Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren"

Transkript

1 Nyhedsbrev 5 Velkommen til det femte nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation og læring i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen om, med og til borgeren. Dette sker gennem mange forskellige typer af aktiviteter og arrangementer, som videncenteret er involveret i. Her kan du læse om: Nye udfordringer for videncenterleder Kommunikationslaboratorium ved UCN Igang med kommunikationstræning? - se hvordan på ucn.dk Netværk for undervisere i kommunikation Idékatalog til eksamensprojekter Vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Invitation til videnskabende netværksmøder 2011 På den grønne gren med U-CrAc Kommunikation med fokus på livet i plejeboliger Temadag: Længst muligt i egen tilværelse eller.. International konference om kommunikation i sundhedsvæsnet Nordjysk MerLivs Netværk Liv i køkkenet Patientens personlige it-redskab Online patientbog Ny portal til sundhedsfaglig videnspredning Personlige kundskabers betydning for at indgå i patientrelationen Vi vil også denne gang opfordre til, at du tager kontakt til os, hvis du har en idé eller et forslag til indhold i et kommende nummer af nyhedsbrevet, som i et eller andet omfang omhandler kommunikation og/eller læring i sundhedssektoren. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på -adressen Vi ønsker alle god læselyst. VIDENCENTER FOR KOMMUNIKATION OG L ÆRING I SUNDHEDSSEKT OREN

2 Nye udfordringer for videncenterleder Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 2 Af Aase Marie Ottesen, videncenterleder ved videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Her i videncenterets 5. Nyhedsbrev, som udkommer på videncenterets tre års dag, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle mange tak for det positive og meget udbytterige samarbejde igennem de tre år. Personligt og fagligt kaster jeg mig ud i nye udfordringer, i det jeg med virkning fra 1.november 2010 er indskrevet som ph.d. studerende ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Jeg har fået tildelt et mobilitetsstipendium, som betyder, at jeg over en 3-årig periode er ansat ved Aalborg Universitet, hvor jeg har fået mulighed for at gennemføre et ph.d. forløb. Når jeg er kommet godt i gang med projektet, vil jeg meget gerne videreformidle erfaringer og resultater mv., men her i første omgang en meget kort præsentation af, hvad det er forskningsprojektet omhandler. Projektets fokus Projektets fokus er det relationelle møde mellem personen med demens og omsorgsgiveren, hvor musikterapi er det fælles omdrejningspunkt for opbygning og udvikling af relationen. At gøre relationen til genstand for projektet, bygger på en grundantagelse om, at det er den professionelle omsorgsgiver, der har ansvaret for kvaliteten af relationen til personen med demens. Formål og problemformulering Gennem udvikling af et tværdisciplinært samarbejde mellem musikterapeut og omsorgsgiverne i forbindelse med et musikterapeutisk forløb, belyses følgende gennem forskningsprojektet: Hvordan kan den enkelte omsorgsgivers musiske og interpersonelle kompetencer udvikles, således at omsorgsgiverne i deres relationelle møde med demensramte personer, fremadrettet kan overføre den nye viden og de erhvervede færdigheder og kompetencer til den daglige pleje og omsorg gennem brug af konkrete redskaber fra musikaktiviteterne? Hvilken indvirkning har den målrettede fokusering på udvikling af omsorgsgivernes musiske og interpersonelle kompetencer på demensramte personers livskvalitet og trivsel i hverdagen? Målgruppe Projektets målgruppe er personer med demens i en demensboenhed på et plejecenter samt de omsorgsgivere, der yder pleje og omsorg til personerne med demens i demensboenheden. Forskningsmetode og tilgang Inspireret af aktionsforskning, er projektets forskningsmetode en handlingsrettet forskningsmetode, baseret på et aktivt og tværfagligt samarbejde mellem praktikerne (omsorgsgiverne), musikterapeuten og forskeren, hvor fokus vil være på anvendelse af viden og teori i klinisk praksis samt videreudvikling af terapeutiske omsorgsmetoder, der kan medvirke til at øge livskvalitet og trivsel hos personer med demens. Endvidere vil fokus være på at skabe læring, dybe indsigter og konkrete forandringer, forbedrede handlemuligheder samt udvikling af nye kundskaber og viden. Dementia Care Mapping anvendes som metode(forsker er certificeret til at anvende metoden). I forbindelse med projektet vil der endvidere blive anvendt forskellige implementeringsstrategier og metodiske tilgange til at arbejde målrettet med implementering og forankring af den nye viden og de nye redskaber i omsorgsgivernes praksis. Metodisk tilrettelægges projektet som et casestudie af et musikterapiforløb, hvor der inddrages både procesdata, der har fokus på praktikernes læringsproces, outcome-data, der har fokus på effekten af forløbet i forhold til personerne med demens samt på follow up-data, der vurderer effekten af forløbet i sammenhæng med effekten af praktikernes læringsproces.

3 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 3 Ph.d. projektets titel Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i et tværfagligt forløb til udvikling af personalets musiske og interpersonelle kompetencer med fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens. Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping er en metode, der sætter fokus på det, der sker i selve kerneydelsen, nemlig kvaliteten af den omsorgsrelation, der er mellem borger og personale. Metoden omfatter detaljerede og systematiske observationer af, hvad der foregår eller ikke foregår mellem borgere og personale f.eks. i fællesrum i demensboenheder på plejecentre. Observationsresultaterne kortlægger blandt andet: Omsorgskvaliteten i forhold til hver enkelt borger, fordelingen af omsorgen blandt borgerne, karakteristika ved omsorgskulturen samt omsorgskvaliteten generelt. Metoden er velegnet som generelt redskab til kvalitetssikring og -udvikling af omsorgen. Metoden registrer også systematisk personalets kompetencer. Udover at være en observationsmetode indeholder Dementia Care Mapping også en procesudvikling og feedbackproces, idet observatøren giver en tilbagemelding om observationsresultaterne til personalet med henblik på at udvikle deres kompetencer og med henblik på i samarbejde at opstille og iværksætte handleplaner til forbedring af omsorgskvaliteten for borgerne. Uddannelse og certificering i Dementia Care Mapping metoden Daniæ er godkendt af University of Bradford, England til at forestå uddannelse og certificering i Danmark. Dementia Care Mapping metoden (DCM) er udviklet af den nu afdøde psykolog Tom Kitwood fra Bradford Universitet i England. Læs mere sundhedssektoren/projekter/støtte_til_kommunikation_med_demensramte_borgere_ved_hjælp_af_ Marte_Meo_Metoden.aspx : Her kan du læse om et projekt, hvor Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren har anvendt Dementia Care Mapping metoden i forbindelse med evaluering og kvalitetsudvikling af omsorgen i en demensboenhed.

4 Kommunikationslaboratorium ved UCN - Grænseoverskridende og fantastisk Skrevet af Anne Bollerslev, kommunikationsmedarbejder, UCN Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 4 Anja Kokholm og hendes medstuderende Helene Bech Jensen og Maria Holmgaard Jensen er meget begejstrede for den nye mulighed for at blive bedre til at kommunikere. De er især imponerede over skuespillernes evne til at gå helt ind i situationen og gøre den så virkelig, at de som studerende glemmer alt om skuespil. Skuespillere træner ergoterapeutstuderende i kommunikation Hvad skal jeg gøre, hvis borgeren pludselig giver sig til at græde? Hvordan tackler jeg en patient, der står på gaden og råber og skriger? Hvad skal jeg sige til en person med tvangstanker? Det er nogle af de problemstillinger, som professionelle skuespillere hjælper studerende på ergoterapeutuddannelsen med at få styr på. Samtalerne med skuespillerne foregår i UCN s Kommunikationslaboratorium på Selma Lagerløfs Vej i Aalborg Øst. De studerende vælger selv en situation, de gerne vil prøve at gennemspille sammen med den professionelle skuespiller. Skuespilleren bliver sat ind i situationen umiddelbart inden. Samtalen eller situationen foregår foran de andre studerende og bliver optaget på video, så det er muligt at se den igennem bagefter. - Det var grænseoverskridende for mig at prøve, men bagefter syntes jeg, det var fedt, at jeg havde overskredet grænsen, fortæller ergoterapeutstuderende Anja Kokholm, der var blandt de første ergoterapeutstuderende, som fik mulighed for at komme i kommunikationslaboratoriet. Skuespil bliver virkelighed Anja Kokholm var bekymret for, hvordan hun ville reagere, hvis hun stod med en grædende patient. - Situationen var meget virkelig, da man gik ind i det, så jeg glemte hurtigt de andre og udstyret. Og det var med til at styrke min selvtillid, at jeg nu har prøvet at stå i den situation. Det var også meget lærerigt at se sig selv på video bagefter, for nogle gange tror man, at man udstråler noget andet, end man egentlig gør. - Det ville slet ikke have været det samme, hvis det havde været en medstuderende, der skulle spille en rolle. Men her glemmer du alt om at være nervøs for, om du kan spille og lever dig ind i situationen, fortæller Helene, der havde valgt at prøve, hvordan hun kunne håndtere en situation med en højrøstet alkoholiker i et supermarked. - Kommunikationslaboratoriet er fantastisk til at få afprøvet det, du er nervøs for, så du ikke får et chok, når du kommer ud i virkeligheden, mener Marie Holmgaard Jensen, som skulle snakke med en psykisk syg og blev spurgt af skuespilleren, om han måtte gå helt ud ad rampen. - Selvfølgelig, sagde jeg, for hellere her end ude i virkeligheden. Han spillede så en person, der havde en meteor i hovedet, som var ved at sprænges. Da vi var færdige, var alle fuldstændig stille og spurgte sig selv, hvad der egentlig var sket. Skuespilleren var også god til at give feedback og fortælle, hvad det var, du gjorde, som virkede, siger Marie Holmgaard. Ingen skjulte dagsordener Ulver Skuli Abildgaard er én af de skuespillere, der arbejder i UCN s kommunikationslaboratorium, og han synes, det er en meget spændende opgave. - Jeg er overbevist om, at det er noget, vi skuespillere kan bruges til, for vi har ingen blokeringer eller skjulte dagsordener, der spænder ben. Vi er uddannet til at være i nuet, og de studerende også de lidt generte - glemmer, at de er på, fordi vi kan spille rollen. Arbejdet i laboratoriet har bekræftet Ulver Skuli Abildgaard i, at han kan noget andet og mere end at lære udenad.

5 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 5 - Jeg kan slå hovedet fra og være ægte i situationen. Det er en meget realistisk måde at arbejde på, og det er gavnligt for mig. På scenen er det tit noget, du er indøvet i, men her er vi overhovedet ikke forberedte, og det er en fordel, for du når ikke at have nogen bagtanker med det, forklarer Ulver Skuli Abildgaard. - I improvisationen tager vi hensyn til hver enkelt, og hvor erfarne de er. Jeg kan godt provokere folk mere, end jeg har gjort, men de skal også have en god oplevelse. Der er stor forskel på, om det er nogle godt hærdede personer med mange års erfaring eller næsten nye studerende. Jeg skal lave om på, hvor meget jeg skal hjælpe dem. Selv kan Ulver Skuli Abildgaard ikke altid sætte fingeren på, hvad det er, der virker i en kommunikationssituation. Men her kan videooptagelsen være en stor hjælp. - Der er situationer, hvor kropssproget overtager hele samtalen. Jeg spillede på et tidspunkt en konsekvent nej - siger, og så kom hun med hånden hen over bordet mod mig. Det var meget modigt, at hun gjorde det på det tidspunkt, og jeg åbnede helt op. I situationen havde jeg ikke lagt mærke til, at det var dét, der skete. men på optagelsen bagefter kan jeg se, hvad der styrede samtalen i virkeligheden. Ergoterapeutstuderende Helene Bech Jensen, Maria Holmgaard Jensen og Anja Kokholm i kommunikationslaboratoriet, hvor samtalerne ved bordet bliver optaget på pc. Relevante problemer Det er ikke kun de studerende og skuespillerne, der er begejstrede for kommunikationslaboratoriet. Også underviserne på ergoterapeutuddannelsen betegner det som en succes. - Den studerende får dels en fornemmelse af egne kommunikationsfærdigheder og udviklingsområder, dels en oplevelse af betydningen af egen kommunikation i relation til samtalepartneren. Vi har oplevet, at de studerendes problemstillinger er yderst relevante for arbejdet som ergoterapeut, fortæller underviser og studievejleder på ergoterapeutuddannelsen Susanne Livbjerg Bevensee. Før de studerende skal i laboratoriet, skal de tænke på en kommunikationssituation, som har været problematisk eller dilemmafyldt for dem. Der er så afsat ca. ti minutter til hver enkelt studerende til gennemspilning og optagelse af deres valgte situation og til individuel feedback fra undervisere, medstuderende og skuespillere. Susanne Livbjerg Bevensee nævner en række eksempler på problemstillinger, som studerende har valgt at gennemspille i kommunikationslaboratoriet: Hvordan takler jeg følelser (gråd) i situationen? Hvordan hjælper jeg patient med at holde fokus? Hvordan styrer og strukturerer jeg samtalen? Komme i kontakt med psykiatrisk patient? Hvordan bevarer jeg min autoritet uden at blive vred i mødet med en ophidset patient? Hvordan får jeg genetableret et godt forhold til en kollega efter en konflikt? Hvordan får jeg kommunikeret i en konfliktsituation? Hvordan trænger jeg igennem med et budskab? Hvordan bliver jeg bedre til at motivere?

6 Igang med kommunikationstræning? - se hvordan på ucn.dk Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 6 Af Ole Mygind, udviklingskonsulent i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Værsgo her er resultatet Bordet er dækket, og du inviteres til at kigge med. Flagskibet i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren i de sidste 3 år har været udvikling af kommunikationstræningskoncept og laboratorium ved UCN, der bygger på Calgary Cambridge modellen og projektet med at få det igangsat. Nu er det etableret, det er afprøvet, det er evalueret, og de første erfaringer er beskrevet. har valgt at lave en afrapportering som en del af websiden. Her kan du læse om erfaringerne, presseklip, og du kan finde guider og gode råd til kommunikations træning, links til litteratur og ideer til, hvordan du gør etc, etc.. Hjemmesiden er et overflødighedshorn, hvis du er interesseret i Calgary Cambridge modellen til kommunikationstræning. Men vi ved godt, at alt kan blive bedre, så har du ideer til justeringer, tilføjelser og forslag til links eller litteratur, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt ucn.dk Her er link til overflødighedshornet: Videncenter_for_kommunikation_og_læring_i_sundhedssektoren/Kommunikationslaboratorium.aspx

7 Netværk for undervisere i kommunikation Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 7 Af Susanne Livbjerg Bevensee, lektor UCN, Ergoterapeutuddannelsen I foråret 2010 etablerede videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren et netværk i forbindelse med kommunikationstræningen ved det sundhedsfaglige hovedområde i UCN.Deltagerne er procesvejledere og interesserede undervisere ved professionsuddannelserne og i Efter og videreuddannelsesafdelingen, som varetager kommunikationstræning ud fra det nyudviklede kommunikationstræningskoncept i UCN, der bygger på Calgary Cambridge modellen. Formålet med etablering af netværket er: At fremme videndeling og videnudvikling gennem fælles faglig refleksion og erfaringsudveksling i forbindelse med kommunikationstræningsforløb, afviklet ud fra kommunikationstræningskonceptet ved UCN At udbrede kendskabet til de spydspidskompetencer inden for kommunikation og læring, der er i organisationen, så de udnyttes i undervisning og kommunikationstræning på tværs af UCN At styrke og udvikle undervisningen af studerende og den enkeltes kompetencer inden for det kommunikative og læringsmæssige område. At få inspiration til forbedring og videreudvikling af kommunikationstrænings-konceptet ved UCN At træne procesvejlederfunktionen. Netværksgruppen mødes 6 gange om året, og målet er, at den enkelte deltager henter inspiration og får mulighed for erfaringsudveksling og sparring med kollegaer og samarbejdspartnere med henblik på at udvikle eget arbejdsfelt inden for kommunikationstræning. I efteråret 2010 har netværket arbejdet med at implementere modellen på alle sundhedsuddannelser, og 4 af 5 uddannelser har allerede afprøvet konceptet, og den sidste uddannelse gør forsøget i foråret. I gruppen er der mulighed for at give deltagerne rum for fælles refleksion og læring i forhold til udvikling af kompetencer inden for træning af kommunikationsfærdigheder såvel monofagligt som tværfagligt. Den praktiske afprøvning med anvendelse af videooptagelser, proces- og konceptmanualer og brug af skuespillere er blevet gennemdrøftet og afprøvet. Derudover kan gruppen inspirere til og udveksle ideer og forslag til fælles kommunikations- og udviklingsprojekter. Kommunikationstræningskonceptet er udviklet på basis af en færdighedsorienteret tilgang, hvor de sundhedsprofessionelle i sundhedssektoren og studerende får mulighed for at arbejde målrettet med at koble teoretisk viden om kommunikation med de kommunikationsmæssige problemstillinger, de møder i deres kontakt og samarbejde med f.eks. borgere/patienter, med kollegaer samt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Netværket er åbent for evt. interesserede deltagere, der har lyst til at arbejde med Calgary Cambridge kommunikationsmodellen, og henvendelse kan ske til tovholder for netværket: Susanne Livbjerg Bevensee -

8 Idékatalog til eksamensprojekter Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 8 Af lektor Britta Nørgaard, pædagoguddannelsen, UCN På videncenterets hjemmeside kan man nu finde projektforslag i et katalog til studerende inden for sundhedsområdet til f.eks. bachelorprojekter eller diplomstuderendes projekter. Projektforslagene er indsamlet fra forskellige faggrupper inden for sundhedsområdet, men har det til fælles, at kommunikation og dialog er centrale omdrejningspunkter. Det kan være i et borgerrettet perspektiv eller i forhold til (tværfagligt) kollegialt samarbejde. Hensigten er at understøtte studerende i idéfasen, hvor man ofte er søgende og har mange overvejelser. Gennem kataloget kan man både spejle ideer og indledende refleksioner, eller man kan benytte kataloget som direkte inspiration. Man kan også bruge konkrete projektforslag til indledende drøftelser med en vejleder. Kataloget rummer en række projektforslag. Disse spænder fra de meget brede og overordnede ideer til mere udbyggede og gennemarbejdede problemformuleringer med angivelse af tidsramme og samarbejdsmuligheder. Temamæssigt udgør de også en bred vifte. Man kan således læse mange forskellige perspektiver ind i nogle af ideerne, mens andre allerede udgør et mere konkret styringsredskab for bearbejdning af problemfelt. At udvikling af kommunikation og dialog er betydningsfuldt og nødvendigt i en uddannelsessammenhæng kan man ikke være i tvivl om, når man læser motivationen for en række af projektforslagene. I første omgang er idékataloget præsenteret ved små arrangementer arrangeret for sundhedsuddannelserne, de såkaldte projekt-datings. Dette tænkes i nærmeste fremtid udvidet til at gælde bredere og tværfagligt.(* se boks) Visionen er, at kataloget på sigt kan rumme projektideer til bacheloruddannelser i UCN, som ikke direkte er hjemmehørende i sundhedssektoren. Kommunikation og dialog er altid centrale elementer i de uddannelser, som har et personrettet sigte. Det gælder bl.a. pædagoger og lærere. Gennem idékataloget kan man således også få indsigt i andres fagområder, hvorved eventuelle uhensigtsmæssige fordomme og barrierer for tværfaglighed måske kan mindskes eller udryddes. Man kan søge på forskellige dimensioner i kataloget, og det er hensigten, at kataloget revideres og udbygges kontinuerligt. Det er derfor tænkt som et meget foranderligt redskab, som vi gerne vil have input til. Hvis man har ideer til projekter, hvor kommunikation og dialog er i centrum, som kan supplere kataloget, kan man indsende dem til projektleder Ole Mygind: Projektdating Den 16. marts i Aalborg og 17. marts i Hjørring, begge steder kl , afholdes projektdating- arrangementer for kommende bachelorstuderende ved UCN. Studerende fra alle UCN s hovedområder: Pædagogisk hovedområde, Sundhedsfaglig hovedområde og fra Teknologi & Business inviteres. Repræsentanter fra Videncentre fra U&I ved UCN og repræsentanter fra praksis deltager. Har du et forslag til et bachelorprojekt og er du interesseret i at date studerende med dette forslag, så kontakt

9 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 9 Vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Af Ole Mygind, udviklingskonsulent i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Peter Brynningsen Aarhus Sygehus Afd. G I anledning af start på projektet Vellykkede samtaler i sammenhængende forløb afholdt Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren i samarbejde med Ældresagen, Aalborg den 25. november 2010 et arbejdsseminar. Du kan finde materiale fra dagen her: Videncentre_og_udvikling/Videncenter_for_kommunikation_og_læring_i_sundhedssektoren/Projekter/Kommunikationstræning_ved_UCN/Sammenhængende_patientforløb.aspx. Formiddagens program bestod af 5 oplæg fra borgere og professionelle om samtalen og kommunikation i vellykkede forløb. Eftermiddagen bestod af 3 workshops, hvor den ene havde fokus på tværfagligt samarbejde, og de to øvrige havde fokus på samarbejdet og samtalerne mellem borgeren og de professionelle. Hvilken rolle spiller kommunikation i det vellykkede patientforløb? Sammenhængende patientforløb er en udfordring for det samlede danske sundhedsvæsen. Videncenteret vil med dette projekt samarbejde med de gode kræfter, der arbejder på at øge kvaliteten af sammenhængende patientforløb for ældre, medicinske patienter. Det gør vi med et projekt, der har fokus på kommunikation og samtale som oplevede kvalitets- faktorer i sammenhængende patientforløb. Udgangspunktet vil være kommunikation og samtaler, der kan forbindes med individuelle, vellykkede og sammenhængende patientforløb. Målet med projektet 1. Med udgangspunkt i brugerbehov og brugerperspektiv at skabe viden om, hvad den ældre medicinske borger oplever som værdifuldt og afgørende for, at et patientforløb kan beskrives som vellykket. 2. At formidle den gode praksis til relevante aktører, der er en del af det sammenhængende forløb. Det kan være fagprofessionelle og brugerorganisationer samt i forbindelse med undervisning og uddannelse. 3. At udvikle et videnskabende netværk for sammenhængende forløb, der involverer både brugerorganisationer og fagprofessionelle. Vellykkede forløb Projektet tager sit afsæt i de sammenhængende forløb, der af borger og fagfolk opleves og beskrives som vellykkede. Det er projektets ambition at undersøge og rette fokus på det, der lykkes. Intentionen er, at det er muligt at lære af disse forløb. Intentionen er også at gøre de gode erfaringer til viden, der kan spredes til og bruges af andre. Valget af det vellykkede som udgangspunkt betyder også, at projektet anerkender, at der gemmer sig meget god viden, som blot venter på at blive opdaget og anvendt af andre. Fra erfaring til videnspredning Der er blandt professionelle opsamlet en mængde gode erfaringer. Erfaringer er ofte bundet til den person, som har gjort erfaringerne. For at erfaringer kan blive til viden, skal erfaringerne beskrives og systematiseres. Dette projekt bidrager med metoder til at beskrive og systematisere fagpersoners erfaringer om vellykkede samtaler. Når erfaringen er beskrevet, kan den formidles og dermed deles som viden. Fagfolk har ofte den viden, der er nødvendig, men handler ikke altid i overensstemmelse med denne viden om, hvad der er bedst. Udfordringen er at anvende den viden, som på denne måde er delt, i konkret handling og adfærd. Dermed er viden ikke blot delt, men også spredt og anvendt. Beskrivelsen og systematiseringen

10 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 10 samles i et idékatalog, der gør det muligt at formidle, dele, sprede og implementere erfaringerne som viden. Du kan læse mere om videnspredning i dette nyhedsbrev i artiklen Ny portal til sundhedsfaglig videnspredning Idékataloget Idékataloget præsenterer en række gode eksempler på, hvordan samtaler og kommunikation bidrager til at skabe vellykkede sammenhængende forløb. Eksemplerne beskrives på en måde, så andre fagfolk kan lade sig inspirere og konkret afprøve en eller flere af de idéer, der beskrives. Idékataloget som metode og måden at præsentere de vellykkede samtaler på har videncenteret erfaring med fra andre projekter, hvor metoden har vist sig virkningsfuld som en del af en forandringsstrategi til praksisudvikling. De Små Skridts Metode I projektet planlægges det at anvende De små skridts metode, som er en forandringsstrategi, der tager udgangspunkt i, at man opnår sine mål gennem ganske små (men mange) skridt. De små skridt sikrer, at forandringerne hele tiden tilpasses den aktuelle situation. Metoden er billig at anvende og praksisorienteret. Den kræver vilje og vedholdenhed, og er af den grund ikke helt let at anvende. Metoden tager tid at indarbejde og stiller krav om en engageret, forandringsorienteret og gerne kreativ ledelse. Til støtte for denne forandringsstrategi kan man anvende et særligt udviklet skema, som kaldes forandringscirklen. Grundlæggende handler det om at gentage de faglige succeser og ændre lidt ad gangen på det, der ikke vurderes som en succes. Vellykkede forløb og raketvidenskab Vellykkede samtaler og gode sammenhængende forløb er ikke resultatet af raketvidenskab. Det handler om faglige kompetencer til at være fleksibel og handlekraftig i situationen og om at differentiere samtaler og forløb i forhold til den konkrete borger og dennes omstændigheder. Desuden nævnte flere oplægsholdere på arbejdsseminaret d. 25.november 2010, at det er vigtigt med gode intentioner og konkret forventningsafstemning samt en organisation og en ledelse, som giver rum til, opfordrer til og forventer fleksibilitet. Oplægsholderne på dagen var Søren Rand, Ældre Sagen: Hvem taler de ældre medicinske patienters sag? Helle Max Martin, DSI: Sammenhæng med patientens øjne. Peter Brynningsen, afd. G, Aarhus Sygehus : Sammenhængende patientforløb. Ole Birch Poulsen: Oplæg fra Ældre Sagen - et borgerperspektiv. Joan Andersen, Social og sundhedsskolen, Randers: Livsorienterede samtaler. Læs mere om oplægsholdere og oplæg her Udsnit af deltagerne Invitation til Videnskabende netværksmøde Næste skridt i projektet foretages 8. marts kl , når Videncenteret afholder videnskabende netværksmøde om samtalen i forhold til sammenhængende forløb for ældre borgere med medicinske problemer. Se invitation på næste side. Du er meget velkommen. Tilmelding til

11 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 11 Invitation til videnskabende netværksmøder om vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Hvornår Tirsdag den 8. marts kl Torsdag den 6. oktober kl Hvor Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg Dagsorden for netværksmødet d Velkomst og drøftelse af netværksmødernes formål, fokus og fremtid Drøftelse af idékatalog som kan danne udgangspunkt for hvilke initiativer vi kan iværksætte. Mødeaktivitet i netværket. Hvis der er forslag til yderligere punkter på dagsordenen bedes de indsendt til Ole Mygind inden den 21. februar, Videnskabende netværk har erfaringer med produktion af viden i videnskabende netværk. Videnskabende netværk er målrettet og produktorienteret. Målet er at producere viden f.eks. gennem fælles projekter, artikler, foredrag, konferencer med udgangspunkt i den viden der produceres i netværket. Videnskabende netværk er mere end udveksling af erfaringer og gensidig inspiration det er også produktion af viden. Videncentret er netværksbestyrer. Se mere om videnskabende netværk her: 14 dage inden mødet udsendes mødeindkaldelse med dagorden og Ide kataloget fra Arbejdsseminaret, der blev afholdt den 25.november Tilmelding til

12 På den grønne gren med U-CrAc Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 12 Af Sanne Heidemann-Lehmann og Stinne Bruhn Olsen, undervisere ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN. I efteråret 2010 har vi fra ergoterapeutuddannelsen deltaget i U-CrAc med gode erfaringer, og det er dem, vi her gerne vil dele. Ergoterapeutuddannelsen ønsker at få anlagt et grønt læringsmiljø, en sanse- eller terapeutisk have, et udendørs træningsrum, eller hvad det nu ender med, i forbindelse med træningslejligheden, Selma Lagerlöfs Vej 2. Vi ønsker et sted, der kan give mulighed for banebrydende læringsaktiviteter og øvelser af færdigheder samt virke som innovativt refleksionsrum på grundlag af praktisk afprøvning. Det vil sige, at det grønne læringsmiljø i fremtiden ønskes anvendt af studerende og undervisere i arbejdet med forskellige patientgrupper og (børne-)institutioner. Det grønne læringsmiljø skal anvendes til undervisning, da det har andre muligheder for udfoldelse og læring end indendørs læringsrum. Vi ønsker at udnytte de muligheder, et grønt læringsmiljø vil kunne give studerende. Det betyder, at vi håber, at rummet kan give mulighed for forskellige former for aktivitet, måske i form af opdeling af arealet med fleksible eller mobile løsninger. Bar mark og en idé Vi ønskede at blive inspirerede og blive overraskede på U-CrAc. Vi var derfor meget åbne i forhold til, hvad de studerende på U-CrAc kunne bidrage med og havde derfor heller ikke faste rammer for projektet, som de studerende skulle udfylde. Vi havde blot et stykke mark og en begyndende idé. Til dette kommende grønne område ønskede vi gode idéer og forslag til udformning, indretning og anvendelse og gerne indfald, vi ikke selv ville kunne komme på, f.eks. af teknologisk karakter. Flere fagligheder Efter beskrivelse og indsendelse af case mødtes vi tre gange med den tværfaglige gruppe, der arbejdede med vores case. Det første møde var en præsentation og afklaring af problemstillingen, hvor vi ligeledes fik mulighed for at høre om hinandens fagligheder og interessefelter. De fem deltagere, der arbejdede med vores problemstilling, var alle fra fire forskellige universitetsuddannelser; Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier, Datalogi, og Arkitektur og Design, alle Aalborg Universitet og det blev hurtigt tydeligt

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere