Dialog På patientens præmisser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog På patientens præmisser"

Transkript

1 Regionshospitalet Horsens Dialog På patientens præmisser Hospitalsfortællinger Mette Rægaard Lindemann Larsen

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 METODE 4 EN TAK TIL DE MEDVIRKENDE 5 LÆSEVEJLEDNING 5 DET FØRSTE MØDE MED PATIENTEN 6 EN KVINDE, DER HAR VÆRET INVOLVERET I ET TRAFIKUHELD 6 EN FAMILIEFAR BLIVER INDLAGT 7 KOL PATIENTENS ANKOMST TIL AFDELINGEN 8 EN PATIENT FORTÆLLER OM SIN MODTAGELSE 9 INFORMATION I FORLØBET 11 EN OPERATION BLIVER UDSKUDT 11 EN PATIENT FORTÆLLER OM VENTETID 12 PATIENTEN DER BLEV GLEMT 12 EN PATIENT FORTÆLLER OM HVAD DER GIVER TRYGHED 13 DEN DAGLIGE PLEJE 14 EN KOL PATIENT FÅR LAVET EN LUNGEFUNKTIONSUNDERSØGELSE 14 EN SCLEROSEPATIENT FÅR SKIFTET TØJET 14 DEN DEMENTE PATIENT FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE VASKET 14 EN PATIENT FÅR HJÆLP MED AT SPISE 15 EN PATIENT BLIVER BLÆRESCANNET 15 FORTÆL SELV HVORFOR DU ER HER 16 HISTORIEN OM THERESE NYDIAGNOSTICERET MED KRÆFT 16 NÅR SMÅ HANDLINGER HAR STOR BETYDNING 17 7 PATIENTCITATER OM DEN GODE SYGEPLEJERSKE 18 STUEGANG 19 BLIV VED MED AT SPØRGE 19 PATIENTEN DER STYRER STUEGANGEN 20 PATIENTEN, DER TROEDE HUN SKULLE HJEM 22 FLERE TING DER FOREGÅR PÅ EN GANG EN PATIENTS PERSPEKTIV 24 FORSKEL IMELLEM INFORMATIONER 24 2

3 VELKOMMEN TIL FREDERICIA BANEGÅRD 25 DEN STILLE PATIENT 26 PATIENTEN, DER IKKE FIK STILLET SIT SPØRGSMÅL 26 5 PATIENTER FORTÆLLER OM DEN GODE LÆGE 27 DEN SVÆRE SAMTALE 29 EN SCLEROSEPATIENT ANKOMMER TIL AFDELINGEN 29 PATIENTEN, DER GERNE VILLE DØ 30 EN CASE OM GENOPLIVNING 30 EN PATIENT OG PÅRØRENDE FORTÆLLER OM EN SAMTALE OM GENOPLIVNING 32 PATIENTEN UDEN SYGDOMSFORSTÅELSE 33 EN PATIENT OG PÅRØRENDE FORTÆLLER OM DEN SVÆRE BESKED 33 EN SAMTALE DER RESULTEREDE I EN LIVSSTILSÆNDRING 34 DIALOG MED DE PÅRØRENDE 35 DE PÅRØRENDE RINGER OG RINGER 35 EN PÅRØRENDE, DER VIL TAGE SIG AF SIN MOR DEN SIDSTE TID 35 EN FRUSTRERET PÅRØRENDE 35 NÅR DER OGSÅ SKAL TAGES HØJDE FOR DE PÅRØRENDES PRÆMISSER 36 EN PÅRØRENDE BLIVER BEDT OM AT TAGE EN BESLUTNING 37 EN PÅRØRENDE FÅR SVAR 38 3 KOMMENTARER OM LÆGESAMTALERNE 39 EN PÅRØRENDE FORTÆLLER 40 UDSKRIVELSEN 42 PATIENT, DER SKAL DET RETTE STED HEN PÅ AFLASTNING 42 VIL DU HJEM? 42 EN PATIENT FORTÆLLER OM UDFORDRINGEN VED AT FÅ EN SENG VISITERET EFTER EN INDLÆGGELSE 42 FORSKEL IMELLEM INFORMATIONER 43 PATIENTEN DER IKKE VILLE HJEM 43 OMVENDT STUEGANG 44 HOSPITALSBESØGET MED JÆVNE MELLEMRUM 45 EN PATIENTFORTÆLLING OM DEN GODE LÆGE 45 TIL KONTROL HOS SYGEPLEJERSKEN I AMBULATORIET 45 PATIENTEN DER IKKE VILLE HJÆLPES 46 EN SUCCESHISTORIE 47 3

4 Indledning I denne rapport beskrives en række fortællinger, der stammer fra antropologiske feltstudier på Regionshospitalet Horsens. Studiet blev foretaget i foråret/sommeren 2014, og havde til hensigt at finde historier fra hospitalet historier som senere hen skulle bruges til kompetenceudvikling og som medarbejdere vil kunne drage nytte af. Det har resulteret i denne rapport, der på nær denne indledning kun består af fortællinger fra hospitalet. Det har ikke været hensigten at tolke fortællingerne, i et forsøg på at lade dette være op til den enkelte læser. Fortællingerne er derfor inddelt efter hverdagssituationer på hospitalet, og derudover er der også fortællinger fra patienter og pårørende. Deres perspektiv har været en stor del af undersøgelsen, da projektet netop omhandler dialogen på patientens præmisser. For man kan spørge sig selv om, hvad er patientens præmisser egentlig? Og hvad med de pårørende? Dette kan disse fortællinger forhåbentlig være med til at illustrere. Metode Der har ikke været tale om forskning, så derfor har metoden, der har været anvendt været kontinuerlig igennem processen. I de nedenstående punkter er der korte fakta om selve feltstudiet. Varighed: 3½ måned I alt 20 observationsdage. Der er lavet observationer på flere forskellige afdelinger. Løbende samtaler under observationsstudierne med de medvirkende medarbejdere - og pårørendeinterviews: 15 informanter, hvor der er blevet foretaget dybdegående interviews flere er blevet interviewet mere end én gang i forløbet, for at følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse. Løbende samtaler/korte interviews med patienter og pårørende. Alle de medvirkende er anonymiseret. Dette gælder både afdelinger, medarbejdere, patienter og pårørende. De patientnavne, der bliver nævnt er derfor fiktive. er og pårørende, der har medvirket i de dybdegående interviews har skrevet under på en samtykkeerklæring. 4

5 En tak til de medvirkende Jeg vil gerne sige tak til alle der har medvirket. Først og fremmest en tak til de patienter og pårørende, der har stillet op og fortalt deres historier. Det er særlig på baggrund af disse, at vi på hospitalet nu kan lære hvad vi kan gøre for at forbedre patientoplevelsen. Derudover en stor tak til de afdelinger, der har sagt ja til at deltage, og ikke mindst de sygeplejersker og læger, der har sagt ja til at blive observeret. På baggrund af, at de har stillet op, er der blevet skabt en masse fortællinger, alle nu kan se og lære af. Sandsynligvis er de beskrevne situationer nogle alle kan genkende og forholde sig til. Jeg vil dog gerne understrege, at det ikke har været intentionen, at de medvirkende skulle udstilles. Der er ikke tvivl om, at alle HEHs medarbejdere hver eneste dag møder ind på arbejde og gør deres bedste, men at rammerne og den travle hverdag nogle gange betyder, at dialogen ikke bliver optimal. På baggrund af disse historier, har alle afdelinger nu et udgangspunkt, for at vurdere, hvordan de vil arbejde med at styrke dialogen. Læsevejledning Under observationsstudierne, har jeg (etnografen) været med som fluen på væggen. Jeg er derfor altid til stede i fortællingerne. Det er derudover vigtigt at tage højde for at beskrivelserne er personligt oplevede hændelser, oplevet af en, der ikke er sundhedsfaglig uddannet. Nogle af stederne er patienternes sygehistorie kort nedskrevet. De er nedskrevet, da det er vurderet, at det er vigtigt for casen at have kendskabet, når man læser dem. Andre steder, kan der også stå en kommentar om, at en dag har været særlig travl, så læseren har dette kendskab til konteksten. De uhensigtsmæssige situationer, der er beskrevet, er taget med selvom de heldigvis sjældent sker. Formålet er at gøre opmærksom på, at de situationer, der indeholder en dialog, der ikke er hensigtsmæssig for patienter og pårørende, aldrig må finde sted. Fortællingerne kan med fordel læses flere gange. Det kan være forskelligt, hvad man lægger mærke til og reflekterer over, og nogle af fortællingerne indeholder også flere vinkler man kan diskutere. Det er endvidere dialogen, der har været omdrejningspunktet for feltarbejdet. Men det er klart at al dialog ikke kan nedskrives. Derfor må alt opfattes som uddrag, og som historier, der er sammensat, for at de netop kan bruges til kompetenceudvikling. Nogle steder er dette tegn ( ) brugt, da det viser direkte, at noget er udeladt. 5

6 Det første møde med patienten En kvinde, der har været involveret i et trafikuheld Koordinatoren orienterer om, at en der har været involveret i et trafikuheld netop er kommet til afdelingen. Flere biler er kørt op i hinanden, og koordinatoren forklarer, at der er en, der er kørt ind i bilen bagved patienten, og bilen direkte bagved patienten, derfor er kørt op i hende. Vi kommer ind til patienten, der ligger inde på båren. Der sidder en dame på en stol og venter. Sygeplejersken kommer ind og står tæt på patienten og prøver at få øjenkontakt med hende og siger. Hej jeg hedder ( ), og jeg er sygeplejerske. Jeg hører, at nogen er kørt op i dig? Sygeplejersken får patienten til at fortælle, hvad der er sket, og patienten fortæller, hvordan bilerne kørte op i hinanden. Sygeplejersken spørger om hun ramte noget, da bilen kørte op hende, om hun f.eks. slog hovedet i rattet? Det siger patienten nej til. Sygeplejersken spørger til hendes følesans, som patienten siger, er okay. en fortæller, at hun har ondt i hovedet, og er rystet over det der er sket. Sygeplejersken fortæller, at hun lige skal have en læge til at kigge på det, og at hun kommer tilbage igen om lidt. Sygeplejersken spørger hvad hun var på vej til i dag, og patienten fortæller, at hun var på vej til kursus. Sygeplejersken spørger om det er en veninde hun er med, og den pårørende bryder ind og siger, at hun er en der har været med på kursus. Sygeplejersken går derefter ud og taler med lægen. Der sidder to yngre kvindelige læger. Den ene spørger den anden om hun vil med ind til et trafikuheld (for at få hjælp). Vi går med ind, og der går også en sygeplejerstuderende med. n går hen til patienten og beder patienten om at fortælle hvad der er sket. en fortæller endnu engang hvad der er sket. n spørger om patienten har slået hovedet. Det siger patienten at hun ikke gjorde, og siger herefter, at hun bare tror, at hun er rystet over hvad der er sket. n begynder at undersøge hende. Hun trykker patienten i nakken, og spørger ind til hvor det gør ondt. n spørger om hun havde sikkerhedssele på, og det fortæller patienten, at det havde hun. n rører patienten på begge sider af lårene, og spørger patienten, om hun kan mærke det, hvilket patienten siger, at det kan hun. n trykker flere steder på siden af kroppen. n siger til sidst, at hun (patienten) skal sendes til røntgen, for at sikre sig at alt er okay. Indtil da, skal hun have en krave på om halsen. Den sygeplejestuderende spørger sygeplejersken, hvilken størrelse hun tror det skal være, og sygeplejersken siger, at hun tror det skal være en regulær. Den studerende finder en og lægen, den sygeplejestuderende og sygeplejersken prøver at sætte den på. De to læger siger til patienten, at de går nu, og imens sætter sygeplejerskerne en ny krave på patienten. Sygeplejersken siger til patienten, at de nu henviser hende til røntgen, og at hun skal ligge her indtil da. en siger: : Sygeplejersken: : Nu sørger du vel for at jeg kommer foran i køen, så jeg ikke skal vente hele dagen? Det kan jeg ikke garantere. Nu henviser jeg dig til røntgen og så ringer de over når de er klar til at modtage dig. Vi har ikke så travlt her i dag, men jeg ved ikke hvordan det ser ud ovre i røntgen. Nå det kunne i da godt. Sygeplejersken, spørger hvilket kursus patienten har været på i dag, og patienten fortæller kort om det. De snakker herefter sammen om det er nødvendigt, at den pårørende bliver og 6

7 patienten siger til den pårørende, at hun godt må tage af sted, da hun ikke tror der er noget galt, men at hun blot er rystet. Inden vi går ud, spørger sygeplejersken om patienten fryser, for hun kan sagtens få et tæppe over. Det vil patienten gerne. en bliver ret hurtigt sendt til røntgen. Da hun kommer tilbage, går sygeplejersken ind til hende og siger, at lægen nu skal se på billederne. Den pårørende er ikke længere i rummet. en siger, at det vel ikke tager så lang tid, og hun spørger om hun må komme op og sidde. Sygeplejersken siger, at hun skal blive liggende til lægen har set billedet. : Sygeplejersken Sygeplejerske Nå. Så holder jeg mig lidt endnu. Skal du tisse? Ja det skal jeg godt nok. Vi må se om lægen kan skynde sig. Sygeplejersken finder en ringesnor frem, og siger at hun kan ringe i den, hvis hun har brug for hjælp. en siger, at hun bare tror det er chokket, og at der ikke er sket noget. Sygeplejersken siger, at hun kommer ind igen, når de har fået svar fra røntgen. Da billederne er kommet og lægen har set dem, viser røntgenbillederne ikke noget unormalt. De får givet patienten svar, og patienten bliver herefter sendt hjem. En familiefar bliver indlagt Sygeplejersken går ind på stuen, hvor en overvægtig yngre mand ligger i sengen, og en pårørende (kone), sidder ved siden af sengen. Sygeplejersken kommer ind og præsenterer sig. Sygeplejerske Daniel Hej jeg hedder ( ) og jeg er sygeplejerske. Hej jeg hedder Daniel og jeg er patient. Alle sammen griner. Sygeplejersken beder dem om at fortælle om Daniels sygdomshistorie. Daniel ligger i sengen og småsover lidt, og det er meget konen, der fortæller. Hun fortæller at Daniel fik fjernet sin galdeblære i 2011, da han havde galdesten. Hun fortæller, at han nu har meget ondt, og at hun nu måtte tage affære. Konen fortæller, at han har omgangssyge også, og kastet op i nat. Konen fortæller også, at Daniel for et halvt år siden fik lavet en gastric bypass operation, og at han også har haft nyresten. Sygeplejersken spørger, hvor det gør ondt nu, og Daniel peger på maven. Han vil gerne have noget smertestillende. Sygeplejersken måler værdier på ham, blodtryk, puls og temperatur. Sygeplejersken fortæller hvad værdierne viser. Sygeplejersken har stillet sig hen til en computer og står med ryggen til når hun skriver, men vender sig ofte om mod patienten og den pårørende. Den pårørende fortæller, at Daniel også lider af søvnapnø, og at han også havde lungebetændelse for ikke særlig lang tid siden. De fortæller begge, at han i det hele taget sovet elendigt det sidste lange stykke tid. Konen fortæller, at de har tid til en MR scanning på fredag (den pågældende dag er en tirsdag), og hun fortæller, at hun mener den skal fremskyndes. Konen fortæller, at hun ikke mener det kan være rigtigt, at hendes mand skal have det så skidt, at han ligefrem besvimer pga. sine smerter. Sygeplejersken beder herefter patienten om at smertescore fra 1 til 10, hvor 10 er det værste. Daniel siger omkring 7-8 stykker. Sygeplejersken siger, at så kan de godt medicinere ham ret godt. Sygeplejersken 7

8 spørger herefter om højde og vægt, og spørger hvor meget Daniel har tabt sig. Konen svarer, og siger 25 kg indtil videre. Sygeplejersken stiller spørgsmål til Daniel. Sygeplejerske Daniel Sygeplejerske Daniel Sygeplejerske Daniel Har du haft en MRCA infektion? Nej, tror jeg ikke, siger han. Har du været indlagt i udlandet inden for det sidste år? Nej Har du et arbejde hvor du til daglig har kontakt med levende grise? Nej Vi griner alle af det, og sygeplejersken siger herefter, at hun hader at stille det spørgsmål, men at det skal hun. Vi går derefter ud for at tale med lægen, for at finde ud af hvad han må få af smertestillende. Vi bestiller derefter blodprøver. Vi går ind til patienten igen, og taler med dem om hvor de bor. Konen fortæller, at de har to piger på 4 og 1½ år, og pigen på 4 vil passe på sin far. Konen fortæller at hun ikke mener det kan være rigtig, at en 4-årig pige skal have det sådan, at hun mener, det er hende der skal passe på faren. Bioanalytikeren kommer herefter ind for at tage blodprøver og sygeplejersken og jeg går ud. Sygeplejersken ringer til mellemvagten, og fortæller om patienten, og at patient og pårørende gerne vil have MR scanningen de har tid til på fredag fremskyndet. De taler i telefonen omkring medicinering og lægen siger han skal have morfin. Mellemvagten siger, at forvagten skal starte med at kigge på patienten. Vi går ind til patienten igen med morfin og siger, at vi har snakket med læge og han kan få smertestillende. Daniel spørger hvad hun giver ham, og hun siger morfin. Daniel fortæller, at han ikke vil have contalgin han har før fået det og han fortæller, at han får frygtelige mareridt af det. Daniel beder hende om at skrive det i hans journal. Sygeplejersken siger at det skal hun nok, men at det er en god ide han også siger det til lægerne, da der ikke rigtig er noget åbenlyst sted at skrive det. Sygeplejersken går ud og jeg taler med både konen og Daniel. Konen fortæller hun rigtig gerne vil have at den MR scanning bliver rykket frem, for de ved jo godt hvad der er galt. Jeg spørger dem om hvad det er, der er galt og konen fortæller, at det er nogle galdesten, der stadig sidder i kroppen. De fortæller, at de kender systemet godt, og efterhånden har været indlagt mange gange. Det ender med, at Daniel bliver sendt hjem på orlov indtil MR scanningen, der først bliver foretaget om fredagen som planlagt. KOL-ens ankomst til afdelingen To yngre læger går ind til en KOL patient, der lige er ankommet til afdelingen. Der står en sygeplejerske ved computeren på stuen. en har lige fået serveret frokost. Den ene læge forklarer grundigt, hvorfor de er der, og hun forklarer at hun kun er med lige i starten, men hvor hendes kollega så vil tage over. n siger, at de har set hinanden før, og patienten fortæller, at hun har været derinde omkring 25 gange. n spørger ind til hvorfor hun er kommet herind, og patienten forklarer, at det var vagtlægen, der sendte hende. n siger, at de gerne vil lytte på patientens hjerte. Begge læger finder stetoskopet frem og lytter. Der er helt stille på stuen. Derefter taler de to læger sammen, og snakker om, at det lyder til 8

9 lungerne er lukket til. De fortæller til patienten, at hun skal have taget et røntgenbillede. en forklarer, at hun er meget interesseret i at se røntgenbilledet, og finde ud af hvad der er galt. n spørger om der er noget medicin patienten er stoppet med at tage, og patienten siger, at hun stoppede med noget medicin for 3-4 dage siden, fordi det stoppede lungerne til. Den ene læge går ud, og siger hun nok skal bestille røntgenbilledet, og den anden læge overtager nu. Den tilbageværende læge stiller sig ved computeren og stiller patienten en række spørgsmål. Imens patienten taler med lægen, sidder sygeplejersken og er ved at anlægge et venflon. Hun sidder længe med patientens hånd, og det ser ud til hun leder efter det rigtige sted at stikke. en kigger slet ikke på sygeplejersken, kun lægen der stiller mange spørgsmål, bl.a. omkring allergi, feber, hvordan hun har haft det osv. Imens skriver lægen ind på computeren. Imens mislykkes sygeplejerskens forsøg på at anlægge venflon blodet spredes under huden på patientens hånd bliver helt blålilla. Sygeplejersken presser på hånden. n henvender sig til sygeplejersken og patienten, og siger, at når hun (patienten) får blodfortyndende, så er det desværre sådan det kan gå. en siger ikke noget til det. n fortsætter med at stille patienten spørgsmål. Sygeplejersken stopper blødningen og sætter plaster på. Sygeplejersken går derefter ud af stuen. n vil nu ud og hente en lommelygte, og siger til patienten, at hun lige skal ud og finde en. Da lægen går ud, skynder patienten at spise sin risengrød. n kommer ind igen, og siger til patienten, at nu blev hendes mad måske kold. en siger det er fint, og at hun er mæt. Da lægen er ved at være færdig med stuegang kommer der to sygeplejersker ind. Sygeplejersken fra før har hentet hjælp, og hun siger til patienten, at nu må de se om hendes kollega kan sørge for, at hun ikke får en matchende lilla hånd. En patient fortæller om sin modtagelse Marie: Altså, jeg går jo ud fra, at lægen ved hvad det handler om, når han kommer ind. Og jeg er her fordi jeg gerne vil behandles hurtigst muligt. Altså, det er jo nok fint nok. Og nu havde jeg forventet at få en smertebehandling og det fik jeg i dag. Jeg vil bare gerne smertebehandles hurtigst muligt for det gør bare så ondt. Og hvis de ikke kan smertebehandle mig, så er der jo ingen grund til at jeg er her. Så kan jeg lige så godt ligge derhjemme. Men jeg vil sige i går, da jeg blev modtaget, der følte jeg godt nok ikke at der var styr på det. Marie Vil du uddybe det? Jamen da jeg kom ind, der ventede jeg i 5 timer før der skete noget. Og det er frygteligt når man bare har så ondt. Vil du beskrive det forløb? Marie Jamen jeg blev henvist af vagtlægen, og kom så herind, hvor jeg ventede i 5 timer. Der var to sygeplejersker i går. Og så kom der jo så en lille læge og så mig efter de der 5 timer. Og hun gav mig noget smertestillende, som den her læge (til stuegang) så åbenbart har lavet om, fordi det ikke var rigtigt. Og det føler man da er lidt noget rod. Og hun har sikkert gjort det så godt hun kunne. Men det hjalp bare ikke rigtig mig. Og så kan man sige, det kan godt være, at jeg fejler noget de ikke er vant til. Men så kan de jo bare sige, at de ikke kender så meget til det og at de lige skal undersøge med nogle andre læger. Det er helt okay. Jeg vil hellere have, at de er ærlige omkring det. Så føler jeg mig mere tryg. Men nu synes jeg det er dejligt der er udsigt til, at jeg får lidt mere 9

10 behandling. Og hende den lille læge, og nu kalder jeg hende lille læge fordi jeg ikke kan huske hvad hun hedder og fordi hun var lille. Hun gjorde selvfølgelig sit bedste og hun var rigtig sød. Men det var bedre, at hun havde sagt, at hun ikke helt kendte til det, og lige skulle forhøre sig hos nogle kolleger. For det var jo åbenbart forkert det hun havde lavet. Og det gør da en lidt utryg, at hun ikke har givet den rigtige behandling. Det har jo så heller ikke virket kan man sige. Marie Marie Men hvis vi vender tilbage til modtagelsen i går. Du sagde det virkede som om der ikke var styr på noget. Hvad var det der gjorde det? Jamen det var bare, at de rendte frem og tilbage, og de ikke helt vidste hvad de skulle gøre. Og så var de lidt unge og havde måske ikke så meget erfaring. Og det er jo klart, at der skal noget erfaring til før de ved hvad de skal gøre. Det var først da sygeplejersken ( ) kom, jeg følte at der kom lidt styr over det. Hvad var det hun gjorde, der betød at der kom styr på det? Jamen det var først da hun kom, at lægen endelig kom ind. Og så blev der lagt en plan, og jeg kunne endelig få noget smertestillende. Jeg følte hun tog noget ansvar, og at der endelig skete noget. 10

11 Information i forløbet En operation bliver udskudt En yngre dame sidder og venter på hun skal opereres. Vi går ned til hende, og sygeplejersken sætter sig ned ved siden af hende. Sygeplejersken præsenterer sig og spørger meget hurtigt ind til, hvad patienten ønsker, der skal ske efter operationen, om hun vil på sengeafdelingen eller hjem. en siger hun ikke kender planen, men at hun meget gerne vil hjem. Sygeplejersken spørger om hun har talt med narkosen endnu, men patienten siger, at det har hun ikke. en siger, at hun er blevet opereret for det samme en gang før, så de har vel de oplysninger de skal bruge, da der ikke er nogen forskel fra sidst. Sygeplejersken siger, at de skal spørge igen, for sådan er reglerne. Sygeplejersken informerer om, at hun (patienten) skal have lagt et venflon, da hun skal have antibiotika både før og efter operationen. Og at hun nu også vil gå ind og bestille blodprøver. Sygeplejersken siger, at hun endnu ikke ved om det er hende eller kollegaen (siger navn), der kommer til at lægge venflonet. Sygeplejersken fortæller, at nu vil hun ringe og høre, hvad planen er mht. tidspunktet for operationen. Sygeplejersken sidder længe og snakker med patienten, og patienten virker glad og afslappet. Sygeplejersken går derefter ind på kontoret og bestiller blodprøver til hende. Hun ringer derefter for at høre hvornår patienten skal opereres, så hun ved hvornår, der skal gives antibiotika. Operationsafdelingen siger, at den næste patient skal ind om 5 kvarter og de regner med hun skal ind bagefter. Så hvis patienten får antibiotikaen om 5 kvarter burde det passe. Sygeplejersken henter tingene, der skal bruges til venflon. Sygeplejersken går hen til patienten og informerer om forventet operationstidspunkt og, at hun nu vil lægge venflon. Lige inden hun skal til at lægge venflon kommer bioanalytikeren og skal tage blodprøver. Sygeplejersken siger til patienten, at hun nu bliver helt overfaldet. en siger, at det må hun jo finde sig i. Bioanalytikeren står og venter til sygeplejersken har anlagt venflon. Imens taler vi alle om det at lægge venflon og tage blodprøver på patienter, og hvor svært det nogle gange kan være. en fortæller hun ikke er så glad for nåle, men at det er blevet bedre. Alle står og hyggesnakker med patienten i 5-10 min, hvor der i mellemtiden først bliver anlagt venflon og derefter taget blodprøver. Sygeplejersken er inde på en anden stue, hvor hendes telefon ringer. Det er operationsafdelingen, der fortæller at de har fået nogle akutte ind der skal opereres, og det betyder, at patienten her først kan komme til sidst på eftermiddagen/sidst på aftenen. Sygeplejersken siger, at hun ikke er glad for at skulle give denne besked videre. Sygeplejersken går derefter hen til patienten, der skal opereres. Sygeplejersken fortæller, at hun har snakket med operationsafdelingen, og at de har smidt lidt af en bombe. Hun fortæller det viser sig, at de har en del akutte der skal opereres, og at det derfor først ser ud til at hun kan komme til om eftermiddagen eller sidst på eftermiddagen. en bliver sur, og udtrykker, at hun er meget træt af det. en fortæller, at det var præcis som sidste gang, hvor hun også mødte ind kl. 8 men først kom til om aftenen. en siger, hun ikke kan forstå, at det ikke kan planlægges bedre. Hun fortæller, det ikke hænger sammen med det derhjemme, og hun havde forventet at kunne være hjemme til aften. en fortæller, hun har et barn på 5 mdr. derhjemme. Sygeplejersken siger åh nej, og spørger om hun stadig ammer. en siger han får heldigvis flaske. en siger, at så kan hun lige så godt ringe til hendes mand og sige, han skal komme med deres barn, da manden gerne vil til revisor. Hun siger, at så kan hun lige så godt passe ham imens, og udbryder derefter at hun synes det er irriterende. 11

12 Sygeplejersken siger de skal have fundet en seng til hende, og hun siger, at hun er ked af det, men kan desværre ikke gøre noget ved det. en siger, at det er okay. Hun rejser sig herefter og ringer til sin mand, hvor hun brokker sig, og siger at det var præcis som første gang. en siger herefter til sygeplejersken, at hun nu går ned i forhallen, hvor hendes mand vil komme med deres søn. Hun forklarer hun vil sidde dernede med sin søn og vente, så manden i mellemtiden kan komme til revisor. En patient fortæller om ventetid Jamen det startede med, at min læge kom hjem til mig og sagde, at jeg skulle indlægges med det knæ. Og jeg kom ind i afdelingen ca Jeg sad der og ventede og der skete bare ikke noget. Jeg fik først kontakt med sygeplejersken ved en tiden, hvor jeg kom ind på en stue. Hun sagde, at der var lang ventetid. Men hvad er lang ventetid? Det sagde hun ikke noget om. Er det en time eller 6 timer? Måske de er bange for at sige, hvor lang tid det er, fordi de er bange for, at de ikke kan love det. Men jeg vil hellere vide hvad de tror, end ikke vide det. Men det er måske lidt svært for dem at sige. Det er klart man føler sig meget overladt til sig selv. Og man kommer til at tænke gad vide om de overhovedet ved jeg er her? Eller har de glemt mig? Jeg følte ikke der skete noget. Og det er klart, når man venter sådan og der ikke sker noget, så tænker man at man lige så godt kunne være blevet derhjemme. Men jeg ved jo godt de havde rigtig travlt, så det er selvfølgelig helt tilgiveligt. en der blev glemt Sygeplejersken går ind på kontoret, og kigger på Klinisk Logistik og siger hun lige skal se hvem der har denne her patient, fordi en lampe har lyst rigtig længe. Kl. er Hun opdager, at det er hende, der står til at skulle tage sig af denne patient. Hun understreger, at hun havde tjekket det meget grundigt fra morgenen af. Hun ringer til koordinatoren, og forklarer, det er for at finde ud af om koordinatoren har sat hende på til patient uden at sige det til hende. Koordinatoren siger, at hun har haft denne patient hele dagen. Sygeplejersken siger det til kollegaerne omkring hende, og hun udtrykker, at hun er meget flov og ked af det. Vi går ind til patienten. Sygeplejersken siger, at han har ventet længe og det beklager hun. Hun spørger ind til hvordan han har det, og siger at hun kan se de har mistanke om lungebetændelse. Hun spørger om han har været indlagt før og patienten fortæller, at han har tidligere været indlagt i Randers, pga. vandladning, i Skejby pga. at han fik en pacemaker, og så i Silkeborg et par gange da han har fået ny hofte og knæ. Nu har han lungebetændelse, mener lægen. en spørger ind til om der er prednisolon i pilleglasset. Sygeplejersken tjekker og siger, at hun kan se den er der. Sygeplejersken spørger hvad han vil have til morgenmad. Han svarer, at han gerne vil have yoghurt og brød, og han spørger om han kan få te. Sygeplejersken finder herefter mad, noget rent tøj og en balje med vand, så patienten kan blive vasket. Da det er blevet eftermiddag og jeg går ind til patienten, da jeg vil høre om han vil interviewes. Han og konen sidder sammen inde på stuen. Jeg går ind og snakker med dem, og forklarer dem projektet. Da jeg har givet dem en forklaring, siger patienten selvfølgelig. Herefter fortæller han, at han blev glemt i morges. Konen tilføjer: man bliver da utryg, tænk hvis der var sket noget. Han kunne jo være død. en siger, at han ikke forstår, at de ikke bare stak hovedet ind og sagde, at de kom senere. Jeg forklarer dem grundigt, hvad der er sket, og at sygeplejersken ikke havde set det var hende, der skulle tage sig af ham fra morgenstunden. Da jeg har givet forklaringen udbryder patienten: 12

13 Nå jamen det kunne hun jo bare have sagt. Det er menneskeligt at fejle, og der skete jo ikke noget. Hun kunne bare have sagt det som det var. Det ville jeg have haft forståelse for. En patient fortæller om hvad der giver tryghed Jamen det er selvfølgelig dialogen. Dialog giver tryghed. Hvis der er en masse omkring dig, der vimser rundt, og at du ikke ved hvorfor de gør det, så føler man lidt som patient, at man bliver lagt hen til at dø. Men hvis man som patient ved, hvornår der kommer en næste gang, så er det noget andet. Fordi så ved man, hvad der skal ske. Jeg tror, at det er vigtigt at man som personale sætter nogle delmål undervejs. De små succeser man kan få som patient gør en positiv. Den information om hvorfor og hvad der skal ske er vigtig. Og hvis de siger, at de kommer om 8 timer næste gang, og at der først går 9, så er det da okay, hvis de er ærlige omkring det. Så at man er god til at kommunikere, hvad der skal ske, og hvis man kan holde hvad man lover. Og at hvis man ikke kan holde det, så må man som patient informeres om hvorfor. Men den åbne dialog er altid vigtig. Men jeg mener samtidig også, at patienten selv skal kunne gøre noget. Og man må godt forlange noget af patienten. Hvis der eksempelvis stod en seddel om, at man selv skulle redde sin seng hver dag, jamen så ville vi jo gøre det, dem der kunne. Og vi ville ikke forvente, at der var nogen der gjorde det for os. Men når de forventer noget af os, så skal de huske og sige det. Ellers kan vi jo ikke vide, hvad det er de forventer. 13

14 Den daglige pleje En KOL patient får lavet en lungefunktionsundersøgelse Sygeplejersken finder et lungefunktionsapparat, da hun skal ind til KOL patienten og tage målinger. Hun går ind til patienten og siger hun skal have taget denne test, og spørger om hun kender den. Det gør patienten. Sygeplejersken spørger om højde og vægt og skriver ind på apparatet. Sygeplejersken forsikrer hende om, at hun må stoppe hvis hun ikke kan puste mere. Sygeplejersken spørger om hun gerne vil sidde eller stå. en vil gerne sidde. en trækker luft ind og puster. Hun laver et langt pust, og hoster meget bagefter. Hun holder en lang pause og sygeplejersken siger hun bare skal tage sig god tid. Sygeplejersken fortæller, at maskinen siger, at det var et godt pust. en tager lidt vand og puster igen. Sygeplejersken siger endnu engang sig endelig til hvis det bliver for meget. en puster to gange mere i apparatet. Sygeplejersken siger, det var flot klaret. Sygeplejersken går ud fra stuen, og sygeplejersken forklarer, at lægen giver svar på testen til patienten. Den viser 26 %, og sygeplejersken forklarer, at det betyder at patienten kun har en lungefunktion på 26 %, af hvad hun burde med sin alder. En sclerosepatient får skiftet tøjet En sclerosepatient er lige kommet til afdelingen. en er fuldstændig klar over alt hvad der foregår omkring hende, men sygdommen har nu gjort, at hun skal have hjælp til alt, da kroppen ikke længere er funktionsdygtig. en vil gerne have der kommer en fast vagt, men sygeplejersken siger, at hun ikke mener det er nødvendigt. Det viser sig senere at der er bestilt en vagt, da der kommer én lidt efter. Da den faste vagt er ankommet til afdelingen, ringer hun efter sygeplejersken. Hjælperen beder om sygeplejersken vil hjælpe med at flytte patienten i sengen og få andet tøj på, da patienten har kastet op på både betrækket og trøjen. Sygeplejersken henter et glidestykke og en ny trøje. Hjælperen og sygeplejersken, begynder at tage tøjet af patienten, for at give hende rent tøj på. Imens siger hjælperen, mens hun kigger på sygeplejersken, at hun var en planlagt vagt, men altså går kl Hun fortæller, at der ikke er bestilt en ny vagt til i aften. Imens tager de patientens ene arm (og taler stadig), hvor patienten udbryder, nej den her arm først. De tager den anden arm. Sygeplejersken siger til hjælperen, at hun ikke ved om der skal bestilles en vagt til senere, fordi hun godt mener, de kan tage sig af patienten. Sygeplejersken og hjælperen vil nu tage den anden arm, hvor patienten nu udbryder, nej hoved først. De tager trøjen op om patientens hoved, og taler videre. Den demente patient får hjælp til at blive vasket To SOSU-assistenter, vil hjælpe hinanden med at vaske en patient i sengen fra morgenen af. en de hjælper, er dement, og han snakker meget, men det er ikke særligt sammenhængende, det han siger. De to SOSU er fordeler arbejdet sådan, at den ene SOSU vasker og tjekker patientens sår, mens den anden primært hjælper med at holde, vende og dreje. Inden de vender patienten siger den ene SOSU til patienten nu vender vi dig herover til mig. Det er godt nok siger patienten. Undervejs i forløbet fortæller den ene SOSU til patienten, hvad de gør, mens anden koncentrerer sig om at få vasket patienten. 14

15 En patient får hjælp med at spise Den sygeplejestuderende er ved at flytte rundt på sengebordet og stolene, så hun kan sidde ved siden af patienten, der skal have hjælp til at spise. en har i en periode fået sonde, og det er første gang han skal have noget at spise efter den er blevet fjernet. Den studerende sidder hos patienten og hjælper ham med at få pillerne, der er kommet i yoghurten. Hun spørger om han godt kan lide det, og han siger at det smager godt. Hun spørger hvad han synes det smager af, og han siger det smager af jordbær. De taler om løst og fast, mens hun hjælper ham. en spørger, hvad der er til frokost. Den studerende siger, at det ved hun ikke, men at hun lige kan finde ud af det. en siger, at han ellers skal gemme appetitten. Han fortæller, at han elsker fisk, og synes det smager rigtig godt. Den studerende finder menukortet frem som hun læser op. Hun siger, at der er fiskefilet, om det var noget han kunne tænke sig. Det vil patienten rigtig gerne. Da han har fået pillerne siger den studerende, at han også lige skal have den lille dram her (olie). Den studerende forklarer, at det er til maven, og at det nok ikke smager lige så godt som en dram. en drikker den og siger, at det ikke smager så dårligt endda. Den sygeplejestuderende går derefter ud fra stuen, men lader maden stå, og forklarer det er fordi patienten selv skal have mulighed for at spise. En patient bliver blærescannet Sygeplejersken går ud og finder blærescanneren. Hun går ind til en ældre herre, der skal blærescannes. Sygeplejersken fortæller ham, at de skal have blærescannet ham for at se hvor meget vand, der står i blæren. Hun siger, at hun har hørt han har været på toilet tidligere, for at se om han selv kunne komme af med noget, da han nu har fået fjernet kateteret. Det siger han er rigtigt, og at han sad derude en halv time men han kunne ikke, og så kom de og tappede ham. Sygeplejerske Sygeplejerske Ja når vi kommer og tapper dig, som du siger, så kalder vi det at sigge. Det har du måske hørt? ja, det var dét de kaldte det. Ja, så når vi taler om at vi skal sigge dig, så betyder det altså at vi tapper dig som du siger. Men vi gør det altså først, når det er nødvendigt, for det er jo bedst at du selv kan tisse. Nu skal jeg have scannet dig, for at se hvor meget vand, der står i blæren. Så vi skal lige have fjernet bleen her, så jeg kan komme til at scanne din blære. Sygeplejersken hjælper patienten med at tage bleen af. Hun siger, at hun lægger noget koldt creme/gele på. Hun scanner ham og siger hvad tallet er. Hun gør det igen, og forklarer, at de gør det tre gange, og tager gennemsnittet af tallet, for at være sikker på, at det er det rigtige tal. Tallet ender på 300 milliliter, som hun fortæller ham. Sygeplejerske ja, der står ikke så meget nu, så du skal ikke sigges nu. Så jeg kommer og scanner dig igen senere, for at se om du skal sigges, eller tappes som du kalder det. Men det vil være rigtig godt, at du selv kan komme på toilettet. Vi vil jo helst undgå du skal have kateter igen. 15

16 Det er patienten helt enig i. Fortæl selv hvorfor du er her Det er morgen, og sygeplejersken går ind til den næste patient, da hun skal give ham sin morgenmedicin og høre hvordan han har det. Sygeplejersken tager computeren med og går hen til patienten. Sygeplejersken præsenterer sig og fortæller, at det er første gang hun skal være på den stue, og ikke kender ham, og derfor gerne vil have at han fortæller lidt om hvad der er galt med ham. Hun forklarer, at hun nok skal læse journalen, når hun har givet alle morgenmad og morgenmedicin, som hun prioriterer at få gjort først. en fortæller, at de først troede han havde en blodprop, men at de nu har fundet ud af, at der er vand i lungerne. en fortæller han skal til scanning på et andet hospital, men at han ikke ved om han skal til den nu her, eller om han skal hjem og vente på, at han bliver indkaldt. en forklarer, at det har været lidt forskelligt, hvad de forskellige sygeplejersker og læger har sagt, men at der allerede i fredags (denne dag er en mandag), var snak om at han skulle hjem og vente op indkaldelsen. Sygeplejersken siger, at hun vil ringe til hospitalet, og høre hvad de siger. en siger, at han ikke ved om han skal have flere scanninger, men at han har det fint. Han forklarer, at åndenøden er væk, men det var den bestemt ikke for en uge siden. Han fortæller endvidere, at han har fået at vide, at hans hjerte har nedsat pumpeslag, og derfor kun slår 35 gange i stedet for 60 gange i minuttet. Sygeplejersken supplerer og siger, at så må han være kommet på væskerestriktion. Hun kigger på bordet, hvor der ligger en seddel med hvor meget væske patienten har drukket. Hun spørger om han kan overholde det, og patienten siger ja, og fortæller at han dagen forinden drak lidt under det han måtte. Sygeplejersken siger det er okay, også når han går en smule over. Sygeplejersken finder derefter patientens medicin frem og fortæller ham, hvad der er i pilleglasset. en spørger ind til hvad det forskellige medicin er og hvad det hjælper på, og sygeplejersken forklarer. en spørger om det godt kan passe han blive tør i munden af noget af medicinen, og sygeplejersken siger, at det desværre godt kan være en bivirkning fra nogle af pillerne. Efter patienten har fået stillet alle sine spørgsmål og fået sin medicin, går sygeplejersken ud fra stuen. Historien om Therese - Nydiagnosticeret med kræft Therese er en patient, der er omkring de 70 år. Hun er tidligere skolelærer og bor sammen med sin mand, hvor de nu begge er gået på pension. Therese fik for to måneder siden at vide, at hun havde lungekræft. Da hun fik diagnosen gik det stærkt, og Therese kom hurtigt i sin første kemobehandling. Efter kemobehandlingen kaster Therese op og hun stopper med at spise, fordi hun er blevet forstoppet. Da Therese har problemer med maven, bliver hun indlagt. Under indlæggelsen fortæller Therese mange af sygeplejerskerne om sit forløb. Hun er meget optaget af sit hår, der er ved at falde af, og fortæller, at hendes datter er ved at sørge for, at hun får en paryk. Sygeplejersken, der passer Therese bruger lang tid på at snakke med hende. Therese fortæller om sit forløb til sygeplejersken, og hun fortæller også til sygeplejersken at hun er bange for at spise, og heller ikke vil spise fordi hun er bange for at blive forstoppet. Sygeplejersken forklarer hende, at hun først kan blive rask når hun begynder at spise igen. For hvis hun ikke spiser, kan der heller ikke komme gang i maven. Therese siger, at det jo selvfølgelig er indlysende. Men hun tænkte, at hvis der ikke kom noget ind, skulle der jo heller ikke noget ud, og så ville hun i hvert fald ikke blive forstoppet. Therese får spist både lidt suppe og grød til frokost. 16

17 Resten af dagen fortæller hun også de andre sygeplejersker om den paryk hun snart skal have og sygeplejerskerne snakker meget med hende. Therese og hendes mand beder også om at få udførlig information med hjem, omkring hvordan hun skal tage movicol fremadrettet, da de forklarer, det er svært at huske alle de informationer hende og hendes mand hele tiden får. Therese kommer hjem dagen efter. Hun synes alle har været så utrolig søde og rare, og det har været et godt forløb, selvom hun har svært ved at huske sygeplejerskerne. Hun er nervøs for næste gang hun skal have kemobehandling, men denne gang kender hun movicol, som hun nu tager fast. Og så har hun lært, at hun også skal blive ved med at spise, så maven holdes i gang. Når små handlinger har stor betydning En patient siger følgende i et interview. Har du nogle eksempler på den gode eller mindre gode dialog? Ja det har jeg faktisk. I nat da kunne jeg ikke sove pga. en dårlig hovedpude. Den er så stor og træls og jeg fik ondt i nakken, og hovedpine. Jeg ringer så efter en sygeplejerske og spørger om de ikke har en anden. Hun fortæller, at de hovedpuder er standard og at de ikke har andet. Hun finder så et tæppe til mig, der er helt knoldet, og folder det sammen. Og folder den rigtig meget sammen, så jeg ligger dårligt. Jeg spørger om hun ikke har noget andet. Hun siger, at det har hun ikke. Hun vil slet ikke hjælpe mig, og så går hun bare. Hvordan fik du det så? Jamen jeg blev gal. Jeg kaldte hende også en sur gimpe. Nok også så højt, at hun kunne høre det. Men det er jeg lige glad med. Det er vigtigt for mig at ligge godt i sengen. Det er jo her jeg er hele tiden og bruger min tid. Og det betød jo, at jeg ikke kunne sove, og fik hovedpine. Og så fik jeg følelsen af, at hun bare hellere ville sidde inde hos kollegaerne og drikke kaffe. Og det betyder at næste gang hun kommer, så vil jeg ikke hilse på hende eller noget. Og så får hun jo et dårligt arbejdsmiljø. Men det er hun selv ude om, når hun ikke er sød overfor os. Jeg sagde det også så højt min sidemand kunne høre det. Men hun var enig i, at hun var en sur gimpe. Men hvad skete der så? Jamen der kom senere en anden sygeplejerske ind. Og så spurgte jeg hende, og der var ingenting. Hun fandt et vattæppe til mig og foldede. Og så kunne jeg sove. Hende, der ligger ved siden af mig derovre synes også det er en træls pude, så hun fik også et vattæppe. Dagen efter interviewet skal patienten udskrives. Sygeplejerskerne der har været i dagvagt og taget sig af patienten, fortæller at der har været rigtig dårlig stemning inde på stuen fra morgenstunden. en der var blevet interviewet (og sidemanden) havde været meget utilfredse med alt morgenmaden var ikke god nok, og det var ikke det rigtige rugbrød. Sygeplejerskerne fortæller, at de havde sat sig ned og snakket med patienten, for at høre hvad der var galt. Sygeplejerskerne fandt ud af, at patienten havde haft problemer med en af 17

18 de sygeplejersker, der var i nattevagt. Men de havde fået talt ud, og patienten var løsnet op igen. Da jeg kommer ind til patienten, og vil høre hendes version og følge op inden hun bliver udskrevet, spørger jeg patienten, om der ellers er sket noget siden sidste interview. en siger nej. Jeg spørger hende igen og patienten ender med at sige: Ved du hvad jeg har tænkt over det. Og jeg synes ikke der er noget jeg kan klage over. Jeg synes det har været rigtig godt her. 7 patientcitater om den gode sygeplejerske Det er en, der tager sig tid til at snakke. Og så er det en der kommer tit ind og informerer. Og viser, at de har tid til en. En der er lidt frisk i det og kan give lidt modspil. En der er sød og forstående. En der er lyttende og som samarbejder med patienten. Nogle gange må de gerne tage kontrollen. En der taler med en, når man har brug for det. Jamen de gav så meget omsorg, og de gav sig tid til at snakke. Der var en aften, at en sygeplejerske sad og snakkede med mig i 2 timer! Jeg sagde til hende, at det havde hun da ikke tid til. Hun sagde jo i aften, der har jeg. Det glemmer jeg aldrig. 18

19 Stuegang Bliv ved med at spørge n går ind til en patient, der er indlagt pga. åndenød. n siger, inden vi går ind, at det vigtige her nu, er at få hørt patientens historie omkring sin åndenød, og høre om patienten tidligere har røget. n går ind og præsenterer sig for patienten og lægen spørger hvor længe patienten har haft åndenød. en siger, at det først er kommet nu. n spørger igen, hvor lang tid siden det er det startede, og patienten svarer nu, at det nok er et års tid siden. en en en en en Jeg har altså ikke mærket det. Jeg har vænnet mig til at trække vejret gennem munden, så det er ikke noget jeg har tænkt over. Hvor langt kan du gå før du bliver forpustet? meter. Jeg skal lige sige dig noget. Jeg kan ikke få luft. Der er noget galt med luften herinde. Den er forurenet. Ja og jeg stiller dig netop de spørgsmål her, for at finde ud af om der er noget galt med dine lunger. Ja. Men herinde er det slemt. Nogle gange stiller jeg mig hen til vinduet og trækker luften ind, og det er som om det er det eneste der hjælper. Er du allergisk overfor noget? Ja birk. Jeg er sådan en halv svensker, så jeg har været meget deroppe. Jeg troede ikke, at det ville følge mig her til DK. Er det birketræer, der er derude? Nej det er det ikke. n spørger herefter fortsat indtil åndenøden og patienten bliver ved med at forsikre, at hun normalt kan klare sig. en fortæller, at hun røg omkring 20 cigaretter om dagen fra da hun var (i dag er patienten over 70 år). en Og det ligner mig ikke, at jeg ikke kan klare mig selv. Jeg har en hund derhjemme, der savner mig, og ikke ved hvor jeg bliver af. Den har været der meget for mig, efter min mand er død. Han døde her for et par år siden. Og jeg kan ikke forstå hvad problemet er. Jeg har også tidligere dyrket rigtig meget sport. Har du nogensinde fået taget sådan en lungefunktionsundersøgelse hos din læge? en siger først nej, men efter lidt tid kommer hun i tanke om, at det har hun. en siger igen, at hun meget gerne snart vil hjem igen, da hun har meget der skal gøres derhjemme, og ikke føler sig syg. en fortæller, at hun tidligere har været vant til at gå ture hver dag, men at det kan hun ikke mere. n forklarer efter at have stillet mange spørgsmål, at næste skridt er at få taget en lungefunktionsundersøgelse, inden hun rigtig kan sige mere. n forklarer, at en sygeplejerske vil komme og lave undersøgelsen. Da vi kommer ud fra stuen siger lægen, at i sådan et tilfælde handler det bare om at blive ved med at spørge, indtil man kommer ind til kernen. 19

20 en der styrer stuegangen Vi kommer ind til en patient, der er mellem 50 og 60 år. en sidder med en seddel, der består af papirhåndklæder. en fortæller hun har en masse spørgsmål, hun har nedskrevet, så hun husker at få spurgt om det hele. n præsenterer sig og starter med stuegangen. Hvordan har det været før med smerter? Ikke så slemt her. Man kan jo gå til en fysioterapeut herefter, for at høre hvad der er bedst for en. Jamen det har jeg ikke rigtig råd til. Jeg sidder i en for dyr lejlighed, da jeg er blevet alene. Og pga. ryggen arbejder jeg kun flex tid. Så jeg har ikke så mange penge. Ok, men det er en mulighed i al fald. Men skal vi tage listen du har skrevet? Ja. Altså det første jeg tænkte på, det var det med at jeg skulle MR-scannes. Og jeg vil høre om man kan ligge med hovedet ude? Jeg lider af klaustrofobi. Altså, jeg spekulerer helt vildt meget over det. Jeg ved det ikke helt, men jeg vil gerne prøve at ringe ned og finde ud af det. (prøver herefter at ringe tre gange under hele samtalen). Ja det kunne være dejligt. Hvor lang tid tror du der går inden jeg kan komme til dernede? Er det i dag? Nej jeg tror ikke det kan blive i dag. Den MR scanner er altid booket langt ude i fremtiden. Men fordi du er inde akut kan vi godt få dig ind før. Men du er jo ikke helt så akut som andre, så du skal ikke regne med at du kommer ind i dag, inden du skal hjem. Jeg tænkte på, hvor meget kan man se inde i sådan en MR-scanner. Altså nu tænker jeg jo på om det kunne være kræft jeg ved godt jeg maler fanden på væggen nu, men det er klart man ligger og spekulerer over det. Altså først vil jeg lige sige, at i dit tilfælde er kræft ikke det første jeg tænker. Men vi kan se meget på MRscanneren. Jeg tænkte også på om det er muligt at komme ind og se den? Sådan, at jeg kan forestille mig om jeg kan. Jeg tænker ikke at det er en mulighed. MRscanneren er booket langt ude i fremtiden, og så skulle du se den, mens en anden patient bliver scannet. Og det vil bl.a. kræve samtykkeerklæringer. Nå, det kan jeg godt høre ikke er en mulighed. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg må bare se om jeg kan på dagen så. Men jeg tænkte forresten på, nu var jeg i skoven sidste torsdag. Og så kom jeg til at tænke på om det kunne være sådan en flåt, der sad et sted? Altså en flåt, der har forårsaget det her kan det ikke være. Det er sådan at en flåt og de bivirkninger det giver, først vil ske meget senere. Der vil gå 3-6 mdr. fra man er blevet bidt. Og man kan se man har en flåt, hvis der bliver rødt omkring området. Det buler ikke ud eller noget. Så den kan vi godt afkræfte. Men nu 20

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen Hverdagsfortællinger fra Hjemmeplejen 1 December 2007 Tryk: Kailow Graphic Grafik: en:60, www.en60.dk Foto: Allan Hansen, Fotolinien Oplag: 500 eks Hverdagfortællinger Følgende små fortællinger er oplevet

Læs mere

Et liv som Hjertepatient

Et liv som Hjertepatient Et liv som Hjertepatient 6 hjertepatienter beskriver hvordan man kan lære, at leve med en kronisk hjertesygdom Copyright 2011 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder til tekst og grafik tilhører www.prinzmetal.dk

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede Mai Nielsen 14-12-2014 Jeg fortæller min historie, for at andre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt I dette dokument følger bilag til rapporten: Interviewguide Billeder anvendt til kreativ metode Nyhedsoverskrifter anvendt til minireception 4 transskriberede interviews

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

SPROGSTØTTE. Håndbog for tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelsen på SOSU C

SPROGSTØTTE. Håndbog for tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelsen på SOSU C SPROGSTØTTE Håndbog for tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelsen på SOSU C 1 1. Indledning Når du starter som elev i social- og sundhedsuddannelsen begynder du også på en sproglig udvikling.

Læs mere

Min historie med ITP. Foto: Privat

Min historie med ITP. Foto: Privat Min historie med ITP Martin var 26 år, da han i marts 2013 fik konstateret ITP. Her kan du læse hans historie og hans oplevelse af hele forløbet fra de første sygdomstegn til i dag, hvor han er uden for

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere