Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker - 15.13.15.10"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet januar 2014 Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker Journalnr. Ansøger Projekttitel Center for mænd i krise Rådgivningen ved Krisecenter for mænd - Fredericia Krim Retshjælpen Krims Fængselsrådgivning Aabenraa Selvhjælp Aabenraa Selvhjælp Selvhjælpsgrupper i Århus Selvhjælpsgrupper Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus Center for Incestramte og Seksuelt Rådgivning og terapi til incestramte kvinder og mænd Misbrugte Guldborgsund Frivilligcenter Forandring Fryder - Forandring Flytter Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal Foreningen i fokus. En styrkelse af civilsamfundet frivillige kræfter Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Randers "Rytterknægten", Kirkens Korshærs Butik og Café Kirkens Korshær Randers Kirkens Korshærs Byarbejde i Randers Reden i København Organisering og kvalificering af det frivillige arbejde i Reden København Foreningen Støttegruppen For Ludomaner Selvhjælpsgruppe for ludomaner i behandling, og ludomaner der ønsker at komme i behandling Børns Voksenvenner Voksenvenprogram og Familievenindeprogram Børns Voksenvenner Venskaber på tværs af nationaliteter og generationer - Familievenindeprogrammet HIV Danmark Selvhjælpsgrupper i Hiv-Danmark Børns Voksenvenner Etablering af venskaber mellem sårbare børn og frivillige mænd og kvinder i Voksenvenprogrammet. Udvidelse af nuværende målgruppe til at omfatte "Voksenven til børn med forældre og/eller søskende, som har et handicap Kirkens Korshær medarbejder på gadeplan Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Byarbejde Christianshavn Værestedet Linie 14 værestedet linie 14 foreningen af clean narkomaner Herning Frivillig Center Herning Frivillig Center - Samskabelse, vejen frem LIVa - Forening mod skadevirkninger af LivaRehab: Ulu, Frivillig anonym rådgivning, bisidderordning og selvhjælpsgrupper til prostitution grønlandske kvinder i og efter prostitution Valby Værested Valby Værested Unge for Ligeværd Als-Sundeved - Klub Unge for Ligeværd Als-Sundeved Klub Sønderborg Sønderborg Broen Vejle Støtteforeningen Broen Vejle

2 Kvisten Kvisten Aarhus - Center for personer udsat for seksuelle overgreb - støtte til tilbud om gruppeterapi Frelsens Hær Socialt velgørenhedsarbejde - CVR Frelsens Hær Socialt arbejde - CVR Mødestedet Mødestedet- Kirkens arbejde blandt indvandrere og flygtninge. Et center med tilbud om netværk, aktiviteter og rådgivning Kirkens Korshær Kirkens Korshær Værestedet Kilden Psykisk syge forældre Selvhjælp Sydvest Selvhjælp Sydvest Forælder Fonden Forælder Fonden Kontaktcenter Klippen Kontaktcenter Klippen et værested for hjemløse, misbrugere og prostituerede på Vesterbro Kontaktcenter Klippen Cirkelines Æske Settlementet Saxogården Familieværkstedet Biksen Kirkens Korshær Mødre og børnefamilie Osiris-Foreningen for aktivering af psykisk OSIRIS Projekt sårbare De Frivilliges Hus Psykologisk Korttids Rådgivning - Gladsaxe Kirkens Korshær Udsatte unge Vågekonerne i Thisted v/ Anne Deimer Vågetjenesten i Thisted Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde KRIS Horsens Økonomisk støtte til kriminalitets undervisning af udstationerede/ løsladte indsatte fra de danske fængsler KFUMs Sociale arbejde Kommunikation og vidensdeling Den Boligsociale Fond Frivilligt arbejde med borgere med en psykisk lidelse Lokal SIND Kulturelle og sociale aktiviteter for sindslidende i Frederikssund og Egedal Kommuner Værestedet Drys Ind Værested for ensomme og socialt truede mennesker i svære livssituationer Århus Pensionistsamråd KlosterCafeen - et netværksskabende samværssted med frivillighed som omdrejningspunkt Frivilligværket og Selvhjælp i Randers Selvhjælp Randers Varmestuen Varmestuen Frivilligcenter Silkeborg Frivilligcenter Silkeborg Kirkens Korshær Efter herberget kommer hjem! Kirkens Korshær Silkeborg Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Dansk Flygtningehjælp Frivillig rådgivning til flygtninge og deres familier samt personer med indvandrerbaggrund

3 Selvhjælp i Fredericia-Middelfart Hjælp til Selvhjælp - Selvhjælp bidrager til trivsel, tillid til egne evner og styrkelse af sociale relationer Kirkens Korshær Nørrebroarbejdets dagfunktion for hjemløse Missionen blandt Hjemløse. Værestedet i Sydvest Det Grønlandske Hus i Odense Frivillighed i Det Grønlandske Hus, Odense Missionen blandt Hjemløse. De Aktive Rødder Hjælp til Selvhjælp Etablering og udvikling af selvhjælpsgrupper Folkekirkens Dagligstue Folkekirkens Cafe & Dagligstue Ligeværd Storkøbenhavn Unge for Ligeværd Storkøbenhavn KFUMs Sociale arbejde Fremme og udvikling af frivilligt socialt arbejde i Kafé Kolind Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Integration og sameksistens Den selvejende institution HAVNESTUEN Den Selvejende Institution Havnestuen. Et værested for socialt udsatte FrivilligCenterHaderslev Selvhjælp Haderslev SIND-Huset Frivilligt socialt arbejde og åbent værested for psykisk syge og ensomme mennesker UFL, Vejle UFL-Vejle Kirkens Korshær Silkeborg Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Lønudgift Kirkens Korshærs Varmestue Kirkens Korshær Kirkens Korshærs varmestue Børns Vilkår BørneBrevkassen - rådgivning til børn og unge via elektronisk brevkasse Café Paraplyen Omsorgs- og netværksarbejde i Café Paraplyen Nygårdkirken, Menighedsplejen Menighedsplejens sociale hjælpearbejde i Nygårdskirken Udviklingshæmmedes Landsforbund Aktive medborgere inspirerer hinanden Udviklingshæmmedes Landsforbund Unge netværker med unge Ungesliv Kontaktpunktet - Ungesliv rådgivning og støtte til unge Osiris-Foreningen for aktivering af psykisk OSIRIS Aktiv selvhjælp til psykisk sårbare sårbare Gallo Skolen Gratis og lettilgængelig hjælp til psykisk sårbare Kirkens Korshær Slusen Café Parasollen Livskvalitet gennem aktivitet med krop og sjæl Missionen blandt Hjemløse. Glædens stemme - det sociale kor Ungdommens Røde Kors Plexus Ungdommens Røde Kors Ung På Linje/UngOnline Frivilligcenter Halsnæs Frivilligcenter Halsnæs - synlig aktør for hele kommunen Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn drift samt udviklingstiltag Kirkens Korshær Løn til assistent og aktiviteter i varmestuen Kristeligt Studenter-Settlement Settlementets Psykologiske Rådgivning og Misbrugsrådgivning Den selvejende institution Huset Selvhjælpsgrupper- Frivillighedsformidling

4 Den selvejende institution Huset Åben og anonym rådgivning Den selvejende institution Huset Møde-værested med Godmorgen Faaborg, samværsgrupper, aktivitetsgrupper, foredrag og debataftner Metodistkirkens Sociale Arbejde - Værested Café Den Varme Stue Centralmissionen Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia, videreførsel og konsolidering Kontakt mellem Mennesker - Sydfyns Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker Frivilligcenter Kirkens Korshær Varmestueaktiviteter i Københavns Nordvestkvarter Hjerte for Liv Hjerte for Liv Rådgivningscenter Settlementets Mor-far-barn butik Hva Så Settlementets frivillige socialrådgivning og retshjælp KFUMs Sociale arbejde Mangfoldighed på Værestedet Perlen SIND Hillerød Lokalforening og Klub SIND-klubben i Hillerød Café Parasollen i Haderslev Plads til den enkelte Reden International Bidrag til en positiv integration KFUMs Sociale arbejde Den sociale Café Stevnen Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn Oprettelse, støtte og drift af et Gældsrådgivernetværk og et Bisiddernetværk Indvandrer Kvindecentret Frivillige skaber social progression gennem udvikling og opgradering af indsatser med fokus på sundhed og arbejdsmarkedskompetencer blandt etniske minoritetskvinder Kirkens Korshær Ringsted Café Dagmar KFUMs Sociale arbejde Sociale aktiviteter der skaber livskvalitet, netværk og udvikling for frivillige og brugere Sønderborg Selvhjælp Selvhjælpsgrupperne i Sønderborg Foreningen Paraply Sjakket Udvikling af samarbejde og netværk mellem frivillige og socialt udsatte mennesker KFUMs Sociale arbejde Videreudvikling af projekt "Rådgivning og ressourcestærke rollemodeller via jobcentre" IOGT Danmark IOGT København Støtteforeningen "Broen". Fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge i Horsensområdet KFUMs Sociale arbejde Forbedret livskvalitet for udsatte Albertslund Frivilligcenter Støtte, vejledning og hjælp til selvhjælp for udsatte borgere i Albertslund Kommune og på Vestegnen Frivilligcenter Fredericia Frivillighed for alle Blå Kors Danmark Etablering af mentorkorps Ungdommens Vel Telefonrådgivning til forældre, om unges brug af rusmidler SV-Netværket ved Søerne Fortsættelse af SV-Netværkets aktiviteter og udvikling af nye Frivilligcenter Fredensborg Kommunikations- og rekrutteringsindsats for medlemmerne

5 HJEMLØS PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Familiearbejde i Aalborg Frivilligcenter Helsinge Frivilligcenter Helsinge Selvhjælpsgrupperne for Ringkøbing-Skjern Selvhjælp Ringkøbing-Skjern Kommune HUSET - Frivilligcenter Vejen HUSET frivilligcenter og selvhjælp Vejen Selvhjælp Skanderborg Selvhjælp Skanderborg Kirkens Korshær Væresteder for udsatte, Skæve boliger, omsorg, vejeldning og praktisk hjælp IOGT Husets Rådgivning Frivillig rådgivning for pårørende til alkoholmisbrugere Børn, Unge & Sorg UNFAIR II - Fortsættelse og Forankring af en Succes Foreningen Barndrømmen Udbredelse af Barndrømmens indsatser LIVa - Forening mod skadevirkninger af LivaRehab: Anonym rådgivning & netværk prostitution Kontakten Kontakten KFUMs Sociale arbejde Frivillige og støttefunktioner i samspil omkring afhjælpning og forebyggelse af socialt udsattes problemer Job- og Kompetencehuset Videreudvikling af projektet "aktivitetstilbud til sårbare unge" Glæden Glæden. Vi gør noget for andre Selvhjælpsgrupper Bornholm Selvhjælpsgrupper Bornholm IOGT Danmark IOGT Aalborg Sjældne Diagnoser Sjældne Familiedage Støtteforeningen Dalgasserne Torsdags-kulturhus Hjørnestenen Hjørnestenen Frivilligcenter Roskilde Foreningsguider særlig støtte til udsattes deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv Den Fri Alkoholrådgivning Den Fri Alkoholrådgivning Frelsens Hær Eventyrklubben Kirkens Korshær Værested og varmestue for marginaliserede i Skælskør Muhabet Århus Værestedet Muhabet Aarhus De Frivilliges Hus Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted IOGT Danmark IOGT Viborg KFUMs Sociale arbejde RÅD TIL RET 2, videreudvikling af socialfaglig og juridisk rådgivning til udsatte borgere Billund-Vorbasse selvhjælspgrupper Billund - Vorbasse Selvhjælp Kirkens Korshær Værestedet Blå Kors Danmark Den Blå Linje - Blå Kors Danmarks landsdækkende telefonrådgivning Voksenvenner i Aalborg og Omegn venskaber og netværk mellem ensomme, udsatte børn og unge og frivillige, ressourcestærke voksne

6 Café Ligeværd, unge for ligevære, Thy/Mors Unge for Ligeværd-Thy Mors (værested) De frivillige samarbejdende foreninger for De frivillige foreninger for aflastning af pårørende til demente aflastning af pårørende til demente Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Hjælp til pårørende til alvorligt, kronisk syge og til handicappede mennesker De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus FrivilligCenter Vejle Frivillige hjælper mennesker i svære livssituationer Forældreforeningen Vi har mistet et barn selvhjælpsgrupper Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN Rødovre Frivilligcenter Selvhjælp Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Byarbejde SIND Frederiksborg Kreds SINDs åbne anonyme rådgivning Hillerød Café Paraplyen Selvhjælpsgrupper og aktiviteter for alkoholikere og pårørende Foreningen De Splittergale Foreningen De Splittergale Landsforeningen Spædbarnsdød Landsforeningen Spædbarnsdød Fisken, Værested for børn og unge på Vi bygger bro Vesterbro Missionen blandt Hjemløse. Kost, motion og velvære for hjemløse og socialt udsatte VIKC Helhedstilgang til udsatte flygtning og indvandrerkvinder Danske Døves Landsforbund Selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare døve Kultur- og Frivillighuset Familie - Forum Det Grønlandske Hus i København ILIK mentorordning Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk Selvhjælp på tværs TPR/ Mansour Esfandiari Forebyggelse af selvmord/selvmordsforsøg bla. etniske minoritetter FBU Hovedstaden Midt & Øst Støtte, rådgivning og aktiviteter rettet mod forældre, hvis børn modtager støtte i henhold til servicelovens børne-paragraffer, herunder anbringelse uden for hjemmet De Frivilliges Hus Viborg Mentorer til færdigbehandlede misbrugere, rekruttering af frivillige med særligt fokus på svagt repræsenterede grupper og CSR-samarbejde Den Blå Paraply, Randers Drift af Den Blå Paraply Frivilligcenter Næstved, Futuracentret og Styrkelse af foreninger med selvhjælp Selvhjælp Frivilligcenter Struer SPIS - SPisevenner I Struer Kirkens Korshærs Byarbejde Fra Varmestue til Netværk - fra passiv til aktiv Kirkens Korshærs Byarbejde Sundhed på gadeplan - akut og opsøgende Frivilligcentret i Græsted Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted Katalysator Netværksskabende aktiviteter i Katalysator for eks-kriminelle etnisk minoritetsunge Kultur Bazaren Kultur Bazaren Helhedsorienteret integration

7 Sct. Nicolai Tjenesten Fyn Anonym Telefonrådgivning Sindslidendes Netværk Sindslidendes Netværk Organisationen Sognets Dagligstue Sognets Dagligstue Café Luther Cafe Luther Expressen Fra bruger til frivillig og fra frivillig til bruger på værested FBU Sjælland Syd Støtte og rådgivning til forældre til anbragte børn samt oprettelse og drift af selvhjælpsgrupper til forældre til anbragte børn Kulturværkstedet Dagmar B.I.M.S (Børn og Unges Internationale Mødested) Frivilligcentret i Græsted Frivilligcenter Græsted - Aktivt medborgerskab Kulturværkstedet Dagmar Kultur Værkstedet Dagmar Kirkens Korshær Vestbyprojektet KFUM og KFUK i Esbjerg KÆLDEREN Reden Århus To til Tango - små skridt sammen FBU Forældrelandsforeningen, Region Støtte til forældre, i Region Syddanmark, med børn/unge anbragt uden for hjemmet Syddanmark Børns Voksenvenner Frivilligt socialt arbejde i Børns Voksenvenner Århus Kirkens Korshær Værested for socialt udsatte/øget livskvalitet for udsatte borger FBU Forældrelandsforeningen Støtte og rådgivning til forældre, som er i kontakt med kommunen om særlig støtte (forældre anbragte børn) Kirkens Korshær Hjælpearbejde blandt narkoprostituerede, psykisk syge og udenlandske nødstedte kvinder, der er strandet i Danmark Joan Søstrene Udvikling af Joan-Søstrenes rådgivning og frivillige medarbejderstab Frivilligcenter Tønder fra isolation til fællesskab Vad Nielsen "I Ulfborg lykkes alle børn og unge - et fælles ansvar" - udfordringernes værksted Frivillighuset Jammerbugt Frivillighuset Jammerbugt Landsforeningen for efterladte efter Temamøder/seminar for efterladte efter selvmord selvmord Frivilligcenter Helsingør Grønt Medborgerskab- et nyttehaveprojekt for etniske minoritetsgrupper Kirkens Korshær Ansættelse af en deltids grønlandsk talende og en deltids flersproget medarbejder KFUMs Sociale arbejde Alle kan være med igen Yvonne Thrane Værestedet "Generations huset" Ulfborg Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Hjernerystelsesforeningen Pas På Hovedet ERC Værestedet ERC Værestedet - et værested for udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund i alderen år i Tåstrupgård Selvhjælp Fredensborg Selvhjælp Fredensborg Livsbanen Succes, vækst og mindsket sårbarhed

8 Kirkens Korshær Holbæk Kirkens Korshær, Holbæk: Varmestue, bofællesskaber, byarbejde, værested Kirkens Korshær Samværsaktiviteter, værested, rådgivning og støtte til danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk EMKR s Sociale Udvalg v. Al-Hayali Telefonrådgivning for etniske minoritetskvinder og deres familier Mentornetværk i Esbjerg/Varde Rådgivning til etniske minoriteter Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Udvikling af Frivilligcentre og Selvhjælp Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Frivilligjob.dk Broen Danmark Broen Danmark Koordination af den eksisterende og den fremtidig frivillige indsats Frivilligcenter Furesø Trivsel for alle - videreførelse af selvhjælp i Frivilligcenter Furesø Livsværkstederne Frivillig aktiviteter i Café Vita, Livsværkstederne Gadecaféen Gadecaféen i Århus - også for grønlændere Den Boligsociale Fond Livet er dit! Unge-unge coaching PKR Nørrebro Psykologisk Korttids Rådgivning, Nørrebro IOGT Danmark IOGT Svendborg Frivilligcenter Odense Frivilligcenter Odense Frivilligcenter Gentofte Selvhjælp som kerneydelse i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Missionen blandt Hjemløse. Besøgsordning for hjemløse Frivillighuset Varde Huset med de mange projekter Landsforeningen af VæreSteder (LVS) "Flere kompetencefrivillige til væresteder" KFUK s Sociale Arbejde Aktivitetsprojekt Reden Odense Borgerretshjælpen Indsats for Inklusion af Kvinder Foreningen giv din Hånd Morgencafé for hjemløse Selvhjælp Silkeborg Selvhjælp Silkeborg Den Boligsociale Fond Frivilligt arbejde med udsatte børn, unge og familier på Lolland-Falster Holmstrupgårds Frivillignetværk Holmstrupgårds F.N. (frivillig netværk) og FrivilligHus - innovativt frivillighedsprojekt på Holmstrupgård Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Frivillige ungevejledere på væresteder Frivilligcenter SR-Bistand Frivilligcenter SR-Bistand Møltrups Optagelseshjem Frivillige rådgiver hjemløse i et arbejdsfællesskab Høje Taastrup Frivilligcenter Mester i livet Silkeborg Oasekirke Silkeborg Oasekirkes sociale arbejde Facet Facets Værested Den kvindelige Forening for Integration og Den kvindelige Forening for Integration og Velvære Velvære Settlementets Mor-far-barn butik Hva Så Sidegadeprojektet KFUMs Sociale arbejde Mad, fællesskab og forandring Randers Bo og Erhvervstræning (RBE) Frivillig til Frivillig

9 Selvhjælp Odense Forankring og kvalitetsudvikling af Selvhjælp Odense Hiv-Danmark Kafe Knud - Værested for mennesker berørt af hiv og aids Frivilligcenter Mariagerfjord Frivillige mentorer støtter unge i at forbedre deres muligheder for at påbegynde uddannelse Frivilligcenter Århus Frivilligcenter Aarhus Frivilligcenter Sønderborg Fut i livet Bethesda Rehabilitering Betesda Rehabilitering de frivilliges indsats Frivillig Kolding Selvhjælp til angst - Frivillig Kolding SAM foreningen SAM foreningen (Sociale aktiviteter og motion) Sindslidendes Vilkår Towards Recovery Positivgruppen Positivgruppens værested for hivpositive og aidssyge homo- og biseksuelle mænd i det storkøbenhavnske område. Støtte til daglig drift Kirkernes Integrations Tjeneste Natcafé for prostituerede/handlede kvinder fra Nigeria i København Citykirkens Fritidsforening Drop in Center for socialt udsatte nydanskere og danskere Landsforeningen Sind Landsækkende telefonrådgivning til psykisk sårbare og pårørende AIDS Fondet Omsorg og støtte til særlige udsatte personer berørt af hiv Fundamentet Sociale, fysiske aktiviteter som støtte til rådgivning af mænd i krise Det Ny Havredal Fritidsdimensionen på Det ny Havredal Fundamentet Rådgivning i Fundamentet Værestedet Fællesorganisationen ODA Frivillige hverdagsstøtter til psykisk sårbare unges sygdomshåndtering Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser - Rådgivning og åbne støttegrupper for personer med spiseforstyrrelser og selvskade i LMS Region Nordjylland FAKTI - Forening Af Kvinder Til fremme af Klassehaven:Vi dyrker trivsel Integration Fællesorganisationen ODA Café ODA Frivilligcenter V-SV Mangfoldigt foreningsliv fokus på inklusion i den frivillige indsats Missionen blandt Hjemløse. Missionen blandt Hjemløse - flere projekter for hjemløse og vanskeligt stillede mennesker Frivilligcenter Hillerød Støtte til kapacitetsudvikling i foreninger og nye frivilligorganiseringer Samfundsinvestor Tryghedsvenskaber Frivilligcenter Hillerød Selvhjælp et værksted for forandring Frivilligcenter Helsingør Selvhjælp Helsingør Fællesorganisationen ODA Café Blom en social café for mennesker med angst, depression, bipolar lidelse og OCD samt for pårørende Læseforeningen Læsning som social inklusion Blå Kors Danmark Venskabsfamilier i tilknytning til Barnets Blå Hus Børn og Unge i sorg på Fyn Børn og Unge i sorg på Fyn Kirkens Korshær Fælles om forandring

10 Medusa Medusa - et liv uden vold, Aktiviteter i forbindelse med netværks- og selvhjælpsgrupper UFL - Sydvest UFL Sydvest Unge med særlige behov - sociale aktiviteter og netværksdannelse Fællesorganisationen ODA Fredagscafé - en social café for unge med angst, depression, bipolar lidelse og OCD Frivilligcenter Lolland Frivillighed og innovation på Vestlolland Askovfonden Frivillighed i AskovFondens Social Psykiatri Det Gule Skørt Foreningen Medusa Oprettelse af lokalt netværk af frivillige Videnspersoner vedr. partnervold i Holbæk og Odsherred Dansk Anti-Stalking Forening Frivillig Anti-Stalking Rådgivning AlleKan Psykisk sårbare frivillige Citykirkens Fritidsforening kontaktfamilier til 300 FN kvoteflygtninge De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus Frivilligcenter Lolland Selvhjælp- vejen ud af ufrivillig ensomhed Spor - Landsforeningen for voksne med Styringsprojekt til støtte for de frivillige kræfter bag de landsdækkende og lokale senfølger af seksuelle overgreb aktiviteter, målrettet voksne med senfølger af seksuelle overgreb - Landsforeningen Spor Den Frie Rådgivning Den Frie Rådgivning Red Barnet Ungdom Øget inklusion af 2296 socialt udsatte børn og unge SydhavnsCompaniet Fællesskab, Galskab og Nyskabelser Breinegaard, LGBT Danmark Transit: Samtalegrupper for unge transpersoner Røde Kors Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden - Integration Dansk Røde Kors Hovedstaden Offerrådgivning for Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden Røde Kors Hovedstaden - Sårbare familier Rådgivnings- og Kontaktcentret for Højskole Cafe for demensramte familier Demensramte og Pårørende Hjernesagens Café Senhjerneskade Caféen KVINFO KVINFOs Mentornetværk Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Varmestue I alt:

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Fordelte tilskud fra puljen Frivilligt Socialt Arbejde 15.13.15.10 (PUF) 15. januar 2013

Fordelte tilskud fra puljen Frivilligt Socialt Arbejde 15.13.15.10 (PUF) 15. januar 2013 Fordelte tilskud fra puljen Frivilligt Socialt Arbejde 15.13.15.10 (PUF) 15. januar 2013 J.nr. Ansøger Projekttitel Region Kommune Bevilget 2013 (kr.) 8001-0005-02 Lænke-ambulatorierne i Danmark Unges

Læs mere

Kirkens Korshær. Journalnr Projekttitel Virksomhed 15.13.15.10 Friv. social arb. PUF Ansøgninger mm 8005-0003 Slusen.

Kirkens Korshær. Journalnr Projekttitel Virksomhed 15.13.15.10 Friv. social arb. PUF Ansøgninger mm 8005-0003 Slusen. MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring - 26-05-2015 Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

og kvinder i Voksenprogrammet. Udvidelse af nuværende 200.000 200.000 8001-0953-01 21. december 2011 1 af 12

og kvinder i Voksenprogrammet. Udvidelse af nuværende 200.000 200.000 8001-0953-01 21. december 2011 1 af 12 Social- og Integrationsministeriet Tilskud fra Puljen frivilligt socialt arbejde 15.13.15.10 (PUF) - 2012 Ansøger Projekt Tilskud 2012 Tilskud 2013 Journal.nr. Aktivitetshuset Frivillighed der gør en forskel

Læs mere

Tilskud fra Puljen frivilligt socialt arbejde 15.13.15.10 (PUF) - 2011

Tilskud fra Puljen frivilligt socialt arbejde 15.13.15.10 (PUF) - 2011 Tilskud fra Puljen frivilligt socialt arbejde 15.13.15.10 (PUF) - 2011 Ansøger Projekttitel Bevilget beløb i 2011 Bevilget beløb i 2012 J.nr. Albertslund Frivilligcenter Selvhjælpsprojekt og aktiviteter

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 Social- og Integrationsministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 18. juni 2012 Kommune Ansøger Projekttitel 2012 2013 Journalnummer Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 Socialministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 18. juni 2012 Kommune Ansøger Projekttitel 2012 2013 Journalnummer Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2013 07.18.19.50

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2013 07.18.19.50 Social- og Integrationsministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2013 07.18.19.50 15. juli 2013 Region Kommune Ansøger Projekttitel 2013 2014 Journalnummer Region Hovedstaden

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011 Region Hovedstaden Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i Albertslund Nord 50.000 8251-0322-02 Region Hovedstaden Albertslund Vridsløselille Andelsboligforening Ferie for ferieløse beboere,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper.

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. NOTAT 29-10-2015 Bilag 2: Oversigt over afslag og reduktioner over 35% Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. Sagsnr. 2015-0028663

Læs mere

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring Fordelte tilskud,tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 07.18.19.50 j.nr. Virksomhed Projekttitel Tilskud

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

9/5 Erfagruppe MASKIN, Silkeborg 24-26/5 Studietur til København 31/5 Erfagruppe ADM-vest, Silkeborg

9/5 Erfagruppe MASKIN, Silkeborg 24-26/5 Studietur til København 31/5 Erfagruppe ADM-vest, Silkeborg Januar 2016 Februar Marts 4/2 Netværk København og omegn, København 11/2 Netværk Syd- og Vestsjælland, Lejre 11-12/2 Bestyrelsesseminar, Nørre Vissing 10/3 Erfagruppe VEJDRIFT-øst, Gladsaxe 10/3 Erfagruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF),

Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF), SOCIALSTYRELSEN Tilskudsforvaltning Fordelte tilskud, Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF), 15.13.15.10 Journalnr Projekttitel Ansøger Tilsagn givet 8005-0445

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere