EN KONSULENT TAKKER AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN KONSULENT TAKKER AF"

Transkript

1 FYN BOLD Nr. 1 Marts årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB

2 2 FYN BOLD 1/2009

3 FYN BOLD Nr. 1 Marts årgang UDGIVER Fyns Boldspil Union Stadionvej 50, opg. C 5200 Odense V Tlf.: Fax: ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN Hans Martin Møller FBU KOMMUNIKATION Hans Martin Møller Vagn-Aage Toft Peter Nielsen Ulrik Sundahl Sørensen REDAKTION Fyns Boldspil Union Tlf.: Fax: ANNONCER FL SportMarketing Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf.: Mail: De enkelte artikler i FYNBOLD behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med FBUs opfattelse og holdning. FORSIDE FOTO Foto: Per Kjærbye INDLÆG I BLADET Sendes til FBUs kontor. Næste nr. - nr udkommer 22. maj Deadline 17. april OPLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Formanden har ordet En konsulent takker af Fodboldrådet i Faaborg-Midtfyn... 9 Årtes idrætskommune FBU s fodboldrådssystem Ny struktur i fynsk kvindefodbold Emblemer og Hæder Delegeretmøde På delegeretmøde 2009 fik FBU valgt ny næstformand Nye dispensationsregler for B&U Johnny Mogensen udnævnt til æresmedlem Fodbolddommerens vigtigste egenskab FBU kurser forår Markedsfør klubben! Finalestævne i indefodbold 2008/ Indspark Energi Fyn kaster lys over fremtidens fodboldstjerner SPONSOR FOR ØENS HOLD! 1/2009 FYN BOLD 3

4 4 FYN BOLD 1/2009

5 Formanden har ordet Af: Thomas Bytoft FBU s formand Det var en stor glæde for bestyrelsen, at 47% af de fynske klubber mødte op til det årlige delegeretmøde. Det store fremmøde bekræfter os i, at de fynske klubledere ønsker nærvær og indflydelse på de politiske processer. Alle de fremsatte forslag blev godkendt, dem kan I se på FBUs hjemmeside. Håndbog For dem, der ikke deltog i delegeretmødet, bør jeg orientere om, at en vejledende afstemning om den eksisterende FBU håndbog viste, at et markant flertal var klar til at afskaffe den papirfremstillede håndbog til fordel for den elektroniske. FBUs bestyrelse har drøftet afstemningsresultatet og har besluttet, at vi i 2009 afskaffer den hidtidige håndbog, hvorefter klubberne/lederne/trænerne må søge oplysninger på FBUs hjemmeside. Vi ved godt, at der blandt vores dygtige, aktive medlemmer fortsat findes personer, der ikke er trygge ved de nuværende IT-tider, hvorfor klubberne fortsat vil kunne bestille dele af håndbogen i skriftlig form og muligvis udkommer der i august en mini håndbog med vigtige fakta. FBUs bestyrelse vil simpelthen sikre, at ingen ledere på Fyn mistes pga. en evt. dårlig kommunikation fra vores side. Mindeord I forbindelse med det årlige delegeretmøde har vi altid haft en flot tradition for at mindes anerkendte fodboldledere, som vi har mistet i det forgangne år. FBU gør, hvad der er muligt for at følge med i, hvad der sker i de enkelte klubber, men vi vil alligevel opfodre jer til at gøre os opmærksom på, hvis I mister klubledere. Valgene Omkring valgene til FBUs tillidsposter gik det som forventet. Bjarne Christensen Dalum IF erstatter Aage Sækmose, der i øvrigt fik overrakt såvel FBUs- som DBUs sølvnål. Torben Hansen, Haarby Boldklub blev nyvalgt til FBU Disciplinær som afløser for Johnny Mogensen, der på behørig vis blev udnævnt som unionens 15. æresmedlem. Endelig blev Henning Bahl, Faldsled/ Svanninge SG&IF, ny suppleant til FBU Disciplinær. Alle øvrige valg var genvalg. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med både de nye og de gamle ansigter. DBUs repræsentantskabsmøde Som dagsordenen ser ud, vil det blive et møde, hvor der ikke er lagt op til svære beslutninger. Der er 6 forslag, der omhandler: funktionsperioden for suppleanter for klubrepræsentanter i bestyrelsen, harmonisering af ankefrist med DIFs love, udgifter i forbindelse med voldgiftsretten, amatørbestemmelserne og ændring af propositioner fore Herre-LP. For FBUs side kan vi glæde os over, at Brenderup IFs dygtige leder, Henning Jørgensen, modtager Erik Hansens Ungdomslederpris. En velfortjent hæder til en kompetent, velvillig og altid meget aktiv klubleder. Økonomi Også i fodboldverdenen bliver vi nødt til at tage den nuværende recession alvorligt. Mange klubber mærker, at sponsorpengene ikke hænger så løst som tidligere, hvorfor klubberne enten må finde nye indtægtskilder eller spare på udgifterne. Endnu engang vil jeg opfordre jer til at se på kontingent- satserne. Det er fortsat utroligt billigt og sjovt at spille fodbold, og det er sundt og giver samtidig gode sociale kompetencer. Fair play Ved delegeretmødet brugte jeg i min formandsberetning megen tid på at tale om Fair Play. Ja, jeg opfordrede alle klubber til at fastlægge en Fair Play politik, der bl.a. indebærer, at alle trænere og ledere indkaldes til et møde før sæsonstarten, hvor de simpelthen får besked på, at klubben forlanger, at de går forrest i bestræbelserne om Fair Play på- og udenfor banen. Ligeledes bragte jeg i spil, at alle evt. røde kort skal drøftes i bestyrelsesregi, måske med yderligere karantæne til følge. Antallet af sager med vold og trusler mod fodbolddommere er takket være en række initiativer på landsplan faldet markant fra 2007 til 2008, men det er fortsat ikke godt nok. Vi må alle på banen. Har din klub fastsat et Fair Play møde med klubbens trænere og ledere? Til sidst vil jeg gerne ønske alle fynske klubber en god forårssæson. Thomas Bytoft 1/2009 FYN BOLD 5

6 6 FYN BOLD 1/2009

7 En konsulent takker af! Ved delegeretmødet blev FBUs konsulent Erik Andersen hyldet for sin indsats for fynsk fodbold. Han har efter knap 10 år som breddekonsulent valgt at søge nye græsgange. Erik giver her sit bud på tiden som konsulent ved Fyns Boldspil-Union. Af: Erik Andersen Ved min tiltrædelse den 1. august 1999 sagde jeg, at jeg glædede mig til at sætte fokus på lederne og den rolle, de spiller for at skabe en god klub. Mit udgangspunkt var: En god klub har en god ledelse. Jeg oplevede, at der ikke var tradition for, at ledere satte sig selv på dagsordenen i forhold til udvikling, kurser, uddannelse med mere. Den tradition var mere eller mindre forbeholdt trænere. Nu knap 10 år senere vil gerne slå fast, at det har været dejligt at være ude blandt alle de engagerede fynske ledere i fodboldklubberne og også, at lederne nu i højere grad sætter sig selv og dermed klubledelse på dagsordenen. Masser af berigende klubbesøg er det igennem tiden blevet til. Over en årrække besøgtes alle fynske klubber sammen med et medlem af FBUs bestyrelse. Vi blev altid godt modtaget. Vores opgave var at lytte til, hvad vi kunne bakke foreningerne op med og give udtryk for, hvad vi i unionen kunne gøre bedre for klubberne - ude i klubberne. Et år før kommunesammenlægningen blev Projekt Individuel Klubudvikling søsat. Et meget spændende projekt at være en del af, idet der blev mulighed for virkelig at gå i dybden i klubben med præcis de processer, som klubben gerne ville have gang i. Projekt formandsklub var en virkelig meningsfuld nyskabelse. Dannelse af netværk blandt 16 formænd sætter i den grad fokus på lederne i dansk fodbold, og stod det til mig, burde alle formænd få lejlighed til at danne netværk bakket op af unionen. En vigtig vej til, at klubledere kan føle sig værdsat og anerkendt. En egentlig lederuddannelse har været prøvet til i løbet af årtusindets første ni år. Nu kommer den, og jeg glæder mig meget over, at klubledere nu sidestilles med trænere i forhold til, at DBU og lokalunioner kan præstere et uddannelsestilbud. Der er rigtig mange driftsopgaver for lederne i vores klubber. Heldigvis er mange klubledere begyndt at fokusere mere på at få disse opgaver løst af personer uden for den egentlige ledelse i klubben - bestyrelsen. Det betyder forhåbentlig, at endnu mere tid og opmærksomhed kan bruges på at udvikle klubberne. Tiden med Det fynske Fodbolduniversitet har været fantastisk. Fra at have startet med kursister som medier, at have kæmpet med aflysninger, at have stået uden kunststofbane, til nu at opleve ca. 120 deltagere i gennemsnit på kurserne, har været helt specielt. At dygtige instruktører har haft tid og lyst til at komme til Fyn, og at trænere har villet slippe de varme stuer for at gå på kursus i stort tal, har været spændende at være en del af. FBUs 100 års jubilæum var også en stor oplevelse. Et jubilæum, som blev fejret med flotte arrangementer og stor opbakning fra omverden og presse. Fodbold har fået en enestående mulighed for virkelig medvind. Forskere har godtgjort, at det er en komplet måde at motionere på. Bedre end at løbe, som jo ellers er nærmest en folkesport i disse år. At de sociale værdier samtidig kan fremmes i rigt mål i fodboldklubberne, er jo bare den gevinst, der gør den idrætsgren komplet. Det er mit håb, at der er gang i så meget rundt omkring på Fyn, at vi vil se vores fodboldklubber blomstre med en masse aktivitet blandt spillere, trænere, ledere og forældre. Sådan nogle klubber aftvinger respekt i alle lokalområder og giver områdets beboere lyst til at være med. Tak for mange gode år i fynsk fodbold og held og lykke fremover. 1/2009 FYN BOLD 7

8 8 FYN BOLD 1/2009

9 I Faaborg-Midtfyn sker der altid noget. Her er vi til Fionia Bank Cup i Horne Fodboldrådet i Faaborg-Midtfyn hvad laver man egentlig der? Af: Steen Klingenberg Faldsled/Svanninge SG & IF og Faaborg-Midtfyn fodboldråd Dette er en beretning om mine erfaringer som klubmand i et lokalt fodboldråd. Efter en famlende start har det givet mig mange gode og spændende oplevelser og udfordringer. Og det kan varmt anbefales! En svær fødsel For ca. 3½ år siden spurgte formanden i Faldsled/Svanninge SG & IF, om det ikke var noget for mig at blive F/S s repræsentant i et nyt organ, som skulle opbygges i FBU regi. Fodboldråd var navnet på dette nye initiativ. Ret meget andet vidste hun faktisk ikke bortset fra, at det skulle være et fælles talerør for klubberne i de nye fynske storkommuner i vores tilfælde Faaborg-Midtfyn Kommune. På dette tidspunkt var jeg rent fodboldmæssigt kun træner for U-10- pigerne, og ikke synderligt involveret i F/S ledelse, så formanden havde let spil, forstået på den måde, at jeg hoppede på opgaven uden rigtigt at vide, hvad jeg egentlig gik ind til. Men eftersom det smagte af fodbold og udvikling, så var det sikkert noget for mig, så jeg takkede ja og gik ind i arbejdet med oprejst pande. Jeg husker første møde i fodboldrådet som noget rodet nogle kom for sent, FBUs bestyrelsesrepræsentant havde med kort respit været nødt til at melde afbud, en tredje og en fjerde kom slet ikke helt ærligt, så var jeg meget tæt på at sige fra efter denne aften, da det ikke var en stil, som jeg genkendte fra min egen klub. Godt nok er det frivilligt arbejde, men det virkede lidt for frivilligt. Af i dag ukendte årsager gav jeg det en chance til, og det var, set i bakspejlet, nu godt nok. På det næste møde, hvor ovennævnte bestyrelsesrepræsentant i skikkelse af Gordon Kirt medvirkede, mødte alle til tiden, og kun et medlem måtte melde afbud. Tingene begyndte at tage form og Gordon Kirt blev en vigtig fødselshjælper og sparringspartner for vores fodboldråd. Hvordan skulle vi arbejde? Vi brugte fra start en hel del tid og snak på, om vi skulle lave vedtægter for vores råd, da FBU ikke havde udstukket retningslinjer for dette. Spørgsmålene var mange og jeg nævner i flæng: Hvordan vi skulle vi organisere os? Formand eller ikke formand? Undergrupper eller ej? osv. De bundne opgaver omkring Guldtræning, Guldtrænere og Kommunehold var også på tapetet fra start, og her var fodboldrådet heldigvis begunstiget af, at et medlem med 1/2009 FYN BOLD 9

10 Kom og mød hele verden DANA CUP juli 2009 Danmarks største sports event og verdens mest internationale fodboldturnering for ungdomshold. 850 hold deltager fra over 45 forskellige lande. Man møder tusindvis af unge fra hele verden, og der er altid internationale puljer. En glimrende organisation og en meget høj servicekvalitet. Alle kampe afvikles på de mest fremragende græsbaner i trygge omgivelser. Der er gratis afhentning ved færger, tog og fly i hele Nordjylland. Dana Cup har også sit eget gratis interne transportsystem mellem skoler og anlæg. Aldersgrænser 2009: Drenge: B19, B17, B16, B15, B14, B13, B12(7), B11(7) Piger: G19, G17, G16, G15, G14, G13, G12(7) Transport: Læs mere og tilmelding online: Vælg mellem kr. 200,- i transporttilskud eller... Vi kan tilbyde Jer at blive hentet og bragt fra og til Jeres klubhus på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland for kun kr. 200,- per person. DANA CUP HJØRRING P.O. Box Hjørring Denmark Phone Fax Come meet the World 10 FYN BOLD 1/2009

11 solid trænerbaggrund tog det overordnede ansvar for denne opgave så langt så godt. Men hvad skulle vi egentlig lave? I Faaborg-Midtfyn blev på næsten samme tid oprettet et Idrætssamvirke, som måske skulle være kommunens link ud til alle idrætsforeningerne i kommunen, også fodboldklubberne. Her havde vi fra begyndelsen en udfordring, som skulle tackles. Skulle vi gå i tæt samarbejde med Idrætssamvirket? Skulle vi holde en hvis kontakt, eller skulle vi gå selv, da fodbolden i størrelse og type af udfordringer kunne risikere at drukne blandt de øvrige idrætsgrene, hvis vi ikke sørgede for at være klare i spyttet? Efter lidt frem og tilbage valgte vi en mellemløsning. Vi oprettede en uformel kontakt til Idrætssamvirket via et af deres medlemmer, som kom fra fodboldens verden, men besluttede samtidig, at fodboldrådet i Faaborg- Midtfyn fra første færd tydeligt skulle markere sin helt egen selvstændige profil. Et synligt fodboldråd hvordan sikrer man det? Vi kunne alle konstatere, at ingen overhovedet ingen - hverken i vores egen fodboldkreds eller i vores omgivelser i øvrigt, kendte til det nye fodboldråd. Det var altså vigtigt at få en eller anden form for mediestrategi på banen, så vi blev synlige (uden at det i øvrigt skal lyde alt for professionelt det er vist mere set i efterrationaliseringens lys). For at lave en sådan strategi var vi nødt til at have noget konkret at gå ud fra. Fodboldrådet besluttede, at vi ikke fra start skulle gabe over for meget, selvom der, efterhånden som møderne tog form, kom flere og flere spændende og vigtige emner på bordet. Vi besluttede derfor at arbejde ud fra devisen om få opgaver af høj kvalitet. Derved sikrede vi et godt produkt, som fodboldrådet kunne stå inde for, og som ville udbrede kendskabet om fodboldrådets arbejde. Fokus på fastholdelse blev til et indendørs stævne for piger Vi lagde ud med at vælge følgende 3 fokusområder for fodboldrådet for : Fastholdelse, Pigefodbold og Indendørs fodbold. Det var emner, som vi kunne kombinere på kryds og tværs. Midt i al snakken kom ideen med i fastholdelsens tegn at afholde et indendørs fodboldstævne udelukkende for piger. Og hvis vi så inviterede kommunalbestyrelsen til en show kamp, så ville pressen uden tvivl dukke op. Planen lykkedes over al forventning. Klubberne i kommunen bakkede op omkring stævnet, så Gislev Hallen fyldtes for en hel dag. Piger fra U-6 startede tidligt, og sidst på dagen afsluttede de store U-17-tøser stævnet. 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer med borgmester Bo Andersen i spidsen meldte sig til en showkamp, så allerede inden stævnet fik vi hævet kendskabsniveauet til fodboldrådet overfor både klubber og kommune via den lokale og den regionale presse. Pressen var i øvrigt også til stede på selve stævnedagen, da politikere i uvante situationer traditionelt giver aviserne dagens gode overskrifter. Dette gav også god omtale af fodboldrådet. Stævnet klappede perfekt, måske lige bortset fra, at vi fik afholdt mesterskaber i alle årgange, hvilket ikke var helt i tråd med de på dette tidspunkt nye tanker for udvikling af børnefodbold. Vi har ved de senere indendørsstævner, hvor også drengene er kommet med, rettet til efter principperne i Holdninger & Handlinger. I år afholdes stævnet i samarbejde med Ringe BK i Midtfyns Fritidscenter den 28. februar og 1. marts. Fra ukendt til anerkendt fodboldråd I mellemtiden fik vi ligeledes konstitueret os med formand, kasserer, udvalg, 2 årlige nyhedsbreve til klubberne, osv. En tydelig organisation viste sig hurtigt nødvendig, hvis vi ville gøre os forhåbninger om at bide skeer med omgivelserne, det være sig kommune, medier, Idrætssamvirke, Folkeoplysningsforbund, osv. Den spæde kontakt, som vi via stævnet fik til kommunen, blev efterfølgende udbygget til et tæt samarbejde med Plan og Natur, som er den afdeling, der passer kommunens grønne områder, lysanlæg, klubhuse, mv. Nu havde borgmester og øvrige politikere via deltagelsen i stævnet blåstemplet fodboldrådet, og på det første årsmøde stillede nævnte afdeling beredvilligt op med information 1/2009 FYN BOLD 11

12 12 FYN BOLD 1/2009

13 om, hvordan deres drift af fodboldens faciliteter foregår. Mødet med kommunen betød ikke, at klubberne var enige i alt, hvad der blev fremlagt, men der opstod en tydelig forståelse for de udfordringer, som kommunen dagligt håndterer, når f.eks. vejr og vind er en uundgåelig medspiller i det tidlige forår og hen på efteråret, økonomiske rammer, mv. Samarbejdet er fortsat, og også på årsmødet i 2008 deltog kommunen til alles tilfredshed. Gå efter kunstgræsbaner lyder en af FBUs anbefalinger til fodboldrådene Fodboldrådet har ikke direkte medvirket til anlæg af kommunens første kunstgræsbane, da dette udviklingsarbejde blev igangsat inden fodboldrådet opstod. Fodboldrådet valgte en neutral holdning til spørgsmålet om placeringen, men bakkede selvfølgelig i hele forløbet 100% op omkring den kunstgræsbane, som anlægges i Svanninge. Kommunehold og kommunestævner i Horne Horne f.s. har være meget aktiv i forhold til at huse kommuneholdet. Allerede i sommeren 2007 lavede Horne f.s. - som optakt til storkampen mellem Werder Bremen og Esbjerg f.b. - en mini-turnering for kommuneholdene fra Assens, Svendborg og Faaborg-Midtfyn. Det blev en kæmpe oplevelse for de involverede drenge at spille på den samme bane, som stjernerne senere betrådte. Siden afviklede Horne med stor dygtighed den ene afdeling af kommunestævnet i 2008, Fionia Bank Cup, hvor FBUs to trænerkoordinatorer for første gang testede det nye kommunestævne-koncept, hvor tekniske og motoriske øvelser blev en væsentlig del af stævnet. Sig ja til fodboldrådet! Arbejdet med opbygningen og udviklingen af fodboldrådet har været en meget spændende proces at være involveret i. Jeg har lært mange nye mennesker at kende og er samtidig kommet tæt på fynsk fodbold til gavn for ikke blot mig selv, men så sandelig også den klub, jeg i dagligdagen repræsenterer. At involvere sig i denne type arbejde betyder nemlig, at man hurtigere kan hjemtage de nye tanker og strømninger til ens eget lokalområde. Jeg skal derfor slutte artiklen af med at opfordre alle med bare den mindste smule interesse for fodbold, til at tage en tørn i arbejdet med at udvikle fynsk fodbold. Så når din formand på et tidspunkt prikker dig på skulderen, så sig ja tak til at gå ind i dit lokale fodboldråd. Jeg gav det en ekstra chance efter en lidt tung start, men det har jeg ikke fortrudt. Fremtiden er individuel Vi tror ikke på pakke- eller standardløsninger. Når vi rådgiver dig, skal du altid forvente at få løsninger, som passer til netop dine behov. Fremtiden er din og ikke alle andres og det er derfor, vi kalder os din fremtids bank. A5_DBUbredformat.indd 1 2/1/08 9:49:54 AM 1/2009 FYN BOLD 13

14 14 FYN BOLD 1/2009

15 Kommunen blev ved Sport 2008 kåret for deres store indsats inden for idræt. FBU indgår nu i et samarbejde med kommunen omkring uddannelse af lærere og pædagoger i aldersrelateret træning. Svendborg Kommune - Årets idrætskommune Af: Kasper Olesen Fodboldrådskonsulent Da Svendborg Kommune og Team Danmark i 2007 indgik en samarbejdsaftale om at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen i Svendborg Kommune, var noget af det man forpligtede sig til bl.a., at: - der stiles imod at sikre brobygning mellem idrætsskolen og de stedlige idrætsklubber - der stiles imod etablering af generelle aldersrelaterede træningstilbud i klasse. I den sammenhæng skulle Svendborg Kommune udforme en børneidrætspolitik. Heldigvis er Fyn ikke så stor, så da der blev banket på vandrørene om det spændende projekt, man var i gang med på Sydfyn, indledte FBU et samarbejde med Svendborg Kommune. Efter mit første besøg hos Sport Study Sydfyn, som er den del af kommunen, der tager sig af arbejdet med foreningerne og de arbejdsopgaver, Team Danmark samarbejdet medfører, kunne jeg med det samme både se og mærke, at der var et sted fyldt med gode ideer. Der var et kæmpe drive, og så var der styr på tingene. Efter at have udvekslet ideer og talt sammen nogle gange lå det klart, at det var ud fra ovenstående målsætninger, at der kunne laves et projekt, som ville være en win win situation for alle parter. Den model vi nåede frem til er, at Svendborg Kommune, Fodboldrådet i Svendborg og FBU afvikler en inspirationsdag for trænere i kommunens klubber samt lærere og pædagoger fra alle kommunens institutioner. Dagen skal tage udgangspunkt i principperne for Aldersrelateret Træning, og FBU har i den forbindelse fået udviklet et unikt koncept i samarbejde med Thomas Frank, U-16- og U-17 landstræner, samt medforfatter til DBUs bog om Aldersrelateret Træning. Med den kontakt, som gerne skulle skabes på denne dag, håber vi at kunne åbne op for en dialog mellem skole og klub til glæde for børnene. Også fodboldrådet spiller en rolle i fremtiden, da det er tanken, at de ved fremtidige kurser også inviterer lærere og pædagoger. Grunden til, at der bliver sat fokus på Aldersrelateret Træning, er de grundlæggende tanker, der ligger bag - nemlig: Børnene skal udvikle deres kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til deres udvikling. Aldersrelateret Træning tager udgangspunkt i hele barnets udvikling. Træningen af børn fra 5 14 år skal være bedre og sjovere. Den motoriske basis det giver, er gavnlig hvad enten vi taler om folkesundheden eller eliten. Netop det at børnene kommer til at få udfordringer på lige deres niveau, hvad enten det er i skolen, SFOen eller i klubben, skulle meget gerne være med til, at børnene finder en større glæde ved at bevæge sig. En konsekvens heraf bliver forhåbentlig, at flere vil søge ned i den lokale fodboldklub, ligesom de spillere, der er i klubberne, fastholdes i fodbolden. En anden ting man også kunne håbe på er, at lærere og pædagoger, som ikke tidligere har været tilknyttet nogen klub, nu ønsker et klubtilhørsforhold, da de igennem deres arbejde har fået positive idrætsoplevelser sammen med børnene. Også FBU Fodboldråd håber, at projektet i Svendborg bliver en succes, så det er noget, der kan brede sig over hele Fyn. Netop på Fyn har vi gode muligheder for at løfte sådan en opgave i samarbejde med fodboldrådene i alle de fynske kommuner udtaler Kim Johansen, formand for FBU Fodboldråd. 1/2009 FYN BOLD 15

16 FBU s fodboldrådssystem på vej Peter Rudbæk - forårets foredragsholder i Fodboldrådet i Middelfart Kommune. Foto: Per Kjærbye Af: John Jørgensen fodboldrådsformand Middelfart Kommune Nogle forhold i DBU peger i disse år i retning af planer om centralisering og standardisering. Talentarbejdet i lokalunionsregi er nu helt forsvundet og føres i en standardiseret udgave videre i DBUs system med fire centre, og sammenhængen i DBU s organisation med eksempelvis branding og sponsorering af organisationens LOGO har også medført, at FBU nu som binavn kan benævnes DBU-FYN. Der er mange gode grunde til at sådanne forhold bliver centralt besluttet og udmøntet i ensartede overskuelige modeller, men samtidig er der er i disse år andre gode grunde til, at der er opgaver, der decentraliseres og føres nærmere klubbernes hverdag. Det har vi heldigvis set her på Fyn med indføringen af det decentrale led mellem FBU og klubberne, i form af de kommunale fodboldråd. FBU har formuleret en række gode opstarts visioner for rådene, og der er samtidig givet stor frihed tilm at rådene kan eksperimentere med nye tiltag og afprøve egne forsøg og modeller for både det ene og det andet. FBU har med fremsynethed skabt et kommunalt udviklingsredskab tæt på klubberne, hvor metoden hverken styres af love eller regler, eller af bedrevidende formaninger og moralske opfordringer. Nej det er mere et praktisk eksperimentarium, hvor aktive, solide klubfolk, der på de lokale klubbers vegne kan skabe fælles solidaritet og muligheder for klubberne i et område i et tæt samarbejde med FBU. FBU har her vist sin egen forandringsproces i retning af større lydhørhed og åbenhed over for alt det, der rører sig ude i græsrødderne. Fodboldrådene kan, når de bliver brugt rigtigt og med omtanke, blive et neutralt redskab, som kan udvikle fælles solidariske løsninger til gavn for børne- og ungdomsfodbold i et nærmere afgrænset område. Især de(n) store klubber kan være med til at trække i opgaver til gavn for alle klubber i et område. Så hvis fodboldklubberne for alvor griber fat i dette fælles samarbejde med en god portion lokalt udsprunget korpsånd, og på nogle punkter kan overskride almindelige stærke klubfølelser og konkurrenceforhold, så vil dette nye netværkssamarbejde vise sig guld værd for et områdes foreninger. Selvfølgelig har en kommunes geografi og klubstruktur en afgørende indflydelse på dette samarbejdes muligheder og fællesskabsfølelse. Men ved åbenhed, holdningsafklaring og fælles mål kan man jo i processen hele tiden afprøve de enkelte områders potentiale og så eksperimentere med udvikling af det organisatoriske Guldæg. I det følgende omtales nogle områder, som vi i Middelfart Fodboldråd har taget fat i. Kurser fra DBU og FBU og inspirationsaftener Et af de områder, hvor fodboldrådene kan vise sig brugbare, er på kursusområdet. I Middelfart kommune har vi på opfordring fra årsmødet med held kunnet gennemføre et 11-mandsdommerkursus, og vi afholder også et 7-mands kamplederkursus i marts. Vi prøver for anden gang et større foredragsarrangement denne gang på Strib Idrætsefterskole. Første gang var i 2006 med Kasper Hjulmand omkring Holdninger og handlinger og denne gang er det DBU s uddannelseskonsulent Peter Rudbæk med et oplæg om Aldersrelateret træning og DBU/ Lokalunionernes kursustilbud. Alle klubbers trænere og ledere er inviteret til denne inspirationsaften, og via FBU kan andre områders klubber også komme med. Vi afholder i maj derefter det nye kursus i Aldersrelateret træning Foredraget er ment som en øjenåbner og en appetitvækker til at få langt flere af sted på gode fodboldkurser. 16 FYN BOLD 1/2009

17 til et guldæg Kommuneholdstræning i tre år med samme årgang Vi har i Middelfart besluttet at fortsætte samarbejdet med tilbud om udvikling af de bedste spillere i fodboldrådsregi. Årgang 95 spillere skal derfor her i foråret og i efteråret igen træne 6 gange sammen og spille nogle gode opvisningskampe eller være med til et stævne. Denne gang inviterer vi også pigerne fra årgang 95 med. Klubberne finansierer modellen i solidarisk fællesskab i forhold til medlemstallet. Og det er fodboldrådet, der klarer den praktiske opgave. Vi har ansat to klubtrænere til at forestå dem fælles opgave. Fra sommer begynder FBU med årgang 1996, hvor de så gennemfører opgaven for den periode, der kommer til at svare til elevtiden i 7. klasse. Vi fortsætter så med spillerne, når de går i 8. og 9. klasse, inden mange skal en tur på efterskole i 10. klasse. Vi håber på, at andre fodboldråd også gør dette, så vi kan mødes til en intensiv dyst om ære og godt fodboldspil. Vores projekt er på samme tid et spillerudviklingsprojekt og et fastholdelsesprojekt. Måske kan en god 3-årig proces med en årgang føre til et fælles hold i ynglingerækken og junior for piger Kommuntrænersamarbejdet Det bliver meget spændende med det koncept, som FBUs trænerkoordinatorer Chris Margaard og Anders Nielsen vil gennemføre i det kommende år. Her vil kommunetrænerne for årgang 1996 i fællesskab med de to trænerkoordinatorer udvælge et antal temaer og planlægge de seks kommunetræninger ud fra disse. Det skaber et forum for fælles samtale og solidaritet om god træning med fokus på spillerudvikling. Desuden er det fint, at der her i dette forår 2009 tilbydes fire Tema-Træner dage i hver kommune med fokus på både pigesom drengetræning. Synliggørelse af fodboldrådene og årsmødets muligheder Vi har lige udgivet og udsendt en lille folder om fodboldrådets opgaver og arrangementer. Mange klubfolk, trænere og ledere har endnu ikke kendskab nok til fodboldrådets opgaver og muligheder, og det svækker rådets muligheder for at gøre en større indsats. Vi tror på, at det er et spørgsmål om tid og fælles gode erfaringer inden rådsarbejdet udmønter sig i progressive projekter til alles gavn. En anden vigtig faktor er en opprioritering af årsmødet, som fodboldrådet nu står for. Her kan vigtige forhold drøftes og besluttes for områdets klubber, men her er det afgørende, at de personer klubberne sender, har kompetencen til at beslutte på klubbernes vegne. 1/2009 FYN BOLD 17

18 18 FYN BOLD 1/2009

19 Nye perspektiver for fodboldklubbernes sundhedsopgave Vores fodboldklubber har i de kommende år nye vigtige funktioner i lokalt regi. Fastholdelse af de unge og bedre sundhed for flere. Kommuners ansvar for befolkningens sundhed har jo placeret foreningernes tilbud i centrum, og især fodboldklubberne med deres høje medlemstal i de yngre årgange, og fodboldsportens nyligt påviste meget store sundhedsværdi, har givet fodboldsporten et særligt ansvar. Kan fodboldklubberne fastholde spillerne i de ældste ungdomsårgange ved på nye måder at tilbyde kamp, træning, nærværende voksenkontakt og nye samværsformer, så kan flere fastholdes i den gode sport med bedre sundhed til følge. Sundhed og god kondition kommer i vores sport gennem udvikling af vilje, kampånd, leg og sjov kappestrid. To kurser tilbydes i år via fodboldrådene - Teenagetræning og Pigetræning De nye store årgange med piger er nu inde i junioralderen, og det er nu, at klubberne skal udvikle et teenagekoncept med inspiration fra de to kurser. Der hvor mange piger er, der bliver drengene ofte længere tid. Analysen og vurderingen af de kommunale vilkår Det bliver spændende at iagttage, hvorledes fodboldrådene denne gang bliver involveret i kommunalvalget. Tilskudsformer, frivillighedspolitik, baneforhold, uddannelsestilskud og andre tiltag er opgaver, som rådene kan og gerne må fokusere på. Meget tyder på, at den udvikling vi har set med vanskeligere vilkår for det frivillige foreningsarbejde, vil fortsætte efter Jo bedre fodboldrådene kan få konkretiseret og få tydeliggjort ressourcetildelinger og forpligtende ansvarsfordelinger til opgaverne, jo bedre vilkår bør kunne fremmes gennem kommunalvalget. Fodboldrådet bør under alle omstændigheder med et åbent og ligeværdigt samarbejde med de kommunale folk, skabe de bedste forudsætninger for at vilkårene for klubbens baner og faciliteter er optimale. Andre gode opgaver Fodboldrådene har her i 2009 sørget for, at FBU kan udsende en fair play ambassadør til forskellige kampe i området. Det er en fin begyndelse til at vurdere den fremherskende mentalitet til udvalgte kampe. Måske kan hver klub inden længe selv udvikle et system og give en erfaren klubmand fair play opgaven til at skulle komme rundt på eget stadion og vurdere tilstanden - og om nødvendigt uddele materiale til almindelig eftertænksomhed. Måske skal vi helt derhen, så hver klub har en ansvarlig, før vi for alvor ser betydningen af den præventive effekt. Men en kommune fair player er en god start til at vurdere mulighederne. Kunstgræsbaner i alle kommuner og udvikling af vinterturneringer for klubberne er et andet spændende tiltag for fodboldrådene. Fra november til marts skal spillerne også gerne kunne udvikle sig lige så meget som i den øvrige periode af året, og det fordrer eksperimenter med en rigtig god vinterbane af kunstgræs. I hvert fald til stævner og kampe i weekender og aftener, for med de varme vintre vi har haft, kan mange klubber lige som Nørre Aaby IK og Brenderup IF fint arrangere Vikingetræning udendørs for børn og unge hele vinteren. Fremtiden for fodboldrådene I fodbold er det sådan, at i det øjeblik man er blevet fri foran mål, så skal der skydes præcist og udenom alle forhindringer, indtil bolden havner i kassen. På samme måde er det i disse år meget vigtigt, at klubberne investerer personer og måske kapital i fodboldrådenes muligheder for at kunne anvende de scoringschancer, der er blevet lukket op for foran målet. Fodboldrådene aflaster også klubberne i en del opgaver og koordinerer andre opgaver. Fodboldrådene ved efterhånden godt, hvilke opgaver klubberne selv skal varetage og hvilke opgaver, man med fordel kan arbejde med i rådsregi. I skal i klubberne ikke afvente og vurdere det, der sker udefra tag fat i rådene og drøft opgaveløsningerne med dem det er nu, vi er mange fri foran målet. Bolden skal hverken forbi målet eller ud over sidelinjen. Den skal i kassen mange gange det sker ved god kommunikation og gennemtænkte aftaler. 1/2009 FYN BOLD 19

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

EN TIRSDAG UDEN TALENTER

EN TIRSDAG UDEN TALENTER FYN BOLD Nr. 4 Oktober 2008 15. årgang EN TIRSDAG UDEN TALENTER FBU KURSER OG SEMINARER EFTERÅR 2008 KAMMERATSKAB FLYTTER GRÆNSER FIONIA BANK CUP 2008 Premier League La Liga Bundesliga Serie A Champions

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2007 14. årgang

FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2007 14. årgang FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2007 14. årgang ÅRETS BREDDEKLUB: TÅRUP IF TID OG NYTÆNKNING KAN GODT GÅ I SPÆND DA NYBORG KOM I FYNSSERIEN MARIENLYST - EN KLUB DER VIL MERE Aalborg City Cup 2008 AALBORG Kristi Himmelfart

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

FYN BOLD. Nr. 2 Maj 2007 14. årgang DET STARTEDE FOR 80 ÅR SIDEN TRE S ER BLEV TIL TEAM SYDFYN PROPOSITIONER 2007 - HVORDAN SPILLER VI

FYN BOLD. Nr. 2 Maj 2007 14. årgang DET STARTEDE FOR 80 ÅR SIDEN TRE S ER BLEV TIL TEAM SYDFYN PROPOSITIONER 2007 - HVORDAN SPILLER VI FYN BOLD Nr. 2 Maj 2007 14. årgang DET STARTEDE FOR 80 ÅR SIDEN TRE S ER BLEV TIL TEAM SYDFYN PROPOSITIONER 2007 - HVORDAN SPILLER VI ET LIV SOM REJSENDE MASSØR DIF LANCERER STOR TAKKEKAMPAGNE 2 FYN BOLD

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst JYSK fodbold December 2011 Mejrup er i storvækst Seniorbolden ruller igen i Ølgod Klassisk indefodbold vs. Futsal Succes med pigerne i Vrå Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk februar 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SIDSTE BANDE-DM - NU GÆLDER DET FUTSAL SANGEN OM LARSEN - GULD TIL JOHN FLØJLS-REVOLUTION FLØJLS-REVOLUTION - UNGDOMMEN

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009 Indhold Indhold Det skal være F.U.N. DBU til VM 3 3 Talenter udvikles i fællesskab

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

fodboldaugust 2013 Forældrene i spil TEMA: Danmarks mindste klub med tribune U12 Piger træner med modstanderen Fodboldgale piger i hjertet af Jylland

fodboldaugust 2013 Forældrene i spil TEMA: Danmarks mindste klub med tribune U12 Piger træner med modstanderen Fodboldgale piger i hjertet af Jylland JYSK fodboldaugust 2013 TEMA: Forældrene i spil U12 Piger træner med modstanderen Danmarks mindste klub med tribune Fodboldgale piger i hjertet af Jylland LEDER DBU Jyllands fodboldmagasin Råb mindre og

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

JYSK FODBOLD LÆS I DETTE NUMMER:

JYSK FODBOLD LÆS I DETTE NUMMER: JYSK FODBOLD OKTOBER 2007 LÆS I DETTE NUMMER: Gennembrud for sund kost-koncept Ribe Boldklub satser på holdninger Århusianske pokaldræbere tog det sidste stik Skjold Sæby bandlyser mobiltelefoner Serie

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD OKTOBER 2008 Ry fik forældrene ud af busken Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Et studie i Fair Play og det modsatte! Gennem flere år har DBU sat fokus

Læs mere

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010 Foto: Per Kjærbye RSBERETNING 2010 SKRIFTLIG BERETNING 2010 Af Formand Kurt Bagge-Hansen - Foto: Bakken & JJ Kommunikation Endnu et år er ved at være gået, og man må spørge sig selv, hvor blev det af.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere