Voksenklubben. Lavuk. Udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenklubben. Lavuk. Udviklingsplan 2012-2014"

Transkript

1 Voksenklubben Lavuk Udviklingsplan

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Præsentation af Voksenklubben og målgruppen.. 5 Institutionsformål... 5 Institutionsbeskrivelse... 5 Medlemmer... 6 Personale i Voksenklubben... 6 Beliggenhed... 6 Fysiske rammer... 6 Åbningstid... 6 Kørsel... 6 Lukkedage i Voksenklubbens årshjul... 7 Mødeaktiviteter for personalet... 8 Medlemsmøder... 8 Kommunikation... 8 Driftsform... 9 Lavuks bestyrelse... 9 Brugerbestyrelsen Klubrådet Samarbejdet mellem Lavuks forskellige tilbud Personalepolitik Pårørendepolitik Rygepolitik Alkoholpolitik IT politik.. 12 Praktiske oplysninger Indmeldelsesprocedure Medlemskontingent Perspektiver og nuværende indsats. 13 Voksenklubbens værdigrundlag Voksenklubbens pædagogik Pædagogiske målsætninger Voksenklubbens aktiviteter Ugekalender Aften forløb... 15

3 3 Gennemgang af aktuelle holdaktiviteter Sang og musik Billedværksted Fodboldhold Dansk teater og biograf kultur Kreativtværksted Musik og samspil Akustisk musikforståelse. 17 PC-café Det danske landkøkken 18 Kogekunst i naturen..18 Mad fra hele verden Syhold + Det kreative syhold Lær at bage kager Læderhold Kulturlivet i København Kropsbevidsthed og brug af vægte Leg med kugler og kegler Ridning Silketryk Disko-og hyggeaften Lær at sminke dig selv og andre Særarrangementer Sen hjemkørsel Rejser Indsatsområder og udfordringer i A. Indsatsområde: Udviklningen af en fælles kultur for den nye klub 22 Kvalitetsmålsætninger Indsatsen er rettet mod Metode og indsats Kvalitetsmål Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt? B. Indsatsområde: Medindflydelse og medbestemmelse Kvalitetsmålsætning Indsatsen er rettet mod Metode og indsats Kvalitetsmål Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt? C. Indsatsområde: Flere spontane og planlagte ture ud af huset Kvalitetsmålsætning Indsatsen er rettet mod Metode og indsats Kvalitetsmål Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt? Afslutning Referencer Bilag: Organisationsdiagram... 31

4 4 Indledning Voksenklubben er en del af Lavuks samlede tilbud til borgere med et handicap. Voksenklubben Lavuk har ikke driftsoverenskomst med nogen kommuner, men har valgt at følge den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommunes gældende regler om at udarbejde en udviklingsplan for tilbud til personer med fysiske handicap eller varigt nedsat funktionsevne. Formålet med udviklingsplanen er, at den skal fungere som et redskab til at kvalitetsudvikle Voksenklubben for medlemmer og personale. Endvidere skal udviklingsplanen synliggøre og dokumentere det udviklingsarbejde, der finder sted i Voksenklubben samt præsentere Voksenklubben for nye medlemmer, deres pårørende og andre interesserede. I udarbejdelsen af udviklingsplanen har følgende været involveret: Personale og daglig leder fra Voksenklubben Lavuks ledelse Udviklingsplanen er udarbejdet i henhold til det tidligere 8. Kontors anbefalinger, og vi har i arbejdsprocessen forholdt os til: Københavns Kommunes værdigrundlag Serviceloven

5 5 Præsentation af Voksenklubben og målgruppen Institutionsformål Formålet med Voksenklubben Lavuk (VKL) er at tilbyde voksne med varigt nedsat funktionsniveau et meningsfyldt og indholdsrigt fritidsliv på lige fod med andre ikkehandicappede voksne. Endvidere stiler VKL mod at udvikle, vedligeholde og træne medlemmernes almene kompetencer samt højne medlemmernes livskvalitet. Voksenklubben blev formelt etableret pr. 1 januar 2011, efter længere tids fusionsarbejde mellem henholdsvis Lavuks Aftentilbud og Voksenklubben Strødamvej. VKL blev oprettet efter 104 i serviceloven. Institutionsbeskrivelse VKL er et fritidstilbud for voksne med varigt nedsat funktionsniveau og fungerer som et aktivitets- og samværssted, jf. vedtægter for Voksenklubben Lavuk (se På nuværende tidspunkt tilbyder VKL 26 holdaktiviteter (se s.16 for beskrivelse af disse), som medlemmerne kan vælge at deltage i. Aktiviteterne fungerer som en

6 6 mulighed for og et tilbud til medlemmerne om at tilegne sig konkrete færdigheder indenfor ét eller flere af disse områder. Udover de formelt organiserede aktiviteter, skaber VKL rammer for, at medlemmerne på egen hånd kan etablere deres egne uformelle rum for samvær og aktiviteter. De formelle og uformelle aktiviteter skaber rum for socialt samvær, og giver medlemmerne mulighed for at udvikle venskaber og styrke deres personlige og sociale kompetencer. Medlemmer Der er på nuværende tidspunkt 194 medlemmer i alderen fra 25 år til 80 år. De er bosiddende udenfor og i Københavns kommune. Karakteristisk for medlemmerne er, at der er en meget stor bredde i deres funktionsnedsættelser. Nogle af medlemmerne er næsten selvhjulpne, hvorimod andre har brug for massiv støtte på det fysiske, verbale, psykologiske og/eller kognitive niveau. Personale i Voksenklubben I VKL er der ansat 1 daglig leder (37 timer/uge) og medarbejdere fordelt på følgende funktioner: Køkkenpersonale, administrative medarbejdere, IOF lærere, pædagoger og timelønnede medarbejder efter behov. Beliggenhed Adresse: Strødamvej 50C, 2100 København Ø Telefon: Fax Internetadresse: Fysiske rammer VKL deler bygning med Dagcentret Strødammen. VKL har rådighed over 1000 m2 fordelt på 3 store og 3 små rum: Fællesrum Køkken kontor Rummenes anvendelse afhænger af aktiviteternes formål. Til huset er der en lille gård, som VKL deler med Dagcentret Strødammen. Gården er flisebelagt og er indrettet med borde og bænke. Gården kan i sommerhalvåret anvendes til udendørsaktiviteter som fx grillaftener mv. Åbningstid Man-fre: kl VKL afholder ca. én gang om måneden lang fredag, hvor åbningstiden er udvidet fra kl Kørsel VKL har en kørselsordning tilknyttet. VKL kan derfor tilbyde kørsel til de medlemmer, der har behov for at blive hentet og bragt mellem egen bolig og VKL.

7 7 Lukkedage i april: Påske ferie 18. april: Pædagogisk dag 30. april: Feriedag 1. maj: Arbejdernes kampdag 4. maj: St. Bededag maj: Kristi Himmelfartsdag 28. maj: 2. Pinsedag juni: Grundlovsdag Uge 28, 29-30: Ferielukket 25. oktober: Pædagogisk dag 24. december - 1. januar 2013: Juleferie Voksenklubbens årshjul 1. kvartal 1/1 31/3 Budgetopfølgning Års regnskab/revision. Planlægning af sommerkoloni Afvikling af ski og sne kolonier Brugerbestyrelsesmøde Medlemsmøde Brugerrådsmøde Apv 2. Kvartal 1/4 30/6 Budgetopfølgning Sommerplanlægning Brugerbestyrelsesmøde Medlemsmøde Brugerrådsmøde Apv 3. kvartal 1/7 30/9 Budgetopfølgning Afvikling af sommerferie Afvikling af sommerkolonier Start på at planlægge næste års kolonier 4. kvartal 1/10 31/12 Budgetopfølgning Opfølgning på apv Brugerbestyrelsesmøde Voksenklubbens fødselsdagsfest Julefrokost for medlemmerne Lave årsplan for 2013 Medlemsmøde Brugerrådsmøde Mus samtaler for de faste medarbejdere

8 8 Opfølgning på udviklingsplanen Brugerundersøgelse Hen over året vil der endvidere være LSU-møder, SU-møder, personalemøder for de faste medarbejdere, ledermøder, pædagogiske dage og udvalgsarbejde. Mødeaktiviteter for personalet Personalemøder: Afholdes 2 gange om måneden for det faste personale i VKL Pædagogiske dage: 2 dage årligt Brugerbestyrelsen: 4 møder årligt Lokalesamarbejdsudvalg (LSU): 4 møder årligt Samarbejdsudvalg (SU): 2 årlige møder Bestyrelsesmøder: 4 gange årligt Medlemsmøder Klubrådsmøder: Ca. 6 møder pr. år Medlemsmøder: Ca. 4 møder pr. år Kommunikation Davbladet fungerer som talerør for hele Lavuk og udkommer 10 gange årligt. I Davbladet indrykkes artikler af medlemmer, pårørende og personale. VKL bruger endvidere Davbladet til at annoncere særarrangementer mv. Voksenklubben har desuden sit helt eget klubblad; - Vokstryk. Vokstryk skrives af

9 9 klubbens medlemmer i samarbejde med én medarbejder. En fast bestanddel af bladet er faktasiderne om klubben, månedens program og referat af klubråds- og medlemsmøderne. Derudover skrives der om alt mellem himmel og jord, medlemmernes oplevelser og rejsebeskrivelser, vitser, digte, gode løgnehistorier, reklamer for kommende arrangementer, brok og ros, anmeldelser af arrangementer m.m. Vokstryk udkommer 4 gange årligt. Information om VKL og Lavuks samlede tilbud kan indhentes på Lavuks hjemmeside, Det pædagogiske personale på VKL kan træffes telefonisk eller efter aftale i tidsrummet kl Driftsform VKL er en selvejende institution uden driftsoverenskomst, og er en del af Lavuks samlede tilbud (jf. bilag: "Organisationsdiagram" s. 31). Driftsformen i Lavuk er organiseret i to bestyrelser: Lavuk og Lavuk Stjernen. Disse to bestyrelser har indgået en samarbejdsaftale, der forpligter de to bestyrelser på følgende måde: At koordinere indsatsen via de to ledere med henblik på videns- og kompetenceudvikling til fordel for de tilbud der er tilknyttet de to "afdelinger", og operativ fælles administration af tilbudene under Lavuk. Nedenfor vil kort blive beskrevet bestyrelsen Lavuk som VKL hører under samt VKLs brugerbestyrelse. Lavuks bestyrelse Bestyrelsen i Lavuk har det overordnede arbejdsgiveransvar for VKL. Bestyrelsen består af: Pårørende repræsentant: Birgit Levin - Pårørende repræsentant: Danielle Prøschold - Pårørende repræsentant: Merete Hansen -

10 10 Repræsentant fra DHF/Bestyrelsesformand: Lis Arrhenius - Repræsentant fra DHF: Sven A Knudsen - Klubrådsformand FUK: Mathilde Faber Medarbejder repræsentant udpeget blandt TR'er: Nynne Ubber - Lavuks Leder: John Colerich - Souschef: Jørgen Gyhrs - Lederne deltager i møderne uden stemmeret. Brugerbestyrelsen VKLs brugerbestyrelse er sammensat af: Pårørende repræsentant: Hanne Bøcker - Lavuks bestyrelse: Sven A Knudsen - Medarbejder repæsentant: Kasper Togeby - Bruger repræsentanter: René Per Hansen Bruger repræsentanter: Claus Krogh Daglig leder: Peter Sannemann - Lederen deltager i møder uden stemmeret. Brugerbestyrelsens kompetenceområder omfatter fastsættelse af principper og målsætninger for samarbejdet mellem personale og forældre, samt for det pædagogiske arbejde. Endvidere behandles eventuelle klager vedrørende VKL. Klubrådet Klubrådet er medlemmernes demokratiske medbestemmelsesorgan. Rådet er medbestemmende på en række nærmere definerede opgaver i medlemssammenhænge. Rådet består af seks medlemmer og er sammensat på baggrund af vedtægter vedtaget på rådets generalforsamling. Rådet vejledes og støttes af en pædagog.

11 11 Klubrådsformanden deltager på møder i Lavuks bestyrelse og i brugerbestyrelsen med stemmeret. Klubrådet er til valg en gang årligt. Klubrådet afholder generalforsamling en gang årligt hvor klubrådsformanden læser årsberetningen op. Klubrådet består af: Formand: René Per Hansen - Næstformand: Jesper Jensen Medlems repræsentant: Camilla H Jensen Medlems repræsentant: Claus Krog Medlems repræsentant: Lars Niebuhr Medlems repræsentant: Niclas Bjarnested Medlems repræsentant: Birgit Petersen Medlems repræsentant: Jan Emil Gercke Medlems repræsentant: Thorbjørn Egeland Medarbejder repæsentant: Kasper Togeby - Daglig leder: Peter Sannemann - Samarbejdet mellem Lavuks forskellige tilbud I Lavuk prioriteres erfaringsudveksling samt samarbejdet mellem de forskellige tilbud og den overordnede ledelse. Lavuk har et Fælles Samarbejdsudvalg (SU) og et Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU) på de enkelte tilbud. Derudover har Lavuk en TR-organisation, som består af en fælles tillidsmand samt tillidsrepræsentanter fra de enkelte tilbud. Sikkerhedsarbejdet i Lavuk er organiseret i et overordnet arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalg for Lavuks samlede tilbud, samt i lokale sikkerhedsgrupper. Desuden har Lavuk et overordnet rejseudvalg, samt fælles bogholderi på Borgervænget. Personalepolitik Grundlaget for personalepolitikken i Lavuk er troen på, at man får engagerede medarbejdere, når de har indflydelse på egen arbejdssituation. Vi tror på, at hvis aktiviteter er interessante for medarbejderne så følger medlemmerne med. Vi tror også på eksemplets magt - at det smitter, når medarbejderne glædes i arbejdet. Ledelsen vægter og opfordrer medarbejdere til at søge videreuddannelse til glæde og gavn for udvikling af aktiviteter og klubben. Medarbejderne skal klædes på for at kunne løse de mangesidede opgaver. Ledelsen har i samarbejde med personalet udarbejdet en personalehåndbog, der skitserer arbejdsgange og politikker. Den revideres fortløbende i LSU. Disse kan rekvireres ved henvendelse til VKL. Pårørendepolitik VKL har i samarbejde med Fritids- og ungdomsklubben Lavuk udformet en pårørendepolitik. Politikken kan rekvireres ved henvendelse til VKL. Personalet i VKL indgår i samarbejde med pårørende, bosteder, kommuner samt andre institutioner, hvis dette er påkrævet. Rygepolitik VKL er en røgfri institution.

12 12 Alkoholpolitik Medlemmerne må nyde øl i VKL. Udskænkningen foregår i et begrænset omfang. Såfremt et medlem bliver beruset, sørger VKL for at personen sendes hjem under trygge forhold. For personalet er der principielt forbud mod alkoholiske drikke i arbejdstiden, med undtagelse af særlige arrangementer i forbindelse med højtiderne. Ved disse arrangementer er det tilladt for personalet at nyde et enkelt glas vin eller øl som en naturlig del af arrangementet. Beruselse i arbejdstiden medfører afskedigelse. IT Politik Lavuk har udformet en IT Politik, der gælder for alle Lavuks afdelinger, herunder VKL. Det er Lavuks ønske, at brugen af internettet tager udgangspunkt i høj etik og moral, og er forenelige med Lavuks holdninger og overordnede retningslinier. Politiken kan rekvireres ved henvendelse til VKL. Praktiske oplysninger Indmeldelsesprocedure VKL afholder introduktionsaftener for nye medlemmer i april og september. Personalet i VKL er derudover altid parat til at tilbyde potentielle medlemmer og deres pårørende en rundvisning på VKL samt en samtale med henblik på visitation. Dette aftales telefonisk med VKLs daglige leder. Er man efter besøget interesseret i et medlemskab, sender VKL en ansøgning til den kommune, som skal give den endelige bevilling efter den gældende politik på området. Medlemskontingent Der opkræves et månedligt kontingent, som skal betales kvartalvis.

13 13 Perspektiver og nuværende indsats Voksenklubbens værdigrundlag Voksenklubbens værdigrundlag tager udgangspunkt i Københavns Kommunes værdier i forhold til mødet med borgerne: Ligeværdighed, respekt, dialog og tillid. Disse værdier er indlejret i VKLs pædagogiske praksis (jf. afsnittet Voksenklubbens pædagogik nedenfor). Endvidere arbejder vi til daglig, i tråd med vores værdigrundlag, med medlemsindflydelse. Da vi ønsker at styrke vores indsats på dette område, har vi i indeværende år valgt at gøre medlemsindflydelse til et særligt indsatsområde (jf. afsnittet B. Indsatsområde: Medindflydelse og medbestemmelse side 25). Voksenklubbens pædagogik I VKL arbejder vi pædagogisk ud fra det, vi kalder en relationsorienteret menneskeforståelse. Dette er ikke en særlig forståelse, som gælder mennesker med varigt nedsat funktionsniveau, men derimod en almen menneskeforståelse, som inkluderer mennesker med varigt nedsat funktionsniveau (Rosenlund m.fl. 2007). Vi vil her skitsere, hvad vi forstår ved en relationsorienteret menneskeforståelse, og hvad det betyder for vores pædagogiske praksis. Teoretisk knytter vi an til et udviklingspsykologisk og læringsorienteret perspektiv. Med en relationsorienteret menneskeforståelse forstår vi, at det er i relationen mellem mennesker, al forandring og udvikling har mulighed for at finde sted. Vi tager her afsæt i nyere udviklingspsykologis betoning af relationens centrale betydning for menneskets mulighed for at udvikle og forandre sig. Relationen anses som udgangspunktet, og til den er der knyttet dialog og kommunikation (Stern 1995). Omdrejningspunktet for vores pædagogik er derfor aktivt at arbejde med relationen i mødet med medlemmerne. Relationen udgør både rammen og en af metoderne i det daglige arbejde. Med dette mener vi, at dialog og kommunikation ikke kan finde sted uden relationen, men samtidig giver relationen mulighed for, at medlemmerne kan gøre sig nye relationserfaringer (Rosenlund m.fl. 2007). En forudsætning for, at der kan skabes nye og positive relationserfaringer, er, at medlemmerne bliver mødt i øjenhøjde. I praksis betyder det, at vi tilstræber at tilbyde og målrette de aktiviteter der udbydes i en form der er tilpasset det enkelte medlems udviklingsniveau, behov og ønsker. På den måde bliver det både udfordrende og

14 14 spændende, men også trygt, at lære noget nyt som fx at spille et instrument. At arbejde aktivt med relationen forudsætter en særlig professionel holdning hos personalet, som vi, inspireret af Rosenlund m.fl., kalder det professionelle ansvar. Ved det professionelle ansvar forstår vi, at personalet er ansat og uddannet til at skabe udvikling og positive relationer for medlemmerne. Dette indebærer, at personalet forholder sig refleksivt til relationen, i modsætning til fx en familiær relation, hvor man kan reagere mere umiddelbart og spontant i interaktionen (Rosenlund m.fl. 2007). Det professionelle ansvar indebærer også, at personalet har integreret VKLs grundlæggende værdigrundlag (ligeværdighed, respekt, dialog og kommunikation) på en sådan måde, at det afspejler sig i interaktionen med medlemmerne. Dette forudsætter bl.a. at personalet løbende forholder sig refleksivt til, at der i arbejdet med målgruppen er tale om en ligeværdig men ikke en jævnbyrdig relation. Ligeværdigheden består i, at vi har lige stor værdi som mennesker, men relationen er ikke jævnbyrdig, fordi medlemmerne på forskellig vis har brug for støtte og hjælp pga. deres nedsatte funktionsniveau. Dette er et grundvilkår i relationen, som personalet har et ansvar for og forpligtelse til at medtænke i interaktionen med medlemmerne. I praksis betyder det, at personalet i kommunikationen med medlemmer uden eller med et ringe verbalt sprog, har et skærpet ansvar for, at dialogen overvejende opleves positivt af medlemmerne. Dette forudsætter bl.a., at vi gør os til oversættere af de udsagn og spontane følelsesudtryk, som medlemmerne kommer med, på en indlevende, empatisk og respektfuld måde. Eksempelvis kan et kropsligt følelsesudtryk, som at kaste sig hårdt tilbage i kørestolen, alt efter det pågældende medlems kommunikationsform og de situationelle omstændigheder eventuelt betyde: Nej, du forstår ikke, hvad jeg siger. Det, at kaste sig hårdt tilbage i kørestolen, bliver dermed et udsagn om at du oversætter det, jeg siger, forkert. Det professionelle ansvar indbefatter altså også, at personalet skal gøre sig til bærer af institutionens værdigrundlag i det daglige arbejde og i interaktionen med medlemmerne.

15 15 Pædagogiske målsætninger Med udgangspunkt i VKLs formål og pædagogik er vores pædagogiske målsætninger følgende: Gennem aktiviteter og samvær at støtte medlemmerne i at udvikle og knytte venskaber samt styrke deres mulighed for at etablere et socialt netværk At udvikle det enkelte medlems sociale og personlige kompetencer (fx større selvværd, selvtillid mv.) At medlemmerne har indflydelse på de aktiviteter VKL tilbyder Voksenklubbens aktiviteter Hen over ugen tilbydes forskellige aktiviteter. Vi bestræber os på at give medlemmerne samme valgmuligheder som ikke-handicappede har. Her er det ikke medlemmernes handicap, der er omdrejningspunktet, men deres ønsker og behov, når det gælder fritidsinteresser. Da medlemmernes forudsætninger er vidt forskellige, tilrettelægges undervisningen med udgangspunkt i det enkelte medlems læringsforudsætninger, herunder nærmeste udviklingszone. Målet er, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig konkrete kompetencer. Inden for normal området er evnen til at reflektere en vigtig del af læreprocessen, hvis man skal fastholde det lærte og anvende det i nye situationer. Da mange af vores medlemmer tænker meget konkret og har begrænsede reflektionsevner, skal de hjælpes i denne proces. Det er derfor vigtigt, at undervisningen er konkret og foregår i små step, samt at medlemmerne føler sig trygge og har tillid til underviseren. Vi bruger meget tid på at pejle os ind på det enkelte medlem for at opbygge en god relation og har for øje at udvikling tager tid og kræver tålmodighed. Udbudet af aktiviteter evalueres to gange årligt. Uge kalender Mandag Lær at bage, Musik og glæde, Kreativtværksted, PC Café og Syhold. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Det danske landkøkken, PC Café, Akustisk musikforståelse, kogekunst i naturen og Dansk teater- og biografkultur. Musik og samspil, Billedkunst, Mad fra hele verden, Syhold, Kulturlivet i København, Ridehold, PC Café, Leg med kugler og kegler. Silketryk, Læderværksted, Kropsbevidsthed og brug af vægte, PC Café, Det kreative syhold, Lær at bage kager, Kreativtværksted og Fodboldhold. Disko-, og hyggeaften og Lær at sminke dig selv og andre. Aften forløb (ved sen hjemkørsel slutter vi først kl. 22:30) 18:00 til 18:30 Ankomst 18:00 til 19:30 Der kan købes mad i caféen 19:30 til 21:30 Afvikling af aftenens aktiviteter

16 16 Gennemgang af aktuelle holdaktiviteter Sang og musik Overordnede mål Målet er at skabe et musikalsk samvær blandt medlemmerne og udvikle deres musikalske kompetencer med hovedvægt på sang. At styrke sociale kompetencer og lære at bryde egne grænser, styrke selvværd og selvtillid ved bl.a.solosang og medbestemmelse omkring sangvalg m.m. Metode Vi skaber et fælles rum hvor nærvær er et nøgleord. Medlemmerne får mulighed for at udtrykke sig musikalsk, verbalt og rent kropsligt ved at spille, synge samt bevæge sig til musik. Billedværksted Overordnede mål Målet er at medlemmerne lære at skabe, opleve og eksperimenterer med billeder og gennem disse processer får skabt en personlig udvikling. Via billedskabende processer arbejder vi med at omsætte sansemæssige indtryk til et billedmæssigt udtryk. Medlemmer med et ringe verbalt sprog får her nye måder at udtrykke sig på og herved udviklet deres evne til at kommunikere. Det er også målet at opøve medlemmernes evne til koncentration og fordybelse. Metode Vi arbejder med forskellige teknikker og lære om billedets formsprog. Undervisningen er individuel og inspirationen hentes primært i det enkelte medlems interesseområde. Via samtale om egne og andres billeder lærer man at reflekterer og sætte ord på. Der er fokus på, at mestre noget, og få anerkendelse fra andre medlemmer, underviseren og via udstillinger. Det færdige produkt vægtes højt og det er fedt at have original kunst med hjem til væggen. Fodboldhold Overordnede mål Målet er fysisk træning, at give medlemmerne en spilforståelse, at være en del af et hold og socialt samvær. Metode Vi spiller træningskampe og tager til fodboldstævner både på Sjælland og i Jylland. Der er stort fokus på det sociale samvær og på at give medlemmerne en oplevelse af at de udgør en betydningsfuld del af holdet.

17 17 Dansk teater og biograf kultur Overordnede mål Målet er at udvide medlemmernes verden og bidrage til deres generelle dannelse ved at give dem mulighed for at komme tættere på det offentlige kulturliv. At give medlemmer, med interesse for hvad der foregår på den danske teater scene og hvad der er oppe i tiden af gode danske biograffilm, mulighed for oplevelser. Metode Der sammensættes et varieret årsprogram som dækker det, der er oppe i tiden. Vi prøver at programlægge, så vi også kommer ud og mærker pulsen i det kulturelle liv i København. Når året er omme skulle alle gerne sidde tilbage med mange gode kulturelle oplevelser, fra såvel den danske scene samt fra det hvide filmlærred. Kreativtværksted Overordnede mål Målet er at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres fantasi og kreative kompetencer gennem arbejde med mange forskellige materialer. Metode Fantasi og det eksperimenterende er i fokus og mulighederne er uendelige. Der bruges forskellige kendte som ukendte materialer og det er her vigtigt at give medlemmerne en forståelse af, at det de fremstiller har værdi og er værdsat. Udstillinger af de færdige værker samt udsmykning af fællesrum er med til at give denne anerkendelse. Musik og samspil Overordnede mål Målet er at samle medlemmer med interesse for musik og samspil. At udvikle den enkeltes musikalske evner, men også at styrke fælles glæde og samvær omkring musik og sang. Metode Medlemmerne får mulighed for at udvikle deres evner til at fungere i et musikalsk fællesskab med fokus på samspil. Der bliver lagt vægt på at skrive egne tekster samt at komponere musik med henblik på udgivelse af en CD Akustisk musikforståelse Overordnede mål Målet er at udvikle medlemmernes akustiske musikforståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i medlemmernes færdigheder og ønsker. Der arbejdes med spilleteknik, det musikalske udtryk og udviklingen af et fælles sprog til at tale om musikken. Metode Enhver form for fælles musikudøvelse forudsætter det, at man lytter til hinanden. Det drejer sig ikke blot om tempo og spille rent, men også om nuancer som klangbalance. Der sættes derfor fokus på musikkens lyde, puls og rytme, melodik og harmonik. Medlemmernes evne til at lytte søges skærpet gennem samtalen om musikken og i udviklingen af et fælles sprog til at tale om musikken for derved at udvikle deres akustiske musikforståelse. PC-café Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til brugen af PC, herunder Internettet og den verden, der gemmer sig på nettet, og herigennem udvikle en større forståelse for omverdenen. At lære medlemmerne at kommunikere via nettet (mails, hjemmesider m.m.).

18 18 Metode At opmuntre det enkelte medlem til en rejse rundt i Internettets forunderlige verden og få en viden om, hvad man kan finde og bruge denne verden til. Give medlemmerne mulighed for at lære at skrive på PC og bruge den som spillemaskine. Det danske landkøkken Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til det danske landkøkken og skabe en glæde ved at tilberede egen mad. Metode Der skabes et hyggeligt rum, hvor danske råvarer og velsmagende mad er omdrejningspunktet. Medlemmerne deltager aktivt med at lave maden og dialogen om det danske landkøkken, råvarer og glæden ved at lave mad er i centrum. Kogekunst i naturen Overordnede mål På dette hold er målet, at medlemmerne for et indblik i at naturen er et skattekammer for lækker mad og vi tilbereder maden ude i naturen. Igennem aktiviteten søges det endvidere at udvikle medlemmernes evne til at samarbejde og give dem oplevelser som øger deres selvtillid. Metode Vi finder og fanger forskellige råvarer i naturen, så som fisk og krydderurter. Bagefter tilbereder vi maden på bål. Medlemmerne deltager aktivt med at finde og lave maden. At samarbejde omkring dette er i centrum. Glæden ved fx selv at have fanget egen aftensmad og efterfølgende kunne spise det, bidrager til at give medlemmerne oplevelsen af selv at kunne. Mad fra hele verden Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til madkulturen i andre lande og udvikle deres sociale færdigheder. Metode Der skabes et hyggeligt rum, hvor måltidet er i fokus. Medlemmerne bliver præsenteret for madoplevelser de ikke er bekendt med og derigennem skærpe deres nysgerrighed og mod på fremmedartet mad. De deltager aktivt med at lave maden. Via nye og spændende smagsoplevelser udvikles både duft og smagssanserne. Dialog om madoplevelsen og de nære ting er vigtig denne aften. Syhold + Det kreative syhold Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at sy. Igennem aktiviteten søges endvidere at styrke medlemmernes kompetencer og deres sociale færdigheder. Forskellen mellem syholdet og det kreative syhold er, at sværhedsgraden er større på det sidstnævnte. Metode Der tages udgangspunkt i medlemmernes idéer og formåen på syholdet. Der kreeres alt fra grydelapper, buksedragter til festkjoler. De støttes i deres kreative proces fra idé til færdige produkt. Fokus er på såvel processen som på det endelige produkt. Der ydes hjælp til selvhjælp, for derigennem at give medlemmerne en oplevelse af "at kunne selv". Hyggesnak og udveksling af meninger vægtes højt, for at give dem en oplevelse af fællesskab med deres medkursister.

19 19 Lær at bage kager Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at bage lækre kager og udvikle deres sociale færdigheder i samværet omkring kagebagning. Metode Bagning af lækre kager er i centrum på dette hold. Medlemmerne er med til at bestemme hvilke kager der skal bages. De deltager i hele processen fra valg af kager, til tilberedning og oprydning i den udstrækning deres handicap tillader det. Der søges at skabe et trygt rum, hvor dialog og opmuntring til at styrke medlemmernes funktionsniveau og sociale kompetencer er i fokus. Læderhold Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at arbejde og skabe forskellige ting med læder. Sekundært arbejdes der på at støtte medlemmerne i deres sociale kompetencer. Metode På læderholdet laver vi alt fra pengepunge, bælter og tasker mv. Det er lysten der driver værket, og medlemmerne vælger derfor selv hvad de vil lave og støttes i processen fra idé til færdigt produkt. Mens vi arbejder, bliver der hyggesnakket og delt erfaringer om de nære ting som venskaber og kæresteforhold mv.. Kulturlivet i København Overordnede mål Målet er at give medlemmerne viden om og oplevelser i det københavnske kulturliv. Medlemmerne får derved en øget bevidsthed om kulturlivet og her igennem om sig selv og det samfund de lever i. Metode Der sættes fokus på et bredt udsnit af kulturlivet i København. Medlemmerne er selv med til at planlægge aktiviteterne. Vi tager i biografen, teatret, på udstillinger og museum, café besøg og til koncerter (klassisk, rock og pop musik). Igennem dialog om oplevelserne, skabes et socialt og kulturelt fællesskab. Kropsbevidsthed og brug af vægte Overordnede mål Målet er at styrke medlemmernes kropsbevidsthed gennem motion. Vi tager i fitness center og arbejder der bevidst med deres kropsbevidsthed. Metode I fitness centret arbejder vi med vægte og konditionstræning. Fokus er på, at det enkelte medlem skal lære sin egen krop og dens funktionsmåde at kende. At få en opmærksomhed på sin krop som ens egen, og erfare at det er muligt at nå længere kropsligt end man har gjort før. Det vægtes, at der skabes en tryg atmosfære og at øvelserne bliver tilpasset den enkelte, så træningen bidrager til at skabe succesoplevelser og at det opleves som sjovt at træne og lære sin krop at kende. Leg med kugler og kegler Overordnede mål Målet er at medlemmerne finder glæde ved at deltage i fysisk aktivitet og herved får en større kropslig forståelse og hermed en større bevidsthed om sig selv. At medlemmerne lære, at tackle så vel at vinde og tabe, samt får afprøvet utraditionelle konkurrenceformer i socialt samvær med andre. Metode Der arbejdes hen mod at medlemmerne får afprøvet div. sportsgrene, såvel

20 20 holdsport som individuelle aktiviteter. Aktiviteterne bliver tilpasset medlemmernes funktionsniveau. Ridning Overordnede mål Målet er at tilbyde medlemmerne en sund træningsform, og et godt socialt samvær med dyr og mennesker samt udvikle og øge deres sensibilitet og kropsbevidsthed. Metode Fornøjelsen og udbyttet ved at være sammen med hestene og andre mennesker er i centrum for dette hold. Ridning er til glæde for mange mennesker hvad enten man er rask, syg eller har forskellige handicap som vores medlemmer har. For de bevægelseshæmmede kan ridningen fx give dem en følelse af at være fuldt mobil for en stund, hvilket kan være ubeskriveligt glædefuldt. Livsglæden er derfor særdeles nærværende på dette hold. Udviklingen af medlemmernes sensibilitet og kropsbevidsthed opnås gennem ridningens fysiske effekt. Den fysiske effekt er blandt andet forbedret motorik, koordination og balance, styrkelse og aktivering af muskelstyrke. Silketryk Overordnede mål Målet er at lære medlemmerne at lave silketryk. Metode Medlemmerne laver deres egne silketørklæder. Vi arbejder med motiver og farver på dette hold. Der tages udgangspunkt i medlemmernes ønsker og formåen. Der søges at skabe et trygt rum, hvor medlemmerne kan eksperimentere og opleve personlige sejre i processen med at kreerer silketørklæderne. Disko- og hyggeaften Overordnede mål Målet er at styrke medlemmernes sociale netværk og mulighed for at more sig, ved at give dem samme mulighed, som andre ikke handicappede har, for at gå i byen og feste. Metode Der afholdes diskotek i fællesrummet med D.J. Medlemmerne kan her gribe mikrofonen og være forsangere. Der danses på livet løs, med og uden kørestol og for dem der er til mere stille hygge er T.V.-krogen et yndet sted. Medlemmerne støttes i at skabe sociale relationer, kæresteforhold mv. Hen over året holdes fester med forskellige temaer, der relaterer sig til årets traditioner og begivenheder. Endvidere kommer der forskellige bands og spiller et par gange om året, så medlemmerne har mulighed for at opleve og danse til live musik. Lær at sminke dig selv og andre Overordnede mål Målet er at skabe et "pigeunivers" hvor vi hygger, taler om "pigeting", drenge og lærer at bruge makeup. Metode Der søges at skabe en tryg og hyggelig stemning, hvor medlemmerne får mulighed for at eksperimentere og øve sig med at bruge makeup. Medlemmerne støttes i deres ønske om at "gøre sig lækker" til fredagsfesten. Endvidere er det et rum hvor der er mulighed for at tale om hvad det vil sige at have en kæreste, hvordan man siger fra overfor kæresten hvis der er noget man ikke har lyst til mv..

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere