22. årgang nr. 3 maj Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m."

Transkript

1 Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan

2 Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars Nielsen, Bygvænget 27, 7500 Holstebro, Tlf Næstformand... Kurt Elmegaard, Smedievej 269, 3400 Hillerød, Tlf Kasserer... John Nielsen, Langengen 5, 3250 Gilleleje, Tlf Sekretær... Ellen Korreborg Medlemmer... Susan Tonboe, Tove Illum, Palle Hansen, Leon Kristensen, Erik Michaelsen, Anders Lykke Christensen, Peter Talleruphuus. Endvidere som suppleanter Jacob Elk og Jørgen Jordansen Indmeldelse og adresseændring kan ske via vores hjemmeside eller til: Leon Kristensen, Skytteengen 21, 3450 Allerød, Tlf mail: Indlæg til bladet kan sendes til: Kurt Elmegaard, Smedievej 269, 3400 Hillerød, Tlf mail: eller til: Lars Nielsen, Bygvænget 27, 7500 Holstebro, Tlf mail: Sidste frist for indlæg til næste blad 28. juli 2015 Redaktionen imødeser altid med glæde indlæg fra alle. Skriv til os hvis... du har læst en god bog eller artikel du er optaget af nogle specielle tanker eller spørgsmål i dit ædru liv du brænder inde med nogle gode ideer, hjertesuk, glædeudbrud, eller lign. du har din historie gemt væk i en skuffe til ingens verdens nytte Telefontavle Tjeles Venner formand Lars Tjeles Venner næstformand Kurt Tjele Behandlingscenter Langsødal Tjele Behandlingscenter Orelund Tjele Behandlingscenter Tågelund Tjele Behandlingscenter Tjelehuset Tjeles Venner

3 formandens klumme Generalforsamling en ny start hjertelig velkommen til alle nye! En ny start det er hørt før hvor? Det er egentlig ligegyldigt, for udtrykket gælder i allerhøjeste grad den situation, Tjeles Venner er i lige nu. Februar måned 2015 var starten på et nyt kapitel i vores forenings historie! Først vedtog Thors Hammers generalforsamling med overvældende majoritet og derefter Tjeles Venners generalforsamling helt enstemmigt det nye sæt vedtægter. Hermed er de to foreninger formelt lagt sammen, og vi styrer nu mod nye opgaver og nye udfordringer. Hjerteligt velkommen til alle de nye vi håber, at alle vil føle sig velkomne i den nye forening, at vi sammen får nogle positive oplevelser, og at foreningen vil opleve en positiv udvikling. Et nyt kapitel kan begynde! Vi i bestyrelsen glæder os til at tage fat til gavn for medlemmerne og de afhængige, som får gavn af vores virke. Den sidste brik faldt således på plads den søndag i februar nede på Svostrup Kro, hvor godt 50 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling. Det er nu efterhånden blevet en tradition, at vi er omkring et halvt hundrede mennesker til denne dag. Flot når det tages i betragtning, at alle landsdele er repræsenteret. Nogle af os kan huske, da vi en overgang var to-tre stykker ud over selve bestyrelsen til generalforsamlingen. Det var godt vejr, og krofar havde disket op med alskens lækkerier. Rammerne var bare i orden. Efter beretningen fortalte Mette sin livshistorie. En særdeles rørende og bevægende fortælling, som gjorde stort indtryk på hele forsamlingen. Lommetørklæderne kom i stor stil i brug en utrolig godt fortalt livshistorie, som indeholdt alle de elementer, der er forbundet med vores sygdom. Alle kunne finde flere dele, som passede på én selv og alkoholismens rystende effekt og virkning på ikke bare alkoholikeren, men også på hele familien. Meget bevægende og rørende fortælling! Dagen sluttede af med en god frokost og en god kop kaffe. Tak til alle, som kom og var med til at gøre dagen til en god og minderig én af slagsen! Og endnu en gang en kæmpe stor tak til de to bestyrelser, som med stor ihærdighed og iver har arbejdet for, at de to foreninger kunne forenes. Det har været hårdt det har været slidsomt men det lykkedes! Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet. Lars, formand Tjeles Venner 3

4 siden sidst Tjele Nyt fra centret Efterårets visne blade er for længst revet væk, mosset har været under kærlig behandling, bedene er luget og revet, der er plantet forårsblomster i krukkerne, og plænerne er blevet slået mere end én gang. Jo, april har været en travl måned for Kristian og Karsten mændene med de grønne fingre. I marts og april måned har vi endnu en gang holdt opfølgningsdage for sygevagterne denne gang på Tågelund. Der er kommet en god kontinuitet i vores opfølgning af sygevagternes uddannelse. Sygevagterne på centrene er klædt rigtig godt på til deres gerning og altid opdateret inden for det sygefaglige område. Igen i år var der naturligvis også masser af erfaringsudveksling og stor gensynsglæde. Familieafdelingen har igen i år haft et meget travlt forår. Der har været mange patienter i behandling, og det betyder også mange pårørende i familiebehandling. Som vi skrev om i det sidste nummer af bladet, er der kommet en Familiedag for hele familien ind som afrunding på det samlede behandlingsforløb. I Vestdanmark havde vi den først af slagsen i februar. Det var en dejlig og bevægende dag med mange glade familier, der har lagt et stort arbejde og meget hjerteblod i at få familien til at fungere igen. For femte gang på Laugesens Have ved Videbæk og for tiende gang i alt har vi holdt speakertræf. Igen i år en mindeværdig weekend med speakere, frivillige, frivillige fra familieafdelingen og bestyrelsen for Tjeles Venner. Vejret plejer at være godt, sådan var det også i år, maden er prima, og samværet er i top. I år havde vi journalisten og højskolemanden Erik Lindsø til at holde foredrag om Livsglæde veloplagt, levende, genkendeligt og fantastisk morsomt. Tak til alle for en dejlig weekend. Vi opfordrer alle til at sætte et stort kryds i kalenderen lørdag den 5. september, hvor Tågelund danner rammen om et arrangement, og vi går for en god sag. Vi har kaldt eventet Walk for Sobriety. Det bliver en dag for hele familien, hvor man kan vælge at gå enten tre eller fem kilometer. Vi samler ind til Tjeles Venners arbejde for børn og unge fra misbrugsfamilier, og centret giver fem kroner pr. gået kilometer. Lad os få gået mange kilometer for den gode sag. Vi fortsætter med vores Højskoleweekends og tilbyder til efteråret Positiv tænkning. Mange ønsker at begrænse deres brug af sukker, så et kursus, der fokuserer på sund kost og sunde vaner, er også kommet på programmet, ligesom vi har fået mange opfordringer til at holde et opfølgningskursus på Mindfulness meditation. Se de gode tilbud om Højskoleweekends andetsteds i bladet. Måske er det vigtigt endnu en gang at slå fast, at det ikke er en betingelse at have været i behandling på Tjele for at deltage i weekendkurserne eller arrangementerne. Til Sct. Hans aften kommer vi med en bod, hvor I bl.a. kan melde jer til kurser, Walk for Sobriety eller f.eks. købe vores jubilæumsbog. Husk at tage kontanter med så lover vi, at der vil være nogle rigtig gode tilbud. Kærlig hilsen fra os alle på Tjele 4 Tjeles Venner

5 Bestyrelsens beretning 2014 bestyrelsens beretning Jeg vil gerne på Tjeles Venners vegne byde rigtig hjertelig velkommen til den årlige generalforsamling den 21. i rækken. Det er nu tredje år, vi holder generalforsamling på Svostrup Kro. En god tradition er ved at tage form? Det er dejligt at se, at der igen er så mange, der er mødt frem i dag. Det ser ud til at være de rette omgivelser. Forhåndstilmeldingen gav jo hurtigt et fingerpeg om, at der ville komme mange. Måske også med tanke på, at der i år er større beslutninger at tage på generalforsamlingen nemlig vort ønske om at sammenlægge to foreninger. Mere om dette senere. Vi har igen i år besøg fra København: Leon, Kurt og Susan, og for første gang: Peter, John og Jacob. Repræsentanter fra vor Sjællands-afdeling. Velkommen til Jylland! Jeg vil i beretningen gennemgå årets aktiviteter under følgende hovedoverskrifter: Bestyrelsens arbejde i de forskellige aktiviteter og i år i særlig grad om arbejdet med at finde et fælles fodslag for en kommende fælles forening. BESTYRELSESARBEJDET Generalforsamling: Første aktivitet i det nye år er som altid den årlige generalforsamling/konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 19/1-14 på Svostrup Kro. Bestyrelsen, som består af 9 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, har i årets løb arbejdet efter følgende konstituering: - Formand: Lars Nielsen - Næstformand: Kurt Elmegaard - Sekretær: Ellen Korreborg - Kasserer: Johannes Abrahamsen - Støttefonden: Ellen - Kontraktudvalget: Palle, Kurt og derudover Erik & Anders på stand by - Blad & hjemmeside: Kurt, Susan og Lars - Medlemskartotek: Leon, Palle og Johannes - Centrenes kontaktperson: Palle, Kurt og Lars - Medlemspleje: Kurt, Leon, Susan og Lars samt Palle og ad hoc hjælp (Sankt Hans). Årets arbejde i bestyrelsen har været præget af vor nye situation, hvor vi nu må betragte os selv som en landsdækkende forening. I år har der i bestyrelsen været tre personer fra Sjælland og resten fra Jylland. Så der er bestyrelsesmedlemmer fra begge sider af bæltet. Det har givet lidt udfordringer rent logistikmæssigt, når vi holder møder. Vi har dog med stor velvilje fra de forskellige centre fået lov til at låne deres audio-/video-udstyr, og vi har således holdt møder, hvor vi har siddet i hver sin landsdel. Når teknikken virker og det gør den jo oftest så er det en god løsning, som sparer meget tid på landevejene. Vi holder derudover to-tre møder, hvor alle fysisk er til stede. De holdes som udgangspunkt på nogle af centrets afdelinger. Her får vi forplejning, Tjeles Venner 5

6 bestyrelsens beretning og vi gør os selv meget mere synlige derude. Der kommer jo også nye mennesker ind på centrene, og vi tror på det vigtige i, at vi kender hinanden personligt. Angående samarbejdet mellem Tjeles Venner og Thors Hammer kan jeg kun sige, at det går rigtig godt! Vi er nu nær den sammenlægning, som vi har stilet efter. I realiteten mangler vi kun denne forsamlings samtykke. Mere herom senere. Der er stor velvilje og forståelse på begge sider, og vi skal bruge den tid, der er nødvendig for at kunne integrere de to foreninger helt. Vi vil gerne have ALLE med. Året har derudover været præget af vore normale aktiviteter. Medlemspleje medlemstal: Foreningen havde pr. 30. september medlemmer (heraf 594 aktive medlemmer i Tjeles Venner og hertil ca. 200 i Thors Hammer) det er en tilgang på godt 100 medlemmer 300 når/hvis vi regner Thors Hammers medlemmer med. Det er et ret FLOT medlemstal, men vi er meget ambitiøse og vil rigtig gerne have mange flere medlemmer. Her har vi stadig nogle tiltag på vej, som vi tror på vil give os et løft rent medlemsmæssigt. Det håber jeg at kunne fortælle mere om til næste års generalforsamling. Arrangementer: Vi har holdt de sædvanlige arrangementer. På Sjælland har der ganske som de foregående år været afholdt: - Høstfest i Allerød, fem foredrag og en generalforsamling. - Der også i år været sommerfest på Orelund. Flere hundrede var mødt op det var regnvejr den dag. I Jylland har vi også afholdt de vanlige arrangementer: - Den årlige generalforsamling på Svostrup Kro her var vi 60 personer, som kunne høre et speak af Allan Olsen (kendt fra bl.a. Midt om Natten ). - Sankt Hansfest i Nr. Vinge, som var besøgt af alkoholikere og pårørende. Alle arrangementer har været rigtig godt besøgt. Tak for fremmødet og opbakningen! Kommunikation med medlemmerne bladet og hjemmesiden: Blad og hjemmeside kører rigtig godt nu. Det forgangne år har hovedkræfterne for bladet været Kurt og Susan. Tak for 4 flotte og gode blade! På hjemmesiden er det fortsat Ingeborg der er redaktør tak for hjælpen. FaceBook siden har måtte lide under arbejdet med sammenlægningen den bliver et mål i det nye år. Vi arbejder stadig på at få medlemmernes -adresser sådan, at vi pr. mail kan sende beskeder og invitationer samt blad ud. Ikke bare er det hurtig og effektiv kommunikation det sparer også foreningen for en del penge i form af frimærker. Vi har i året brugt godt kr. på porto. 6 Tjeles Venner

7 bestyrelsens beretning I indeværende bestyrelses-år vil denne post stige yderligere, da vi har været nødsaget til at sende indbydelsen til generalforsamlingen ud pr. brev til 158 adressater. Så derfor endnu en opfordring til at melde jeres -adresse ind se hvor på bladets inderside. Ring/skriv/mail så vi har den og kan blive hurtigere og bedre til at kontakte jer!! Vi vil også prøve at gøre et aktivt tiltag og tillade os at ringe jer op for at spørge, om vi må få jeres mail-adresse håber på forståelse for tiltaget. Støtte til behandling fonden: Vi har naturligvis igen i år søgt flere fonde. Dog færre steder end forrige år grundet den store aktivitet med sammenlægningen. Vi må derfor konstatere, at vi har kun fået tildelt i nærheden af kr. i legater og donationer. Disse midler er blevet brugt til kurser af forskellig art. Vi har fra Centret modtaget hjælp til behandlinger. En kæmpestor hånd til vort arbejde med dette formål! Tak til Jan og Centret! Lige et lille input angående det indeværende år: Vi har søgt Giro 413 om midler til en speciel aktivitet: Walk for sobriety! Foregår den 14. maj (red.: Efterfølgende ændret til 5. september) på kursuscenter Tågelund ved Vejle. Der vil være en 5 og en 10 km rute. Ingeborg vil rigtig gerne se rigtig mange af jer til dette arrangement. Og Ingeborg vil gerne fortælle mere om det efter generalforsamlingen så spørg hende. Alkoholikere i behandling: Hvad er så resultatet af vore aktiviteter i år? Vi har i året, der er gået, hjulpet 18 personer i behandling. Det er det højeste antal i foreningens historie! Det er vi rigtig glade for men vore ambitioner går mod nye rekorder! Vi får penge fra kontingenter, fonde, støtte udefra, m.m. Vi forsøger at omsætte så megen disponibel kapital til at hjælpe folk som overhovedet muligt. Det er et af de formål, vi brænder for. Afholdte kurser: Der har i år været afholdt kurser på vanlig facon både med støtte fra Tjeles Venner, men også i centrets regi. Samme opfordring som sidste år: Til disse kurser søges der ofte personer, som vil give en frivillig hånd med til visse af dem er det ligefrem et krav. Vi fra Tjeles Venner har deltaget ved flere lejligheder og finder det utroligt dejligt at være en del af denne aktivitet. Vi kan kun give vore bedste anbefalinger og opfordre alle, som har lyst til at være med, til at melde sig. Se både på Centrets og Tjeles venners hjemmeside om, hvor og hvornår der afholdes kurser og hvornår der er brug for ekstra frivillige hænder. Lidt opsummering: Resultaterne af året der gik. Blandt nogle af årets resultater er: 1) Medlemstallet er igen steget i kraft af vore besøg ved udklapning især på Sjælland 2) Vi har igen afholdt de sædvanlige arrangementer nævnt tidligere Tjeles Venner 7

8 bestyrelsens beretning 3) Vi er stadig i stand til at hjælpe folk i behandling flere end tidligere 4) Vi er næsten i mål med integrationen mellem Tjeles Venner og Thors Hammer. Vi mangler i realiteten kun jeres opbakning til sammenlægningen så er den en realitet. Planer/overvejelser angående året, der kommer (her er nogle gengangere): 1) Flere nye medlemmer målet ikke endeligt fastlagt 2) Igangsætning af foredrag/speak vest for Storebælt formodentlig opstart i Århus-området 3) Ny indsats for direkte og interaktiv kommunikation med medlemmerne via elektroniske midler og/eller Face- Book (for dem, der har interesse) 4) Muligheden for elektronisk udgivelse af bladet skal fortsat undersøges og eventuelt initieres for en del af medlemmerne (skal dog undersøges blandt medlemmerne) 5) En øget opfølgning på lån ydet til behandling. Sammenlægning af to foreninger: Der har i årets løb været et fortsat og forstærket arbejde i den arbejdsgruppe, der har været nedsat med deltagelse fra henholdsvis Tjeles Venner og Thors hammer. Der har været afholdt Zoom møder en art Skype og møder, hvor vi fysisk har siddet overfor hinanden. Arbejdet har været karakteriseret ved hjerteblod og fighter-vilje samt ikke mindst viljen til at ville. Viljen til, at det gerne skulle lykkes i år at finde en afslutning på to/tre års arbejde med at lægge de to patientforeninger sammen. På nogle områder ligner vi hinanden, men på andre adskiller vi os. Men viljen til at ville har altid fået overtaget, når der i nogle stunder synes at være opstået et uoverskueligt bjerg at bestige. Det har taget tid. Men vi håber resultatet er hele rejsen værd. Resultatet ligger foran jer og er sendt ud til medlemmerne i form af et sæt vedtægter, hvor ændringer er angivet i kursiv. Resultatet er det bedst opnåelige kompromis eller fællesgrundlag hvor jeg kan sige, at alle har fået lidt, og ingen har fået alt. Der er blevet givet og taget, og det er både naturligt og samtidig også en lang proces. Men for foreningens optimale fortsættelse er dette, hvad vi mener, der skal til. Vi synes selv, vi er der. Thors Hammers medlemmer har på deres generalforsamling i Allerød den 10. februar dette år godkendt vedtægterne uden bemærkninger. Vi har lavet et sæt vedtægter, som tilgodeser forskelligheder, men som også kitter sammen. Og når vi når lidt længere frem i generalforsamlingen. vil vi bede om også jeres opbakning til resultatet. Men husk det er jer, der har den afgørende stemme! Afslutning: En stor tak til ALLE, som har hjulpet til i årets løb tvungne såvel som frivillige. Vi er stadig afhængige af jeres hjælp for at få afviklet vore arrangementer! Jeg vil i år specielt rette en stor tak til de medlemmer af Thors Hammers bestyrelse, 8 Tjeles Venner

9 som vi har arbejdet rigtig meget sammen med i de forgangne år. Tak for en positiv indstilling til arbejdet med at lægge foreningerne sammen. Tak for den store indsats I har ydet, og tak fordi I med jeres personlige indsats medvirkede til, at Thors Hammers medlemmer på jeres generalforsamling stemte JA til en sammenlægning med Tjeles Venner. Uden jeres indsats og indstilling var det ikke lykkedes. TAK! En speciel STOR tak for hjælp til personalet og klienter på Orelund og Nr. Vinge for, at vi må være der samt for en uvurderlig hjælp med afholdelse af arrangementerne. Mads og Per med sønner samt frivillige for hjælp med telte og diverse. Også en stor tak til Jan og Centret for et godt og uhyre vigtigt samarbejde. Tak til Ingeborg for samarbejdet med hjemmesiden. Uden alle jer kunne vi ikke få afholdt vore aktiviteter, og så var der dybest set ikke nogen forening. siden sidst Orelund En kærlig hilsen fra Godset Kære alle derude. Mange har fundet vejen til Orelund, og vi har haft mange i behandling i Vi fortsætter vores dagligdag med struktur, kærlighed og forståelse. Mange vælger at gå i efterbehandling på Orelund. Vi er p.t. mange i kælderen, men hvor der er hjerterum På Langsødal har de med stor succes, afholdt sangaftener for- og med patienterne. Det har vi nu sat i søen på Orelund. De to musikere (Tove og Knud Erik) spiller og synger, så det går lige i hjertet. Alle får et sanghæfte, og der bliver sunget, så pejsestuen får et musikalsk løft. Ja, og Jan Meincke synger Leonard Cohen! Dejligt overraskende indslag. Tak, fordi I kommer den lange vej. Ekstra kontingent: Jeg vil også gerne takke de medlemmer, som ved kontingent-indbetaling yder et ekstra bidrag til foreningen. De går til et rigtig godt formål og modtages med stor glæde. Vi i bestyrelsen ser frem til det nye år, hvor der ligger store opgaver foran os. Vi ser frem til at gå i gang med at løse opgaverne! TAK! Lars, formand Til sidste Vibedag var der 14 viber, der fløj ud i verden, en rørende dag med både viber og pårørende. Tjeles Venner 9

10 siden sidst Orelund Denne Vibedag, var speciel, da en af viberne, vores bagermester havde lavet vibelagkagen, se billedet herunder. Høstfest den 23. august 2015 Høstfesten fungerer ikke uden DIN hjælp. Frivillige søges derfor til denne dag. Måske blot nogle timer? Vi skal bruge frivillige både lørdag den 22. august, ca. kl og søndag den 23. august, ca. kl Henvendelse til: Invitationer følger sidst i maj. Kærlig hilsen fra os alle på Orelund. Charlotte. There is a crack in everything, that's how the light gets in Cohen. Nyt fra Tjelehuset Lige nu sidder jeg og kigger ud på det dejlige forår her på Østerfælled Torv, hvor alt virker til at være, som det plejer at være. Sådan var det ikke d. 14. februar Vi er naboer til Krudttønden, faktisk er der blot en nedkørsel til en parkeringskælder imellem os. Da jeg kørte hjem fredag, d. 13. februar ved tiden, tænkte jeg på, hvor dejlig fredeligt her var på Østerbro. Folk gik ture og var på vej i Fælledparken med deres børn, som skulle over at lege, der var cyklister og folk virkede glade; det var godt vejr. 24 timer senere d. 14. februar ændrede tingene sig på et øjeblik. kl skete attentatet herinde ved Krudttønden. Det viser mig, hvor hurtigt tingene kan ændre sig, og at livet er et splitsekund. Derfor er det også så vigtigt at leve lige her og nu og være til stede i nuet i morgen kender jeg/vi ikke noget til. Da vi mødte ind den følgende mandag, var det til et hav af blomster ude foran vores bygning og foran Krudttønden. Blomsterhavet voksede de næste dage og blev liggende meget længe på grund af frosten. Der var endvidere kampklædte politibetjente, som holdt vagt. De blev også stå- 10 Tjeles Venner

11 siden sidst Majorgården Tjelehuset ende i mange dage samtidig med, at der var afskærmet flere steder. Det virkede meget overvældende, da man kom ind på arbejde/i behandling, men i løbet af nogle dage, havde man vænnet sig til, at sådan var det. Det viser mig, hvor hurtigt man kan vænne sig til, at det unormale er normalt, og det var ret tankevækkende. Klienterne herinde tog det egentlig roligt og var ude at se på blomsterne og henne at se ved Krudttønden; der skete jo pludselig en helt masse udefrakommende, som man var magtesløs overfor. Klienterne formåede at være til stede i behandlingen, og hændelsen blev brugt konstruktivt behandlingsmæssigt med alle de følelser, der dukkede op. Der var forskellige nationaliteter herinde, men fokus blev holdt på behandlingen og den tolerance, vi har og skal have overfor hinanden i en behandling. Det er noget af det smukkeste ved behandlingen og ved 12 trins fællesskaberne, at det giver den gave, det er at lære kærlighed, tolerance og respekt for den enkelte. Der var en meget smuk mindehøjtidelighed, hvor man skønner, der var ca mennesker, som jeg også lige sætter et billede fra, så I kan fornemme den rørende stemning. Det er Østerfælled Torv, I ser på billedet til højre, og det er i stuen, vi hører til. Det har efterfølgende fået mig til at tænke på, at der er en stor parallel til de misbrugsfamilier, vi arbejder med. De vænner sig også til, at det unormale er normalt i de familier, de lever i. Derfor er det også glædeligt, at vi behandler hele familien i Tjele regi. Vi er glade for, at vi har familieafdelingen til de pårørende og endda tæt på. Vi har/har haft et meget fint og konstruktivt samarbejde med både Anita og Winnie. Vi havde også en meget dejlig afslutning med Anita, da hun valgte at gå selvstændigt og give stafetten videre til Winnie. Winnie har taget den opgave på sig og klør på med krum hals. Det er dejligt og givende, at Anita stadig bruger sine kompetencer herinde og kommer i huset hver anden onsdag for at køre voksen barn grupper, da der er så meget brug for det. Når jeg har forsamtaler, hører jeg meget ofte misbrugeren fortælle, at han/hun aldrig ville ende som sin far eller mor og alligevel sidder den pågældende så i samme situation nu. Derfor er det så vigtigt at gøre en forskel så tidligt som muligt hos de pårørende. Nu kommer foråret og sommeren hvilken skøn tid, vi går i møde. Fuglene har sandelig også travlt rundt omkring. Vi får forhåbentlig inddraget Fælledparken noget mere i nogle aktiviteter for klienterne i år det ligger jo lige til højrebenet. Meget apropos at ludomanerne spillede fodbold derovre sidste sommer og havde nogle dejlige stunder sammen, som styrkede sammenholdet. Herfra vil vi ønske jer alle et dejligt forår med forhåbentlig mange lyse timer og dejligt samvær. Pas godt på jer selv og hinanden. Kærlig hilsen fra os alle på Østerfælled Torv. Tjeles Venner 11

12 nyt fra familieafdeling Nyt fra familieafdeling på Sjælland Som mange nok allerede har hørt, så er Anita stoppet som leder af familieafdelingen og er startet op for sig selv i Korsør. Jeg har haft et fantastisk godt samarbejde med Anita og er glad for stadig at have hende lidt i huset, idet Anita fortsætter som gruppeleder i familieafdelingens voksen barn gruppe. Familieafdelingen begyndte i august 2014 at dele familieprogrammet op, således at pårørende til alkohol- og stofafhængige kommer på 3 dages internatkursus på Svanegården. De pårørende til adfærdsafhængige, kommer så på et 3 dages program i familieafdelingens lokaler på Østerfælled Torv. Dette tiltag fungerer rigtig godt, og vi får så mange gode tilbagemeldinger. Et nyt tiltag er vores familiedag. Her inviteres hele familien, som har deltaget i familiebehandling/behandling. Den afholdes første gang lørdag d. 30. maj og allerede nu, er der godt gang i tilmeldingerne. Der er meget travlt i familieafdelingen med informationsdage, familiekurser, enesamtaler, pårørendegrupper og voksenbarn grupper. Der er også mange, der ringer for at få lidt råd og vejledning i forhold til deres situation her og nu; det er dejligt at høre, hvor meget de påskønner at blive mødt og guidet til hvilke muligheder, der er for at få hjælp. Med dette citat af Mahatma Gandhi: Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden" vil jeg ønske jer alle et rigtig smukt forår og en dejlig sommer. Winnie Vingehus på Sverigestur februar 2015 Vækkeuret ringede kl den 10. februar, men allerede dagen før havde der været livlig aktivitet. Der var blevet hentet startpakke i køkkenet på Langsødal, Joan havde pakket håndklæder, sengetøj, mm. Og bilerne var stort set pakkede og klar til afgang. Nu var det selve dagen, morgenvækningen var i gang, og de morgenfriske bryggede kaffe på livet løs var der afgang, bussen fyldt til bristepunktet og Toyotaen ligeså, med tre rådgivere og masser af oppakning. Vi sejlede ud fra Frederikshavn kl og efter et solidt morgenmåltid blev der shoppet smøger og guf til turen. Resten af 12 Tjeles Venner

13 vingehus på Sverigestur sejltiden blev der hygget og drukket kaffe, mens nogen fik en lur i Trucker loungen. Indsejlingen gennem Skærgården er et smukt syn og blev livligt fotograferet, inden vi lagde til kaj i Gøteborg. Så var det bare op mod hytten, men nej to svenske toldere havde fået et godt øje til bussen Vi er alkoholikere på tur blev der sagt Er I alle det? Nej jeg er narkoman, bliver der råbt fra bagsædet. Bagklappen blev åbnet, men da tasker, slik og sodavand væltede ud på asfalten, var det, som om det blev for stor en opgave for de to toldere, og vi fik atter lov til at køre. Klokken ankom vi til vores lille paradis i Runddalen, 12 mand m/k, til 20 centimeter sne i indkørslen. Det gik stærkt med at få åbnet vand, tændt op i det gode gamle Husqvarna komfur og få sneen væk, så bilerne kunne komme ind. uhmmm, de første smøger bliver inhaleret på verandaen, mens solen er ved at trække sig selv op mellem træerne. Morgenmad og derefter morgenmøde, det er som om der bliver delt dybere heroppe, måske fordi det er mere intenst her, det er, som om vi rykker tættere sammen, men nok også fordi stedet er ryddet for unødige forstyrrende elementer, så som fjernsyn, radio og computere, man skal nærmest være heldig for at sende eller modtage en sms. Nils havde planlagt gåtur kl og tak for den, i fantastisk vejr fra huset gennem skoven med store istapper, masser af dyrespor i sneen. Fedt bare at kunne være tilstede, nærværende i nuet. Efter en times tid nåede vi OK Stugan (skisportsstedet nede i dalen). Vi valgte at gå langs søen Resten af eftermiddagen gik med at pakke ud, fordele hytter og gøre klar til nogle gode dag i den svenske natur. Vi spiste tidligt den første aften, for at nå AA-mødet i Mellerud, som er den eneste mulighed i nærheden. Vi føler os altid rigtig velkomne, selv om vi er mange! Emnet var 1. Steg (trin), og jeg skal love for, at der blev delt igennem. Den første aften blev sluttet på vanlig vis, med aftenmøde. Der blev tidlig ro i hytterne den 11. februar er hytterne ved at vågne, og der dufter allerede af kaffe Tjeles Venner 13

14 vingehus på Sverigestur og nogen tværs over den, og efter endnu en time var vi tilbage ved hytten. Super tur med mange indtryk, Bæverens fældede træer, Elgens dybe spor i sneen og var det mon Bjørnespor Ja, måske. På turen skulle vores klienter samle tre ting, en sten og to valgfrie. Det lavede Marianne en gruppeterapi omkring samme aften, ellers gik resten af dagen med spil, flere gåture og for nogen af os, praktiske opgaver og dejlig aftensmad. Dagen blev naturligvis afsluttet med et aftenmøde. 12. februar skulle vi på heldagstur. Der blev smurt madpakker ved morgenbordet, og efter det obligatoriske morgenmøde og kaffebrygning drog vi afsted. Efter at have kørt en times tid sydpå var vi fremme ved det berømte elg reservat. Elkopark ved Halle Hunneberg, hvor den svenske konge går på Elgjagt og har en gigantisk jagthytte, nærmest et palæ. Men denne dag var bommene åben for offentligheden (det er de for det meste). Elgenes foderpladser virkede nærmest skræmmende, væltede foderhuse, efterladenskaber og saltsten til at slikke på i to en halv meters højde, det mindede om en scene fra Jurassic Park, hvor de store dyr kunne komme når som helst. De kom dog ikke, men madpakkerne gled ned alligevel. Det sted er helt sikkert et besøg værd. Nu skulle det blive godt med et varmt måltid mad, men ak strømmen gik til både den ene hytte, køkken og vandpumpe. Tomme flasker, termokander og spande blev fyldt op med frisk vand i OK Stugan, mens aftensmaden blev tilberedt på det gamle træopvarmede komfur. Der blev arbejdet på højtryk med at få strømmen igen (tak Hans, Jan og Allan), men uden resultat. Det blev alligevel endnu en god dag og vi begyndte så småt at pakke ned inden sengetid. 13. februar, hjemrejsedag, alle var oppe og hurtigt i gang med hver sit område, og en time senere var vi atter på vej mod Gøteborg og efter turen med en enkelt tisse/rygepause holder vi ved færgen. Morgenmaden gjorde godt kl , der er stille og en masse indtryk, der skal fordøjes på hjemturen, og Trucker loungen bliver brugt af endnu flere på hjemvejen Er vi hjemme på Vinge, godt trætte, men der skal jo lige pakkes ud og også her er samarbejdet og fællesskabet omdrejningspunktet, så vi alle kan holde weekend. TAK til jer alle, rådgivere og klienter for en rigtig dejlig tur. Med taknemmelig hilsen Bo Derefter gik turen til udsigtsposterne ved sluserne i Trollhättan, hvor Gøtaelven løber igennem. Derefter shopping og cafebesøg og hygge, inden det atter gik hjemad. 14 Tjeles Venner

15 Thors Hammer Den 10. februar 2015 afholdt Patientforeningen Thors Hammer den sidste generalforsamling, hvor det med et overvældende flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer blev vedtaget at nedlægge Thors Hammer som selvstændig forening for at sammenlægge Thors Hammer med Tjeles Venner, således at Thors Hammer fortsætter sine aktiviteter som en arrangementsafdeling i Tjeles Venner. Herefter stod Jes Dorph journalist, nyhedsvært, fodboldkommentator, mm. klar i kulissen for at fortælle de mange fremmødte om, hvorledes han, der var en af de skjulte hverdags-misbrugere efter mange års overforbrug af vin og øl, samtidig med at han passede sin familie og sit job på TV2, for tre år siden faldt i et sort hul af alkohol. I dag er han ude af misbruget og har det meget bedre. Thors Hammer en del af Tjeles Venner Den 24. marts havde vi i Allerød besøg af Andreas Karker journalist, politisk reporter på BT og forfatter. Her fik vi et kik bag kulisserne hos journalisterne på Borgen. Andreas fortalte levende om, hvorledes han stort set fik sig selv ud af et flerårigt stofmisbrug, men ikke kunne slippe alkoholen, før han kom i behandling i Efter han blev ædru og clean, har han skrevet fem bøger. Første halvårs sidste foredrag blev afholdt den 21. april, hvor oplægsholder var Carl Christian Randow også kaldet CC, som er kendt fra TV2-programmet Sidste omgang, hvor han hjælper danskere ud af alkoholmisbrug. I 1997 mødte CC sin Hans Engelske betonklods og gik i endnu en behandling, som førte til, at CC fandt sit kald i livet som alkolog. CC fortalte en del om hans teorier og især om tilbagefald, og hvorledes det kan undgås. Leon Sankt Hans Behandlingscenter Tjele fejrer sin 25-års fødselsdag i år. Derfor stiller vi en lille jubilæumsbod op til årets Sankt Hans fest på Vingehus, hvor vi blandt andet vil sælge vores jubilæumsskrift Behandlingscenter Tjele én dag ad gangen. I bogen kan man læse historier og beretninger fra Behandlingscenter Tjeles 25 år som behandlingscenter. Der er fortællinger fra patienter, rådgivere, pårørende samt gamle kendinge fra Tjele med både to og fire ben. I anledning af Sankt Hans kan du købe jubilæumskriftet til kun 50 kr. Vi sælger også vores jubilæums CD med Michael Falch, som indeholder numre, der er lavet til Behandlingscenter Tjele. Michaels to døtre Mathilde og Anna er også med på CD en sammen med et andet kendt ansigt fra Tjele, Ole Michelsen, der har indtalt en guidet meditation. Sankt Hans pris 75 kr. Ud over vores jubilæumsskrift og cd medbringer vi også andre Tjele-ting, og det Tjeles Venner 15

16 sankt hans vil være muligt at melde sig til Walk for Sobriety, som finder sted på Kursuscenter Tågelund den 5. september. Walk for Sobriety er en dag fyldt med motion, hygge og sjov. Eventet er en del af Behandlingscenter Tjele 25 års jubilæum, men har også til formål, at samle ind til børn og unge fra misbrugsfamilier. Deltagere kan gå eller løbe to forskellige ruter i Tågelunds smukke natur, og Behandlingscenter Tjele giver 5 kr. pr. gået kilometer. Desuden vil der være musik, en pølsevogn med hotdogs ad libitum til frokost, auktion og masser af tid til gensyn og hyggesnak. Prisen for at deltage er 125 kr. for voksne og 75 kr. for børn mellem 6-12 år (børn under 6 år er gratis). Kig forbi vores jubilæumsbod. Min livshistorie Det er søndag eftermiddag den 8. april Jeg sidder som passager i vores bil på vej mod Ålsgårde og Majorgården. Min kone, Anne Marie, kører bilen. Jeg har en promille på formentlig tæt på 3 0/00. Funktionspromillen var på plads! Måske den mærkeligste og underligste biltur nogensinde. Da vi skal køre fra Frederiksværk, spørger Anne Marie, om jeg har lyst til at køre bilen. Anne Marie har ingen fornemmelse af, hvor meget jeg har drukket, jeg var i hendes bevidsthed bare normal med en funktionspromille, som var på plads. Jeg afslår at køre vel vidende, at jeg har drukket tæt i løbet af dagen, samt har en bagbrandert fra aftenen før efter en 40 års fødselsdagsfest. Vi ankommer til Majorgården, hvor vi bliver vi taget imod af en sygevagt, og en alkoholtest viser 2,7 0/00! Anne Marie er overrasket og chokeret! Anne Marie kører hjem igen, og jeg er efterladt i ingenmandsland. Godt omtumlet, bliver jeg vist rundt og hilser på en masse drankere, som alle ser rigtig glade ud, men efter min opfattelse har de fundet deres sidste leje, inden de kaster sig i havet jeg fatter ikke noget! Senere samme dag er jeg til mit første AA møde nogensinde i tilknytning til Majorgården. Ja, sådan startede min vej ud af alkoholhelvede. Det er nu godt 14 år siden, og meget er sket siden. Jeg vil fortælle, hvordan det var for mig, hvad der skete og ikke mindst, hvordan mit liv har formet sig til i dag. Jeg er født i 1960 i Melby. En landsby på Halsnæs tæt ved Liseleje. Jeg er opvokset i meget trygge rammer. Min mor var hjemmegående i mange år, inden hun blev dagplejemor. Hun var et kærligt og omsorgsfuldt menneske, som passede hus og hjem, samt sørgede for, at alt var i orden. Min far var skoleinspektør i mange år på den selv samme skole, hvor jeg gik. Slet ikke ideelt, hvilket jeg egentlig først rigtig har opdaget, efter jeg er blevet ædru. Jeg 16 Tjeles Venner

17 min livshistorie 1. del har også opdaget i min ædru tid, at han faktisk også var også skoleinspektør i vores hjem. Jeg havde meget stor respekt for min far og var egentlig også lidt bange for ham i nogle situationer. Jeg husker min barndom som en tid, hvor jeg havde et stort behov for at gøre opmærksom på mig selv, sådan at jeg ikke blev overset. Jeg tror, det kommer sig meget af, at jeg var midterste barn af en søskende flok på tre. En storebror, som er 3 år ældre end mig og en lillesøster, som er 4 år yngre end mig. Min storebror var altid den, min far først spurgte til råds, da vi blev lidt ældre, og min søster var prinsessen i huset. Det har formentlig fulgt mig i mange år og også i mine voksne år. Før min konfirmation mødte jeg første gang alkoholen, og den blev hurtigt min ven. Den frigjorde mig fra min generthed, min indelukkethed og gjorde, at jeg følte, jeg var noget og kunne noget i samvær med andre. Jeg flygtede vel fra virkeligheden og mit sande jeg. Set i bakspejlets klare lys, blev jeg nok allerede dengang en anden person, når jeg havde drukket alkohol. Og egentlig blev jeg allerede som ung fanget i alkoholens cirkus. Når alkoholen tog sit indtog, fik jeg følelsen af at være god nok, og andre kunne lide ham der Kurt. Når jeg var til sammenkomster med venner og fester, var det altid alkoholen, som fyldte rigtig meget. Det handlede for mig om hurtigt at få noget at drikke, så jeg kunne slippe alkoholens dæmoner fri. Mit største ønske var, at kunne finde en sød pige at være kæreste med, men det mislykkedes som regel, da jeg tit og ofte blev for fuld og dermed uinteressant. I 1979 blev jeg færdig med min HF uddannelse. Mine 2 år på Frederikssund gymnasium blev lidt af en lang fest med masser af alkohol, sjov og spas, og jeg fik kun lige med næb og klør min eksamen. I august måned samme år startede jeg som elev i den daværende Frederiksborg Bank. Min far havde talt godt for mig forinden. Jeg havde for første gang følelsen af, at være lidt voksen og fornuftig. Det blev starten på en lang karriere indenfor banksektoren, hvor jeg nu har været i næsten 36 år. I 1985 mødte jeg min første kone, og rammerne for en kernefamilie, som jeg selv var vokset op i, var grundlagt. Vi flyttede hurtigt sammen og i september 1986 gift. Vores første søn fik vi i 1987 og nr. 2 søn i Men allerede i foråret 1991 begyndte min kernefamilie at smuldre. Min kone blev syg og i december samme år erklæret uhelbredelig syg. Jeg begyndte at bruge alkoholen som medicin, så jeg kunne klare dagligdagen og overskue konsekvenserne, at jeg på et tidspunkt skulle stå alene med to sønner. Min kone døde i maj 1995 i en alder af bare 34 år, og jeg stod tilbage med to drenge på 3 og 6 år. Mit alkoholforbrug var i mellemtiden eskaleret, og alkohol var nu en naturlig del i min hverdag, nu hvor jeg var alene, var der ingen, som kunne kontrollere mig, og jeg var for alvor ved at blive fanget i kong alkohols cirkus. Tjeles Venner 17

18 min livshistorie 1. del Oktober 1996 blev tiden, hvor min redning kom ind i mit liv jeg havde mødt en ny kvinde i mit liv, Anne Marie. I dag vil jeg mene, at hun var den fødte medafhængige, som kom ind og overtog meget af det daglige i hjemmet, så jeg fik plads og tid til at pleje mit alkoholforbrug. Anne Marie havde en datter på 4 år, samt to sønner på 14 og 16 år. Sønnerne boede hos deres far. Men vi skulle nu til at være en stor familie, samtidig med, at jeg flygtede længere og længere ind i alkoholflasken. Når jeg i dag ser tilbage på tiden frem til, jeg kom på Majorgården i april 2001, vil jeg betragte det som lidt af et mirakel, at Anne Marie stod tiden igennem uden at give op. Anne Marie valgte at blive sammen med en nu dybt alkoholiseret mand, hvor hun først i den sidste periode frem mod min behandling fik øjnene op for, at hun levede sammen med en alkoholiker. Team Rynkeby Til sommer fra den juli skal jeg cykle med Team Rynkeby til Paris. Jeg føler mig dybt privilegeret og taknemmelig for at have fået denne mulighed. Behandlingscenter Tjele har i den forbindelse givet et guldsponsorat, som betyder, at Tjeles logo og navn står på vores cykeltøj. Det føler jeg mig meget tryg ved. En stor tak til Tjele og Jan Meincke skal lyde fra mig. I næste nummer vil jeg fortælle om tourens forløb. I 2016 er Tjeles venner og Tjele i gang med at planlægge en cykeltur rundt i Danmark, hvor der vil blive samlet ind til hjælp til børn fra misbrugsfamilier, voksne børn af alkoholikere og hjælp til behandling. Meget mere herom i næste nummer til august. En morgen i marts måned 2001 opdagede Anne Marie, at jeg i løbet af natten havde drukket en hel flaske gin, samtidig med at jeg stod i mit fine banktøj og var klar til at tage på arbejde. Jeg var taget med bukserne nede, og løbet var kørt gå i behandling eller bliv skilt.. Anden del af min historie kommer i næste nummer af bladet til august. Kurt 18 Tjeles Venner

19 Skt. Hans fest 2015 Kom til Skt. Hans fest i Nr. Vinge og mød en masse glade mennesker og gamle bekendte! Traditionen tro gennem nu 25 år vil vi fra Tjeles Venner igen i år invitere til den årlige Skt. Hans fest, som holdes i det gamle centers have: Hobro Landevej 116. Tidspunktet er naturligvis Skt. Hans aften, Onsdag den 24. juni Det hele starter kl. 18 men kom i god tid, og tilmelding er IKKE nødvendig. På programmet vil være, hvad der hører sig til en dansk midsommeraften: - God mad med lækkert tilbehør - Bål og båltale. walk for sobriety - Hyggeligt samvær og - Uddeling af mærkedagsmønter. I år vil der grundet jubilæet også være en bod hvor Centret sælger lidt forskelligt kom og se udvalget og køb endelig! Priser: 70 kr. for voksne og 20 kr. for sodavand. Til festen indbydes alle tidligere og nuværende klienter med pårørende, som har tilknytning til Tjele-regi. Kom i god tid der kommer mange og fejrer jubilæet!! På gensyn den 24. juni, Tjeles Venner Tjeles Venner 19

20 alt begynder med en tanke Alt begynder med en tanke SKAB LIVET OPTIMALT Kære læser velkommen her. "Overskriften" er vel det, vi alle gerne vil, men "hvorfor og hvordan" skaber du det optimale liv sammen med dig selv dine kære dine medmennesker? Det er jo et "Godt spørgsmål" som man siger og hvem skal med hvilken ret sige hvordan vi "Skal være sammen for at skabe livet optimalt?" Hvis du stiller spørgsmålet til dig selv eller dine medmennesker så vil svaret nok være noget i retning af: "DET er vigtigt at gøre og DET er super vigtigt at gøre og det er og det er OG det her er det aller vigtigste etc. Hvad er noget af "det vigtigste" for at skabe DIT liv optimalt? IDEEN i denne uge kommer her: DU ER DEN VIGTIGSTE! "Dit liv skabes IKKE af "omstændighederne" men omstændighederne skabes inden i dig "AF DIG!". Jeg tænker, at du som jeg kender til det vi kalder for "modgang" små udfordringer STORE udfordringer situationer hvor du måske føler, at "det er uoverkommeligt det klarer jeg ikke." I sådanne øjeblikke og i alle "almindelige hverdags situationers udfordringer" lad da nedenstående to udsagn fra Supertankernes verden være din skabelses bevidstheds motivation i situationen: "Én ting ad gangen det vigtigste FØRST: DU er den VIGTIGSTE"!!! "Der er intet du skal, når du går ind ad livet dør men ubegrænset hvad du kan hvis du ELSKER TROR OG GØR". "Når DU ELSKER dig selv FØRST" så giver du dig selv kærlighed FØRST og "først da" kan du give kærligheden videre... Når DU TROR på DIG SELV og den Universelle Ubegrænsede skaberkraft FØRST så "først da" kan du give begge positive skabende energier til dig selv og videre. FØRST når DU GØR ovenstående i HAND- LING fra din egen "VÆREN" så er du "den vigtigste ENERGI i dit liv" til gavn og glæde for dig selv dine kære dine medmennesker. Da har DU skabt DIG, så dine Universelle energiers "udstråling & tiltrækning" er optimalt livs skabende i nuet. Finn 20 Tjeles Venner

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere