Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011"

Transkript

1 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation Damhussøen VANLØE LOKALUDVALG

2 Kort om kortlægningen Lokaludvalg gennemførte i maj-juni 2012 en undersøgelse af følgevirkningerne i bydelens husstande efter det store skybrud den 2. juli I forbindelse med udarbejdelsen af en bydelsplan er det sigtet at skabe en strategi, der kan danne grundlag for det videre arbejde med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i og i højere grad at fremme fælles afvandingsløsninger spørgeskemaer blev omdelt og over af bydelens husejere og bestyrelser udfyldte skemaet på vegne af husstande. Det er et fantastisk flot resultat med en fin geografisk spredning, som giver et statistisk godt grundlag at arbejde videre med. Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Natur og Miljø analyserer stadig på de mange oplysninger, som var vedlagt spørgeskemaerne, men har allerede nu et godt billede af, hvor i bydelen de største udfordringer er. Der samarbejdes derfor med Teknik- og Miljøforvaltningen om kommunale tiltag i bydelen, og i forskellige private pilotprojekter arbejdes der på løsningsmodeller for husejerne. Af samtlige besvarelser meldte 26,5% om ingen eller små problemer, mens 73,5% meldte om mere eller mindre alvorlige problemer. I hovedparten af de ramte huse handlede det om vand i kælderen, der kom gennem afløb og toiletter, og med en vandstand som svingede mellem 2 og 150 cm. Udsatte steder kom vandet ind i kælderen fra gadeplan gennem vinduer, lyskasser og kælderskakte og enkelte - bl. a. forretninger på Jernbane Allé - fik vand ind i butikslokalet fra gadeplan. En del husejere fik også vand i stueplan gennem toiletterne. Flere steder oplevede man en vandstand på veje og grunde på op til en halv meter med vandindtrængen gennem gulv og væg i kælder til følge, og det samme oplevede man de steder, hvor grundvandsstanden er høj. Ca. 4% af de adspurgte har installeret en eller anden form for regnvandsanlæg og hver 5. husejer overvejer det, men er usikre på, hvad der er det optimale på deres grund. Flere efterlyser rådgivning. Hver 3. husejer har installeret - eller overvejer at installere - en højvandslukke eller anden form for spærring i kloakafløb eller brønd. Det er klogt og forståeligt at så mange monterer højvandslukkere og tilbageløbsstop for at holde kælderen fri for kloakvand, men det løser ikke problemet med presset på kloakkerne, som vil øges, når vore kældre ikke længere kan fungere som opsamlingstanke. Flere af respondenterne, der overvejer en kloakspærrer, udtaler da også, at de med en højvandslukke blot sender problemet videre. Hver 10. husejer har ingen overvejelser om at gardere sig, idet de ikke havde problemer under oversvømmelserne eller ingen kælder har. Enkelte mente, at problemerne burde være kommunens ansvar, da kloakkerne må være underdimensionerede. En udvidelse af kloakkerne, der alligevel ikke ville kunne klare en monsterregn, ville betyde en kæmpe milliardinvestering og et opgravet København i mange år frem. Derfor er planen om en national LAR indsats, der bl.a. påpeger husejernes eget ansvar for at lave løsninger på deres grund og indeholder tanker om en afgift på afledning af regnvand fra husejernes tag og grundens hårde belægninger til kloakkerne, både en fysisk og økonomisk smartere løsning. LAR-løsninger bør løses i fællesskab, hvis de skal være effektive. Det giver mulighed for at tilknytte faglig ekspertise og giver samtidig parcelhusejerne de stordriftfordele, som man har ved LAR-etablering i f. eks. de store boligforeninger, hvor man på sigt også kan genbruge regnvandet. Mange parcelhus- og rækkehusejere er tvunget til at samarbejde med naboerne om fælles løsninger, idet man på de små grunde ikke kan leve op til de afstandskrav, der stilles ved etablering af regnvandsanlæg. Også forskellige typer af tag og tagrender (eternit, tagpap, bly, zink og kobber) skal undersøges for afgivelse af uheldige stoffer til grundvandet. Lokaludvalg Oktober 2012

3 kybrudskortlægning Islev tation lotsherrensvej Hulgårdsvej Borups Allé Hillerødgade Kirkebjerg kole Bellahøjvej Fuglebakken tation Koter Bellahøjmarken Damhusengen tadion tation Damhussøen Hyltebjerg Jernbane Allé M tation M Flintholm tation Offentlig vej Privat fællesvej Bydelsgrænse -bane og metro i kældre AlléVandstand 0-10 cm cm cm cm over 75 cm Ingen problemer Grøndals Parkvej allingvej Grøndal tation Ejendomstyper 1-2 husstande 4-24 husstande Over 30 hustande

4 kybrudskortlægning Vandindtrængen i kælder Islev tation lotsherrensvej Bellahøjmarken Hulgårdsvej Borups Allé Hillerødgade Kirkebjerg kole Bellahøjvej Fuglebakken tation tation allingvej Grøndal tation Jernbane Allé Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation Offentlig vej Privat fællesvej Bydelsgrænse -bane og metro Hyltebjerg Allé Damhussøen Grøndals Parkvej Regnvand fra: Kloak Kloak/gulv og væg Gulv/væg Kloak/overflade Overflade Overflade/stueplan

5 kybrudskortlægning Vandstand i kælder Islev tation lotsherrensvej Bellahøjmarken Hulgårdsvej Borups Allé Hillerødgade Kirkebjerg kole Bellahøjvej Fuglebakken tation allingvej tation Grøndal tation Damhusengen tadion Jernbane Allé M tation M Flintholm tation Offentlig vej Privat fællesvej Bydelsgrænse -bane og metro Hyltebjerg Allé Damhussøen Grøndals Parkvej Vandstand: 0-10 cm cm cm cm over 75 cm Ingen problemer* *Huse uden problemer har højvandslukke, pumpesystem, ingen kælder eller ligger i en problemfri zone.

6 Typiske udsagn fra borgerne Vi har boet her i 42 år og aldrig haft en dråbe vand i husets kælder. Vi fik cm. mudret vand ind, som ud på natten var forsvundet tilbage i kloakken - efterladende en hel del ildelugtende slam. Det tog flere måneder at få ryddet op og kostede en formue i tabt indbo og udskiftning af gulve og isolation. Vi overvejer en faskine, men mangler noget rådgivning. Vi har bestilt et tilbud på tilbageløbsstop fra brønden. Vores badeværelse og entre blev oversvømmet, da vandet stod op af toiletkummen. I kælderen havde vi i et par timer ca. 20 cm kloakvand. Vi har installeret en bold i afløbet, men overvejer et opsamlingsbassin i haven. Vi havde ingen problemer, idet vi ikke har kælder. Men vi var kun et par centimeter fra vandintrængen ved vores terrase. Vandet stod i en højde af cm. på grunden. Er det omfangsdræn eller en faskine man etablerer i sådan en situation? - Håber at jeres undersøgelse kan hjælpe os Jeg var ikke hjemme den 2. juli 2011, men kunne se i kælderen, at vandet havde været oppe i en højde af cm. Jeg har ikke afløb til kloak i kælderen, men fik vandet ind gennem vægge og gulv. Har fået tætnet fundamentet, men overvejer omfangsdræn med tilslutning til en faskine. Aldrig har vi oplevet noget lignende i vores dejlige hus, hvor vi har boet siden Vandet kom fra kloakafløbet, gennem lyskasserne og kælderhalsen. Ude på vejen stod der cm. vand og ingen i vores ende af vejen havde en tør kælder. Er det ikke kommunens opgave at hindre den slags, når det er kloaksystemet, der løber over? Det mener vi! flere højvandslukkere. Men sender vi så ikke bare problemet videre til naboerne? Ingen problemer. Jeg bor højest på vejen og har i øvrigt ingen kælder. å jeg har ikke de store overvejelser om noget som helst. Vi fik oversvømmet vej og grund. Der var mellem 1 og 1½ meter vand i kælderen. Vi måtte fraflytte huset i en uge - først da var alt vand ude. Vi har installeret kloakspærre og overvejer en faskine, hvis det er muligt. Burde det ikke være en fælles opgave - f.eks. i grundejerforeningsregi. Vi havde heldigvis fået spærret for afløbet til kloakken effektivt. Men desværre stod de gamle kloakrør under huset ikke for det enorme tryk og sprang læk. Kort tid efter løftede betongulvet sig og vandet fossede ind indtil det nåede den halve meter. Der gik lang tid inden undergrunden var tør nok til at rør kunne udskiftes og nyt gulv kunne støbes. å husk at få rørene tjekket inden du blokerer afløbet. Vi overvejer stærkt en faskine, men vil undersøge alle muligheder. Undersøgelsen er et godt initiativ. Vores ejendom ligger for foden af Bellahøjbakken og vandet kom alle steder fra. Kloak, lyskasser og kælderhalse med oversvømmelse af et halvt hundrede husstandes kælderrum og ødelæggelse af mange værdier. Der var en ½ meter vand i det meste af kælderen og 90 cm. i den gamle fyrkælder. Vi er stærkt i tvivl om, hvad vi kan gøre af effektive tiltag med vores beliggenhed. Vi håber at Lokaludvalget nedkommer med nogle gode og effektive løsninger. Vi havde godt nok drømt om en svømmepøl i haven, men at det skulle blive i kælderen, havde vi bestemt ikke drømt om. Det var en ulækker omgang kloakvand, der ødelagde vores gulve og vægge. Nu har vi så lagt klinkegulve og overvejer stærkt en en eller

7 Bangsbo Plads LAR-pilotprojekt Høgholtvej Clausholmvej Børglumvej Bangsbovej Lokaludvalg støtter og følger et beboerprojekt på Bansbo Plads, der gennem en række geologiske prøver, infiltrations- og nedsivningstest skal give grundlag for udvikling af den optimale løsning på Lokal Afledning af Regnvand. Princippet er, at alle skal medvirke, hvis projektet skal være effektivt og økonomisk overkommeligt for de enkelte husejere. Med hjælp fra fonde kan projektet raffineres og blive en færdig løsningsmodel, som kan bruges af andre. Bangsbo Plads Der er en dialog med kommunen om bl.a. at inddrage fællesarealet i afvandingen af kvarteret og evt. at undersøge forskellige tagrender og tagbelægningers afgivelse af uheldige stoffer til grundvandet. Projektet tænkes offentliggjort løbende, så alle interesserede kan følge med fra start til slut. Katrinedalsvej Bangsbovej 30 husejere har vist interesse for projekt på Bangsbo Plads, der ligger i Katrinedalskvarterets nordvestlige del. Grundejerforeningen Katrinedal vil, hvis projektet falder succesfuldt ud, foreslå det udbredt til foreningens øvrige ejendomme, der består af 202 villaer og 16 større eller mindre karréejendomme. Der er 535 husstande i foreningen.

8 - vanemærket tryksag VANLØE LOKALUDVALG Tekst og grafik: Erik Honoré Udgivet af Lokaludvalg

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: 2244-9035 Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 20 Marts 2012 ISSN: ISSN: 2244-9035 2244-9035 Betalingsringen Betalingsringen er er aflyst... aflyst... 33

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere