Side 1 af 13. Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 13. Egedal Kommune"

Transkript

1 Fokusgruppeinterview om Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Torsdag den 11. december 2014 Klokken i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Emner udvalgt ud fra Sundhedsstafet Fremtidsvisioner + konkrete bud på handling De to dele Hvad forstår vi ved særlige behov? Når man ikke selv uden videre kan gå ind og bruge et sundhedstilbud når der kræves særlige foranstaltninger Personer som er meget sårbare folk der kræver støtte og hjælp til at bruge tilbuddene Stor udfordring med den sunde kost på området for eksempel Personer med særlige behov dem der ikke selv er i stand til at opsøge/eller gennemskue det som ville være godt eller sundt for dem Mange forskellige barrier psykiske og fysiske. Afhænger af hvad individet er i stand til Hænger sammen med det at være en del at en familie Få hjælp til at begå sig hvis man ikke har de psykiske eller fysiske kompetencer Hvordan forstår i så ulighed i sundhed? Demente de er ikke selv i stand til at vurdere om hvad der er godt for mig Det er et meget bredt fokusområde dette her Drejer sig også om medarbejderne. Afhænger af om medarbejderne er i stand til at vejlede borgerne Hvor meget kan forældrene evne at støtte deres børn for at få dem ind i forskellige tiltag for eksempel fritidsaktiviteter Tilgængelig uligheden opstår når tilgængeligheden er svær Særlige behov barrier de oplever nogle barrier de ikke selv kan fjerne For at skabe lighed i sundhed skal man arbejde med at fjerne barrier Selv om man måske har viljen men ikke evnen til at leve sundt så er samfundet en barriere, hvis der ikke er nogen personer der kan hjælpe en på vej. Tage i hånden Borgerens møde med kommunen. Hvis borgeren har en dårlig oplevelse af sit første møde så er det ikke sikkert man har lyst til at komme til et rygestopkursus. Borgeren ser på kommunen som en helhed Side 1 af 13

2 Barrier vores idrætsfacilitet er gode, men tilgængeligheden er ikke altid så gode, hvis man sidder i kørestol Udfordringen er i det hele taget at komme afsted f. eks til sport. Det at komme ud af døren, selvom man har viljen. Bare det at gå en tur. Man skal motivere rigtigt meget. Mange der ikke magter det selvom man faktisk gerne vil Sund kost man kan have nogle retningslinjer på institutionen, men de bliver måske ikke håndhævet så tit. Og så ryger der måske en pizza ned Borgerne kommer til at bruge pengene på nogle forkerte ting og så får man ikke rigtig penge til maden eller måske kun til lidt usundt Handler rigtigt meget om at motivere og være til stede. Hvis vi ikke ser dem så tit, så er det svært Recovery-tanken at der er noget der nytter. Og det må vi holde fast i selvom det er op af bakke Lighed for at kunne opretholde lighed eller sikre det, så bliver man nogen gange nød til at opføre sig ulige. Må sætte nogle ekstra ressourcer af til nogen særlige. Nytter jo ikke at vi har tilbuddet men tilgængeligheden er dårlig hen til stedet Brugeren har måske ikke den store kraft til at komme ud af døren i det hele taget Der skal være en form for lønnet assistance til at holde tiltagene på faciliteterne i gang ellers dør det ud for de mennesker der ikke magter Synes det handler om at blive inkluderet i det normale. Hvis man vil være fodboldspiller skal man ind i en fodboldklub ikke i en handicapfodboldklub Et særligt fokus på udviklingshæmmede ville være godt Tilbuddene skal have fokus på fleksibilitet kan godt være svært at være mødestabil for nogle af disse grupper vi taler om. En god ide med et klippekort selvom man ikke kommer én gang, så får man stadig lov til at komme næste gang. Hver gang er en succes Barrier - at de forskellige instanser i kommunen ikke arbejder så meget sammen. Heller ikke sikkert at borgeren selv informerer om hvad de ellers har af kontakt med kommunen. For dem er kommunen bare en enhed. Nemmere at hjælpe hvis vi viste hvem de ellers var i kontakt med Ulighed og økonomi hænger også sammen. Hvordan der bliver handlet i hverdagen. Hvis familien har få ressourcer Borgere uden sprog her er det også meget svært. Får vi sporet os ind på det rigtigt? Nemmere med dem, der kan formulere sig, men så skal de måske følges Uligheden er meget gradueret. Meget forskellige behov og uligheder for denne gruppe Side 2 af 13

3 De socialt udsatte de kender jo ikke engang tilbuddene. Her bliver jeg nød til at guide dem. Vigtigt at møde dem med fleksibilitet. Borgerne har måske ikke telefon. Og har det meget svært med faste åbningstider Mangel på det sociale - deres bedste ven er en fra kommunen Katalog over fritidstilbud. Der mangler måske viden om det her område ude i foreningerne og hos trænerne. Kunne man ikke maile det til dem eller ligge det på nettet? En idrætsvejleder, der kan være med til at tage i hånden og følge med den første gang Men når vi ud med denne viden til borgerne? Du sagde så rejste det hele sig på mig. Internettet rækker ikke til dem. Kan ikke bruge en . Her er der brug for noget skriftligt. Eller at støttepersonen har denne viden Det skal jo være begge dele pårørende ville kunne gå på nettet. Bruge mange forskellige kanaler både fysisk og digital kommunikation. Være til stede alle de steder hvor disse borgere færdes Måske bedre at tage fat i en træner og så lære dem noget om, hvordan man håndterer disse borgere Så vidt jeg ved, er der ingen organiserede handicaptilbud i Egedal kommune. Det er der i Ballerup Både udviklingshæmmede og psykiatriske patienter. Ballerup har ansat en fuldtids idrætskoordinator til at fokuserer på dette område. Dette har givet et stort boom i aktiviteter på handicapidrætsområdet. Skal ikke nødvendigvis være kommunen, der er den centrale aktør. Det er et fritidstilbud og er også afhængig af frivillige og pårørende. Men kommunen kan støtte for det koster jo ressourcer Det er medarbejderne i kommunen, der skal kende tilbuddene og introducere borgerne Men vores borgere (demente) vil ikke ud i det almindelige tilbud. Der skal nok være nogle tilbud, der er målrettet disse skal ikke inkluderes på normalområdet De kan være fysisk stærke, men mentalt meget svage Fysisk aktivitet er med til at stagnerer forløbet af demens det udvikler sig langsommere Informationsmåden - at informationen også blev givet på en måde som dem, der ikke kan læse, kan sidde og bladre og vælge i. Måske med billeder Skal måske også være aldersafgrænset det skal være målrettet. Selvfølgelig ikke præcist, men inden for en aldersgruppe Alle borgere skal selvfølgelig ikke ind i de normale tilbud (idræt). Der kan også være målrettede aktiviteter til særlige grupper. Men også vigtig med inklusion Side 3 af 13

4 Laver noget i en fritidsklub, men så lave en kobling til foreningslivet. Kan supplere det målrettede tilbud med foreningslivet De socialpædagogiske tilbud her kræver det jo også, at der er nogen der har idrætsviden for at der sker noget Der er så mange facetter i denne diskussion nogen har brug for noget skræddersyet andre kan komme ud i det etablerede Personer med ADHD her er der jo nogle der gerne vil ud i en normal forening, men det kan være svært. Vigtigt at vi fortæller om hvad det vil sige at have et barn i en sådan klub Nogen har brug for at være sammen med ligesindede andre har brug andre input Idrætstilbuddene er fantastisk vigtige. Vi ved det er sindssygt vigtigt at bevæge sig. Men også meget vigtigt, at man tænker det sociale aspekt med ind også vigtig med netværk. Det kan foreningerne også biddrage med Når vi taler inklusion i de fysiske tilbud, så også tænke det sociale ind. Vigtig at personerne også evner sodavanden i omklædningsrummet bagefter For de socialt udsatte handler det meget om ensomhed. At hjælpe med at skabe netværk. Ensomhed og sundhed hænger meget sammen. Det at hjælpe med at skabe sociale netværk er vigtigt At skabe nogen rammer, hvor mennesker kan mødes socialt Meget svært at tale så bredt om særlige behov og sundhed. Folk er altså meget forskellige, så det er svært at tale om det ens. Inklusion er godt men for nogen er dette ekstremt grænseoverskridende eller umuligt. For mange personer er det meget svært at komme ud af døren og her er det altså svært uden nogen der kan hjælpe en Man skal ikke for enhver pris inkludere man skal overveje det for hver enkelt. For nogen vil det være rigtigt godt og andre ikke Nogen får vi rigtigt godt integreret de er fuldt ud accepteret. Men det er også vigtigt at arbejde med at acceptere dem der er anderledes Inklusion virker nogen gange, men for mange er der brug for en ledsager Ledsageren kan sagtens være en frivillig Studiebesøg i Odense motionsvenner. Studerende der er ansat til at tage disse sårbare borgere i hånden og tage dem med til noget de ønsker at bruge. Tror det er vigtigt, at der er en form for organisering af det. Så man også ved hvor man skal rette henvendelse. Så man også som forening eller pårørende eller ansat ved hvem man kan henvise til. F. eks en ressourceperson i kommunen gerne koblet med nogle frivillige kræfter af folk der gerne vil biddrage overfor denne gruppe borgere Side 4 af 13

5 Er vigtigt - for de pårørende løber også træt i det vi bruger mange ressourcer. Det skal man huske, når man taler frivillige og pårørende. En god kobling af kommunen og frivillige ville være fantastisk At de ikke skal få det værre (Demente). Fokus på at komme ud og røre sig. Både godt for fysikken men handler også meget om velvære at have det godt. Og vores pårørende magter heller ikke denne opgave. Ville være rigtigt godt med nogle frivillige og noget kommunalt Også på børneområdet. Vigtigt med en mentorordning eller noget Netop de sårbare unge. Vi har dem som børn, men når de bliver unge, så halter det lidt. Her er det vigtigt at der er nogle ressourcepersoner Netværksgrupper. At man ved, at der er noget man kan trække på. At man ved hvor man kan henvende sig Hjælper ikke at have en masse tilbud, hvis man ikke ved, hvor man skal henvende sig Men det må heller ikke være for indviklet at man skal henvende sig mange forskellige steder Fordelen ved at have en ansat i kommunen har en fordel ved at være indenfor murerne. Har en masse viden og informationer, som man nogle gange som forening mangler Ledsagere hvor meget har vi egentlig fokus på ledsagerordninger. Måske skulle vi have mere fokus på det. Sundhed handler også om at lave noget sammen Også fysiske skavanker, der ikke tages hånd om. Kunne man åbne stederne og tilbuddene på andre tidspunkter. At man kunne komme et sted og få set på sine negle eller tænder. Etablere noget samarbejde hvor man kommer ud til borgerne i stedet for at borgeren selv skal opsøge os. Har ofte svært ved åbningstider Er man som kommune ikke forpligtet til ledsagetilbud? Jo men vi oplever at disse ledsagerordninger bliver taget fra dem af hjemkommunen Helt sikkert en pointe om at der skal oplyses om disse ordninger også om hvad lovgivningen egentligt indeholder Vi glemmer nogle gange de sårbare familier de nærmeste. Har vi tilbud til de pårørende til alkoholikerne? Nogen gange har man kun fokus på den udsatte, men også fokusere på tilbud til de pårørende - netværksgrupper til familien Vi har faktisk sådanne grupper men får vi denne viden ordentligt delt ud. Ved dem, der skal det, det Vi bruger mange ressourcer på information i vores forening men kunne godt bruge noget hjælp fra kommunen Men hvad er sundhed egentligt her at man også interesser sig for mad eller hygiejne. Den psykiske sårbare har også brug for hjælp til dette. Bare den personlige hygiejne. Eller køleskabet det er ydmygende som Side 5 af 13

6 pårørende at komme og skulle spørge og hjælpe. De lever altså ikke særligt sundt disse mennesker Det er sandelig ikke kun kost og motion der skal fokuseres på Også fokus på sundhed på arbejdsmarkedet. En del af min sundhed er da også det, at jeg kan gå på arbejde og have sociale relationer. Også vigtigt at dette tages med Tænke at det er fælleskabet, der er udgangspunktet for forandringer Netværksgrupper der skaber samhørighed. Man starter med overskrifter og så arbejder sig ud her fra Nogen der har en adfærd, hvor man er opmærksom på, at de kan have en uhensigtsmæssig adfærd sammen for eksempel hashere der har en særlig adfærd sammen. Her skal vi ikke kun tænke på individniveau her er det også vigtigt at tænke socialt tænke gruppeadfærd. Vi skal starte tidligt Her er det også vigtigt at vi i kommunen taler sammen og er meget opmærksomme på disse sårbare grupper Man skal skabe noget som sætter noget andet i stedet for misbruget kan være venner, familie, en idrætsinteresse, en kæreste osv Vi må ikke være berøringsangste det er vigtigt at vi taler om dette så snart vi observerer det Måske noget steder de kan være og mødes Det at vi ikke reagerer, kan også opfattes af de unge som om at vi er ligeglade Hvordan får vi fat i de socialt udsatte har ofte en uhensigtsmæssig adfærd Vi skal lave opsøgende arbejde kun sådan vi får tag i dem Men fungerer kun når vi får at vide at de er der De har ofte meget komplekse problemstillinger. Kræver ofte at de har en støtteperson og at vi i det hele taget etablerer en kontakt til dem først inden at vi kan begynde at drøfte sundhed og livsstil Det kræver også at de vil det er en menneskeret at drikke sig ihjel Vigtigt at vi fortæller om mulighederne. Livsstil og sundhed ja men for hvem. Hvem er det, der ønsker dette. Vi skal være meget bevidste om hvad vi går ud og sælger Handler også om etikken jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er det bedste for dig. Så må jeg nogle gange se igennem med, hvordan de vælger at leve deres liv. Men jeg skal give dem mulighederne informere dem om mulighederne Der er rigtigt mange vi ikke formår at rykke, men vi må forsøge Grænsen mellem omsorgsvigt og overgreb Side 6 af 13

7 En jeg kender i kommunalt bofælleskab har altid før været toptrimmet men efter han er flyttet ind, så har han taget 20 kilo på. Og når jeg så spørger personalet om de kan hjælpe ham, så siger de bare at han er 18 år og dem kan de ikke tvinge til noget Også de borgere, der har eget sted at bo her kan vi jo ikke bare gå hen og låse døren op. Nogen siger gør dog noget det er omsorgssvigt - men vi kommer altså ud i de her dilemmaer Det er udfordrende det her vi arbejder jo tit med handleplanerne, der siger noget om hvad vi skal fokusere på. Svært når vi nu også skal fokusere på f. eks kost eller motion det er en stor udfordring især for dem der har så mange andre store udfordringer at slås med. Især hvis vi ikke har nogen i personalegruppen, der har en viden om enten kost eller motion PAUSE Har været vidt omkring et bredt område og mange forskellige behov, barrierer og udfordringer Vende tilbage til lighed i sundhed hvordan kan vi fremme lighed i sundhed? Det kræver nogle ressourcer og det er altså også penge Hvis kommunen virkelig vil noget på dette område, så må man sætte ressourcer af Kunne være at ansætte de her tovholdere og koordinatorer, der kan være med til at tage kontakt og holde op fast på dem, der ikke kommer Det er koordineringen der er vigtig det er den der er svær fordi vi sidder i så mange forskellige afdelinger. Vigtigt at der er en der kan hjælpe med dette At der sættes fokus på at komme rundt om hele personen at man ikke kun har fokus på sin egen lille del, men kommer hele vejen rundt og tænker andre faggrupper ind Åbenhed afstemme forventninger til hinanden som faggrupper. Hvad er det rollen er her? Hvad er min opgave og hvad er det vigtigste? Man bliver så hurtig skuffet Afholde forventningsafstemningsmøder hvad kan vi gøre sammen hvordan hægter vi os op på hinanden? Familieorienteret indsats det ville være kanon Livsstilssygdomme vi oplever at dem der er ekstra sårbare har vanskeligt ved at deltage i gruppeinterventioner. Også vigtigt at se på den enkelte. Vi forsøger at sluse folk ud i de tilbud der er, men passe på med kun gruppetilbud. Tænke på det enkelte individ og hvad de evner Side 7 af 13

8 Nogle flere ressourcer der er nogle bevægelser i gang i kommunen med hensyn til at mindske silotænkningen at der skal arbejdes med det. Det er et stort skib at vende. Kan være med til at øge hjælpen uden ekstra ressourcer At sikre fagpersonerne har den nødvendige viden om de fokusområder man vil et særligt fokus på. Og så definere hvad det er for en slags sundhed vi vil ligge flest kræfter i Også huske at se på de ekstra ressourcer der er rundt omkring i samfundet. Samarbejde med den lokale håndværker osv. Ekstra ressourcer er ikke bare at ansætte men at udnytte dem der er bedre At man på institutionerne bliver bedre til at opgavefordele du skal være på kost du skal være på idræt osv. Tænke mere fleksibelt mange bofælleskaber har en stor bus stående men efter klokken 16 kommer den ikke ud at køre. Åndsvagt for mange er kørslen en stor udfordring men vi kan ikke afsætte ressourcerne. De der busser kunne gøre meget mere nytte Tænke frivillige ind idet det kan være med til at løfte området Vigtigt at tænke målrettet i forhold til de forskellige grupper. Man er ofte kun fokuseret på de basale behov. Kompetenceudvikle medarbejdere til at se borgerne i et andet lys et sundhedslys At vores forskellige tilbud kunne tage mere ud når vi visiterer til sundhedsteamet at de så kommer mere ud i deres miljø. Ud på bostedet ud på gaden hen i tilbuddet Møde borgeren der hvor borgeren er Vi er faktisk begyndt at overveje i Sundhedsteamet, om vi kan gå i dialog med disse tilbud måske hjælpe med at opkvalificere de ansatte, der har med disse borgere at gøre Sundhedsbussen hvor man anonymt kan gå ind direkte fra gaden. De kan også hjælpe med at vejlede De socialt udsatte og de hjemløse er svære at nå de går aldrig til lægen. De overser faresignalerne. Vi er i hvert fald åbne for at inddrage dette i vores tilbud (Sundhedsbus) Barriererne skal være meget bevidste om barriererne. For når du siger Sundhedsbus, så tænker jeg adgang for kørestol. Det kan man godt Men ved disse grupper så noget om dette tilbud? Køreplanen kommer ud på nettet men når det ud til disse særlige grupper? Vigtigt at de personer, der har med dem at gøre, får informationerne Det handler netop at få denne viden ud til de rigtige Side 8 af 13

9 Når vi sender noget ud til skoleforvaltningen, så sker der bare ikke en pind (om tilbud til børn med særlige behov). Vi starter noget op, men har svært ved at nå ud. Informationen havner ikke de rigtige steder Hvad er Sundhedsbussen hvad forbinder vi med det hvad kan man her? Vores forening sender selv tonsvis af information ud men får vi fat i de rigtige. Vi skal også være bedre til at dele informationerne Anede ikke vi havde en Sundhedsbus nå jeg som oplyst borger ikke ved det hvordan skulle disse grupper med særlige behov så vide noget om det? Handler om at vide fra start af, hvor man kan gå hen, når man står med en handicappet Vi skal få nogle flere ord på denne sundhedsbus Informationen er gemt i avisen Handler om informationen kommunen har en informationsforpligtigelse. Men vi frivillige og foreninger har også et ansvar. Vi skal skabe et frugtbart samarbejde Måske et forum, hvor vi kan dele information og indhente viden. Hvad er sundhed egentlig? Det handler ofte om tværfagligt samarbejde det lykkes først når vi deler ansvar og viden med hinanden Bare det at mødes en gang imellem, så får man nogle ansigter på og så bliver det nemmere at tage fat i hinanden. Bare det at vi mødes til dette interview hjælper Beskæftigelse er også vigtigt i forhold til trivsel og sundhed. Men det kræver jo at tilbuddene er der. Har ikke mange beskyttede værksteder. Det er også sundhed at man kan være sammen man føler sig nyttig får etableret noget socialt. Ellers er det at man gror fast i sin egen lejlighed. Og hvis man ikke lige gider Egehuset, så er der ikke så mange tilbud Ikke bare motion for motionens skyld det sociale er en meget vigtigt faktor for disse mennesker Hvis man oplever at der er nogen, der forventer noget af en, så tager man også selv et ansvar. Er med til at skabe ansvarsfølelse og at jeg betyder noget. Har en smittende virkning. Magter jeg én ting, så magter jeg måske også noget andet. Det at jeg møder op medfører en masse gode ting Nogen har behov for noget individuelt andre har brug for noget fælles sådan er det også med idrætstilbud Enkeltidrætter bare det at komme ud at løbe Autister der har det super godt med golf her går man med sig selv og behøver ikke at forholde sig så meget til andre Side 9 af 13

10 Helt basalt handler det om at de professionelle man er i kontakt med ved hvad der er man skal være opmærksom på. Allerede fra barnsben. Handler om et fokus fra os som fagpersoner på dette. Vi skal have viden og fagpersonen skal tage ansvar Sundhedsplejen er vigtig i denne sammenhæng vi skal tage hånd om dem fra start af. Disse børn får problemer hvis de ikke får omsorg og det rigtige tilbud fra start af Sundhedsplejen her de først bliver opdaget. Ens livsstil starter fra start af her skal der være fokus Vuggestuer og daginstitutioner har et kæmpe ansvar En af de største fælder i forhold til de unge at vi slår dem sammen som en gruppe de er bare uregerlige teenagere - men nogle er måske psykisk syge Rigtigt svært når de bliver voksne så skifter man pludselig fagcenter eller sagsansvarlig. Vigtigt at der er en god overgang Man skal lytte når forældrene råber op hvis vi bare var blevet taget alvorligt, så havde vi også sparret rigtigt mange penge. Også synd for hende måske kunne hun have haft det meget bedre, hvis det var blevet taget alvorligt fra start Sætte fokus på, hvad der sker når man fylder 18 så falder alt pludselig fra og man begynder at stille nogle krav flere ikke kan honorere eller man begynder pludselig at give nogle andre tilbud Tale med de pårørende meget mere år kan hurtigt blive spildt, hvis vi ikke tager fat rigtigt fra start De får opstillet en masse krav alle mulige steder fra jobkonsulenter siger du skal det her og en anden siger noget andet. Det skal samles lidt mere En tovholder på den enkelte man vælter rundt mellem forskellige personer, tilbud og forvaltninger Vi kører mødregrupper og fædregrupper i forhold til fødselsdepressioner det virker En bevægelse i gang internt i kommunen med at fokusere på silonedbrydning. En forståelse for hinandens fagligheder. Jobcenteret overfor de socialpædagogiske kræfter. Skaber forståelse for hinandens fagområder, som kommer borgeren til gode Hvis man havde en koordinator på den enkelte, så ville man virkelig undgå mange misforståelser. Der mangler en eller anden koordinator. Ikke alle der skal have en sådan koordinator men de sårbare her ville det kunne rykke Opsporingen af de her sårbare mange vi kunne hjælpe, hvis vi vidste hvor de var. Jeg er sikker på, at der er mange rundt omkring som vi kunne hjælpe, hvis vi fik kendskab til dem Side 10 af 13

11 Samarbejdet med de praktiserende læger det kunne vi godt blive bedre til. De skal huske at tage kontakt til os og vi skal huske at tage kontakt til dem Samarbejde med viceværter og gårdmænd få undervisning af os, så de får viden om hvordan man takler disse personer og hvem man kan henvende sig til Vi arbejder meget i øjeblikket mellem de forskellige myndighedsgrupper fokus på samarbejde. Har tanker om at arbejde med en tovholder for de personer, der har sager flere steder Vi skal turde gå ind vi kan jo ofte se det på personer allerede i 1. klasse hvor det kan gå hen vi skal turde tage ansvar og sige til Indkalde de praktiserende læger en gang imellem og alle de andre interessenter. Man skal gå ud over kommunen og de ansætte her. Række ud til alle mulige andre Også fokus på den gode historie Man er skrækslagen for at få tvangsfjernet sit barn. Jeg tør jo ikke sige noget til kommunen, hvis man tror, at det kan medføre tvangsfjernelse. Vi hører kun de sure historier. Hvad med de gode historier de og de havde brug for hjælp og kommunen hjalp dem Man kan være udsat i en periode Vi har også noget anonymt rådgivning det er der mange forældre der benytter. Noget der ikke nødvendigvis bliver til en sag på kommunen. De kan måske også henvise til nogle tilbud Men borgerne skal jo vide at dette findes vigtigt at få bredt dette ud Man laver meget godt i Egedal det skal man ud med Få lavet en folder der fortæller om tilbuddene Kan informationerne ikke samles på en eller anden måde Det skal ud via eboks nu ikke? Men det afhænger jo virkelig af hvem man er og ens udfordringer og behov om denne form virker Kort hæfte, hvor I fortæller om hvad i laver hver især og så ud i alle postkasser ved godt det bliver dyrt men det kan betale sig Vigtigt at have nogen der er dygtige Kunne også være godt, at der var nogen man kunne henvende sig til for at få hjælp til at få informationerne ud. Vi er jo fagfolk kunne være smart med en marketingsafdeling eller noget. Vi ved måske hvordan vi skal håndtere disse borgere, men vi ved ikke, hvordan vi får denne viden om vores tilbud ud på en god måde Information er så mange forskellige ting vi skal spille på mange forskellige tangenter bruge mange kanaler meget kompleks størrelse hvis vi skal nå alle de her forskellige udfordrede personer. Det skal professionalisereres, så vi faktisk rammer dem vi vil have fat i Side 11 af 13

12 Også mange af dem vi taler om, der slet ikke magter at læse alt det her Der findes jo mange tilbud men hvordan får vi denne viden ud til de rigtige personer Skal samarbejde mellem fagfolk, frivillige personer og foreninger. Men det er jo noget der hele tiden er i bevægelse. Hvis vi laver en folder, så snart den er lavet, så er den forældet På nogle områder må vi også erkende at vi er utilstrækkelige. På nogle handicapområder, så er Egedal ikke stor nok til at løfte særlige tilbud. Her er det også OK at skele til andre kommuner f. eks i forhold til kørestolsfodbold eller noget. Tænke ud af boksen og ha viden om mulighederne uden for kommunegrænsen og henvise borgerne her til Skal vi bare acceptere at der er nogen vi ikke kan nå? Vi kan jo ikke gå længere end borgerne vil gå og det skal man da heller ikke Hvad er sundhed det kan man jo ikke definere det er også noget meget individuelt Vi må klæde alle medarbejdere på til at kunne spotte og rådgive de her mennesker så de kan hjælpe, rådgive eller henvise dem der vil hjælpes Vi må tro på, at vi kan så nogle små frø som spirer sundhed er noget forskelligt alt efter hvad det er for en gruppe og hvilke udfordringer de har Vi må ikke holde op med at tro på at vi kan ændre noget Vi ved godt hvad sundhed er, men det skal altså sættes i forhold til den borger man har det individuelle er det vigtigste Handler om at finde en balance men hvis vi bliver ved med at banke på folk, så risikerer vi at de trækker sig væk Det er et must at forældrene bliver inddraget så meget som muligt det er oftest dem der ved bedst hvis man ikke lytter her så rykker det ikke. Måske har der tidligere været et menneskesyn, der sagde at vi ikke skulle inddrage dem så meget, men jeg tror ikke på dette syn. Ja de er voksne, men mentalt er de børn Sundhed er altså et tema også på vores område (udviklingshæmmede) Men dialog er vejen frem især med forældrene. Det vil vi gerne støtte op om. Vi kører autismegrupper også for forældre ja faktisk også hvor vi inddrager bedsteforældre. Når forældrene går ned, så er det ofte dem der tager over. Det er dem der er eksperter ikke os Jump for fun handler meget om forældre. Også at brede sundhedsperspektivet ud at sundhed også handler om at have det sjovt sammen Side 12 af 13

13 Hvis du var politiker, og kun kunne vælge ét konkret initiativ, der skulle sættes i gang med Sundhedspolitikken, hvad skulle det så være? At få ansat tværfaglige tovholdere til at vejlede og samle trådene for borgerne At sætte fokus på barrierer og tilgængelighed for alle f. eks skabe et udekørende fleksibelt sundhedsteam At oprette et aktivitetscenter (cafe, beskyttede værksteder, frivillige, idræt) At få kompetenceudviklet kommunale medarbejdere til dette fokus på borgere med særlige behov (så de både kan spotte og vejlede og henvise til tilbud) At skabe et samlet overblik over alle de mange tilbud til målgruppen (én platform med både private og kommunale tilbud direkte links) At oprette et værested mange forskellige faggrupper og foreninger skulle være tilknyttet At ansætte en fritidsvejleder vejlede om tilbud og aktiviteter der fremmer sundheden Uddanne sundhedskoordinatorer (der kan indsamle og sprede viden undervise medarbejdere) Ansætte en idrætskonsulent med et særligt fokus på borgere med særlige behov Styrke tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen udarbejde et samlet katalog over hvad vi hver især kan og tilbyder denne gruppe borgere Etablere mentorordninger (især for unge) nogen der kan tage udsatte unge i hånden og følge dem til en aktivitet Side 13 af 13

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Fokusgruppeinterview om ensomhed Torsdag den 20. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om ensomhed Torsdag den 20. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om ensomhed Torsdag den 20. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Velkomst Emner udvalgt ud fra Sundhedsstafet Fremtidsvisioner + konkrete bud på

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse?

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Maria: jeg er konsultationssygeplejeske. Raza: okay, og du er ansat? Maria: ja, jeg er ansat her. Raza: Godt, hvad hedder

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere v/ Ole Pass Hvordan kan socialfaglige medarbejdere integreres i sundhedstilbud til udsatte

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Sammenhængende børne- og ungepolitik Temamål og initiativer Nordfyns Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: Helhed...3 Tryghed...4 Sundhed og trivsel...5 Anerkendelse...6

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen. Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse. Baggrund

Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen. Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse. Baggrund Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse Baggrund I projekt Skolens fællesskaber er for alle inklusion i grundskolen er det ønsket at høre

Læs mere