Ugeskrift for Læger. Vold mod læger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeskrift for Læger. Vold mod læger"

Transkript

1 Ugeskrift for Læger Vold mod læger Rapport Epinion Capacent 3. august 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent Baggrund Indledning Frekvenser Krydstabuleringer Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med arbejdssted Undersøgelsens metode...22 Side 2 ud af 22

3 1 Kort om Epinion Capacent Epinion Capacent gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Vores adresse. Epinion Capacent København Tuborg Parkvej 8, 1. sal Dk-2900 Hellerup Dir Fax Mail. Epinion Capacent Århus Søndergade 1A, 1., 3., 4. & 5. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. Side 3 ud af 22

4 2 Baggrund 2.1 Indledning Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 285 gennemførte interview med Ugeskrift for Lægers panel. De enkelte afsnit indeholder en række tabeller med undersøgelsens resultater. Læseren bedes studere tabellerne nærmere med henblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offentliggørelse i forbindelse med den hensigt med undersøgelsen, Ugeskrift for Læger har haft. Epinion Capacent står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Ugeskrift for Læger ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Denne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerende. Hvis Ugeskrift for Læger ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater, står Epinion Capacent naturligvis til rådighed. Tabellerne viser resultaterne som procenttal. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion Capacent for Ugeskrift for Læger Side 4 ud af 22

5 3 Frekvenser Tabel 1: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Procentandel Ingen 1-2 gange 3-5 gange 86 % (245) 13 % (36) 1 % (4) (285) Tabel 2: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Procentandel Mere Mindre Det samme Ved ikke 14 % (40) 18 % (52) 55 % (156) 13 % (37) (285) Side 5 ud af 22

6 Tabel 3: Hvis du været udsat for vold, så giv gerne et eller flere eksempler. "(Første spørgsmål er besvaret under forståelsen, at vold også er trussel om vold/ psykisk vold). Spark. Forsøg på slag Trusler om fysisk vold" "1. (Ca 9 år siden) En alkoholiker forvilder sig ind på et kirurgisk sengeafsnit, da jeg beder ham forlade afsnittet slår han ud, rammer mig på armen. 2. (ca 3/4 år siden) En socialt presset ca 40 årig kører sig selv op i konsultationen, jeg fornemmer ha "1. En pt. blev meget vred og udskældende, højtråbende. Sparkede et bord efter mig, jeg blev heldigivs ikke ramt. Bagefter var jeg meget påvirket af hændelsen, havde virkelig følt mig truet, eftersom samme pt tidl. havde udtrykt at han ville slå en læge "1. narkomaner 2. alkoholiserede personer 3. psykotiske personer" "1.Tilkades på skadestuen,hvor en pt kommer ind og har ventet forlænge i venteværelset.pt bliver aggressiv over at jeg ikke vil fortage en rtg undersøgelse,og beder om en anden læge,da jeg ikke mener det er nødvendig truer pt mig.jeg når lige at vende mig "Blev slået i ansigtet af kvinde af anden etnisk herkomst. Hun blev straks bortvist fra klinikken. Politiet orienteret, men fandt ikke grundlag for at gøre noget!!! Efterfølgende rejste kvinden klagesag ved Patientklagenævnet, men det blev undersægt og f "blev sparket bagfra" "blevet bidt" "Dement patient slår ud og rammer i ansigtet, så mine briller slår hårdt mod næsen og ryger hen ad gulvet." "demente eller psykisk ustabile patienter. Alkoholiserede og narkotiserede patienter" "Dte drejer sig mest om trusler, men jeg har også oplevet at pt. har sparket eller slået ud efter mig" "Forsøg på at gribe fat i undertegnede. Verbale trusler." "Fulde mænd i skadestuen. Demente mænd på psyk. Psykotisk pt. på psyk. Delirøse ptt. på somatisk afd." "Har svært ved, men det er ikke fysisk, er mere om attester, evt retssager hvor pt, forventer en attest til fordel for sig selv, som jeg ikke kan lave." "i forbindelse med oplysning om kræftdiagnose, reagerer pt. s" ægtefælle aggresivt og truende, naturligvis i afmagt og frustration." "Jeg har én gang været udsat for truende affærd fra psykotisk ung mand. Var dog ikke alene sammen med ham." "Jeg har ikke været udsat for fysisk vold. Men derimod fået verbale voldstrusler, vredesudbrud, blevet kaldt for alt muligt ubehageligt. Så ubehageligt at jeg har haft kontakt til embedslægen, som han udtalte, at det måtte jeg bare springe hen over episod "krævende misbrugspt. Slog ud efter mig da jeg bad ham forlade klinikken. Han blev smidt ud. Efterfølgende frasagt klinikken." "Mere i form at truende adfærd, da jeg ikke ville skrive den ønskede medicin. Meget ubehageligt." Side 6 ud af 22

7 "nej Er på børneafd, så der er tiltider tale om voldsomme verbale udfald fra stressede forældre" "Overfaldet på nattevagt af påvirket person" "Patient der truer med at vile skyde mig. Er ikke i tvivl om at truslen er velment." "patienten havde truende affærd og kom med flere trusler samt forsøgte at spærre vejen ud af stuen. Patienten nåede ikke at udøve fysisk vold, idet det lykkedes mig at løbe forbi patienten tilsidst" "Patienten kom farende henimod mig med knyttede hænder" "pt med psykiatrisk anamnese og kendt hjernetumor, der havde gennemgået craniektomi. Skulle have sin aftenmedicin samt noget iv. medicin. Modsatte sig dette og blev sent om aftenen aggresiv. Prøvede at overtale ham til at få sin medicin, og da han var fal "pårørende greb fat i kitlens krave da han blev vred over information" "Rusken i tøj og overarme med hæmatom på overarme. Krafig skubben i brystet, ingen mærker Spytten i ansigtet Slag med flad hånd mod arm, ingen mærker" "Skub på kroppen og verbal vold som højgravid af psykisk syg ifm skadestuearbejde" "Slag og spyt fra demente patienter er ikke udsædvanligt. For flere år siden udsat for alvorlige korporlige trusler fra beruset skadestuepatient. For mange år siden brændt på hånden med cigaretter af psykiatrisk patient under fastholdelse. Flere gange ud "slået ned på lægevagt i 1997" "tidl. misbruger indlagt til genoptræning. Provokeret af tværfaglig konf. beslutn. slog ud efter mig (var gravid i 7 mdr.)" "truende råben mens pt stod over mig, jeg er kun 160 cm, meget agresiv råbende adfærd. for 6 år siden underlægevagt besøg kvælertag om halsen, klemt til, for 10 år siden fik vreddet armene om på rygen." "Truende verbal adfærd, aldrig korporligt." "Truet med pistol af patient (sagde han havde den i tasken) -misbruger, for 2½ år siden Truet fysisk med lommekniv af patient (misbruger) - for 10 år siden " "Trusler og en enkelt gang et slag mod brystkassen" "Ved tvangsindlæggelse af psykotiske patienter i psykiatrisk modtagelse fra somatisk skadestue har de i nogle tilfælde modsat sig indlæggelse på voldsom vis. Det er dog primært gået ud over politibetjente og plejepersonale/portører og jeg har ikke fået sk Side 7 ud af 22

8 Tabel 4: Hvad gjorde du, efter du havde været udsat for vold? Procentandel Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) Side 8 ud af 22

9 Tabel 5: Hvad kan Lægeforeningen efter din mening gøre for at afhjælpe vold mod læger? "- holde fokus på det - hjælpe når der opstår "sager" - synlighed om disse sager - og pressedækning - hjælp til retssager" "-undersøge de tilfælde der er og finde årsagen og gå mod den -ordentlig beskyttelse af yngre læger der står forrest i skst overfor voldelige folk... Jeg er blevet skubbet ind i undersøgelseslokalet i modtagelsen til en patient med en kommentar om at han "? har heldigvis ikke været udsat for det" "1. Afdække problemets omfang og karaktér 2. Herefter stillingtagen til det videre forløb" "1. etablere en database, hvortil man kan indrapportere volds episoder 2. hente opbakning fra politikerne 3. forbedre sanktionerne/øge konsekvenserne overfor voldudøveren" "AFhjælpe at det psykiatriske behandlernet er mangelfuldt udbygget og vedligeholdt. Efterhånden er det meget vanskeligt at få en pt. indlagt akut/ subacut i psykiatrien og ambulante vurderinger er månedsvis forsinkede. Bedre, hurtigere behandling og ba "afholde kurser i "voldshæmmende adfærd" for læger i udsatte specialer" "afholde kurser i konflikthåndtering for både læger og klinikpersonale. Sikre at man altid har mulighed for at arb. hvor der er andet personale i nærheden. " "Afholde kurser" "afholde kursus i konfliktløsning i forhold til patienter." "Aner det ikke, der er jo ingen lydhørhed. Hvis jeg kunne vælge et andet job, gjorde jeg det blandt andet pga. ovenstående, trusler og klagesager" "Angive deres officielle holdning til vold (også psykisk) imod læger igennem medierne. ANsætte en spindoktor til at pleje lægernes image her." "Arbejde for bedre normering så lægerne ikke er så stressede og bedre selv kan forebygge vold" "Arbejde for en styrkelse af det psykiatriske behandlingsområde. Inspirere til indretning af de fysiske arbejdsforhold så lægen har en udvej fysisk og vha. personer i nærheden, som kan gribe ind i tide, hvis situationen er ved at spidse til." "Arbejde på at fjerne sociale problemer fra medicinske problemer." "Bakke yderligere op om etablering af lægehuse med flere læger. Jeg sidder som kvindelig sololæge, det er selvfølgelig ikek rart, hvis man føler sig truet." "Blive ved med at holde kurser i kommunikation. Styrke den professionelle egenfølelse/integritet hos lægen." "Blive ved med at informere og stille rådgivning til rådighed." "Bringe mere fokus på problemet bl.a. ved omtale i medierne ved grovere voldssager." "De der udsættes for vold og/eller som arbejder steder hvor der er stor risiko for at de udsættes for vold, kunne evt undervises i konflikthåndtering." Side 9 ud af 22

10 "Debat skaber åbenhed. Ligesom for eksempel voldtægt, tror jeg at vold kan gøre at offeret føler sig mindreværdig og skyldig/ ansvarlig for overgrebet. Debat og synliggørelse af problemet og ofrene vil nok gøre oplevelsene mindre skamfulde og tabubelagte. "Debatere problemstillingen i medierne. Have en "hotline" til hjælp for den læge, der er involveret i vold fra patientens side." "den kan meddele klart og tydeligt,hvor voldsramte kolleger kan henvende sig, ikke blot til netværket, som nogle har svært ved at bruge, fordi man kender hinanden, og ikke ønsker at exponere sit problem til hvem som helst, men også en central institution "Den offentlige fokus er brugbar. Jeg mener det handler om at sikre ressourcer til systemet, således at frustation over ventetider, faciliteter og nadet ikke bliver udløsende årsag til vold eller trusler." "Der skal måske oplysning og accept til, at det er legalt og helt ok at anmelde patienter for overgreb eller lign - at tavshedspligten ikke gælder den vej.!" "det må kunne accepteres at vi afviser at hjælpe truende voldelige pt,som vi ellers er forpligtede til, eller hvor samfundet har en forventning om at nu kommer "lægen" så løses problemet. evt at sende journalister på "forståelses-kurser"" "Det må undersøgelsen afsløre" "Det tror jeg ikke" "Det ved jeg ikke umiddelbart. Måske tilbyde kommunikationskurser og konfliktløsningskurser mhp. bedre at kunne "forhandle" sig ud af truende situationer, eller undgå at de opstår.." "Det ved jeg ikke" "Diskutere at vold og trusler ikke er acceptablet og at alt skal meldestil politiet." "Er det et problem" "Er ikke udsat for vold fra patienter." "Evt. udbygge kommunikationskursus til at indbefatte håndtering af aggressive patienter." "Foku på problemet. Også i pressen. Markering af det uacceptable." "Fokus på området i sig selv er vel givtig" "Fokusere på problemet internt og offentligt" "foranledige at der er bedre tid til samtale med patienter, samt bidrage til at ventetider på behandling nedsættes. Jeg mener: danmark er et af verdens rigeste land og vi er i fredstid; hvorfor accepterer vi dog de uhyrlige forhold i sundhedsvæsenet, når "formentlig ingenting" "Fortsat arbejde med kommunikationstræning og andre "voldsafrappende" træningsadfærdsøvelser." "Fortsætte informationskampagnen, gøre problemet synligt. Legalisere, at læger søger hjælp." Side 10 ud af 22

11 "Fortælle om volden i pressen. Analysere den vold, der har fundet sted mhp. at vurdere havd der kunne forebygge" "Få det offentlige til at behandle vold mod læger på samme måde som vold mod tjenestemand" "Få myndighederne / politiet til at tage sig af den voldelige person. Lægeforeningen er en rigtig dårlig sagsbehandler" "Gengive eksempler i UfL om emnet, idet jeg selv oplever at "glemme" en episode (=skubbe det til side)" "Genskabe respekten for lægerne - ved at fortælle positive historier som modvægt til pressens oftest negative historier om lægerne. Informere om håndtering af vold, og at vold er uacceptabelt. Overveje forebyggelse og mulige konsekvenser overfor voldsudøv "give kurser i komminikation" "Give lægerne rygstød til at sig ja og nej uden at tvivle på sig selv, at optræde myndigt uden at være bange." "Give mulighed for at vi ikke er allene med potentielt voldelige f.ex. misbrugere, psykisk syge, for mit vedkommende i almen praksis og lægevagt, f.ex. at kunne frasige sygebesøg når mistanken om voldelig patient foreligger." "Give os lov til at slå igen" "Godt netværk" "Gøre det "legalt" at tale om det. Lave anmeldelsespligt." "Gøre det klart at vi ikke er en "7- eleven" butik med døgnåben og stort set frit valg på alle hylder. Forventninger og krav til os kan ikke måles med virkeligheden." "Gøre det klart for offentligheden, at det sker og er uacceptabelt. Man kan gøre opmærksom på, at behandlinger et tilbud - ikke noget man skal påtvinges. Vold medfører ikke hos mig en anden behandling end den, jeg finder korrekt." "Gøre det mere legalt at tale om trusler så holdningen til hvad der er vold ændres. (tarzan-syndrom) Uddanne os bedre til at håndtere konfliktsituationer. Forsøge at tage kontakt til pressen og gøre opmærksom på problemet." "Gøre det mere strafbart. Ligestille vold mod læger med "vold mod embedsmand i funktion"" "Gøre opmærksomt på problemet, arbejde for sikrere forhold i lægevagten, juridisk samme beskyttelse som embedsmænd i funktion" "Gøre opmærsom på at medmindre at folk er psykotiske eller lign, så skal det være fuldstændigt uacceptabelt, da vi prøver at hjælpe mennesker. Læger burde betragtes som tjenestemænd og straffen trusler burde være hård.lægeforeningen burde opfordre alle ti "gøre politisk opmærksom på at mange "offentlige ansatte" udsættes for vold og trusler om samme og på den måde er med til at skaffe en holdning til bedre honorering og dermed bedre tid til type af patienter/mennesker og dermed være med til at reducere kon "har aldrig oplevet det, så det er svært at komme med ideer" "Har ingen ideer." "Have en "backup" eller hotline." Side 11 ud af 22

12 "Have et beredskab mhp psykologisk assitance i givet fald" "have mulighed for indberetning af både fysisk og psykisk vold på lige fod med den proceduren der er på fx psykiatriske institutioner" "Holde kurser om takling af vanskelig ptt" "holde kurser omkring håndtering af aggressive patienter" "holde kurser omvold og om situationer, om samtaler, etc. Når volden er sketb har vi netværket." "Holde kursus i giraf-sprog & adfærd" "hvad er vold? er det også uberettigede klagesager med alt hvad det indebærer? det menr jeg egentligt burde med." "Hvor stort er problemet?" "Information om emnet" "information opfordre til feks at bære alarm i skadestuen. Ikke seiv været udsat for noget, men har observeret at sygeplejerskerne er mere obs på problemet og bedre til at beskytte sig selv." "information" "Information, undervisning, kurser i håndtering af personer i krise" "Information. Ret til at nægte at behandle i almen praksis. Voldelige patienter må henvises til Skadestuen, hvor der er mere personale og dermed mulighed for at beskytte lægen. I de grelleste tilfælde må der anmodes om politibeskyttelse." "Informere læger om, hvorledes man undgår konfrontatoriske situationer, der kan udløse vold." "Informere offentligheden om at vi er almindelige mennesker. Jeg tror ikke der er meget at gøre forebyggende, men sørg for at når skaden er ket at lægen er ordentligt dækket." "ingen forslag" "ingen holdning" "ingen ting, udovver at undlade overflødige spørgeskemaundersøgelser" "Ingen umiddelbare forslag. Men mere tid til den enkelte patient og evt. hjælp til solopraksis til at kunne fusionere med andre solopraksis." "Insisterer på benhård konsekvens fra det blødsødne "retsvæsens" side over for disse primitive proletarer" "Intet for den enkelte læge Deltage i almindelig Kampagne mod vold" "intet" "Intet" Side 12 ud af 22

13 "Især sikre vagtlæger mod at arbejde alene uden hjælpepersonale." "italesættelse, kursustilbud om hvordan man mindsker aggressioner og håndterer aggrsive patienter." "ja, opfordre ledere på afdelinger og hospitalsledere at støtte op om sagerne og de indvolverede (personalet)!!!. Og have klare regler for hvad der skal gøre i en sag og overfor den der udøver vold." "Jamen - jeg tror ikke I kan gøre noget! Jeg var udsat for vold for ca 15 år siden, men voldsfamiliens sagfører var langt dygtigere end anklagers, jeg var rubriceret som vidne, fik end ikke mulighed for at kende voldsmandens forklaringer, kunne derfor ik "Jeg er praktiserende læge. Det ville være fint, hvis vi kunne få lettet adgangen til at fraskrive os en tilmeldt patient. Så vi ikke skal søge om det, men blot kan meddele det - selvfølgelig med en konkret begrundelse." "Jeg har ikke forslag, da jeg personligt ikke oplever det som et problem" "jeg har ingen konkrete forslag " "Jeg mener reglerne er gode nok men vi skal bare være bedre til at bruge dem - at vide at der er der og hvad de siger. Vi skal som læger nok også være mere påpasselige til ikke at sætte os i en potentile farlig situation uden dag at forsigtigheden/ et ev "Jeg tror at et bedre image for læger kunne være med til at mindske vold. Det er ligesom om forholdet læge patient er blevet et service forhold. Patienten kræver en ydelse og lægen skal leve op til de krav som patienten forestiller sig. Jeg synes det er e "jeg tror ikke det er lægeforeningen, men de enkelte afdelinger, der skal gøre noget ved det. Ex. opkvalificere personalet og lægerne vha. kurser" "Jeg tror vi altid vil kunne komme ud for truende situationer, det vigtigste er vel at forudse muligheden" "kan lægeforeningen ændre den tiltagende vold i samfundet????" "Konflikthåndteringskurser kunne være en mulighed, da det oftest er i stressede situationer volden opsstår. Derudover er opmærksomhed på emnet en væsentlig ting" "Konflikthåndteringskurser, skabe fokus om arbejdsforhold" "Konfliktløsningskurser Aftaler med Sygesikringen med regler" "Krav til opbygning af fx. skadestuer (med mulighed for udgang 2 steder). Indføre ret for læger til at nægte at tilse voldelige patienter. " "kræve politiledsagelse ved fremtidige konsultationer" "Kurser i håndtering af ovenstående problem. Gøre opmærksom på problemet." "Kurser i konfiktløsning." "kurser i konfliktløsning" "kurser i selvforsvar, konflikt løsning" Side 13 ud af 22

14 "Kurser med emnet vold. vigtigstt af alt skal der indgå øvelser - cases" "Kurster i konflikthåntering" "Kursusvirksomhed i kommunikation." "Lave kampagner i dagspressen. Hvis man udsættes for vold, skal der samme regler som hvis der udøves mod tjenestemand i funktion. Jeg tror det vil øge retssikkerheden for standen." "Lave kurser om konflikt-og voldshåndtering, udsende håndbog om emnet Mvh Kurt ML" "Lave kursus i patienthåndtering og tackling af problempatienter." "Lægeforeningen kan først og fremmest belyse og dokumentere problemet. Lægeforeningen kan tage initiativ til og kræve, at der skal foretages indberetning af enhver form for trusler og voldelige hændelser. Det gælder også verbal vold, f.eks hændelser hvor "Lægerne skal klædes bedre på i forhold til at takle situationer hvor der kan opstå vold." "lære os at håndtere egne grænser, hvilke patienter må afvises" "Meddele samfundet at den slags patienter kan kun blive behandlet på politistationer bemandet med embedslæger." "Medvirke i/til en generel kampagne mod vold generelt og mod vold mod alle grupper af offentligt ansatte. Medvirke til en generel øgning af respekten for love som redskaber til at - skaffe flest mulige mennesker de bedst mulige levevilkår, - sikre flest "Medvirke til at øge lægers omdømme og status." "Meget lidt" "Melde ud i medierne om hændelserne - skabe dialog Samle hændelserne - foretage analyse - udfra dette at drage læring - informere praksis og andet sundhedspersonale" "Mere målrettet pædagogik/undervisning, og måske skulle lægerne udstyres med en overfaldsalarm" "mere oplysning" "mulighed/hjælp for kontakt når man er blevet true" "Måske prøve at give læger, i al almindelighed, et bedre omdømme i befolkningen." "nedsætte skole karakterkravene for at komme ind på lægestudiet: Fremme at de kommende læger har haft tid til at færdes ude i samfundet og lært alle mulige mennesker at kende: f.x. dyrket sport med unge fra alle mulige fra forskellige samfundslag / k "netværk, hvor læger kan henvende sig hvis de føler sig truede, for at hindre gentagelse og hvor de kan få supervision. " "Offentlige awareness kampagner Påvirkning af politikere / dømmende instanser" "Oplyse borgerne om konsekvenserne (straffelov etc.)" Side 14 ud af 22

15 "Oplyse om det...dog er det ofte udsatte grupper som også er ofte psykisk syge der er voldelige...så det er jo svært at gøre noget" "oplyse om lægers rettigheder i forhold til patienter istedet for at oplyse om patienters rettigheder i forhold til læger" "oplysning-vejledning om forebyggende adfærd" "Oplysning til borgerne om at det IKKE er bliver tolereret! og at det er strafbart, der er grænser for hvad man skal finde sig i." "oplysningskampagne overfor offenbtligheden Støtte til anmeldelse af voldstilfælde Reklamere og gentage lægeforeningens kursus i konflikthåndtering - som jeg deltog i for ca 3 år siden - fremragende kursus, der burde tilbydes alle nye medlemmer - evt grat "Oplysningskampagner, i offentlige medier om det uheldige og ulovlige i overfald på tjenestemnd i funktion." "oprette kurser i behandling af kritiske situationer - det handler jo ofte om kommunikationsproblemer." "Overfaldsalarmer, gerne på kalderen, så man ikke får endnu mere i kittellommerne. Specielt vigtigt på små sygehuse, hvor man ofte er alene med patienterne." "overføre voldelige og/eller potient voldelige pt til offentlig system" "Politisk kæmpe for at gøre opmærksom på problemet og i hvilke situationer volden opstår, så politikkerne kan reagerer" "Presse på politisk for at få gennemført straf svarende til vold mod tjenestemand i funktion. Jeg er villig til at strejke en måned i den anledning." "Psykologhjælp Hurtig frakendelse af patienten Påvirke politikerne til øgning af strammerammer for vold" "Pædagogiske - psykologiske kurser. Ansætte body guards" "På hvilken måde?" "Påvirke lægers egen indstilling og bekæmpe Tarzan indstilling. Øge sikkerhedskrav." "registrere og analysere de tilfælde af vold der forekommer" "Samle dokumentation, og påvirke politikere til at vold i mod os er på niveau med "embedsmand i funktion" mht strafudmåling" "Sikre at alle i udsatte specialer får relevant uddannelse i forebyggelse (som det praktiseres i psykiatrien, men gerne mere omfattende) Sikre at ingen lægelig arbejdsplads accepterer vold som en del af dagligdagen, men altid tager enhver voldelig hændels "Sikre efteruddannelse om emnet" "Sikre et godt beredskab for at følge op - både for lægen og eventuelt dennes familie. Måske kunne dette ske som del af en særlig sundhedsforsikringspakke, som kan ydes til læger og dennes familie. Jeg har ikke personligt noget behov for forebyggende til "Styrke lægernes ledelsesmæssig kompetence" "synliggørelse og oplysning støtte til ramte kolleger kontakt til myndigheder omkr. særligt udsatte områder" Side 15 ud af 22

16 "Sætte fokus på de områder,hvor det er mest udbredt. Det e i skadestue og i psykiatrien." "Sätte fokus på det med oplysningskampagne" "sætte fokus på problemet" "Sørge for adgang til alarmsystem fx i lægevagten. Kurser i håndtering af vanskelige situationer og i selvforsvarsteknikker" "Sørge for at vi får status som "embedsmand" i funktion, så vold straffes hårdere." "Sørge for at vi kan udføre vores arbejde under passende forhold - læs: med tilstrækkelig tid til hver pt." "Team af kollegaer man kan henvende sig til om dette specifikke problem. Generelt mener jeg at man bør have et tilbud til sundhedspersonale om hjælp i sådanne sager eller hvis man bliver syg som ikke er i det offentlige system da det ofte er kollegaer man "Tilbyde hjælp til de ramte. Arbejde for oplysning om problemet." "Tilbyde kurser i, hvordan man undgår at komme i situationer, der medfører vold" "Tilbyde kurser omhandlende konflikthåndtering :- mediator kurser - konfliktnedtrappende kommunikation etc." "Tilbyde læger under uddannelse og efteruddannelse et kursus i at tage hånd om tilspidsede patientsituationer." "tilbyde professionel konfliktløsnings kurser" "tja, det er ikke noget enkelt spørgsmål. men jeg har selv været meget glad for at lære "Girafsprog", nonviolent communication, af Marshall B Rosenberg." "Uddanne lægerne bedre til at tackle truende patienter" "uddannelse af sundhedspersoner i forebyggelse" "Uddannelse i aflæsning af adfærd, samt tackling heraf Psykologi" "Uddannelse i at håndtere konfliktsituationer og måske også undgå at de opstår. " "Umiddelbart ikke noget" "umidelbart intet, man må væere sin egen vogter og undgå problemerne" "Undervise i profylaktiske tiltag - og yde hjælp ( psykolog ) ved vold." "Undervisning i "konflikthåndtering" - jo yngre og mere uerfaren læge, jo højere risiko for vold/trusler, - tror jeg. Desuden er nogle specialer mere udsatte, - psykiatri, skadestue." "Undervisning i håndtering af agressive pt. samt i forebygende foranstaltninger." "ved ikke" Side 16 ud af 22

17 "Ved ikke" "Ved ikke, informere, presse mv." "Ved ikke. Få bedre læger, således lægernes autoritet kommer op på samme niveau som tidligere. Lære lægerne at styre konfliksituationer." "Ved ikke." "Vedblive at markere at det ikke er acceptabelt, og skal have konsekvenser for gerningsmændene." "vejledning og rådgivning både før og efter tilfældende" "vi burde have samme status som tjeneste mand i funktion" "Virkelig få journalisterne ttil at være så negativ overfor sunhedsvæsenet. Så de forstår at positiv kritik er meget bedre end den vanvittige omtale af enkelttilfælde. o.s.v" "Vold opstår ofte når der ikke er tillid og respekt mellem involverede. Ærlighed og respekt og lægens egen selvtillid forhindrer vold." Hellere sige " Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne undersøge det" end kaste sig ud i lange forsøg på bedrevidenhed." "Være med til at fremme følgende: At der på sygehusene er personale nok til at gå med lægen til stuegang, journaloptagelse, i skadestuen m.m. så tror jeg risikoen mindskes betydeligt for risikoen for vold. Tilgængelige mandlige portører eller vagt som ka "Yde nødvendig støtte når skaden er sket. Jeg tror ikke Lægeforeningen kan gøre noget specifikt for at forebygge de enkelte sager, men kurser for læger omkring konkliktløsning/hvad der kan tale folk til ro er en mulighed" "øvelser/gennemgang af/artikler om (fx m professionelles/psykiateres udsagn om) hvordan man kan tackle kritiske situationer er i mine øjne en god metode til at søge at minimere episoder med vold. Oplysning! "Hotline"/debatforum/"site" hvor folk kan henven "å det gjort klart at vold mod læger skal opfattes og straffes som vold mod tjenestemand." "åbenhed og oplysning." "åbenhed+ kurser i afværgning." Tabel 6: Køn Procentandel Mand Kvinde 65 % (184) 35 % (101) (285) Side 17 ud af 22

18 Tabel 7: Hvor arbejder du? Procentandel I almen praksis På et hospital Andet 54 % (153) 37 % (106) 9 % (26) (285) Side 18 ud af 22

19 4 Krydstabuleringer 4.1 Krydstabuleringer med køn Tabel 8: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Mand Kvinde Ingen 1-2 gange 3-5 gange 86 % (159) 12 % (22) 2 % (3) (184) 85 % (86) 14 % (14) 1 % (1) (101) 86 % (245) 13 % (36) 1 % (4) (285) Tabel 9: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Mand Kvinde Mere Mindre 15 % (27) 15 % (28) 13 % (13) 24 % (24) 14 % (40) 18 % (52) Det samme Ved ikke 59 % (109) 11 % (20) 47 % (47) 17 % (17) 55 % (156) 13 % (37) (184) (101) (285) Side 19 ud af 22

20 Tabel 10: Hvad gjorde du efter du havde været udsat for vold? Mand Kvinde Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet 24 % (6) 40 % (10) 28 % (7) 8 % (2) (25) 7 % (1) 60 % (9) 7 % (1) 27 % (4) (15) 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) 4.2 Krydstabuleringer med arbejdssted Tabel 11: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Ingen I almen praksis 88 % (134) På et hospital 82 % (87) Andet 92 % (24) 86 % (245) 1-2 gange 3-5 gange 12 % (18) 1 % (1) 15 % (16) 3 % (3) 8 % (2) 0 % (0) 13 % (36) 1 % (4) (153) (106) (26) (285) Tabel 12: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Mere Mindre Det samme Ved ikke I almen praksis 16 % (24) 14 % (22) 59 % (91) 10 % (16) (153) På et hospital 11 % (12) 24 % (25) 49 % (52) 16 % (17) (106) Andet 15 % (4) 19 % (5) 50 % (13) 15 % (4) (26) 14 % (40) 18 % (52) 55 % (156) 13 % (37) (285) Side 20 ud af 22

21 Tabel 13: Hvad gjorde du efter du havde været udsat for vold? Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet I almen praksis 11 % (2) 47 % (9) 32 % (6) 11 % (2) (19) På et hospital 21 % (4) 47 % (9) 11 % (2) 21 % (4) (19) Andet 50 % (1) 50 % (1) 0 % (0) 0 % (0) (2) 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) Side 21 ud af 22

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer er helt afgørende

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere