Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet"

Transkript

1 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000

2 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000

3 Indhold Side 1. INDLEDNING SAMMENFATNING LØNNINGER OG LØNINDEKS PRISER BRUTTOAVANCER ØVRIGE RESULTATER AF UNDERSØGELSEN RESULTATER AF UNDERSØGELSEN ANDEL HJEMMESERVICE OG ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ YDELSER ANTAL ANSATTE OG TIMELØNNINGER Det samlede antal ansatte Timelønninger og fordeling af ansatte på ydelser OMSÆTNING, TIMEANTAL OG PRISNIVEAU Omsætning og timeantal Priserne BRUTTOAVANCER Bilag A: Generelle oplysninger om stikprøve og population Bilag B: Beregninger af lønninger og usikkerheder Bilag C: Beregninger af priser og usikkerheder Bilag D: Beregningsgrundlag for og resultater fra undersøgelserne uden for HjemmeServiceerhvervet

4 1. Indledning Erhvervsfremme Styrelsen har ifølge lovgivningen om HjemmeService til opgave løbende at følge løn- og prisudviklingen i HjemmeServiceerhvervet. Dette vil ske ved, at der kvartalsvist gennemføres en interviewundersøgelse med et repræsentativt udsnit af HjemmeServicevirksomehederne inden for primært rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Undersøgelsen skal primært anvendes til at udarbejde et løn- og prisindeks, der løbende vil blive opdateret. Erhvervsfremme Styrelsen har anmodet PLS Consult om at forestå undersøgelsen, og i denne rapport præsenteres resultaterne for Rapporten er disponeret i to afsnit: Indledningsvis præsenteres de vigtigste konklusioner og resultater fra undersøgelsen. Herefter følger et mere uddybende afsnit om resultaterne. 1 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

5 2. Sammenfatning I denne rapport præsenterer PLS Consult resultaterne af undersøgelsen vedrørende løn- og prisniveauet i HjemmeServiceerhvervet for Undersøgelsen er baseret på kvartalsvise telefoninterview med en bruttostikprøve på 610 HjemmeServicevirksomheder, der har besvaret spørgsmål omhandlende: andelen af omsætningen, der kan henføres til HjemmeServiceaktiviteter ydelsestyper fordeling af omsætningen på ydelsestyper antal ansatte og deres fordeling på ydelsestyper timelønninger priser omkostninger 2.1 Lønninger og lønindeks Ved vægtning med antallet af ansatte (omregnet til antal fuldtidsstillinger) kan de gennemsnitlige lønninger (eksklusiv feriepenge og ATP med mere) estimeres. Ud over den gennemsnitlige løn er der i nedenstående tabeller angivet et udtryk for den statistiske usikkerhed på estimatet, hvilket vil sige usikkerheden på gennemsnittene som følge af, at vi har udtaget en stikprøve og ikke den samlede population. Det skal dog bemærkes, at der i denne undersøgelse ud over den statistiske usikkerhed også kan være tale om måleusikkerhed. Måleusikkerheden følger af, at mange af de størrelser, som vi måler (fordeling af ansatte og omsætning på ydelser, gennemsnitlige priser og lønninger samt omkostninger indeholdt i kundens pris), kun skønsmæssigt kan angives af respondenterne. 2 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

6 Endvidere skal i relation til nedenstående tabeller præciseres, at ejere ikke indgår i det estimerede antal ansatte, hvorfor det reelle antal beskæftigede i HjemmeServiceerhvervet er højere end her angivet. Tabel 2.1: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 1. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,5 kr 93,71 +/- kr 1,52 Vinduespudning ,4 kr 115,91 +/- kr 5,46 Havearbejde ,3 kr 103,15 +/- kr 2,95 Andet 41 1,8 kr 95,44 +/- kr 4,56 Samlet ,0 kr 99,01 +/- kr 1,38 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 2.2: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 2. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,2 kr 93,38 +/- kr 1,07 Vinduespudning ,1 kr 113,91 +/- kr 4,88 Havearbejde ,5 kr 99,40 +/- kr 1,48 Andet 10 0,2 kr 95,36 +/- kr 12,92 Samlet ,0 kr 97,31 +/- kr 0,94 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 2.3: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 3. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,2 kr 94,47 +/- kr 1,05 Vinduespudning ,4 kr 117,07 +/- kr 4,12 Havearbejde ,9 kr 103,94 +/- kr 2,31 Andet 57 1,5 kr 102,25 +/- kr 3,05 Samlet ,0 kr 100,12 +/- kr 1,03 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 2.4: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 4. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,0 kr 93,53 +/- kr 1,33 Vinduespudning ,5 kr 123,21 +/- kr 5,20 Havearbejde ,9 kr 106,23 +/- kr 1,96 Andet 54 1,6 kr 93,19 +/- kr 18,70 Samlet ,0 kr 102,55 +/- kr 1,27 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) 3 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

7 Tabel 2.5. Gennemsnitlige timelønninger for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,75 kr 93,77 +/- kr 0,67 Vinduespudning ,07 kr 117,52 +/- kr 2,25 Havearbejde ,91 kr 103,18 +/- kr 1,12 Andet 41 1,27 kr 96,56 +/- kr 3,83 Samlet ,00 kr 99,75 +/- kr 0,63 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Af ovenstående tabeller fremgår det, at rengøring generelt er signifikant lavere aflønnet end havearbejde, som til gengæld er signifikant lavere aflønnet end vinduespudsning. Ser man på hele 1999, er der fra 1. til 4. kvartal sket en svag stigning i de gennemsnitlige lønninger inden for vinduespudsning, mens lønningerne inden for rengøring har været konstante. Betragtes usikkerheden på de enkelte gennemsnit ses dog, at stigningerne fra kvartal til kvartal kan skyldes statistisk usikkerhed, mens der for året som helhed er tale om en signifikant stigning. Med udgangspunkt i ovenstående gennemsnitlige lønninger samt gennemsnitlige lønninger for sammenlignelige brancher (Lønstatistik 1998, Dansk Arbejdsgiverforening) kan lønindeks beregnes (jf. tabel 2.6 til 2.9). Lønindekset beregnes som forholdet mellem de estimerede gennemsnitlige timelønninger for HjemmeServiceerhvervet og gennemsnitlige lønninger for sammenlignelige brancher. Således svarer et lønindeks på 100 til, at lønniveauet er ens inden for og uden for HjemmeServiceerhvervet. Et indeks på under 100 svarer til, at lønniveauet er mindre inden for end uden for HjemmeServiceerhvervet og så videre. Af tabellerne fremgår, at der i alle fire kvartaler generelt udbetaltes signifikant lavere lønninger i HjemmeServiceerhvervet end i sammenlignelige brancher. 4 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

8 Indeksene, som er relativt konstante, ligger højest for ydelsen vinduespudsning (91-98), mens indekset for rengøring ligger på omkring 91 og for havearbejde omkring 87. Tabel 2.6: Lønindeks, 1. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,71 kr 115,91 kr 103,15 kr 99,08 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet arbejde brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering Gennemsnitlig timeløn* kr 100,75 kr 122,48 kr 115,85 kr 101,93 Lønindeks: HjemmeService 93,0 94,6 89,0 97,2 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%) Tabel 2.7: Lønindeks, 2. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,38 kr 113,91 kr 99,40 kr 97,31 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 102,97 kr 125,18 kr 118,40 kr 104,17 Lønindeks: HjemmeService 90,7 91,0 84,0 93,4 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%) og 2. kvartal 1999 (2,2%) Tabel 2.8: Lønindeks, 3. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 94,47 kr 117,07 kr 103,94 kr 100,09 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 103,07 kr 125,30 kr 118,52 kr 104,28 Lønindeks: HjemmeService 91,7 93,4 87,7 96,0 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%), 2. kvartal 1999 (2,2%) og 3. kvartal 1999 (0,1%) 5 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

9 Tabel 2.9: Lønindeks, 4. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,53 kr 123,21 kr 106,23 kr 102,70 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 103,89 kr 126,30 kr 119,47 kr 105,11 Lønindeks: HjemmeService 90,0 97,6 88,9 97,7 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%), 2. kvartal 1999 (2,2%), 3. kvartal 1999 (0,1%) og 4. kvartal 1999 (0,8%) 2.2 Priser Ved priser forstås generelt i undersøgelsen priser inklusiv tilskud og moms. Endvidere er der blevet skelnet mellem priser for ydelser solgt på timebasis og priser for ydelser solgt til fast pris for ydelsen (beregnes som pris for den aktuelle ydelse divideret med det gennemsnitlige tidsforbrug). Undersøgelsen viser, at faste ydelsespriser er relativt udbredt inden for HjemmeServiceerhvervet og udgør op mod 40% af den samlede omsætning. Specielt er ydelsen vinduespudsning domineret af faste priser på ydelsen, der således udgør over 90% af omsætningen. Ved vægtning med antallet af solgte timer kan de gennemsnitlige timepriser (inklusiv moms og tilskud) beregnes. På næste side ses tabeller for alle fire kvartaler i Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

10 Tabel 2.10: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 1. kvartal Rengøring kr 179,42 +/- kr 4,68 kr 219,76 +/- kr 11,26 kr 189,26 +/- kr 4,48 Vinduespudsning kr 206,90 +/- kr 15,73 kr 261,74 +/- kr 9,97 kr 257,35 +/- kr 9,26 Havearbejde kr 244,45 +/- kr 9,40 kr 288,67 +/- kr 12,37 kr 258,96 +/- kr 7,51 Andet kr 210,92 +/- kr 14,69 kr 217,99 +/- kr 22,75 kr 212,81 +/- kr 12,36 Samlet kr 193,17 +/- kr 4,72 kr 247,77 +/- kr 3,90 kr 213,16 +/- kr 6,12 Tabel 2.11: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 2. kvartal Rengøring kr 178,56 +/- kr 2,73 kr 223,24 +/- kr 11,04 kr 187,57 +/- kr 3,11 Vinduespudsning kr 193,16 +/- kr 12,70 kr 265,95 +/- kr 9,28 kr 259,44 +/- kr 8,53 Havearbejde kr 225,17 +/- kr 5,99 kr 258,65 +/- kr 9,61 kr 232,76 +/- kr 5,12 Andet kr 178,48 +/- kr 8,38 kr 198,16 +/- kr 11,71 kr 183,26 +/- kr 6,95 Samlet kr 194,56 +/- kr 2,71 kr 249,98 +/- kr 2,84 kr 212,60 +/- kr 3,93 Tabel 2.12: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 3. kvartal Rengøring kr 175,66 +/- kr 2,63 kr 204,38 +/- kr 6,30 kr 182,31 +/- kr 2,49 Vinduespudsning kr 183,23 +/- kr 13,91 kr 288,61 +/- kr 11,95 kr 284,57 +/- kr 11,50 Havearbejde kr 240,17 +/- kr 7,46 kr 282,25 +/- kr 14,34 kr 250,91 +/- kr 6,65 Andet kr 278,62 +/- kr 24,20 kr 306,95 +/- kr 49,00 kr 294,16 +/- kr 29,02 Samlet kr 202,96 +/- kr 2,84 kr 258,33 +/- kr 2,48 kr 221,47 +/- kr 3,77 Tabel 2.13: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 4. kvartal Rengøring kr 182,96 +/- kr 4,32 kr 209,51 +/- kr 12,21 kr 187,29 +/- kr 4,13 Vinduespudsning kr 230,17 +/- kr 32,63 kr 280,26 +/- kr 14,74 kr 277,05 +/- kr 13,95 Havearbejde kr 252,07 +/- kr 8,00 kr 280,28 +/- kr 8,90 kr 260,11 +/- kr 6,26 Andet kr 231,09 +/- kr 25,33 kr 249,41 +/- kr 29,19 kr 238,52 +/- kr 19,15 Samlet kr 208,30 +/- kr 4,29 kr 259,71 +/- kr 2,81 kr 223,72 +/- kr 5,13 Tabel 2.14: Gennemsnitlige priser for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Rengøring kr 179,15 +/- kr 1,67 kr 214,22 +/- kr 4,42 kr 186,61 +/- kr 1,66 Vinduespudsning kr 203,37 +/- kr 6,46 kr 274,14 +/- kr 4,73 kr 269,60 +/- kr 4,46 Havearbejde kr 240,46 +/- kr 3,50 kr 277,46 +/- kr 5,41 kr 250,68 +/- kr 2,95 Andet kr 224,78 +/- kr 7,59 kr 243,13 +/- kr 13,95 kr 232,19 +/- kr 8,22 Samlet kr 199,75 +/- kr 1,70 kr 253,95 +/- kr 1,48 kr 217,74 +/- kr 2,20 7 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

11 Af tabellerne ses, at priserne over året har været relativt konstante, dog med et fald i den gennemsnitlige pris for havearbejde i 2. kvartal, samt en signifikant samlet prisstigning mellem 2. og 3. kvartal. Endvidere fremgår det, at der er store prisforskelle mellem ydelsestyper og salgsmetode. Vinduespudsning og havearbejde har de højeste priser for fastprisydelser. For alle typer ydelser gælder det, at prisen er langt højere for fastprisydelser end for ydelser, der sælges på timebasis. Rengøring har klart den laveste pris. Prisen for en times havearbejde er i gennemsnit 34% højere end for en times rengøring. For de ovenfor nævnte priser gælder, at de generelt vil være et udtryk for prisen på en times udført arbejde. Det vil sige, at der i disse priser ofte vil være indeholdt et beløb til dækning af transport (tid og omkostninger) samt materialeudgifter med mere. For at korrigere priserne for dette beløb har de medvirkende virksomheder haft mulighed for at angive, hvor stor en del af kundens pris, der reelt går til dækning af transporttid og øvrige omkostninger. Mange virksomheder har fundet dette meget vanskeligt at opgøre, og tallene må derfor påregnes at være behæftet med en betydelig usikkerhed. I de følgende tabeller ses resultatet af beregningen af de gennemsnitlige priser efter fratrækning af de oplyste omkostninger. Den samlede gennemsnitlige pris ses ved korrektionen at falde med kr./time. Forholdet mellem priserne inden for de forskellige ydelser er dog stort set det samme bortset fra, at prisen for vinduespudsning falder mere end prisen for havearbejde, når omkostninger i forbindelse med transport og materialer er fratrukket. 8 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

12 Tabel 2.15: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 1. kvartal Rengøring kr 166,06 +/- kr 4,07 kr 181,03 +/- kr 15,10 kr 170,16 +/- kr 5,08 Vinduespudsning kr 191,74 +/- kr 16,07 kr 232,17 +/- kr 8,27 kr 229,26 +/- kr 7,76 Havearbejde kr 229,26 +/- kr 11,18 kr 255,42 +/- kr 13,37 kr 237,54 +/- kr 8,74 Andet kr 185,01 +/- kr 16,68 kr 199,29 +/- kr 25,76 kr 188,27 +/- kr 14,15 Samlet kr 178,68 +/- kr 4,14 kr 210,87 +/- kr 5,65 kr 190,95 +/- kr 7,01 Tabel 2.16: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 2. kvartal Rengøring kr 168,99 +/- kr 3,33 kr 206,68 +/- kr 10,09 kr 176,82 +/- kr 3,37 Vinduespudsning kr 183,34 +/- kr 14,70 kr 237,92 +/- kr 9,44 kr 233,40 +/- kr 8,74 Havearbejde kr 211,43 +/- kr 8,21 kr 229,50 +/- kr 8,93 kr 216,10 +/- kr 6,51 Andet kr 176,80 +/- kr 9,36 kr 182,06 +/- kr 13,47 kr 178,06 +/- kr 7,81 Samlet kr 182,99 +/- kr 3,36 kr 225,49 +/- kr 2,77 kr 197,42 +/- kr 4,36 Tabel 2.17: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 3. kvartal Rengøring kr 167,27 +/- kr 3,08 kr 189,03 +/- kr 6,36 kr 172,40 +/- kr 2,79 Vinduespudsning kr 172,50 +/- kr 14,68 kr 247,89 +/- kr 12,30 kr 244,97 +/- kr 11,83 Havearbejde kr 227,15 +/- kr 8,23 kr 263,77 +/- kr 14,93 kr 236,62 +/- kr 7,22 Andet kr 277,65 +/- kr 26,33 kr 311,34 +/- kr 56,85 kr 293,87 +/- kr 30,59 Samlet kr 192,29 +/- kr 3,23 kr 232,73 +/- kr 2,54 kr 205,85 +/- kr 4,11 Tabel 2.18: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 4. kvartal Rengøring kr 170,43 +/- kr 4,23 kr 191,69 +/- kr 13,00 kr 173,56 +/- kr 4,08 Vinduespudsning kr 201,15 +/- kr 21,07 kr 208,88 +/- kr 13,62 kr 208,42 +/- kr 12,87 Havearbejde kr 233,85 +/- kr 8,69 kr 230,92 +/- kr 14,15 kr 233,14 +/- kr 7,42 Andet kr 226,26 +/- kr 25,72 kr 227,87 +/- kr 28,14 kr 226,88 +/- kr 19,18 Samlet kr 192,94 +/- kr 4,36 kr 210,39 +/- kr 2,94 kr 198,06 +/- kr 5,26 Tabel 2.19: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Rengøring kr 168,19 +/- kr 1,69 kr 192,11 +/- kr 4,98 kr 173,24 +/- kr 1,82 Vinduespudsning kr 187,18 +/- kr 6,76 kr 231,71 +/- kr 4,58 kr 229,01 +/- kr 4,35 Havearbejde kr 225,42 +/- kr 4,17 kr 244,90 +/- kr 5,64 kr 230,85 +/- kr 3,41 Andet kr 216,43 +/- kr 8,33 kr 230,14 +/- kr 16,07 kr 221,77 +/- kr 8,79 Samlet kr 186,73 +/- kr 1,72 kr 219,87 +/- kr 1,80 kr 198,07 +/- kr 2,44 9 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

13 2.3 Bruttoavancer Der er for alle fire kvartaler blevet beregnet et estimat på bruttoavancerne såvel inden for de enkelte ydelser som samlet. Bruttoavancerne er beregnet som de gennemsnitlige priser (inklusiv moms men fratrukket transportomkostninger m.m.) minus de gennemsnitlige lønninger. Tabel 2.20: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 1. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 76,44 +/- kr 6,60 Vinduespudsning kr 113,35 +/- kr 13,22 Havearbejde kr 134,39 +/- kr 11,69 Andet kr 92,84 +/- kr 18,70 Samlet kr 91,94 +/- kr 8,39 Tabel 2.21: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 2. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 83,44 +/- kr 4,44 Vinduespudsning kr 119,50 +/- kr 13,63 Havearbejde kr 116,70 +/- kr 7,99 Andet kr 82,70 +/- kr 20,74 Samlet kr 100,11 +/- kr 5,30 Tabel 2.22: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 3. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 77,93 +/- kr 3,85 Vinduespudsning kr 127,91 +/- kr 15,96 Havearbejde kr 132,68 +/- kr 9,53 Andet kr 191,63 +/- kr 33,64 Samlet kr 105,73 +/- kr 5,14 Tabel 2.23: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 4. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 80,04 +/- kr 5,42 Vinduespudsning kr 85,21 +/- kr 18,07 Havearbejde kr 126,91 +/- kr 9,38 Andet kr 133,68 +/- kr 37,89 Samlet kr 95,52 +/- kr 6,53 10 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

14 Da lønningerne som tidligere beskrevet har været relativt konstante gennem året, følger udviklingen i bruttoavancerne udviklingen i de omkostningskorrigerede priser tæt. Det vil sige et fald i bruttoavancen for havearbejde i 2. kvartal. Desuden ses et markant fald i bruttoavancen for vinduespudsning i 4. kvartal. I tolkningen af resultatet bør det inddrages at oplysningerne vedrørende 4. kvartal 1999 blev foretaget efter det blev besluttet at fjerne vinduespudsning fra listen over tilskudsberettigede ydelser, hvilket kan have påvirket svarene hos en del af udbyderne af vinduespudsning. Med henblik på at sammenligne bruttoavancerne i HjemmeServiceerhvervet med dem, der opnås for de tilsvarende ydelser uden for HjemmeServiceerhvervet, er der i 2. og 4. kvartal gennemført interview med virksomheder, som tilbyder en eller flere af ydelserne rengøring, vinduespudsning og havearbejde uden for HjemmeServiceordningen. Disse er blevet bedt om at angive lønninger og priser (med og uden korrektion for omkostninger forbundet med materialer, transporttid med mere), og resultaterne er gengivet i bilag D. Her vil vi nøjes med at betragte bruttoavancerne og sammenligne dem med de gældende for HjemmeServiceerhvervet. Tabel 2.24: Gennemsnitlige bruttoavancer uden for HjemmeService, 2. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 104,85 +/- kr 16,32 Vinduespudsning kr 128,00 +/- kr 23,39 Havearbejde kr 131,87 +/- kr 17,46 Andet - +/- - Samlet - +/- - Tabel 2.25: Gennemsnitlige bruttoavancer uden for HjemmeService, 4. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 86,68 +/- kr 18,01 Vinduespudsning kr 129,91 +/- kr 22,37 Havearbejde kr 143,96 +/- kr 14,07 Andet - +/- - Samlet - +/ Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

15 Af tabellerne fremgår, at bruttoavancen for alle typer ydelser, som er omfattet af HjemmeServiceordningen, i 4. kvartal ligger på linie med bruttoavancen uden for HjemmeServiceordningen. Dog ligger rengøring uden for HjemmeServiceordningen i 2. kvartal signifikant over bruttoavancen for rengøring inden for HjemmeServiceordningen, og tilsvarende ligger bruttoavancen for vinduespudsning uden for HjemmeServiceordningen i 4. kvartal over bruttoavancen inden for ordningen. Da der gennemføres et beskedent antal interview med virksomheder uden for HjemmeServiceordningen, er estimatet dog behæftet med en betydelig usikkerhed. 2.4 Øvrige resultater af undersøgelsen Af øvrige resultater fra undersøgelsen kan følgende fremhæves: Omkring 45% af omsætningen i HjemmeServiceerhvervet kan henføres til ydelsen rengøring. Resten er fordelt med over 30% på havearbejde og cirka 20% på vinduespudsning. Mens rengøringens og vinduespudsningens andel har været let svingende har havearbejdes andel været konstant stigende over året. Således er havearbejdets andel steget fra 23% i 1. kvartal til 40% i 4. kvartal. Da havearbejdet traditionelt har højsæson i 2. og 3. kvartal er det specielt forskellen mellem 1. (22,5%) og 4. kvartal (40,3%), der er interessant. Omkring 60-65% af virksomhederne i HjemmeServiceerhvervet er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Der kan ikke generelt påvises nogen sammenhæng mellem priser og lønninger og baggrundsvariable som geografisk placering og kommunestørrelse. Der kan påvises en generel tendens til, at såvel lønninger som priser er lavere i virksomheder, der kun udfører HjemmeServiceaktiviteter, end i virksomheder, hvor HjemmeServiceaktiviteter udgør en mindre del af omsætningen. Tilsvarende kan generelt påvises en tendens til, at virksomheder med mange ansatte og/eller en stor HjemmeServiceomsætning har højere priser end virksomheder med få eller ingen ansatte. 12 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

16 3. Resultater af undersøgelsen 3.1 Andel HjemmeService og antal virksomheder fordelt på ydelser Tabellerne på næste side indeholder i den første kolonne et estimat på antallet af HjemmeServicevirksomheder, der udbyder en given ydelse. I den anden kolonne er dette antal angivet i procent af samtlige HjemmeServicevirksomheder. Endelig viser den tredje kolonne den gennemsnitlige andel af virksomhedernes omsætning, der kan henføres til HjemmeServiceaktiviteter. Af tabellerne fremgår, at omkring 60% af HjemmeServicevirksomhederne (som samlet udgør i 1. kvartal, i 2. kvartal, i 3. kvartal og i 4. kvartal) tilbyder ydelsen rengøring. Godt og vel 40% af virksomhederne tilbyder vinduespudsning, mens 35-48% tilbyder havearbejde (andelen størst i 2. og 3. kvartal). 5-10% af virksomhederne tilbyder endvidere andre ydelser (indkøb, vask og strygning, flytning, tæpperens med mere). Af tabellen fremgår endvidere den gennemsnitlige andel af virksomhedernes omsætning, der kan henføres til HjemmeServiceaktiviteter. Det ses, at i gennemsnitsvirksomheden stammer cirka 60% af omsætningen fra HjemmeServiceaktiviteter. Andelen ses at være nogenlunde konstant over året. Over hele året gælder endvidere, at det er virksomheder, der udbyder rengøring, som kan henføre størsteparten af omsætningen til Hjemme- Serviceaktiviteter, mens andelene for havearbejde og vinduespudsning ligger cirka 10-15%-point lavere. 13 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

17 Tabel 3.1: Gennemsnitlig andel HjemmeService og antal virksomheder opdelt på ydelser, 1. kvartal Antal virk- Procent af Gns. andel af omsætning somheder* virksomheder fra HjemmeService** Rengøring ,1% 74,2% Vinduespudsning ,3% 64,2% Havearbejde ,1% 51,8% Andet 347 9,8% 68,3% Samlet 64,1% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven ** Andelen af virksomhedens omsætning i kvartalet, der kan henføres til HjemmeService aktiviteter Tabel 3.2: Gennemsnitlig andel HjemmeService og antal virksomheder opdelt på ydelser, 2. kvartal Antal virk- Procent af Gns. andel af omsætning somheder* virksomheder fra HjemmeService** Rengøring ,8% 75,0% Vinduespudsning ,0% 63,5% Havearbejde ,4% 62,3% Andet 255 6,7% 77,4% Samlet 63,7% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven ** Andelen af virksomhedens omsætning i kvartalet, der kan henføres til HjemmeService aktiviteter Tabel 3.3: Gennemsnitlig andel HjemmeService og antal virksomheder opdelt på ydelser, 3. kvartal Antal virk- Procent af Gns. andel af omsætning somheder* virksomheder fra HjemmeService** Rengøring ,6% 70,9% Vinduespudsning ,0% 57,5% Havearbejde ,2% 53,8% Andet 363 9,2% 65,5% Samlet 58,1% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven ** Andelen af virksomhedens omsætning i kvartalet, der kan henføres til HjemmeService aktiviteter Tabel 3.4: Gennemsnitlig andel HjemmeService og antal virksomheder opdelt på ydelser, 4. kvartal Antal virk- Procent af Gns. andel af omsætning somheder* virksomheder fra HjemmeService** Rengøring ,8% 72,5% Vinduespudsning ,1% 55,5% Havearbejde ,1% 52,1% Andet 241 5,9% 54,7% Samlet 60,3% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven ** Andelen af virksomhedens omsætning i kvartalet, der kan henføres til HjemmeService aktiviteter 14 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

18 15 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

19 3.2 Antal ansatte og timelønninger Det samlede antal ansatte En frekvensfordeling for virksomhederne opdelt efter det samlede antal ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger), der udfører HjemmeServiceaktiviteter, er illustreret i tabellerne på næste side. Af tabellerne ses det, at en meget stor del (omkring 60%) af Hjemme- Servicevirksomhederne er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, mens omkring 1% - når der omregnes til antal fuldtidsstillinger beskæftiget med HjemmeService - har mere end ti ansatte. Andelen af virksomheder med ansatte ses at være steget fra 1. til 2. kvartal, hvorefter den har været nogenlunde konstant. Det skal dog bemærkes, at disse tal er baseret på stikprøveestimater og dermed behæftet med en usikkerhed på op mod ± 4-5 procentpoint. Ud over antallet af virksomheder i de enkelte kategorier fremgår endvidere kommunestørrelsen i form af det gennemsnitlige antal indbyggere. Der kan ikke påvises nogen generel og konsistent sammenhæng mellem antallet af HjemmeServiceansatte og kommunestørrelsen. 16 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

20 Tabel 3.5: Frekvensfordeling for virksomheder opdelt efter antallet af ansatte og kommunestørrelse, 1. kvartal Antal Procent af Gennemsnitlig antal virksomheder* virksomheder indbyggere i kommunen Ingen ansatte ,2% ansat ,5% ,01-5 ansatte ,9% ,01-10 ansatte 32 0,9% Over 10 ansatte 18 0,5% Samlet ,0% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.6: Frekvensfordeling for virksomheder opdelt efter antallet af ansatte og kommunestørrelse, 2. kvartal Antal Procent af Gennemsnitlig antal virksomheder* virksomheder indbyggere i kommunen Ingen ansatte ,4% ansat ,4% ,01-5 ansatte ,7% ,01-10 ansatte 112 2,9% Over 10 ansatte 57 1,5% Samlet ,0% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.7: Frekvensfordeling for virksomheder opdelt efter antallet af ansatte og kommunestørrelse, 3. kvartal Antal Procent af Gennemsnitlig antal virksomheder* virksomheder indbyggere i kommunen Ingen ansatte ,6% ansat ,4% ,01-5 ansatte ,8% ,01-10 ansatte 57 1,4% Over 10 ansatte 68 1,7% Samlet ,0% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.8: Frekvensfordeling for virksomheder opdelt efter antallet af ansatte og kommunestørrelse, 4. kvartal Antal Procent af Gennemsnitlig antal virksomheder* virksomheder indbyggere i kommunen Ingen ansatte ,6% ansat ,4% ,01-5 ansatte ,8% ,01-10 ansatte 73 1,8% Over 10 ansatte 20 0,5% Samlet ,0% * Antal virksomheder i hele erhvervet, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven 17 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

21 3.2.2 Timelønninger og fordeling af ansatte på ydelser Udgangspunktet for beregningen af gennemsnitlige lønninger (eksklusiv feriepenge og ATP) er antallet af ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger). For at få et realistisk billede af lønniveauet i HjemmeServiceerhvervet er det således nødvendigt, at en virksomhed med 10 ansatte vægter 20 gange mere end en virksomhed med ½ ansat. De enkelte virksomheder angiver direkte antallet af ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger), og opdeler dette antal på ydelsestyperne rengøring, vinduespudsning, havearbejde og andet. Ud fra dette kan estimater på gennemsnitlige lønninger og fordelingen af ansatte i hele erhvervet nu beregnes (jf. tabeller på næste side). I relation til tabellerne skal præciseres, at ejere ikke indgår i det estimerede antal ansatte, hvorfor det reelle antal beskæftigede i HjemmeServiceerhvervet er højere end her angivet. Fordeling af ansatte Det ses, at hovedparten (50-60%) af de ansatte er beskæftiget inden for rengøring. Omkring 15% er beskæftiget inden for vinduespudsning og cirka 30% inden for havearbejde. Havearbejdets andel har været voksende over året, mens det modsatte har været gældende for rengøring. Ud over udviklingen i fordelingen af de ansatte på ydelser, viser tabellerne et estimat på udviklingen i det samlede antal ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger) i HjemmeServiceerhvervet. Disse estimater bygger på gennemsnit fra stikprøven og er dermed behæftet med nogen usikkerhed. Antallet af ansatte opgjort i fuldtidsstillinger ses at være størst i 2. og 3. kvartal og mindst i 1. kvartal. Dette svarer til udviklingen fra tidligere år. 18 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

22 Tabel 3.9: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 1. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,5 kr 93,71 +/- kr 1,52 Vinduespudning ,4 kr 115,91 +/- kr 5,46 Havearbejde ,3 kr 103,15 +/- kr 2,95 Andet 41 1,8 kr 95,44 +/- kr 4,56 Samlet ,0 kr 99,01 +/- kr 1,38 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 3.10: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 2. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,2 kr 93,38 +/- kr 1,07 Vinduespudning ,1 kr 113,91 +/- kr 4,88 Havearbejde ,5 kr 99,40 +/- kr 1,48 Andet 10 0,2 kr 95,36 +/- kr 12,92 Samlet ,0 kr 97,31 +/- kr 0,94 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 3.11: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 3. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,2 kr 94,47 +/- kr 1,05 Vinduespudning ,4 kr 117,07 +/- kr 4,12 Havearbejde ,9 kr 103,94 +/- kr 2,31 Andet 57 1,5 kr 102,25 +/- kr 3,05 Samlet ,0 kr 100,12 +/- kr 1,03 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel 3.12: Gennemsnitlige timelønninger opdelt på ydelser, 4. kvartal Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,0 kr 93,53 +/- kr 1,33 Vinduespudning ,5 kr 123,21 +/- kr 5,20 Havearbejde ,9 kr 106,23 +/- kr 1,96 Andet 54 1,6 kr 93,19 +/- kr 18,70 Samlet ,0 kr 102,55 +/- kr 1,27 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) Tabel Gennemsnitlige timelønninger for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Antal ansatte i Procent Gennemsnitlig Statistisk hele erhvervet* af ansatte timeløn usikkerhed** Rengøring ,75 kr 93,77 +/- kr 0,67 Vinduespudning ,07 kr 117,52 +/- kr 2,25 Havearbejde ,91 kr 103,18 +/- kr 1,12 Andet 41 1,27 kr 96,56 +/- kr 3,83 Samlet ,00 kr 99,75 +/- kr 0,63 * Estimeret ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i stikprøven * (se afsnit om analysefremgangsmåde) 19 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

23 Timelønninger og lønindeks I tabellerne er endvidere angivet gennemsnitlige lønninger for de fire kvartaler, samt den statistiske usikkerhed på disse gennemsnit, hvilket vil sige usikkerheden på gennemsnittene som følge af, at vi har udtaget en stikprøve og ikke den samlede population. Det skal dog bemærkes, at der i denne undersøgelse ud over den statistiske usikkerhed også kan være tale om måleusikkerhed. Måleusikkerheden følger af, at mange af de størrelser, som vi måler (fordeling af ansatte og omsætning på ydelser, gennemsnitlige priser og lønninger samt omkostninger indeholdt i kundens pris), kun skønsmæssigt kan angives af respondenterne. Af tabellerne på foregående side fremgår det, at rengøring generelt er signifikant lavere aflønnet end havearbejde, som til gengæld er signifikant lavere aflønnet end vinduespudsning. Ser man på hele 1999, har lønningerne inden for HjemmeServiceerhvervet generelt været stabile hen over året. For havearbejde dækker tallene over en nedgang i timelønnen i 2. kvartal, som sandsynligvis er sæsonbestemt. For vinduespudsning har timelønnen være stigende i årets sidste tre kvartaler, mens lønningerne for rengøring har været konstant året igennem. Betragtes usikkerheden på de enkelte gennemsnit ses dog, at stigningerne fra kvartal til kvartal kan skyldes statistisk usikkerhed, mens der over året som helhed er sket en statistisk signifikant stigning. Med udgangspunkt i ovenstående gennemsnitlige lønninger samt gennemsnitlige lønninger for sammenlignelige brancher (Lønstatistik 1998, Dansk Arbejdsgiverforening) kan lønindeks beregnes (jf. tabel 3.14 til 3.17). Lønindekset beregnes som forholdet mellem de estimerede gennemsnitlige timelønninger for HjemmeServiceerhvervet og gennemsnitlige lønninger for sammenlignelige brancher. Således svarer et lønindeks på 100 til, at lønniveauet er ens inden for og uden for HjemmeService- 20 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

24 erhvervet. Et indeks på under 100 svarer til, at lønniveauet er mindre inden for end uden for HjemmeServiceerhvervet og så videre. Af tabellerne fremgår, at der i alle fire kvartaler generelt udbetaltes signifikant lavere lønninger i HjemmeServiceerhvervet end i sammenlignelige brancher. Indeksene, som er relativt konstante, ligger højest for ydelsen vinduespudsning (91-98), mens indekset for rengøring ligger på omkring 91 og havearbejde omkring 87. Tabel 3.14: Lønindeks, 1. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,71 kr 115,91 kr 103,15 kr 99,08 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet arbejde brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering Gennemsnitlig timeløn* kr 100,75 kr 122,48 kr 115,85 kr 101,93 Lønindeks: HjemmeService 93,0 94,6 89,0 97,2 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%) Tabel 3.15: Lønindeks, 2. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,38 kr 113,91 kr 99,40 kr 97,31 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 102,97 kr 125,18 kr 118,40 kr 104,17 Lønindeks: HjemmeService 90,7 91,0 84,0 93,4 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%) og 2. kvartal 1999 (2,2%) 21 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

25 Tabel 3.16: Lønindeks, 3. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 94,47 kr 117,07 kr 103,94 kr 100,09 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 103,07 kr 125,30 kr 118,52 kr 104,28 Lønindeks: HjemmeService 91,7 93,4 87,7 96,0 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%), 2. kvartal 1999 (2,2%) og 3. kvartal 1999 (0,1%) Tabel 3.17: Lønindeks, 4. kvartal HjemmeService Rengøring Vinduespudsning Havearbejde Samlet Gennemsnitlig timeløn kr 93,53 kr 123,21 kr 106,23 kr 102,70 Sammenlignelige Rengøring - Bygningsreng. og Anlægsgartner Samlet brancher (DA) kontor/beboelse vinduespolering arbejde Gennemsnitlig timeløn* kr 103,89 kr 126,30 kr 119,47 kr 105,11 Lønindeks: HjemmeService 90,0 97,6 88,9 97,7 *Lønningerne fra 1998 er fremskrevet med de generelle lønstigninger for andet arbejde i 1. kvartal 1999 (0,6%), 2. kvartal 1999 (2,2%), 3. kvartal 1999 (0,1%) og 4. kvartal 1999 (0,8%) 22 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

26 3.3 Omsætning, timeantal og prisniveau Omsætning og timeantal Udgangspunktet for beregningen af gennemsnitlige priser er antallet af solgte timer til den pågældende pris. En virksomhed, der har solgt timer, skal således vægte ti gange mere end en virksomhed, der har solgt 100 timer. Problemet i den forbindelse er, at virksomhederne ikke direkte oplyser, hvor mange timer de har udbudt, men kun den gennemsnitlige pris (inkl. moms), som timerne er solgt til. Antallet af timer kan dog indirekte estimeres. Gennem tal fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen har vi for alle HjemmeServicevirksomheder kendskab til den omsætning, der ligger til grund for det udbetalte tilskud i hvert kvartal. Virksomhederne bliver i undersøgelsen bedt om at fordele denne omsætning på ydelser samt angive gennemsnitlige priser for de forskellige ydelser. Ved at dividere prisen op i omsætningen fås et estimat på antallet af solgte timer, der herefter kan benyttes i forbindelse med beregning af de vægtede gennemsnit. 23 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

27 Tabel 3.18: Omsætning fordelt på ydelsestyper, 1. kvartal Omsætning Timepriser Faste priser I alt* Fordeling Rengøring 71,7% 28,3% kr ,3% Vinduespudsning 6,4% 93,6% kr ,0% Havearbejde 63,4% 36,6% kr ,5% Andet 72,6% 27,4% kr ,2% Samlet 57,5% 42,5% kr ,0% * For hele populationen, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.19: Omsætning fordelt på ydelsestyper, 2. kvartal Omsætning Timepriser Faste priser I alt* Fordeling Rengøring 76,0% 24,0% kr ,4% Vinduespudsning 6,7% 93,3% kr ,0% Havearbejde 74,8% 25,2% kr ,1% Andet 73,7% 26,3% kr ,5% Samlet 61,7% 38,3% kr ,0% * For hele populationen, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.20: Omsætning fordelt på ydelsestyper, 3. kvartal Omsætning Timepriser Faste priser I alt* Fordeling Rengøring 74,1% 25,9% kr ,4% Vinduespudsning 2,5% 97,5% kr ,3% Havearbejde 71,3% 28,7% kr ,0% Andet 42,8% 57,2% kr ,3% Samlet 61,0% 39,0% kr ,0% * For hele populationen, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabel 3.21: Omsætning fordelt på ydelsestyper, 4. kvartal Omsætning Timepriser Faste priser I alt* Fordeling Rengøring 81,8% 18,2% kr ,0% Vinduespudsning 5,3% 94,7% kr ,8% Havearbejde 69,3% 30,7% kr ,3% Andet 57,6% 42,4% kr ,9% Samlet 65,2% 34,8% kr ,0% * For hele populationen, estimeret ud fra fordelingen i stikprøven Tabellerne på forgående side illustrerer, hvordan omsætningen fordelte sig på ydelser i 1. til 4. kvartal af Rengøring udgør omkring 50% af omsætningen, mens vinduespudsnings andel har været vigende de 24 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

28 sidste 2. kvartaler. Havearbejdes andel i samme periode er gået fra 30% til 40% af omsætningen. Med hensyn til fordelingen af omsætningen på ydelser, der sælges på timebasis og ydelser, der sælges til en fast pris for ydelsen (beregnet som prisen for ydelsen divideret med det gennemsnitlige tidsforbrug), ses, at i alle fire kvartaler er faste priser mindre udbredt inden for rengøring og havearbejde end inden for vinduespudsning. Inden for rengøring kom en stigende andel (knap 82% i 4.kvartal) af omsætningen fra ydelser solgt på timebasis, mens det inden for vinduespudsning kun gælder for omkring 5% af ydelserne. For havearbejde er andelen af ydelser på timebasis omkring 70% Priserne Ved vægtning med antallet af solgte timer kan de gennemsnitlige timepriser (inklusiv moms og tilskud) beregnes. På næste side ses tabeller for alle fire kvartaler i Af tabellerne ses, at priserne over året har været relativt konstante, dog med et fald i den gennemsnitlige pris for havearbejde i 2. kvartal, samt en signifikant samlet prisstigning mellem 2. og 3. kvartal. Endvidere fremgår det, at der er store prisforskelle mellem ydelsestyper og salgsmetode. Vinduespudsning og havearbejde tager relativt høje priser for fastprisydelser. For vinduespudsning gælder det endvidere at, da ydelsen næsten udelukkende sælges som fastprisydelse, er denne pris udtryk for den hyppigst angivne. Det ses desuden, at prisen generelt er langt højere for fastprisydelser end for ydelser, der sælges på timebasis. Rengøring har den laveste timepris og havearbejde den højeste. Timepriserne for vinduespudsning ligger et sted midt i mellem. 25 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

29 Tabel 3.22: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 1. kvartal Rengøring kr 179,42 +/- kr 4,68 kr 219,76 +/- kr 11,26 kr 189,26 +/- kr 4,48 Vinduespudsning kr 206,90 +/- kr 15,73 kr 261,74 +/- kr 9,97 kr 257,35 +/- kr 9,26 Havearbejde kr 244,45 +/- kr 9,40 kr 288,67 +/- kr 12,37 kr 258,96 +/- kr 7,51 Andet kr 210,92 +/- kr 14,69 kr 217,99 +/- kr 22,75 kr 212,81 +/- kr 12,36 Samlet kr 193,17 +/- kr 4,72 kr 247,77 +/- kr 3,90 kr 213,16 +/- kr 6,12 Tabel 3.23: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 2. kvartal Rengøring kr 178,56 +/- kr 2,73 kr 223,24 +/- kr 11,04 kr 187,57 +/- kr 3,11 Vinduespudsning kr 193,16 +/- kr 12,70 kr 265,95 +/- kr 9,28 kr 259,44 +/- kr 8,53 Havearbejde kr 225,17 +/- kr 5,99 kr 258,65 +/- kr 9,61 kr 232,76 +/- kr 5,12 Andet kr 178,48 +/- kr 8,38 kr 198,16 +/- kr 11,71 kr 183,26 +/- kr 6,95 Samlet kr 194,56 +/- kr 2,71 kr 249,98 +/- kr 2,84 kr 212,60 +/- kr 3,93 Tabel 3.24: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 3. kvartal Rengøring kr 175,66 +/- kr 2,63 kr 204,38 +/- kr 6,30 kr 182,31 +/- kr 2,49 Vinduespudsning kr 183,23 +/- kr 13,91 kr 288,61 +/- kr 11,95 kr 284,57 +/- kr 11,50 Havearbejde kr 240,17 +/- kr 7,46 kr 282,25 +/- kr 14,34 kr 250,91 +/- kr 6,65 Andet kr 278,62 +/- kr 24,20 kr 306,95 +/- kr 49,00 kr 294,16 +/- kr 29,02 Samlet kr 202,96 +/- kr 2,84 kr 258,33 +/- kr 2,48 kr 221,47 +/- kr 3,77 Tabel 3.25: Gennemsnitlige priser opdelt på ydelser, 4. kvartal Rengøring kr 182,96 +/- kr 4,32 kr 209,51 +/- kr 12,21 kr 187,29 +/- kr 4,13 Vinduespudsning kr 230,17 +/- kr 32,63 kr 280,26 +/- kr 14,74 kr 277,05 +/- kr 13,95 Havearbejde kr 252,07 +/- kr 8,00 kr 280,28 +/- kr 8,90 kr 260,11 +/- kr 6,26 Andet kr 231,09 +/- kr 25,33 kr 249,41 +/- kr 29,19 kr 238,52 +/- kr 19,15 Samlet kr 208,30 +/- kr 4,29 kr 259,71 +/- kr 2,81 kr 223,72 +/- kr 5,13 Tabel 3.26: Gennemsnitlige priser for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Rengøring kr 179,15 +/- kr 1,67 kr 214,22 +/- kr 4,42 kr 186,61 +/- kr 1,66 Vinduespudsning kr 203,37 +/- kr 6,46 kr 274,14 +/- kr 4,73 kr 269,60 +/- kr 4,46 Havearbejde kr 240,46 +/- kr 3,50 kr 277,46 +/- kr 5,41 kr 250,68 +/- kr 2,95 Andet kr 224,78 +/- kr 7,59 kr 243,13 +/- kr 13,95 kr 232,19 +/- kr 8,22 Samlet kr 199,75 +/- kr 1,70 kr 253,95 +/- kr 1,48 kr 217,74 +/- kr 2,20 26 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

30 For priserne nævnt på forrige side gælder, at de generelt vil være et udtryk for prisen på en times udført arbejde. Det vil sige, at der i disse priser ofte vil være indeholdt et beløb til dækning af transport (tid og omkostninger) samt materialeudgifter med mere. For at korrigere priserne for dette beløb har de medvirkende virksomheder haft mulighed for at angive hvor stor en del af kundens pris, der reelt går til dækning af transporttid og øvrige omkostninger. Mange virksomheder har fundet dette meget vanskeligt at opgøre, og tallene må derfor påregnes at være behæftet med en betydelig usikkerhed. I de følgende tabeller ses resultatet af beregningen af de gennemsnitlige priser efter fratrækning af de oplyste omkostninger. Den samlede gennemsnitlige pris ses ved korrektionen at falde med kr./time. Forholdet mellem priserne inden for de forskellige ydelser er dog stort set det samme bortset fra, at prisen for vinduespudsning falder mere end prisen for havearbejde, når omkostninger i forbindelse med transport og materialer er fratrukket. De tidligere beskrevne tendenser for priserne og udviklingen i disse er således også gældende for de korrigerede priser. 27 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

31 Tabel 3.27: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 1. kvartal Rengøring kr 166,06 +/- kr 4,07 kr 181,03 +/- kr 15,10 kr 170,16 +/- kr 5,08 Vinduespudsning kr 191,74 +/- kr 16,07 kr 232,17 +/- kr 8,27 kr 229,26 +/- kr 7,76 Havearbejde kr 229,26 +/- kr 11,18 kr 255,42 +/- kr 13,37 kr 237,54 +/- kr 8,74 Andet kr 185,01 +/- kr 16,68 kr 199,29 +/- kr 25,76 kr 188,27 +/- kr 14,15 Samlet kr 178,68 +/- kr 4,14 kr 210,87 +/- kr 5,65 kr 190,95 +/- kr 7,01 Tabel 3.28: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 2. kvartal Rengøring kr 168,99 +/- kr 3,33 kr 206,68 +/- kr 10,09 kr 176,82 +/- kr 3,37 Vinduespudsning kr 183,34 +/- kr 14,70 kr 237,92 +/- kr 9,44 kr 233,40 +/- kr 8,74 Havearbejde kr 211,43 +/- kr 8,21 kr 229,50 +/- kr 8,93 kr 216,10 +/- kr 6,51 Andet kr 176,80 +/- kr 9,36 kr 182,06 +/- kr 13,47 kr 178,06 +/- kr 7,81 Samlet kr 182,99 +/- kr 3,36 kr 225,49 +/- kr 2,77 kr 197,42 +/- kr 4,36 Tabel 3.29: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 3. kvartal Rengøring kr 167,27 +/- kr 3,08 kr 189,03 +/- kr 6,36 kr 172,40 +/- kr 2,79 Vinduespudsning kr 172,50 +/- kr 14,68 kr 247,89 +/- kr 12,30 kr 244,97 +/- kr 11,83 Havearbejde kr 227,15 +/- kr 8,23 kr 263,77 +/- kr 14,93 kr 236,62 +/- kr 7,22 Andet kr 277,65 +/- kr 26,33 kr 311,34 +/- kr 56,85 kr 293,87 +/- kr 30,59 Samlet kr 192,29 +/- kr 3,23 kr 232,73 +/- kr 2,54 kr 205,85 +/- kr 4,11 Tabel 3.30: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger med mere, 4. kvartal Rengøring kr 170,43 +/- kr 4,23 kr 191,69 +/- kr 13,00 kr 173,56 +/- kr 4,08 Vinduespudsning kr 201,15 +/- kr 21,07 kr 208,88 +/- kr 13,62 kr 208,42 +/- kr 12,87 Havearbejde kr 233,85 +/- kr 8,69 kr 230,92 +/- kr 14,15 kr 233,14 +/- kr 7,42 Andet kr 226,26 +/- kr 25,72 kr 227,87 +/- kr 28,14 kr 226,88 +/- kr 19,18 Samlet kr 192,94 +/- kr 4,36 kr 210,39 +/- kr 2,94 kr 198,06 +/- kr 5,26 Tabel 3.31: Gennemsnitlige priser korrigeret for transport og materialeomkostninger for hele året (gennemsnit af de 4 kvartaler) Rengøring kr 168,19 +/- kr 1,69 kr 192,11 +/- kr 4,98 kr 173,24 +/- kr 1,82 Vinduespudsning kr 187,18 +/- kr 6,76 kr 231,71 +/- kr 4,58 kr 229,01 +/- kr 4,35 Havearbejde kr 225,42 +/- kr 4,17 kr 244,90 +/- kr 5,64 kr 230,85 +/- kr 3,41 Andet kr 216,43 +/- kr 8,33 kr 230,14 +/- kr 16,07 kr 221,77 +/- kr 8,79 Samlet kr 186,73 +/- kr 1,72 kr 219,87 +/- kr 1,80 kr 198,07 +/- kr 2,44 28 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

32 3.4 Bruttoavancer Der er for alle fire kvartaler blevet beregnet et estimat på bruttoavancerne såvel inden for de enkelte ydelser som samlet. Bruttoavancerne er beregnet som de gennemsnitlige priser (inklusiv moms men fratrukket transportomkostninger m.m.) minus de gennemsnitlige lønninger. Tabel 3.32: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 1. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 76,44 +/- kr 6,60 Vinduespudsning kr 113,35 +/- kr 13,22 Havearbejde kr 134,39 +/- kr 11,69 Andet kr 92,84 +/- kr 18,70 Samlet kr 91,94 +/- kr 8,39 Tabel 3.33: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 2. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 83,44 +/- kr 4,44 Vinduespudsning kr 119,50 +/- kr 13,63 Havearbejde kr 116,70 +/- kr 7,99 Andet kr 82,70 +/- kr 20,74 Samlet kr 100,11 +/- kr 5,30 Tabel 3.34: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 3. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 77,93 +/- kr 3,85 Vinduespudsning kr 127,91 +/- kr 15,96 Havearbejde kr 132,68 +/- kr 9,53 Andet kr 191,63 +/- kr 33,64 Samlet kr 105,73 +/- kr 5,14 Tabel 3.35: Gennemsnitlige bruttoavancer, HjemmeService, 4. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 80,04 +/- kr 5,42 Vinduespudsning kr 85,21 +/- kr 18,07 Havearbejde kr 126,91 +/- kr 9,38 Andet kr 133,68 +/- kr 37,89 Samlet kr 95,52 +/- kr 6,53 29 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

33 Da lønningerne som tidligere beskrevet har været relativt konstante gennem året, følger udviklingen i bruttoavancerne udviklingen i de omkostningskorrigerede priser tæt. Det vil sige et fald i bruttoavancen for havearbejde i 2. kvartal og et relativt stort fald i bruttoavancen for vinduespudsning i 4. kvartal. Resultatet for vinduespudsning er dog behæftet med den usikkerhed at resultaterne er indsamlet efter det blev vedtaget at fjerne tilskuddet til vinduespudsning, hvilket kan have påvirket en del af respondenternes svar. Med henblik på at sammenligne bruttoavancerne i HjemmeServiceerhvervet med dem, der opnås for de tilsvarende ydelser uden for HjemmeServiceerhvervet, er der i 2. og 4. kvartal gennemført interview med virksomheder, som tilbyder en eller flere af ydelserne rengøring, vinduespudsning og havearbejde uden for HjemmeServiceordningen. Disse er blevet bedt om at angive lønninger og priser (med og uden korrektion for omkostninger forbundet med materialer, transporttid med mere), og resultaterne er gengivet i bilag D. Her vil vi nøjes med at betragte bruttoavancerne og sammenligne dem med de gældende for HjemmeServiceerhvervet. Tabel 3.36: Gennemsnitlige bruttoavancer uden for HjemmeService, 2. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 104,85 +/- kr 16,32 Vinduespudsning kr 128,00 +/- kr 23,39 Havearbejde kr 131,87 +/- kr 17,46 Andet - +/- - Samlet - +/- - Tabel 3.37: Gennemsnitlige bruttoavancer uden for HjemmeService, 4. kvartal Brutto Statistisk avancer usikkerhed* Rengøring kr 86,68 +/- kr 18,01 Vinduespudsning kr 129,91 +/- kr 22,37 Havearbejde kr 143,96 +/- kr 14,07 Andet - +/- - Samlet - +/ Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet 1999

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt 7. juni 2016 J.nr. 16-0647347 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 458 af 13. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID i:\marts-2000\erhv-c-02-00.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 26. april 2000 RESUMÈ HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID Da hjemmeserviceordningen efterhånden lægger beslag på 600 mill.kr.

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere