Vandressourcer og klimaændringer. Karsten Høgh Jensen Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandressourcer og klimaændringer. Karsten Høgh Jensen Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet"

Transkript

1 Vandressourcer og klimaændringer Karsten Høgh Jensen Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet 1

2 Indhold Del 1: vandets kredsløb vand som ressource globalt og nationalt vands sårbarhed Del 2: klimaændringer klimaændringer og vandressourcer effekt på grundvand og vandløb 3 3

3 Blue planet 71% af jordoverfladen dækket af vand En stor del af ferskvandsressourcen er utilgængelig 4 4

4 Hydrologisk kredsløb Solen som drivkraft (fordampning, nedbør) Tyngdekraften Nedbørsoverskud Nedbørsunderskud 5 5

5 Opholdstider i forskellige dele af kredsløbet 6 6

6 Vand er liv Vand tager liv 7 7

7 Konkurrence om vandressourcer Drikkevand Natur Industri Landbrug Energi og regulering 8 8

8 Vands forekomst Overfladevand Jordvand Grundvand Kvantitet variation in tid og sted sæsonmæssige fluktuationer lang tids trends ekstreme hændelser Kvalitet trends pludselige hændelser 9 9

9 Tørke Oversvømmelse 10 10

10 Nedbør påvirker økonomi Real GDP growth (%) Real GDP grow th (%) Variability in Rainfall (Meter) Variability in Rainfall (Meter) -4.0 Years Correlation between GDP and Raiall in Zimbabwe 11 11

11 Udvikling i befolkning og vandforbrug 12 12

12 Forekomst af grundvand og overfladevand Globalt indvindes 80% af vandet fra overfladevand og 20% fra grundvand 13 13

13 Vandressourcer og befolkning Ulige fordeling De globale tal dækker over store lokale variationer både i sted og tid En del af vandressourcen er forurenet 14 14

14 Vandforbrugets fordeling 15 15

15 Vandforsyning og sanitet 3 mill. mennesker (mest børn) dør hvert år af vandrelaterede sygdomme 16 16

16 The Size of Africa Argentina USA Lower 48 India Area (km 2 ) Population (Millions) GDP (US$/P/Yr) Europe China 9,596,960 1, ,000 USA 9,363, ,800 India 3,287,590 1, ,900 Europe 4,936, ,700 Argentina 2,766, ,200 New Zealand 268, ,600 TOTAL : 30,220,164 3, ,426 Africa : 30,318, ,227 China New Zealand Source: World Factbook (2004) 17 17

17 Mean Annual Rainfall Mean Annual Rainfall (mm) > N Kilometres 18 18

18 Major Rivers and Lakes N Kilometres 19 19

19 Shared River Systems in Africa Gambia Geba Corubal Great Scarcies Little Scarcies Moa Mana-Morro Loffa St. Paul St. John Cestos Cavally Sassandra Oued Bon Naima Guir Daoura Dra Alui Senegal Africa s 61 shared river basins contain: 65 % of the area 75 % of the people 93 % of the surface water Kemoe Bia Tano Mono Dieme Volta Tafna Niger Cross Akpa Yao Sanaga Ntem Benito Utamboni Ogooue Nyanga Chiloango Cunene Cuvelai Medjerda Lake Chad Nile Congo Zambezi Okavango Limpopo Orange Baraka Gash Awash Juba-Shibeli Lake Turkana Lotagipi Swamp Lake Natron Umba Rovuma Pungue Buzi Save Incomati Umbeluzi Maputo N Kilometres 20 20

20 Shared Aquifer Systems in Africa Tindouf Aquifer Errachedia Basin Taoudéni Basin A B Northern Sahara Basin Irhazer Iullemeden Basin Mourzouk Djado Basin C Chad Basin Source: BGR / UNESCO (2004) Nubian Sandstone Basin Awash- Djibouti Basin Senegalo- Mauritanian Basin A B C D E F G H I J K L M N Cote d Ivoire- Ghana Coastal Aquifer Benin-Togo- Nigeria Coastal Aquifer Liptako-Gourma Aquifer L Air Crystalline Aquifer Tin-Séririne Aquifer Rift Valley Secondary Aquifers Mount Elgon Aquifer Kagera Aquifer Kilimanjaro Aquifer Upper Rovuma Aquifer Shire Valley Alluvial Aquifer Nata-Gwaai Aquifer Tuli-Shashe Aquifer Pafuri Alluvial Aquifer Ramotswa Dolomite Aquifer Karoo Sedimentary Aquifer Congo Coastal Aquifer Cunene Coastal Aquifer Gariep Coastal Aquifer Congo Intra-Cratonic Basin Okavango Aquifer Kalahari Aquifer M J N K Upper Nile Basin F L E D I G H Ogaden - Juba Aquifer Incomati Coastal Aquifer 0 Merti Basin Kenya- Tanzania Coastal Aquifer Rovuma Coastal Aquifer N Kilometres 21 21

21 Population Distribution Most communities depend on river systems for water supply and for waste disposal Persons per square kilometre N Kilometres 22 22

22 Sites of Disputes Linked to Water Most disputes over water occur in areas of transition from perennial to ephemeral systems, or where water supplies are uncertain 0 N Kilometres 23 23

23 Danmarks vandforsyning Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende (99%) baseret på grundvand 24 24

24 Rent drikkevand er vigtig for befolkningen Er der vand nok? Er det ligeligt fordelt? Er det af god kvalitet? 25 25

25 Kun simpel vandbehandling tolereres 26 26

26 Vandindvinding 3000 decentrale vandværker leverer drikkevand til 92% af alle hustande Totale indvinding: ca. 700 mill. m 3 Husholdning og industri: 400 mill. m 3 Landbrug og gartneri: 200 mill. m 3 Virksomheder med egen indvinding: 100 mill. m

27 Nedbør - grundvandsdannelse 28 28

28 29 29

29 Vandbalancetal for to regioner Lille nettonedbør (~200 mm/år) Dræning Lille grundvandsdannelse Kraftig oppumpning Meget sårbar vandforsyning Stor nettonedbør (~500 mm/år) Lille oppumpning Stor grundvandsdannelse Meget variabel oppumpning (afhængig af markvanding) Mindre sårbar vandforsyning 30 30

30 Nettonedbør, udnyttelig vandressource og vandforbrug STARTEN AF 1990 erne ~ 1.8 mia. m3/år til rådighed 31 31

31 Hvor meget vand kan oppumpes? 32 32

32 Nitratforurening 33 33

33 Pesticidforurening 34 34

34 Overslagstal pesticider 50 kg i 500 mill. m 3 vand = 0.1 :g/l 0.1 g pr. ha i 100 mm/år = 0.1 :g/l Totalt salg i 2004: ca kg aktive stoffer Anvendelse: g/ha 35 35

35 Nettonedbør, udnyttelig vandressource og vandforbrug 2003 Modelresultater Fradrag for forurening Påvirkning af vandløb ~ 1.0 mia. m 3 /år til rådighed 36 36

36 Klimaændringers påvirkning af vandressourcen 1

37 Global udvikling 2

38 Udvikling i Danmark 3

39 Klima-scenarier (IPCC) A2 B

40 Udvikling i CO 2 Fra Raupach et al. (2007) 5

41 Stigning i global temperatur 6

42 Temperatur Ændring i årlig temperatur: B2: +2.2 C A2: +3.1 C Sjældent sne Længere dyrkningssæson Bedre vækstbetingelser Grader Celcius Nu B2 A2 0 J F M A M J J A S O N D Måned 7

43 Nedbør Ændring i årlig nedbør: B2: +16% A2: +12% Nedbør (mm/måned) J F M A M J J A S O N D Måned Nu B2 A2 8

44 Fordampning Ændring i årlig fordampning: B2: +14% A2: +19% Potentiel fordampning (mm/måned) J F M A M J J A S O N D Måned Nu B2 A2 9

45 Havniveaustigning: IPCC 88 cm 9 cm 10

46 Havniveau-stigning h = 9 cm h = 48 cm h = 88 cm Fra Schmidt-Thome et al. (2006) 11

47 Andre ændringer Arealanvendelse (afgrøder) Vandindvinding Markvanding Transpiration (CO 2 -effekt) Tekniske konstruktioner 12

48 Hydrologisk model MIKE SHE 13

49 Model områder 14

50 Grundvand Vestjylland Sjælland 15

51 Vestjylland - Grundvandsdannelse Nettonedbør (mm) Nu A2 B2 J F M A M J J A S O N D Måned 16

52 Vandjylland - Grundvandsstand (ændring) B2 A2 17

53 Vestjylland - Grundvandsstand Trykniveau (m) jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 NU A2 B2 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 18

54 Effekt på indvindingsoplande og transporttider? 19

55 Vestjylland - Markvanding Markvanding (mm) Maj Jun Jul Aug Sep Okt Måned Nu B2 A2 20

56 Grundvand Sjælland (ændring) B2 A2 21

57 Geologisk tværsnit Kote (m) Hav Sand og opsprækket ler Ler Sandet ler Sand Kalk 22

58 Vandløbsafstrømning Sjælland Vestjylland 23

59 Vandløbsafstrømning - Sjælland 50 Afstrømning Discharge (m 3 /s) current Nu A2 B2 0 J F M A M J J A S O N D Måned Month 24

60 Vandløbsafstrømning - Sjælland Relative ændring change (%) A2 B2 J F M A M J J A S O N D Måned Month 25

61 Vandløbsafstrømning - Jylland Afstrømning Discharge (m 3 /s) current Nu A2 B2 0 J F M A M J J A S O N D Måned Month 26

62 Vandløbsafstrømning - Jylland Relativ ændring (%) A2 B2 J F M A M J J A S O N D Måned 27

63 Havniveau-stigning Saltvandsindtrængning (specielt øer) Stigende grundvandsstand Oversvømmelse 28

64 Effekt af havniveau-stigning (1 m) Hertil skal adderes ændringer fra det fremtidige klima 29

65 Oversvømmelse ved havniveaustigning 30

66 31

67 Stigning i havniveau + Stormflod (sluse lukket) + Kraftig nedbør Problemer 32

68 Konklusioner Geologisk opbygning vigtig for effekten af klimaændringer Større dynamik i det hydrologiske system Grundvandsstand Vandløbsafstrømning Oversvømmelse Usikkerheder Klimaresultater (nedbør, hav, etc.) 33

69 Konklusioner - Risiko for: Grundvand Vand i kælderen Vandlidende områder (lavtliggende) Vandløb Øget sedimenttransport Reduceret vandføring i sensommeren Oversvømmelser Vandløb går over deres bredder Havvandsstigning Kombination af de to effekter 34

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 - Jordens internationale år Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 Planeten Jordens Geofagene har i de sidste 50 år gennemløbet en kolossal udvikling. Ved hjælp af satellitter og andet avanceret

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima & Tilpasning KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima&TIlpasning. KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 Ansv. redaktør: Centerleder Lars

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling Grundvand Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Walter Brüsch Vibeke Ernstsen Birgitte Hansen Troels Laier Flemming Larsen Susie Mielby Brian L. Sørensen

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Fremtidige klimaforandringer i Danmark Fremtidige klimaforandringer i Danmark Danmarks Klimacenter rapport nr. 6 2014 Serietitel: Danmarks Klimacenter rapport Titel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark Forfattere: Martin Olesen, Kristine

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København 2012-03-29 KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering - et case-studie af grundvandsindvindingens påvirkning på den fysiske habitatkvalitet i Ledreborg Å Integreret speciale af Martin Olsen

Læs mere

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 38 Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger Fase 2 usikkerhedsvurdering Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg,

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

GRUNDVANDSOVERVÅGNING

GRUNDVANDSOVERVÅGNING GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2012 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI-, OG BYGNINGSMINISTERIET Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere