Der er mange bud på, hvad skam er. Mange har slet ikke øje for den, fordi den ofte er skjult for både den skamramte og omgivelserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er mange bud på, hvad skam er. Mange har slet ikke øje for den, fordi den ofte er skjult for både den skamramte og omgivelserne."

Transkript

1 Steen Bonde: Skam Vores identitet er hovedsageligt forankret i det, vi har gjort og gør, og i det, vi har været og er. De eksistentielle og teologiske begreber skyld og skam handler netop om henholdsvis dét, vi gør, og dét, vi er. Skylden har fortrinsvis med vores handlinger at gøre, mens skammen har meget mere med vores væren og eksistens at gøre. Både skyld og skam er noget alment og universelt, så alle mennesker kender til det. Men nogle mennesker er mere udsatte for at blive pålagt skyld og skam end andre. Det gælder i særdeleshed mennesker, der i en eller anden henseende er anderledes end flertallet. Mennesker med en kronisk sygdom eller et handicap samt deres pårørende udgør en minoritetsgruppe, især hvis sygdommen eller handicappet er synligt. For mennesker, der i en eller anden forstand er en del af en minoritet, er der særlige faktorer, som både indefra og udefra giver ekstra grobund for skyld- og skamfølelser. Vi kan forholde os til skyld og skam på en mere eller mindre hensigtsmæssig måde. For nogle kommer skyld- og skamproblematikker til at fylde så meget, at det bliver socialt hæmmende, og det kan udvikle sig til kroniske og sygelige tilstande. Dette kapitel handler om skam, hvordan vi kan kende den, og hvordan vi kan forholde os til den. Skam og skyld hænger ofte tæt sammen, og det kan være svært skelne, hvad der er hvad. Derfor vil jeg undervejs også sige noget om skyld. Jeg finder det væsentligt at fokusere på skammen, fordi den er langt mindre belyst og langt sværere at forholde sig til end skylden, og i vores vestlige kultur har vi fokuseret så meget på skyld, at vi i det store og hele har overset skammen, som ofte skjuler sig i skylden eller bag skylden. Der er forskellige former for skam, og det er forskelligt fra menneske til menneske, hvor fast den har sat sig. Den kroniske skam, som nogle mennesker kommer til at leve med, er grundlagt i de første leveår og bliver en integreret del af et menneskes identitet. Den er meget svær at leve med og at komme af med. Den gode skam derimod hverken skal eller bør vi komme af med. Ud over de to former er der alt det, der ligger mellem disse to yderpunkter, som i større eller mindre grad kan hæmme os som mennesker. Jeg møder ofte skammen i sjælesorgen, og jeg kender den fra mig eget liv. Derfor er det naturligt, at mit perspektiv på den er eksistentielt-religiøst. I bogens anden hoveddel findes mit andet kapitel, 1

2 "Ud af skammen", som giver nogle teologiske redskaber til, hvordan vi kan tackle skammen. Der åbner jeg for en samtale og et møde mellem Gud og vores medmennesker. Samtalen og mødet ansigt til ansigt med Gud og medmennesker er en nødvendighed, for vi kan ikke bearbejde skam uafhængigt af vores relationer. Hvis skammen viser sig lejlighedsvist, kan vi godt selv arbejde med den, men er den kronisk, er det en god ide at opsøge professionel hjælp. Hvad er skyld? Som nævnt ovenfor, kan det være svært at skelne skyld og skam. Jeg er derfor nødt til at sige lidt om skyld, så det bliver klarere, hvad skam er, og hvordan man kan skelne dem fra hinanden. Skyld er som regel lettere at forholde sig til, fordi der kan være en konkret eller tænkt sammenhæng mellem en skyld, jeg har pådraget mig, og en skæbne, jeg lider: Jeg sidder i fængsel, fordi jeg har begået noget ulovligt (en meget konkret sammenhæng). Jeg er syg, fordi jeg har røget (en mere usikker sammenhæng). Jeg lider af høfeber, fordi jeg tænkte ondt om min søster som barn (en meget ukonkret og meget usikker sammenhæng). Men alle tre eksempler har en forklaring, der går ud fra en sammenhæng mellem årsag og virkning og drejer sig om noget, jeg har gjort eller tænkt. Og kan jeg finde en forklaring eller grund, om den er rigtig eller ej er mindre væsentligt, så kan jeg forholde mig til det, og så er der ikke noget forkert ved mig som person. Jeg er skyldig til fængsel, fordi jeg har stjålet, men jeg skammer mig ikke fordi jeg har stjålet, men fordi jeg er blevet opdaget og afsløret som en tyv. At stjæle er noget, man gør, en tyv er noget, man er, og det er man først, når man er det i andres øjne, altså er blevet afsløret. Det er selvfølgelig lidt forenklet sagt, så lige et par uddybende ord om begrebet skyld, der viser, at forholdet mellem skam og skyld ikke nødvendigvis er så enkelt, som jeg lige har beskrevet. Skyld forudsætter ansvar, og ansvar forudsætter magt. Vi kan gøre os skyldige over for hinanden, fordi vi har ansvar over for hinanden, og fordi vi har magt til at varetage dette ansvar. Ansvaret og magten hører sammen. Det er en af de sammenhænge, der gør, at vi i egentlig forstand er mennesker. Skyld kan være mange ting. Der er den konkrete skyld, som i den eksistentielle psykoterapi kaldes for reel skyld. Det betyder, at hvor vi har magt, har vi ansvar. Hvor vi ikke lever op til vores ansvar, bliver vi skyldige. Nogle mennesker fortrænger helt denne sammenhæng og skyder hele tiden skylden fra sig og dermed også ansvaret. Andre mennesker tager det så meget til sig, at de gør alt 2

3 for ikke at blive skyldige, og hvis de gør sig skyldige, har de fået en svær byrde. Men vi kan ikke leve uden at gøre os skyldige. Her kommer tilgivelsen ind i billedet. Tilgivelse betyder at få eftergivet den gæld, som skylden har sat én i. Kan vi ikke få tilgivelse, må vi leve med vores gæld, altså det, vi skylder. Så er der den neurotiske skyld. Den er en skyldfølelse, der fremkommer, når vi ikke kan konkretisere vores ansvar, men alligevel tvangsmæssigt søger at finde en årsag, der kan pege på at vi har en skyld. Det kan variere lige fra den helt abstrakte eller usandsynlige årsag, f.eks.: Jeg tænkte ondt om ham i går, og i dag kom han ud for en ulykke. Det er min skyld. Og det kan have en mere virkelighedsbaseret sammenhæng, hvor der rent faktisk kan være en medvirkende årsag til, at noget er hændt, men hvor der ikke er tale om en reel skyld f.eks.: Jeg røg, mens jeg endnu ikke vidste, at jeg var gravid. Og der kan findes mange lignende eksempler. Men kan der ikke påvises en direkte sammenhæng mellem årsag og virkning, tenderer skyldfølelsen mod det neurotiske. Det er også kendetegnende for den neurotiske skyld, at den ofte er forbundet med angst og frygt for straf. (Jeg bruger betegnelsen neurotisk, selv om den ikke længere anvendes som en psykiatrisk diagnose. Der er her tale om det tvangsneurotiske, som i dag kommer ind under diagnosen OCD obsessiv compulsiv disorder som er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.) Tilgivelse hjælper ikke på den neurotiske skyld, dels fordi der ikke er nogen reel skyld at få tilgivelse for, dels fordi den neurotiske skyld er funderet i den menneskelige psyke mere end i den handling eller gerning, man vil have tilgivelse for. Den er tvangsmæssig for så vidt, at der skal findes en årsag, eller at man vil være skyldig i et eller andet, og derfor finder man sammenhænge, der ikke er der eller kun er der indirekte. Derfor er terapien den bedste vej, hvis det er denne form for skyldfølelse, man har. Endelig er der den eksistentielle skyld, som kan være vanskelig at begribe og erkende. Den er kendetegnet ved fortrydelse over valg, vi har foretaget, eller valg, vi skulle have foretaget, men ikke foretog. Den kan være rettet mod os selv, eller vi kan være skyldige over for andre f.eks. vores familie, venner eller nation. Den kan hænge sammen med en følsom samvittighed, hvor vi f.eks. tænker over konsekvenserne for børnearbejdere i afrikanske miner, ved at vi køber og bruger en mobiltelefon, der indeholder metaller fra disse miner. Den eksistentielle skyld tenderer i mange aspekter mod skam. Jeg skrev, at skammen ofte kan skjule sig i eller bag skylden, fordi skylden er lettere at have med at gøre end skammen, og fordi skylden har mere at gøre med vores handlinger, mens skammen har 3

4 mere at gøre med vores eksistens og væren. Det er lettere at acceptere, at vi har gjort noget forkert end at erkende, at vi er forkerte. Hvis vi derfor går rundt med en skyldfølelse, som ikke kan relateres til en reel skyld, er der en stor sandsynlighed for, at der også eller måske fortrinsvist er tale om skam. Der er en anden og vægtig grund til at skelne mellem skyld og skam: Den, der er skyldig, skal betale sin gæld, eller gælden skal eftergives (tilgivelse). Men den, der lider under skam, hverken kan eller skal tilgives. Det kan endda fordybe skammen, hvis den skamfulde får tilgivelse, for så bekræfter man jo, at vedkommende selv er skyld i sin skam. Men når skam ofte skjuler sig under skyld, eller sagt på en anden måde: når den, der skammer sig, ofte forveksler sin skamfølelse med en skyldfølelse, så er det, fordi det overhovedet ikke er så ligetil at skelne. Børn kan f.eks. føle sig skyldige over, at deres forældre er gået fra hinanden, men de har ingen skyld, men skammer sig måske over, at de ikke var så meget værd, at forældrene ville blive hos dem. Så når nogen taler om, at de føler sig skyldige, er det vigtigt at være opmærksom på, at der måske i virkeligheden er tale om en skamfølelse. Hvad er skam? Skam er et menneskeligt vilkår og ikke en sygdom, ligesom det er et menneskeligt vilkår, at vi må have noget at spise. Da skammen er et menneskeligt vilkår, er den altså ikke noget, vi uden videre skal prøve at slippe af med. Den er en relationelt betinget følelse, som livet igennem er med til at lære os, hvor andre menneskers grænser går og dermed også vores egne. Men vi kan kun lære af den, hvis vi har integreret og accepteret den som et livsvilkår. Vi lærer, at vi ikke skal stå klods op og ned ad en kunde i banken, der er ved at drøfte sine konti med bankassistenten. Vi lærer, at man ikke offentligt kommenterer andres påklædning eller udseende. Vi lærer, at mobning ikke er acceptabel. Vi lærer, at vi ikke er de eneste, der har ret til at være her. Vi lærer, at også andres meninger er gældende osv. Er det ikke almindelig socialisering, kunne man indvende? Jo, men skammen er en af de store drivkræfter heri, fordi vi selv har mærket den, f.eks. hvis vi er blevet mobbet, hvis vores påklædning er blevet kommenteret, hvis vi ikke har fået lov til at være her, hvis vores grænser er blevet overskredet, eller hvis vi er blevet udsat for et eller andet overgreb. En integreret skamfølelse er et tegn på modenhed og selvindsigt. 4

5 Der er mange bud på, hvad skam er. Mange har slet ikke øje for den, fordi den ofte er skjult for både den skamramte og omgivelserne. Professor, dr.theol. James W. Fowler har sagt det således (min oversættelse): Nu, da jeg er blevet opmærksom på den, ser jeg den overalt (Faithful Change, 1996). Når det hvide lys brydes i en krystal, opstår der et spektrum af farver, som alle er en bestemt brydning af den ene farve. Således kan man også sige, at det er med skammen. Den er grundlæggende én ting, men i brydningen med livets mange facetter får den forskellige udtryk. Fowler opregner således fem skammens farver : Der er en sund skam, som beskytter relationer mellem mennesker. Det er den socialiserende skam. Den er med til at lære os social adfærd, diskretion, intimitet, nærhed og distance og invaderer ikke selvet som en nagende skam. Den viser sig f.eks., når vi skal til at handle eller har handlet ved at fortælle os, om vi kom for tæt på. Den perfektionistisk baserede skam er kendetegnet ved, at vi forlanger af os selv, at vi skal være mere og bedre, end vi er. Forventningen til os selv om at være perfekte er som regel påført os udefra af f.eks. kultur, forældre, tradition, religion, arbejdsgiver, politik og reklamer, men føles ofte som et indre pres, fordi vi har taget forventningerne til os. Jo større forventningerne er om det perfekte, jo mere grobund bliver der for skammen, fordi vi ikke kan leve op til forventningerne. Det kan godt føles som skyld. Det kan gemme sig bag en skyldfølelse over ikke at have gjort det godt nok, men der er ikke nogen reel skyld at forholde sig til, for ingen kan være skyldige i ikke at være perfekt. Så er der en skam, der er baseret på et tilhørsforhold til en minoritetsgruppe som f.eks. indvandrere, handicappede, bøsser m.fl. Her er det især anderledesheden og den medfølgende følelse af at være ensom, der er med til at foranledige skammen. Den giftige skam er en kronisk form for skam, der udspringer af en opvækst i en familie, hvor man ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed. En af de vigtigste forudsætninger for, at vi som mennesker udvikler en sund psyke, er, at vi får kærlig og accepterende opmærksomhed i især de første leveår. Det er især forældrenes accepterende blik, der gør, at vi erfarer os selv som ønskede og elskede. Hvis den kærlige og accepterende opmærksomhed har manglet, lægger det grunden til en kronisk skam, som er meget vanskelig at komme til livs senere i livet. Endelig er der skamløsheden, som paradoksalt nok ikke er et fravær af skam, men skam, der kommer til udtryk ved at gøre oprør mod skamfølelsen. Man lægger et slør over ens egen skamfølelse ved gennem skamløs adfærd at foregive, at der ikke er nogen skam. Det kan skyldes, at skammen gør så ondt, at man vil gøre alt for at skjule den, og det gør man bedst ved vise, at man ikke har nogen skam. 5

6 Skamfølelsen er yderst ubehagelig, så derfor vil den gerne gemme sig både for andre og for den, der har den. Skammen har en tendens til at gøre sig usynlig, så den kan være svær at få øje på. Men skammen skaber et overtryk i psyken, den vil ud på en eller anden måde, og kommer den ikke ud som erkendt og accepteret skam, kan den få os til at handle på en måde, som vi egentlig ikke vil. F.eks. kan den få os til at trøstespise, drikke, skade os selv eller andre, blive aggressive over småting eller isolere os fra omverdenen ved at krybe i skjul. Det vil jeg uddybe senere i afsnittet om skammens kompas. Handicappede og syges kollektive skam Der er ofte en stigmatisering på spil, når samfundet placerer mennesker i minoritetsgrupper. Vi benævner grupper ud fra enkelte kvaliteter hos gruppens medlemmer, enten fordi de pågældende selv eller samfundet identificerer grupperne med disse bestemte kvaliteter eller karakteristika: flygtninge og indvandrere, bøsser og lesbiske, handicappede, syge, førtidspensionister, fleksjobbere, arbejdsløse, ældre. Dermed siges der noget om, hvordan samfundet opfatter og ser på en, hvis man tilhører en sådan gruppe. Men i et samfund, hvor der tales meget om en eller flere grupper af borgere, vil resten af samfundet have tendens til at tale om dem og os og at sige handicappet, før man siger medmenneske, borger, familiefar osv. Dermed bliver f.eks. kronisk syge og handicappede to minoritetsgrupper, som det er let at identificere og derefter behandle som særlige grupper. Folketinget skal lovgive om forskellige gruppers rettigheder, herunder om rettighederne for mennesker, der er født med en kronisk sygdom eller et handicap eller i løbet af livet har pådraget sig et handicap. De har jo andre behov end flertallet af befolkningen, og dermed er der en naturlig grund til, at der er brug for at identificere mennesker ud fra deres behov. Men dermed bliver de også genstand for særlig opmærksomhed fra befolkningens og politikernes side, især i tider, hvor krisen kradser, og det er ikke just positiv opmærksomhed, sådan en identificering giver af sig. Det er med til at øge den kollektive skamfølelse, når en minoritetsgruppe på denne måde bliver sat til skue og kollektivt skammet ud for, at man f.eks. ikke kan klare et ustøttet liv sådan som "normalbefolkningen" kan det. Og den kollektive skam bliver hurtigt og let til den enkeltes personlige skam. For det er det, der sker, når man politisk sætter spørgsmål ved, om bestemte grupper af handicappede og syge nu også har brug for den særlige hjælp, som samfundet bruger større beløb på at forsørge; f.eks. psykisk syge eller udviklingshæmmede, som skal have døgnbemanding på eller installeres livsvarigt på institution. Det er det, der sker, når man f.eks. fra 6

7 politisk side begynder at rokke ved samfundets sociale ordninger for de svageste i samfundet og vil lave en reform af fleksjob- og førtidspensionsordningen, sådan som man kom med et udspil til i efteråret/vinteren Her begrundede man reformudspillet med flotte ord om, at disse grupper ikke skal "parkeres" på støtteordninger, men skal "motiveres" og "udvikles" til at kunne klare sig selv; som om man kunne "udvikle sig" til at blive rask eller komme af med sit handicap, hvorfor disse grupper forventes at skamme sig over at ligge samfundet til last og ikke kunne "motivere sig" raske. Dansk Handicapforbund kan melde om et stigende antal chikaner og nedladende bemærkninger i de seneste par år parallelt med den såkaldte finansielle krise og den politiske fokusering på, hvad udvalgte "grupper" koster samfundet i kroner og ører. Det er alt sammen med til at øge isolationen af gruppen af handicappede og syge og at påføre mennesker tilhørende denne gruppe en kollektiv skam. For mig at se bunder det i tendensen til at sætte mennesker i kategorier, som er lette at identificere, og derefter skyde skylden for en krise på denne gruppe mennesker. På denne måde sammenblandes skyld og skam. Men jeg mener, at det var langt bedre at tale om mennesker, der har et handicap, mennesker, der er ramt af kronisk sygdom, mennesker der får førtidspension eller er i fleksjob osv. i stedet for at kategorisere dem som handicappede, kronisk syge, førtidspensionister eller fleksjobbere. Også på Jesu tid var uhelbredeligt syge og handicappede mennesker ofte udstødte af samfundet og udsat for en kollektiv udskamning. I mange samfund har et medfødt handicap været et tegn på Guds straf eller et tegn på, at man i et tidligere liv har gjort noget, som fortjener, at man må leve med et handicap. I Hitlertyskland, hvor man talte om handicappede, jøder, kommunister og modstandere af regimet, blev man udryddet, hvis man tilhørte en af disse kategorier. Det var ikke mennesker, men kategorier, man udryddede. Her var der ikke tale om en straf for tidligere synder, men om ren og skær økonomisk kalkulation. Det koster for meget at holde de handicappede i live, og de bidrager ikke væsentligt til samfundets (økonomiske) udvikling, mente man. Man kunne udvikle et ord for denne økonomiske belastning, f.eks. handicapbyrden, ligesom vi har ordet ældrebyrden. Sådanne ord kan i nogen grad være med til at isolere og udskamme mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller et handicap. Deres kvaliteter og nødvendighed ufortalt kan handicaporganisationer også, stik imod hensigten, være med til at fremme synet på mennesker med forskellige handicap i en negativ retning. Der kan komme en bismag af ghettoisering og selvvalgt isolering over det, når de forskellige handicapforbund og -organisationer nævnes i pressen. En organisation, som varetager en bestemt 7

8 gruppes interesser, kan blive så lukket om sig selv og egne interesser, at den bliver en stat i staten ; derfor kan den, sagt lidt firkantet, være med til at isolere de mennesker, hvis interesser den er sat til at varetage. I organisationen er man blandt ligemænd/-kvinder, men man må kæmpe for sine rettigheder mod resten af verden. Det er det, jeg mener med ghettoisering. Jeg er ganske klar over, at organisationerne også er nødvendige for at sætte fokus på de problemer, dens medlemmer har, og at være et sted, hvor den enkelte kan finde støtte og hjælp med baggrund i den enkelte organisations ekspertise. Men det kan være et tveægget sværd. Alt dette er socialt og kulturelt set grobund for skam. Et andet område, som formodentlig er med til at fremme isolationen og dermed skamfølelsen hos mennesker, som har en kronisk sygdom eller et handicap, er de nye teknologier, hvor man nu og sikkert endnu mere i fremtiden i et tidligt fosterstadium kan fastslå, om et foster har en alvorlig fysisk sygdom, deformitet eller et alvorligt fysisk handicap. Er det tilfældet, kan forældrene søge om tilladelse til abort helt frem til 22. uge. Når man fjerner fostre med f.eks. Downs Syndrom (som også kendes som mongolisme), så er der stor risiko for, at nogle af de mennesker, der i dag lever med denne sygdom, tænker og føler, at de er uønskede af og i samfundet. Når forældre ønsker at få foretaget en scanning og fostervandsprøver, er det oftest, fordi de gerne vil høre, at alt er i orden. Ikke mange har i forvejen gjort sig tanker om, hvad der skal ske, hvis det viser sig, at barnet har en alvorlig misdannelse, eller hvor alvorlig den skal være, før de skal vælge at få en abort. Skal der mangle en arm? Et ben? Hvad med en hjertefejl? Den forøgede indsigt og viden, som forældrene får, giver dem også større ansvar, for det er i sidste ende deres valg under forudsætning at, at de får tilladelse til en abort. Med valget følger ansvaret, og med ansvaret følger også konsekvenserne. Konsekvenserne kan let blive, at det er forældrene, der må bære skylden for, at deres barn blev født med en sygdom, deformitet eller et handicap, og vævet ind i dette er også en skam. Samfundet ønsker jo ikke misdannede børn, og muligheden for scanning, fostervandsprøver og abort er bl.a. iværksat for at udrydde de fostre, som man ikke ønsker sat i verden. Skammen ligger og lurer lige nedenunder. Mon man om ti år kan sige til forældre: I kan ikke få mere støtte fra samfundet. For I fik jo tilbuddet om en abort, men valgte at lade jeres barn føde, selv om det har et handicap. Nu må I også selv bære følgerne af jeres valg? Dermed bliver forældre, der har fået et barn med en sygdom, deformitet eller et handicap, ladt tilbage med følelsen af, at det er deres egen skyld, og eventuelt også med en skam over at have valgt at få et unormalt barn. 8

9 Hvis man er handicappet eller kronisk syg eller er pårørende til én, der er det, er man altså ekstra udsat for at blive udskammet og tage skammen på sig. Det vil for de fleste betyde, at der også kommer en reaktion, som er velbegrundet, men ikke altid er lige hensigtsmæssig. Det kan derfor være godt at kende til de reaktioner, som almindeligvis følger af skam. Det handler det næste afsnit om. Skammens kendetegn skammens kompas Dette afsnit handler om de tegn, vi kan kende skammen på. Skal vi erkende skam enten hos os selv eller andre, er det en stor hjælp at vide, hvordan den ytrer sig i vores adfærd. Men det er ikke altid lige let, for skammen viser sig ikke i én bestemt adfærd, men mange adfærdsformer kan være udløst helt eller delvist af den. Når jeg har læst en af de efterhånden mange bøger, der er skrevet om skam, kan jeg sidde tilbage med fornemmelsen af, at jeg er fuld af skam. Det skyldes, at jeg ofte passer på den adfærd, der beskrives. Men min adfærd kan lige så godt være en sund og normal adfærd i den situation, jeg er i, eller det kan være en reaktion, der måske ikke er så sund, men heller ikke har noget at gøre med skam. Det er derfor ikke muligt at slutte direkte fra en bestemt adfærd til skam. Når det er sagt, kan adfærden alligevel helt eller delvist pege på skam som en udløsende faktor. De forskellige adfærdsformer, der er knyttet til skam, er kendetegnet ved, at de bruges for at skjule skammen både for os selv og andre. Professor, dr.psyk. Donald L. Nathanson har i sin bog Shame and Pride, Affect, Sex, and Birth of the Self (1992) introduceret begrebet skamkompasset. Det angiver forskellige strategier, vi anvender, hvis vi vil skjule skammen. Det er sjældent, der er tale om bevidste strategier, for skammen vil som sagt skjule sig ikke blot for andre, men også for os selv. Der er sjældent tale om, at vi kun anvender en af strategierne, og vi kan hurtigt skifte fra den ene til den anden. På et kompas er der to hovedakser nemlig nord-syd og øst-vest. Nord-syd aksen angiver en fortrinsvis passiv strategi for at skjule skammen, nemlig ved at undvige de situationer, hvor skammen kunne blive tydelig. Undvigelse har to retninger: en, som består i at flygte eller trække sig tilbage og isolere sig, når man udsættes for skamfremkaldende situationer (nord). Det kan f.eks. være, når man er blevet gjort til grin, fordi man ser anderledes ud end andre. Den anden retning består i, at man undgår situationer, hvor man på forhånd tror eller ved, at man kan blive konfronteret med skammen (syd), f.eks. hvis man skal til svømning med skoleklassen og skammer sig over, at man har afskallet hud pga. psoreasis og derfor ikke vil vise sig nøgen. 9

10 Øst-vest aksen angiver en mere aktiv strategi for at skjule skammen, nemlig aggressivitet. Aggressivitet skal her forstås meget bredt lige fra egentlig voldelighed over undertrykkelse, psykisk terror, vrede til kritik. Aggressionen bliver en afledningsmanøvre, der skal henlede andres og måske også ens egen opmærksomhed på noget andet end skammen. Aggressiviteten har to retninger: en, som er indadvendt, dvs. hvor aggressiviteten er rettet mod og går ud over os selv (øst); en anden, som er udadvendt, dvs. hvor aggressiviteten er rettet mod og går ud over andre (vest). Nord: Tilbagetrækning og isolation. Den, der føler skam, vil skjule sig, fordi hun frygter, at andre kan se hendes skam. Det kan forstås bogstaveligt, så vi holder os for os selv, lukker os inde i vores bolig, isolerer os fra andre. Det kan også forstås i psykologisk betydning i den forstand, at vi gør os utilnærmelige. Det kan være en korterevarende tilstand, som er kendetegnet ved ulyst til at være sammen med andre. Og det kan være en mere vedvarende isolation, som kan føre til depression, som ofte er ledsaget af angst. Det er sandsynligt, at mange depressionstilstande skyldes skam. Det kan være sundt, godt og nødvendigt af og til at trække sig tilbage og være lidt alene. I så fald er det drevet af lysten til at være sig selv et stykke tid. Men den skamrelaterede tilbagetrækning og isolation er kendetegnet ved ulysten til at være sammen med andre. Syd: Undgåelse. Den kender alle mennesker vist. Vi undgår ofte at komme i situationer, hvor vi risikerer at dumme os eller stå tilbage som uvidende, utilstrækkelige osv. Det er i sig selv ganske sundt, og som modvægt har de fleste en sund sans for at tage nye udfordringer op. For den, der skammer sig, skal den slags situationer for enhver pris undgås. Vi ved af erfaring, hvilke situationer der fremkalder skammen i os, og for ikke at erfare skammen vil vi gøre meget for at undgå at komme i disse situationer. Forskellen på det almindelige ubehag ved situationer, vi ikke kan kontrollere, og det skamrelaterede ubehag er, at vi godt kan stå ved det almindelige ubehag, mens vi ikke går af vejen for at lyve både for os selv og andre for at undgå at mærke skammen, hvis vi ikke har integreret den. I de tilfælde, hvor vi ikke har mulighed for at undgå at bringe os i den slags situationer, kan vi søge at perfektionere os. Skammen kan vi også forsøge at bekæmpe ved at tjene andre, blive selvforglemmende og ignorere os selv. Det er en måde, hvorpå vi forsøger at kontrollere situationen ved selv at agere. Øst: Aggression mod os selv. Der kan være tale om en mild form for aggression mod sig selv lige fra en tendens til altid at være selvkritisk eller tage skylden på sig, når der sker noget, f.eks. at man 10

11 siger undskyld, hvis et andet menneske har gjort en pludselig bevægelse og derved skubbet til ens hånd, så man spildte vand ned af vedkommendes jakke. Der kan være tale om en selvudslettende adfærd i omgangen med andre mennesker, hvor man altid sætter sig selv til side. Der kan være tale om masochistisk adfærd. Så kan der også være tale om, at vi direkte skader os selv fysisk eller psykisk, herunder har tanker om eller gør forsøg på at tage vores eget liv eller straffer os selv. Aggressionen mod os selv kan også komme til udtryk ved, at vi ukritisk underlægger os andres ledelse. I mange ekstreme religiøse og politiske grupper, hvor aggression er en mere eller mindre skjult del af fællesskabet, vil mange skambelastede kunne finde sig til rette. Vest: Aggression mod andre. Også her skal aggression forstås meget bredt. Når skamfølelsen kommer til udtryk som aggression mod andre, er der tale om, at den eksternaliseres og projiceres over på andre. Det medfører, at aggressiviteten går ud over andre, og at vi ofte kommer til at skade dem fysisk eller psykisk. Det betyder ikke, at al aggression mod andre udspringer af egen skam. Hvis vi f.eks. udsættes for en behandling, hvor vi bliver nedværdiget eller ydmyget, er vrede og aggression en god og sund reaktion. Men reaktionen er som regel afmålt eller kortvarig. Den skambelastedes aggressive reaktion er derimod ude af proportioner med den hændelse, som har fremkaldt aggressionen. Det er først og fremmest en reaktion, der skal skjule skammen. Sadistisk adfærd mod mennesker og dyr kan ligeledes være et udtryk for aggression, der skjuler en skam. Mennesker, der begår vold eller overgreb mod andre, lider ofte under skam uden at vide det eller ville stå ved det. Volden eller overgrebene skjuler deres skam for dem selv og andre. En anden måde at skjule sin skam på ved at blive aggressiv er ved at mobbe andre. Det gælder for alle retningerne, at adfærden kan være mere eller mindre udpræget, alt efter hvor meget skamfølelsen dominerer. Skamfølelse kan være kronisk (den giftige skam), den kan være mere eller mindre hæmmende for livsudfoldelsen, og den kan endda være god og sund, når den bidrager til at lære os en god social adfærd. Skamkompassets fire retninger er alle strategier til at skjule skammen for os selv eller andre. Skam vil intuitivt søge at tilsløre sig. Det er altså mere afvigemanøvrer end konstruktive måder at slippe ud af skammen på. Men der er en anden mulighed end at bevæge sig i en af de fire retninger, nemlig at blive stående i midten. Det vil sige at se sin skam i øjnene og ikke forsøge at skjule den. Beredskabet til at se vores 11

12 egen skam i øjnene og stå ved den er et kendetegn på det modne menneske. Har man erkendt sin egen skam, opstår der en ny mulighed, som hidtil ikke har været tilgængelig, nemlig at blive i skammen, dvs. acceptere sin skam og se, hvad der sker. Det er en meget ubehagelig følelse, som de fleste instinktivt vil søge at komme væk fra igen, så det sker ikke med en gang. Det er en proces, hvor man gang på gang må vende tilbage og tage det næste lille skridt. Men gør vi det, vil vi efterhånden blive forsonet med skammen og acceptere den, og accepten af skammen er i sig selv skamopløsende. Det kan du læse mere om i kapitlet Ud af skammen. Det bedste er, hvis man kan finde et eller to mennesker, man kan tale med, og som tør blive hos én uden at gøre andet end at være til stede. Men det er ikke så let at finde sådanne mennesker, for skam er tabu, og tabuer er som bekendt noget, man ikke taler om og ikke vil høre om. Skam som tabu den skjulte skjulthed I vores kultur må vi ikke skamme os; skam er tabu. Tabuiseringen medfører, at skamfølelsen er isolerende og derfor let kan bide sig endnu mere fast. Vi vil ofte blive mødt med opfattelsen: Det er da ikke noget at skamme sig over ; og vi oplever måske, at vi ikke bliver taget alvorligt, hvis vi har erkendt vores skamfølelse, har taget mod til os og er gået hen for at tale med nogen om den. Så bliver den dybtliggende følelse af ikke af måtte være her endnu dybere; den følelse, som handler om, at man ikke er ønsket, og den dybe ensomhed, der følger af at måtte skjule sig. Det er ofte vores såkaldt store tolerance, der får os til at sige, at der da ikke er noget at skamme sig over. Således kan den være med til at fordybe skammen hos den skamfulde. For den, der skammer sig, er skammen jo en realitet, men han oplever, at den ikke må være der. Et menneske, der lider under skam, kan desuden blive en torn i øjet på omgivelserne. Det kan han, fordi han ofte indirekte kommer til at være anklagende over for andre. Han signalerer jo noget i retning af: Se, hvor meget jeg skammer mig over dét og dét, det burde du også gøre. Det siges naturligvis ikke sådan, og det er som regel også meget ubevidst, men det er ikke desto mindre sådan, det ofte kommer til at fungere. Skammen skjuler sig for den, der skammer sig. Når erkendelse og accept er til stede, vil det i sig selv være det første skridt til at slippe ud af skammen eller i det mindste minimere den. Overvindelsen at tabuiseringen er det næste skridt for at blive i stand til at tale med andre om sin skam. Som tidligere nævnt er skam noget, der er tilført os udefra. Jeg har nævnt forskellige instanser såsom kulturen, religionen, politikken, men den finder klangbund i vores egen psyke. Den, der er mest disponeret for skam, er det menneske, der ikke har fået tilstrækkelig positiv 12

13 opmærksomhed som barn. Også det er altså noget, der er påført os udefra. Det kan let føre os ind i en offerrolle, især hvis skammen også er relateret til andre ting, der er påført os udefra, altså noget, vi ikke selv har ansvaret for, er uden skyld i. Det kan f.eks. være et handicap eller en kronisk sygdom, som vi er født med eller har fået i løbet af livet. Det er derfor nødvendigt at tage endnu et skridt på vej ud af skammen, nemlig at løsrive sig fra rollen som offer og blive aktør i eget liv. Fra offer til aktør Dette afsnit er relevant for alle, der er blevet offer for et eller andet, men det er særlig relevant for den, der samtidig er ramt af mere eller mindre giftig skam, fordi hun i dobbelt forstand er blevet offer, nemlig offer for f.eks. en spritbilist, lægesjusk, genetiske konsekvenser osv. og offer for den tabuiserede skam. Så der kan være to offerroller, man må forholde sig til. Hvis jeg er blevet kronisk syg eller har fået et handicap, som jeg ikke selv eller kun delvist selv er skyld i, er jeg teknisk set et offer. Jeg kan være offer for tilfældighederne, for en genetisk arvelig sygdom, for at være blevet kørt ned af en spritbilist og have mistet førligheden, for en læges fejlbehandling eller for et overgreb osv. At være offer betyder jo, at noget er hændt mig, som jeg ikke selv eller kun delvist selv er skyld i. Jeg er offer i den forstand, at det er en andens eller tilfældighedernes skyld, at noget skete med mig. At være offer er at være under andres magt uden at kunne sætte en tilsvarende eller større magt op over for den. Skal jeg i retten for at få vurderet om eller i hvilken udstrækning, jeg er offer for andres handlinger, er det som regel for at få den anden part straffet og selv få en erstatning. Det kan der være noget godt i. Jeg får at vide, at det, der er overgået mig, ikke er mit eget ansvar, men andres, og at jeg derfor har krav på erstatning. Det kan være et meget vigtigt led i bearbejdningen af det, der er overgået mig, at jeg får andres ord eller måske endda rettens dom for, at det ikke var min egen skyld. Der er en tid til at vide sig magtesløs og at anerkende, at man er blevet et offer, og der er en tid til at tage magten igen. Eksistentielt og psykologisk kan der være store gevinster i at placere noget af sin identitet i at være offer. Det kan give os nogle store sekundære gevinster, f.eks. ved at andre får medlidenhed med os, at vi får stor støtte og hjælp fra andre, og at der stilles færre og mindre krav til os. Ved at fastholde os selv i offerpositionen kan vi derved få stor magt over andre. Eksistentielt og psykologisk kan der dog være store omkostninger ved på sigt at forblive i en position, hvor vi ser på os selv som offer. Det kan fratage os helt eller delvist for ansvaret for eget liv. Vi kan i unødvendig grad blive afhængig af andre, og andre kan få magten over os. 13

14 Når vi skal opveje gevinster over for omkostninger ved at fastholde os selv som offer, sker det sjældent kynisk kalkulerende, men oftest helt ubevist. Her bevæger vi os desuden ind i et felt, hvor skylden og skammen har gode betingelser for at udfolde sig. Den, der har magt over andre, kan på den ene side påføre andre skyld og skam, men samtidig kan bevidstheden om ens eget misbrug af positionen som offer påføre en selv både skyld og skam. Og der kan være tale om både reel, neurotisk og eksistentiel skyld. Det er for mange en stor fristelse at blive i offerets position, men det er som regel utilfredsstillende i længden. I Indien har jeg mødt mennesker, der er blevet lemlæstet af deres forældre, for at de kunne gå ud på gaden og blive tiggere, fordi de ved, at mennesker, der f.eks. mangler et ben, appellerer mere til andres medfølelse og pengepung end sunde og raske mennesker. At forblive i positionen som offer er enten at skubbe ansvaret over på andre, vende vreden og aggressiviteten udad eller at vende sig indad og blive selvmedlidende og måske bitter. Det er skamkompassets øst-vest-akse. I begge tilfælde er fokus på det, vi har mistet eller ikke mere kan. Verden snævrer sig ind til en film, der handler om begrænsninger. Det er i orden for en tid og i afmålte portioner. Vi har lov til at synke hen i selvmedlidenhed for en stund og i sorg over det, vi har mistet; men vi kommer ikke videre af det. I stedet kan man søge at blive aktør i eget liv; tage de skyklapper af, der snævrer filmen ind til at handle om begrænsninger og selvmedlidenhed, og kaste blikket ud i horisonten, som strækker sig 360 grader rundt. Men det kan være svært at bevæge sig fra at være offer til at blive aktør. De sekundære gevinster, vi kan få ved offer-rollen, kan være svære at tage afsked med, og det kan kræve nogle store beslutninger og få konsekvenser, som ikke altid er lige lette at overskue. I visse tilfælde kan vi desuden være direkte magtesløse. Ja, noget er blevet lukket, nogle muligheder eksisterer måske ikke mere for mig som følge af det, der er overgået mig, men der er måske mange andre muligheder. At finde muligheder er at åbne op for at agere og blive aktør i sit eget liv. Det er en almindelig psykoterapeutisk antagelse, at vi er nødt til at acceptere det, vi vil ændre, og derefter ændre det, vi ikke kan acceptere. Her kan sindsrobønnen være en stor hjælp. Den bruges bl.a. af Anonyme Alkoholikere og findes i mange varianter: Gud, lær mig at acceptere det, jeg ikke kan ændre, og ændre det, jeg ikke kan acceptere, 14

15 og giv mig visdom til at kende forskellen. Pointen er, at vi først må have selvindsigt, være hudløst ærlige med os selv og acceptere os selv, som vi er netop nu. Så kan man jo sige, at hvis man har accepteret sig selv, som man er netop nu, så er der jo ingen grund til at ændre noget. Jo, for én ting er at acceptere, at jeg er, som jeg er netop nu. Noget andet er, at når jeg har accepteret, at det er sådan lige nu, så kan jeg have et ønske om at ændre det, fordi jeg ikke vil acceptere, at det er på samme måde om nogle måneder. Skammen må accepteres Dette kapitel har fokuseret på, hvad skam betyder for mennesker med kronisk sygdom eller handicap. Indledningsvist definerede jeg, at skammen er svær at tænke uden i sit forhold til, hvad skyld er, og understregede, at skam fortrinsvist har med vores væsen og væren at gøre, mens skyld fortrinsvist har med vores handlinger at gøre. Det første har altså mere med vores identitet at gøre end det sidste. Skylden kan tilgives, mens skammen må accepteres, hvis vi vil arbejde på at slippe ud af dens greb. Det er ikke sikkert, det er muligt, men hvis det er, kan vi gennem accepten lære at leve mere tåleligt med skammen, og så kan det være, at den med tiden mister sin magt over os. I mit andet kapitel til denne bog, "Ud af skammen", kan du læse om nogle af de veje, som sjælesorgen kan pege på for at acceptere, at vi har den, eller måske endda hjælpe os ud af den. 15

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Senfølger af overgreb. Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe?

Senfølger af overgreb. Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe? Senfølger af overgreb Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe? VFC Socialt Udsatte 2006 og Servicestyrelsen 2007 Teksten kan frit citeres med

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere