KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE"

Transkript

1

2 KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende i princippet fungere som terrændæk. Kældervægge over terræn vil fugtteknisk fungere som ydervægge. Kældervægge under terræn udsættes for fugtpåvirkninger både indefra og udefra, og desuden er temperaturforholdene under jorden anderledes end over jorden.

3 Fugtpåvirkning Byggefugt Fugtoverskud i betonen medfører at den relative luftfugtighed bliver nær 100 %. Vandpåvirkning på kælderens yderside Vandpåvirkning på kælderens yderside kan stamme fra grundvand, nedsivende overfladevand eller vand fra utætte afløbsledninger og dårligt fungerende faskiner eller dræn. For at sikre acceptable fugtforhold inde i kælderen skal vandpåvirkningen på både gulv og vægge reduceres mest muligt. Terrænforhold Overfladevand skal ledes væk fra bygningen Vandtryk og dræn Vand der står langs ydersiden af kælderen medfører vandtryk på kældervægge og kældergulv. Det skal sikres at vand der tilføres på kælderens yderside, kan ledes bort lige så hurtigt, som det tilføres.

4 FUGTTRANSPORT I KÆLDERVÆGGE OG -GULVE Fugt i kælderydervægge og -gulve vil hovedsagelig fordampe fra den indvendige overflade. Der kan dog også ske fordampning fra ydersiden Normalt er det dog kun beskedne fugtmængder, som kan forventes at fordampe fra den del af ydersiden der ligger under terræn. Der kan altså både være perioder, hvor fugttransport sker udefra og ind i kælderen og omvendt. Fugttransport ind og ud af kældervæggens yderside kan kun ske ved at anvende tætte, men diffusionsåbne overflader på kældervæggen kombineret med diffusionsåben isolering af kældervæggens yderside (i stedet for asfaltering eller grundmursplader, som hindrer diffusion ud gennem overfladen).

5

6 Nystøbt kælder stort fugtindhold => udluftning og opvarmning nødvendig Uopvarmet kælder om vinteren ca. 10 C, RF ca. 60% om sommeren ca. 15 C, RF 80-90%. Opvarmet kælder temperatur ca. 20 C. Medfører at RF bliver mindre fordi det absolutte fugtindhold er det samme (som i den uopvarmede) men temperaturen er højere.

7 FUGT I LUFT

8 Isolering og grundmursplader Kældervægsisolering og grundmursplader er fugtspærrende, men er ikke vandtætte. Kældervægsisolering og grundmursplader skal altid anvendes i kombination med et omfangsdræn for at undgå vandtryk på væggen. Porøs isolering kan dræne vand gennem isoleringen, men er ikke beregnet til at fjerne store vandmængder, fx fra direkte regn. Både kældervægsisolering og grundmursplader skal afsluttes så tæt på terræn som muligt og skal foroven afsluttes med en afdækning, fx en fliser eller skinne, som hindrer, at nedbør, herunder smeltevand, kan komme ind bag pladerne. Asfaltering Asfaltering skal udføres på en afrettet eller berappet overflade. Asfalteringen skal beskyttes enten ved udvendig varmeisolering, ved udkastning med cementmørtel 1:3 eller evt. ved opstilling af drænblokke af letklinkerbeton.

9

10

11 Vægdræn For at undgå at nedsivende vand lokalt skaber vandtryk, skal der op langs kældervæggen placeres et drænende lag, et såkaldt vægdræn. Vægdrænet skal opfange overfladevand og føre det til omfangsdrænet. Vægdrænet kan fx udføres af isoleringsmaterialer med drænende egenskaber eller grundmursplader som omtalt ovenfor kombineret med drænende fyld. Omfangsdræn Vand fra bunden af kælderydervæggen vil normalt blive fjernet vha. et omfangsdræn langs husets ydervægsfundamenter. Drænet sørger for at aflede vandet, hvilket normalt sker til afløbssystem eller terræn. Kun hvor grunden er med selvdrænende materiale, fx groft sand, kan omfangsdræn udelades.

12 FUGTIGE KÆLDRE I en "fugtig" kælder, dvs. en kælder, hvor gulv og vægge er mere eller mindre gennemtrængt af grundfugt på grund af mangelfuld dræning og fugtisolering, vil indeluften blive tilført fugt. Fugtindholdet bliver herved højere end normalt, og der må derfor udluftes og måske også opvarmes for at holde kælderen tør. Om udluftning alene er tilstrækkelig til at holde kælderen tør afhænger af, hvor hurtigt fugten tilføres. Hindres udluftningen eller sænkes temperaturen bliver balancen forrykket, og en tidligere tør kælder kan blive fugtig med deraf følgende skader. Fx vil isolering af etageadskillelsen mod kælderen, isolering af en kedel i et kælderrum eller montering af et nyt velisoleret opvarmningsanlæg reducere temperaturen, hvorved den relative luftfugtighed i kælderen vil stige.

13 Varmeisolering - udvendig Varmeisolering af kælderydervæggen skal normalt udføres på den udvendige side, idet dette sikrer en varm ydervæg med tør indvendig overflade uden risiko for kondensdannelse. Varmeisoleringen udføres af særlige isoleringsmaterialer eventuelt med drænende egenskaber, fx løse (coatede) letklinker, mineraluld eller drænplader af polystyren med drænriller beskyttet af geotekstil (fiberdug) på den side, der vender ud mod jorden. Isoleringen kan fortsættes over terræn, hvor den fx forsynes med pudset overflade eller pladebeklædning.

14

15

16 UNDERSØGELSER UDEFRA Det er vigtigt at sammenholde forhold der er konstateret indefra, med forholdene udvendig - især om der er synlige skader på udvendige overflader, fx revner i sokler, kældernedgange eller lyskasser. Indtrængning af vand gennem en kældervæg kan forårsages af grundvand, nedsivende overfladevand eller vand fra utætte afløbsledninger mv. Risikoen for opfugtning er især stor hvis vandet står langs ydersiden af kældervæggen og derfor kan udøve vandtryk på muren og kældergulvet. Ved massive fugtproblemer - eller begrundet mistanke om skader er det vigtigt at klarlægge og eliminere årsagen. Det kan fx være nødvendigt at grave op omkring kælderen eller få foretaget undersøgelse med kloak tv for at lokalisere skaden.

17

18 OVERFLADEBEHANDLING AF VÆGGE Tidligere opfugtede kældervægge indeholder ofte salte som ikke kan fjernes. Herved opstår problemer med efterfølgende overfladebehandling fordi teglstenene ofte vil smuldre, og såvel oppudsning som malebehandling ødelægges af saltet. Der findes specielle saneringspudser som er beregnet til at kunne indeholde en vis mængde salt uden at blive ødelagt. Herved opnås der en længere holdbarhed end for normale pudstyper. Overfladebehandlingen på vægge skal så vidt muligt være diffusionsåben, så eventuel fugt i væggene kan slippe ud. Kalkning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling. Blandt de egentlige malebehandlinger kan silikatmaling og lignende meget åbne typer anvendes.

19

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Den modernistiske villa

Den modernistiske villa Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Den modernistiske villa Opført i perioden: ca. 1950-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT " STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT (Borgergade 20, Kobenhavn K. Tif. Mil/eYva 5630) er m selvslændig institution, der ledes af en bestyrelse udpeget af boligministeren, er oprellel ved lov nr. 123 af 19. marts

Læs mere

Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen

Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen Opført i perioden: ca. 1970- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere