EN KONSULENT TAKKER AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN KONSULENT TAKKER AF"

Transkript

1 FYN BOLD Nr. 1 Marts årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB

2 2 FYN BOLD 1/2009

3 FYN BOLD Nr. 1 Marts årgang UDGIVER Fyns Boldspil Union Stadionvej 50, opg. C 5200 Odense V Tlf.: Fax: ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN Hans Martin Møller FBU KOMMUNIKATION Hans Martin Møller Vagn-Aage Toft Peter Nielsen Ulrik Sundahl Sørensen REDAKTION Fyns Boldspil Union Tlf.: Fax: ANNONCER FL SportMarketing Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf.: Mail: De enkelte artikler i FYNBOLD behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med FBUs opfattelse og holdning. FORSIDE FOTO Foto: Per Kjærbye INDLÆG I BLADET Sendes til FBUs kontor. Næste nr. - nr udkommer 22. maj Deadline 17. april OPLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Formanden har ordet En konsulent takker af Fodboldrådet i Faaborg-Midtfyn... 9 Årtes idrætskommune FBU s fodboldrådssystem Ny struktur i fynsk kvindefodbold Emblemer og Hæder Delegeretmøde På delegeretmøde 2009 fik FBU valgt ny næstformand Nye dispensationsregler for B&U Johnny Mogensen udnævnt til æresmedlem Fodbolddommerens vigtigste egenskab FBU kurser forår Markedsfør klubben! Finalestævne i indefodbold 2008/ Indspark Energi Fyn kaster lys over fremtidens fodboldstjerner SPONSOR FOR ØENS HOLD! 1/2009 FYN BOLD 3

4 4 FYN BOLD 1/2009

5 Formanden har ordet Af: Thomas Bytoft FBU s formand Det var en stor glæde for bestyrelsen, at 47% af de fynske klubber mødte op til det årlige delegeretmøde. Det store fremmøde bekræfter os i, at de fynske klubledere ønsker nærvær og indflydelse på de politiske processer. Alle de fremsatte forslag blev godkendt, dem kan I se på FBUs hjemmeside. Håndbog For dem, der ikke deltog i delegeretmødet, bør jeg orientere om, at en vejledende afstemning om den eksisterende FBU håndbog viste, at et markant flertal var klar til at afskaffe den papirfremstillede håndbog til fordel for den elektroniske. FBUs bestyrelse har drøftet afstemningsresultatet og har besluttet, at vi i 2009 afskaffer den hidtidige håndbog, hvorefter klubberne/lederne/trænerne må søge oplysninger på FBUs hjemmeside. Vi ved godt, at der blandt vores dygtige, aktive medlemmer fortsat findes personer, der ikke er trygge ved de nuværende IT-tider, hvorfor klubberne fortsat vil kunne bestille dele af håndbogen i skriftlig form og muligvis udkommer der i august en mini håndbog med vigtige fakta. FBUs bestyrelse vil simpelthen sikre, at ingen ledere på Fyn mistes pga. en evt. dårlig kommunikation fra vores side. Mindeord I forbindelse med det årlige delegeretmøde har vi altid haft en flot tradition for at mindes anerkendte fodboldledere, som vi har mistet i det forgangne år. FBU gør, hvad der er muligt for at følge med i, hvad der sker i de enkelte klubber, men vi vil alligevel opfodre jer til at gøre os opmærksom på, hvis I mister klubledere. Valgene Omkring valgene til FBUs tillidsposter gik det som forventet. Bjarne Christensen Dalum IF erstatter Aage Sækmose, der i øvrigt fik overrakt såvel FBUs- som DBUs sølvnål. Torben Hansen, Haarby Boldklub blev nyvalgt til FBU Disciplinær som afløser for Johnny Mogensen, der på behørig vis blev udnævnt som unionens 15. æresmedlem. Endelig blev Henning Bahl, Faldsled/ Svanninge SG&IF, ny suppleant til FBU Disciplinær. Alle øvrige valg var genvalg. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med både de nye og de gamle ansigter. DBUs repræsentantskabsmøde Som dagsordenen ser ud, vil det blive et møde, hvor der ikke er lagt op til svære beslutninger. Der er 6 forslag, der omhandler: funktionsperioden for suppleanter for klubrepræsentanter i bestyrelsen, harmonisering af ankefrist med DIFs love, udgifter i forbindelse med voldgiftsretten, amatørbestemmelserne og ændring af propositioner fore Herre-LP. For FBUs side kan vi glæde os over, at Brenderup IFs dygtige leder, Henning Jørgensen, modtager Erik Hansens Ungdomslederpris. En velfortjent hæder til en kompetent, velvillig og altid meget aktiv klubleder. Økonomi Også i fodboldverdenen bliver vi nødt til at tage den nuværende recession alvorligt. Mange klubber mærker, at sponsorpengene ikke hænger så løst som tidligere, hvorfor klubberne enten må finde nye indtægtskilder eller spare på udgifterne. Endnu engang vil jeg opfordre jer til at se på kontingent- satserne. Det er fortsat utroligt billigt og sjovt at spille fodbold, og det er sundt og giver samtidig gode sociale kompetencer. Fair play Ved delegeretmødet brugte jeg i min formandsberetning megen tid på at tale om Fair Play. Ja, jeg opfordrede alle klubber til at fastlægge en Fair Play politik, der bl.a. indebærer, at alle trænere og ledere indkaldes til et møde før sæsonstarten, hvor de simpelthen får besked på, at klubben forlanger, at de går forrest i bestræbelserne om Fair Play på- og udenfor banen. Ligeledes bragte jeg i spil, at alle evt. røde kort skal drøftes i bestyrelsesregi, måske med yderligere karantæne til følge. Antallet af sager med vold og trusler mod fodbolddommere er takket være en række initiativer på landsplan faldet markant fra 2007 til 2008, men det er fortsat ikke godt nok. Vi må alle på banen. Har din klub fastsat et Fair Play møde med klubbens trænere og ledere? Til sidst vil jeg gerne ønske alle fynske klubber en god forårssæson. Thomas Bytoft 1/2009 FYN BOLD 5

6 6 FYN BOLD 1/2009

7 En konsulent takker af! Ved delegeretmødet blev FBUs konsulent Erik Andersen hyldet for sin indsats for fynsk fodbold. Han har efter knap 10 år som breddekonsulent valgt at søge nye græsgange. Erik giver her sit bud på tiden som konsulent ved Fyns Boldspil-Union. Af: Erik Andersen Ved min tiltrædelse den 1. august 1999 sagde jeg, at jeg glædede mig til at sætte fokus på lederne og den rolle, de spiller for at skabe en god klub. Mit udgangspunkt var: En god klub har en god ledelse. Jeg oplevede, at der ikke var tradition for, at ledere satte sig selv på dagsordenen i forhold til udvikling, kurser, uddannelse med mere. Den tradition var mere eller mindre forbeholdt trænere. Nu knap 10 år senere vil gerne slå fast, at det har været dejligt at være ude blandt alle de engagerede fynske ledere i fodboldklubberne og også, at lederne nu i højere grad sætter sig selv og dermed klubledelse på dagsordenen. Masser af berigende klubbesøg er det igennem tiden blevet til. Over en årrække besøgtes alle fynske klubber sammen med et medlem af FBUs bestyrelse. Vi blev altid godt modtaget. Vores opgave var at lytte til, hvad vi kunne bakke foreningerne op med og give udtryk for, hvad vi i unionen kunne gøre bedre for klubberne - ude i klubberne. Et år før kommunesammenlægningen blev Projekt Individuel Klubudvikling søsat. Et meget spændende projekt at være en del af, idet der blev mulighed for virkelig at gå i dybden i klubben med præcis de processer, som klubben gerne ville have gang i. Projekt formandsklub var en virkelig meningsfuld nyskabelse. Dannelse af netværk blandt 16 formænd sætter i den grad fokus på lederne i dansk fodbold, og stod det til mig, burde alle formænd få lejlighed til at danne netværk bakket op af unionen. En vigtig vej til, at klubledere kan føle sig værdsat og anerkendt. En egentlig lederuddannelse har været prøvet til i løbet af årtusindets første ni år. Nu kommer den, og jeg glæder mig meget over, at klubledere nu sidestilles med trænere i forhold til, at DBU og lokalunioner kan præstere et uddannelsestilbud. Der er rigtig mange driftsopgaver for lederne i vores klubber. Heldigvis er mange klubledere begyndt at fokusere mere på at få disse opgaver løst af personer uden for den egentlige ledelse i klubben - bestyrelsen. Det betyder forhåbentlig, at endnu mere tid og opmærksomhed kan bruges på at udvikle klubberne. Tiden med Det fynske Fodbolduniversitet har været fantastisk. Fra at have startet med kursister som medier, at have kæmpet med aflysninger, at have stået uden kunststofbane, til nu at opleve ca. 120 deltagere i gennemsnit på kurserne, har været helt specielt. At dygtige instruktører har haft tid og lyst til at komme til Fyn, og at trænere har villet slippe de varme stuer for at gå på kursus i stort tal, har været spændende at være en del af. FBUs 100 års jubilæum var også en stor oplevelse. Et jubilæum, som blev fejret med flotte arrangementer og stor opbakning fra omverden og presse. Fodbold har fået en enestående mulighed for virkelig medvind. Forskere har godtgjort, at det er en komplet måde at motionere på. Bedre end at løbe, som jo ellers er nærmest en folkesport i disse år. At de sociale værdier samtidig kan fremmes i rigt mål i fodboldklubberne, er jo bare den gevinst, der gør den idrætsgren komplet. Det er mit håb, at der er gang i så meget rundt omkring på Fyn, at vi vil se vores fodboldklubber blomstre med en masse aktivitet blandt spillere, trænere, ledere og forældre. Sådan nogle klubber aftvinger respekt i alle lokalområder og giver områdets beboere lyst til at være med. Tak for mange gode år i fynsk fodbold og held og lykke fremover. 1/2009 FYN BOLD 7

8 8 FYN BOLD 1/2009

9 I Faaborg-Midtfyn sker der altid noget. Her er vi til Fionia Bank Cup i Horne Fodboldrådet i Faaborg-Midtfyn hvad laver man egentlig der? Af: Steen Klingenberg Faldsled/Svanninge SG & IF og Faaborg-Midtfyn fodboldråd Dette er en beretning om mine erfaringer som klubmand i et lokalt fodboldråd. Efter en famlende start har det givet mig mange gode og spændende oplevelser og udfordringer. Og det kan varmt anbefales! En svær fødsel For ca. 3½ år siden spurgte formanden i Faldsled/Svanninge SG & IF, om det ikke var noget for mig at blive F/S s repræsentant i et nyt organ, som skulle opbygges i FBU regi. Fodboldråd var navnet på dette nye initiativ. Ret meget andet vidste hun faktisk ikke bortset fra, at det skulle være et fælles talerør for klubberne i de nye fynske storkommuner i vores tilfælde Faaborg-Midtfyn Kommune. På dette tidspunkt var jeg rent fodboldmæssigt kun træner for U-10- pigerne, og ikke synderligt involveret i F/S ledelse, så formanden havde let spil, forstået på den måde, at jeg hoppede på opgaven uden rigtigt at vide, hvad jeg egentlig gik ind til. Men eftersom det smagte af fodbold og udvikling, så var det sikkert noget for mig, så jeg takkede ja og gik ind i arbejdet med oprejst pande. Jeg husker første møde i fodboldrådet som noget rodet nogle kom for sent, FBUs bestyrelsesrepræsentant havde med kort respit været nødt til at melde afbud, en tredje og en fjerde kom slet ikke helt ærligt, så var jeg meget tæt på at sige fra efter denne aften, da det ikke var en stil, som jeg genkendte fra min egen klub. Godt nok er det frivilligt arbejde, men det virkede lidt for frivilligt. Af i dag ukendte årsager gav jeg det en chance til, og det var, set i bakspejlet, nu godt nok. På det næste møde, hvor ovennævnte bestyrelsesrepræsentant i skikkelse af Gordon Kirt medvirkede, mødte alle til tiden, og kun et medlem måtte melde afbud. Tingene begyndte at tage form og Gordon Kirt blev en vigtig fødselshjælper og sparringspartner for vores fodboldråd. Hvordan skulle vi arbejde? Vi brugte fra start en hel del tid og snak på, om vi skulle lave vedtægter for vores råd, da FBU ikke havde udstukket retningslinjer for dette. Spørgsmålene var mange og jeg nævner i flæng: Hvordan vi skulle vi organisere os? Formand eller ikke formand? Undergrupper eller ej? osv. De bundne opgaver omkring Guldtræning, Guldtrænere og Kommunehold var også på tapetet fra start, og her var fodboldrådet heldigvis begunstiget af, at et medlem med 1/2009 FYN BOLD 9

10 Kom og mød hele verden DANA CUP juli 2009 Danmarks største sports event og verdens mest internationale fodboldturnering for ungdomshold. 850 hold deltager fra over 45 forskellige lande. Man møder tusindvis af unge fra hele verden, og der er altid internationale puljer. En glimrende organisation og en meget høj servicekvalitet. Alle kampe afvikles på de mest fremragende græsbaner i trygge omgivelser. Der er gratis afhentning ved færger, tog og fly i hele Nordjylland. Dana Cup har også sit eget gratis interne transportsystem mellem skoler og anlæg. Aldersgrænser 2009: Drenge: B19, B17, B16, B15, B14, B13, B12(7), B11(7) Piger: G19, G17, G16, G15, G14, G13, G12(7) Transport: Læs mere og tilmelding online: Vælg mellem kr. 200,- i transporttilskud eller... Vi kan tilbyde Jer at blive hentet og bragt fra og til Jeres klubhus på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland for kun kr. 200,- per person. DANA CUP HJØRRING P.O. Box Hjørring Denmark Phone Fax Come meet the World 10 FYN BOLD 1/2009

11 solid trænerbaggrund tog det overordnede ansvar for denne opgave så langt så godt. Men hvad skulle vi egentlig lave? I Faaborg-Midtfyn blev på næsten samme tid oprettet et Idrætssamvirke, som måske skulle være kommunens link ud til alle idrætsforeningerne i kommunen, også fodboldklubberne. Her havde vi fra begyndelsen en udfordring, som skulle tackles. Skulle vi gå i tæt samarbejde med Idrætssamvirket? Skulle vi holde en hvis kontakt, eller skulle vi gå selv, da fodbolden i størrelse og type af udfordringer kunne risikere at drukne blandt de øvrige idrætsgrene, hvis vi ikke sørgede for at være klare i spyttet? Efter lidt frem og tilbage valgte vi en mellemløsning. Vi oprettede en uformel kontakt til Idrætssamvirket via et af deres medlemmer, som kom fra fodboldens verden, men besluttede samtidig, at fodboldrådet i Faaborg- Midtfyn fra første færd tydeligt skulle markere sin helt egen selvstændige profil. Et synligt fodboldråd hvordan sikrer man det? Vi kunne alle konstatere, at ingen overhovedet ingen - hverken i vores egen fodboldkreds eller i vores omgivelser i øvrigt, kendte til det nye fodboldråd. Det var altså vigtigt at få en eller anden form for mediestrategi på banen, så vi blev synlige (uden at det i øvrigt skal lyde alt for professionelt det er vist mere set i efterrationaliseringens lys). For at lave en sådan strategi var vi nødt til at have noget konkret at gå ud fra. Fodboldrådet besluttede, at vi ikke fra start skulle gabe over for meget, selvom der, efterhånden som møderne tog form, kom flere og flere spændende og vigtige emner på bordet. Vi besluttede derfor at arbejde ud fra devisen om få opgaver af høj kvalitet. Derved sikrede vi et godt produkt, som fodboldrådet kunne stå inde for, og som ville udbrede kendskabet om fodboldrådets arbejde. Fokus på fastholdelse blev til et indendørs stævne for piger Vi lagde ud med at vælge følgende 3 fokusområder for fodboldrådet for : Fastholdelse, Pigefodbold og Indendørs fodbold. Det var emner, som vi kunne kombinere på kryds og tværs. Midt i al snakken kom ideen med i fastholdelsens tegn at afholde et indendørs fodboldstævne udelukkende for piger. Og hvis vi så inviterede kommunalbestyrelsen til en show kamp, så ville pressen uden tvivl dukke op. Planen lykkedes over al forventning. Klubberne i kommunen bakkede op omkring stævnet, så Gislev Hallen fyldtes for en hel dag. Piger fra U-6 startede tidligt, og sidst på dagen afsluttede de store U-17-tøser stævnet. 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer med borgmester Bo Andersen i spidsen meldte sig til en showkamp, så allerede inden stævnet fik vi hævet kendskabsniveauet til fodboldrådet overfor både klubber og kommune via den lokale og den regionale presse. Pressen var i øvrigt også til stede på selve stævnedagen, da politikere i uvante situationer traditionelt giver aviserne dagens gode overskrifter. Dette gav også god omtale af fodboldrådet. Stævnet klappede perfekt, måske lige bortset fra, at vi fik afholdt mesterskaber i alle årgange, hvilket ikke var helt i tråd med de på dette tidspunkt nye tanker for udvikling af børnefodbold. Vi har ved de senere indendørsstævner, hvor også drengene er kommet med, rettet til efter principperne i Holdninger & Handlinger. I år afholdes stævnet i samarbejde med Ringe BK i Midtfyns Fritidscenter den 28. februar og 1. marts. Fra ukendt til anerkendt fodboldråd I mellemtiden fik vi ligeledes konstitueret os med formand, kasserer, udvalg, 2 årlige nyhedsbreve til klubberne, osv. En tydelig organisation viste sig hurtigt nødvendig, hvis vi ville gøre os forhåbninger om at bide skeer med omgivelserne, det være sig kommune, medier, Idrætssamvirke, Folkeoplysningsforbund, osv. Den spæde kontakt, som vi via stævnet fik til kommunen, blev efterfølgende udbygget til et tæt samarbejde med Plan og Natur, som er den afdeling, der passer kommunens grønne områder, lysanlæg, klubhuse, mv. Nu havde borgmester og øvrige politikere via deltagelsen i stævnet blåstemplet fodboldrådet, og på det første årsmøde stillede nævnte afdeling beredvilligt op med information 1/2009 FYN BOLD 11

12 12 FYN BOLD 1/2009

13 om, hvordan deres drift af fodboldens faciliteter foregår. Mødet med kommunen betød ikke, at klubberne var enige i alt, hvad der blev fremlagt, men der opstod en tydelig forståelse for de udfordringer, som kommunen dagligt håndterer, når f.eks. vejr og vind er en uundgåelig medspiller i det tidlige forår og hen på efteråret, økonomiske rammer, mv. Samarbejdet er fortsat, og også på årsmødet i 2008 deltog kommunen til alles tilfredshed. Gå efter kunstgræsbaner lyder en af FBUs anbefalinger til fodboldrådene Fodboldrådet har ikke direkte medvirket til anlæg af kommunens første kunstgræsbane, da dette udviklingsarbejde blev igangsat inden fodboldrådet opstod. Fodboldrådet valgte en neutral holdning til spørgsmålet om placeringen, men bakkede selvfølgelig i hele forløbet 100% op omkring den kunstgræsbane, som anlægges i Svanninge. Kommunehold og kommunestævner i Horne Horne f.s. har være meget aktiv i forhold til at huse kommuneholdet. Allerede i sommeren 2007 lavede Horne f.s. - som optakt til storkampen mellem Werder Bremen og Esbjerg f.b. - en mini-turnering for kommuneholdene fra Assens, Svendborg og Faaborg-Midtfyn. Det blev en kæmpe oplevelse for de involverede drenge at spille på den samme bane, som stjernerne senere betrådte. Siden afviklede Horne med stor dygtighed den ene afdeling af kommunestævnet i 2008, Fionia Bank Cup, hvor FBUs to trænerkoordinatorer for første gang testede det nye kommunestævne-koncept, hvor tekniske og motoriske øvelser blev en væsentlig del af stævnet. Sig ja til fodboldrådet! Arbejdet med opbygningen og udviklingen af fodboldrådet har været en meget spændende proces at være involveret i. Jeg har lært mange nye mennesker at kende og er samtidig kommet tæt på fynsk fodbold til gavn for ikke blot mig selv, men så sandelig også den klub, jeg i dagligdagen repræsenterer. At involvere sig i denne type arbejde betyder nemlig, at man hurtigere kan hjemtage de nye tanker og strømninger til ens eget lokalområde. Jeg skal derfor slutte artiklen af med at opfordre alle med bare den mindste smule interesse for fodbold, til at tage en tørn i arbejdet med at udvikle fynsk fodbold. Så når din formand på et tidspunkt prikker dig på skulderen, så sig ja tak til at gå ind i dit lokale fodboldråd. Jeg gav det en ekstra chance efter en lidt tung start, men det har jeg ikke fortrudt. Fremtiden er individuel Vi tror ikke på pakke- eller standardløsninger. Når vi rådgiver dig, skal du altid forvente at få løsninger, som passer til netop dine behov. Fremtiden er din og ikke alle andres og det er derfor, vi kalder os din fremtids bank. A5_DBUbredformat.indd 1 2/1/08 9:49:54 AM 1/2009 FYN BOLD 13

14 14 FYN BOLD 1/2009

15 Kommunen blev ved Sport 2008 kåret for deres store indsats inden for idræt. FBU indgår nu i et samarbejde med kommunen omkring uddannelse af lærere og pædagoger i aldersrelateret træning. Svendborg Kommune - Årets idrætskommune Af: Kasper Olesen Fodboldrådskonsulent Da Svendborg Kommune og Team Danmark i 2007 indgik en samarbejdsaftale om at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen i Svendborg Kommune, var noget af det man forpligtede sig til bl.a., at: - der stiles imod at sikre brobygning mellem idrætsskolen og de stedlige idrætsklubber - der stiles imod etablering af generelle aldersrelaterede træningstilbud i klasse. I den sammenhæng skulle Svendborg Kommune udforme en børneidrætspolitik. Heldigvis er Fyn ikke så stor, så da der blev banket på vandrørene om det spændende projekt, man var i gang med på Sydfyn, indledte FBU et samarbejde med Svendborg Kommune. Efter mit første besøg hos Sport Study Sydfyn, som er den del af kommunen, der tager sig af arbejdet med foreningerne og de arbejdsopgaver, Team Danmark samarbejdet medfører, kunne jeg med det samme både se og mærke, at der var et sted fyldt med gode ideer. Der var et kæmpe drive, og så var der styr på tingene. Efter at have udvekslet ideer og talt sammen nogle gange lå det klart, at det var ud fra ovenstående målsætninger, at der kunne laves et projekt, som ville være en win win situation for alle parter. Den model vi nåede frem til er, at Svendborg Kommune, Fodboldrådet i Svendborg og FBU afvikler en inspirationsdag for trænere i kommunens klubber samt lærere og pædagoger fra alle kommunens institutioner. Dagen skal tage udgangspunkt i principperne for Aldersrelateret Træning, og FBU har i den forbindelse fået udviklet et unikt koncept i samarbejde med Thomas Frank, U-16- og U-17 landstræner, samt medforfatter til DBUs bog om Aldersrelateret Træning. Med den kontakt, som gerne skulle skabes på denne dag, håber vi at kunne åbne op for en dialog mellem skole og klub til glæde for børnene. Også fodboldrådet spiller en rolle i fremtiden, da det er tanken, at de ved fremtidige kurser også inviterer lærere og pædagoger. Grunden til, at der bliver sat fokus på Aldersrelateret Træning, er de grundlæggende tanker, der ligger bag - nemlig: Børnene skal udvikle deres kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til deres udvikling. Aldersrelateret Træning tager udgangspunkt i hele barnets udvikling. Træningen af børn fra 5 14 år skal være bedre og sjovere. Den motoriske basis det giver, er gavnlig hvad enten vi taler om folkesundheden eller eliten. Netop det at børnene kommer til at få udfordringer på lige deres niveau, hvad enten det er i skolen, SFOen eller i klubben, skulle meget gerne være med til, at børnene finder en større glæde ved at bevæge sig. En konsekvens heraf bliver forhåbentlig, at flere vil søge ned i den lokale fodboldklub, ligesom de spillere, der er i klubberne, fastholdes i fodbolden. En anden ting man også kunne håbe på er, at lærere og pædagoger, som ikke tidligere har været tilknyttet nogen klub, nu ønsker et klubtilhørsforhold, da de igennem deres arbejde har fået positive idrætsoplevelser sammen med børnene. Også FBU Fodboldråd håber, at projektet i Svendborg bliver en succes, så det er noget, der kan brede sig over hele Fyn. Netop på Fyn har vi gode muligheder for at løfte sådan en opgave i samarbejde med fodboldrådene i alle de fynske kommuner udtaler Kim Johansen, formand for FBU Fodboldråd. 1/2009 FYN BOLD 15

16 FBU s fodboldrådssystem på vej Peter Rudbæk - forårets foredragsholder i Fodboldrådet i Middelfart Kommune. Foto: Per Kjærbye Af: John Jørgensen fodboldrådsformand Middelfart Kommune Nogle forhold i DBU peger i disse år i retning af planer om centralisering og standardisering. Talentarbejdet i lokalunionsregi er nu helt forsvundet og føres i en standardiseret udgave videre i DBUs system med fire centre, og sammenhængen i DBU s organisation med eksempelvis branding og sponsorering af organisationens LOGO har også medført, at FBU nu som binavn kan benævnes DBU-FYN. Der er mange gode grunde til at sådanne forhold bliver centralt besluttet og udmøntet i ensartede overskuelige modeller, men samtidig er der er i disse år andre gode grunde til, at der er opgaver, der decentraliseres og føres nærmere klubbernes hverdag. Det har vi heldigvis set her på Fyn med indføringen af det decentrale led mellem FBU og klubberne, i form af de kommunale fodboldråd. FBU har formuleret en række gode opstarts visioner for rådene, og der er samtidig givet stor frihed tilm at rådene kan eksperimentere med nye tiltag og afprøve egne forsøg og modeller for både det ene og det andet. FBU har med fremsynethed skabt et kommunalt udviklingsredskab tæt på klubberne, hvor metoden hverken styres af love eller regler, eller af bedrevidende formaninger og moralske opfordringer. Nej det er mere et praktisk eksperimentarium, hvor aktive, solide klubfolk, der på de lokale klubbers vegne kan skabe fælles solidaritet og muligheder for klubberne i et område i et tæt samarbejde med FBU. FBU har her vist sin egen forandringsproces i retning af større lydhørhed og åbenhed over for alt det, der rører sig ude i græsrødderne. Fodboldrådene kan, når de bliver brugt rigtigt og med omtanke, blive et neutralt redskab, som kan udvikle fælles solidariske løsninger til gavn for børne- og ungdomsfodbold i et nærmere afgrænset område. Især de(n) store klubber kan være med til at trække i opgaver til gavn for alle klubber i et område. Så hvis fodboldklubberne for alvor griber fat i dette fælles samarbejde med en god portion lokalt udsprunget korpsånd, og på nogle punkter kan overskride almindelige stærke klubfølelser og konkurrenceforhold, så vil dette nye netværkssamarbejde vise sig guld værd for et områdes foreninger. Selvfølgelig har en kommunes geografi og klubstruktur en afgørende indflydelse på dette samarbejdes muligheder og fællesskabsfølelse. Men ved åbenhed, holdningsafklaring og fælles mål kan man jo i processen hele tiden afprøve de enkelte områders potentiale og så eksperimentere med udvikling af det organisatoriske Guldæg. I det følgende omtales nogle områder, som vi i Middelfart Fodboldråd har taget fat i. Kurser fra DBU og FBU og inspirationsaftener Et af de områder, hvor fodboldrådene kan vise sig brugbare, er på kursusområdet. I Middelfart kommune har vi på opfordring fra årsmødet med held kunnet gennemføre et 11-mandsdommerkursus, og vi afholder også et 7-mands kamplederkursus i marts. Vi prøver for anden gang et større foredragsarrangement denne gang på Strib Idrætsefterskole. Første gang var i 2006 med Kasper Hjulmand omkring Holdninger og handlinger og denne gang er det DBU s uddannelseskonsulent Peter Rudbæk med et oplæg om Aldersrelateret træning og DBU/ Lokalunionernes kursustilbud. Alle klubbers trænere og ledere er inviteret til denne inspirationsaften, og via FBU kan andre områders klubber også komme med. Vi afholder i maj derefter det nye kursus i Aldersrelateret træning Foredraget er ment som en øjenåbner og en appetitvækker til at få langt flere af sted på gode fodboldkurser. 16 FYN BOLD 1/2009

17 til et guldæg Kommuneholdstræning i tre år med samme årgang Vi har i Middelfart besluttet at fortsætte samarbejdet med tilbud om udvikling af de bedste spillere i fodboldrådsregi. Årgang 95 spillere skal derfor her i foråret og i efteråret igen træne 6 gange sammen og spille nogle gode opvisningskampe eller være med til et stævne. Denne gang inviterer vi også pigerne fra årgang 95 med. Klubberne finansierer modellen i solidarisk fællesskab i forhold til medlemstallet. Og det er fodboldrådet, der klarer den praktiske opgave. Vi har ansat to klubtrænere til at forestå dem fælles opgave. Fra sommer begynder FBU med årgang 1996, hvor de så gennemfører opgaven for den periode, der kommer til at svare til elevtiden i 7. klasse. Vi fortsætter så med spillerne, når de går i 8. og 9. klasse, inden mange skal en tur på efterskole i 10. klasse. Vi håber på, at andre fodboldråd også gør dette, så vi kan mødes til en intensiv dyst om ære og godt fodboldspil. Vores projekt er på samme tid et spillerudviklingsprojekt og et fastholdelsesprojekt. Måske kan en god 3-årig proces med en årgang føre til et fælles hold i ynglingerækken og junior for piger Kommuntrænersamarbejdet Det bliver meget spændende med det koncept, som FBUs trænerkoordinatorer Chris Margaard og Anders Nielsen vil gennemføre i det kommende år. Her vil kommunetrænerne for årgang 1996 i fællesskab med de to trænerkoordinatorer udvælge et antal temaer og planlægge de seks kommunetræninger ud fra disse. Det skaber et forum for fælles samtale og solidaritet om god træning med fokus på spillerudvikling. Desuden er det fint, at der her i dette forår 2009 tilbydes fire Tema-Træner dage i hver kommune med fokus på både pigesom drengetræning. Synliggørelse af fodboldrådene og årsmødets muligheder Vi har lige udgivet og udsendt en lille folder om fodboldrådets opgaver og arrangementer. Mange klubfolk, trænere og ledere har endnu ikke kendskab nok til fodboldrådets opgaver og muligheder, og det svækker rådets muligheder for at gøre en større indsats. Vi tror på, at det er et spørgsmål om tid og fælles gode erfaringer inden rådsarbejdet udmønter sig i progressive projekter til alles gavn. En anden vigtig faktor er en opprioritering af årsmødet, som fodboldrådet nu står for. Her kan vigtige forhold drøftes og besluttes for områdets klubber, men her er det afgørende, at de personer klubberne sender, har kompetencen til at beslutte på klubbernes vegne. 1/2009 FYN BOLD 17

18 18 FYN BOLD 1/2009

19 Nye perspektiver for fodboldklubbernes sundhedsopgave Vores fodboldklubber har i de kommende år nye vigtige funktioner i lokalt regi. Fastholdelse af de unge og bedre sundhed for flere. Kommuners ansvar for befolkningens sundhed har jo placeret foreningernes tilbud i centrum, og især fodboldklubberne med deres høje medlemstal i de yngre årgange, og fodboldsportens nyligt påviste meget store sundhedsværdi, har givet fodboldsporten et særligt ansvar. Kan fodboldklubberne fastholde spillerne i de ældste ungdomsårgange ved på nye måder at tilbyde kamp, træning, nærværende voksenkontakt og nye samværsformer, så kan flere fastholdes i den gode sport med bedre sundhed til følge. Sundhed og god kondition kommer i vores sport gennem udvikling af vilje, kampånd, leg og sjov kappestrid. To kurser tilbydes i år via fodboldrådene - Teenagetræning og Pigetræning De nye store årgange med piger er nu inde i junioralderen, og det er nu, at klubberne skal udvikle et teenagekoncept med inspiration fra de to kurser. Der hvor mange piger er, der bliver drengene ofte længere tid. Analysen og vurderingen af de kommunale vilkår Det bliver spændende at iagttage, hvorledes fodboldrådene denne gang bliver involveret i kommunalvalget. Tilskudsformer, frivillighedspolitik, baneforhold, uddannelsestilskud og andre tiltag er opgaver, som rådene kan og gerne må fokusere på. Meget tyder på, at den udvikling vi har set med vanskeligere vilkår for det frivillige foreningsarbejde, vil fortsætte efter Jo bedre fodboldrådene kan få konkretiseret og få tydeliggjort ressourcetildelinger og forpligtende ansvarsfordelinger til opgaverne, jo bedre vilkår bør kunne fremmes gennem kommunalvalget. Fodboldrådet bør under alle omstændigheder med et åbent og ligeværdigt samarbejde med de kommunale folk, skabe de bedste forudsætninger for at vilkårene for klubbens baner og faciliteter er optimale. Andre gode opgaver Fodboldrådene har her i 2009 sørget for, at FBU kan udsende en fair play ambassadør til forskellige kampe i området. Det er en fin begyndelse til at vurdere den fremherskende mentalitet til udvalgte kampe. Måske kan hver klub inden længe selv udvikle et system og give en erfaren klubmand fair play opgaven til at skulle komme rundt på eget stadion og vurdere tilstanden - og om nødvendigt uddele materiale til almindelig eftertænksomhed. Måske skal vi helt derhen, så hver klub har en ansvarlig, før vi for alvor ser betydningen af den præventive effekt. Men en kommune fair player er en god start til at vurdere mulighederne. Kunstgræsbaner i alle kommuner og udvikling af vinterturneringer for klubberne er et andet spændende tiltag for fodboldrådene. Fra november til marts skal spillerne også gerne kunne udvikle sig lige så meget som i den øvrige periode af året, og det fordrer eksperimenter med en rigtig god vinterbane af kunstgræs. I hvert fald til stævner og kampe i weekender og aftener, for med de varme vintre vi har haft, kan mange klubber lige som Nørre Aaby IK og Brenderup IF fint arrangere Vikingetræning udendørs for børn og unge hele vinteren. Fremtiden for fodboldrådene I fodbold er det sådan, at i det øjeblik man er blevet fri foran mål, så skal der skydes præcist og udenom alle forhindringer, indtil bolden havner i kassen. På samme måde er det i disse år meget vigtigt, at klubberne investerer personer og måske kapital i fodboldrådenes muligheder for at kunne anvende de scoringschancer, der er blevet lukket op for foran målet. Fodboldrådene aflaster også klubberne i en del opgaver og koordinerer andre opgaver. Fodboldrådene ved efterhånden godt, hvilke opgaver klubberne selv skal varetage og hvilke opgaver, man med fordel kan arbejde med i rådsregi. I skal i klubberne ikke afvente og vurdere det, der sker udefra tag fat i rådene og drøft opgaveløsningerne med dem det er nu, vi er mange fri foran målet. Bolden skal hverken forbi målet eller ud over sidelinjen. Den skal i kassen mange gange det sker ved god kommunikation og gennemtænkte aftaler. 1/2009 FYN BOLD 19

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Sted: Korinth Dato: 22.11.2007 Deltagere fra: Allested 3 Søllinge 2 Ryslinge 1 Nr. Lyndelse 2 Ringe BK 1 Horne FS 3 Krarup Espe 1 Fåborg BK 1 Bøgebjerg

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Mindeord for Steen Kringelum Steen Kringelum eller Kringle, som han blev kaldt, startede med at spille fodbold da han var en ung knægt. Hans far var træner

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008.

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008. FB Nyhedsbrev. nr. 5. - februar 2008. Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets første Nyhedsbrev. FB håber at alle klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, trænere og ledere,

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere