgning i dansk på egen skole v. Sune Weile Den enkelte skole har en række indsatsområder, som ofte berører danskfaget. Hvordan kan den enkelte faggruppe samarbejde om at løse udfordringer i danskfaget? Kan de nye data om skolens elever kvalificere fokus på disse udfordringer? Forberedelse til dette punkt: medbring data fra skolen samt én eller to udfordringer, som I har diskuteret i egen faggruppe : Kaffepause : Digital prøve med internetadgang v. Nicolai R. Eriksen Den digitale prøve med internetadgang havde første prøvetermin Hvilken betydning har det for den daglige undervisning, at eleverne kan inddrage materiale fra internettet til den skriftlige prøve? Og hvordan planlægger man et to-årigt forløb så kursisterne er klædt på til prøven? Forberedelse: Diskuter om jeres progressionsplan for elevernes skriftlighed, som er udarbejdet med udgangspunkt i Skriftlighedsbilaget (Bilag 4), tager højde for kravene til den digitale prøve i dansk : Gruppediskussion og erfaringsudveksling om indsatsområder : Frokost : Workshop: A: Skriftlig progression i Dansk v. Janne Børsting og Tina Dunø B: HF-it-forsøget v. Sune Weile C: Tosprogede i danskfaget v. Maren Mette Bønløkke Larsen : Afslutning: hvad gør vi når vi kommer hjem? Punktet giver inspiration til, hvordan man arbejder videre hjemme på skolen. Derudover præsenterer Dansklærerforeningen nuværende efteruddannelseskurser, og lytter til behov fra skolerne på baggrund af skolernes indsatsområder.

4 Netværksgrupper dansk hf I forbindelse med FIP-kurserne er skolerne sammensat i netværksgrupper af 3-5 skoler i geografisk nærhed. Formålet med netværksgrupperne er at give skolerne mulighed for at erfaringsudveksle om igangsatte projekter på de enkelte skoler. Enten via en digital platform eller fysiske møder jf. regionalmøderne. Det er muligt at ændre på netværksgrupperne, hvis det er hensigtsmæssigt. Eventuelle ændringer aftales indbyrdes og meddeles fagkonsulenten. Tovholder for netværksgruppen er den første skole i hver gruppe. Som det fremgår af listen herunder, er de enkelte skoler på forhånd fordelt på kurserne ift. geografisk placering. VUC med flere afdelinger er i nogle tilfælde på et enkelt kursus, i andre tilfælde fordelt på flere. Det er op til det enkelte VUC at afgøre, om der deltager lærere fra hver afdeling. Regionalmøder I samarbejde med Dansklærerforeningen er der afsat tid på de kommende regionalmøder, til at netværksgrupperne kan mødes fysisk. De afholdes i de enkelte regioner på følgende datoer: Fyn: (Odense) & (Syd) Jylland: (Midt) & (Nord) Sjælland: (Kbh.) Tilmelding til Regionalmøderne (ikke FIP) og nærmere information om tid og sted sker på Dansklærerforeningens hjemmeside: FIP15-01 (ca. 28 skoler) 26. oktober 2015: KVUC, Sankt Petri Passage 1, 1165 København K 1A Mulernes Legatskole Odense Katedralskole HF & VUC Fyn Nyborg Gymnasium Svendborg Gymnasium 1B Næstved Gymnasium og HF VUC Storstrøm 1C Vordingborg Gymnasium & HF Høng Gymnasium og HF-kursus Slagelse Gymnasium og HF-kursus VUC Vestsjælland Syd Nordvestsjællands HF & VUC 1D

5 VUC Roskilde Vestegnen HF & VUC, Albertslund Kalundborg Gymnasium og HF Stenhus Gymnasium og HF 1E VUC Hvidovre-Amager Hvidovre Gymnasium & HF VUF KVUC Campus Bornholm 1F HF & VUC Nordsjælland Frederiksværk Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF 1G Vestegnen HF & VUC HF-Centret Efterslægten VUC Lyngby HF & VUC Nordsjælland FIP15-02 (ca. 41 skoler) 27. oktober 2015: VUC Aarhus, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C 2A VUC & hf Nordjylland Nørresundby Gymnasium og HF 2B VUC & hf Nordjylland Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hjørring Gymnasium og HF-kursus 2C VUC & hf Nordjylland Randers HF & VUC Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2D Thy-Mors HF & VUC Thisted Gymnasium STX og HF 2E VUC Skive-Viborg VUC Holstebro-Lemvig-Struer

6 Holstebro Gymnasium og HF Skive Gymnasium og HF Viborg Gymnasium og HF 2F VUC Djursland VUC Aarhus Grenaa Gymnasium og HF Langkær Gymnasium og HF 2G Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Horsens HF og VUC Th. Langs HF & VUC Viby Gymnasium og HF 2H Herning HF & VUC VGT, VUC Ringkøbing VUC Ringkøbing - Skjern VGT, VUC Tarm 2I VUC Vest Esbjerg Gymnasium og HF Varde Gymnasium og HF Grindsted Gymnasium og HF-kursus 2J Rosborg Gymnasium og HF Campus Vejle HF og VUC Fredericia Vejen Gymnasium og HF Fredericia Gymnasium 2K HF & VUC Fyn Middelfart Middelfart Gymnasium og HF Kolding HF & VUC 2L VUC Syd Tønder Gymnasium og HF

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser

Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser 2 Opsummering og konklusion på projektet samt kort overblik over de enkelte indsatser 3 Impressum UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 UDGAVE 2. udgave 2013 FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere