Ugeskrift for Læger. Vold mod læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeskrift for Læger. Vold mod læger"

Transkript

1 Ugeskrift for Læger Vold mod læger Rapport Epinion Capacent 3. august 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent Baggrund Indledning Frekvenser Krydstabuleringer Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med arbejdssted Undersøgelsens metode...22 Side 2 ud af 22

3 1 Kort om Epinion Capacent Epinion Capacent gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Vores adresse. Epinion Capacent København Tuborg Parkvej 8, 1. sal Dk-2900 Hellerup Dir Fax Mail. Epinion Capacent Århus Søndergade 1A, 1., 3., 4. & 5. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. Side 3 ud af 22

4 2 Baggrund 2.1 Indledning Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 285 gennemførte interview med Ugeskrift for Lægers panel. De enkelte afsnit indeholder en række tabeller med undersøgelsens resultater. Læseren bedes studere tabellerne nærmere med henblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offentliggørelse i forbindelse med den hensigt med undersøgelsen, Ugeskrift for Læger har haft. Epinion Capacent står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Ugeskrift for Læger ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Denne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerende. Hvis Ugeskrift for Læger ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater, står Epinion Capacent naturligvis til rådighed. Tabellerne viser resultaterne som procenttal. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion Capacent for Ugeskrift for Læger Side 4 ud af 22

5 3 Frekvenser Tabel 1: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Procentandel Ingen 1-2 gange 3-5 gange 86 % (245) 13 % (36) 1 % (4) (285) Tabel 2: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Procentandel Mere Mindre Det samme Ved ikke 14 % (40) 18 % (52) 55 % (156) 13 % (37) (285) Side 5 ud af 22

6 Tabel 3: Hvis du været udsat for vold, så giv gerne et eller flere eksempler. "(Første spørgsmål er besvaret under forståelsen, at vold også er trussel om vold/ psykisk vold). Spark. Forsøg på slag Trusler om fysisk vold" "1. (Ca 9 år siden) En alkoholiker forvilder sig ind på et kirurgisk sengeafsnit, da jeg beder ham forlade afsnittet slår han ud, rammer mig på armen. 2. (ca 3/4 år siden) En socialt presset ca 40 årig kører sig selv op i konsultationen, jeg fornemmer ha "1. En pt. blev meget vred og udskældende, højtråbende. Sparkede et bord efter mig, jeg blev heldigivs ikke ramt. Bagefter var jeg meget påvirket af hændelsen, havde virkelig følt mig truet, eftersom samme pt tidl. havde udtrykt at han ville slå en læge "1. narkomaner 2. alkoholiserede personer 3. psykotiske personer" "1.Tilkades på skadestuen,hvor en pt kommer ind og har ventet forlænge i venteværelset.pt bliver aggressiv over at jeg ikke vil fortage en rtg undersøgelse,og beder om en anden læge,da jeg ikke mener det er nødvendig truer pt mig.jeg når lige at vende mig "Blev slået i ansigtet af kvinde af anden etnisk herkomst. Hun blev straks bortvist fra klinikken. Politiet orienteret, men fandt ikke grundlag for at gøre noget!!! Efterfølgende rejste kvinden klagesag ved Patientklagenævnet, men det blev undersægt og f "blev sparket bagfra" "blevet bidt" "Dement patient slår ud og rammer i ansigtet, så mine briller slår hårdt mod næsen og ryger hen ad gulvet." "demente eller psykisk ustabile patienter. Alkoholiserede og narkotiserede patienter" "Dte drejer sig mest om trusler, men jeg har også oplevet at pt. har sparket eller slået ud efter mig" "Forsøg på at gribe fat i undertegnede. Verbale trusler." "Fulde mænd i skadestuen. Demente mænd på psyk. Psykotisk pt. på psyk. Delirøse ptt. på somatisk afd." "Har svært ved, men det er ikke fysisk, er mere om attester, evt retssager hvor pt, forventer en attest til fordel for sig selv, som jeg ikke kan lave." "i forbindelse med oplysning om kræftdiagnose, reagerer pt. s" ægtefælle aggresivt og truende, naturligvis i afmagt og frustration." "Jeg har én gang været udsat for truende affærd fra psykotisk ung mand. Var dog ikke alene sammen med ham." "Jeg har ikke været udsat for fysisk vold. Men derimod fået verbale voldstrusler, vredesudbrud, blevet kaldt for alt muligt ubehageligt. Så ubehageligt at jeg har haft kontakt til embedslægen, som han udtalte, at det måtte jeg bare springe hen over episod "krævende misbrugspt. Slog ud efter mig da jeg bad ham forlade klinikken. Han blev smidt ud. Efterfølgende frasagt klinikken." "Mere i form at truende adfærd, da jeg ikke ville skrive den ønskede medicin. Meget ubehageligt." Side 6 ud af 22

7 "nej Er på børneafd, så der er tiltider tale om voldsomme verbale udfald fra stressede forældre" "Overfaldet på nattevagt af påvirket person" "Patient der truer med at vile skyde mig. Er ikke i tvivl om at truslen er velment." "patienten havde truende affærd og kom med flere trusler samt forsøgte at spærre vejen ud af stuen. Patienten nåede ikke at udøve fysisk vold, idet det lykkedes mig at løbe forbi patienten tilsidst" "Patienten kom farende henimod mig med knyttede hænder" "pt med psykiatrisk anamnese og kendt hjernetumor, der havde gennemgået craniektomi. Skulle have sin aftenmedicin samt noget iv. medicin. Modsatte sig dette og blev sent om aftenen aggresiv. Prøvede at overtale ham til at få sin medicin, og da han var fal "pårørende greb fat i kitlens krave da han blev vred over information" "Rusken i tøj og overarme med hæmatom på overarme. Krafig skubben i brystet, ingen mærker Spytten i ansigtet Slag med flad hånd mod arm, ingen mærker" "Skub på kroppen og verbal vold som højgravid af psykisk syg ifm skadestuearbejde" "Slag og spyt fra demente patienter er ikke udsædvanligt. For flere år siden udsat for alvorlige korporlige trusler fra beruset skadestuepatient. For mange år siden brændt på hånden med cigaretter af psykiatrisk patient under fastholdelse. Flere gange ud "slået ned på lægevagt i 1997" "tidl. misbruger indlagt til genoptræning. Provokeret af tværfaglig konf. beslutn. slog ud efter mig (var gravid i 7 mdr.)" "truende råben mens pt stod over mig, jeg er kun 160 cm, meget agresiv råbende adfærd. for 6 år siden underlægevagt besøg kvælertag om halsen, klemt til, for 10 år siden fik vreddet armene om på rygen." "Truende verbal adfærd, aldrig korporligt." "Truet med pistol af patient (sagde han havde den i tasken) -misbruger, for 2½ år siden Truet fysisk med lommekniv af patient (misbruger) - for 10 år siden " "Trusler og en enkelt gang et slag mod brystkassen" "Ved tvangsindlæggelse af psykotiske patienter i psykiatrisk modtagelse fra somatisk skadestue har de i nogle tilfælde modsat sig indlæggelse på voldsom vis. Det er dog primært gået ud over politibetjente og plejepersonale/portører og jeg har ikke fået sk Side 7 ud af 22

8 Tabel 4: Hvad gjorde du, efter du havde været udsat for vold? Procentandel Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) Side 8 ud af 22

9 Tabel 5: Hvad kan Lægeforeningen efter din mening gøre for at afhjælpe vold mod læger? "- holde fokus på det - hjælpe når der opstår "sager" - synlighed om disse sager - og pressedækning - hjælp til retssager" "-undersøge de tilfælde der er og finde årsagen og gå mod den -ordentlig beskyttelse af yngre læger der står forrest i skst overfor voldelige folk... Jeg er blevet skubbet ind i undersøgelseslokalet i modtagelsen til en patient med en kommentar om at han "? har heldigvis ikke været udsat for det" "1. Afdække problemets omfang og karaktér 2. Herefter stillingtagen til det videre forløb" "1. etablere en database, hvortil man kan indrapportere volds episoder 2. hente opbakning fra politikerne 3. forbedre sanktionerne/øge konsekvenserne overfor voldudøveren" "AFhjælpe at det psykiatriske behandlernet er mangelfuldt udbygget og vedligeholdt. Efterhånden er det meget vanskeligt at få en pt. indlagt akut/ subacut i psykiatrien og ambulante vurderinger er månedsvis forsinkede. Bedre, hurtigere behandling og ba "afholde kurser i "voldshæmmende adfærd" for læger i udsatte specialer" "afholde kurser i konflikthåndtering for både læger og klinikpersonale. Sikre at man altid har mulighed for at arb. hvor der er andet personale i nærheden. " "Afholde kurser" "afholde kursus i konfliktløsning i forhold til patienter." "Aner det ikke, der er jo ingen lydhørhed. Hvis jeg kunne vælge et andet job, gjorde jeg det blandt andet pga. ovenstående, trusler og klagesager" "Angive deres officielle holdning til vold (også psykisk) imod læger igennem medierne. ANsætte en spindoktor til at pleje lægernes image her." "Arbejde for bedre normering så lægerne ikke er så stressede og bedre selv kan forebygge vold" "Arbejde for en styrkelse af det psykiatriske behandlingsområde. Inspirere til indretning af de fysiske arbejdsforhold så lægen har en udvej fysisk og vha. personer i nærheden, som kan gribe ind i tide, hvis situationen er ved at spidse til." "Arbejde på at fjerne sociale problemer fra medicinske problemer." "Bakke yderligere op om etablering af lægehuse med flere læger. Jeg sidder som kvindelig sololæge, det er selvfølgelig ikek rart, hvis man føler sig truet." "Blive ved med at holde kurser i kommunikation. Styrke den professionelle egenfølelse/integritet hos lægen." "Blive ved med at informere og stille rådgivning til rådighed." "Bringe mere fokus på problemet bl.a. ved omtale i medierne ved grovere voldssager." "De der udsættes for vold og/eller som arbejder steder hvor der er stor risiko for at de udsættes for vold, kunne evt undervises i konflikthåndtering." Side 9 ud af 22

10 "Debat skaber åbenhed. Ligesom for eksempel voldtægt, tror jeg at vold kan gøre at offeret føler sig mindreværdig og skyldig/ ansvarlig for overgrebet. Debat og synliggørelse af problemet og ofrene vil nok gøre oplevelsene mindre skamfulde og tabubelagte. "Debatere problemstillingen i medierne. Have en "hotline" til hjælp for den læge, der er involveret i vold fra patientens side." "den kan meddele klart og tydeligt,hvor voldsramte kolleger kan henvende sig, ikke blot til netværket, som nogle har svært ved at bruge, fordi man kender hinanden, og ikke ønsker at exponere sit problem til hvem som helst, men også en central institution "Den offentlige fokus er brugbar. Jeg mener det handler om at sikre ressourcer til systemet, således at frustation over ventetider, faciliteter og nadet ikke bliver udløsende årsag til vold eller trusler." "Der skal måske oplysning og accept til, at det er legalt og helt ok at anmelde patienter for overgreb eller lign - at tavshedspligten ikke gælder den vej.!" "det må kunne accepteres at vi afviser at hjælpe truende voldelige pt,som vi ellers er forpligtede til, eller hvor samfundet har en forventning om at nu kommer "lægen" så løses problemet. evt at sende journalister på "forståelses-kurser"" "Det må undersøgelsen afsløre" "Det tror jeg ikke" "Det ved jeg ikke umiddelbart. Måske tilbyde kommunikationskurser og konfliktløsningskurser mhp. bedre at kunne "forhandle" sig ud af truende situationer, eller undgå at de opstår.." "Det ved jeg ikke" "Diskutere at vold og trusler ikke er acceptablet og at alt skal meldestil politiet." "Er det et problem" "Er ikke udsat for vold fra patienter." "Evt. udbygge kommunikationskursus til at indbefatte håndtering af aggressive patienter." "Foku på problemet. Også i pressen. Markering af det uacceptable." "Fokus på området i sig selv er vel givtig" "Fokusere på problemet internt og offentligt" "foranledige at der er bedre tid til samtale med patienter, samt bidrage til at ventetider på behandling nedsættes. Jeg mener: danmark er et af verdens rigeste land og vi er i fredstid; hvorfor accepterer vi dog de uhyrlige forhold i sundhedsvæsenet, når "formentlig ingenting" "Fortsat arbejde med kommunikationstræning og andre "voldsafrappende" træningsadfærdsøvelser." "Fortsætte informationskampagnen, gøre problemet synligt. Legalisere, at læger søger hjælp." Side 10 ud af 22

11 "Fortælle om volden i pressen. Analysere den vold, der har fundet sted mhp. at vurdere havd der kunne forebygge" "Få det offentlige til at behandle vold mod læger på samme måde som vold mod tjenestemand" "Få myndighederne / politiet til at tage sig af den voldelige person. Lægeforeningen er en rigtig dårlig sagsbehandler" "Gengive eksempler i UfL om emnet, idet jeg selv oplever at "glemme" en episode (=skubbe det til side)" "Genskabe respekten for lægerne - ved at fortælle positive historier som modvægt til pressens oftest negative historier om lægerne. Informere om håndtering af vold, og at vold er uacceptabelt. Overveje forebyggelse og mulige konsekvenser overfor voldsudøv "give kurser i komminikation" "Give lægerne rygstød til at sig ja og nej uden at tvivle på sig selv, at optræde myndigt uden at være bange." "Give mulighed for at vi ikke er allene med potentielt voldelige f.ex. misbrugere, psykisk syge, for mit vedkommende i almen praksis og lægevagt, f.ex. at kunne frasige sygebesøg når mistanken om voldelig patient foreligger." "Give os lov til at slå igen" "Godt netværk" "Gøre det "legalt" at tale om det. Lave anmeldelsespligt." "Gøre det klart at vi ikke er en "7- eleven" butik med døgnåben og stort set frit valg på alle hylder. Forventninger og krav til os kan ikke måles med virkeligheden." "Gøre det klart for offentligheden, at det sker og er uacceptabelt. Man kan gøre opmærksom på, at behandlinger et tilbud - ikke noget man skal påtvinges. Vold medfører ikke hos mig en anden behandling end den, jeg finder korrekt." "Gøre det mere legalt at tale om trusler så holdningen til hvad der er vold ændres. (tarzan-syndrom) Uddanne os bedre til at håndtere konfliktsituationer. Forsøge at tage kontakt til pressen og gøre opmærksom på problemet." "Gøre det mere strafbart. Ligestille vold mod læger med "vold mod embedsmand i funktion"" "Gøre opmærksomt på problemet, arbejde for sikrere forhold i lægevagten, juridisk samme beskyttelse som embedsmænd i funktion" "Gøre opmærsom på at medmindre at folk er psykotiske eller lign, så skal det være fuldstændigt uacceptabelt, da vi prøver at hjælpe mennesker. Læger burde betragtes som tjenestemænd og straffen trusler burde være hård.lægeforeningen burde opfordre alle ti "gøre politisk opmærksom på at mange "offentlige ansatte" udsættes for vold og trusler om samme og på den måde er med til at skaffe en holdning til bedre honorering og dermed bedre tid til type af patienter/mennesker og dermed være med til at reducere kon "har aldrig oplevet det, så det er svært at komme med ideer" "Har ingen ideer." "Have en "backup" eller hotline." Side 11 ud af 22

12 "Have et beredskab mhp psykologisk assitance i givet fald" "have mulighed for indberetning af både fysisk og psykisk vold på lige fod med den proceduren der er på fx psykiatriske institutioner" "Holde kurser om takling af vanskelig ptt" "holde kurser omkring håndtering af aggressive patienter" "holde kurser omvold og om situationer, om samtaler, etc. Når volden er sketb har vi netværket." "Holde kursus i giraf-sprog & adfærd" "hvad er vold? er det også uberettigede klagesager med alt hvad det indebærer? det menr jeg egentligt burde med." "Hvor stort er problemet?" "Information om emnet" "information opfordre til feks at bære alarm i skadestuen. Ikke seiv været udsat for noget, men har observeret at sygeplejerskerne er mere obs på problemet og bedre til at beskytte sig selv." "information" "Information, undervisning, kurser i håndtering af personer i krise" "Information. Ret til at nægte at behandle i almen praksis. Voldelige patienter må henvises til Skadestuen, hvor der er mere personale og dermed mulighed for at beskytte lægen. I de grelleste tilfælde må der anmodes om politibeskyttelse." "Informere læger om, hvorledes man undgår konfrontatoriske situationer, der kan udløse vold." "Informere offentligheden om at vi er almindelige mennesker. Jeg tror ikke der er meget at gøre forebyggende, men sørg for at når skaden er ket at lægen er ordentligt dækket." "ingen forslag" "ingen holdning" "ingen ting, udovver at undlade overflødige spørgeskemaundersøgelser" "Ingen umiddelbare forslag. Men mere tid til den enkelte patient og evt. hjælp til solopraksis til at kunne fusionere med andre solopraksis." "Insisterer på benhård konsekvens fra det blødsødne "retsvæsens" side over for disse primitive proletarer" "Intet for den enkelte læge Deltage i almindelig Kampagne mod vold" "intet" "Intet" Side 12 ud af 22

13 "Især sikre vagtlæger mod at arbejde alene uden hjælpepersonale." "italesættelse, kursustilbud om hvordan man mindsker aggressioner og håndterer aggrsive patienter." "ja, opfordre ledere på afdelinger og hospitalsledere at støtte op om sagerne og de indvolverede (personalet)!!!. Og have klare regler for hvad der skal gøre i en sag og overfor den der udøver vold." "Jamen - jeg tror ikke I kan gøre noget! Jeg var udsat for vold for ca 15 år siden, men voldsfamiliens sagfører var langt dygtigere end anklagers, jeg var rubriceret som vidne, fik end ikke mulighed for at kende voldsmandens forklaringer, kunne derfor ik "Jeg er praktiserende læge. Det ville være fint, hvis vi kunne få lettet adgangen til at fraskrive os en tilmeldt patient. Så vi ikke skal søge om det, men blot kan meddele det - selvfølgelig med en konkret begrundelse." "Jeg har ikke forslag, da jeg personligt ikke oplever det som et problem" "jeg har ingen konkrete forslag " "Jeg mener reglerne er gode nok men vi skal bare være bedre til at bruge dem - at vide at der er der og hvad de siger. Vi skal som læger nok også være mere påpasselige til ikke at sætte os i en potentile farlig situation uden dag at forsigtigheden/ et ev "Jeg tror at et bedre image for læger kunne være med til at mindske vold. Det er ligesom om forholdet læge patient er blevet et service forhold. Patienten kræver en ydelse og lægen skal leve op til de krav som patienten forestiller sig. Jeg synes det er e "jeg tror ikke det er lægeforeningen, men de enkelte afdelinger, der skal gøre noget ved det. Ex. opkvalificere personalet og lægerne vha. kurser" "Jeg tror vi altid vil kunne komme ud for truende situationer, det vigtigste er vel at forudse muligheden" "kan lægeforeningen ændre den tiltagende vold i samfundet????" "Konflikthåndteringskurser kunne være en mulighed, da det oftest er i stressede situationer volden opsstår. Derudover er opmærksomhed på emnet en væsentlig ting" "Konflikthåndteringskurser, skabe fokus om arbejdsforhold" "Konfliktløsningskurser Aftaler med Sygesikringen med regler" "Krav til opbygning af fx. skadestuer (med mulighed for udgang 2 steder). Indføre ret for læger til at nægte at tilse voldelige patienter. " "kræve politiledsagelse ved fremtidige konsultationer" "Kurser i håndtering af ovenstående problem. Gøre opmærksom på problemet." "Kurser i konfiktløsning." "kurser i konfliktløsning" "kurser i selvforsvar, konflikt løsning" Side 13 ud af 22

14 "Kurser med emnet vold. vigtigstt af alt skal der indgå øvelser - cases" "Kurster i konflikthåntering" "Kursusvirksomhed i kommunikation." "Lave kampagner i dagspressen. Hvis man udsættes for vold, skal der samme regler som hvis der udøves mod tjenestemand i funktion. Jeg tror det vil øge retssikkerheden for standen." "Lave kurser om konflikt-og voldshåndtering, udsende håndbog om emnet Mvh Kurt ML" "Lave kursus i patienthåndtering og tackling af problempatienter." "Lægeforeningen kan først og fremmest belyse og dokumentere problemet. Lægeforeningen kan tage initiativ til og kræve, at der skal foretages indberetning af enhver form for trusler og voldelige hændelser. Det gælder også verbal vold, f.eks hændelser hvor "Lægerne skal klædes bedre på i forhold til at takle situationer hvor der kan opstå vold." "lære os at håndtere egne grænser, hvilke patienter må afvises" "Meddele samfundet at den slags patienter kan kun blive behandlet på politistationer bemandet med embedslæger." "Medvirke i/til en generel kampagne mod vold generelt og mod vold mod alle grupper af offentligt ansatte. Medvirke til en generel øgning af respekten for love som redskaber til at - skaffe flest mulige mennesker de bedst mulige levevilkår, - sikre flest "Medvirke til at øge lægers omdømme og status." "Meget lidt" "Melde ud i medierne om hændelserne - skabe dialog Samle hændelserne - foretage analyse - udfra dette at drage læring - informere praksis og andet sundhedspersonale" "Mere målrettet pædagogik/undervisning, og måske skulle lægerne udstyres med en overfaldsalarm" "mere oplysning" "mulighed/hjælp for kontakt når man er blevet true" "Måske prøve at give læger, i al almindelighed, et bedre omdømme i befolkningen." "nedsætte skole karakterkravene for at komme ind på lægestudiet: Fremme at de kommende læger har haft tid til at færdes ude i samfundet og lært alle mulige mennesker at kende: f.x. dyrket sport med unge fra alle mulige fra forskellige samfundslag / k "netværk, hvor læger kan henvende sig hvis de føler sig truede, for at hindre gentagelse og hvor de kan få supervision. " "Offentlige awareness kampagner Påvirkning af politikere / dømmende instanser" "Oplyse borgerne om konsekvenserne (straffelov etc.)" Side 14 ud af 22

15 "Oplyse om det...dog er det ofte udsatte grupper som også er ofte psykisk syge der er voldelige...så det er jo svært at gøre noget" "oplyse om lægers rettigheder i forhold til patienter istedet for at oplyse om patienters rettigheder i forhold til læger" "oplysning-vejledning om forebyggende adfærd" "Oplysning til borgerne om at det IKKE er bliver tolereret! og at det er strafbart, der er grænser for hvad man skal finde sig i." "oplysningskampagne overfor offenbtligheden Støtte til anmeldelse af voldstilfælde Reklamere og gentage lægeforeningens kursus i konflikthåndtering - som jeg deltog i for ca 3 år siden - fremragende kursus, der burde tilbydes alle nye medlemmer - evt grat "Oplysningskampagner, i offentlige medier om det uheldige og ulovlige i overfald på tjenestemnd i funktion." "oprette kurser i behandling af kritiske situationer - det handler jo ofte om kommunikationsproblemer." "Overfaldsalarmer, gerne på kalderen, så man ikke får endnu mere i kittellommerne. Specielt vigtigt på små sygehuse, hvor man ofte er alene med patienterne." "overføre voldelige og/eller potient voldelige pt til offentlig system" "Politisk kæmpe for at gøre opmærksom på problemet og i hvilke situationer volden opstår, så politikkerne kan reagerer" "Presse på politisk for at få gennemført straf svarende til vold mod tjenestemand i funktion. Jeg er villig til at strejke en måned i den anledning." "Psykologhjælp Hurtig frakendelse af patienten Påvirke politikerne til øgning af strammerammer for vold" "Pædagogiske - psykologiske kurser. Ansætte body guards" "På hvilken måde?" "Påvirke lægers egen indstilling og bekæmpe Tarzan indstilling. Øge sikkerhedskrav." "registrere og analysere de tilfælde af vold der forekommer" "Samle dokumentation, og påvirke politikere til at vold i mod os er på niveau med "embedsmand i funktion" mht strafudmåling" "Sikre at alle i udsatte specialer får relevant uddannelse i forebyggelse (som det praktiseres i psykiatrien, men gerne mere omfattende) Sikre at ingen lægelig arbejdsplads accepterer vold som en del af dagligdagen, men altid tager enhver voldelig hændels "Sikre efteruddannelse om emnet" "Sikre et godt beredskab for at følge op - både for lægen og eventuelt dennes familie. Måske kunne dette ske som del af en særlig sundhedsforsikringspakke, som kan ydes til læger og dennes familie. Jeg har ikke personligt noget behov for forebyggende til "Styrke lægernes ledelsesmæssig kompetence" "synliggørelse og oplysning støtte til ramte kolleger kontakt til myndigheder omkr. særligt udsatte områder" Side 15 ud af 22

16 "Sætte fokus på de områder,hvor det er mest udbredt. Det e i skadestue og i psykiatrien." "Sätte fokus på det med oplysningskampagne" "sætte fokus på problemet" "Sørge for adgang til alarmsystem fx i lægevagten. Kurser i håndtering af vanskelige situationer og i selvforsvarsteknikker" "Sørge for at vi får status som "embedsmand" i funktion, så vold straffes hårdere." "Sørge for at vi kan udføre vores arbejde under passende forhold - læs: med tilstrækkelig tid til hver pt." "Team af kollegaer man kan henvende sig til om dette specifikke problem. Generelt mener jeg at man bør have et tilbud til sundhedspersonale om hjælp i sådanne sager eller hvis man bliver syg som ikke er i det offentlige system da det ofte er kollegaer man "Tilbyde hjælp til de ramte. Arbejde for oplysning om problemet." "Tilbyde kurser i, hvordan man undgår at komme i situationer, der medfører vold" "Tilbyde kurser omhandlende konflikthåndtering :- mediator kurser - konfliktnedtrappende kommunikation etc." "Tilbyde læger under uddannelse og efteruddannelse et kursus i at tage hånd om tilspidsede patientsituationer." "tilbyde professionel konfliktløsnings kurser" "tja, det er ikke noget enkelt spørgsmål. men jeg har selv været meget glad for at lære "Girafsprog", nonviolent communication, af Marshall B Rosenberg." "Uddanne lægerne bedre til at tackle truende patienter" "uddannelse af sundhedspersoner i forebyggelse" "Uddannelse i aflæsning af adfærd, samt tackling heraf Psykologi" "Uddannelse i at håndtere konfliktsituationer og måske også undgå at de opstår. " "Umiddelbart ikke noget" "umidelbart intet, man må væere sin egen vogter og undgå problemerne" "Undervise i profylaktiske tiltag - og yde hjælp ( psykolog ) ved vold." "Undervisning i "konflikthåndtering" - jo yngre og mere uerfaren læge, jo højere risiko for vold/trusler, - tror jeg. Desuden er nogle specialer mere udsatte, - psykiatri, skadestue." "Undervisning i håndtering af agressive pt. samt i forebygende foranstaltninger." "ved ikke" Side 16 ud af 22

17 "Ved ikke" "Ved ikke, informere, presse mv." "Ved ikke. Få bedre læger, således lægernes autoritet kommer op på samme niveau som tidligere. Lære lægerne at styre konfliksituationer." "Ved ikke." "Vedblive at markere at det ikke er acceptabelt, og skal have konsekvenser for gerningsmændene." "vejledning og rådgivning både før og efter tilfældende" "vi burde have samme status som tjeneste mand i funktion" "Virkelig få journalisterne ttil at være så negativ overfor sunhedsvæsenet. Så de forstår at positiv kritik er meget bedre end den vanvittige omtale af enkelttilfælde. o.s.v" "Vold opstår ofte når der ikke er tillid og respekt mellem involverede. Ærlighed og respekt og lægens egen selvtillid forhindrer vold." Hellere sige " Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne undersøge det" end kaste sig ud i lange forsøg på bedrevidenhed." "Være med til at fremme følgende: At der på sygehusene er personale nok til at gå med lægen til stuegang, journaloptagelse, i skadestuen m.m. så tror jeg risikoen mindskes betydeligt for risikoen for vold. Tilgængelige mandlige portører eller vagt som ka "Yde nødvendig støtte når skaden er sket. Jeg tror ikke Lægeforeningen kan gøre noget specifikt for at forebygge de enkelte sager, men kurser for læger omkring konkliktløsning/hvad der kan tale folk til ro er en mulighed" "øvelser/gennemgang af/artikler om (fx m professionelles/psykiateres udsagn om) hvordan man kan tackle kritiske situationer er i mine øjne en god metode til at søge at minimere episoder med vold. Oplysning! "Hotline"/debatforum/"site" hvor folk kan henven "å det gjort klart at vold mod læger skal opfattes og straffes som vold mod tjenestemand." "åbenhed og oplysning." "åbenhed+ kurser i afværgning." Tabel 6: Køn Procentandel Mand Kvinde 65 % (184) 35 % (101) (285) Side 17 ud af 22

18 Tabel 7: Hvor arbejder du? Procentandel I almen praksis På et hospital Andet 54 % (153) 37 % (106) 9 % (26) (285) Side 18 ud af 22

19 4 Krydstabuleringer 4.1 Krydstabuleringer med køn Tabel 8: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Mand Kvinde Ingen 1-2 gange 3-5 gange 86 % (159) 12 % (22) 2 % (3) (184) 85 % (86) 14 % (14) 1 % (1) (101) 86 % (245) 13 % (36) 1 % (4) (285) Tabel 9: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Mand Kvinde Mere Mindre 15 % (27) 15 % (28) 13 % (13) 24 % (24) 14 % (40) 18 % (52) Det samme Ved ikke 59 % (109) 11 % (20) 47 % (47) 17 % (17) 55 % (156) 13 % (37) (184) (101) (285) Side 19 ud af 22

20 Tabel 10: Hvad gjorde du efter du havde været udsat for vold? Mand Kvinde Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet 24 % (6) 40 % (10) 28 % (7) 8 % (2) (25) 7 % (1) 60 % (9) 7 % (1) 27 % (4) (15) 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) 4.2 Krydstabuleringer med arbejdssted Tabel 11: Hvor mange gange vil du anslå, at du i det seneste år har været udsat for vold fra en patients side? Ingen I almen praksis 88 % (134) På et hospital 82 % (87) Andet 92 % (24) 86 % (245) 1-2 gange 3-5 gange 12 % (18) 1 % (1) 15 % (16) 3 % (3) 8 % (2) 0 % (0) 13 % (36) 1 % (4) (153) (106) (26) (285) Tabel 12: Er det mere eller mindre end f.eks. for fem år siden? Mere Mindre Det samme Ved ikke I almen praksis 16 % (24) 14 % (22) 59 % (91) 10 % (16) (153) På et hospital 11 % (12) 24 % (25) 49 % (52) 16 % (17) (106) Andet 15 % (4) 19 % (5) 50 % (13) 15 % (4) (26) 14 % (40) 18 % (52) 55 % (156) 13 % (37) (285) Side 20 ud af 22

21 Tabel 13: Hvad gjorde du efter du havde været udsat for vold? Ingenting Talte med kolleger Anmeldte til myndighed Andet I almen praksis 11 % (2) 47 % (9) 32 % (6) 11 % (2) (19) På et hospital 21 % (4) 47 % (9) 11 % (2) 21 % (4) (19) Andet 50 % (1) 50 % (1) 0 % (0) 0 % (0) (2) 18 % (7) 48 % (19) 20 % (8) 15 % (6) (40) Side 21 ud af 22

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp DR Danskernes holdninger til Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...6 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...9 4 Tabeller

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 DR Irak-konflikten Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...4 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...5 4 Tabeller med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet FILMVEJLEDNING forebygvold.dk FOREBYG VOLD MED FILM Brug film til at forebygge vold og trusler Film om andres

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet Lægemiddelstyrelsen Køb af medicin på nettet og i udlandet Tabelrapport Epinion Capacent Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabulering alder...15

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Voldspolitik i afdeling O, OUH

Voldspolitik i afdeling O, OUH Medarbejderinvolvering i forandringsprocesser I: Voldspolitik i afdeling O, OUH Marianne Lundegaard Oversygeplejerske 2 Afdeling O Ca 420 ansatte 2 matrikler Odense og Middelfart 4 sengeafsnit 1 skadestue

Læs mere

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S Kræftens bekæmpelse Brug af solarium Tabelrapport Epinion A/S 29. januar 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabeller med køn...14 5 Krydstabeller

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter 1. oktober 2009 RESULTATER UNDERSØGELSE AF FYSISK AKTIVITET BLANDT BØRN OG UNGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Undersøgelsens metode 4 3. Frekvensfordelinger

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere