Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation"

Transkript

1 Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade København K Telefon byg-erfa.dk Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation 3. juni 2014, København Morten Hjorslev Hansen

2 Fugtkilder Byggefugt Fugt fra udeluften Nedbør - regn, sne (fygesne) Fugtproduktion ved indendørs aktiviteter: rengøring, madlavning, personer, tøjtørring, potteplanter tilfører fugt til indeluften Grundvand Brugsvand Utætte installationer (brugsvand, afløb, varme) HfB 1950:

3 Omgivelsernes indflydelse på fugtforholdene Nedbør Terrænhældning Belægninger Infiltration til dræn Infiltration og opfugtning af væg Ventilation Grundvandsspejlets beliggenhed Dræning Fugtspærre Fordampning fra gulv og vægge

4 RF= 100 %: Kondens! Kurven for RF=100 % kaldes mætningskurven Mætningskurven angiver det maksimale indhold af vanddamp i luft som funktion af temperaturen Fugt i luft - vanddampdiagram Gram vand per m 3 luft 100 pct. RF C

5 Kriterier for skimmelvækst Skimmelvækst på savskåret træ Finsk model for skimmelvækst VTT Relativ luftfugtighed (%) For koldt 0-4 uger 4-8 uger For varmt 80 > 8 uger 75 For tørt Temperatur ( C)

6 Vanddampdiagram - krybekældre Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt For tørt > 8 uger Temperatur ( C) Sommer: RF stiger pga. afkøling Vinter: ventilationsluften skal opvarmes tilstrækkeligt for at kunne bære fugt som skal ventileres væk

7 Grundvandstandens variation over året Grundvandsspejl, mvs Tryktransducer Manuelle pejlinger -0.4 jun-95 jul-95 aug-95 sep-95 okt-95 Dato

8 Opvarmet kælder med fugttilskud Fugtproduktion

9 Uopvarmet kælder uden fugttilskud Ingen fugtproduktion

10 Grundvandsspejl Grundvandsspejlet varier over året

11 Risiko ved udeluftventilerede krybekældre Erfaringsblad (19)

12 Situationen Tørt og godt Organiske materialer Lidt oplag Installationer Dårlige forhold for udførelse Højde mindre end 60 cm: der må ikke arbejdes i krybekælderen

13 Utilgængelig krybekælder Vanskelig renovering pga.: Stribefundamenter Kabler Rør Skillevægge står på bjælkelag Delvist terrændæk

14 Efterisolering - uisolerede krybekælderdæk Normalt uproblematisk at efterisolere uisolerede eller dårligt isolerede krybekælderdæk hvis: der isoleres højst op til svarende til 150 mm mineraluld (U-værdi 0,25 W/m 2 K) fugtforholdene forbedres Ved træbjælkelag anbefales: halvdelen af den samlede isolering placeres under bjælkelaget Dampspærre anbefales giver lufttæthed reducerer træk ved gulvet og radonopstrømning tætnes med butylstrimmel og klemmes med lister til bjælkesiderne tæt under gulvbrædderne eller der anvendes et egnet system af dampspærre og tape

15 Ventilation Bør ventileres med 1 ventilationsåbning per 6 m ydervæg Mindst 1 ventilationsåbning i hvert udadgående hjørne Ventilationsåbningerne areal bør være mindst 150 cm 2 Ventilationsåbninger i skillevægge i krybekælderen skal også tillade persontransport Underkant af ventilationsåbninger mm over terræn Ventilationsåbninger skal udmunde under krybekælderdækket Ventilationsåbninger/-kanalers tværsnitsareal eller antal bør forøges med 50 % hvis ventilationskanalerne forkrøppes Ventilationen kan forbedres yderligere ved etablering af aftrækskanal fra krybekælder til over tag

16 Efterisolering af krybekældre Efterisolering af krybekælderdæk medfører risiko for skimmelvækst Ombygning til terrændæk: En forholdsvis sikker, men dyr løsning kræver speciel opmærksomhed på radon Ombygning til varm krybekælder: En forholdsvis sikker, men dyr løsning kræver speciel opmærksomhed på radon Løsninger hvor ventilationen i en kold krybekælder mindskes giver risiko for øget radonkoncentration i bygningen

17 Skimmelvækst på vindspærre under krybekælderdæk

18 BYG-ERFA Erfaringsblad (19) Kældre og krybekældre fugtsikring og varmeisolering https://bygerfa.dk/kaeldre -krybekaeldre

19 Klassificering af jordbunds- og grundvandsforholdenene iht. DS 436 Grundvandsspejl Under drænniveau Over drænniveau Meget permeabel 1 4 (sandet jord): Jordens permeabilitet k>10-4 m/s Ringe permeabel 2 3 (leret jord): k< 10-5 m/s

20 Evt. påstøbning på fundamentsklods Generel løsning Jordbunds- og grundvandsforhold i klasse 1, 2 og 3 Fugtisolering af fundamentsklods og mellem yder- og kældervæg Varmeisolering: Yderside kældervæg og i gulv Dræning Eventuelt geotekstil Drænende sand/grus filter Radonsuglag Inddækning af udvendig isolering

21 Evt. påstøbning på fundaments-klods Grundmursplade og XPS-/EPS-isolering Jordbunds- og grundvandsforhold i klasse 1, 2 og 3 Fugtisolering af fundamentsklods og mellem yder- og kældervæg Varmeisolering: Yderside kældervæg og i gulv Dræning Drænende sand/grus filter Radonsuglag Inddækning af udvendig isolering

22 Evt. påstøbning på fundamentsklods XPS-/EPS-isolering med drænriller Jordbunds- og grundvandsforhold i klasse 1, 2 og 3 Fugtisolering af fundamentsklods og mellem yder- og kældervæg Varmeisolering: Yderside kældervæg og i gulv Dræning Eventuelt geotekstil Drænende sand/grus filter Radonsuglag Inddækning af udvendig isolering

23 Evt. påstøbning på fundamentsklods Letklinker Jordbunds- og grundvandsforhold i klasse 1, 2 og 3 Fugtisolering af fundamentsklods og mellem yder- og kældervæg Varmeisolering: Yderside kældervæg og i gulv Dræning Eventuelt geotekstil Drænende sand/grus filter Radonsuglag Inddækning af udvendig isolering

24 Evt. påstøbning på fundamentsklods Makroporøs EPS-isolering Jordbunds- og grundvandsforhold i klasse 1, 2 og 3 Fugtisolering af fundamentsklods og mellem yder- og kældervæg Varmeisolering: Yderside kældervæg og i gulv Dræning Eventuelt geotekstil Drænende sand/grus filter Radonsuglag Inddækning af udvendig isolering

25 Opstigende grundfugt Fugtkilden er opstigende grundfugt hvis: Fugtniveauet i vægge aftager med højden over kældergulvet Skillevægge i kælderen er fugtige Kældergulve er fugtige

26 Kælder: infiltrationsvand Fugtkilden er infiltrationsvand hvis: Fugtighed i kælderydervægge er tilstede i isolerede øer/bånd Skillevægge i kælderen er tørre

27 Problemerne har været søgt løst længe SBI-Anvisning 7, 1950

28 Udtørring af kælderydervæg mod jord Gennemsnitstemperaturen ude i Danmark: 8 C RF i jord er ca. 100 % (tomater visner ved ca. 96 % RF) 100 % RF ved 8 C : vanddamptryk på ca Pa Ved 47 % RF og 20 C i kælderen er vanddamptrykket inde ca Pa Kældervæggen udtørrer mod jorden alt andet lige når RF i kælderluften er større end 47 % SKAL DER FUGTISOLERES PÅ UDVENDIG SIDE? - Ifølge Drænnormen DS 436 kan det være nødvendigt - For betonvægge er svaret nok ja - For murede vægge der tillader kapillarsugning kan udtørringsmuligheden uden udvendig fugtisolering måske være en fordel

29 Svenske erfaringer med renovering af krybekældre Charlotte Svensson Effekter av åtgärder i uteluftventilerede krypgrunder med fukt- och mögelskador Avdelningen för Byggnadsfysik,Lunds Tekniska Högskola, TVBH Spørgeskema til 102 boligejere Målinger af fugt- og temperaturforhold i og besigtigelse af 15 krybekældre Beregninger af fugt- og temperaturforhold Se også:

30 Se også: Afhælpningsmetoder Rensning af krybekælderens bund for organisk materiale Udlægning/udskiftning af plastfolie i krybekælderens bund Forbedret dræning Fungicidbehandling af materialer i krybekælderen Varmeisolering af krybekælderbunden og eventuelt af bjælker og vægge i krybekælderen Lufttætning af krybekælderen Udskiftning af materialer i krybekælderen Forbedring af ventilationen af krybekælderen Varmeisolering af bjælkelaget i over krybekælderen Ombygning til terrændæk Undertryk i krybekælderen Undertryk i krybekælderdækket Ombygning til varm krybekælder Affugtning af krybekælderen Opvarmning af krybekælderen

31 Afhjæpningsmetoder 2 Ozonbehandling af boligen Forbedret ventilation af boligen Øvrige tiltag Sædvanligvis anvendes en kombination af ovennævnte metoder Se også:

32 Sammenfatning af svenske erfaringer Udførelseskvaliteten har stor betydning Den ønskede effekt udeblev ved en række dårligt designede løsninger, fx manglende undertryk på grund af utætheder Varmeisolering af krybekælderkælderbunden resulterede i lav- og eller ingen risiko for skimmelsvampevækst (understøttes af beregningerne) Forudsat at luftkvaliteten er blevet god gennem afhjælpningen kan fugt- og skimmelproblemer i krybekælderen accepteres i begrænset omfang Sæsonstyring af ventilationen i krybekælderen eller opvarmning af krybekælderen kan være effektivt. Det forudsætter dog at husejeren har en forståelse af hvorledes sæsonreguleringen foregår Se også:

33 In this case: The moisture source is obvious

34 Sometimes measurement isn t really necessary watering the perimeter of the basement

35 Opvarmning vs affugtning Bygg og teknik 8/04

36 Fugtmålinger

37 Fugtmålinger

38 Ventilation af krybekælder om sommeren - RF som funktion af luftskiftet 105% G = 35 g/h V = 70 m 3 (G/nV = 1 g/m 3 for n=0,5 h -1 ) T ude = 20 C RF ude = 80 % Relativ fugtighed 100% 95% 90% 85% ude = 14 g/m 3 T inde = 17, 18 og 20 C 80% Luftskifte [gange i timen] 17 C 18 C 19 C

39 Udtørring - konstruktionens tykkelse Dobbelt vægtykkelse: 4 gange så lang udtørringstid

40 sep-96 okt-96 nov-96 dec-96 jan-97 feb-97 mar-97 apr-97 maj-97 jun-97 jul-97 aug-97 aug-96 sep-97 okt-97 BYG ERFA Jordtemperatur i uopvarmet kælder m m m m Udeluft Temperatur, C 2 1,5 1,5 1 0, ,5-0,5-1 -1,1-1,5-1,7-2 -2,3-2,5

41 Varmeisolering af kælderydervægge Udvendig varmeisolering er at foretrække frem for indvendig Udvendigt 25 Indvendigt ,5 0 0, » kondensrisiko 0,5 0 0,5 1 Temperaturforløb i kælderydervæg

42 Kan problemet løses inden for matriklen?

43 Aftrækskanal ført over tag Ventilationen forbedres ved etablering af aftrækskanal fra krybekælder til over tag.

44 Arbejdsmiljø

45 Arbejde i krybekældre der skal tages højde for: Der skal foreligge tilstandsrapport (fugt/vand og deraf følgende svampevækst, ekskrementer fra dyr, asbestfibre, andre isoleringsmaterialer, sprøjter, rod og uorden, utætte/ødelagte rør fx med gasudslip, adgangsveje, elinstallationer) Tidsbegrænsninger: under 60 cm krybekælderhøjde: 0 timer per dag cm krybekælderhøjde: 1 time per dag cm krybekælderhøjde: 2 timer per dag cm: 4 timer per dag arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem Åbninger: mindst 60 x80 cm højst 15 m fra åbning til arbejdssted

46 Housing estate Århus

47 Brug af træfugtighedsmåler i nabomaterialer

48 Basement where to measure Meas urement line Measure ment points

49 Moisture variation with time and space 2.0 Træbjælkelag Højde over kældergulv (m) Kritisk fugtniveau Sep 1996 Jan 1997 Sep Fugtindhold (vægt-%)

50 Basement wall moisture content variation different levels above cellar floor aug-96 sep-96 okt-96 nov-96 dec-96 jan-97 feb-97 mar-97 apr-97 maj-97 jun-97 jul-97 aug-97 sep-97 okt m m m m Fugtindhold, vægtprocent

51 Slab on ground

52 Crawl space/cellar

53 Fugt i materialer - vandindhold Fugtindhold (vandindhold) i et vådt materiale: u = massen af vand/massen af tørt materiale + Findes ved: 1. Veje det våde materiale 2. Tørre materialet i ventileret ovn 3. Veje det tørre materiale + Resultatet angives i kg/kg eller vægt-%

54 Fugt i materialer - hygroskopisk fugtindhold - sorptionskurve Sorptionskurven viser sammenhæng en mellem RF i luften og vandindhold for porøse materialer. Sorptionskurven afhænger af temperaturen og af fugthistorien (opfugtning eller udtørring). Vandindhold (kg/kg) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Træ 0 0,5 1 Relativ fugtighed

55 Fugt i materialer - overhygroskopisk fugtindhold - retentionskurve Retentionskurve for tegl Kaldes også suctionkurve Tryktransducer Relativ luftfugtighed (%) Gipsblokke RF måleudstyr Dyvler 80 Vandindhold (kg/kg) Troxler Vandmætningsgrad (%) Suction (Pa)

56 Sammenhæng mellem fugt i tegl og i træ 1 Vandindhold, vægt-% Tegl Relativ luftfugtighed 30 Vandindhold, vægt-% Træ Relativ luftfugtighed

57 Fugtkilder Grundvand og nedsivende overfladevand drænes bort iht. DS 436 Norm for dræning af bygværker hvis forholdene tillader det

58 Afdækning af krybekælderbund Tidligere SBianvisning ved nybyggeri: Krybekældre bør have 80 mm betonbund gerne med 0,20 mm PEfolie fugtspærre med fald mod siderne og holdt 30 mm fra væggene Fugtspærre eller klaplag reducerer fugttilskuddet til luften i krybekælderen

59 Afdækning løser ikke alle problemer Bygg og teknik 8/04

60 Terrænhældning Der må ikke forekomme frit vand i bunden af krybekælderen

61 Fald bort fra bygningen Terræn og belægninger skal have fald bort fra bygningen d.v.s. 1:50 (terrasser 1:40)

62 Varmeisolering af krybekælddæk Krybekælderluften bliver koldere Varmetab mindskes Krybekælderluftens RF bliver højere

63 Varmeisolering af krybekælderbund Krybekælderluften bliver varmere Varmetab mindskes Jordtemperaturen bliver lavere, hvilket formindsker fordampningen (svingningen i jordtemperaturen over året bliver lavere) Krybekælderluftens RF bliver lavere

64 Varmeisolering af dæk, bund og vægge Krybekælderluften bliver koldere Varmetab gennem dæk mindskes Krybekælderluftens RF bliver højere (sammenlignet med tilfældet med isolering af bunden alene) MEN: indvending efterisolering (krybe)kældervæg

65 Bedre Udvendig varmeisolering af krybekældervæggene

66 Fugtforhold uden fugtspærre i krybekælderbund Beregninger! Jo mere ventilation jo bedre Sommer Vinter Sommer Uventileret J. Kurnitski HUT OBS! Finske klimaforhold Kraftigt ventileret

67 Beregninger af J. Kurnitski HUT OBS! Finske klimaforhold Uventileret bedst Fugtforhold med fugtspærre i krybekælderbund Sommer Vinter Sommer Kraftigt ventileret Uventileret

68 Fugtforhold med 50 mm EPS på krybekælderbunden Beregninger! Sommer Vinter Sommer Uventileret Kraftigt ventileret J. Kurnitski HUT 0,5 gange i timen OBS! Finske klimaforhold

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Undersøgelse af bevaringsværdige boliger i Strandvejskvarteret 2100 Østerbro Diplom Afgangsprojekt DTU BYG 10. juni

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere