Høringssvar Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar Budget 2015"

Transkript

1 Høringssvar Budget 2015 Indhold 1. Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Udsatterådet Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Høringssvar fra Landsforeningen Autisme, Kreds trekanten Høringssvar fra Tove og Helge Madsen Høringssvar fra Lone og Poul-Erik Mathiesen Høringssvar Lene og Henning Krogh Høringssvar fra A. Thye Høringssvar fra SL Lillebælt Høringssvar fra en gruppe af pårørende

2 1. Høringssvar fra Handicaprådet Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia 14. oktober 2014 Høringssvar til Budget 2015 i Voksenservice afgivet af Handicaprådet Handicaprådet har haft Budget 2015 til høring og har følgende kommentarer: 1. 1 % effektiviseringer på kommunens centre Vedr. forekomst af øget elevbetaling ved udflugter på STU er Rådet bange for, at dette vil afholde nogle elever fra at deltage i udflugter, da økonomien ikke er dertil. Kan betyde at der skabes et A- og et B-hold. 3. Reduktion af eksternt budget Risiko for dårligere service for de eksterne borgere, hvis taksten forhandles ned. 4. Ændring i pakkestruktur på længerevarende botilbud ( 108) Ved ansættelse af Social- og Sundhedshjælpere samt omsorgsmedarbejdere i stedet for pædagoger bør det sikres, at medarbejderne har den nødvendige viden til at kunne udlevere medicin. 5. Ændring i pakkestørrelse på midlertidige botilbud ( 107) En reduktion i pakkestørrelserne og dermed færre ressourcer vil betyde mindre tid til træning og besparelsen risikerer derved blot at blive fordyrende andetsteds. Rådet finder det problematisk med mindre bemanding i ydertimerne, weekender, helligdage, ved sygdom og ferier, da medarbejderne i forvejen løber stærkt. 2

3 6. Ændring i pakkestørrelse på pædagogisk støtte ( 85) En reduktion i pakkestørrelserne og dermed færre ressourcer vil betyde mindre tid til træning/støtte og besparelsen risikerer derved blot at blive fordyrende andetsteds. 7. Ændring i normtid på aktivitets- og samværstilbud ( 104) Handicaprådet er meget betænkeligt ved at borgerne, som bor i botilbud, fremover skal tilbringe en hel hverdag i botilbuddet. Hvad skal beboeren sættes til? Bliver beboeren mere udadreagerende? Bliver beboeren mere medicinkrævende? En besparelse på dette område risikerer at blive fordyrende andetsteds. 8. Ændring i lærernorm på STU Der udtrykkes bekymring for, om uddannelsesplan og læringsmål kan overholdes, når der bliver færre lærere. I forvejen opleves, at det er svært at overholde plan og mål. 9. Reduceret åbningstid på misbrugscentret og ændret afrusningsforløb Rådet er bekymret for, om en reduceret træffetid i Misbrugscenret vil betyde, at misbrugeren mister motivationen for at møde op. Det er vigtigt, at borgeren kan komme til, når lysten og motivationen er til stede. Med venlig hilsen Fredericia Handicapråd 3

4 2. Høringssvar fra Udsatterådet Høringssvar på udmøntning af besparelser i forbindelse med budget 2015 Rådet finder at forslagene er rystende læsning! Vi oplever ikke at forslagene er en del af en fremtidig strategi på området, at man ikke har vurderet de enkelte forslag ud fra den viden og erfaring man har, og som man burde lade indgå i sine overvejelser, men det virker tilfældigt udvalgt, og med en holdning om at så må vi se hvordan det går. Dette kan måske skyldes, at de enkelte forslag er så dårligt beskrevet, at det er umuligt at gætte sig til hvilke tanker der ligger bag. Vi er overbeviste om, at dem der har skullet beskrive disse forslag også har udarbejdet en længere forklaring om konsekvenser og fremtidige muligheder den får vi så bare ikke at se. Fredericia Kommunes misbrugscenter og forhåbentlig også politikerne er vidende om, at i Fredericia Kommune er dødstallet på narkorelaterede dødsfaldet i årene steget fra 1 til 6 personer om året.(landsforeningen af VæreSteders årsrapport 2013 på baggrund af tal fra Rigspolitiet) Dette skulle i den fremtidige strategi få os til at tænke på : hvordan får vi det tal ned. Fredericia Kommunes misbrugscenter har været førende inden for stoffri ambulant behandling, hvor målet var en behandlingsindsats der byggede på ønsket om kontinuitet og sammenhæng i hele støtte- og behandlingsforløbet fra første opsøgende kontakt til det øjeblik, man siger farvel til brugerne på arbejdsmarkedet (bogen Udvikling af et nærbehandlingsmiljø slutrapport af CRF Århus Universitet af Helle Dahl, Mads Uffe Pedersen og Dorte Hecksher) Det vil sige, det var bygget op omkring forbehandling, døgnbehandling/sommerhusture (afgiftning), efterbehandling og tilbagefaldsbehandling. I samme bog har brugerne udtalt at de opfatter det at være på metadon (og det er langt de fleste fortsat i Fredericia) er kunstig og passiviserende. Gruppen af dem der blev stoffri siger i dag, at det var presset og den skærpede kontrol (udlevering af metadon på daglig basis) rådgivning, afklaringsgrupper, sommerhusgrupper, der fik motivationen for stoffrihed frem. Vi bevæger os nu endnu længere væk fra dette vi har tidligere reduceret og sparet gode forløb væk uden at den fremtidige misbrugsplan er tydelig beskrevet. Vi oplever, at man nu kun tænker i harmreduktion. Det betyder også, at vi fastholder brugerne i ikke at blive en del af samfundet og komme tættere på arbejdsmarkedet. Stik imod hvad regeringen ligger op til. Forslaget i punkt 9 reduceret åbningstid på misbrugscentret og ændret afrusningsforløb lyder nu: Vi reducerer i antallet af stoffri behandlinger Vi nedlægger afgiftningsturene som fører til stoffrihed. Vi nedlægger bo-enheden, Begrænsninger i efterværnstilbud Ventelister til de tilbud der er tilbage Færre udleveringsdage på medicin Mindre Åben Rådgivning (for nye misbrugere som ønsker behandling) 4

5 Vores vurdering er: At bede folk gøre sig stoffri på gaden er ikke et behandlingstilbud At NA er altid en mulighed, men en kommune må ikke baserer sin afgiftning på en frivillig sammenslutning At ordet afrusningstur er oplyst til at være for stofmisbrugere og alkoholikere de sidst nævnte har ikke de sidste par år haft nogen tur, så derfor går vi ud fra, at det rigtige ord skulle have været afgiftning (sommerhustur), da der så er tale om stofmisbrugere som pt. har et tilbud om dette. (dog har der ingen tur været i 2013) En påstand om at man skulle have dårlige resultater med sommerhusturne som begrundelse for at spare dem væk, holder ikke rigtigt. Fra juni i år hvor 9 stofmisbrugere deltog i sommerhusturen er 7 fortsat stoffrie og nogen har bopæl i bo-enheden. Vi tvivler på at man reelt set kan overholde sin behandlingsgaranti til stofmisbrugerne At spare bo-enheden væk (efterværn) giver ingen mening, med mindre det er fordi man, som vi påstår, har sparet den stoffrie behandling væk, og der derfor ikke er nogen til at flytte ind i huset. Og de få der måtte være og som er uden bolig så hjemskrives til gaden. Risikoen for at borgeren dør er meget høj. Ligesom risikoen for tilbagefald er stor. At fællesskabet i huset undervurderes i sin værdi, da det støtter op om den valgte stoffrihed også for dem med egen bolig. Vi har spurgt tidligere og nuværende beboere og de er helt enige At koncentrere medicin udlevering på færre dage end 3 hvilken erfaring har man med det, at man tidligere har reduceret fra 5 til nuværende 3 dage hvordan gik det? I flg. DR-nyheder 6. oktober 2014 (Indland) er Danmark blandt de lande i Europa, hvor flest stofmisbrugere hvert år mister livet. En undersøgelse, iværksat af regeringen, giver en række svar på, hvorfor det er sådan. Undersøgelsen bygger på tal fra 2008 til 2011 i Københavns, Aarhus og Odense Kommune og kigger på alle forgiftningsdødsfald og andre narkorelaterede dødsfald. Ifølge undersøgelsen, der blev udarbejdet af et norsk forskningsinstitut, døde 805 stofmisbrugere af forgiftning mellem 2008 og Af dem fandt 230 af dødsfaldene sted i de tre kommuner. Et af de helt store problemer i forhold til dødsfald blandt stofmisbrugere er blandt andet høje doser af metadon kan det skyldes at de får med hjem til flere dag og derfor indtager mere end en dagsdosis. vi ved det ikke vi stiller bare spørgsmålet videre. Åben Rådgivning i dag udgør 1 dag (mandag) fra kl Her sidder 2 rådgivere og de kan hver have 2 samtaler. Der er på nuværende tidspunkt en ventetid på ca. 14 dage 3 uger for en samtale. Hvis man kigger på tilgangen i misbrugscentret, vil man kunne komme med et helt præcist tal for, hvad ventetiden bliver for nye misbrugere der ønsker hjælp til deres misbrug. Vil man her kunne overholde lovgivningen om, at det skal være muligt at komme til at tale med en læge 3 dage efter man har henvendt sig, når der på nuværende tidspunkt er så lang ventetid. Det er er uacceptabelt, set med vores øjne, at man ønsker en ventetid på mere 3 uger på en førstegangs samtale, idet det er vigtigt, at kunne yde hjælp så hurtigt som muligt, når en ny misbruger henvender sig. Åben Rådgivning er blevet reduceret over de sidste år fra en åbningstid på 3 dage af 3 timer til nu 1 dag af 2,5 time. 5

6 At håbet om stoffrihed er sparet væk og lyset for enden af tunnelen er slukket. Vi ser et forslag der helt tydeligt afspejler en opgivelse af de svageste misbrugere, hvor substitutions behandling er eneste mulighed. Vi ser ikke at de to grupper (alkohol/stofmisbrugere) får det samme tilbud om hjælp. Vi oplever således en forskels behandling Vi glæder os over, at de unge har en høj prioritering, men ikke på bekostning af de ældre Vi foreslår ikke kun, men beder jer virkelig inderligt om: At den besparelse der opnås ved at lukke Akademiet i 2014 kan dække besparelsen på kr. som beskrevet i punkt 9 for Derved giver vi stadig håb om stoffrihed og Fredericias misbrugsbehandling kan stadig vurderes som værende godt. At udvalget vægter at der forsat skal være en mulighed for en stoffri ambulant behandling for de svageste brugere, som indbefatter sommerhustur og boenhed. På vegne af Udsatte rådet i Fredericia Kommune Jette Stjernholm Formand 6

7 3. Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Som ved tidligere års budgetændringer i Voksenservice, efterlyser vi en klar politisk prioritering og synliggørelse af målene for fremtidens service og velfærd i Voksenservice. Vi stiller os kritiske overfor de tidligere budgetændringer, der er foretaget og savner dokumentation for effekten af disse budgetændringer. Som medarbejderrepræsentanter i FMU vil vi tage til efterretning, at vi er blevet forelagt ledelsens fremlæggelse af det budgetmæssige problem som en information. Vi vil som medarbejderrepræsentanter i FMU tilkendegive, at vi som medarbejdere har hørt ledelsens fremlægning, uden forud for mødet at have haft mulighed for at drøfte indhold og konsekvenser. Formuleringer i spareforslaget giver anledning til bekymring for hele området. Besparelserne er uigennemskuelige, og der foreligger et ringe grundlag for, at vi som medarbejderrepræsentanter vil kunne redegøre for, hvilke konsekvenser de forventede besparelser vil have på området, ud over en kraftig forringelse på service til svage borgere med psykisk/fysisk handicap eller misbrug Som medarbejdere anerkender vi ikke den præmis, at der budgetmæssigt er et merforbrug, idet vi må påpege, at et forventet merforbrug skyldes et urealistisk budget, der bygger på manglende vurderinger af f.eks. indtægtsniveau og øget tilgang til området. Hvis man i Social- og Sundhedsudvalget ønsker denne budgetopfølgning vedtaget med efterfølgende reduktion af medarbejdere, vil det efter vores vurdering betyde et væsentligt forringet og risikofyldt arbejdsmiljø, og hermed et øget værditab på service og arbejdsglæde. Vi må derfor som medarbejdere i Fredericia Kommune igen konstatere, at økonomien sættes foran trivsel og arbejdsmiljø. Vi vil som medarbejdere tage kraftig afstand fra de væsentlige ændringer, der foreslås i servicen, og vi mener, at der er en øget risiko for personalets sikkerhed og trivsel. Vi mener også, at nogle af de mest udsatte borgere i Fredericia vil få forringet deres livsbetingelser, der på sigt kan generere et fremtidigt øget behov for støtte og dermed skabe et økonomisk merforbrug en ny bombe under økonomien i Voksenservice. Venlig hilsen medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Fredericia, d

8 4. Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Til Social & sundhedsudvalget. Rådhuset Fredericia. Strib, den Vedr.: Voksenservice nye besparelser okt.2014 Hvordan kan udvalget fortsat have tillid til en embedsmandsstab, der få uger efter budgetvedtagelse for 2015 kommer rendende med ønsker / krav om yderligere 12 mill. DKK nedskæringer for Det burde give såvel udvalget, som byrådet stof til, at overveje om det er de rigtige folk man har på lønningslisten. For de berørte borgere er det ikke i orden, at administrer på denne måde. Henning Due gav på sidste orienteringsmøde på Proaktiv tilsagn om en nærmere undersøgelse af forholdene omkring udvalgets økonomistyring. Det må være tiden til nu, at sætte denne undersøgelse i gang- selvfølgelig ikke med egne folk. Det ser således ud til, at alene på handicap området bofællesskaber og Proaktiv- har man udset sig besparelser på omkring 6,7 mill DKK. Hvilket efter HR afdelingens lønstatistik for 2013 vil sige en reduktion i antal medarbejdere på mellem 16 og 21 alt efter løntrin. Det vil igen sige, at man yderligere nærmer sig begrebet af isolation og opbevaring af vore fysiske - & psykisk udviklingshæmmede medborgere i Fredericia Kommune. Det er ikke værdigt for en kommune, der på andre områder udbygger i disse år. Med venlig hilsen. Aksel Krogsgaard Iversen. 8

9 5. Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Social & omsorgsudvalget i Fredericia Kommune. Høringssvar til påtænkte besparelser for Voksenservice okt.2014 Manglende revisitationer. Hvordan stiller udvalget sig til, at administrationen indfører fridage for brugere af Proaktiv / A-huset, som erstatning for hjemmedage? Brugerne er visiteret til hjemmedage med beskrivelse af hvad en hjemmedag indeholder. Nu indfører administrationen et nyt begreb fridag. Dette uden, at der følger en beskrivelse med af indholdet. For det er vel ikke sådan, at man mener en dag (fridag) til anvendelse efter brugerens eget valg uden den støtte som brugerne har krav på. Det ser ud til, at administrationen i Fredericia Kommune ser stort på dansk lovgivning, men alene handler, som det passer ind i regnearket. Vi må som pårørende til brugerne forvente, at udvalget vil rette sig efter lovgivningen! Man kan ikke sløjfe hjemmedage og indføre fridage, som erstatning uden forudgående revisitation. Nemlig at revisitationen skal følge de givne retningslinjer for samme. Det er vel ikke sådan at administrationen og dermed udvalget vil lade brugerne gå for lud - & koldt vand for at spare penge. - Penge man har glemt, at bevilge i forhold til det aktuelle antal brugere. - Hvilket kan skyldes manglende kvalificeret administration. Det ser ud som om administrationen indfører nye vilkår for kommunens fysiske - & psykiske udviklingshæmmede uden, at det er vedtaget og godkendt i udvalget. Man kan med rette stille sig det spørgsmål - hvem styrer området?! Udvalget eller administrationen. Med venlig hilsen. Aksel Iversen Ved Fyret Middelfart. 9

10 6. Høringssvar fra Landsforeningen Autisme, Kreds trekanten Høringssvar i forbindelse med udmøntning af budget 15 i voksenservice. Landsforeningen Autisme, Kreds Trekanten har haft spareforslagene i forbindelse med budget 2015 på voksenservice til høring. Vi har følgende kommentarer: Punkt 1: 1 % effektivisering på kommunens centre Der forventes besparelse ved øget brugerbetaling på STU ved udflugter. Vi gør opmærksom på, at eleverne på STU har forskellige økonomiske forudsætninger, idet nogle er på kontanthjælp, mens andre får pension. Det gør, at der er risiko for at der opstår et A og et B hold blandt eleverne. Konsekvensen kan være, at der er elever der ikke kan deltage i aktiviteterne af økonomiske årsager, hvilket er uacceptabelt. De unge på kontanthjælp har ikke mulighed for at arbejde ved siden af, og kan ikke selv gøre noget for at ændre deres økonomiske situation. Punkt 4: Ændring i pakkestruktur på længerevarende botilbud ( 108) Det er vigtigt, at det pædagogiske arbejde udføres af personale, der er uddannet til det, og har den nødvendige faglige indsigt. Pædagogiske indsatser herunder læring af nye færdigheder og vedligeholdelse af de færdigheder, borgeren allerede har, skal varetages af pædagoger. Det kan give mening at ansætte SSH og SSA uddannet personale til plejeopgaver i 108 tilbuddene til at hjælpe og drage omsorg for de borgere der har et stort plejebehov. Det kan handle om dossering af medicin, personlig pleje fx hjælp til at komme på toilettet eller i bad. Der skal være opmærksomhed på, at personalet har de kompetencer opgaverne kræver. Punk 5: Ændring i pakkestørrelsen på midlertidige botilbud( 107) Paragraf 107 tilbuddet sigter mod, at borgeren bliver i stand til at klare sig i eget hjem med eller uden støtte. Jo dårligere normeringen er, jo længere tid må det forventes, at borgeren skal være i 107 tilbuddet for at tilegne sig de færdigheder, det kræver at bo i eget hjem og klare sig selvstændigt eller med en 85 støtte. Derfor er det et problem at skære yderligere i personalet. Det kan koste flere penge på sigt. Arbejdet i 107 tilbuddet har til mål, at borgeren i størst muligt omfang mestre eget liv, hvilket vil modarbejdes af yderligere nedskæringer. På Nova er der pt. personale fra kl i weekenderne, hvilket ikke er ret meget, da nogen af de unge har brug for meget støtte, til at komme ud af deres værelse og fx få noget at spise. Det kan have den konsekvens, at der er borgere, der ikke får lavet mad i weekenderne, og ikke får en lødig kost. Punk 6: Ændringer i pakkestørrelsen på pædagogisk støtte ( 85) Der er allerede skåret så meget i 85 støtten pakker, at yderligere nedskæringer, kan få den konsekvens at borgerne ikke kan bo i eget bolig og skal have et dyrere tilbud. For mennesker med autisme vil forslaget om at kompensere ved at modtage støtte i grupper, samt møde op i fælleslokaler typisk være en udfordring, der gør, at de ikke kan modtage støtten. Støtten skal vurderes og gives individuelt med udgangspunkt i borgerens behov, herunder hensyntagen til borgerens handicap. 10

11 Punkt 8: Ændring i lærernorm på STU Den foreslåede nednormering af personalet vil have den konsekvens at undervisningen forringes. Fredericia kommunes STU-tilbud er stadigt nyt og under udvikling. Der er ting på STUen, der endnu ikke fungerer optimalt fx udmøntningen af den lovpligtige uddannelsesplan. Der er ikke for meget tid til den enkelte elev, som det er nu. Så det meget bekymrende, at man vil skære i normeringen. Kredsen gør opmærksom på, at lovgivningen om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov skal overholdes. Med venlig hilsen Kreds Trekanten Landsforeningen Autisme Formand Dorte Schandorph Jensen 11

12 7. Høringssvar fra Tove og Helge Madsen Høringssvar angående besparelser på Voksenservice Vi vil hermed gerne gøre indsigelse på de besparelser der er ved og bliver foretaget på voksenservice i Fredericia. Hvordan kan man fjerne fælles madlavning, noget der har så stor betydning, for fællesskab og livskvalitet, noget der forskes i og alle er enige om, har så stor betydning. Læs Artikel Jyllands posten Søndag den 19 oktober 2014 ( Vi skal genfinde og udvikle dansk madkultur af Dan Jørgensen - Fødevareminister ) Læs Artikel Jyllands Posten Søndag den 19 oktober 2014 ( Får en pædofil i et fængsel bedre og mere frisklavet mad end ældre( læs Udviklingshæmmet ) Hvorfor skal en bestemt gruppe borgere betale en så høj pris for at kommunen skal sparer, Pædagogerne spares jo også væk, det er jo de udviklingshæmmedes livsnerve, til at de kan fungerer i samfundet. Næsten alle har jo en diagnose, den ser man jo bort fra ved at blive ved med at revisiterer, det er jo psykologer og læger der har udredt de udviklingshæmmede. Men det lader til at kommunen kan fjerne deres handikap, det er uværdigt at behandle dem sådan. Med venlig Hilsen Tove og Helge Madsen 12

13 8. Høringssvar fra Lone og Poul-Erik Mathiesen Egeskov den 20. oktober 2014 Høringssvar vedr. besparelserne i Voksenservice: Som forældre til en spastiker, der bor på Ullerupdalvej 94, er vi meget overaskede over, at der pludselig fremkommer en ny spareplan på 12 mio. kroner, når der i juni blev sparet 14 mio. kroner. Det fremgår af forslaget, at der bl. a. skal spares 3.2 mio. kroner på Ullerupdalvej og Kobbelgaarden, og det vil give endnu dårligere forhold for beboerne, end der er nu, hvor der allerede er reduceret meget i personale, og hvor nogle af de faste er erstattet af vikarer. Det fremgår også, at der i de næste år tillige skal spares 1% - 2% og 3% af alle udgifter, så det vil også berøre ressourcerne i Bofællesskabet. Disse reduktioner vil selvfølgelig i første omgang gå ud over støtte og den daglige pleje, og det er slemt nok. Men nogle af beboerne har et psykisk handicap, som gør, at de i visse situationer har behov for et fast personale til at hjælpe i situationer, det er f.eks. i forbindelse med konflikter blandt beboerne, for beboerne uoverskuelige situationer eller ved uventede begivenheder. Flere af beboerne er ikke selv i stand til, at strukturere deres dagligdag og har derfor brug for tæt kontakt til personale hele døgnet. Hvis disse besparelser gennemføres, vil det få store konsekvenser også for disse beboere, dels fordi der ikke er så meget personale til at støtte, dels fordi der er mange vikarer, som ikke kender dem så godt, og dels hvis man gennemfører den vanvittige ide om flyvende pædagoger, hvor der så ikke vil være personale til stede i fornødent omfang. Vi har også bemærket, at man vil give alle brugere på Proaktiv en ugentlig fridag. Tidligere i år nedlagde man tilbuddet på Jupitervej for at styrke Proaktiv, og nu begynder man så at skære i Proaktiv. Det ender vel med, at man om få år lukker helt på Proaktiv. Vi vil derfor opfordre til, at denne besparelse også trækkes tilbage, da det er meget afgørende, at vore børn har et dagligt tilbud udenfor Bofællesskabet. Vi håber derfor, at Socialudvalget besinder sig, og trækker alle disse uværdige besparelser tilbage. Med venlig hilsen Lone og Poul-Erik Mathiesen Ligustervænget 8, Egeskov 7000 Fredericia 13

14 9. Høringssvar Lene og Henning Krogh Høringssvar til besparelsesforslag i Voksenservice. Det er med stor forundring, at vi nu erfarer, at Socialudvalg og Byråd endnu en gang forbereder en besparelsesrunde, som hvis den gennemføres i den foreslåede form, vil få voldsomme og uacceptable konsekvenser for de berørte medborgere. I forbindelse med forårets besparelsesrunde for 2014, hvor man pludselig blev indhentet af nogle ubehagelige økonomiske kendsgerninger, blev der igangsat et analysearbejde, så man ikke igen skulle opleve en sådan situation. Det kan derfor undre, at man allerede få måneder senere i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 står i en tilsvarende situation. Det styrker ikke ligefrem tilliden til kommunens forvaltning af borgernes penge. De aktuelle besparelsesforslag udgør en så stor andel af budgetterne, at de medfører ikke bare mærkbare, men meget store konsekvenser for pågældende personer. Dette kommer i forlængelse af tidligere, næsten systematiske besparelser og forringelser, så nu må smertegrænsen være mere end nået. At der er flere personer omfattet at områdets budget, kan og må ikke være en begrundelse for forringelser. Serviceloven siger vist ikke noget om, at ydelserne kan gøres afhængige af, hvor meget disse fylder i kommunens budget. Det er trist, at netop mennesker, som kun i begrænset omfang selv kan udtrykke sig, bliver behandlet på en så uværdig måde. Man fratager dem muligheden for en meningsfyldt og udviklende hverdag, som de så i stedet kan udfylde ved passivt fjernsynskiggeri. Man fjerner fællesskab omkring madlavning et område hvor mange i et vist omfang er selvhjulpne. I stedet tilbyder man løsninger med industrielt fremstillet mad. Dette begrundes i førte omgang med ønske om fornyelse senere indrømmer personalet, at det gennemføres efter ordre fra forvaltningen. Man har med love og regler i hånden fjernet disse menneskers mulighed for at komme på ferie, som ellers kunne være en velfortjent afveksling i en monoton hverdag. Vi synes, at I i Socialudvalg og Byråd skal viske tavlen ren i forhold til besparelseskataloget og overveje, om disse forringelser for medborgere, som i forvejen har rigeligt at slås med, er rimelige og anstændige. Er det livsvilkår, som I og jeres familier vil finde rimelige i et velfærdssamfund? Taulov den 20. oktober 2014 Lene og Henning Krogh Forældre til Mette Krogh, Ullerupdalvej 90 14

15 10. Høringssvar fra A. Thye Vedr. de nye spareforslag på 12 mio.kr i Voksenservice. Jeg er søster til en beboer på Ullerupdalvej 96, og jeg er meget rystet over de foreslået besparelser. Min søster har fået lavet den lovpligtige handleplan, men allerede nu bliver den overhovedet ikke overholdt, fordi der ikke er personale til det. Hvis der så kommer de nye besparelser, bliver det endnu værre, og det kan ikke være rimeligt. I det daglige er det pt. kun muligt for hende at få den nødvendige pleje. Der er overhovedet ikke tid til at få den sociale støtte, som hun har så hårdt brug for, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det skal gå, hvis besparelserne bliver gennemført. Det handler jo ikke bare om at få mad på bordet og tøj på kroppen, friheden til at komme ud og være en del af samfundet er også fundamental. Jeg håber derfor, at de bliver trukket tilbage. venlig hilsen A. Thye 15

16 11. Høringssvar fra SL Lillebælt Høringssvar i forbindelse med udmøntning af budget 15 i Voksenservice. Omsorgsudvalget har med udgangspunkt i det overordnede budget udsendt et forslag til udmøntning af budget 2015, hvor der ligges op til en besparelse på 12 mio. I overslagsårene ,2 mio ,5 mio. og i ,5 mio. Det er med stor bekymring at Socialpædagogerne må konstatere, at bebudede besparelser i forbindelse med budget 2015, igen sker gennem serviceforringelser og et øget pres ved et stigende antal borgere skal serviceres inden for de samme rammer. Socialpædagogerne Lillebælt ser med stor bekymring på at det der ligges til grund for besparelserne er re-visitering af borgere, sammenlægninger, effektiviseringer 1 til 3 % og forringelser af eksisterende tilbud. For de svageste borgere i Fredericia betyder det at der vil ske en service tilpasning, hvor nuværende borgere vil få nedjusteret deres nuværende service, med henholdsvis 12,5 % og dem der pt. får mest støtte med 25 %. Samtidig ligger der yderligere en reduktion pga. en taksmæssig sænkning betyder faldene indtægter på borgere fra andre kommuner. Samtidig med dette pågår ligges der op til, at ventelisten/stigende ud over vurderingen i ny vej der siger at tilgang vil kunne løses for 70 pct. yderligere pålægges en besparelse svarende til 10 % vil skulle kunne rummes inden for den samme ramme som var udgangspunkt i for NY vej Socialpædagogerne Lillebælt må samtidig konstaterer at disse beslutninger er taget forud for høring af parterne på et lukket møde i Social og Omsorgsudvalget den 07.oktober 2014, hvor både en udmøntning af besparelser på misbrugsområdet og en handleplan for budget 2015 godkendes. Socialpædagogerne finder at der på den måde i ringe grad leves op til Fredericia Kommunes egen handicappolitik: Sektoransvarlighed Kompensation Ligebehandling Solidaritet Hvor der i forhold til kompensation står at borgere med nedsat funktionsevne i videst mulig omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne og tager udgangspunkt i 16

17 at kompensationsbehov er forskelligt fra menneske til menneske, når størstedelen af vedtagne besparelser er rammebesparelser og % vis nedsættelse af service. Socialpædagogerne Lillebælt ser med stor bekymring på at Fredericia Kommune på den måde tilsidesætter borgeres indblik i beslutningsprocessen og derfor fraholdes fra at kunne kvalificere beslutningsprocessen hvilket også fremgår af høringssvar fra udvalgene på området. Socialpædagogerne Lillebælt vil derfor opfordre til at, der politisk udvises det mod der skal til for en åben beslutningsproces og ansvarlig stillingtagen til i hvor høj grad man er villig til at tilpasse handicappede borgere til en økonomisk ramme frem for at kompensere borgeres behov vor kompensation for deres psykiske og fysiske handicap. Med venlig hilsen Socialpædagogerne Lillebælt 17

18 12. Høringssvar fra en gruppe af pårørende HØRINGSSVAR VEDR. DE FORESLÅEDE BESPARELSER PÅ 12 MIO. i VOKSENSERVICE: Erritsø, den 20. oktober 2014 Vi er en del pårørende (forældre eller søskende) til handicappede, som gerne vil udtrykke en utrolig stor undren over, at der pludselig dukker en spareplan op på 12 mio. i Voksenservice. Vores undren skyldes følgende: Efter sparerunden i juni, hvor der kom til at mangle 6 mio., udtalte Henning Due Lorentsen til Fredericia Dagblad den 19/6, at Vi er klar over, at de 6 mio. skal findes i år. Derfor må vi bede resten af Byrådet være med til finde en løsning. Senere har Henning Due Lorentsen og Borgmesteren udtalt, at Voksenservice var fredet fra den store besparelse på de 80 mio. Til Fredericia Dagblad udtalte Borgmesteren den 8/7, at en af de trælse sager i hans første halve år havde været besparelserne i Voksenservice, og at det nu skulle være slut med sparekataloger. Det var derfor meget overraskende, at 2 dage efter, at Byrådet havde vedtaget besparelserne på de 80 mio., kom der en spareplan for Voksenservice, hvor man skulle spare igen, og nu ikke 6 mio. men 12 mio. Det undrer os meget, hvordan der på fire måneder kan opstå et yderligere underskud på 6 mio. Det har jo været velkendt i flere år, at budgetterne i Voksenservice har været for små. Det er der nok mange årsager til, men vi pårørende vil gerne pege på følgende to: Da man indførte de såkaldte pakker, blev mange brugere bevidst eller ubevidst visiteret til en for lille pakke, således at det så tilforladeligt ud i starten, men efterhånden blev udgiften større, end man egentlig havde regnet med, så budgetterne blev overskredet. Der har jo ikke været politisk vilje til at indføre mængderegulering i Voksenservice på samme måde, som på Skole- og Børneområdet. Det er derfor klart, at når antallet af brugere stiger, uden at budgettet hæves, vil budgettet ikke kunne overholdes. Det medfører så, at man er nødt til at fyre personale, så der bliver færre hænder til at tage sig af flere brugere, og der er vel at mærke tale om de svageste brugere i vores samfund. Vil I virkelig være det bekendt? Det er desværre svært at få nogle konkrete tal på, hvor mange nye brugere der er kommet til, men vi mener at vide, at det i de sidste par år drejer sig om en stigning på 13 %. Hvis det havde været på skoleområdet, ville man jo uden videre have ansat nogle flere lærere, indtil elevtallet igen faldt. Her er der tale om brugere, som bliver i Voksenservice, indtil de dør, så denne stigning vil alt andet lige give problemer hvert eneste år, når man ikke hæver budgettet. Det behøver man ikke at være økonom eller bruge regneark for at finde ud af. I høringsmaterialet er en af udfordringerne netop også stigende antal borgere/ stigende tyngde, men løsningsforslaget er jo så desværre bare at spare endnu mere på de allersvageste grupper, og kan I som politikere forsvare dette? 18

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS.

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS. Tilbudsportalen Er der plads til forbedringer? En rapport fra NoKS Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Uddannelsesområdet Marts 2008 NoKS består af følgende organisationer: Danske

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2013 Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget januar 2013 Nyt fra redaktionen

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

Ombygning med omtanke

Ombygning med omtanke 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne,

Læs mere

Mennesker uden udviklingspotentiale? Pilen peger bagud mod de u-underviselige. Fokus. Læs også. Anbragt i historien Stort og bevægende værk

Mennesker uden udviklingspotentiale? Pilen peger bagud mod de u-underviselige. Fokus. Læs også. Anbragt i historien Stort og bevægende værk lev LEV bladet Nr. 2. MARTS 2015 ISSN: 1903-7937 Mennesker uden udviklingspotentiale? Pilen peger bagud mod de u-underviselige Fokus Anbragt i historien Stort og bevægende værk 10 18 Læs også Kommunale

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II ISSN: 1903-7937 Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012 61. årgang bladet STU er også for Sofie - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II 2 n lev april 2012 4 Kort nyt 5 Leder Selvforsørgelse i

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere