Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker - 15.13.15.10"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet januar 2014 Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker Journalnr. Ansøger Projekttitel Center for mænd i krise Rådgivningen ved Krisecenter for mænd - Fredericia Krim Retshjælpen Krims Fængselsrådgivning Aabenraa Selvhjælp Aabenraa Selvhjælp Selvhjælpsgrupper i Århus Selvhjælpsgrupper Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus Center for Incestramte og Seksuelt Rådgivning og terapi til incestramte kvinder og mænd Misbrugte Guldborgsund Frivilligcenter Forandring Fryder - Forandring Flytter Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal Foreningen i fokus. En styrkelse af civilsamfundet frivillige kræfter Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Randers "Rytterknægten", Kirkens Korshærs Butik og Café Kirkens Korshær Randers Kirkens Korshærs Byarbejde i Randers Reden i København Organisering og kvalificering af det frivillige arbejde i Reden København Foreningen Støttegruppen For Ludomaner Selvhjælpsgruppe for ludomaner i behandling, og ludomaner der ønsker at komme i behandling Børns Voksenvenner Voksenvenprogram og Familievenindeprogram Børns Voksenvenner Venskaber på tværs af nationaliteter og generationer - Familievenindeprogrammet HIV Danmark Selvhjælpsgrupper i Hiv-Danmark Børns Voksenvenner Etablering af venskaber mellem sårbare børn og frivillige mænd og kvinder i Voksenvenprogrammet. Udvidelse af nuværende målgruppe til at omfatte "Voksenven til børn med forældre og/eller søskende, som har et handicap Kirkens Korshær medarbejder på gadeplan Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Byarbejde Christianshavn Værestedet Linie 14 værestedet linie 14 foreningen af clean narkomaner Herning Frivillig Center Herning Frivillig Center - Samskabelse, vejen frem LIVa - Forening mod skadevirkninger af LivaRehab: Ulu, Frivillig anonym rådgivning, bisidderordning og selvhjælpsgrupper til prostitution grønlandske kvinder i og efter prostitution Valby Værested Valby Værested Unge for Ligeværd Als-Sundeved - Klub Unge for Ligeværd Als-Sundeved Klub Sønderborg Sønderborg Broen Vejle Støtteforeningen Broen Vejle

2 Kvisten Kvisten Aarhus - Center for personer udsat for seksuelle overgreb - støtte til tilbud om gruppeterapi Frelsens Hær Socialt velgørenhedsarbejde - CVR Frelsens Hær Socialt arbejde - CVR Mødestedet Mødestedet- Kirkens arbejde blandt indvandrere og flygtninge. Et center med tilbud om netværk, aktiviteter og rådgivning Kirkens Korshær Kirkens Korshær Værestedet Kilden Psykisk syge forældre Selvhjælp Sydvest Selvhjælp Sydvest Forælder Fonden Forælder Fonden Kontaktcenter Klippen Kontaktcenter Klippen et værested for hjemløse, misbrugere og prostituerede på Vesterbro Kontaktcenter Klippen Cirkelines Æske Settlementet Saxogården Familieværkstedet Biksen Kirkens Korshær Mødre og børnefamilie Osiris-Foreningen for aktivering af psykisk OSIRIS Projekt sårbare De Frivilliges Hus Psykologisk Korttids Rådgivning - Gladsaxe Kirkens Korshær Udsatte unge Vågekonerne i Thisted v/ Anne Deimer Vågetjenesten i Thisted Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde KRIS Horsens Økonomisk støtte til kriminalitets undervisning af udstationerede/ løsladte indsatte fra de danske fængsler KFUMs Sociale arbejde Kommunikation og vidensdeling Den Boligsociale Fond Frivilligt arbejde med borgere med en psykisk lidelse Lokal SIND Kulturelle og sociale aktiviteter for sindslidende i Frederikssund og Egedal Kommuner Værestedet Drys Ind Værested for ensomme og socialt truede mennesker i svære livssituationer Århus Pensionistsamråd KlosterCafeen - et netværksskabende samværssted med frivillighed som omdrejningspunkt Frivilligværket og Selvhjælp i Randers Selvhjælp Randers Varmestuen Varmestuen Frivilligcenter Silkeborg Frivilligcenter Silkeborg Kirkens Korshær Efter herberget kommer hjem! Kirkens Korshær Silkeborg Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Dansk Flygtningehjælp Frivillig rådgivning til flygtninge og deres familier samt personer med indvandrerbaggrund

3 Selvhjælp i Fredericia-Middelfart Hjælp til Selvhjælp - Selvhjælp bidrager til trivsel, tillid til egne evner og styrkelse af sociale relationer Kirkens Korshær Nørrebroarbejdets dagfunktion for hjemløse Missionen blandt Hjemløse. Værestedet i Sydvest Det Grønlandske Hus i Odense Frivillighed i Det Grønlandske Hus, Odense Missionen blandt Hjemløse. De Aktive Rødder Hjælp til Selvhjælp Etablering og udvikling af selvhjælpsgrupper Folkekirkens Dagligstue Folkekirkens Cafe & Dagligstue Ligeværd Storkøbenhavn Unge for Ligeværd Storkøbenhavn KFUMs Sociale arbejde Fremme og udvikling af frivilligt socialt arbejde i Kafé Kolind Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Integration og sameksistens Den selvejende institution HAVNESTUEN Den Selvejende Institution Havnestuen. Et værested for socialt udsatte FrivilligCenterHaderslev Selvhjælp Haderslev SIND-Huset Frivilligt socialt arbejde og åbent værested for psykisk syge og ensomme mennesker UFL, Vejle UFL-Vejle Kirkens Korshær Silkeborg Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Lønudgift Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Kirkens Korshærs varmestue Børns Vilkår BørneBrevkassen - rådgivning til børn og unge via elektronisk brevkasse Café Paraplyen Omsorgs- og netværksarbejde i Café Paraplyen Nygårdkirken, Menighedsplejen Menighedsplejens sociale hjælpearbejde i Nygårdskirken Udviklingshæmmedes Landsforbund Aktive medborgere inspirerer hinanden Udviklingshæmmedes Landsforbund Unge netværker med unge Ungesliv Kontaktpunktet - Ungesliv rådgivning og støtte til unge Osiris-Foreningen for aktivering af psykisk OSIRIS Aktiv selvhjælp til psykisk sårbare sårbare Gallo Skolen Gratis og lettilgængelig hjælp til psykisk sårbare Kirkens Korshær Slusen Café Parasollen Livskvalitet gennem aktivitet med krop og sjæl Missionen blandt Hjemløse. Glædens stemme - det sociale kor Ungdommens Røde Kors Plexus Ungdommens Røde Kors Ung På Linje/UngOnline Frivilligcenter Halsnæs Frivilligcenter Halsnæs - synlig aktør for hele kommunen Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn drift samt udviklingstiltag Kirkens Korshær Løn til assistent og aktiviteter i varmestuen Kristeligt Studenter-Settlement Settlementets Psykologiske Rådgivning og Misbrugsrådgivning Den selvejende institution Huset Selvhjælpsgrupper- Frivillighedsformidling

4 Den selvejende institution Huset Åben og anonym rådgivning Den selvejende institution Huset Møde-værested med Godmorgen Faaborg, samværsgrupper, aktivitetsgrupper, foredrag og debataftner Metodistkirkens Sociale Arbejde - Værested Café Den Varme Stue Centralmissionen Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia, videreførsel og konsolidering Kontakt mellem Mennesker - Sydfyns Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker Frivilligcenter Kirkens Korshær Varmestueaktiviteter i Københavns Nordvestkvarter Hjerte for Liv Hjerte for Liv Rådgivningscenter Settlementets Mor-far-barn butik Hva Så Settlementets frivillige socialrådgivning og retshjælp KFUMs Sociale arbejde Mangfoldighed på Værestedet Perlen SIND Hillerød Lokalforening og Klub SIND-klubben i Hillerød Café Parasollen i Haderslev Plads til den enkelte Reden International Bidrag til en positiv integration KFUMs Sociale arbejde Den sociale Café Stevnen Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn Oprettelse, støtte og drift af et Gældsrådgivernetværk og et Bisiddernetværk Indvandrer Kvindecentret Frivillige skaber social progression gennem udvikling og opgradering af indsatser med fokus på sundhed og arbejdsmarkedskompetencer blandt etniske minoritetskvinder Kirkens Korshær Ringsted Café Dagmar KFUMs Sociale arbejde Sociale aktiviteter der skaber livskvalitet, netværk og udvikling for frivillige og brugere Sønderborg Selvhjælp Selvhjælpsgrupperne i Sønderborg Foreningen Paraply Sjakket Udvikling af samarbejde og netværk mellem frivillige og socialt udsatte mennesker KFUMs Sociale arbejde Videreudvikling af projekt "Rådgivning og ressourcestærke rollemodeller via jobcentre" IOGT Danmark IOGT København Støtteforeningen "Broen". Fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge i Horsensområdet KFUMs Sociale arbejde Forbedret livskvalitet for udsatte Albertslund Frivilligcenter Støtte, vejledning og hjælp til selvhjælp for udsatte borgere i Albertslund Kommune og på Vestegnen Frivilligcenter Fredericia Frivillighed for alle Blå Kors Danmark Etablering af mentorkorps Ungdommens Vel Telefonrådgivning til forældre, om unges brug af rusmidler SV-Netværket ved Søerne Fortsættelse af SV-Netværkets aktiviteter og udvikling af nye Frivilligcenter Fredensborg Kommunikations- og rekrutteringsindsats for medlemmerne

5 HJEMLØS PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Familiearbejde i Aalborg Frivilligcenter Helsinge Frivilligcenter Helsinge Selvhjælpsgrupperne for Ringkøbing-Skjern Selvhjælp Ringkøbing-Skjern Kommune HUSET - Frivilligcenter Vejen HUSET frivilligcenter og selvhjælp Vejen Selvhjælp Skanderborg Selvhjælp Skanderborg Kirkens Korshær Væresteder for udsatte, Skæve boliger, omsorg, vejeldning og praktisk hjælp IOGT Husets Rådgivning Frivillig rådgivning for pårørende til alkoholmisbrugere Børn, Unge & Sorg UNFAIR II - Fortsættelse og Forankring af en Succes Foreningen Barndrømmen Udbredelse af Barndrømmens indsatser LIVa - Forening mod skadevirkninger af LivaRehab: Anonym rådgivning & netværk prostitution Kontakten Kontakten KFUMs Sociale arbejde Frivillige og støttefunktioner i samspil omkring afhjælpning og forebyggelse af socialt udsattes problemer Job- og Kompetencehuset Videreudvikling af projektet "aktivitetstilbud til sårbare unge" Glæden Glæden. Vi gør noget for andre Selvhjælpsgrupper Bornholm Selvhjælpsgrupper Bornholm IOGT Danmark IOGT Aalborg Sjældne Diagnoser Sjældne Familiedage Støtteforeningen Dalgasserne Torsdags-kulturhus Hjørnestenen Hjørnestenen Frivilligcenter Roskilde Foreningsguider særlig støtte til udsattes deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv Den Fri Alkoholrådgivning Den Fri Alkoholrådgivning Frelsens Hær Eventyrklubben Kirkens Korshær Værested og varmestue for marginaliserede i Skælskør Muhabet Århus Værestedet Muhabet Aarhus De Frivilliges Hus Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted IOGT Danmark IOGT Viborg KFUMs Sociale arbejde RÅD TIL RET 2, videreudvikling af socialfaglig og juridisk rådgivning til udsatte borgere Billund-Vorbasse selvhjælspgrupper Billund - Vorbasse Selvhjælp Kirkens Korshær Værestedet Blå Kors Danmark Den Blå Linje - Blå Kors Danmarks landsdækkende telefonrådgivning Voksenvenner i Aalborg og Omegn venskaber og netværk mellem ensomme, udsatte børn og unge og frivillige, ressourcestærke voksne

6 Café Ligeværd, unge for ligevære, Thy/Mors Unge for Ligeværd-Thy Mors (værested) De frivillige samarbejdende foreninger for De frivillige foreninger for aflastning af pårørende til demente aflastning af pårørende til demente Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Hjælp til pårørende til alvorligt, kronisk syge og til handicappede mennesker De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus FrivilligCenter Vejle Frivillige hjælper mennesker i svære livssituationer Forældreforeningen Vi har mistet et barn selvhjælpsgrupper Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN Rødovre Frivilligcenter Selvhjælp Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Byarbejde SIND Frederiksborg Kreds SINDs åbne anonyme rådgivning Hillerød Café Paraplyen Selvhjælpsgrupper og aktiviteter for alkoholikere og pårørende Foreningen De Splittergale Foreningen De Splittergale Landsforeningen Spædbarnsdød Landsforeningen Spædbarnsdød Fisken, Værested for børn og unge på Vi bygger bro Vesterbro Missionen blandt Hjemløse. Kost, motion og velvære for hjemløse og socialt udsatte VIKC Helhedstilgang til udsatte flygtning og indvandrerkvinder Danske Døves Landsforbund Selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare døve Kultur- og Frivillighuset Familie - Forum Det Grønlandske Hus i København ILIK mentorordning Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk Selvhjælp på tværs TPR/ Mansour Esfandiari Forebyggelse af selvmord/selvmordsforsøg bla. etniske minoritetter FBU Hovedstaden Midt & Øst Støtte, rådgivning og aktiviteter rettet mod forældre, hvis børn modtager støtte i henhold til servicelovens børne-paragraffer, herunder anbringelse uden for hjemmet De Frivilliges Hus Viborg Mentorer til færdigbehandlede misbrugere, rekruttering af frivillige med særligt fokus på svagt repræsenterede grupper og CSR-samarbejde Den Blå Paraply, Randers Drift af Den Blå Paraply Frivilligcenter Næstved, Futuracentret og Styrkelse af foreninger med selvhjælp Selvhjælp Frivilligcenter Struer SPIS - SPisevenner I Struer Kirkens Korshærs Byarbejde Fra Varmestue til Netværk - fra passiv til aktiv Kirkens Korshærs Byarbejde Sundhed på gadeplan - akut og opsøgende Frivilligcentret i Græsted Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted Katalysator Netværksskabende aktiviteter i Katalysator for eks-kriminelle etnisk minoritetsunge Kultur Bazaren Kultur Bazaren Helhedsorienteret integration

7 Sct. Nicolai Tjenesten Fyn Anonym Telefonrådgivning Sindslidendes Netværk Sindslidendes Netværk Organisationen Sognets Dagligstue Sognets Dagligstue Café Luther Cafe Luther Expressen Fra bruger til frivillig og fra frivillig til bruger på værested FBU Sjælland Syd Støtte og rådgivning til forældre til anbragte børn samt oprettelse og drift af selvhjælpsgrupper til forældre til anbragte børn Kulturværkstedet Dagmar B.I.M.S (Børn og Unges Internationale Mødested) Frivilligcentret i Græsted Frivilligcenter Græsted - Aktivt medborgerskab Kulturværkstedet Dagmar Kultur Værkstedet Dagmar Kirkens Korshær Vestbyprojektet KFUM og KFUK i Esbjerg KÆLDEREN Reden Århus To til Tango - små skridt sammen FBU Forældrelandsforeningen, Region Støtte til forældre, i Region Syddanmark, med børn/unge anbragt uden for hjemmet Syddanmark Børns Voksenvenner Frivilligt socialt arbejde i Børns Voksenvenner Århus Kirkens Korshær Værested for socialt udsatte/øget livskvalitet for udsatte borger FBU Forældrelandsforeningen Støtte og rådgivning til forældre, som er i kontakt med kommunen om særlig støtte (forældre anbragte børn) Kirkens Korshær Hjælpearbejde blandt narkoprostituerede, psykisk syge og udenlandske nødstedte kvinder, der er strandet i Danmark Joan Søstrene Udvikling af Joan-Søstrenes rådgivning og frivillige medarbejderstab Frivilligcenter Tønder fra isolation til fællesskab Vad Nielsen "I Ulfborg lykkes alle børn og unge - et fælles ansvar" - udfordringernes værksted Frivillighuset Jammerbugt Frivillighuset Jammerbugt Landsforeningen for efterladte efter Temamøder/seminar for efterladte efter selvmord selvmord Frivilligcenter Helsingør Grønt Medborgerskab- et nyttehaveprojekt for etniske minoritetsgrupper Kirkens Korshær Ansættelse af en deltids grønlandsk talende og en deltids flersproget medarbejder KFUMs Sociale arbejde Alle kan være med igen Yvonne Thrane Værestedet "Generations huset" Ulfborg Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Hjernerystelsesforeningen Pas På Hovedet ERC Værestedet ERC Værestedet - et værested for udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund i alderen år i Tåstrupgård Selvhjælp Fredensborg Selvhjælp Fredensborg Livsbanen Succes, vækst og mindsket sårbarhed

8 Kirkens Korshær Holbæk Kirkens Korshær, Holbæk: Varmestue, bofællesskaber, byarbejde, værested Kirkens Korshær Samværsaktiviteter, værested, rådgivning og støtte til danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk EMKR s Sociale Udvalg v. Al-Hayali Telefonrådgivning for etniske minoritetskvinder og deres familier Mentornetværk i Esbjerg/Varde Rådgivning til etniske minoriteter Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Udvikling af Frivilligcentre og Selvhjælp Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Frivilligjob.dk Broen Danmark Broen Danmark Koordination af den eksisterende og den fremtidig frivillige indsats Frivilligcenter Furesø Trivsel for alle - videreførelse af selvhjælp i Frivilligcenter Furesø Livsværkstederne Frivillig aktiviteter i Café Vita, Livsværkstederne Gadecaféen Gadecaféen i Århus - også for grønlændere Den Boligsociale Fond Livet er dit! Unge-unge coaching PKR Nørrebro Psykologisk Korttids Rådgivning, Nørrebro IOGT Danmark IOGT Svendborg Frivilligcenter Odense Frivilligcenter Odense Frivilligcenter Gentofte Selvhjælp som kerneydelse i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Missionen blandt Hjemløse. Besøgsordning for hjemløse Frivillighuset Varde Huset med de mange projekter Landsforeningen af VæreSteder (LVS) "Flere kompetencefrivillige til væresteder" KFUK s Sociale Arbejde Aktivitetsprojekt Reden Odense Borgerretshjælpen Indsats for Inklusion af Kvinder Foreningen giv din Hånd Morgencafé for hjemløse Selvhjælp Silkeborg Selvhjælp Silkeborg Den Boligsociale Fond Frivilligt arbejde med udsatte børn, unge og familier på Lolland-Falster Holmstrupgårds Frivillignetværk Holmstrupgårds F.N. (frivillig netværk) og FrivilligHus - innovativt frivillighedsprojekt på Holmstrupgård Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Frivillige ungevejledere på væresteder Frivilligcenter SR-Bistand Frivilligcenter SR-Bistand Møltrups Optagelseshjem Frivillige rådgiver hjemløse i et arbejdsfællesskab Høje Taastrup Frivilligcenter Mester i livet Silkeborg Oasekirke Silkeborg Oasekirkes sociale arbejde Facet Facets Værested Den kvindelige Forening for Integration og Den kvindelige Forening for Integration og Velvære Velvære Settlementets Mor-far-barn butik Hva Så Sidegadeprojektet KFUMs Sociale arbejde Mad, fællesskab og forandring Randers Bo og Erhvervstræning (RBE) Frivillig til Frivillig

9 Selvhjælp Odense Forankring og kvalitetsudvikling af Selvhjælp Odense Hiv-Danmark Kafe Knud - Værested for mennesker berørt af hiv og aids Frivilligcenter Mariagerfjord Frivillige mentorer støtter unge i at forbedre deres muligheder for at påbegynde uddannelse Frivilligcenter Århus Frivilligcenter Aarhus Frivilligcenter Sønderborg Fut i livet Bethesda Rehabilitering Betesda Rehabilitering de frivilliges indsats Frivillig Kolding Selvhjælp til angst - Frivillig Kolding SAM foreningen SAM foreningen (Sociale aktiviteter og motion) Sindslidendes Vilkår Towards Recovery Positivgruppen Positivgruppens værested for hivpositive og aidssyge homo- og biseksuelle mænd i det storkøbenhavnske område. Støtte til daglig drift Kirkernes Integrations Tjeneste Natcafé for prostituerede/handlede kvinder fra Nigeria i København Citykirkens Fritidsforening Drop in Center for socialt udsatte nydanskere og danskere Landsforeningen Sind Landsækkende telefonrådgivning til psykisk sårbare og pårørende AIDS Fondet Omsorg og støtte til særlige udsatte personer berørt af hiv Fundamentet Sociale, fysiske aktiviteter som støtte til rådgivning af mænd i krise Det Ny Havredal Fritidsdimensionen på Det ny Havredal Fundamentet Rådgivning i Fundamentet Værestedet Fællesorganisationen ODA Frivillige hverdagsstøtter til psykisk sårbare unges sygdomshåndtering Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser - Rådgivning og åbne støttegrupper for personer med spiseforstyrrelser og selvskade i LMS Region Nordjylland FAKTI - Forening Af Kvinder Til fremme af Klassehaven:Vi dyrker trivsel Integration Fællesorganisationen ODA Café ODA Frivilligcenter V-SV Mangfoldigt foreningsliv fokus på inklusion i den frivillige indsats Missionen blandt Hjemløse. Missionen blandt Hjemløse - flere projekter for hjemløse og vanskeligt stillede mennesker Frivilligcenter Hillerød Støtte til kapacitetsudvikling i foreninger og nye frivilligorganiseringer Samfundsinvestor Tryghedsvenskaber Frivilligcenter Hillerød Selvhjælp et værksted for forandring Frivilligcenter Helsingør Selvhjælp Helsingør Fællesorganisationen ODA Café Blom en social café for mennesker med angst, depression, bipolar lidelse og OCD samt for pårørende Læseforeningen Læsning som social inklusion Blå Kors Danmark Venskabsfamilier i tilknytning til Barnets Blå Hus Børn og Unge i sorg på Fyn Børn og Unge i sorg på Fyn Kirkens Korshær Fælles om forandring

10 Medusa Medusa - et liv uden vold, Aktiviteter i forbindelse med netværks- og selvhjælpsgrupper UFL - Sydvest UFL Sydvest Unge med særlige behov - sociale aktiviteter og netværksdannelse Fællesorganisationen ODA Fredagscafé - en social café for unge med angst, depression, bipolar lidelse og OCD Frivilligcenter Lolland Frivillighed og innovation på Vestlolland Askovfonden Frivillighed i AskovFondens Social Psykiatri Det Gule Skørt Foreningen Medusa Oprettelse af lokalt netværk af frivillige Videnspersoner vedr. partnervold i Holbæk og Odsherred Dansk Anti-Stalking Forening Frivillig Anti-Stalking Rådgivning AlleKan Psykisk sårbare frivillige Citykirkens Fritidsforening kontaktfamilier til 300 FN kvoteflygtninge De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus Frivilligcenter Lolland Selvhjælp- vejen ud af ufrivillig ensomhed Spor - Landsforeningen for voksne med Styringsprojekt til støtte for de frivillige kræfter bag de landsdækkende og lokale senfølger af seksuelle overgreb aktiviteter, målrettet voksne med senfølger af seksuelle overgreb - Landsforeningen Spor Den Frie Rådgivning Den Frie Rådgivning Red Barnet Ungdom Øget inklusion af 2296 socialt udsatte børn og unge SydhavnsCompaniet Fællesskab, Galskab og Nyskabelser Breinegaard, LGBT Danmark Transit: Samtalegrupper for unge transpersoner Røde Kors Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden - Integration Dansk Røde Kors Hovedstaden Offerrådgivning for Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden - Sårbare familier Rådgivnings- og Kontaktcentret for Højskole Cafe for demensramte familier Demensramte og Pårørende Hjernesagens Café Senhjerneskade Caféen KVINFO KVINFOs Mentornetværk Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue I alt:

Kirkens Korshær. Journalnr Projekttitel Virksomhed 15.13.15.10 Friv. social arb. PUF Ansøgninger mm 8005-0003 Slusen.

Kirkens Korshær. Journalnr Projekttitel Virksomhed 15.13.15.10 Friv. social arb. PUF Ansøgninger mm 8005-0003 Slusen. MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring - 26-05-2015 Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

GUIDE. til det frivillige sociale København. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune

GUIDE. til det frivillige sociale København. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune GUIDE til det frivillige sociale København Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune Indhold Læsevejledning 5 Frivillighedscentre i København

Læs mere

GUIDE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE KØBENHAVN. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune

GUIDE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE KØBENHAVN. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune GUIDE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE KØBENHAVN Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune Indhold Læsevejledning 5 Frivillighedscentre i København

Læs mere

HENVISNINGSMULIGHEDER

HENVISNINGSMULIGHEDER HENVISNINGSMULIGHEDER - for unge i københavnsområdet s. 2 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12 s. 13 s. 15 s. 16 s. 17 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI BOLIG ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE KVINDER,

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Revideret oktober 2014 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)... 70 10 12 24 Alarm (Politi/Falck)...

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 René Vinding Christensen er en af de frivillige ved mandecentret Aalborg. 1 Månedens frivillig-portræt: Navn/forening: René Vinding Christensen, mandecentret

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Indsatser målrettet etniske

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2008 Det Store Frivilligmarked 2008 Lørdag den 6. september kl. 11 15 på Gammel Torv i Aalborg Kom og mød 36 spændende frivillige sociale

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Et ekstraordinært travlt år

Et ekstraordinært travlt år Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

206 AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder/AOF Syd AOF SYD Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder Aabenraa

206 AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder/AOF Syd AOF SYD Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder Aabenraa Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål Udført sted 206 IA Sprog Sprogcenter IA - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved IA Sprog 206 AOF Dronninglund

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere