KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske"

Transkript

1 KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010

2 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi, selvhjælps- og partnergrupper m.m. til de seksuelt misbrugte, deres familier og børn. Derudover har KRIS en omfattende kursusvirksomhed for at informere om seksuelt misbrug og undervise i rådgivning af mennesker, der har været misbrugt. Årsberetning 2010 Udgivet af KRIS juni Kristen rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Fredens Torv 2, 8000 Århus C Tlf Formand Mogens Svendsen, tlf Tekst og idé: Hanne Baltzer, Baltzers bureau. Layout & Tryk: Videbæk Bogtrykkeri. Sponsor: Da smerten begyndte at råbe, begyndte jeg at leve Laura - tidligere klient i KRIS Det gør KRIS: Rådgivning og terapi til incestofre og seksuelt misbrugte Rådgivning og terapi til traumatiserede mennesker Rådgivning af enkeltpersoner, par og familier Information og undervisning Hjælp til pårørende Vi taler om med det, mennesker gerne vil vil tale med os om. KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Telefon på landskontoret: Vagtskifte i KRIS Der har været mange begivenhedsrige år i KRIS, men næppe noget så skelsættende som Da året oprandt, vidste vi, at der skulle ske afgørende ændringer. Ingen af os havde dog helt forestillet os, hvordan det skulle komme til at forløbe og hvilke konsekvenser, det ville få. To af de mest centrale personer i arbejdet - Inger Andersen og Vibeke Møller - havde bebudet deres afgang. En stor tak til begge for deres indsats gennem mange år. De har helt naturligt fyldt meget i KRIS arbejde, og de efterlod sig et tomrum, som ikke uden videre lod sig udfylde. I mange henseender har vi været tvunget til at tænke KRIS på en helt ny måde. Få klarlagt hvilke mål, vi skulle nå, og hvad vej vi skulle gå. Ikke mindst fordi der i forbindelse med finanskrisen var stillet os i udsigt, at midlerne fra det offentlige fremover kunne blive væsentlig mindre end dem, som vi gennem en del år var blevet vant til. Gennem sommer og efterår stod det klart for os, at opfattelsen af, hvad det drejede sig om i KRIS, var så forskellig, at det blev mere end vanskeligt at få enderne til at nå sammen. Der var uenighed om hvem, der skulle bestemme og hvor meget. Uenighed om hvem, der skulle være ansat, hvordan og hvor meget, og ikke mindst hvordan økonomien kunne håndteres mest hensigtsmæssigt. Uenighederne kostede på medarbejderfronten. Bl.a. måtte vores trofaste sekretær Jette stoppe, og vi skylder Jette en stor tak for den trofaste indsats, hun har ydet gennem årene. Da vi trods store bestræbelser ikke kunne nå frem til nogen reel form for enighed, valgte bestyrelsens flertal, at vi først og fremmest skulle styrke det organisatoriske arbejde gennem ansættelsen af en administrativ medarbejder. I dag er Anette Hede ansat som sekretær i KRIS. Vi er taknemlige for at have fået Anette, der løser de daglige administrative opgaver. Vi har især i sidste halvdel af 2010 kæmpet hårdt for, at KRIS kunne blive på sporet, så arbejdet kunne fortsætte. Selvom det så sort ud mod afslutningen af året, I mange henseender har vi været tvunget til at tænke KRIS på en helt ny måde. Få klarlagt hvilke mål, vi skulle nå, og hvad vej vi skulle gå. har vi hele tiden bevaret troen på, at det skulle lykkes. Også der, hvor forskellige mennesker dømte os ude. Vi ved, hvem der råder for KRIS fremtid. Uden en landsleder skulle områdelederne tage vare på den daglige ledelse af arbejdet. Koordineringen skulle ske gennem en af områdelederne. Trods det administrative kaos har arbejdet med rådgivning stadig fungeret. Det er bestemt ikke blevet mindre, som tiden er gået. Der er mange ISARPAC studerende indtegnet for Vi har en tillid til, at der vil være et godt KRIS arbejde også i tiden fremover. Vores KRIS film, der produceres af FK-TV i samarbejde med KRIS, er godt på vej og vil blive færdiggjort i I efteråret 2010 havde vi kontakt med Per Ørum fra Kristendemokraterne, som lovede, at han ville arbejde for at skaffe penge til KRIS i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Det lykkedes. Vi var ellers Af formand Mogens P.C. Svendsen stillet væsentlig dårligere økonomisk efter 2010 på grund af fald i tilskud fra Socialministeriets pulje i Derfor var der også en klar udmelding i bestyrelsens forankringsplan om, at vi ville arbejde hårdt for at skaffe både flere midler og flere medlemmer. Alt tegner til, at det nok skal lykkes, men ikke uden hårdt arbejde. Vi er trods vanskeligheder optimistiske med hensyn til arbejdet fremover og forventer, at der kommer både nye medarbejdere og nyt arbejde op at stå i det nye år. Stor tak til enhver, der ydede en indsats for KRIS i Et af vore afgørende mål er i tide at finde og oplære kvalificerede og kompetente personer, som kan føre KRIS arbejde videre i samme dybe hengivenhed for Kristus. K i KRIS står jo netop for det, som hører Kristus til. Det har også gennem hele dette år været det afgørende. Vi står i det her arbejde, fordi nåden i Kristus er helt afgørende for os, både for medarbejdere og for klienter. På mange måder kan vi yde støtte og hjælp. Give terapi og rådgivning, men hvis den åndelige dimension mangler, vil hjælpen være utilstrækkelig. K i KRIS står også for frihed og troværdighed. Den Herre, vi er sat til at tjene, har givet klare befalinger herom. Det giver mulighed for en lægedom på et langt dybere plan end ellers. Det forudsætter naturligvis en ydmyghed overfor både vor Herre, arbejdet og de mennesker, vi har med at gøre. Vi kan med rette sige, at det har været kampen værd at stå fast for sagens skyld. Vi ser så meget godt i arbejdet, når mennesker får hjælp til at blive helbredt. 2 3

3 KRIS født til at hjælpe mennesker Læge Vibeke Møller startede KRIS, og her fortæller hun, hvordan KRIS kom til verden og om årene efter. Det hele startede i 1988, hvor jeg var leder af en konference for skandinavisk sundhedspersonale. Til den konference var Theo Van der Weele indbudt - en tidligere missionær i Thailand og hollandsk præst. Jeg kendte ham ikke, men jeg havde fået at vide, at han skulle være en god underviser. Hans emne var slet ikke seksuelle overgreb, men da jeg sagde goddag til ham, spurgte han mig, om han også kunne få lov til at fortælle om seksuelle overgreb. Det var et mærkeligt spørgsmål, fordi vi slet ikke i Danmark var begyndt at tage det emne op. Desuden var min erfaring med incest seks linjer i Strømgreens bog om psykiatri, som vi brugte på universitetet. Men jeg sagde ja, og han fik nogle timer uden for programmet en søndag eftermiddag. Det, han fortalte, var både spændende og rædselsfuldt, fordi der var så mange, der blev udsat for overgreb både indenfor og udenfor den universelle kirke. Sådan er det i øvrigt stadigvæk. Da jeg kom hjem, fortalte jeg om, hvad jeg havde oplevet. Og ikke længe efter var der en ung pige, der henvendte sig til mig. I telefonen ville hun ikke sige, hvad det drejede sig om, og det viste sig, at hun havde været udsat for overgreb i sin familie. Folk begyndte at henvende sig, fordi det rygtedes, at der var en terapeut i Århus, der vidste noget om seksuelle overgreb. Men det gjorde jeg jo ikke, og derfor begyndte jeg at sætte mig grundigt ind i stoffet, og jeg fandt ud af, at vi blev nødt til at lave nogle undervisningsweekender med Theo Van der Weele. Nerve i arbejdet Jeg læste også masser af faglitteratur og accepterede det psykologiske som lige så vigtigt som det fysiologiske hos mennesker. Jeg gjorde alt for at suge til mig, så jeg kunne blive en god rådgiver. Siden tog jeg også en Kempler uddannelse som terapeut for at blive bedre fagligt stillet. Ved siden af var der så hele den åndelige side, hvor vi specifikt gik ind og bad for folk, og bad meget om, at Guds fred måtte nå deres hjerter. At de måtte opleve nåde og barmhjertighed. Med forbøn går man ind og påvirker det parasympatiske nervesystem, der er en del af det autonome nervesystem, som man ikke er herre over. Forbønnen virker på den måde, at man får det parasympatiske nervesystem til at fungere igen. Typisk er det sat ud af kraft eller undertrykt, når man lider af posttraumatisk stress, som mange seksuelt misbrugte gør. Inden for de sidste par år har neuropsykologien fundet ud af, at det er det, der sker, mens vi jo har praktiseret forbøn siden starten. Tidligere har jeg bare ikke kunnet finde en logisk forklaring på, hvorfor vi har gode erfaringer med netop forbøn. Faglighed er et must. Vi må tage alle redskaber og tilgange i brug sammen med forbønnen, så vi kan hjælpe mennesker. Forbønnen og fagligheden er ikke modsætninger, de komplementerer hinanden. KRIS dannet i 1991 I 1988 var jeg leder af Kristent Hospitals Fællesskab i Danmark. I det regi lavede vi tre weekends i , hvor Theo underviste. Der var mange, der mødte op, for det var første gang, man officielt gik ud og tog det emne op inden for kirken. Desuden havde det noget med sex at gøre, og det tog man slet ikke op inden for kirken. Det var tabu. Efterfølgende besluttede Theo og jeg, at vi måtte lave en forening. Og det blev til KRIS. Den blev dannet i april 1991, hvor jeg følte et meget stærkt kald til, at det var det, jeg skulle arbejde med. Vi fik nedsat den første bestyrelse, og i den sad Anna Katrine Vig, Ulla Mollerup, Ole Vig, Inger Andersen, Marianne Kejser og Gitte Jakobsen. Alle sammen fra forskellige kirker. Vedtægter for foreningen blev naturligvis også udarbejdet. Vi begyndte at undervise. Målet var, at mindst en i hver kirke skulle vide noget om, hvordan man kunne hjælpe mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Det mål nåede vi ikke, fordi mange kirker ikke var villige til at møde op, og det har undret mig gevaldigt. Det første kontor var hjemme hos mig privat, men senere er KRIS flyttet et par gange og har nu flere afdelinger i Danmark. Indtil juni 2010 var jeg landsleder. Mennesket først Jeg har altid været mod at starte rådgivning, uden folk har nogen uddannelse. Det kan man bare ikke. Fagligheden SKAL være i orden, men det udelukker jo ikke, at man kan være åndelig samtidig. Det har ALDRIG været meningen, at KRIS skulle være missionerende. Aldrig. Så hvis folk opsøgte os og IKKE ville snakke om Gud, så har vi ALDRIG snakket om Gud eller bedt for dem. Og vi har haft en muslim, og mange andre, der ikke ønskede, at vi skulle bruge den åndelige side af arbejdet. Vi har set, at folk, der havde en kristen tilgang til livet, lettere er kommet igennem følgerne af de seksuelle overgreb end andre, der ikke havde denne tilgang. Fordi de havde Gud at holde sig til. I dag ved man jo også, at forbøn påvirker centre i hjernen, så folk får det bedre. Det er videnskabelig bevist. Høj faglig standard et varemærke Jeg har altid været fokuseret på, at vi skulle have en høj faglighed samtidig med, at vi vidste, at forbøn hjælper. Høj standard og ordentlig faglighed har været et varemærke. Folk har skullet vide, hvad de havde med at gøre fagligt og åndeligt. Ideen til skolen ISARPAC (International School of Sexual Abuse Related Pastoral Counse ling) kom under en frokost i Schweiz: Vi må lave en skole. ISARPAC startede vi i Det var ikke nok at have en sommer med undervisning, nu har vi fem somre, hvor vi underviser i internationalt regi. Desuden er der weekends af og til. Intentionen er netop at uddanne psykoterapeuter, så endnu flere kan blive hjulpet. Nogle har efterfølgende fået godkendt noget af uddannelsen på universitetsniveau. Nu arbejder vi så på at få uddannelsen godkendt i Danmark, at få den certificeret til dansk standard. På den måde vil uddannelsen optræde på folks CV med mere vægt end nu, hvor uddannelsen ikke er certificeret, selv om der er højt fagligt niveau. I Norden kan man ikke læse psykoterapi på universiteterne, som man kan i andre europæiske lande; derfor vil vi gerne have en certificering af vores uddannelse, der ikke findes mage til nogen steder i verden. Egen omsorg for sjælesørgere var et af Theos kurser, som vi kørte fra Seks weekender hvor vi underviste i en bred palet om seksuelle overgreb, sorg, familie osv. Der var stor tilstrømning med mange deltagere. Nogle af dem blev også medarbejdere i KRIS bagefter. I januar 1992 fik KRIS en profeti om, at KRIS ville være som en sten, der ruller ned af bjerget, og som vil plaske og starte en masse ringe i vandet. Og sådan blev det. Vort primære fokus var, at vi gerne ville hjælpe dem, der havde været udsat for overgreb. Når folk kom til mig fra en kirke, så var de typisk blevet ufatteligt dårligt behandlet i kirken. Der var ingen forståelse for, hvad der var sket med dem. Ofte fik de en mundkurv på og måtte ikke snakke om overgreb, eller de fik at vide, at de bare skulle tilgive krænkeren. Så jeg kunne se, at denne gruppe slet ikke fik den hjælp, den skulle have overhovedet. Jeg ville gerne have, at kirken skulle være et tilflugtssted, der viste barmhjertighed og nåde overfor ofrene. På det tidspunkt hængte man typisk offeret ud og beskyttede krænkeren. Og det sker stadig i dag. Det var fantastisk at opleve, hvordan folk rundt i hele landet syntes, at de fik livet tilbage. Fremadrettet håber jeg: at KRIS kommer med på mindst et af de syv nationale sundhedscentre i Danmark, som er under opbygning. At ISARPAC uddannelsen certificeres i Danmark. Malerier er lavet af klienter i KRIS. 4 5

4 BLIV medlem af KRIS Bestyrelse 2010 Formand Mogens Svendsen, næstformand Kristian Larsen, Vibeke Møller (halvdelen af 2010), Torsten Hartvig Pedersen og Sonja Jensen. Personligt medlem: 100 kr. om året. Familiemedlem: 150 kr. om året. Kontakt landskontoret: Tlf Fredens Torv 2, 8000 Århus C, mail: Medlemsgebyr kan du indbetale på giro Når du melder dig ind, får du tilsendt én af bøgerne»vejledninger til heling«efter eget valg. Du får også tilsendt den seneste årsberetning og vore vedtægter. Som medlem kan du søge om optagelse i foreningens repræsentantskab, der holder møde én gang årligt i april måned. Du kan også støtte KRIS økonomisk ved at indbetale en gave på konto Økonomi I 2010 fik KRIS tilskud fra Socialministeriet, Tilskudssekretariatet, Århus Kommune og Gentofte Kommune. Flere fonde gav tilskud i 2010: Tryghedsgruppen: kr. Legatuddeling Frimodt-Heineke Fonden: kr. Nordea Fonden: kr. Jeaneth Clausen: Når KRIS kunne hjælpe mig, så kan de også hjælpe dig! Da hun blev 40, syntes hun slet ikke, hun havde haft et godt liv, men i dag er det anderledes takket være bl.a. terapi og forbøn. Mareridt, bid, råben, angst, udad reagerende, social fobi, ikke fungerende. Ord, der i årevis meget vel kunne betegne voksenlivet for Jeaneth. Da hun blev 40, syntes hun slet ikke, hun havde haft et godt liv, men i dag er det anderledes takket være bl.a. terapi og forbøn. Generne efter års seksuelt misbrug er færre nu, men livet igennem vil hun være udfordret af det helvede, hun oplevede som barn og ung. Selv har hun tre voksne børn, er gift på 26. år med Leif, der gennem de mange års ægteskab har været trofast og stabil, uanset hvad hustruen har budt ham. Konkret har han i stor udstrækning stået for det meste, mens Jeaneth har brugt al sin energi på at holde sammen på sig selv og prøve at finde et liv. På et tidspunkt blev det for meget for Jeaneth. Hun var parat til at stå af livet, datteren var blevet misbrugt af en ven, og det hele var ved at gå i tusind stykker. Da hun kom i terapi, vendte hendes liv, og samtidig var det Leif, der gav hende den ordinerede medicin, så hun ikke forgreb sig på pilleglasset. I første omgang blev alting endnu værre, fordi skeletterne væltede ud af skabet efterhånden, som hun i terapien genoplevede års overgreb, men med tiden lærte hun af KRIS at forholde sig til sin grumme fortid. Hun konfronterede også flere af sin krænkere, og skrev breve til dem, som hun smed i Vesterhavet, så bølgerne kunne bære begivenhederne langt væk fra det liv, Jeaneth gerne ville have. Det blev et vendepunkt. Fortsæt bare Det er som om, at der i mange år står et skilt på Jeaneth: Jeg er misbrugt, fortsæt bare. Hendes livsfortælling vidner om års misbrug og voksne, der ikke greb ind. Fra hun var fem år, tvang hendes far hendes 12-årige storebror til sex med Jeaneth. Fra hun var syv til hun var 10, var hun sexslave for sin far. Da hun kom på kostskole i 5. klasse, gik der ikke lang tid, før en lærer indledte et to-årigt misbrug af hende. Og da hun som 15-årig skulle i huset i Norge hos en evangelist, voldtog han hende under ansættelsessamtalen. Gang på gang blev hun udnyttet og misbrugt. Nedbrudt og tvunget. En af konsekvenserne i dag er, at Jeaneth er på livslang antidepressiv medicin. Hun er bange for nye mennesker, især mænd. Det med uddannelse og job kom aldrig for alvor i gang, og i dag får hun pension. 7 Af Hanne Baltzer Hun kom aldrig i gang med en uddannelse, for skolen var ikke en succes. Det var svært at koncentrere sig efter en nat under farens herredømme. Hendes far var ellers en god kristen mand, der gik i kirke om søndagen, men derhjemme bag hjemmets fire vægge, var det kristne budskab blæst væk. Hjælper andre Familien Clausen er kristne, og troen betyder noget for Jeaneth. Gud har været min redning. Uden ham var jeg ikke i live. Derfor vil jeg også gerne fortælle min historie, så andre kan komme ud af busken. Jeg vil gerne være med til at bryde tabu om seksuelt misbrug. Fortælle, at du er ikke alene, gøre opmærksom på, at der er hjælp at få. Der er ikke meget, der kan overraske eller ryste hende, for hun har været i det selv. I dag er Jeaneth Clausen bisidder i KRIS. Når et medmenneske får hjælp til at komme igennem traumer efter seksuelle, overgreb, sidder hun sammen med terapeuten og lytter, og af og til stiller hun et spørgsmål. Der er ikke meget, der kan overraske eller ryste hende, for hun har været i det selv. Jeg vil gerne hjælpe andre og give videre af det meget, jeg har fået i KRIS. Når jeg kan komme igennem, så kan andre også. At være bisidder giver mig noget. Alene at se, at det rykker for vedkommende., siger Jeaneth.

5 KRIS Hellerup FOKUS på FAGLIGHED KRIS - Næstved Marian Bridget Connolly KRIS Hellerup var udfordret i For det første fratrådte områdeleder Inger Andersen efter 20 år i KRIS, og for det andet gav Servicestyrelsen ikke det forventede økonomiske tilskud, hvorfor medarbejderressourcerne måtte begrænses, selv om klienterne fortsat havde brug for kompetent hjælp. Så sent som den 27. december 2010 kom der så alligevel de manglende kr. takket være kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, og de gav en god start på Ny områdeleder i Hellerup blev cand. psych. aut. Marian Bridget Connolly, der de sidste 10 år har været med i KRIS og kæmpet for, at arbejdet skulle køre på ordentlig vis. Hun har naturligvis også ISARPAC uddannelsen, hvor hun bl.a. i de seneste fem år har undervist på den i Indien og herhjemme. Hun vurderer, at KRIS arbejdet baserer sig på tre søjler: høj faglighed, unik etik og kristne værdier. Forsvarlig terapi og forskning Et fokusområde i 2010 var faglighed. Faglighed er en forudsætning for et vellykket terapiforløb i KRIS, og derfor behandles samtlige klienter af en terapeut, der også har ISARPAC uddannelsen. ISARPAC er den eneste, særlige uddannelse målrettet terapeuter, som arbejder med voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb. Der er tale om en teologisk, terapeutisk metode. Vi er ikke i tvivl om, at fagligheden dels er en forudsætning for at hjælpe mennesker, dels er et signal om, at vi arbejder seriøst og professionelt. Derudover kommer naturligvis vores kristne tilgang, men det er magtpåliggende for mig at sige, at KRIS har fagligheden i front, siger Marian Bridget Connolly, der også er uddannet sygeplejerske og pædagog. Hun fik sin statsautorisation i marts Hun er stolt over, at KRIS for første gang er kommet med i et forskningsprojekt under Servicestyrelsen, hvor behandling og terapimetoder bliver undersøgt. Professor Ask Elklit fra Syddansk universitet er tovholder. I 2005 var KRIS med i en Evaluering af fire incestcentre i et fagligt og administrativt perspektiv lavet af Simon Hansen, Rådgivning & Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt. Evalueringen var bestilt af Socialministeriet. I den lød det bl.a.: Evalueringen finder, at den administrative praksis og dokumentation i de tre centre, Incestcenter Fyn, Støttecenter mod Incest i Danmark og KRIS, er fuldt på niveau med det, man vil forvente i en offentlig institution af tilsvarende størrelse (side 52). Centrene vægter klientrettede tilbud. Det kommer til udtryk via deres faglige profiler KRIS fremhæver deres kristne tilgang til behandlingspraksis som et specialområde sammen med selve terapisessionerne. (side 42) Områdeleder Inger Andersen fratrådte 1. marts 2010 efter 20 års stort arbejde i KRIS. 10 år som frivillig og 10 år som områdeleder af KRIS Sjælland. Hun sagde farvel med en meget velbesøgt reception i Hellerup. (Fotos: Erik Andersen) KRIS HELLERUP En del klienter i terapi. Metoden har en terapeutisk, teologisk tilgang. To gange om måneden er der medarbejdermøder, hvor der den ene gang er supervision og den anden undervisning. Flere fra forskellige kirker var med på sjælesørgeruddannelsen, andre er i gang med terapeutuddannelse i ISARPAC regi. KRIS informerede en del fagfolk og studerende, der kom på besøg. Rådgivning via telefon og mail Involvering i synlighedsdagen. Se I 2010 blev den afholdt i september med 180 deltagere. De hørte interessante oplæg og kunne deltage i en livlig paneldebat. Arrangør af Rosengudstjeneste Medarbejdere er klar til at rådgive i Næstved. (Foto: Gitte Terese Lyngaard Haack) Rygraden i vores arbejde er Krisegruppen, som foregår på Frelsens Hærs Krisecenter i Næstved. Bente Fogh Hansen sponsorerer hver måned flere enetimer for disse kvinder, hvilket gør en stor forskel. Hver tirsdag kører Tove Larsen, der er områdeleder for KRIS-Næstved, og Hanne Ramstedt Petersen terapigruppe for centrets kvinder fra kl , og hver anden tirsdag på ulige uger fra kl kører Lina Jensen og Anette Lindskov Dronningegruppen. Den er en efterværnsgruppe for de kvinder, der nu er udskrevet fra Krisecentret. Det betyder meget for disse kvinder, at der er et sted, hvor de kan få et netværk til at fastholde en ny og bedre tilværelse og troen på Jesus sammen med andre, der forstår deres situation. Ca. 75 procent af kvinderne på krisecentret har været seksuelt misbrugte som børn. Medarbejderstatus På grund af kørselsøkonomien valgte vi, at Bente Fogh fra august blev tilknyttet Hellerup, og at Hanne Ramstedt Petersen fra Sjælesorgskurset blev tilknyttet Næstved. Hermed er vi i Næstved: Tove Larsen, Hanne Ramstedt Petersen, Annette Lindskov, Lina Jensen, Steen Rassing og Camilla Quistgaard Nielsen. Jan Jensen har besluttet sig for en løsere tilknytning til KRIS. Vi har været meget plaget af sygdom, men vi er alligevel godt i gang. Alle har tro på, at Gud er på færde i Næstved og virker med i arbejdet. Lokalernes indretning I starten af 2010 var vi lige rykket ind i vore nye lokaler, hvilket gav mange udfordringer for vores virke dér, da der ikke var bevilliget penge til istandsættelse eller møbler. Efter en masse benarbejde fik vi en bøtte hvid maling, købte billige brugte møbler og billeder til at dække de værste huller i væggene, så i det mindste det ene lokale kunne bruges til rådgivning. Senere fik vi nogle møbler, og nu ser alle tre rum hyggelige og indbydende ud. Resultatet er, at Næstved nu råder over to gode terapirum og et hyggeligt venteværelse. Onsdag d. 3/11 var en stor dag: Det var første dag, begge rum var i brug samtidig! Sjælesorgskursus I år har der været fem deltagere på sjælesorgskurset, som er det første af sin art i Næstved. Det er ledet af Tove Larsen og Hanne Ramstedt Petersen. Den 15/ holdtes en fælles lørdag i Karlslunde Strandkirke, hvor Susanne Kjeldsen underviste. Hendes undervisning er altid meget populær blandt kursisterne. Statistik til Servicestyrelsen Fire gange om året indsendes spørgeskemaer til Servicestyrelsen, som undersøger effekten af vore tiltag. Forskningsprojekt I KRIS-Næstved er vi nu tilmeldt et projekt vedrørende Virkninger af indsatser i frivilligcentrene under Servicestyrelsen. KRIS Aalborg Familiekonsulent Mai-Britt Strøm holdt samtaler med klienter i 2010 i gode lokaler, der også blev brugt til støttegruppens møder hver 14. dag. Afdelingen blev nedlagt ved slutningen af året. 8 9

6 KRIS Midt- og Vestjylland Efteruddannelse er vigtig Psykolog Anna Bruun, der har en støttegruppe hos KRIS-ÅRHUS, er startet på ISARPAC uddannelsen for at supplere psykologuddannelsen og opkvalificere sin viden. Hun er oprindeligt uddannet pædagog og har arbejdet med udviklingshæmmede. Nu brænder hun for at hjælpe mennesker videre, så de får det bedre. Jeg arbejder med en særlig gruppe, der kræver en anden tilgang end de mennesker, jeg plejer at have i terapi. Det er det, jeg er engageret i. Det er det, jeg brænder for. Derfor har jeg brug for at læse og tilegne mig færdigheder for bedre at kunne hjælpe seksuelt misbrugte. Psykologuddannelsen er en generalistuddannelse, så nu specialiserer jeg mig. Udfordret og inspireret Personligheden hos seksuelt misbrugte kan være ændret, og det enkelte menneske kan have vanskeligt ved at få tillid til andre. Nogle kan være ængstelige, andre meget kritiske overfor sig selv. De kan have vanskeligheder med at tro på, at andre tænker godt om dem. Som terapeut skal man skelne mellem, hvad der skal hjælpes med, og hvad der skal arbejdes med. Det er imidlertid Anna Bruuns erfaring, at hos gruppen af seksuelt misbrugte, som har skader på et højere niveau, starter terapien et helt andet sted: med at bygge en alliance af tillid. Samtidig er der mange andre ting at tage højde for, når et menneske skal hjælpes videre i livet. Jeg er allerede blevet udfordret og inspireret på ISARPAC, hvor Vibeke Møller leverer en kompetent undervisning som en af eksperterne på området. Seksuelt misbrugte er en helt særlig gruppe, der kræver, at jeg som fagperson er klædt godt på til opgaven. Så jeg glæder mig til at lære mere, siger Anna Bruun. Nødvendige kompetencer KRIS har også lokaler i Herning, og i de hyggelige og trygge rammer har mange fået hjælp i I alt har der været 159 rådgivninger, 24 timer i støttegruppen og 15 timer i selvhjælpsgruppen for mænd. Desuden er der brugt en del tid på opsøgende arbejde i lokalområdet, hvilket har resulteret i informationsaftener om KRIS-arbejdet i flere kirker. Desuden var KRIS med på sommerstævner i Mariager og Odder. KRIS Århus 2010 blev året med store skift på landskontoret på det personalemæssige område, hvorfor antallet af rådgivninger faldt. Alligevel gik mennesker i terapi og til samtaler. Sonja Jensen på sommerstævne i Mariager KRIS sætter faglighed højt, og derfor læser to fra gruppen i Herning til terapeuter på ISARPAC, som uddanner terapeuter, der får speciale i at arbejde med seksuelt misbrugte. Et kursus i aktiv lytning og sjælesorg kørte i 2010, modul 1: 13. april 22. juni og modul 2: 14. september 23. november. Der var 12 deltagere fra tre kirker i Herning (se side 12). Udover den personlige terapi var der en del parterapi og gruppeterapi. Annemette Høgsbro kørte gruppeterapien, og psykolog Anna Bruun overtog den i september To medarbejdere var på lønningslisten i Emner på kurset var: Aktiv lytning, hjælp til bedre at sætte sig rimelige og nødvendige grænser i relationer, etik, sorg, krise, egenomsorg, tilgivelse, skam, dysfunktionelle familiesystemer, følger af overgreb (følelsesmæssigt, seksuelt, fysisk og åndeligt). Undervisere var: Helene Svendsen, psykoterapeut og områdeleder i KRIS, Mogens Svendsen, præst i Kølkær, formand for bestyrelsen i KRIS. 2010: landsleder Vibeke Møller frem til 1. juni og sekretær Jette Friis Jacobsen. Desuden var der tilknyttet frivillige medarbejdere til KRIS Århus og en medarbejder med løntilskud. Steen Rassing er bl.a. uddannet psykoterapeut, og han har i årenes løb hele tiden dygtiggjort sig. Siden 2000 har han haft egen virksomhed i Næstved, og han har en bred erfaring fra både lederjob i det private erhvervsliv og nu hverdagen som terapeut. På et tidspunkt ledte han efter et sted, hvor han også kunne arbejde som frivillig. Han ville gerne bruge sine kompetencer, og i anden sammenhæng stødte han ind i fagligt materiale om senfølger efter seksuelle overgreb. Der mødte han KRIS navnet første gang - og blev nysgerrig og frivillig medarbejder. Han håber, at han som mand kan være en brobygger på en eller anden måde, og han vil også gerne undervise og formidle. KRIS kræver ISARPAC For at arbejde som terapeut i KRIS er det et krav, at man tager ISARPAC uddannelsen, og som uddannet psykoterapeut kan man nøjes med at følge uddannelsen fra tredje år. Man skal dog læse de to første års faglitteratur op samt løse opgaverne. Jeg har bestemt fået noget ud af det første undervisningsforløb med Vibeke Møller som underviser. Hovedtemaerne har jeg hørt før, men der er også nye ting. Fx har jeg ikke tidligere brugt den kristne tilgang i terapilokalet. Min forventning til uddannelsen går konkret på, at jeg får lært en faglig metode, men også en teologisk metode. Når man sammen med klienten bevæger sig ind i det mørke og den smerte, som kan være konsekvenserne af seksuelle overgreb, er der en god styrke i, at Gud er med, og kan bringe sit lys ind. Arbejdet med overgreb kræver, at man giver sig god tid, og nænsomt og tålmodigt arbejder sig igennem smerten og ud på den anden side, siger Steen Rassing. Den langsomme proces mod heling sammenligner han med en person, der brækkede armen for 40 år siden, fik gips på, men aldrig tog gipsen af. Den dag gipsen tages af, er armen stort set ubrugelig ligesom det menneske, der har bygget massive forsvarsværker op omkring sig selv for at kunne leve med overgreb, og som nu bid for bid, for at finde sig selv, giver slip på gamle forsvar og mønstre. Som hver eneste lille muskelfiber i armen skal trænes op igen, før armen er fuldt funktionsdygtig, sådan er det også med et menneske, der er blevet mast af seksuelle overgreb. Langsomt, langsomt skal det genopbygges. Og det kræver bl.a. uddannede terapeuter

7 Lyt dog for Himlens skyld - Ruth og Ole tog på kursus Reaktioner på seksuelle overgreb Ruth og Ole Jørgensen fra Herning Frikirke mener grundlæggende, at man altid kan lære noget nyt, så da KRIS tilbød kirkefolk et kursus i aktiv lytning, Lyt dog for Himlens skyld, deltog Ruth, og Herning Frikirke lagde lokaler til. Sidenhen bestilte frikirken KRIS, og Helene og Mogens Svendsen holdt to kursusdage for forbederne i kirken, hvor også Ole deltog. På kurset i aktiv lytning blev jeg opmærksom på ting, jeg ikke havde tænkt på før. Det var positivt, at vi var deltagere fra forskellige kirker i Herning, og vi havde et godt fællesskab, dialog og øvelser. Underviserne var tillidsvækkende og startede med at dele noget fra eget liv med os. Det skabte tryghed, fortæller Ruth. Kurset drejede sig også om at blive et helt og sundt menneske med emner som identitet, respekt, kommunikation og den svære samtale. Rådgivningsetik og kraftfuld fred var andre emner. Jeg fik gjort endnu mere klart, at vi er medvandrere, og at Gud er menneskets hjælper. Som rådgivere skal vi ikke overtage folks problemer og komme med en masse gode råd. Vi skal lytte, være til stede og desuden lade Gud og Helligånden arbejde, siger Ruth. Lytning og lægedom På de to kursusdage med forbederne fik deltagerne en række gode råd om, hvorfor man skal være opmærksom på folks forskellige følelser for, hvordan forbøn praktiseres. Helt konkret har kirken efterfølgende ændret praksis, da den hørte, at mange ikke ville gå til forbøn, fordi de følte sig utrygge. Kommentaren: Behøver der være så mange til at bede for mig og mit private problem? gav stof til eftertanke, for kirken vil gerne være til hjælp. Gennem forbønnen oplever den enkelte ofte, at Gud går med ind i smerten og lidelsen, og det er der lægedom ved. Når der er forbøn for mennesker ved gudstjenesten nu, stiller forbederne sig op, og så kan man vælge den forbeder, man vil gå til. Tidligere kom forbederne til den enkelte, og det kunne skabe utrygge situationer for nogen. De lærte også, at forbønnen skal have tid og rum, tid til at lytte, rum for Gud, og at en forbeder sagtens kan tilbyde den enkelte en samtale efterfølgende. Det gøres ofte nu, og en ekstra gevinst er et nyt samarbejde mellem forbederne og sjælesørgerne. I Herning frikirke har de Kop og øre kom og mød et medmenneske hver torsdag. Her kan man fx få en snak med en fra rådgiverteamet. Accept og tryghed Jeg synes, vi er opmærksomme på nu, hvad det er, vi skal give videre til fx KRIS eller andre terapeuter, og hvad vi kan selv. Vi kan bestemt hjælpe mennesker, bede for dem og velsigne dem midt i deres livssituation. Vi kan lytte og lade mennesker sætte ord på det svære, men vi er ikke terapeuter, siger Ole. Parret er enige om, at såvel kurset om aktiv lytning samt de to dage for forbederne har givet værktøjer til det daglige engagement i kirken. Nu ved de også lidt mere om seksuelt misbrug, og ved, hvor de skal ringe hen, hvis en betror sig til dem. Ruth: Jeg håber, vi kan formidle accept og tryghed, når et menneske vil betro os noget. At vi møder mennesket en smule mere forberedt, så vedkommende ikke er i tvivl om, at du er værd at lytte til. Ole: Vi er meget trygge ved den ramme KRIS har undervist i, og de må gerne bruge vores kirke igen. kan betegnes som PTSD, post traumatisk stress. Begrebet bruges ellers ofte om en reaktion på et voldsomt traume eller overgreb krig, naturkatastrofer eller skibsforlis. Billederne kører igen og igen. De invaderer mennesker konstant. Det er det samme, der sker efter seksuelle overgreb. Hvor findes seksuelt misbrug? Misbrug finder sted i: Dårligt fungerende familier og systemer Børns nære relationer Alle sociale lag i samfundet Alle miljøer, også kirkelige Følger af seksuelt misbrug Generel oplevelse af: Mindreværd, skam, skyld, frygt Mistillid Undertrykt vrede, bitterhed, had Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Dårlig kropsbevidsthed Manglende forståelse for kroppens funktioner Manglende personlige grænser Sociale problemer Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige Den menneskelige gevinst Vi lægger øre til de livsfortællinger, som andre helst vil være fri for, men som nogen skal lytte til, hvis sårene skal heles. Det er vores erfa ring, at de seksuelt misbrugte ofte kæmper ale ne med senfølgerne uden at møde forståelse fra omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at Der er ikke fred i hovedet, samtidig med at kroppen reagerer, for når du får de billeder, bliver du angst igen. Du er hele tiden oppe på dupperne og vil passe på dig selv. Du er hele tiden nødt til at beskytte dig selv, fordi nu sker det nok igen. Du har svært ved at sove. Man kan blive så invalideret af PTSD, at man ikke kan det omgi vende samfund er klar over, at seksuelle overgreb i barndommen udover at være frygteligt for barnet, mens de står på også har konsekvenser i voksenlivet. arbejde, fordi kroppen er så ødelagt og lader sig påvirke af det, som sker. Godt 80 procent af alle, der har været udsat for et overgreb, har PTSD i større eller mindre grad. Den samfundsmæssige gevinst Hver misbrugt mand og kvinde, vi kan hjælpe med at sikre et bedre liv tidligt i forløbet, er én potentiel alkoholiker, narkoman, prostitueret, voldsramt kvinde eller psykisk syg mindre. Ved at iværksætte de nødvendige indsatser kan vi spare samfundet mange penge i form af færre udgifter til dagpenge og sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, behandling for alkohol- og stof misbrug, ophold på kvindekrisecentre samt psykiatriske indlæggelser. Hvert menneske er en indsats værd

8 Fri Materialer til at være Af Hanne Baltzer»Kraftfuld fred«af Theo J. Van der Weele. En bog om håb for overlevere efter seksuelt misbrug set fra et kristent perspektiv.»kraftfuld fred«udfordrer kirken til ikke at efterlade traumatiserede mennesker i grøften, men møde dem med fred og omsorg. Pris 50 kr. Brochure om KRIS. Gratis Brochure til etniske kvinder på dansk og arabisk. Gratis.»Spøgelser i ægteskabet«af Clark Barshinger, Lojan LaRove, Andrés Tapia. Bogen er en praktisk guide til de mænd, hvis koner er incestofre eller er blevet seksuelt misbrugt. En bibelsk og velskrevet overskuelig bog, der på en præcis måde rejser problemstillinger og prøver at rådgive ægtemanden. Bogen er den eneste af sin slags i Skandinavien. Pris 50 kr. Årsberetning Gratis Film om KRIS er på vej. Bøgerne sælges på ProRex Forlag, Du kan også bestille bøger og brochurer på landskontoret, tlf Studiehæfter for alle. Vejledninger til heling af Dale og Juanita Ryan. 1. Heling af forvrængede gudsbilleder 2. Heling af forvrængede selvbilleder 3. Heling efter overgreb 4. Heling efter svigt i familien Studiehæfterne kan man arbejde med individuelt eller i grupper. Pris pr. hæfte: 30 kr. NYT Nu kan du købe et smukt designet KRIS smykke i sølv og emalje. Vedhænget er skabt af kunstneren Johnna Jessen. Køb smykket på landskontoret. Pris: 300 kr. På billedet kommer hjerterne op af skorstenen, der er mange farver, forskellige folk og symboler. Et mylder af liv. Det er et håbe billede! Et håb om, at fremtiden må blive glad og indeholde meget glæde. Ordene kommer fra Heidi, der regelmæssigt går til samtaler hos KRIS. Lige nu er den unge kvinde mere glad, end hun har været længe. Samtalerne hos KRIS er et trygt holdepunkt, mens hun er i gang med at genfinde sig selv. Heidi har ikke været udsat for seksuelle overgreb. Heldigvis. Men gennem hendes opvækst har hun tilpasset sig andre mere og mere og fuldstændig glemt sin egen person i angst for ikke at være god nok, kunne slå til, være ok. Siden 2002 har hun haft tre depressioner. Den første kom, mens hun gik i 2.G i gymnasiet, og alt gik i sort. Jeg følte, at alle kiggede på mig og tænkte dårlige tanker. Jeg kunne slet ikke slappe af og mistede de få venner, jeg havde. Takket være en dygtig lærer, antidepressiv medicin og nogle timer hos en psykolog bestod hun studentereksamen og flyttede til Århus for at læse til ergoterapeut. Efter et halvt års tid droppede hun ud og fik arbejde en kort tid, inden deprimerede tanker atter overtog hendes hverdag. Hun følte sig ikke god nok. Overhovedet. Jeg er det meste af tiden, som jeg tror, andre vil have, jeg skal være. Det er enormt sjældent, at jeg gør det, jeg har lyst til. Måske fordi jeg ikke helt ved, hvad det er. At sætte ord på Som barn søgte hun altid opmærksomhed for at blive bekræftet i, at hun var god nok som Heidi, og ikke pga. udførte pligter eller gode karakterer i skolen. Jeg var anderledes end mine søskende, fordi jeg gerne ville afprøve grænser. Det fik jeg aldrig lov til, og på den måde kunne jeg heller ikke vise mine forældre, at de kunne stole på mig, og hvad der var endnu vigtigere at vise, at jeg kunne klare mig selv. Siden hen har det betydet, at der er en række situationer ude i det almindelige liv, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg skal gebærde mig. Og så bliver jeg usikker. Hun blev senere gift og mor til en lille pige. Alligevel tog de negative tanker over, og da hun blev anbefalet KRIS, slog hun til. Mødet med den kristne og fagligt kompetente terapeut blev et vendepunkt for Heidi. Den kristne grundholdning giver tryghed, og det, at terapeuten kan bede for mig, gør også en forskel. For det kan jeg ikke selv for tiden. KRIS sætter ikke spørgsmål ved, at jeg er kristen, og hun forstår bedre, hvad det er for en baggrund jeg har, og hvilken opdragelse man typisk har fået i et missionsk hjem. Jeg behøver ikke altid sige så meget. Hun forstår mig, og nogle gange overraskes jeg af det, jeg selv fortæller, for hvor var det lige, det kom fra? At sætte ord på flytter noget. Forventningers spændetrøje I terapien snakker de meget om forventninger, og om hvordan Heidi kan takle det, når der stilles krav til hende både privat og jobmæssigt. Privat er der forventninger fra hendes mand til fx den huslige standard, og det er også en prøvelse for parforholdet, at Heidi ikke magter så meget, som andre kvinder på hendes alder. Hun har også svært ved at tro på, at ægtemanden elsker hende som den, hun er, fordi hun synes, hun har ændret sig en del under depressionens åg. Ifølge hende selv fik det store at blive mor hende til at vokse personligt. Et af de værktøjer, KRIS har givet hende, er at være realistisk, når hun i et skema skriver ting op, som hun gerne vil nå. At sætte ting i skema giver luft og ro i hovedet. Det skaber et bedre overblik samtidig med, at Heidi er meget bevidst om, at nogle dage kan hun kun overskue at tænke en time frem. Lige nu er hun i jobtræning 12 timer om ugen, hvilket hun befinder sig godt med. Hun glæder sig over, at nogen kan bruge hende, og det er fint at komme hjemmefra nogle timer. Men fra 12 timer om ugen til et fuldt arbejdsliv er der længere end fra Jylland til jordens ende, så det, tror hun ikke på, kan lade sig gøre. Drømmen går i retning af at tage en kort uddannelse uden praktik og så få et arbejde på deltid. Fri til at være mig Mødet med mange mennesker er svært. I terapien taler de derfor også om, hvordan Heidi kan hjælpe sig selv i de enkelte situationer. Og det går bedre nu. Allerhelst mødes hun med gode venner, hvor hun ikke behøver tænke på, hvad hun siger eller gør. Hvor hun kan slappe af og være sig selv. Jeg er blevet bedre til at have det ok med, at alle ikke kan lide mig. Det går væsentligt bedre nu, selv om jeg ikke kan forstå, at det tager år at få det bedre. Mine omgivelser mener også, at jeg jo bare skal i gang igen, men så enkelt er mit liv altså ikke. Nu giver jeg mig god tid, for det, tror jeg, er det rigtige for mig. Jeg vil gerne være fri til at være. Det betyder alt. Midt i det hele har jeg aldrig tvivlet på, at Jesus elsker mig, men det er bare ikke nok, når han ikke fysisk er her ved siden af. Jeg skal lære at være mig, og derfor tager jeg et lille skridt af gangen. Set udefra er den unge kvinde smuk og unik. På vej ud i livet igen

9 Her møder du KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS (Landskontoret i Århus) Fredens Torv 2, 1. sal tv. Postboks Århus Telefon: Giro (bankkonto: ) Mail: KRIS Midt- og Vestjylland Telefon: Områdeleder: Pædagog og terapeut Helene Svendsen Mail: KRIS Storkøbenhavn Telefon: Områdeleder: Psykolog Marian Bridget Connolly Mail: KRIS Næstved Telefon: Områdeleder: Psykolog Tove Larsen Mail: Dronningegruppen: tlf Læs mere på Du kan støtte KRIS ved at blive medlem og ved at give en gave. I 2010 havde vi mere end 600 samtaler med mennesker. 16

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 film: den tavse smerte side 8 Hjælp til at være menneske KRIS - KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012 KRIS Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2011-2012 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med rådgivning, terapi, selvhjælps-

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2008 Indhold: Kan KRIS gøre en forskel?... side 2 Interview med Helle. Hun designer sit liv nu....

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Det er en personlig ting at være frivillig

Det er en personlig ting at være frivillig Det er en personlig ting at være frivillig Anne Diemer var en af pionererne bag den organiserede selvhjælp i Thy: Fagfolk ved for lidt om selvhjælpen, og politikerne har sympati for tanken, men også for

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr.

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. NYHEDSBREV APRIL 2007 Kære medlemmer! Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. Den 27. marts 2007 blev der holdt generalforsamling i

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere