Semesterrapport ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterrapport 2005-3, 1.9.2005 31.12.2005"

Transkript

1 Semesterrapport , Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Lars Bjerrum er i perioden 1. november 31. december bevilget orlov fra sin stilling på Forskningsenheden og er ansat som gæsteforsker ved Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spanien. Allan Vester Carlsen er i perioden 1. september 28. februar 2006 ansat som klinisk assistent i 18½ timer pr. uge. Palle Mark Christensen er i perioden 1. september august 2006 ansat som klinisk assistent i 4 timer pr. uge. Dorte Jarbøl er i perioden 1. september august 2006 ansat som klinisk assistent i 4 timer pr. uge. Finn Svanberg Nielsen er pr. 1. november ansat som edb-medarbejder ved DAK-projektet. Lene Jarlbæk har den 16. december forsvaret ph.d.-afhandlingen Cancer patients use of opioids: A pharmaco-epidemiological view. (Vejledere: Jakob Kragstrup, Morten Andersen, Jesper Hallas). Lokaler Borgmester Anker Boye og rektor Jens Oddershede klippede efter tur snoren over ved den officielle åbning af det sundhedsvidenskabelige forskningscenter Boulevarden, der fandt sted den 8. september. Ud over Det Almenmedicinske Hus indeholder bygningen Boulevarden Epidemiologi, Sundhedsøkonomi, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Det Danske Tvillingregister, HMS (Helbred, Menneske og Samfund) m.fl. Publikationer (publicerede) Originale Bjerrum L, Andersen M, Hallas J. Antibiotics active against Chlamydia do not reduce the risk of myocardial infarction. Eur J Clin Pharmacol 2005; online publication December.

2 Buusman A, Kragstrup J, Andersen M. General practitioners choose within a narrow range of drugs when initiating new treatments: a cohort study of cardiovascular drug formularies. Eur J Clin Pharmacol 2005;61: Gichangi A, Andersen M, Kragstrup J, Vach W. Analysing duration of episodes of pharmacological care: an example of antidepressant use in Danish general practice. Pharmacoepidemiol and Drug Safety 2005; online publication November. Jarlbæk L, Hallas J, Kragstrup J, Andersen M. Cancer patients first treatment episode with opioids: a pharmaco-epidemiological perspective. Supportive Care in Cancer 2005; online 27 September. Kildemoes HW, Kristiansen IS. Response to an optimistic viewpoint. Int J Technol Assess Health Care 2005;31: Kristiansen IS, Christensen PM, Gyrd-Hansen D. Benign breast disease and breast cancer. (Letter). N Engl J Med 2005;353: Llor C, Cots JM, Boada A, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck A, Forés, Miravitlles y grupo de studio AUDITINFO2. [Variability of antibiotic prescribing for respiratory tract infections in two European countries]. (Spansk). Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23: Rohr G, Støvring H, Christensen K, Gaist D, Nybo H, Kragstrup J. Characteristics of middleaged and elderly women with urinary incontinence. Scand J Prim Health Care 2005;23: Selmer R, Halvorsen S, Myhre KI, Wisløff TF, Kristiansen IS. Cost-effectiveness of primary percutaneous coronary intervention versus thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Scand Cardiovasc J 2005;39: Støvring H, Vach W. Estimation of prevalence and incidence based on occurrence of healthrelated events. Statist Med 2005;24: Søndergaard J, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. A multifaceted intervention according to the APO method improved secondary prevention of ischemic heart disease: A randomised controlled trial. Fam Pract 2005; published online 21 October. Aabom B, Kragstrup J, Vondeling H, Bakketeig LS, Støvring H. Population-based study of place of death of patients with cancer: implications for GPs. Brit J Gen Pract 2005;55: Aabom B, Kragstrup J, Vondeling H, Bakketeig LS, Støvring H. Defining cancer patients as being in the terminal phase: Who receives a formal diagnosis, and what are the effects? J Clin Oncol 2005;23:

3 Formidlende Audit efter APO-metoden. Principper for registrering og ideer til opfølgningsaktiviteter. Hansen DG, Eriksson T, Toft B, Schæfer K, Damsgaard J, Munck A. Odense: Audit Projekt Odense, Håndbog for projektmagere i almen praksis. Fra idé til færdigt produkt. Damsbo N, Hansen JG, Waldorff FB, red. København: Forskningskonsulenterne og Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Kildemoes HW, Nielsen JB, Kristiansen IS. Mobiltelefoni i Danmark. Brug og risikoopfattelse. Odense Risk Group, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Kragstrup J. Editors met readers and authors at the Nordic Congress of General Practice in Stockholm. Scand J Prim Health Care 2005;23: Munck A, Kamper-Jørgensen F, Hansen DG. Forebyggelse i almen praksis. Er der basis for en øget indsats og kan almen praksis løfte opgaven? Practicus 2005;175: Nexøe J. Sæson for influenzavaccinationer. Skal der også vaccineres mod pneumokokker? Månedsskr Prakt Lægegern 2005;83: Nexøe J, Kristiansen IS. Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Ugeskr Læger 2005;167:4673. Andersen LH, Boss L, Mortensen E, Abrahamsen B, Munck A. Osteoporose på klippeøen resultater fra en audit på Bornholm Practicus 2005;175: Schroll H. DAK-B IT Udviklingen. Delrapport af DAK-projektets afsluttende rapport. København: Amtsrådsforeningen, Enhedens aktiviteter Arrangementer og gæster Forskningsenheden afholdt sammen med universitetsafdelingen en workshop om Complexity Science ledet af professor Benjamin Crabtree, Department of Family Medicine, University of Medicine and Dentistry, New Jersey, USA, med temaet Understanding general practice from the ground up, 25. oktober. Forskningsenheden afholdt sammen med universitetsafdelingen det 2. nordiske ph.d.-kursus i almen medicin Forskning i forandring med internationale undervisere og deltagere fra de almenmedicinske miljøer i Skandinavien, Kerteminde, oktober.

4 Undervisning, kursusledelse Andersen M. Underviser på forskertræningskursus for specialestuderende i almen medicin i Region Syd, Odense, 1. september. Underviser ved speciallægekursus i anæstesiologi om Lægemiddelbivirkninger, Odense, 5. september. Underviser på kursus i farmakoepidemiologi. Brønshøj, 2. november, 9. og 10. november. Lif Uddannelse, Lægemiddelindustriforeningen, Bjerrum L. Kursusleder ved kursus i psykofarmakologi, Hotel Hesselet, Nyborg, 27. september. Underviser på Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Syddansk Universitet, september, oktober. Buusman A. Underviser på medicinstudiets Blok 3 om Den bevidsthedssvækkede patient i almen praksis, Syddansk Universitet. Jarbøl D. Kursusleder og underviser på kurset Dyspepsi i praksis. Få ny viden. Lægedage 2005, København, 17. november. Underviser på hoveduddannelsesforløbet til almen praksis om Mavesmerter i praksis, Odense, 15. november. Kragstrup J. Censor i almen medicin, Københavns Universitet, 11. november, og eksaminator på specialeprojekt, Syddansk Universitet. Kursusleder på det 2. nordiske ph.d.-kursus i almen medicin Forskning i forandring, Kerteminde, oktober. Underviser på forskertræningskursus for specialestuderende i almen medicin i Region Syd, Odense, efterår Kristiansen IS. Underviser i Health and Medicine, 3 timer ugentligt i internationalt Master Programme of Health Management and Health Economics, Universitetet i Oslo, efterår Underviser på det 2. nordiske ph.d.-kursus i almen medicin Forskning i forandring i Opportunity cost: GPs ethical responsibility, Kerteminde, 27. oktober.

5 Åbom B. Underviser på medicinstudiets Blok 2 om Alarmsymptomer i almen praksis og opgavegennemgang på Blok 2, 27. og 29. september. Underviser på Master i gerontologi og rehabilitering: Livets sidste fase, 28. oktober. Deltagelse i grupper og udvalg (Nyt siden sidste rapport) Kragstrup J. Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende professorat i humanistisk sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Kragstrup J. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab. Hansen DG er blevet suppleant. Medlem af bedømmelsesudvalg for doktorand, Lunds Universitet, december. Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet. Kristiansen IS. Medlem af bedømmelsesudvalg og opponent ved cand.pharm. Jonas Lundkvists ph.d.-forsvar, Karolinska Institutet, Stockholm, 9. september. Deltagelse i kongresser og lign. Andersen M. ESF EMRC Exploratory Workshop: Antibiotic prescribing indicators, Antwerp, Belgien, september. DSI Workshop: Amternes indsats på lægemiddelområdet kan effekten måles? Amternes Hus, København, 11. oktober. Dansk Selskab for Farmakoepidemiologis Årsmøde, Århus Universitet, 17. november. Bjerrum L. Planlægningsmøde vedrørende EU-projekt. Eurocenter, Tåstrup, 14. oktober. Konference arrangeret af SEMFYC (Det spanske selskab for almen medicin), Toledo, Spanien, oktober. Planlægningskonference vedrørende EU-projekt, Collège Parisien des Médicins de Famille (CPMF), Paris, 2. december.

6 Halvorsen P. Society for Medical Decision Making 27th Annual Meeting, San Francisco, USA, oktober. Hansen DG. Lægedage Fyn, Odense, 28. oktober. Møde i Nordisk Audit Netværk, København, november. Kildemoes HW. Nordic Meeting on Register Based Health Research 2005, Helsinki, september. Informationsmøde om Mobilstråling. Det Strategiske Forskningsråds programkomite for ikkeioniserende stråling, København, 4. oktober. Symposium om Sundhed og risikokommunikation. Sundhedsstyrelsens Videns- og Dokumentationscenter, København, 3. november. 11. Årsmøde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense, 29. november. Kristiansen IS. Larsen J. Nexøe J. Individuelle foredrag Andersen M. Måling af interventionseffekt. DSI Workshop: Amternes indsats på lægemiddelområdet kan effekten måles? Amternes Hus, København, 11. oktober. Oparbejdning og validering af receptdata. Møde i Interessegruppe for registerforskning, Syddansk Universitet, Odense, 24. november.

7 Bjerrum L. Hurtigmetoder til diagnostik af øvre luftvejsinfektioner i almen praksis. Inviteret foredragsholder ved konference arrangeret af SEMFYC (Det spanske selskab for almen medicin), Toledo, Spanien, oktober. Halvorsen P. Does cardiovascular risk information affect lay people s anticipated longevity. Society for Medical Decision Making 27th Annual Meeting, San Francisco, USA, oktober. Hansen DG. Lifestyle risk factors among adult attenders in general practice. Kildemoes HW. The impact of ageing on future Danish drug expenditures. Nordic Meeting on Register Based Health Research 2005, Helsinki, september. Kristiansen IS. Verdsetting av liv og leveår: en epidemiologisk tilnærming. Sosial- og helsedirektoratets møde om Monetær verdsetting av liv, helse og trivsel i samfunnsøkonomiske analyser, Oslo, 25. august. Helseøkonomiske vurderinger av tiltak mot osteoporose. Sosial- og helsedirektoratets møde om osteoporose, Oslo, 20. september. Lønner det seg å behandle med anti-tnf-midler? Jubilæumskonference om reumatiske sygdomme, Norsk Reumatologisk Forening, Oslo, 1. december. Kristiansen IS, Nexøe J, Halvorsen P. Influence of number needed to treat, costs and outcome on preferences for a preventive drug. Indlæg på symposium Communicating treatment effect so patients can understand, arrangeret af Ivar Sønbø Kristiansen, Peder Halvorsen og Jørgen Nexøe. Schroll H. Datafangst. Amternes Hus, København, 29. september. Linkportalen. DSAM s Årsmøde, Hindsgavl Slot, 30. september. Kvalitetsudvikling ved hjælp af en dataopsamlingsmetode. EPJ Observatoriets Årsmøde, Nyborg Strand, 27. oktober.

8 Kvalitetsudvikling ved datafangst. MedWins s Brugermøde, Århus, 29. oktober. Du har dine patienters tillid. Hvad med lidt kontrol? Lægedage 2005, København, 16. november. God Klinisk Praksis Link-modulet er værktøjet! Lægedage 2005, København, 18. november. Abstracts Hansen DG, Rasmussen NK, Bro F, Munck A. Lifestyle risk factors among adult attenders in general practice. Kristiansen IS, Nexøe J, Halvorsen PA. Communicating treatment effects so patients can understand. APO-NYT udsendes i januar Audit Projekt Odense Forskningskonsulenten Niels Damsbo Igangværende projekter Kvalitetssikring af børneundersøgelser i almen praksis ved praktiserende læge Anne Brahe og Kirsten Mønster, Gl. Bjert, Vejle Amt. Dataindsamling og analyse afsluttet. Artikel under udarbejdelse. Tidlig indsats for motorisk svage børn. En undersøgelse af de primære sansers betydning for barnets sansemotoriske, psykiske og sociale udvikling. ved læge Bente Pedersen og bevægelsespædagog Anne Brodersen. Dataindsamling afsluttet, dataanalyse påbegyndt. Håndbog for projektmagere i almen praksis: Fra ide til afrapportering En vejledning til praktiserende læger og læger tilknyttet almen praksis uden projekterfaring, som har lyst til at udarbejde små eller store projekter. Bogen er udkommet november 2005

9 Medicingennemgang på Plejehjem ved læge Ole Holm Thomsen, Langeskov. Projektbeskrivelse og ansøgning under udarbejdelse. Kvalitetsudviklingsudvalget vil give penge til pilotprojekt. Hvorfor tager patienterne ikke medicinen som ordineret? Medicinindtagelse ved sygdomsforebyggelse brugerperspektiv. Hovedansvarlig farmaceut Annette Foged, Odense. Projektbeskrivelse under udarbejdelse. A Danish cost-effectiveness model of escitalopram in comparison with citalopram and venlafaxine in primary care as first-line treatment for major depressive disorderes. Hemels MEH, Sørensen J, Stage KB, Damsbo N, Le Lay A. Artikel korrigeret og genfremsendt til tidsskrift. Deltagelse i møder: National konference om selvmordsforebyggelse. Indlæg om selvmordsforebyggelse i almen praksis, 1. november. Lægedage 2005: Fremlæggelse af Håndbog for projektmagere, 15. november. Jakob Kragstrup Januar 2006

Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO)

Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Rasmus Dahl har pr. 2. juni fratrådt sin stilling som forskningsassistent

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER CURRICULUM VITAE carsten.hendriksen@regionh.dk BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri 1.4.1989 Den medicinske

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Nyhedsbrev 3 marts 2014

Nyhedsbrev 3 marts 2014 Nyhedsbrev 3 marts 2014 Tilføjelser til medarbejderstaben Aktuelt ved DCHI Nyt ph.d. projekt Ph.d. studerende Lars Oddershede ved University of York Udgivelser siden sidst Formidling af forskningsresultater

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie.

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Projektbeskrivelse for cand.med. Louise Mahncke. Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Institution: Forskningsenheden

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Ph.d.-afhandling med titlen "Omkommet ved Brand", Aarhus Universitet, maj 1998

Ph.d.-afhandling med titlen Omkommet ved Brand, Aarhus Universitet, maj 1998 Peter Mygind Leth Professor, Head of Department Institute of Forensic Medicine Postal address: J. B. Winsløws Vej 17, 2. sal. 5000 Odense C Denmark Email: pleth@health.sdu.dk Fax: 65916227 Mobile: 60113003

Læs mere

Medlemmer af UCSFs bestyrelse

Medlemmer af UCSFs bestyrelse Medarbejdere i UCSF pr. 1. december 2002 Forskningsleder, ekstern lektor, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Seniorforsker, kultursociolog, ph.d. Helle Timm Seniorforsker, ekstern lektor, dr. i

Læs mere