Høringssvar Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar Budget 2015"

Transkript

1 Høringssvar Budget 2015 Indhold 1. Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Udsatterådet Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Høringssvar fra Landsforeningen Autisme, Kreds trekanten Høringssvar fra Tove og Helge Madsen Høringssvar fra Lone og Poul-Erik Mathiesen Høringssvar Lene og Henning Krogh Høringssvar fra A. Thye Høringssvar fra SL Lillebælt Høringssvar fra en gruppe af pårørende

2 1. Høringssvar fra Handicaprådet Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia 14. oktober 2014 Høringssvar til Budget 2015 i Voksenservice afgivet af Handicaprådet Handicaprådet har haft Budget 2015 til høring og har følgende kommentarer: 1. 1 % effektiviseringer på kommunens centre Vedr. forekomst af øget elevbetaling ved udflugter på STU er Rådet bange for, at dette vil afholde nogle elever fra at deltage i udflugter, da økonomien ikke er dertil. Kan betyde at der skabes et A- og et B-hold. 3. Reduktion af eksternt budget Risiko for dårligere service for de eksterne borgere, hvis taksten forhandles ned. 4. Ændring i pakkestruktur på længerevarende botilbud ( 108) Ved ansættelse af Social- og Sundhedshjælpere samt omsorgsmedarbejdere i stedet for pædagoger bør det sikres, at medarbejderne har den nødvendige viden til at kunne udlevere medicin. 5. Ændring i pakkestørrelse på midlertidige botilbud ( 107) En reduktion i pakkestørrelserne og dermed færre ressourcer vil betyde mindre tid til træning og besparelsen risikerer derved blot at blive fordyrende andetsteds. Rådet finder det problematisk med mindre bemanding i ydertimerne, weekender, helligdage, ved sygdom og ferier, da medarbejderne i forvejen løber stærkt. 2

3 6. Ændring i pakkestørrelse på pædagogisk støtte ( 85) En reduktion i pakkestørrelserne og dermed færre ressourcer vil betyde mindre tid til træning/støtte og besparelsen risikerer derved blot at blive fordyrende andetsteds. 7. Ændring i normtid på aktivitets- og samværstilbud ( 104) Handicaprådet er meget betænkeligt ved at borgerne, som bor i botilbud, fremover skal tilbringe en hel hverdag i botilbuddet. Hvad skal beboeren sættes til? Bliver beboeren mere udadreagerende? Bliver beboeren mere medicinkrævende? En besparelse på dette område risikerer at blive fordyrende andetsteds. 8. Ændring i lærernorm på STU Der udtrykkes bekymring for, om uddannelsesplan og læringsmål kan overholdes, når der bliver færre lærere. I forvejen opleves, at det er svært at overholde plan og mål. 9. Reduceret åbningstid på misbrugscentret og ændret afrusningsforløb Rådet er bekymret for, om en reduceret træffetid i Misbrugscenret vil betyde, at misbrugeren mister motivationen for at møde op. Det er vigtigt, at borgeren kan komme til, når lysten og motivationen er til stede. Med venlig hilsen Fredericia Handicapråd 3

4 2. Høringssvar fra Udsatterådet Høringssvar på udmøntning af besparelser i forbindelse med budget 2015 Rådet finder at forslagene er rystende læsning! Vi oplever ikke at forslagene er en del af en fremtidig strategi på området, at man ikke har vurderet de enkelte forslag ud fra den viden og erfaring man har, og som man burde lade indgå i sine overvejelser, men det virker tilfældigt udvalgt, og med en holdning om at så må vi se hvordan det går. Dette kan måske skyldes, at de enkelte forslag er så dårligt beskrevet, at det er umuligt at gætte sig til hvilke tanker der ligger bag. Vi er overbeviste om, at dem der har skullet beskrive disse forslag også har udarbejdet en længere forklaring om konsekvenser og fremtidige muligheder den får vi så bare ikke at se. Fredericia Kommunes misbrugscenter og forhåbentlig også politikerne er vidende om, at i Fredericia Kommune er dødstallet på narkorelaterede dødsfaldet i årene steget fra 1 til 6 personer om året.(landsforeningen af VæreSteders årsrapport 2013 på baggrund af tal fra Rigspolitiet) Dette skulle i den fremtidige strategi få os til at tænke på : hvordan får vi det tal ned. Fredericia Kommunes misbrugscenter har været førende inden for stoffri ambulant behandling, hvor målet var en behandlingsindsats der byggede på ønsket om kontinuitet og sammenhæng i hele støtte- og behandlingsforløbet fra første opsøgende kontakt til det øjeblik, man siger farvel til brugerne på arbejdsmarkedet (bogen Udvikling af et nærbehandlingsmiljø slutrapport af CRF Århus Universitet af Helle Dahl, Mads Uffe Pedersen og Dorte Hecksher) Det vil sige, det var bygget op omkring forbehandling, døgnbehandling/sommerhusture (afgiftning), efterbehandling og tilbagefaldsbehandling. I samme bog har brugerne udtalt at de opfatter det at være på metadon (og det er langt de fleste fortsat i Fredericia) er kunstig og passiviserende. Gruppen af dem der blev stoffri siger i dag, at det var presset og den skærpede kontrol (udlevering af metadon på daglig basis) rådgivning, afklaringsgrupper, sommerhusgrupper, der fik motivationen for stoffrihed frem. Vi bevæger os nu endnu længere væk fra dette vi har tidligere reduceret og sparet gode forløb væk uden at den fremtidige misbrugsplan er tydelig beskrevet. Vi oplever, at man nu kun tænker i harmreduktion. Det betyder også, at vi fastholder brugerne i ikke at blive en del af samfundet og komme tættere på arbejdsmarkedet. Stik imod hvad regeringen ligger op til. Forslaget i punkt 9 reduceret åbningstid på misbrugscentret og ændret afrusningsforløb lyder nu: Vi reducerer i antallet af stoffri behandlinger Vi nedlægger afgiftningsturene som fører til stoffrihed. Vi nedlægger bo-enheden, Begrænsninger i efterværnstilbud Ventelister til de tilbud der er tilbage Færre udleveringsdage på medicin Mindre Åben Rådgivning (for nye misbrugere som ønsker behandling) 4

5 Vores vurdering er: At bede folk gøre sig stoffri på gaden er ikke et behandlingstilbud At NA er altid en mulighed, men en kommune må ikke baserer sin afgiftning på en frivillig sammenslutning At ordet afrusningstur er oplyst til at være for stofmisbrugere og alkoholikere de sidst nævnte har ikke de sidste par år haft nogen tur, så derfor går vi ud fra, at det rigtige ord skulle have været afgiftning (sommerhustur), da der så er tale om stofmisbrugere som pt. har et tilbud om dette. (dog har der ingen tur været i 2013) En påstand om at man skulle have dårlige resultater med sommerhusturne som begrundelse for at spare dem væk, holder ikke rigtigt. Fra juni i år hvor 9 stofmisbrugere deltog i sommerhusturen er 7 fortsat stoffrie og nogen har bopæl i bo-enheden. Vi tvivler på at man reelt set kan overholde sin behandlingsgaranti til stofmisbrugerne At spare bo-enheden væk (efterværn) giver ingen mening, med mindre det er fordi man, som vi påstår, har sparet den stoffrie behandling væk, og der derfor ikke er nogen til at flytte ind i huset. Og de få der måtte være og som er uden bolig så hjemskrives til gaden. Risikoen for at borgeren dør er meget høj. Ligesom risikoen for tilbagefald er stor. At fællesskabet i huset undervurderes i sin værdi, da det støtter op om den valgte stoffrihed også for dem med egen bolig. Vi har spurgt tidligere og nuværende beboere og de er helt enige At koncentrere medicin udlevering på færre dage end 3 hvilken erfaring har man med det, at man tidligere har reduceret fra 5 til nuværende 3 dage hvordan gik det? I flg. DR-nyheder 6. oktober 2014 (Indland) er Danmark blandt de lande i Europa, hvor flest stofmisbrugere hvert år mister livet. En undersøgelse, iværksat af regeringen, giver en række svar på, hvorfor det er sådan. Undersøgelsen bygger på tal fra 2008 til 2011 i Københavns, Aarhus og Odense Kommune og kigger på alle forgiftningsdødsfald og andre narkorelaterede dødsfald. Ifølge undersøgelsen, der blev udarbejdet af et norsk forskningsinstitut, døde 805 stofmisbrugere af forgiftning mellem 2008 og Af dem fandt 230 af dødsfaldene sted i de tre kommuner. Et af de helt store problemer i forhold til dødsfald blandt stofmisbrugere er blandt andet høje doser af metadon kan det skyldes at de får med hjem til flere dag og derfor indtager mere end en dagsdosis. vi ved det ikke vi stiller bare spørgsmålet videre. Åben Rådgivning i dag udgør 1 dag (mandag) fra kl Her sidder 2 rådgivere og de kan hver have 2 samtaler. Der er på nuværende tidspunkt en ventetid på ca. 14 dage 3 uger for en samtale. Hvis man kigger på tilgangen i misbrugscentret, vil man kunne komme med et helt præcist tal for, hvad ventetiden bliver for nye misbrugere der ønsker hjælp til deres misbrug. Vil man her kunne overholde lovgivningen om, at det skal være muligt at komme til at tale med en læge 3 dage efter man har henvendt sig, når der på nuværende tidspunkt er så lang ventetid. Det er er uacceptabelt, set med vores øjne, at man ønsker en ventetid på mere 3 uger på en førstegangs samtale, idet det er vigtigt, at kunne yde hjælp så hurtigt som muligt, når en ny misbruger henvender sig. Åben Rådgivning er blevet reduceret over de sidste år fra en åbningstid på 3 dage af 3 timer til nu 1 dag af 2,5 time. 5

6 At håbet om stoffrihed er sparet væk og lyset for enden af tunnelen er slukket. Vi ser et forslag der helt tydeligt afspejler en opgivelse af de svageste misbrugere, hvor substitutions behandling er eneste mulighed. Vi ser ikke at de to grupper (alkohol/stofmisbrugere) får det samme tilbud om hjælp. Vi oplever således en forskels behandling Vi glæder os over, at de unge har en høj prioritering, men ikke på bekostning af de ældre Vi foreslår ikke kun, men beder jer virkelig inderligt om: At den besparelse der opnås ved at lukke Akademiet i 2014 kan dække besparelsen på kr. som beskrevet i punkt 9 for Derved giver vi stadig håb om stoffrihed og Fredericias misbrugsbehandling kan stadig vurderes som værende godt. At udvalget vægter at der forsat skal være en mulighed for en stoffri ambulant behandling for de svageste brugere, som indbefatter sommerhustur og boenhed. På vegne af Udsatte rådet i Fredericia Kommune Jette Stjernholm Formand 6

7 3. Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Som ved tidligere års budgetændringer i Voksenservice, efterlyser vi en klar politisk prioritering og synliggørelse af målene for fremtidens service og velfærd i Voksenservice. Vi stiller os kritiske overfor de tidligere budgetændringer, der er foretaget og savner dokumentation for effekten af disse budgetændringer. Som medarbejderrepræsentanter i FMU vil vi tage til efterretning, at vi er blevet forelagt ledelsens fremlæggelse af det budgetmæssige problem som en information. Vi vil som medarbejderrepræsentanter i FMU tilkendegive, at vi som medarbejdere har hørt ledelsens fremlægning, uden forud for mødet at have haft mulighed for at drøfte indhold og konsekvenser. Formuleringer i spareforslaget giver anledning til bekymring for hele området. Besparelserne er uigennemskuelige, og der foreligger et ringe grundlag for, at vi som medarbejderrepræsentanter vil kunne redegøre for, hvilke konsekvenser de forventede besparelser vil have på området, ud over en kraftig forringelse på service til svage borgere med psykisk/fysisk handicap eller misbrug Som medarbejdere anerkender vi ikke den præmis, at der budgetmæssigt er et merforbrug, idet vi må påpege, at et forventet merforbrug skyldes et urealistisk budget, der bygger på manglende vurderinger af f.eks. indtægtsniveau og øget tilgang til området. Hvis man i Social- og Sundhedsudvalget ønsker denne budgetopfølgning vedtaget med efterfølgende reduktion af medarbejdere, vil det efter vores vurdering betyde et væsentligt forringet og risikofyldt arbejdsmiljø, og hermed et øget værditab på service og arbejdsglæde. Vi må derfor som medarbejdere i Fredericia Kommune igen konstatere, at økonomien sættes foran trivsel og arbejdsmiljø. Vi vil som medarbejdere tage kraftig afstand fra de væsentlige ændringer, der foreslås i servicen, og vi mener, at der er en øget risiko for personalets sikkerhed og trivsel. Vi mener også, at nogle af de mest udsatte borgere i Fredericia vil få forringet deres livsbetingelser, der på sigt kan generere et fremtidigt øget behov for støtte og dermed skabe et økonomisk merforbrug en ny bombe under økonomien i Voksenservice. Venlig hilsen medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice Fredericia, d

8 4. Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Til Social & sundhedsudvalget. Rådhuset Fredericia. Strib, den Vedr.: Voksenservice nye besparelser okt.2014 Hvordan kan udvalget fortsat have tillid til en embedsmandsstab, der få uger efter budgetvedtagelse for 2015 kommer rendende med ønsker / krav om yderligere 12 mill. DKK nedskæringer for Det burde give såvel udvalget, som byrådet stof til, at overveje om det er de rigtige folk man har på lønningslisten. For de berørte borgere er det ikke i orden, at administrer på denne måde. Henning Due gav på sidste orienteringsmøde på Proaktiv tilsagn om en nærmere undersøgelse af forholdene omkring udvalgets økonomistyring. Det må være tiden til nu, at sætte denne undersøgelse i gang- selvfølgelig ikke med egne folk. Det ser således ud til, at alene på handicap området bofællesskaber og Proaktiv- har man udset sig besparelser på omkring 6,7 mill DKK. Hvilket efter HR afdelingens lønstatistik for 2013 vil sige en reduktion i antal medarbejdere på mellem 16 og 21 alt efter løntrin. Det vil igen sige, at man yderligere nærmer sig begrebet af isolation og opbevaring af vore fysiske - & psykisk udviklingshæmmede medborgere i Fredericia Kommune. Det er ikke værdigt for en kommune, der på andre områder udbygger i disse år. Med venlig hilsen. Aksel Krogsgaard Iversen. 8

9 5. Høringssvar fra Aksel Krogsgaard Iversen Social & omsorgsudvalget i Fredericia Kommune. Høringssvar til påtænkte besparelser for Voksenservice okt.2014 Manglende revisitationer. Hvordan stiller udvalget sig til, at administrationen indfører fridage for brugere af Proaktiv / A-huset, som erstatning for hjemmedage? Brugerne er visiteret til hjemmedage med beskrivelse af hvad en hjemmedag indeholder. Nu indfører administrationen et nyt begreb fridag. Dette uden, at der følger en beskrivelse med af indholdet. For det er vel ikke sådan, at man mener en dag (fridag) til anvendelse efter brugerens eget valg uden den støtte som brugerne har krav på. Det ser ud til, at administrationen i Fredericia Kommune ser stort på dansk lovgivning, men alene handler, som det passer ind i regnearket. Vi må som pårørende til brugerne forvente, at udvalget vil rette sig efter lovgivningen! Man kan ikke sløjfe hjemmedage og indføre fridage, som erstatning uden forudgående revisitation. Nemlig at revisitationen skal følge de givne retningslinjer for samme. Det er vel ikke sådan at administrationen og dermed udvalget vil lade brugerne gå for lud - & koldt vand for at spare penge. - Penge man har glemt, at bevilge i forhold til det aktuelle antal brugere. - Hvilket kan skyldes manglende kvalificeret administration. Det ser ud som om administrationen indfører nye vilkår for kommunens fysiske - & psykiske udviklingshæmmede uden, at det er vedtaget og godkendt i udvalget. Man kan med rette stille sig det spørgsmål - hvem styrer området?! Udvalget eller administrationen. Med venlig hilsen. Aksel Iversen Ved Fyret Middelfart. 9

10 6. Høringssvar fra Landsforeningen Autisme, Kreds trekanten Høringssvar i forbindelse med udmøntning af budget 15 i voksenservice. Landsforeningen Autisme, Kreds Trekanten har haft spareforslagene i forbindelse med budget 2015 på voksenservice til høring. Vi har følgende kommentarer: Punkt 1: 1 % effektivisering på kommunens centre Der forventes besparelse ved øget brugerbetaling på STU ved udflugter. Vi gør opmærksom på, at eleverne på STU har forskellige økonomiske forudsætninger, idet nogle er på kontanthjælp, mens andre får pension. Det gør, at der er risiko for at der opstår et A og et B hold blandt eleverne. Konsekvensen kan være, at der er elever der ikke kan deltage i aktiviteterne af økonomiske årsager, hvilket er uacceptabelt. De unge på kontanthjælp har ikke mulighed for at arbejde ved siden af, og kan ikke selv gøre noget for at ændre deres økonomiske situation. Punkt 4: Ændring i pakkestruktur på længerevarende botilbud ( 108) Det er vigtigt, at det pædagogiske arbejde udføres af personale, der er uddannet til det, og har den nødvendige faglige indsigt. Pædagogiske indsatser herunder læring af nye færdigheder og vedligeholdelse af de færdigheder, borgeren allerede har, skal varetages af pædagoger. Det kan give mening at ansætte SSH og SSA uddannet personale til plejeopgaver i 108 tilbuddene til at hjælpe og drage omsorg for de borgere der har et stort plejebehov. Det kan handle om dossering af medicin, personlig pleje fx hjælp til at komme på toilettet eller i bad. Der skal være opmærksomhed på, at personalet har de kompetencer opgaverne kræver. Punk 5: Ændring i pakkestørrelsen på midlertidige botilbud( 107) Paragraf 107 tilbuddet sigter mod, at borgeren bliver i stand til at klare sig i eget hjem med eller uden støtte. Jo dårligere normeringen er, jo længere tid må det forventes, at borgeren skal være i 107 tilbuddet for at tilegne sig de færdigheder, det kræver at bo i eget hjem og klare sig selvstændigt eller med en 85 støtte. Derfor er det et problem at skære yderligere i personalet. Det kan koste flere penge på sigt. Arbejdet i 107 tilbuddet har til mål, at borgeren i størst muligt omfang mestre eget liv, hvilket vil modarbejdes af yderligere nedskæringer. På Nova er der pt. personale fra kl i weekenderne, hvilket ikke er ret meget, da nogen af de unge har brug for meget støtte, til at komme ud af deres værelse og fx få noget at spise. Det kan have den konsekvens, at der er borgere, der ikke får lavet mad i weekenderne, og ikke får en lødig kost. Punk 6: Ændringer i pakkestørrelsen på pædagogisk støtte ( 85) Der er allerede skåret så meget i 85 støtten pakker, at yderligere nedskæringer, kan få den konsekvens at borgerne ikke kan bo i eget bolig og skal have et dyrere tilbud. For mennesker med autisme vil forslaget om at kompensere ved at modtage støtte i grupper, samt møde op i fælleslokaler typisk være en udfordring, der gør, at de ikke kan modtage støtten. Støtten skal vurderes og gives individuelt med udgangspunkt i borgerens behov, herunder hensyntagen til borgerens handicap. 10

11 Punkt 8: Ændring i lærernorm på STU Den foreslåede nednormering af personalet vil have den konsekvens at undervisningen forringes. Fredericia kommunes STU-tilbud er stadigt nyt og under udvikling. Der er ting på STUen, der endnu ikke fungerer optimalt fx udmøntningen af den lovpligtige uddannelsesplan. Der er ikke for meget tid til den enkelte elev, som det er nu. Så det meget bekymrende, at man vil skære i normeringen. Kredsen gør opmærksom på, at lovgivningen om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov skal overholdes. Med venlig hilsen Kreds Trekanten Landsforeningen Autisme Formand Dorte Schandorph Jensen 11

12 7. Høringssvar fra Tove og Helge Madsen Høringssvar angående besparelser på Voksenservice Vi vil hermed gerne gøre indsigelse på de besparelser der er ved og bliver foretaget på voksenservice i Fredericia. Hvordan kan man fjerne fælles madlavning, noget der har så stor betydning, for fællesskab og livskvalitet, noget der forskes i og alle er enige om, har så stor betydning. Læs Artikel Jyllands posten Søndag den 19 oktober 2014 ( Vi skal genfinde og udvikle dansk madkultur af Dan Jørgensen - Fødevareminister ) Læs Artikel Jyllands Posten Søndag den 19 oktober 2014 ( Får en pædofil i et fængsel bedre og mere frisklavet mad end ældre( læs Udviklingshæmmet ) Hvorfor skal en bestemt gruppe borgere betale en så høj pris for at kommunen skal sparer, Pædagogerne spares jo også væk, det er jo de udviklingshæmmedes livsnerve, til at de kan fungerer i samfundet. Næsten alle har jo en diagnose, den ser man jo bort fra ved at blive ved med at revisiterer, det er jo psykologer og læger der har udredt de udviklingshæmmede. Men det lader til at kommunen kan fjerne deres handikap, det er uværdigt at behandle dem sådan. Med venlig Hilsen Tove og Helge Madsen 12

13 8. Høringssvar fra Lone og Poul-Erik Mathiesen Egeskov den 20. oktober 2014 Høringssvar vedr. besparelserne i Voksenservice: Som forældre til en spastiker, der bor på Ullerupdalvej 94, er vi meget overaskede over, at der pludselig fremkommer en ny spareplan på 12 mio. kroner, når der i juni blev sparet 14 mio. kroner. Det fremgår af forslaget, at der bl. a. skal spares 3.2 mio. kroner på Ullerupdalvej og Kobbelgaarden, og det vil give endnu dårligere forhold for beboerne, end der er nu, hvor der allerede er reduceret meget i personale, og hvor nogle af de faste er erstattet af vikarer. Det fremgår også, at der i de næste år tillige skal spares 1% - 2% og 3% af alle udgifter, så det vil også berøre ressourcerne i Bofællesskabet. Disse reduktioner vil selvfølgelig i første omgang gå ud over støtte og den daglige pleje, og det er slemt nok. Men nogle af beboerne har et psykisk handicap, som gør, at de i visse situationer har behov for et fast personale til at hjælpe i situationer, det er f.eks. i forbindelse med konflikter blandt beboerne, for beboerne uoverskuelige situationer eller ved uventede begivenheder. Flere af beboerne er ikke selv i stand til, at strukturere deres dagligdag og har derfor brug for tæt kontakt til personale hele døgnet. Hvis disse besparelser gennemføres, vil det få store konsekvenser også for disse beboere, dels fordi der ikke er så meget personale til at støtte, dels fordi der er mange vikarer, som ikke kender dem så godt, og dels hvis man gennemfører den vanvittige ide om flyvende pædagoger, hvor der så ikke vil være personale til stede i fornødent omfang. Vi har også bemærket, at man vil give alle brugere på Proaktiv en ugentlig fridag. Tidligere i år nedlagde man tilbuddet på Jupitervej for at styrke Proaktiv, og nu begynder man så at skære i Proaktiv. Det ender vel med, at man om få år lukker helt på Proaktiv. Vi vil derfor opfordre til, at denne besparelse også trækkes tilbage, da det er meget afgørende, at vore børn har et dagligt tilbud udenfor Bofællesskabet. Vi håber derfor, at Socialudvalget besinder sig, og trækker alle disse uværdige besparelser tilbage. Med venlig hilsen Lone og Poul-Erik Mathiesen Ligustervænget 8, Egeskov 7000 Fredericia 13

14 9. Høringssvar Lene og Henning Krogh Høringssvar til besparelsesforslag i Voksenservice. Det er med stor forundring, at vi nu erfarer, at Socialudvalg og Byråd endnu en gang forbereder en besparelsesrunde, som hvis den gennemføres i den foreslåede form, vil få voldsomme og uacceptable konsekvenser for de berørte medborgere. I forbindelse med forårets besparelsesrunde for 2014, hvor man pludselig blev indhentet af nogle ubehagelige økonomiske kendsgerninger, blev der igangsat et analysearbejde, så man ikke igen skulle opleve en sådan situation. Det kan derfor undre, at man allerede få måneder senere i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 står i en tilsvarende situation. Det styrker ikke ligefrem tilliden til kommunens forvaltning af borgernes penge. De aktuelle besparelsesforslag udgør en så stor andel af budgetterne, at de medfører ikke bare mærkbare, men meget store konsekvenser for pågældende personer. Dette kommer i forlængelse af tidligere, næsten systematiske besparelser og forringelser, så nu må smertegrænsen være mere end nået. At der er flere personer omfattet at områdets budget, kan og må ikke være en begrundelse for forringelser. Serviceloven siger vist ikke noget om, at ydelserne kan gøres afhængige af, hvor meget disse fylder i kommunens budget. Det er trist, at netop mennesker, som kun i begrænset omfang selv kan udtrykke sig, bliver behandlet på en så uværdig måde. Man fratager dem muligheden for en meningsfyldt og udviklende hverdag, som de så i stedet kan udfylde ved passivt fjernsynskiggeri. Man fjerner fællesskab omkring madlavning et område hvor mange i et vist omfang er selvhjulpne. I stedet tilbyder man løsninger med industrielt fremstillet mad. Dette begrundes i førte omgang med ønske om fornyelse senere indrømmer personalet, at det gennemføres efter ordre fra forvaltningen. Man har med love og regler i hånden fjernet disse menneskers mulighed for at komme på ferie, som ellers kunne være en velfortjent afveksling i en monoton hverdag. Vi synes, at I i Socialudvalg og Byråd skal viske tavlen ren i forhold til besparelseskataloget og overveje, om disse forringelser for medborgere, som i forvejen har rigeligt at slås med, er rimelige og anstændige. Er det livsvilkår, som I og jeres familier vil finde rimelige i et velfærdssamfund? Taulov den 20. oktober 2014 Lene og Henning Krogh Forældre til Mette Krogh, Ullerupdalvej 90 14

15 10. Høringssvar fra A. Thye Vedr. de nye spareforslag på 12 mio.kr i Voksenservice. Jeg er søster til en beboer på Ullerupdalvej 96, og jeg er meget rystet over de foreslået besparelser. Min søster har fået lavet den lovpligtige handleplan, men allerede nu bliver den overhovedet ikke overholdt, fordi der ikke er personale til det. Hvis der så kommer de nye besparelser, bliver det endnu værre, og det kan ikke være rimeligt. I det daglige er det pt. kun muligt for hende at få den nødvendige pleje. Der er overhovedet ikke tid til at få den sociale støtte, som hun har så hårdt brug for, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det skal gå, hvis besparelserne bliver gennemført. Det handler jo ikke bare om at få mad på bordet og tøj på kroppen, friheden til at komme ud og være en del af samfundet er også fundamental. Jeg håber derfor, at de bliver trukket tilbage. venlig hilsen A. Thye 15

16 11. Høringssvar fra SL Lillebælt Høringssvar i forbindelse med udmøntning af budget 15 i Voksenservice. Omsorgsudvalget har med udgangspunkt i det overordnede budget udsendt et forslag til udmøntning af budget 2015, hvor der ligges op til en besparelse på 12 mio. I overslagsårene ,2 mio ,5 mio. og i ,5 mio. Det er med stor bekymring at Socialpædagogerne må konstatere, at bebudede besparelser i forbindelse med budget 2015, igen sker gennem serviceforringelser og et øget pres ved et stigende antal borgere skal serviceres inden for de samme rammer. Socialpædagogerne Lillebælt ser med stor bekymring på at det der ligges til grund for besparelserne er re-visitering af borgere, sammenlægninger, effektiviseringer 1 til 3 % og forringelser af eksisterende tilbud. For de svageste borgere i Fredericia betyder det at der vil ske en service tilpasning, hvor nuværende borgere vil få nedjusteret deres nuværende service, med henholdsvis 12,5 % og dem der pt. får mest støtte med 25 %. Samtidig ligger der yderligere en reduktion pga. en taksmæssig sænkning betyder faldene indtægter på borgere fra andre kommuner. Samtidig med dette pågår ligges der op til, at ventelisten/stigende ud over vurderingen i ny vej der siger at tilgang vil kunne løses for 70 pct. yderligere pålægges en besparelse svarende til 10 % vil skulle kunne rummes inden for den samme ramme som var udgangspunkt i for NY vej Socialpædagogerne Lillebælt må samtidig konstaterer at disse beslutninger er taget forud for høring af parterne på et lukket møde i Social og Omsorgsudvalget den 07.oktober 2014, hvor både en udmøntning af besparelser på misbrugsområdet og en handleplan for budget 2015 godkendes. Socialpædagogerne finder at der på den måde i ringe grad leves op til Fredericia Kommunes egen handicappolitik: Sektoransvarlighed Kompensation Ligebehandling Solidaritet Hvor der i forhold til kompensation står at borgere med nedsat funktionsevne i videst mulig omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne og tager udgangspunkt i 16

17 at kompensationsbehov er forskelligt fra menneske til menneske, når størstedelen af vedtagne besparelser er rammebesparelser og % vis nedsættelse af service. Socialpædagogerne Lillebælt ser med stor bekymring på at Fredericia Kommune på den måde tilsidesætter borgeres indblik i beslutningsprocessen og derfor fraholdes fra at kunne kvalificere beslutningsprocessen hvilket også fremgår af høringssvar fra udvalgene på området. Socialpædagogerne Lillebælt vil derfor opfordre til at, der politisk udvises det mod der skal til for en åben beslutningsproces og ansvarlig stillingtagen til i hvor høj grad man er villig til at tilpasse handicappede borgere til en økonomisk ramme frem for at kompensere borgeres behov vor kompensation for deres psykiske og fysiske handicap. Med venlig hilsen Socialpædagogerne Lillebælt 17

18 12. Høringssvar fra en gruppe af pårørende HØRINGSSVAR VEDR. DE FORESLÅEDE BESPARELSER PÅ 12 MIO. i VOKSENSERVICE: Erritsø, den 20. oktober 2014 Vi er en del pårørende (forældre eller søskende) til handicappede, som gerne vil udtrykke en utrolig stor undren over, at der pludselig dukker en spareplan op på 12 mio. i Voksenservice. Vores undren skyldes følgende: Efter sparerunden i juni, hvor der kom til at mangle 6 mio., udtalte Henning Due Lorentsen til Fredericia Dagblad den 19/6, at Vi er klar over, at de 6 mio. skal findes i år. Derfor må vi bede resten af Byrådet være med til finde en løsning. Senere har Henning Due Lorentsen og Borgmesteren udtalt, at Voksenservice var fredet fra den store besparelse på de 80 mio. Til Fredericia Dagblad udtalte Borgmesteren den 8/7, at en af de trælse sager i hans første halve år havde været besparelserne i Voksenservice, og at det nu skulle være slut med sparekataloger. Det var derfor meget overraskende, at 2 dage efter, at Byrådet havde vedtaget besparelserne på de 80 mio., kom der en spareplan for Voksenservice, hvor man skulle spare igen, og nu ikke 6 mio. men 12 mio. Det undrer os meget, hvordan der på fire måneder kan opstå et yderligere underskud på 6 mio. Det har jo været velkendt i flere år, at budgetterne i Voksenservice har været for små. Det er der nok mange årsager til, men vi pårørende vil gerne pege på følgende to: Da man indførte de såkaldte pakker, blev mange brugere bevidst eller ubevidst visiteret til en for lille pakke, således at det så tilforladeligt ud i starten, men efterhånden blev udgiften større, end man egentlig havde regnet med, så budgetterne blev overskredet. Der har jo ikke været politisk vilje til at indføre mængderegulering i Voksenservice på samme måde, som på Skole- og Børneområdet. Det er derfor klart, at når antallet af brugere stiger, uden at budgettet hæves, vil budgettet ikke kunne overholdes. Det medfører så, at man er nødt til at fyre personale, så der bliver færre hænder til at tage sig af flere brugere, og der er vel at mærke tale om de svageste brugere i vores samfund. Vil I virkelig være det bekendt? Det er desværre svært at få nogle konkrete tal på, hvor mange nye brugere der er kommet til, men vi mener at vide, at det i de sidste par år drejer sig om en stigning på 13 %. Hvis det havde været på skoleområdet, ville man jo uden videre have ansat nogle flere lærere, indtil elevtallet igen faldt. Her er der tale om brugere, som bliver i Voksenservice, indtil de dør, så denne stigning vil alt andet lige give problemer hvert eneste år, når man ikke hæver budgettet. Det behøver man ikke at være økonom eller bruge regneark for at finde ud af. I høringsmaterialet er en af udfordringerne netop også stigende antal borgere/ stigende tyngde, men løsningsforslaget er jo så desværre bare at spare endnu mere på de allersvageste grupper, og kan I som politikere forsvare dette? 18

19 Hvis man gennemfører de nævnte besparelser, vil det betyde, at der i år er sparet 26 mio. på sårbare og svage mennesker. Det vil komme til at gøre utrolig ondt, også selvom socialudvalgsmedlemmer udtaler til Fredericia Dagblad: at man denne gang har haft bedre tid til at gennemarbejde ideerne, og at man har forsøgt at gøre det så skånsomt som muligt. Besparelsen på de 26 mio. svarer til ca. 10,5 % af det samlede budget for Voksenservice. Til sammenligning svarer den nye besparelse på 80 mio. for hele kommunen til ca. 2,65 % af det samlede budget. Det virker fuldstændig ude af proportioner, og det er på ingen måde skånsomt. Der er så anvist 9 spareforslag, som er lavet meget uigennemskueligt for almindelige borgere, men vi har følgende kommentarer til de værste af forslagene: 1: 1% 2% 3% EFFEKTIVISERINGER PÅ KOMMUNENS CENTRE: BESPARELSE 1,3 2,6 3,9 MIO. Vi mener, at der er tale om ren salamimetode, hvor man skærer af pølsen, til der ikke er mere tilbage, og hvor man allerede i år har sparet 14 mio. på området. Der er på ingen måde tale om nytænkning, men ren og skær besparelser. En af ideerne er at etablere f. eks. flyvende nattevagter. På Ullerupdalvej er der en fast nattevagt, fordi flere beboere, bl. a. kørestolsbrugerne er visiteret til dette. Det vil være katastrofalt og udtryk for total omsorgssvigt, hvis der lige pludselig er brug for nattevagten, og hun så befinder sig på Kobbelgaarden. Det samme gælder også, hvis der etableres flyvende pædagoger om dagen og om aftenen. Kan I som politikere forsvare, hvis en borger mister livet på Ullerupdalsvej f.eks. i et krampeanfald, fordi I med Jeres besparelser har besluttet, at der kun skal være en flyvende nattevagt? Det er mennesker, vi har med at gøre, og det er mennesker, som ikke selv kan stå ud af sengen eller råbe om hjælp, hvis de har brug for hjælp. 3. REDUKTION AF EKSTERNT BUDGET: BESPARELSE 3,0 MIO. STIGENDE TIL 7,0 MIO. Her er der tale om en af de luftige besparelser, som Byrådet besluttede IKKE skulle være en del af Kommunens Budget På nuværende tidspunkt ved man overhovedet ikke, om det kan lade sig gøre at spare beløbet, og desuden vil man bruge mange penge på at ansætte flere i Forvaltningen for at prøve at klare opgaven. Der nævnes også, at reduktionen kun i mindre omfang vil berøre borgerne, men det er vist ønsketænkning, når man vil spare et så stort beløb. 4. ÆNDRING I PAKKESTRUKTUR PÅ LÆNGEREVARENDE BOTILBUD ( 108): BESPARELSE 3,2 MIO. Det drejer sig om Kobbelgaarden og Ullerupdalvej, hvor der i juni blev sparet 1,5 mio. Det skete ved at fyre 5 medarbejdere med den begrundelse, at der skulle indføres ny teknologi. Medarbejderne er fyret, men teknologien er endnu ikke indført Desuden blev nogle vakante stillinger ikke genbesat. Igen var der tale om rene besparelser og ikke nytænkning, som I ellers på daværende tidspunkt lovede. Hvordan skal vi som pårørende have tiltro til jer? Nu vil man så spare yderligere 3,2 mio., bl. a. ved at støtten skal ydes i grupper. Det er vist ren skrivebordsteori, fordi vi har meget svært ved at se, hvordan det skal gøres i praksis. I forvejen foregår mange situationer i grupper, f. eks. når man spiser. Den personlige pleje kan jo ikke foregå i grupper, med mindre man forestiller sig, at der f. eks. skal være gruppebad. Når f. eks. kørestolsbrugere skal hjælpes 19

20 med personlig pleje, skal der af hensyn til arbejdsmiljøreglerne næsten altid være 2 pædagoger om opgaven, så det kan vist ikke gøres anderledes. Der nævnes, at de med plejebehov tildeles den nuværende ydelse, men når man så reducerer i ydelsen til de øvrige beboere i huset, vil det samlet set give mindre personale i gruppen, så det rammer alle. Hertil kommer, at der i juni blev vedtaget en ekstra besparelse vedr. Ullerupdalvej 90 på kr , som skal effektueres i Begge steder løber personalet i forvejen utroligt stærkt, så hvis de nye besparelser gennemføres, vil der forsvinde endnu mere personale, hvilket vil være fuldstændig uansvarligt. 5. ÆNDRING I PAKKESTØRRELSE PÅ MIDLERTIDGE BOTILBUD ( 107): BESPARELSE 0,5 MIO. På Ullerupdalvej 92 er der 5 beboere, som er omfattet af denne. Disse beboere, som er unge senhjerneskadede, har i forvejen problemer med at blive optrænet til et normalt liv, bl. a. fordi personalet ikke er uddannet til at varetage disse udfordringer. Den nævnte besparelse vil derfor betyde et yderligere tilbageslag for disse beboere, og de vil stadig være mere udgiftskrævende for Kommunen, end hvis der var det nødvendige og kompetente personale til at træne dem i de nødvendige færdigheder. En af ideerne med at bygge Ullerupdalvej 92 var tillige at opnå nogle stordriftsfordele sammen med nr. 90 og 94-96, men når man reducerer personalet i 92, vil det nu blive endnu sværere at hjælpe de andre, hvis der er problemer. 6. ÆNDRING I PAKKESTØRRELSE PÅ PÆDAGOGISK STØTTE ( 85): BESPARELSE 2,1 MIO. Dette omfatter bl. a. beboerne på Nr. Voldgade, Friggsvej og Frejasvej. Her blev det i juni besluttet at spare 0,9 mio. Denne besparelse er endnu ikke blevet udmøntet, idet beboerne først nu skal revisiteres. Det vil sige, at inden de er blevet dette, kommer der en ny besparelse oveni på 10,3%. Det virker fuldstændig utroværdigt, fordi det vil gøre det endnu sværere at klare sig i egen lejlighed. 7. ÆNDRING I NORMTID PÅ PROAKTIV ( 104): BESPARELSE 0,9 MIO. Det virker fuldstændig urealistisk at foreslå dette, fordi Socialudvalget i april valgte at afskaffe den ugentlige hjemmedag, som mange brugere havde. Begrundelsen er så en anden nu end dengang, men det bliver det ikke mere rigtigt af. Nu vil man tvinge alle dem, som har fuldtidsplads, til at få en ugentlig fridag, og de, som er der 2 dage den ene uge og 3 dage den anden uge, skal nu kun være der 2 dage i hver uge. Det betyder, at alle så vil få en dag mere hjemme i bofællesskabet, hvor der iflg. ovennævnte spareforslag også skal reduceres i personalet. Konsekvensen er, især for de svage brugere, ren opbevaring foran TV et. Vi nærmer os en overtrædelse af Serviceloven og FN s Handicapkonvention. Der nævnes, at indhold og kvalitet vil være uændret, men hvor meget kvalitet er der i, at en bruger sidder hjemme foran et TV hele dagen sammenlignet med, at han opholder sig i en gruppe på Proaktiv, hvor der er aktivitet og socialt samvær. 20

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering:

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering: Navn Pia Pedersen Adresse Boltingevej 7 By 5750 Ringe E-mail piabpedersen@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde

Læs mere

Indkomne høringssvar i Borgmesterens Afdeling Nr. Afsender Adresse Modtaget 1 Handicaprådet Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 2 Ligestillingsudvalget Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 3 Dieter Delling

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 14/5-2016 Høringssvar vedr. Børne- og ungdomsudvalgets

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig. Referat Sted: Mødelokale D2 Dato: 05.11.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (SSK) Charlotte Kirkegaard (CKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Den 31. juli 2014 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit ekstraordinære møde den 8. juli behandlet Tilsynsrapporterne for Plejecentrene

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person.

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Til at starte med her i indlægget kommer jeg med de anbefalinger der er kommet ud af en VISO rapport,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution. FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen

Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution. FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen Problemet Vi har skabt en livsform, der balancerer med børns velfærd

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat Handicaprådet FREDERICIA X Mødedato: 2. februar 2017 Blad nr. 1 Mødested: Mødelokale 620, Rådhuset Mødetidspunkt: kl. 17-19 Møde i Handicaprådet Deltagere: Dorte S. Jensen, John Andreassen, Niklas Andersen,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Notat. Notat om forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. 3. Forslag til kvalitetsstandarder for 2008

Notat. Notat om forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. 3. Forslag til kvalitetsstandarder for 2008 Notat Emne: Til: Kopi: til: Byrådet Den 15. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Notat om forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Læs mere

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at:

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at: Grenaa 16. maj 2008 Handicaprådets formandskab har af egen drift udformet dette høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget punkt 1 på mødet d. 19. maj 2008, Budgetkontrol på voksen- og plejeudvalgets område.

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere