V a n d i k æ l d e r e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V a n d i k æ l d e r e n"

Transkript

1 V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

2 Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store muligheder, så er det også husets lavest placerede del. Kælderen er derfor mest udsat, når især to naturfænomener optræder. Det ene naturfænomen er kraftige regnbyger, som oftest forekommer om sommeren. Det andet naturfænomen er høj grundvandsstand, som oftest forekommer om vinteren. De fleste eksperter er enige om, at klimaet forandrer sig, og at klimaforandringerne vil medføre endnu flere kraftige regnbyger og stigende grundvandsstande. Formålet med denne pjece er derfor at give dig en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen både under kraftige regnbyger, og når grundvandsstanden er høj. Desuden giver vi et bud på nogle andre årsager til våde kældre. Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du finder vores telefonnummer og adresser på bagsiden. Her er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk samt henvisninger til andre pjecer. Både i denne og i vores mange andre pjecer kan du læse meget mere om, hvordan vi løser vores fornemste opgave - nemlig den at transportere spildevandet sikkert væk og på den måde bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske, og at miljøet er rent. Kælderen er dit ansvar! Det er vores ansvar at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra stueetagen og andre etager over stueplan. Derfor er det dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra selve kælderen. Det er også dit eget ansvar at sørge for at undgå grundvand i kælderen uanset om det er regnvejr eller tørvejr. Erfaringerne viser f.eks., at en høj grundvandsstand ofte er den direkte årsag til en våd kælder, når det er tørvejr. Hvad gør vi for at mindske risiko for vand i kælderen under kraftige regnbyger? Selvom det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, så prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaksystemer. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed - også for kældre. Vi arbejder på en generel forbedring af kloaksystemet, så de nye anlæg er beregnet til at aflede endog meget store mængder vand. Men vi er ikke så meget herre over naturen, at vores indsats er nogen fuld garanti. Det er dit eget ansvar at være på den sikre side. Vidste du, at En parcelhusgrund på m 2 typisk afleder liter regnvand til kloaksystemet om året?

3 Hvad kan du gøre for at mindske risiko for vand i kælderen under kraftige regnbyger? Pumpe eller højvandslukke? Hvis du vil mindske risiko for vand i kælderen under kraftige regnbyger, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede metoder naturligvis føles som en væsentlig investering. Men på lang sigt er der tale om et større velbehag ved at bo i dit hus, en mulighed for værdiforøgelse, samt en økonomisk besparelse i form af stabile forsikringsforhold. Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper. Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst. Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen under kraftige regnbyger? Dine private kloakrør er for små: Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet for små til at kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Det kan skyldes, at din grund har ændret karakter ved, at du f.eks. har udvidet eller lagt ny terrasse, indkørsel eller lignende. De nye eller større belægninger kan på denne måde forhindre, at vandet siver ned i jorden. Der kan således være så meget vand på din grund, at dine private kloakrør ikke er store nok til at lede vandet til det offentlige kloaksystem. Vi foreslår, at du kontakter en byggesagsbehandler i Teknikog Miljøforvaltningen for at få råd om, hvordan du eventuelt kan sørge for, at det overskydende regnvand alligevel kan sive ned i jorden. Det er den bedste løsning for miljøet og et godt modtræk imod konsekvenserne af klimaforandringerne. Dine private kloakrør er stoppede eller defekte: Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet tilstoppede eller være gået i stykker. Vi foreslår også her, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få undersøgt dit eget private kloaksystem inde på din grund med et kamera. Forstoppelse i en rendestensrist: En stoppet rendestensrist i vejen kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står blankt vand over rendestensristen eller på vejen. Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på telefonnummer Da huset blev bygget Nogle år senere Andre gode råd! Overvej, om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen Hæld ikke fedt i afløb Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense Rens med jævne mellemrum sandfanget for blade, sand, småsten og lignende Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt Kontroller jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker - hvis du har en af disse installationer Når du udbedrer dit afløbssystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester

4 Utæt Hvad gør vi for at mindske risiko for grundvand i kælderen? Uanset hvor gerne vi ville medvirke til at mindske risiko for grundvand i kældre, så må vi det ikke. Det skyldes, at grundvand er en del af et vandløb og således ikke har noget at gøre med kloaksystemet. Kun den enkelte grundejer kan gøre en indsats for at undgå grundvand i kælderen. Det kan du til gengæld læse mere om i det næste afsnit. Hvad kan du gøre for at mindske risiko for grundvand i kælderen? Hvis din kælder er fugtig eller våd på grund af høj grundvandsstand, er årsagen, at din kældervæg eller dit kældergulv er utæt. Det skyldes som regel en fejl i bygningskonstruktionen. Vi foreslår, at du kontakter en bygningssagkyndig for at få råd om, hvordan du får en tæt kælder. Det kan være en rådgivende ingeniør, byggetekniker, murermester eller lignende. Hvad kan være årsag til fugt eller vand i kælderen foruden regn og grundvand? Dine private kloakrør er stoppede eller defekte: Kloakrørene fra dit hus kan være tilstoppede eller være gået i stykker. Det kan medføre, at spildevandet løber ind i kælderen i stedet for ud i den offentlige del af kloaksystemet. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få undersøgt dine kloakrør grundigt med et kamera. Utætte installationer eller skrånende terræn: Det kan også være, at en tagnedløbsbrønd eller et vandrør er utæt. Eller at terrænet skråner, så overfladevandet løber ind mod huset i stedet for væk fra huset. Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres eller terrænets hæidning skråner mod huset, så er det vores forslag, at du kontakter en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, så kontakt en autoriseret vvs-installatør. Hvordan kan du hjælpe os og dermed dig selv? Hos Teknik- og Miljøforvaltningen kan du i din byggesag se, hvilke oplysninger kommunen eventuelt har registreret om installationer på din ejendom. Det er en stor hjælp, når enten du eller vi skal finde en mulig fejlkilde. Det er da også grunden til, at du som husejer selv har pligt til at orientere os, hvis du ændrer på nogle kloakforhold i og omkring dit hus. Så skal Teknik- og Miljøforvaltningen nok sørge for, at oplysningerne om dit hus er opdaterede. Vidste du, at Mængden af vand i de regnbyger, som vi statistisk set er udsat for hvert femte år, svarer til, at der på en grund på m 2 falder ca liter vand i et døgn? Heraf må der i samme tidsrum kun bortledes ca liter til kloaksystemet eller et vandløb. Tæt

5 Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til kloakarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller på mailadressen: Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på adressen: Her kan du også hente pjecerne: helst Du skal installere en rensebrønd Fra spildevand til rekreativt land og vand Klimaforandringer spild af planer, eller spildevandsplaner? din? Kloakarbejde på vej Kommunen tømmer bundfældningstanke Regnvandsbassiner - en grund mindre eller mindre grunde? Sammenfatning af Vision 2100 din? Separatkloakering på vej Spildevandsrensning i det åbne land Virker kloakken ikke? Vision 2100 Du er også velkommen til at kontakte os så sender vi dem gerne til dig. Med venlig hilsen Ordforklaring: Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom. Grundvandsstand: Angiver, hvor dybt overfladen af grundvandet ligger under terrænets overflade Højvandslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Tagnedløbsbrønd: Rensebrønd (se ordforklaring nedenfor), der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør, der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et sandfang (se ordforklaring nedenfor) i bunden af brønden. Rensebrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stikledningen inden det offentlige system. Sandfang: Ofte den nederste del af brønden under udløbet, hvor sand og lignende opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal altså altid stå vand i en sandfangsbrønd. Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet og lignende. Bjarne Nielsen Direktør 3. udgave 2010 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf.:

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere