2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010"

Transkript

1 Vand i kælderen

2 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store muligheder, så er det nu engang også husets lavest placerede del. Kælderen er således ofte mest udsat under kraftige regnbyger. Denne pjece giver dig en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen også i andre tilfælde end efter kraftige regnbyger, som især forekommer om sommeren. Hvis du har brug for yderligere information, så er du naturligvis meget velkommen til at henvende dig til Århus Vand. Adressen finder du på bagsiden. Her finder du også en ordforklaring, som beskriver de tekniske udtryk i denne pjece. Med venlig hilsen Århus Vand A/S Kælderen er dit eget ansvar men Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom også den stikledning der forbinder dine rør med det offentlige kloaknet. Århus Vand har ansvaret for det offentlige kloaknet, herunder stikledningen frem til skellet til din ejendom. Det er vores opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand, fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde. Desuden har vi et servicemål for kældre: Hvis kældergulvet ligger mindst 30 cm højere end den offentlige hovedkloakledning, må der højst komme vand i kælderen 1 gang hvert andet år. Tilsvarende har vi servicemål for vand i terrænniveau. Vand i terrænniveau vil sige, at der står vand på jorden. Dette må højst optræde 1 gang hvert 5. år i regnvandsledninger i separatsystemer, og 1 gang hvert 10. år i fællessystemer. Når vi skal afgøre, om servicemålene er overholdt, kontrollerer vi hvor kraftig den regn er, som er årsag til oversvømmelsen, og beregner hvor hyppigt den optræder. Hvis du får en skade på grund af kloakvand, skal du både henvende dig til dit eget forsikringsselskab for at få hjælp og til Århus Vand. Så kan vi prioritere dit område i forbindelse med vores sanering, hvis servicemålene ikke er blevet overholdt. Hvad gør vi for at mindske risikoen for vand i kælderen? Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. I Århus Vand prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaknet og sanerer de gamle kloakledninger. Vi arbejder på en generel forbedring af kloaknettet, så de nye anlæg er beregnet til at aflede endog meget store mængder vand. Men vi er ikke så meget herre over naturen, at vores indsats er nogen fuld garanti. Det er dit eget ansvar at være på den sikre side.

3 4/5 Hvad nu hvis det hele pludselig sejler...? Hvad kan du så gøre for at mindske risikoen for vand i kælderen? Pumpe eller højvandslukke? Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen efter kraftige regnskyl, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede metoder naturligvis føles som en væsentlig investering. Men på lang sigt er der tale om en økonomisk besparelse, en mulighed for værdiforøgelse og et større velbehag ved at bo i dit hus. Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper. Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst. Hvad kan ellers være årsagen til vand i kælderen? Defekte eller for små kloakrør: Kloakrørene fra dit hus kan være defekte eller med tiden være blevet for små til at kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Vi foreslår igen, at du kontakter en autoriseret kloakmester med henblik på at få undersøgt dine kloakrør grundigt. Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer: Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandstanden er steget efter en periode med megen nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør. Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, så foreslår vi, at du henvender dig til en murermester. Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres eller terrænets hæidning vurderes, så er vort forslag, at du kontakter en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, så kontakt en autoriseret vvs-installatør. Forstoppelse: Hvis vandet forsvinder langsomt, eller det klukker mærkeligt, når der skylles ud i toilettet, så kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Vi foreslår, at du begynder med at løfte dækslet til rensebrønden. Den befinder sig oftest på din grund nær skellet ud til vejen. Hvis rensebrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i vores del af stikledningen. I den situation skal du kontakte Århus Vand. Vi vil herefter hurtigst muligt sende vores spulevogn for at rense ledningen uden udgift for dig. Hvis kloakledningen er stoppet, samtidig med at rensebrønden er tom, så er problemet opstået i den private del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma/en autoriseret kloakmester for at udbedre skaden. Denne udgift er for din egen regning og dækkes således ikke af Århus Vand. Andre gode råd! Overvej om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen. Hæld ikke fedt i afløb. Skyl ikke bleer, bind, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb. Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden. Sørg for at alle brønde er nemme at komme til at rense. Rens med jævne mellemrum sandfanget for blade, sand, småsten etc. Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Kontroller jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker hvis du har en af disse installationer. Når du udbedrer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

4 6/7 Ordforklaring: Fællessystem: Spildevand og regnvand løber i samme ledning. Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom. Hvordan kan du hjælpe os med at hjælpe dig selv? På Bygningsinspektoratet kan du i byggesagsakterne se, hvilke oplysninger kommunen eventuelt har registreret om installationer på din ejendom. Det er en stor hjælp, når enten du eller vi skal finde en mulig fejlkilde. Det er da også grunden til, at du som husejer selv har pligt til at orientere os, hvis du ændrer på nogle kloakforhold omkring dit hus. Så skal vi nok sørge for, at oplysningerne er opdateret. Højvandslukke: Lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spillevand. Rensebrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stikledningen inden det offentlige system. Sandfang: Ofte den nederste del af brønden under udløbet, hvor sand og lignende opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal altså altid stå vand i en sandfangsbrønd. Separatsystem: Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Skel: Grænsen mellem grunde. I dette tilfælde er der tale om grænsen mellem det offentliges areal (Århus Kommune) og det private areal (grundejers). Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask, toilet og lignende. Stikledning: Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen til den offentlige hovedkloakledning. Tagnedløbsbrønd: Rensebrønd (se ordforklaring nedenfor), der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør, der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et sandfang (se ordforklaring nedenfor) i bunden af brønden.

5 Yderligere oplysninger: Du finder yderligere oplysninger om Århus Vand på Her kan du blandt andet hente vores øvrige informationspjecer. Du er også velkommen til at kontakte os så sender vi dem gerne til dig. Udgiver: Århus Vand A/S Bautavej Århus V. Tel Design og produktion: Par No.1 Illustrationer: Par No.1 Trykkeri: Jypa Oplag: , 43349

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere