DEN KJÆRLIGE KOMMUNE. Ved Hosea Dutschke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KJÆRLIGE KOMMUNE. Ved Hosea Dutschke"

Transkript

1 DEN KJÆRLIGE KOMMUNE Ved Hosea Dutschke

2 Aarhus Kommune Danmarks næststørste by, med indbyggere 5000 nye indbygger per år. Danmarks yngste by langt under noget som helst andet sted i Danmark Er en del af Østjylland med indbyggere og Business region Aarhus Østjylland er det næstmest beboede områder i Danmark, efter Københavns området.

3 Oplæggets indhold 1 Hvad er Kærlig Kommune Teknologi 2 Medborger -skab 3 Flere 4 5 aktører flere Refleksion relationer

4 Hvorfor Kærlig Kommune? Hvad er Kærlig Kommune Teknologi Medborger -skab Flere aktører flere relationer Refleksion

5 Udfordringerne Ældre over 65 år Flere opgaver fra hospitalerne Flere demente Forventninger Regeringens vækstplan effektiviseringer for 12 mia. kr. Øget hjælp til yngre borgere Besparelser 2011/ mio. -66 mio.

6 Hvor er vores fokus? Dommedag Økonomisk Demografisk Vækst Konkurrencestat BNI og BNP Drømmen Lykke Velvære Kærlighed Medborgerskab Positive relationer Autenticitet

7 Kærlig Kommune er et forsøg på at gøre frihed, lighed og kærlighed til praksis. Vi må ikke forfalde til bare at yde livslang kompensation for tabte evner og forsvundne relationer. Kærlig kommune er et vidnesbyrd om, at omsætte værdier til hverdag - I praksis. Forståelse og samskabelse mellem borgere og kommune = Kærlig kommune

8 Hvad er det meningsfulde? - Kommunens svar: - Saglighed, grundighed, regler - Borgerne svar: - Blive set, hørt, forstået, nærvær

9 Alle har det bedre når du har det godt. Du har det bedre, når alle har det godt. Tor Nørretranders vækst for vækstens skyld? udviklingen af et land må have et andet mål end vækst. Premierminister Jigmi Y. Thinley

10 Kærlig Kommune den nye nordiske velfærdsmodel Kærlighed Frihed Lighed Besjæling / personliggørelse / hjemliggørelse Medborgerskab Frivilligt arbejde Relationskoordinering co-produktion Retten til eget liv Fra service til selvhjulpen Træning Velfærdsteknologi - hjælpemidler Rehabilitering Uddan borger og familie Modvirke social ulighed Modvirke sundhedsmæssig ulighed Opgør med strukturel ulighed Lige muligheder

11 Mit drive Far, farfar, onkel, mor, ven, veninde, nabo

12 Vejen der til

13 Al magt til borgerne fordi det er dem, vi er her for Derfor Giv borgerne fuld åbenhed og medbestemmelse Lav afgørelser sammen med borgeren Arbejd efter borgerens livsrytme og planlæg hjælpen sammen Styrk beboerdemokrati, borgerinddragelse og brugerstyring Gør det forståeligt. Gør det personligt Målet er: Borgerne bestemmer altid og i alle situationer

14 Teknologi = Frihed Hvad er Kærlig Kommune Teknologi Medborger -skab Flere aktører flere relationer Refleksion

15 Fra Velfærdsteknologi til Frihedsteknologi Velfærdsteknologi handler om at give borgeren kontrollen tilbage Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent i Velfærdsteknologisk Enhed

16 Frihed Fra hjælpemidler over velfærdsteknologi til frihedsteknologi Teknologi skal give frihed til borgerne Skal bruges som formidler af den kærlige kommune Borgeroplæring og borgeruddannelse Selvhjulpenhed Viljen og evnen til at klare sig selv Grib hverdagen i alt Fra medarbejdere til medskabere

17 Eksempel: Svend Erik Det er frihedsteknologi siger Svend Erik Christensen om teknologien i sin plejebolig. Med den genvundne frihed slap han af med lykkepillerne.

18 FILM med Svend Erik 1 min og 26 sek.

19 Vi skal videre med Frihed! Lette genoptræningsopgaver varetages i folkeoplysende regi og foreninger. Lokalcentre/ældrecentre (bibliotekerne) drives af borgerne selv Flere aktører på banen! De tænker tanker, vi ikke kan tænke (Velfærds alliancer KL Bergen)

20 Medborgerskab = Lighed Hvad er Kærlig Kommune Teknologi Medborger -skab Flere aktører flere relationer Refleksion

21 Lighed Vi skal målrette vores indsatser til de målgrupper, der har det svært misbrug depression ensomme forladte svage ældre

22 Handlingskapacitet Handlingskapacitet Hvordan kommer det til udtryk i MSO sammenhæng? (eks. i visitering af hjælp) Hvilke faktorer hjælper borgeren? Lav Passivt med- og modspil Inaktiv og uforstående i interaktionen de indgår i Formår ikke at give deres mening til kende Kan ikke vælge til og fra Kan føre til kapitulation og afkobling - Får mindre hjælp Høj Aktivt med- og modspil Anvender viden, kan formulere og konstruere argumenter Finder smuthuller i lovgivning og anvender dem strategisk til sin egen fordel Kan føre til engagement og sund skepsis - Får mere hjælp Hvad kan vi gøre for at skabe mere lighed? Styrke handlingskapaciteten hos borgerne? Borgeren har ofte ikke kendskab til serviceydelserne der tilbydes Afhængige af, at borgerkonsulentens, sygeplejerskerne, fysioterapeuternes forslag matcher deres behov Oprettelse af hjælpende organer, der oplyser borger om muligheder Borgernes engagement kan understøttes gennem netværk og sociale relationer Fritvalgsordninger ikke optimale Her er fritvalgsordninger optimale Oprettelse af organer, hvor borgeren kan engagere sig yderligere Borgerbudgetter Bestyrelser

23 Eskalation i indsatsen Vi skal altid tænke borgeroplæring først Målrettet indsats til de svageste Velfærdsteknologi/ hjælpemidler Støtte og uddannelse til de pårørende/ netværket Skabe, understøtte sociale fællesskaber uafhængig af kommunen Borgeruddannelse/ borgeroplæring

24 Medborger kom nu! Hvis du ikke er ensom, har du 50 procent lavere chance for at dø! (Det samme som at droppe 15 smøger om dagen eller ikke være alkoholiker) 3 ud af 4, over 80 år, er ikke på anti-depressiv medicin Hæmmede sanser forstærker følelsen af ensomhed Ældre der ikke bor alene, har halveret risiko for demens Selvmordsraten er markant lavere blandt mennesker, der ikke bor alene 2/5 ældre der modtager hjemmehjælp får nok næring 70 procent af borgere i grib hverdagen bor alene stort forebyggelsespotentiale!

25 Vi skal videre med Lighed! Støttefamilier inden for psykiatri og misbrug netværksfamilier ind som ressourcer. Støttefamilier til ensomme og svage ældre

26 Eksempel: Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg og strategisk samarbejde med frivilligområdet At vende en lovbestemt opgave til et udviklingsfelt - sammen med nye parter. Perspektivet skifter fra: du er ensom, så du har brug for en besøgsven til: du sidder meget alene, så hvad kan du være for andre? Det motiverer! En lille håndsrækning fra kommunen frivillige griber opgaven Det virker!

27 Aktører og relationer = Kærlighed Hvad er Kærlig Kommune Teknologi Medborger -skab Flere aktører flere relationer Refleksion

28 Kærlighed Vi skal tænke de pårørende, netværket, de frivillige og civilsamfundet ind i alle sammenhænge Vi skal inddrage, støtte, oplære og uddanne de pårørende og netværket De skal kunne løfte sig selv, hinanden og den de elsker Vi skal understøtte medborgerskabet og skabe endnu stærkere fællesskaber

29 Vi skal videre med Kærlighed! Tidlig opsporing ud til borgerne - naboen, ægtefællen og borgeren selv skal opspore sygdom mv. med lette værktøjer Ensomhed og den eksistentielle livskvalitet præster, frivillige støttepersoner, - forebyggelse af selvmord Nye boligformer der modvirker ensomhed. Generationsbyggerier, flerfamilier

30 Eksempel 2: Partnerskaber Partnerskab med idrætsforeningerne i Aarhus (Sabro IF) Holdene kører på samme vilkår som et fodboldhold men instruktørerne har modtaget undervisning, så de kan tage hånd om kostråd, tegn på sygdom, mv. På den måde udvider vi pludselig målgruppen i forebyggelsesregi med syvmileskridt! Førstehjælp/Psykisk førstehjælp for frivillige seniorer(røde Kors) Redskabskasse til psykisk førstehjælp Det skal starte, der hvor borgerne er forebyggelse er hele livet!

31 Eksempel 2b: Partnerskaber Nå de målgrupper, der er svære at fange (særligt mændene) Samarbejde mellem FO og Cykelklub Aarhus om forebyggelse for mænd år. Mænd og cykling - koblet med mad og træning. Risiko for hjerte-kar, diabetes. Foreningslivet, der tager ansvar. Rehabilitering for mænd med kræft sammen med DBU (Flemming Poulsen er ambassadør). Mænd vil ikke klassiske rehab., Nye veje med fokus på tilbage til livet gennem fodbold og fællesskaber FOF overtager lokalcenter: fra aktiviteter til cafedrift til træning. Giver nøglen til samfundsborgere og oplysningsforbund. Partnerskab med Dansk Flygtninge Hjælp om cafedrift på et lokalcenter målgruppe er nydanskere. Beskæftigelse, integration = mere sundhed. Grupper, vi som kommune har svært ved at nå her kobler vi sundhed gennem beskæftigelse ind i de regi, hvor borgerne er i forvejen. Aarhus TECH vi har elimineret frafald fra kokke/cateruddannelsen ved at skabe nye partnerskaber til praktikforløb (cafedriften). Udvider nu til flere ældrecafeer i Aarhus ud fra tænkningen om at uddannelse skaber sundhed.

32 Eksempel: Spisevenner Projekt Spisevenner I 2013 har vi nået ud til knap 400 ældre, der var ensomme eller i højrisiko for isolation. De opspores af fagpersonalet og kobles i fællesskaber med frivillige tovholdere.

33 Medarbejderen i den Kærlige Kommune - Kærlig kommune udad.. og indad - Social kapital som grundsten - fra medarbejder til samskaber og relationskoordinator

34 Social kapital som middel og mål

35 Produktivitet og social kapital Patient tilfredshed (Virkelig godt) Lands Undersøgelsen af Patient- 40 tilfredshed 30 Hospital Trivselsundersøgelse, 2011 Social kapital

36 Ny nordisk = Social kapital Det offentlige Leder Medborgere Kerneopgave Medarbejder Familie Kerneopgave Tværs Brugere

37 Sammen om kerneopgaven Ledelsen Ny rolle? Hospitalet, lægen, psyk Kollegaer Før Nu på vej Familien Pårørende Kerneopgaven Kærlighed Tværfagligt Samarbejde på tværs Borgerne

38 Relationel koordinering høj performance Relationel koordinering er koordinering af arbejdsrelationer gennem: Fælles mål Fælles sprog og viden Gensidig respekt Relationerne skaber Kommunikation gennem hvilken koordineringen foregår: Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Jody Gittell Det er altså ikke nok, at medarbejderne er dygtige til deres fag, hvis de ikke kan samarbejde Undersøgelser viser, at den relationelle koordinering har det sværest, når det er professioner med en stærk fagidentitet, der skal samarbejde, og når der skal koordineres på tværs af grupper med meget forskellig løn og prestige Hvordan går det så, når vi skal være fælles om kerneopgaven med pårørende, frivillige og borgerne?

39 Gittells spindelvæv om samarbejde SOSUmedarbejdere Lokalsamfund Pårørende/ familier Terapeuter Sygeplejersker Borger Grupper/team Visitatorer ledere Frivillige

40 Refleksion Hvad er Kærlig Kommune Teknologi Medborger -skab Flere aktører flere relationer Refleksion

41 Verden misunder os men vi skal videre Og vi har alle mulighederne

42 Den nordiske velfærdsmodel Universalisme Fri uddannelse Fri sundhed Fri pleje Skat med glæde Muligt pga. den høje sociale kapital, tillid

43

44 Ny nordisk velfærdsmodel Skal give frihed, sikre lighed og være kærlig Velfærdsydelser Finansiering Udførelse Forventninger Ret til ikke at have brug for ydelserne Generøsitet over for medborgere Offentliges relationelle koordinering Medborgerskab (JFK)

45 Nye nordiske grundsætninger De gamle grundsætninger Rettigheder Service Institutionalisering Nye nordiske grundsætninger Frihed Lighed Broderskab og kærlighed

46 Bergen og Aarhus Venskabsbyer siden 1946

47 Nyt nordisk samarbejde? Revitalisering af nordisk samarbejde Mål: Værdiskabelse for borgerne i norden Platform: Venskabsbysamarbejde med mere And why not share the value globaly? Nordic EXPO!

48 Refleksion Hvordan skaber vi kærlighed og lykke? Hvad er det offentliges nye rolle? Hvordan kan vi fremelske medborgerskabet, sundheden? Medarbejderrollen i fremtidens velfærdssamfund fra serviceleverandør, medarbejder til medskaber og relationskoordinator? Lederen som relations-værtinde? Den pårørende, familien som aktiv medspiller i hverdagen? Hvordan går vi fra nabo til medborger? Hvordan skaber vi en ny nordisk velfærdsmodel?

49 Tak for opmærksomheden Kærlig hilsen Hosea

50 De fem ledetråde De fem kort er Sundhed & Omsorgs strategi i lommeudgave Brug kortene til at gøre dig selv, dine kollegaer og din leder bedre præge udviklingen fremadrettet gøre arbejdet fantastisk, og borgeren uafhængig af os Brug dem som et spejl, til møder, samtaler og diskussioner - brug dem kreativt og med et smil Du VIL vide mere:

51 Vi holder borgerne væk fordi de gerne vil klare sig selv Derfor Arbejd med egenomsorg og rehabilitering - Altid Skab sundhed gennem livsglæde Styrk sundheden tæt på borgerne Indfør teknologi og metoder, der øger selvhjulpenhed Målet er: En tilværelse uafhængig af hjælp fra kommunen Borgere der uddannes i at klare sig

52 Al magt til borgerne fordi det er dem, vi er her for Derfor Giv borgerne fuld åbenhed og medbestemmelse Lav afgørelser sammen med borgeren Arbejd efter borgerens livsrytme og planlæg hjælpen sammen Styrk beboerdemokrati, borgerinddragelse og brugerstyring Gør det forståeligt. Gør det personligt Målet er: Borgerne bestemmer altid og i alle situationer

53 Slip medarbejderne fri fordi arbejdsglæde og nytækning forudsætter frihedsgrader og faglighed Derfor: Fejr succeserne. Også de små Gå på rov i andre domæner og opsøg kompetenceudvikling og tværfaglighed Eksperimentér os klogere Giv noget af dig selv Målet er: Arbejdsglæde Mere langtidsfriskhed Faglig og personlig udvikling

54 Ledelse med Vilje fordi succes afhænger af god ledelse Derfor Forvent klar retning og store krav Gør din leder undværlig Skab gensidig tillid og del overskuddet Ha mod til at miste fodfæste sammen Målet er: Ledelse, der gør strategien og skaber værdi for borgerne Ledelse, der får medarbejderne til at lykkes Generøse ledere, der skaber succes og skønhed

55 Vi er sammen med borgerne fordi det er i mødet med borgeren, at den gode omsorg skabes Derfor Skab gode oplevelser hver dag Besjæl Søg ind til kerneopgaven begræns regler og dokumentation Forén borgerens hverdagsliv med netværket og civilsamfundet Målet er: Medmenneskelighed og solidaritet Forebyg ensomhed Mere tid sammen med borgerne

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 2. udgave, 3. oplag 2014 Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.dk Sund By Netværksdage 2014 Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20.

Læs mere

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Et magasin fra KL og KTO om fremtidens velfærd i kommunerne Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer Kommunale

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere