Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbylauget for Slagslunde-Buresø"

Transkript

1 , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning om erfaringer fra beboerne om problemer med overfladevand, kælderoversvømmelser eller lignende. Landsbylauget er orienteret om, at nogle grundejerforeninger og borgere har givet oplysning direkte til Forsynings-virksomheden, men for en orden skyld og for at sikre, at Forsyningen har alle de oplysninger, som Lauget har modtaget, fremsendes nedenstående oplysninger: G/F Syd:./. Der henvises til vedlagt bilag 1, som er suppleret med en oplysning fra ejeren af Mimosevej 10 (fremsendt særskilt til Forsyningen). G/F Bakkegårdsparken: Har umiddelbart ikke registreret nogle problemer. Det skal dog oplyses, at der er foretaget boringer omkring Bakkegårdsparken 34 for at få afklaret jordbundsforholdene og deres indflydelse på rørføringer og kloak. 3 gange oplevet at asfalten er sunket pga. en kilde, der tilsyneladende løber under vejen. Det har umiddelbart ikke nogen direkte forbindelse til kloaksystemet, men så er det nævnt. G/F Gamle bydel:./. Der vedhæftes bilag 2, som redegør for de voldsomme vandproblemer, som kloakken ikke kan magte, og som medfører oversvømmelse på ejendommene syd for vejkrydset Stenløsevej/ Bygade. Specielt ejendommene Tværstrædet 4, og 6 samt Stenløsevej 1 er hårdt ramt. Det kan nævnes, at ejendommen Stenløsevej 1 har været ubeboelig i over et ½ år pga. oversvømmelsen i august 2011, men er netop nu istandsat. Ved kraftige regnskyl løber vand fra området ved gadekæret ned af stien mod rensningsanlægget. I Bygade 29 oplever beboerne hvert år, at kloakken i vejen ikke kan tage kraftige regnbyger. Det betyder, at vandet strømmer ad vejen ned oppe fra Forsamlingshuset og ind gennem ejendommens indkørsel. Nogle år har beboerne ved særlig kraftig regn oplevet, at kloakvandet stod op af vejbrønden lige foran indkørslen og løb ind på ejendommen. Tilsvarende har beboerne gentagne gange oplevet, at vandet stuver op til knædybde i baghaven, hvor kloakken går ude i fællesarealet parallelt med den rørlagte å. Beboerne har i sommeren 2011 hævet deres indkørsel, så der kan stå mere vand på vejen og dermed kunne finde andre veje. 1

2 Præstegården og graverboligen har haft problemer med tilbageløb så afløb i huset stinker. Ikke i forbindelse med skybrud men mere generelt. Beboerne har fået oplyst, at det skyldes kloakledningens hældning. I graverboligen var der ved seneste skybrud (august 2011) kælderoversvømmelse; vandet stod op i afløbet i kælderen. Bakkegårdsvejens Vejlaug: Der har været store problemer de sidste par år for husejere på Bakkegårdsvej med kældre (det gælder også for nogle på Egetoften). Formanden for Vejlauget har henledt opmærksomheden på, at afvanding fra Bakkegårdsvej løber via Klokkekildevej og Egedalsvej, og at kommunen i forbindelse med kloakering af Buresøområdet, tilsluttede denne ledning til en gennemløbsbrønd på Klokkekildevej ud for Egetoften. Ved kraftige regnskyl pumpes vandet fra Buresø op til denne gennemløbsbrønd, og stemmer dermed vandet fra Bakkegårdsvej op så det ikke kan løbe frit. Den ledning der afvander Bakkegårdsvej og Egetoften er oprindelig ikke dimensioneret for Buresøvandet, og det er nok det der skaber hele miseren ved kraftige regnskyl. Vejlaug Egetoften: Vandskade på ejendommen Egetoften 2; beboerne har taget direkte kontakt med Egedal Forsyning. Forsamlingshuset: Lauget har tidligere modtaget vedlagte svar fra kommunen på Forsamlingshusets henvendelse vedrørende vandproblemer. Lauget er herudover orienteret om, at der har været oversvømmelse i kælderlokalerne flere gange. Forsamlingshuset anvender selv en del af kælderen og resten er udlejet til -Klubben. Ved seneste skybrud blev Klubbens lokaler så beskadigede, at al aktivitet i efteråret måtte aflyses. Forsamlingshuset rettede henvendelse til Kommunen, og Miljøcentret har svaret i brev af 3/ ; dette./. vedlægges som bilag 3. Lauget er uvidende om observationerne også gælder Buresø-området, men da Laugets virke også omfatter Buresø, har vi valgt også at medtage indmeldinger herfra. G/F Buresø: Lauget har modtaget oplysning om, at der ved megen nedbør er store vandproblemer med oversvømmelser på grundene: Skovvej 74 og Egevang 1. Ligeledes er der ofte oversvømmelse på hele vejen Bøgevang ud for nr. 37, som også giver oversvømmelse i kælderen på pågældende ejendom. G/F Klokkekilden: Lauget har modtaget oplysning om, at de drænproblemer der er i området, allerede tidligere er indmeldt til kommunen. 2

3 Det er de oplysninger, som Landsbylauget har modtaget og hermed videregiver til Egedal Forsyning. Lauget ser frem til at få tilbagemelding om resultatet af TV-inspektionen og herunder mulige løsningsforslag. Med venlig hilsen Susan Kielstrup Formand /Per Aagaard sekretær Bilag 1: Grundejerforeningen Syd Forsyningen oplyser i mail af 27/ at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning om erfaringen fra beboerne om problemer med overfladevand, kælderoversvømmelser eller lignende. Som formand for Grundejerforeningen Syd har jeg udsendt Forsyningens mail med oplysning om at meddele mig eventuelle problemer. Jeg har fået tilbagemelding om følgende afvandingsproblemer: 1. T-krydset Blomstervej/ Stenløsevej 2. T-krydset Stenløsevej/ Bygade (ikke beliggende i Slaglunde Syd s område) 3. Mimosevej, for enden af Mimosevej. Regnskyllet august 2011: Vand i kælderen i nr. 15, vand på grunden og carport/udhus i nr Mimosevej 6. Ejeren oplyser at der er konstateret fugtskade i det værelse, der ligger ud mod Mimosevej, og at forsikringsselskabet vurderer, at årsagen er grundfugt, som ejeren mener kan komme fra kloak mellem fortov og vejbed ud for hendes grund. 5. Mimosevej 10. Regnvand, smeltevand fra Valmuevej, løber ind i indkørslen. 6. Problemer på Irisvej, se nedenfor: Observationer. Mine kommentarer: Ad 3: Bestyrelsen har tidligere fået klage fra ejeren af nr. 18 og efter det voldsomme regnskyl i august 2011 måtte bestyrelsen konstatere, at regnvandsledningen ikke kan magte at aflede vandet til kloakken selv om regnvandsbrøndene ganske kort tid forud var blevet opsuget for slam. Bestyrelsen undersøger for tiden om vejbedet kan anvendes som en slags faskine og derved medvirke til afvanding. Ad 4: Ejerens oplysning om kloakplacering er ikke korrekt. Kloakken befinder sig på modsatte vejside (vestsiden) og langs østsiden er der 6 regnvandsbrønde, der afleder regnvand til kloakken. Der er en regnvandsbrønd ud for ejerens grund. 3

4 Ad 5: Jeg formoder, at også ejendommen nr. 12, der ligger lige overfor Valmuevejs udmunding i Mimosevej kan have samme problem. Problemet er formentlig utilstrækkelig afvandingsmulighed via regnvandsbrøndene, der ligger langs de lige numre/østlige side, og afvander til hovedkloakken, der ligger i modsatte vejside/vestsiden, de ulige numre. Disse oplysninger til Forsyningens orientering. Med venlig hilsen Per Aagaard Mimosevej 13 Tlf Observationer. I August 2011 under det voldsomme regnvejr skete der følgende: Vejarealet og hele området ud for Irisvej nr. 6 blev oversvømmet ca. 0,3-0,5 meter dels fordi overfladevandet blev ledt til den vejbrønd der står ude på vendepladsen og dels stod vandet op af vejbrønden. (Toiletter mv. klukkede inden for og naboens badeværelse stod under vand). Jeg vil tro det skyldes at alt vejvandet i kloakken fra Hyacintvej som ligger meget højere ikke kunne komme ud i hovedkloakken (Blomstervej) og derfor blev trykket mod normal løbsretning ned for enden af irisvej. Efter en halv time hvor vandet stod 1 cm under dørtrinet vendte det hele og vejbrønden samt vores toiletter med mere sugede kraftigt luft. Vi har kun boede her nogle år så kender ikke om der generelt er problemer, men naboen mener aldrig de har haft så voldsomme oplevelser. 4

5 5

6 6

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Lystrup den 15. august 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kommunalplanafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Sendt til mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere