Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:"

Transkript

1 Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand fra kloakvand betalt af Nordvand. I har muligvis læst om Jagtparken i Villabyerne, som her i november måned fik Gentoftes miljøpris for at gennemføre samme løsning som vi har valgt. Det er også samme selskab, TG Entreprise ApS, vi har valgt som samarbejdspartner. Overrækkelsen er nævnt på Hans Toft s facebook side på vedlagte link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater Vi vil her kort informere om hvad vi skal forvente os før, under og efter. Endvidere vil vi give lidt teknisk baggrund samt svar på nogle af de spørgsmål som vi som bestyrelse og I som beboere måtte sidde med. Vi håber I alle vil bakke op om dette meget positive projekt som både gavner miljøet, vores foreningen og giver et overskud som vi kan investere i andre gode projekter. I kan finde mere info på vores hjemmeside. Mvh Bestyrelsen Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: 1. At sikre et overskud til foreningen der udbetales efter projektets gennemførsel. 2. At reducere risiko for oversvømmelser i kældre stk. vandingsanlæg, som giver mulighed for at anvende regnvand til vanding i sommerperioden, og herved spare vandudgifter til dette. 4. At etablere nye tætte og vedligeholdelsesfri regnvandsledninger, og hermed reducere risiko for fugt i murværk, samt reducere muligheder for rottebestandens bevægelser. 5. At få etableret nye græsplæner. 6. At projektet er fuldt finansieret og således ikke kræver likviditet fra boligforeningen. 7. At Andelsforeningen får en endnu mere grøn og miljøbevidst profil. I tillæg til dette vil foreningen ved gennemførsel af projektet bidrage til samfundet ved A. At reducere mængden af vand der skal transporteres via kloaksystemet. B. At reduceremængden af vand der skal renses C. At reducere risiko for overløb fra kloaksystem til Øresund, og hermed bidrage til rent badevand. D. At bidrage til at øge mængden af rent drikkevand til fremtidens forbrug. 1

2 Projektet gennemføres med respekt for de grønne områder. Træer og planter vil blive skånet. Reetablering af opgravede områder vil blive gennemført. Fortove reetableres midlertidigt umiddelbart efter gravearbejde og syn af afpropninger for at give mindst mulige gener for beboerne, ved den daglige benyttelse af gangarealer. Der vil efterfølgende komme en endelig reetablering, man skal således ikke være bekymret såfremt fliserne ligger en anelse skævt i efter første etablering. Arbejdet indbefatter at eksisterende græsarealer fræses og afrettes inden såning af nyt græs. Skitse 1. af faskine: Projektet gennemføres af TG Entreprise ApS som en total entreprise. Løsningen: TG entreprise ApS etablerer nedsivningsanlæg med faskiner og afkobler mest mulig regnvand fra foreningens befæstede arealer. Der er ansøgt og givet tilladelse til nedsivning af regnvand fra alle tage gennem faskiner, men der arbejdes separat med at erstatte udvalgt faskiner med regnbede. Der etableres 3 tankanlæg med pumper som kan give vand til vanding af grønne arealer. I forbindelse med etablering af faskiner separeres regnvandet fra eksisterende kloakledninger ved at lægge nye 110 mm pvc rør og afproppe de gamle regnvandstilslutninger. Dette arbejde synes af Nordvand. Som en del af retableringen, anlægges helt nye græsplæner som i Jagtparken. Mens arbejdet pågår: I perioden hvor anlæg etableres vil der blive gravet og kørt med maskiner på vores plæner. Entreprenør TG Entreprise ApS vil så vidt det er muligt søge at lukke hullerne hurtigst muligt efter afpropning, af hensyn til vores mulighed for at færdes i området. Der tages hensyn til reglementer for vores beboelse, og fuld retablering indgår i aftalen med TG entreprise ApS. Vi får anlagt helt nye græsplæner efter endt arbejde. Der hvor fliser og andet er nødt til at blive taget op og lagt igen, vil man undgå at anvende vibrator af hensyn til eksisterende kloakrør m.v. der også ligger i jorden og som risikerer at bryde sammen ved brug af vibrator. Derfor lægges fliser midlertidigt ned så vi kan passere, men det forventes at der senere skal ske en opretning da jorden vil sætte sig over tid. Så hvis i oplever en flise der ligger en anelse skævt, er det ikke udtryk for sjusket 2

3 arbejde, ej heller at TG Entreprise har til sinde at efterlade et halvt arbejde. Retablering: Der er ingen tvivl om, at I løbet af de næste 6 måneder vil vi opleve sætninger i jorden hvor der er gravet og installeret rør, m.v. som I ser et eksempel på her: Det er helt naturligt og der er intet forkert i det. Nogle af sætningerne vil man lade være til den endelige aflevering 6 måneder efter færdiggørelse af projektet. Andre sætninger vil vi få rettet løbende såfremt det vurderes at det er nødvendigt. Sandfangsbrønde og overløb Som I kommer til at se, bliver der etableret sandfangsbrønde i forbindelse med faskinerne. Sandfangsbrøndene er placeret der hvor I kan se der er en ny rist i græsset. De er der for at hjælpe til med at faskinerne ikke stopper til, idet de renser regnvandet for blade, sand m.m. Sandfangsbrønde skal renses jævnligt på samme måde som dem I havde før. Den eneste forskel i forhold til den tidligere løsning er derfor, at I i dag har færre af dem. Statistisk set vil det én til to gange pr. år regne så kraftigt at faskinerne ikke er store nok til at indeholde alt den regn der falder. Det er helt efter bogen, og TG Entreprise har beregnet dette ud fra spildevandskommissionens anvisninger. Sandfangsbrøndene fungerer i disse tilfælde som et overløb, og vandet vil derfor komme op igennem ristene. Sandfangsbrøndene er derfor placeret, steder hvor vandet naturligt løber hen hvor det gør mindst mulig skade. På den måde er I bedre stillet end før, hvor I kunne opleve at den offentlige kloak ikke kunne følge med. I har derfor kunnet opleve tilbageløb i kælderafløb, eller at vandet løb ukontrolleret på overfladen, måske ned i kælderskakter eller andre steder hvor det gjorde skade. Således har I i dag som noget nyt og godt, en plan for styring af jeres regnvand, også i ekstreme tilfælde, og på den måde har I været proaktive i forhold til fremtidige voldsomme regnskyl. 3

4 Nedenfor af er vist den samlede løsning for Blidahlund og Esperancegaarden Overordnet tidsplan: Nedenfor finder du en overordnet tidsplan for projektet, som forudsættes af at vejrforhold tillader det. # 11/2013 Title 12/ / /11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/ Afkobling af eksisterende regnvandsledninger 3 Nedgravning af nye regnvandsledninger 5 Nedgravning af sandfangsbrønde og faskiner Esperancegaarden 6 Afkobling af regnvandsledninger 7 Nedgravning af nye regnvandsledninger 8 9 Blidahlund 2 4 Blidahlund & Esperancegaarden Nedgravning af sandfangsbrønde og faskiner Nedgravning af regnvandstanke 10 Retablering af arealer 11 Fræsning & planering af arealer 12 Gennemgang og aflevering 13 Afkobling af veje (afventer miljøgodkendelse) 4

5 Spørgsmål og svar: Her er svar på nogle af de mest oplagte spørgsmål vi har stillet og de svar vi har fået: Hvad nu hvis der kommer et 100 års skybrud? Det er helt sikkert, at når der komme sådan et vil jeres nuværende tilkobling til kloaknettet ikke være nok. Når vi dimensionerer anlæggene gør vi det med den viden at før eller senere vil der komme overløb, og i det tilfælde udtænker vi plan B, der sørger for at styre vandet dertil hvor vi ønsker det skal være, og væk fra bygninger m.v. Det er værd at skrive sig bag øret, at dette vil være rent regnvand, og ikke blandet vand fra kloakken. På den måde er I rent faktisk bedre stillet end i den situation I har nu, hvor I med sikkerhed vil få kloakvandet skyllet tilbage op gennem jeres afløb. Hvad med vores træer og buske? Det er så heldigt at vi rent faktisk i meget stort omfang kan styre hvor faskinerne skal graves ned. Således er det yderst sjældent, at vi er tvunget til at fælde træer. I jeres tilfælde kommer det slet ikke på tale at fælde træer. Vi har generelt ingen interesse i at fælde træer eller fjerne beplantning, snare tvært imod vi er et miljøbevidst firma og ser også helst alt bevaret i størst muligt omfang. Kan vi stole på at vandet ikke løber ind i vores kælder eller gør vores fundament vådt, hvis det siver sidelæns? Vi gennemfører ikke projekterne uden at gennemføre omfattende jordprøver og laver beregninger baseret på statistikker og historik. Jordprøverne fortæller os hvordan jordlagene er, og hvor dybt vi skal lægge faskinerne, samt hvor stort de skal dimensioneres for at have den nødvendige kapacitet. Endvidere bliver faskinerne anlagt mere end 5 meter fra bygningerne, hvilket er det der er foreskrevet. Så I kan være helt trygge ved løsningen som jo i øvrigt er den vel nok mest gennemtestede vandstyringsløsning i historien. Separat regnvandsstyring er et krav ved nybyggeri og total renovering af kloakker i dag. De løsninger vi laver er de samme som vi anvender i forbindelse med nybyggeri, og vi følger de generelle anvisninger der er for etablering af faskiner. Vi bor i en gl. mose, så vi kan ikke få vandet væk?det kan virke ulogisk at etablere regnvandsstyring med brug af nedsivningsanlæg hvor der tidligere har været vand. Men det er faktisk en skrøne. Man skal huske på, at man ikke bor i en mose, men at bygningerne er anlagt på udtørret mose. Faktisk gør det typisk jorden ekstremt velegnet til nedsivning. Den jordtype der giver de største udfordringer i forbindelse med nedsivning er ler. Men oftest er det et spørgsmål om dybde. Har man ler i de øverste jordlag, er det nok ikke regnvandsbede eller andre overflade siveanlæg man skal satse på. Derimod kan faskinen stadig være en løsning. Hvor vidt det kan lade sig gøre afgøres ved en jordprøve. I de fleste tilfælde vil en simpel præliminær infiltrationstest kunne give os et hurtigt svar. Denne udfører vi gerne, uden beregning, inden du gør dig videre overvejelser. I jeres tilfælde har jordprøverne vist at I har særdeles god nedsivning. Hvad er den årlige besparelse? Der er umiddelbart ikke en årlig besparelse. Det tilskud I får for at koble jeres regnvand fra kloaknettet er et engangstilskud. 5

6 I vil dog få 3 tankanlæg, der opsamler regnvand som I kommer til at kunne bruge til at vande jeres grønne områder med. Regnvandet erstatter således den vanding du i dag foretager fra vandhanen og du vil opnå den besparelse der er ved at du ikke længere skal betale for det vand du bruger til dette. Kan vi genbruge vandet til toilet og vaskemaskiner? Ja det er muligt at lave et sådan system. Man skal dog være opmærksom på at det stiller visse krav omkring rørføring og rensning m.v. samt kræver et vist vedligehold. Vi vil gerne fortælle mere om dette hvis det har jeres interesse. Grundlæggende er vores holdning at vi i vores samfund har valgt at etablere fælles rensning af grundvand til husholdningen. I Gentofte er dette Nordvand. Vi mener at alle der forbruger vand bør nedsive mest mulig regnvand, så dette bliver til grundvand hvorefter Nordvand pumper det op, renser det og sender det retur til forbrugerne. Kan man nu stole på et faskine nedsivningsanlæg? Faktisk er det sådan at man i dag ved de fleste nybyggerier SKAL etablere nedsivningsanlæg idet regnvandet ikke må sendes ud i kloaksystemet. Faskine princippet har været kendt i flere 100 år. Skal jeg forstå det sådan at jeg kan gennemføre dette uden penge op af lommen, og måske oven i købet få et overskud ud af det? Ja For de fleste ejendomme med flere boliger forholder det sig således. Dette skyldes at kloakkerne ikke kan indeholde de store mængder regnvand der genereres i forbindelse med de klimaændringer vi oplever. De lokale kommuner og vandværker betaler derfor for at slippe af med regnvandet. Hvad med vedligeholdelse? Der vil i forbindelse med et faskineanlæg udelukkende være den samme type vedligehold som I har i dag ved jeres sandfangsbrønde. Sandsynligvis vil der blive færre sandfangsbrøbde og dermed mindre at vedligeholde. Hvad med holdbarhed? Hvor længe holder faskinen? Faskineblokkene er lavet i kunststof. Kunststof forgår ikke så længe det ikke får sollys, og således forventes det at holde evigt. Kan vi ikke bare løse problemet med vand i kælderen med højvandslukke? Man bør huske på at en højvandslukke lukker for vandgennemstrømning fra begge ender. Det kan derfor godt være at den lukker for at kloakvand skal komme fra op forbi lukkeren, men dit regnvand mm. kan så heller ikke komme væk, og så er du lige vidt. Derfor giver det først mening med en højvandslukke, hvis du kan komme af med dit eget regnvand uafhængig af højvandslukken. Skal kommunen godkende projektet? Ja nedsivning af regnvand i faskiner skal godkendes af kommunen. Inden opstart af et nedsivningsprojekt sender vi derfor ansøgning til kommunen. Selv arbejde skal efterfølgende synes af vandværket inden tilskuddet udbetales. Er faskiner en ny løsning? Nej faskiner har eksisteret i mange år. I gamle dage blev de lavet af store sten mens de i dag bliver lavet af 6

7 plastikkassetter. Brugen af plastikkassetter gør at faskiner i dag sjældent stopper til og derfor kræver et minimum af vedligehold. Hvad sker der hvis min faskine stopper til? På store faskiner laver vi altid en renseadgang til selv faskinen. Dette gøres ved at lægge et kloakrør med huller i, i bunden af faskinen. Dette gør kan højtryksspules og slamsuges hvis det skulle blive nødvendigt. Hermed kan faskinen renses fra bunden uden opgravning. Er faskinen en garanti for at jeg ikke får vand i kælderen? Nej faskinen er ingen garanti mod vand i kælderen, men en afkobling af regnvandet fra kloakken, herunder gulvafløb i kældre, reducerer risikoen for vand i kælderen under store regnskyld. 7

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

tema: Genbrug dit regnvand

tema: Genbrug dit regnvand tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder.

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder. Skidegode tips til hus og have Læg magasinet på toiletbordet TOILET KLUMMEN så er det ikke så slemt at være på spanden... GENANVEND REGNVAND -skyl ikke guld ud i kloakken! Side 4 GÆT EN LORT Side 9 EN

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere