Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren"

Transkript

1 Nyhedsbrev 5 Velkommen til det femte nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation og læring i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen om, med og til borgeren. Dette sker gennem mange forskellige typer af aktiviteter og arrangementer, som videncenteret er involveret i. Her kan du læse om: Nye udfordringer for videncenterleder Kommunikationslaboratorium ved UCN Igang med kommunikationstræning? - se hvordan på ucn.dk Netværk for undervisere i kommunikation Idékatalog til eksamensprojekter Vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Invitation til videnskabende netværksmøder 2011 På den grønne gren med U-CrAc Kommunikation med fokus på livet i plejeboliger Temadag: Længst muligt i egen tilværelse eller.. International konference om kommunikation i sundhedsvæsnet Nordjysk MerLivs Netværk Liv i køkkenet Patientens personlige it-redskab Online patientbog Ny portal til sundhedsfaglig videnspredning Personlige kundskabers betydning for at indgå i patientrelationen Vi vil også denne gang opfordre til, at du tager kontakt til os, hvis du har en idé eller et forslag til indhold i et kommende nummer af nyhedsbrevet, som i et eller andet omfang omhandler kommunikation og/eller læring i sundhedssektoren. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på -adressen Vi ønsker alle god læselyst. VIDENCENTER FOR KOMMUNIKATION OG L ÆRING I SUNDHEDSSEKT OREN

2 Nye udfordringer for videncenterleder Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 2 Af Aase Marie Ottesen, videncenterleder ved videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Her i videncenterets 5. Nyhedsbrev, som udkommer på videncenterets tre års dag, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle mange tak for det positive og meget udbytterige samarbejde igennem de tre år. Personligt og fagligt kaster jeg mig ud i nye udfordringer, i det jeg med virkning fra 1.november 2010 er indskrevet som ph.d. studerende ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Jeg har fået tildelt et mobilitetsstipendium, som betyder, at jeg over en 3-årig periode er ansat ved Aalborg Universitet, hvor jeg har fået mulighed for at gennemføre et ph.d. forløb. Når jeg er kommet godt i gang med projektet, vil jeg meget gerne videreformidle erfaringer og resultater mv., men her i første omgang en meget kort præsentation af, hvad det er forskningsprojektet omhandler. Projektets fokus Projektets fokus er det relationelle møde mellem personen med demens og omsorgsgiveren, hvor musikterapi er det fælles omdrejningspunkt for opbygning og udvikling af relationen. At gøre relationen til genstand for projektet, bygger på en grundantagelse om, at det er den professionelle omsorgsgiver, der har ansvaret for kvaliteten af relationen til personen med demens. Formål og problemformulering Gennem udvikling af et tværdisciplinært samarbejde mellem musikterapeut og omsorgsgiverne i forbindelse med et musikterapeutisk forløb, belyses følgende gennem forskningsprojektet: Hvordan kan den enkelte omsorgsgivers musiske og interpersonelle kompetencer udvikles, således at omsorgsgiverne i deres relationelle møde med demensramte personer, fremadrettet kan overføre den nye viden og de erhvervede færdigheder og kompetencer til den daglige pleje og omsorg gennem brug af konkrete redskaber fra musikaktiviteterne? Hvilken indvirkning har den målrettede fokusering på udvikling af omsorgsgivernes musiske og interpersonelle kompetencer på demensramte personers livskvalitet og trivsel i hverdagen? Målgruppe Projektets målgruppe er personer med demens i en demensboenhed på et plejecenter samt de omsorgsgivere, der yder pleje og omsorg til personerne med demens i demensboenheden. Forskningsmetode og tilgang Inspireret af aktionsforskning, er projektets forskningsmetode en handlingsrettet forskningsmetode, baseret på et aktivt og tværfagligt samarbejde mellem praktikerne (omsorgsgiverne), musikterapeuten og forskeren, hvor fokus vil være på anvendelse af viden og teori i klinisk praksis samt videreudvikling af terapeutiske omsorgsmetoder, der kan medvirke til at øge livskvalitet og trivsel hos personer med demens. Endvidere vil fokus være på at skabe læring, dybe indsigter og konkrete forandringer, forbedrede handlemuligheder samt udvikling af nye kundskaber og viden. Dementia Care Mapping anvendes som metode(forsker er certificeret til at anvende metoden). I forbindelse med projektet vil der endvidere blive anvendt forskellige implementeringsstrategier og metodiske tilgange til at arbejde målrettet med implementering og forankring af den nye viden og de nye redskaber i omsorgsgivernes praksis. Metodisk tilrettelægges projektet som et casestudie af et musikterapiforløb, hvor der inddrages både procesdata, der har fokus på praktikernes læringsproces, outcome-data, der har fokus på effekten af forløbet i forhold til personerne med demens samt på follow up-data, der vurderer effekten af forløbet i sammenhæng med effekten af praktikernes læringsproces.

3 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 3 Ph.d. projektets titel Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i et tværfagligt forløb til udvikling af personalets musiske og interpersonelle kompetencer med fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens. Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping er en metode, der sætter fokus på det, der sker i selve kerneydelsen, nemlig kvaliteten af den omsorgsrelation, der er mellem borger og personale. Metoden omfatter detaljerede og systematiske observationer af, hvad der foregår eller ikke foregår mellem borgere og personale f.eks. i fællesrum i demensboenheder på plejecentre. Observationsresultaterne kortlægger blandt andet: Omsorgskvaliteten i forhold til hver enkelt borger, fordelingen af omsorgen blandt borgerne, karakteristika ved omsorgskulturen samt omsorgskvaliteten generelt. Metoden er velegnet som generelt redskab til kvalitetssikring og -udvikling af omsorgen. Metoden registrer også systematisk personalets kompetencer. Udover at være en observationsmetode indeholder Dementia Care Mapping også en procesudvikling og feedbackproces, idet observatøren giver en tilbagemelding om observationsresultaterne til personalet med henblik på at udvikle deres kompetencer og med henblik på i samarbejde at opstille og iværksætte handleplaner til forbedring af omsorgskvaliteten for borgerne. Uddannelse og certificering i Dementia Care Mapping metoden Daniæ er godkendt af University of Bradford, England til at forestå uddannelse og certificering i Danmark. Dementia Care Mapping metoden (DCM) er udviklet af den nu afdøde psykolog Tom Kitwood fra Bradford Universitet i England. Læs mere sundhedssektoren/projekter/støtte_til_kommunikation_med_demensramte_borgere_ved_hjælp_af_ Marte_Meo_Metoden.aspx : Her kan du læse om et projekt, hvor Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren har anvendt Dementia Care Mapping metoden i forbindelse med evaluering og kvalitetsudvikling af omsorgen i en demensboenhed.

4 Kommunikationslaboratorium ved UCN - Grænseoverskridende og fantastisk Skrevet af Anne Bollerslev, kommunikationsmedarbejder, UCN Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 4 Anja Kokholm og hendes medstuderende Helene Bech Jensen og Maria Holmgaard Jensen er meget begejstrede for den nye mulighed for at blive bedre til at kommunikere. De er især imponerede over skuespillernes evne til at gå helt ind i situationen og gøre den så virkelig, at de som studerende glemmer alt om skuespil. Skuespillere træner ergoterapeutstuderende i kommunikation Hvad skal jeg gøre, hvis borgeren pludselig giver sig til at græde? Hvordan tackler jeg en patient, der står på gaden og råber og skriger? Hvad skal jeg sige til en person med tvangstanker? Det er nogle af de problemstillinger, som professionelle skuespillere hjælper studerende på ergoterapeutuddannelsen med at få styr på. Samtalerne med skuespillerne foregår i UCN s Kommunikationslaboratorium på Selma Lagerløfs Vej i Aalborg Øst. De studerende vælger selv en situation, de gerne vil prøve at gennemspille sammen med den professionelle skuespiller. Skuespilleren bliver sat ind i situationen umiddelbart inden. Samtalen eller situationen foregår foran de andre studerende og bliver optaget på video, så det er muligt at se den igennem bagefter. - Det var grænseoverskridende for mig at prøve, men bagefter syntes jeg, det var fedt, at jeg havde overskredet grænsen, fortæller ergoterapeutstuderende Anja Kokholm, der var blandt de første ergoterapeutstuderende, som fik mulighed for at komme i kommunikationslaboratoriet. Skuespil bliver virkelighed Anja Kokholm var bekymret for, hvordan hun ville reagere, hvis hun stod med en grædende patient. - Situationen var meget virkelig, da man gik ind i det, så jeg glemte hurtigt de andre og udstyret. Og det var med til at styrke min selvtillid, at jeg nu har prøvet at stå i den situation. Det var også meget lærerigt at se sig selv på video bagefter, for nogle gange tror man, at man udstråler noget andet, end man egentlig gør. - Det ville slet ikke have været det samme, hvis det havde været en medstuderende, der skulle spille en rolle. Men her glemmer du alt om at være nervøs for, om du kan spille og lever dig ind i situationen, fortæller Helene, der havde valgt at prøve, hvordan hun kunne håndtere en situation med en højrøstet alkoholiker i et supermarked. - Kommunikationslaboratoriet er fantastisk til at få afprøvet det, du er nervøs for, så du ikke får et chok, når du kommer ud i virkeligheden, mener Marie Holmgaard Jensen, som skulle snakke med en psykisk syg og blev spurgt af skuespilleren, om han måtte gå helt ud ad rampen. - Selvfølgelig, sagde jeg, for hellere her end ude i virkeligheden. Han spillede så en person, der havde en meteor i hovedet, som var ved at sprænges. Da vi var færdige, var alle fuldstændig stille og spurgte sig selv, hvad der egentlig var sket. Skuespilleren var også god til at give feedback og fortælle, hvad det var, du gjorde, som virkede, siger Marie Holmgaard. Ingen skjulte dagsordener Ulver Skuli Abildgaard er én af de skuespillere, der arbejder i UCN s kommunikationslaboratorium, og han synes, det er en meget spændende opgave. - Jeg er overbevist om, at det er noget, vi skuespillere kan bruges til, for vi har ingen blokeringer eller skjulte dagsordener, der spænder ben. Vi er uddannet til at være i nuet, og de studerende også de lidt generte - glemmer, at de er på, fordi vi kan spille rollen. Arbejdet i laboratoriet har bekræftet Ulver Skuli Abildgaard i, at han kan noget andet og mere end at lære udenad.

5 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 5 - Jeg kan slå hovedet fra og være ægte i situationen. Det er en meget realistisk måde at arbejde på, og det er gavnligt for mig. På scenen er det tit noget, du er indøvet i, men her er vi overhovedet ikke forberedte, og det er en fordel, for du når ikke at have nogen bagtanker med det, forklarer Ulver Skuli Abildgaard. - I improvisationen tager vi hensyn til hver enkelt, og hvor erfarne de er. Jeg kan godt provokere folk mere, end jeg har gjort, men de skal også have en god oplevelse. Der er stor forskel på, om det er nogle godt hærdede personer med mange års erfaring eller næsten nye studerende. Jeg skal lave om på, hvor meget jeg skal hjælpe dem. Selv kan Ulver Skuli Abildgaard ikke altid sætte fingeren på, hvad det er, der virker i en kommunikationssituation. Men her kan videooptagelsen være en stor hjælp. - Der er situationer, hvor kropssproget overtager hele samtalen. Jeg spillede på et tidspunkt en konsekvent nej - siger, og så kom hun med hånden hen over bordet mod mig. Det var meget modigt, at hun gjorde det på det tidspunkt, og jeg åbnede helt op. I situationen havde jeg ikke lagt mærke til, at det var dét, der skete. men på optagelsen bagefter kan jeg se, hvad der styrede samtalen i virkeligheden. Ergoterapeutstuderende Helene Bech Jensen, Maria Holmgaard Jensen og Anja Kokholm i kommunikationslaboratoriet, hvor samtalerne ved bordet bliver optaget på pc. Relevante problemer Det er ikke kun de studerende og skuespillerne, der er begejstrede for kommunikationslaboratoriet. Også underviserne på ergoterapeutuddannelsen betegner det som en succes. - Den studerende får dels en fornemmelse af egne kommunikationsfærdigheder og udviklingsområder, dels en oplevelse af betydningen af egen kommunikation i relation til samtalepartneren. Vi har oplevet, at de studerendes problemstillinger er yderst relevante for arbejdet som ergoterapeut, fortæller underviser og studievejleder på ergoterapeutuddannelsen Susanne Livbjerg Bevensee. Før de studerende skal i laboratoriet, skal de tænke på en kommunikationssituation, som har været problematisk eller dilemmafyldt for dem. Der er så afsat ca. ti minutter til hver enkelt studerende til gennemspilning og optagelse af deres valgte situation og til individuel feedback fra undervisere, medstuderende og skuespillere. Susanne Livbjerg Bevensee nævner en række eksempler på problemstillinger, som studerende har valgt at gennemspille i kommunikationslaboratoriet: Hvordan takler jeg følelser (gråd) i situationen? Hvordan hjælper jeg patient med at holde fokus? Hvordan styrer og strukturerer jeg samtalen? Komme i kontakt med psykiatrisk patient? Hvordan bevarer jeg min autoritet uden at blive vred i mødet med en ophidset patient? Hvordan får jeg genetableret et godt forhold til en kollega efter en konflikt? Hvordan får jeg kommunikeret i en konfliktsituation? Hvordan trænger jeg igennem med et budskab? Hvordan bliver jeg bedre til at motivere?

6 Igang med kommunikationstræning? - se hvordan på ucn.dk Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 6 Af Ole Mygind, udviklingskonsulent i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Værsgo her er resultatet Bordet er dækket, og du inviteres til at kigge med. Flagskibet i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren i de sidste 3 år har været udvikling af kommunikationstræningskoncept og laboratorium ved UCN, der bygger på Calgary Cambridge modellen og projektet med at få det igangsat. Nu er det etableret, det er afprøvet, det er evalueret, og de første erfaringer er beskrevet. har valgt at lave en afrapportering som en del af websiden. Her kan du læse om erfaringerne, presseklip, og du kan finde guider og gode råd til kommunikations træning, links til litteratur og ideer til, hvordan du gør etc, etc.. Hjemmesiden er et overflødighedshorn, hvis du er interesseret i Calgary Cambridge modellen til kommunikationstræning. Men vi ved godt, at alt kan blive bedre, så har du ideer til justeringer, tilføjelser og forslag til links eller litteratur, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt ucn.dk Her er link til overflødighedshornet: Videncenter_for_kommunikation_og_læring_i_sundhedssektoren/Kommunikationslaboratorium.aspx

7 Netværk for undervisere i kommunikation Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 7 Af Susanne Livbjerg Bevensee, lektor UCN, Ergoterapeutuddannelsen I foråret 2010 etablerede videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren et netværk i forbindelse med kommunikationstræningen ved det sundhedsfaglige hovedområde i UCN.Deltagerne er procesvejledere og interesserede undervisere ved professionsuddannelserne og i Efter og videreuddannelsesafdelingen, som varetager kommunikationstræning ud fra det nyudviklede kommunikationstræningskoncept i UCN, der bygger på Calgary Cambridge modellen. Formålet med etablering af netværket er: At fremme videndeling og videnudvikling gennem fælles faglig refleksion og erfaringsudveksling i forbindelse med kommunikationstræningsforløb, afviklet ud fra kommunikationstræningskonceptet ved UCN At udbrede kendskabet til de spydspidskompetencer inden for kommunikation og læring, der er i organisationen, så de udnyttes i undervisning og kommunikationstræning på tværs af UCN At styrke og udvikle undervisningen af studerende og den enkeltes kompetencer inden for det kommunikative og læringsmæssige område. At få inspiration til forbedring og videreudvikling af kommunikationstrænings-konceptet ved UCN At træne procesvejlederfunktionen. Netværksgruppen mødes 6 gange om året, og målet er, at den enkelte deltager henter inspiration og får mulighed for erfaringsudveksling og sparring med kollegaer og samarbejdspartnere med henblik på at udvikle eget arbejdsfelt inden for kommunikationstræning. I efteråret 2010 har netværket arbejdet med at implementere modellen på alle sundhedsuddannelser, og 4 af 5 uddannelser har allerede afprøvet konceptet, og den sidste uddannelse gør forsøget i foråret. I gruppen er der mulighed for at give deltagerne rum for fælles refleksion og læring i forhold til udvikling af kompetencer inden for træning af kommunikationsfærdigheder såvel monofagligt som tværfagligt. Den praktiske afprøvning med anvendelse af videooptagelser, proces- og konceptmanualer og brug af skuespillere er blevet gennemdrøftet og afprøvet. Derudover kan gruppen inspirere til og udveksle ideer og forslag til fælles kommunikations- og udviklingsprojekter. Kommunikationstræningskonceptet er udviklet på basis af en færdighedsorienteret tilgang, hvor de sundhedsprofessionelle i sundhedssektoren og studerende får mulighed for at arbejde målrettet med at koble teoretisk viden om kommunikation med de kommunikationsmæssige problemstillinger, de møder i deres kontakt og samarbejde med f.eks. borgere/patienter, med kollegaer samt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Netværket er åbent for evt. interesserede deltagere, der har lyst til at arbejde med Calgary Cambridge kommunikationsmodellen, og henvendelse kan ske til tovholder for netværket: Susanne Livbjerg Bevensee -

8 Idékatalog til eksamensprojekter Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 8 Af lektor Britta Nørgaard, pædagoguddannelsen, UCN På videncenterets hjemmeside kan man nu finde projektforslag i et katalog til studerende inden for sundhedsområdet til f.eks. bachelorprojekter eller diplomstuderendes projekter. Projektforslagene er indsamlet fra forskellige faggrupper inden for sundhedsområdet, men har det til fælles, at kommunikation og dialog er centrale omdrejningspunkter. Det kan være i et borgerrettet perspektiv eller i forhold til (tværfagligt) kollegialt samarbejde. Hensigten er at understøtte studerende i idéfasen, hvor man ofte er søgende og har mange overvejelser. Gennem kataloget kan man både spejle ideer og indledende refleksioner, eller man kan benytte kataloget som direkte inspiration. Man kan også bruge konkrete projektforslag til indledende drøftelser med en vejleder. Kataloget rummer en række projektforslag. Disse spænder fra de meget brede og overordnede ideer til mere udbyggede og gennemarbejdede problemformuleringer med angivelse af tidsramme og samarbejdsmuligheder. Temamæssigt udgør de også en bred vifte. Man kan således læse mange forskellige perspektiver ind i nogle af ideerne, mens andre allerede udgør et mere konkret styringsredskab for bearbejdning af problemfelt. At udvikling af kommunikation og dialog er betydningsfuldt og nødvendigt i en uddannelsessammenhæng kan man ikke være i tvivl om, når man læser motivationen for en række af projektforslagene. I første omgang er idékataloget præsenteret ved små arrangementer arrangeret for sundhedsuddannelserne, de såkaldte projekt-datings. Dette tænkes i nærmeste fremtid udvidet til at gælde bredere og tværfagligt.(* se boks) Visionen er, at kataloget på sigt kan rumme projektideer til bacheloruddannelser i UCN, som ikke direkte er hjemmehørende i sundhedssektoren. Kommunikation og dialog er altid centrale elementer i de uddannelser, som har et personrettet sigte. Det gælder bl.a. pædagoger og lærere. Gennem idékataloget kan man således også få indsigt i andres fagområder, hvorved eventuelle uhensigtsmæssige fordomme og barrierer for tværfaglighed måske kan mindskes eller udryddes. Man kan søge på forskellige dimensioner i kataloget, og det er hensigten, at kataloget revideres og udbygges kontinuerligt. Det er derfor tænkt som et meget foranderligt redskab, som vi gerne vil have input til. Hvis man har ideer til projekter, hvor kommunikation og dialog er i centrum, som kan supplere kataloget, kan man indsende dem til projektleder Ole Mygind: Projektdating Den 16. marts i Aalborg og 17. marts i Hjørring, begge steder kl , afholdes projektdating- arrangementer for kommende bachelorstuderende ved UCN. Studerende fra alle UCN s hovedområder: Pædagogisk hovedområde, Sundhedsfaglig hovedområde og fra Teknologi & Business inviteres. Repræsentanter fra Videncentre fra U&I ved UCN og repræsentanter fra praksis deltager. Har du et forslag til et bachelorprojekt og er du interesseret i at date studerende med dette forslag, så kontakt

9 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 9 Vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Af Ole Mygind, udviklingskonsulent i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren, UCN Peter Brynningsen Aarhus Sygehus Afd. G I anledning af start på projektet Vellykkede samtaler i sammenhængende forløb afholdt Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren i samarbejde med Ældresagen, Aalborg den 25. november 2010 et arbejdsseminar. Du kan finde materiale fra dagen her: Videncentre_og_udvikling/Videncenter_for_kommunikation_og_læring_i_sundhedssektoren/Projekter/Kommunikationstræning_ved_UCN/Sammenhængende_patientforløb.aspx. Formiddagens program bestod af 5 oplæg fra borgere og professionelle om samtalen og kommunikation i vellykkede forløb. Eftermiddagen bestod af 3 workshops, hvor den ene havde fokus på tværfagligt samarbejde, og de to øvrige havde fokus på samarbejdet og samtalerne mellem borgeren og de professionelle. Hvilken rolle spiller kommunikation i det vellykkede patientforløb? Sammenhængende patientforløb er en udfordring for det samlede danske sundhedsvæsen. Videncenteret vil med dette projekt samarbejde med de gode kræfter, der arbejder på at øge kvaliteten af sammenhængende patientforløb for ældre, medicinske patienter. Det gør vi med et projekt, der har fokus på kommunikation og samtale som oplevede kvalitets- faktorer i sammenhængende patientforløb. Udgangspunktet vil være kommunikation og samtaler, der kan forbindes med individuelle, vellykkede og sammenhængende patientforløb. Målet med projektet 1. Med udgangspunkt i brugerbehov og brugerperspektiv at skabe viden om, hvad den ældre medicinske borger oplever som værdifuldt og afgørende for, at et patientforløb kan beskrives som vellykket. 2. At formidle den gode praksis til relevante aktører, der er en del af det sammenhængende forløb. Det kan være fagprofessionelle og brugerorganisationer samt i forbindelse med undervisning og uddannelse. 3. At udvikle et videnskabende netværk for sammenhængende forløb, der involverer både brugerorganisationer og fagprofessionelle. Vellykkede forløb Projektet tager sit afsæt i de sammenhængende forløb, der af borger og fagfolk opleves og beskrives som vellykkede. Det er projektets ambition at undersøge og rette fokus på det, der lykkes. Intentionen er, at det er muligt at lære af disse forløb. Intentionen er også at gøre de gode erfaringer til viden, der kan spredes til og bruges af andre. Valget af det vellykkede som udgangspunkt betyder også, at projektet anerkender, at der gemmer sig meget god viden, som blot venter på at blive opdaget og anvendt af andre. Fra erfaring til videnspredning Der er blandt professionelle opsamlet en mængde gode erfaringer. Erfaringer er ofte bundet til den person, som har gjort erfaringerne. For at erfaringer kan blive til viden, skal erfaringerne beskrives og systematiseres. Dette projekt bidrager med metoder til at beskrive og systematisere fagpersoners erfaringer om vellykkede samtaler. Når erfaringen er beskrevet, kan den formidles og dermed deles som viden. Fagfolk har ofte den viden, der er nødvendig, men handler ikke altid i overensstemmelse med denne viden om, hvad der er bedst. Udfordringen er at anvende den viden, som på denne måde er delt, i konkret handling og adfærd. Dermed er viden ikke blot delt, men også spredt og anvendt. Beskrivelsen og systematiseringen

10 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 10 samles i et idékatalog, der gør det muligt at formidle, dele, sprede og implementere erfaringerne som viden. Du kan læse mere om videnspredning i dette nyhedsbrev i artiklen Ny portal til sundhedsfaglig videnspredning Idékataloget Idékataloget præsenterer en række gode eksempler på, hvordan samtaler og kommunikation bidrager til at skabe vellykkede sammenhængende forløb. Eksemplerne beskrives på en måde, så andre fagfolk kan lade sig inspirere og konkret afprøve en eller flere af de idéer, der beskrives. Idékataloget som metode og måden at præsentere de vellykkede samtaler på har videncenteret erfaring med fra andre projekter, hvor metoden har vist sig virkningsfuld som en del af en forandringsstrategi til praksisudvikling. De Små Skridts Metode I projektet planlægges det at anvende De små skridts metode, som er en forandringsstrategi, der tager udgangspunkt i, at man opnår sine mål gennem ganske små (men mange) skridt. De små skridt sikrer, at forandringerne hele tiden tilpasses den aktuelle situation. Metoden er billig at anvende og praksisorienteret. Den kræver vilje og vedholdenhed, og er af den grund ikke helt let at anvende. Metoden tager tid at indarbejde og stiller krav om en engageret, forandringsorienteret og gerne kreativ ledelse. Til støtte for denne forandringsstrategi kan man anvende et særligt udviklet skema, som kaldes forandringscirklen. Grundlæggende handler det om at gentage de faglige succeser og ændre lidt ad gangen på det, der ikke vurderes som en succes. Vellykkede forløb og raketvidenskab Vellykkede samtaler og gode sammenhængende forløb er ikke resultatet af raketvidenskab. Det handler om faglige kompetencer til at være fleksibel og handlekraftig i situationen og om at differentiere samtaler og forløb i forhold til den konkrete borger og dennes omstændigheder. Desuden nævnte flere oplægsholdere på arbejdsseminaret d. 25.november 2010, at det er vigtigt med gode intentioner og konkret forventningsafstemning samt en organisation og en ledelse, som giver rum til, opfordrer til og forventer fleksibilitet. Oplægsholderne på dagen var Søren Rand, Ældre Sagen: Hvem taler de ældre medicinske patienters sag? Helle Max Martin, DSI: Sammenhæng med patientens øjne. Peter Brynningsen, afd. G, Aarhus Sygehus : Sammenhængende patientforløb. Ole Birch Poulsen: Oplæg fra Ældre Sagen - et borgerperspektiv. Joan Andersen, Social og sundhedsskolen, Randers: Livsorienterede samtaler. Læs mere om oplægsholdere og oplæg her Udsnit af deltagerne Invitation til Videnskabende netværksmøde Næste skridt i projektet foretages 8. marts kl , når Videncenteret afholder videnskabende netværksmøde om samtalen i forhold til sammenhængende forløb for ældre borgere med medicinske problemer. Se invitation på næste side. Du er meget velkommen. Tilmelding til

11 Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 11 Invitation til videnskabende netværksmøder om vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb Hvornår Tirsdag den 8. marts kl Torsdag den 6. oktober kl Hvor Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg Dagsorden for netværksmødet d Velkomst og drøftelse af netværksmødernes formål, fokus og fremtid Drøftelse af idékatalog som kan danne udgangspunkt for hvilke initiativer vi kan iværksætte. Mødeaktivitet i netværket. Hvis der er forslag til yderligere punkter på dagsordenen bedes de indsendt til Ole Mygind inden den 21. februar, Videnskabende netværk har erfaringer med produktion af viden i videnskabende netværk. Videnskabende netværk er målrettet og produktorienteret. Målet er at producere viden f.eks. gennem fælles projekter, artikler, foredrag, konferencer med udgangspunkt i den viden der produceres i netværket. Videnskabende netværk er mere end udveksling af erfaringer og gensidig inspiration det er også produktion af viden. Videncentret er netværksbestyrer. Se mere om videnskabende netværk her: 14 dage inden mødet udsendes mødeindkaldelse med dagorden og Ide kataloget fra Arbejdsseminaret, der blev afholdt den 25.november Tilmelding til

12 På den grønne gren med U-CrAc Nyhedsbrev nr. 5, februar 2011 Side 12 Af Sanne Heidemann-Lehmann og Stinne Bruhn Olsen, undervisere ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN. I efteråret 2010 har vi fra ergoterapeutuddannelsen deltaget i U-CrAc med gode erfaringer, og det er dem, vi her gerne vil dele. Ergoterapeutuddannelsen ønsker at få anlagt et grønt læringsmiljø, en sanse- eller terapeutisk have, et udendørs træningsrum, eller hvad det nu ender med, i forbindelse med træningslejligheden, Selma Lagerlöfs Vej 2. Vi ønsker et sted, der kan give mulighed for banebrydende læringsaktiviteter og øvelser af færdigheder samt virke som innovativt refleksionsrum på grundlag af praktisk afprøvning. Det vil sige, at det grønne læringsmiljø i fremtiden ønskes anvendt af studerende og undervisere i arbejdet med forskellige patientgrupper og (børne-)institutioner. Det grønne læringsmiljø skal anvendes til undervisning, da det har andre muligheder for udfoldelse og læring end indendørs læringsrum. Vi ønsker at udnytte de muligheder, et grønt læringsmiljø vil kunne give studerende. Det betyder, at vi håber, at rummet kan give mulighed for forskellige former for aktivitet, måske i form af opdeling af arealet med fleksible eller mobile løsninger. Bar mark og en idé Vi ønskede at blive inspirerede og blive overraskede på U-CrAc. Vi var derfor meget åbne i forhold til, hvad de studerende på U-CrAc kunne bidrage med og havde derfor heller ikke faste rammer for projektet, som de studerende skulle udfylde. Vi havde blot et stykke mark og en begyndende idé. Til dette kommende grønne område ønskede vi gode idéer og forslag til udformning, indretning og anvendelse og gerne indfald, vi ikke selv ville kunne komme på, f.eks. af teknologisk karakter. Flere fagligheder Efter beskrivelse og indsendelse af case mødtes vi tre gange med den tværfaglige gruppe, der arbejdede med vores case. Det første møde var en præsentation og afklaring af problemstillingen, hvor vi ligeledes fik mulighed for at høre om hinandens fagligheder og interessefelter. De fem deltagere, der arbejdede med vores problemstilling, var alle fra fire forskellige universitetsuddannelser; Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier, Datalogi, og Arkitektur og Design, alle Aalborg Universitet og det blev hurtigt tydeligt

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag!

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag! NYHEDSBREV 3 16. årgang Oktober 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Stigmatisering og optisk bedrag! Årskursus 2012 er vel overstået og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at

Læs mere