Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken"

Transkript

1 Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Indlednins fra formanden: Foreningsåret 2012 I 2013 har været et spændende år for vores lille ejerforening. Det er et ar, hvor der er blevet skiftet lidt ud i foreningens bestyrelse, og et år hvår bestyrelsen med mig ved roret, skulle finde en positiv og udviklende arbejdsgang til glæde for foreningen såvel som for bestyrelsen. Vi håber, at I kære medlemmer har været tilfredse med vores arbejdsindsats igennem det forgangne ar, og samtidig føler, at I har fået den respons og de resultater fra os, som I har ønsket. Jeg ser meget positivt på vores lille forening. Vi har det generelt godt her. langt hen afvejen tænker vi på - og værner om hinanden til glæde for det støne fællesskab, som der nu en gang er, når man bor i den samme ejendom og skal benytte de samme fællesarealer. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre jer alle til at væme om det gode naboskab, holde lidt ekstra øje med hinandens ejendom når man ved, at naboen ikke er hjemme eller reagere, hvis noget afuiger franormalbilledet. Det er bedre at reagere en gang for meget end en gang for iidt. Bestyrelsen: Der er I 2012 I blevet skiftet lidt ud i bestyrelsen. Lars Mølhøj og Pia Betting Nielsen har desværre begge afpersonlige grunde valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil som formand geme sige dem begge st stort tak for den flotte indsats de har ydet. Ikke kun i år, men igeonem de sidste mange. Pia Betting Nielsen har dog lovet at fortsætte med salget af foreningens vaskemøntsr, hvilket hun har gjort flot og har tillige sagtja til, at sidde som suppleant for bestytelsen (hvis valgt), hvilket vi er meget taknemmelige for. Me Skov og Christian Olsen er efterfølgende indhadt i bestyrelsen og har allerede fra start vist et fint engagement. Vi håber, at I vil falde rigtig godt til i bestfelsen. Sidst men ikke mindst vil jeg geme benytte lejligheden til at takke foreningens bestyrelsesmedlern Charlotte Højland og næstformand Danni Jensen for det store srykke arbejde de giort og den opbakning de har givet mig. Bestyrelsesteamet fungaer i dag rigtig fint, og det er ikke mindst takket være de to. Jeg glæder mig meget til vores frerrtidige samarbsjde i2013 I 2014' Vicevært: 2012 /2013 er samtidig et år, hvor foreningens nye vicevært Kim Roch skulle finde sig til rette hos os, hvilket bestyrelsen synes, at han hax gjort virkelig frnt. Vi takker Kim for den flotte indsats han har ydet os, og håber at han vil fortsætte den gode stil fremadrettet. Det er aldrig nemt at overtage en forening efter en vicevært (Søren Rod), der gennem mange år har plejet om den med sit hjerteblod. Bestyrelsen er derfor utrolig glade for den gode kommunikation og det samarbejde, der har været mellem den nye og gamle vicavært i forbindelse med flere opgaver igannem aret. Bestyrelsen takker jer begge for dette. Med den nye vicevært er der tillige sket lidt ændringer. Kim Roch foreslog bl.a. at få en papcontainer, en container til grøntaffald samt en metalcontainer sat op på ejendommen, hvilket bestyrelsen godkendte og det har vist sig at være en fin succes. Kim har samtidig rådgivet bestyrelsen og taget aktiv del i de projekter, der har været på ejendommen igennem året, hvilket bestyrelsen er utrolig tilfreds med.

2 Energiansvarlig: Selv om foreningens tidligere formand og vicevært Søren Rod trådte tilbage fra sine hverv, så har Søren sødig haft en vigtig rolle på ejendommen. I kraft af sine mange års erfaring med foreningens vand og varme, har Søren efter aftale med bestyrelsen og Kim Roch beholdt dette ansvarsområde og tilserjævnligt installationeme i varmecentralen, allæser måleme og sender bestyrelsen de vigtige forbrugsopgørelser. som måned for måned afspejler foreningens forbrugsstatus. Søren Rod har samtidig været en god sparringspartner for bestyrelsen, hvilket vi takker ham mange gange for. Administrationen: Vi har igen i år haft et godt og givedigt samarbejde med administrationen hos advokat Nicolai Giødesen. Foreningen fik i sørten af2012 en ny konkkperson efter mange års godt samarbejde med Henriette H. Lyngby, der valgte at søge nye udfordringer udenfor advokatfirmaet. Vores nye kontaktperson Cbristina B. Nielsen har igennem hele året vist stort engagement og hjulpet foreningen med alle tænkelige opgaver vi har haft, hvilket for mig som ny formand har været en stor hjælp. Bestyreisen takker for det fine samarbejde. Samtidig har foreningen ffiet et godt samarbejde i gang med administationens nye regnskabschef Martin Wamsler, der afløste vores tidligere regnskabschef Flemming Delberg der gik på pension. Martin har allerede på kort tid forhandlet foreningen en bedre bankrente, og deltog ved foreningens regnskabsmøde. Vi glæder os til et ftemtidigt godt samarbejde. Økonomi Regnskab og budget: Vores kære ejerforening har en sund og fomuftig økonomi, der er nutidssvarende og som sikre, at vores forening er relativ økonomisk klar, hvis/når et støne projekt ude i fremtiden måtte rarnme os. Årsregnskabet for 2012 ser flot ud. Vi er i år landet med et lille overskud på kr ,- i forhold ti1 budget, hvilket må siges at være flot ramt med et budget på omkring kr. 1,25 million. Bestyrelsen tænker fremadrettet og arbejder således med et rullende 5 års budget, hvor vi ilægger de projekter, som vi formoder med tiden vil komme. Det er svært at spå om fremtidige projekter, men ved at budgettere langsigtet, har vi en ide om, hvor stort et økonomisk overskud vi ca. skal have, når vi nar 5 år længere frem i tiden. Det kræver naturligvis en beslutningsdygtig.ledelse, som kan tage stilling til fremtidens økonomi, og som lægger foreningens budgetter og stigningsprocenær der efter. Det er derfor vigtigt, at bestgelsen får jeres opbakning på generalforsamlingen og vi sammen far talt om de udfordringer der måtte komme. Forbrug: Foreningens økonomi afhænger i stor stil af vores el, vand og varmeforbrug, som udgør lidt under halvdelen af foreningens samlede udgifter. I 2012 havde foreningen således udgifter på disse poster for kr ,- hvilket er en stigning på k set i forhold Dette hænger i stort omfang sammen med stigende priser, og selv om vi har et lille fald i vores generelle forbrug (hvilket er virkelig fint), så vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi som beboere tænker lidt over, om der er steder, hvor vi kan sparre lidt på forbruget. Vi har et fælles ansvar og det er vores fælles penge, som vi kan bruge på andre spændende projekter eller som måske gør. at vi på et tidspunkt ude i fremtiden skal stige en procent eller to mindre i fællesudgifter.

3 Proiekteri2012/2013: 2012 I 2013 har budt på flere forskellige projekter. Vi har nedenfor skitseret de væsentligste. Trappesten: Der er blevet renovsret indgangstrappesten til tre af foreningens opgange (nr. 4,6 og l2), da disse flere steder var krakeleret og havde dybe huller. Efter indhentning af flere tilbud fik bestyrelsen og vicevært en aftale i stand med LN murerfrrna til at lave opgaven. Bsstyrelsen er opmærksom på de øvrige opganges trappesten, men de ser indtil videre fomuftige ud og der skønnes derfor endnu ikke et behov for renovering. Trappen til Odd Fellow: Stentrappen til foreningens ene indgangs/udgangsparti ved Odd Fellow bygningen var efter mange års brug i dårlig stand. Vores nye vicevært Kim Roch brugte lidt tid og lidt fliser og fik lavet foreningen en fin lille stentrappe igen. Blikliste og tagrender: I sommeren 2012 frk bestyrelsen en henvendelse fra en beboer, der havde set, at en blikliste ved udhænget til øgrenden havde revet sig løs ud for nr. 8. Det skulle der naturligvis ses på, og i samarbejde med viceværten fik bestlrelsen indhentet 3 tilbud til reparation af listen, gennemgang afde øvrige lister rundt om bygningen samt rengøring af tagrender. Holms WS endæ med at {å opgaven, og har også siden hen lavet flere opgaver for ejendommen. Træer fældet: 2012 blev også året hvor det store træ ved foreningens indkørsel blev lagt ned. Træet havde det ikke alt for godt, og det svinede samtidig en del hos nogle afbeboeme i nr. 12. Primært af sikkerhedsmæssige grunde blev det besluttet at lægge det ned, så vi ikke risikerede, at det i stonrrvejr ville rarnme bygningen. Samtidig blev et mindre vildtvoksende træ på hjømet afbygningen ved indkørslen til parkeringsarealet fældet, hvilket har givet en del lys og bedre udsigtsforhold ved indkørsel med bil. Vores vicevært og en hjælper fik klaret denne opgave på en dags tid. Sprunget vandrør i kælder: Uheldigvis havde foreningen også et uheld med et sprunget vandrør i forbindelse med at vicaværten arbejdede med dette. Dette gav lidt vand i kælderen og heldigvis fik vores vicevært hurtigt lukket for vandet. De ejere hvis kældemrm det var gaet lidt ud over blev kontaktet og vandet blev hurtigt fernet der nede fra og skaden repareret. Faldstamrne i krybekælder: I forbindelse med sin gang på ejendommen konstaterede vores vicevæd en rotte inde i ingeniørgangen, hvilken han fik fanget i en fælde. Han konstaterede kort tid efter endnu en, hvilket han orienterede bestl,relsen om og han fik tilkaldt en rottefænger. I første omgang blev der ikke konstateret nogen problemer, men da der noget tid efter igen blev konstateret en rotte i ingeniørgangen blev rottefængerør tilkaidt igen. Denne gang konstaterede de et hul på en faldstamme, der ikke lige var ti1 at komme til i krybekælderen. Foreningen fik et par hurtige tilbud og Holms WS fik opgaven på reparationen. Der er ikke yderligere tegn på gennemtæring af faldstammer og der er tillige set på en faldstamme oppe i en af lejlighedeme og denne så meget fin ud. De rotter der havde været i ingeniørgangen er tillige blevet fanget og har på intet tidspunkt været et problem på den resterende del af ejendommen. BestlT elsen og vicevært.vil løbende være opmærksomme på om øvrige bundstykker af faldstammeme skal skiftes, men der ø sogr forholdene er nu kun tale om mindre reparationor, der kan tages løbende som de kommer og der er ikke yderligere akutte tilfælde.

4 Varmtvandspumpe udskiftet: Efter et par og tyvå å. død. uo.", uarmtvandspumpe. Det resulterede i, at der i en kort periode var problemer med at få det varme vand rundt i ejendommen. Holms WS fik opgaven og fik skiftet denne. Selv om det var en dyr pumpe, så forvenær foreningen, at kunne sparre en del penge om året i strøm. Pumpen forventes at have tjent sig seiv hjem efter ca.7-& år. Juletræ: Juletræet fik igen i år sin plads på ejendommen. I år forsøgte vi at hverve folk til at hjælpe os med dette, men fik desvæne kun få henvendelser. Ejendommens energiansvarlige Søren Rod og næstformand Danni Jensen satte træet op, og Søren Rod og forrnand Carsten K Petersen tog træet ned. Bestyrelsen vil geme opfordre specielt de unge kræfter til at melde sig og hjælpe os med dette projekt i 2013, da det ellers ikke er sikkert, at foreningen får et juletræ der. Det er vigtig at vi hjælper hinanden og fælles fiir foreningen til at fungere. Kommende oroiekter for 2013 / 2014: Brønd: I forbindelse med at rottefængeren var ude og se på ejendommen konstaterede de et lille hul nede i brønden ud for nr. 8. Der er tale om en mindre reparation, som vil kunne klares for nogle få tusinde kroner. Hullet har ikke indflydelse på eventuelle rotter, og der vil blive set på dette forhold indenfor kort tid. Hundeløbegård: Ved siden af legepladsen ud mod Odd Fellow bygningen er et tæt bevokset areal, hvor vores container til grønt affald stålr. Området er eget afvores naboejendom, men vi har fået lov til at benytte dette, da det ligger op ti1 vores ejendom. Da bestyrelsen havde fået et par henvendelser fra beboere som ikke synes, at det var en god ide at bruge legepladsen/ grilpladsen til hundeareal fandt besfyrelsen frem til, at arealet ved siden af kunne bruges til hundene og demred friholde det andet areal. Dette ville dog kræve, at lidt af bevoksningen blev femet samt at der blev sat trådhegn op, så hundene ikke løb ud på Roskildevej. Et projekt som ikke vil være så omkostningstungt, men alligevel gavne. Vores Vicevært har ryddet pænt op i buskarealet der nede således, at der er klargiort til hegnsopsætning, hvilket han tillige vil hjælpe med. Sommerfest: For at samle ejendommens beboere og væme lidt om fællesskabet, har bestyrelsen og forhåbentlig lidt hjælpere tiltænkt at holde en sommerfest herpå ejendommen med gril og hygge. Bestyrelsen har budgetteret lidt penge til dette, og vi håber, at det bliver en succes. Bestyrelsesmedlem Charlotte Højland stå,r for dette arrangement, og er der nogen der har lyst til at {ælpe eller har gode ideer, så kontakt hende venligst. Øvrige foreningsforhold: Rygeforbud i kældergang vaskeri og fælleslokale: Som de fleste sikkert har bemærke! så er kælderen blevet gjort røgfri fra indgangsdøren til kældergangen og frem. Det betyder nu, at der ikke længere må ryges i kældergangen, i vaskeriet eller i fælleslokalt. Der henvises til at rygning foregår udenfor (geme lidt væk fra bygningen) eller i storskraldslokalet. Hvis rygning foregår udenfor i forbindelse med et arrangement afholdt nede i kælderen, så vil bestyrelsen geme bede om. at der tages hensyn til de beboere som bor lige over nedgangen til kælderen, da selv den mindste småsnak udenfor kan virke forstyrrende, hvis det ersent og man gerne vil sove. Det er dit ansvar som vært ved et arrangement at sikre, at dine gæster ikke forstyner de øvrige beboere på ejendommen.

5 Private vaskemaskiner: Skulle du være blevet ejer af en privat vaskemaskine og denne er installåret i den bolig, så er du pligtig til at betale et administationsgebyr på 60 k. manedligt for dete. Henvend dig venligst til bestyrelsen hvis dette skulle være tilfældet. Emhætter: Har du i dit køkken installerel en emhætte, så er det vigtigt, at denne ikke er sat til den feelles ventilation, da din mados da vil brede sig ud til ejendommens øvrige beboere og generelt ødelægge den ventilation der kører automatisk i ejendommen. Er dette allerede tilfældet bedes du fratage koblingen til udsugningen og installere kulfiltre i stedet. Ved spørgsmål konøkt da venligst bestyrelsen. Alfaldsskakter og storskrald : Vi er efterhanden blevet ret gode til at få styr på vores skrald og overholde de generelle regler for dette. Af hensyn til viceværten, så vil vi geme bedejer alle om at lukke jeres affaldsposer ordentligt til og undlade at smide væsker, metal og glas ud med affaldet, da der ellers kan være en chance for at Kim vil skære sig under arbejdei med dette. Tag i stedet disse genstande med ned i kælderen når i alligevel skal ned på et tidspunkt. Hjemmeside: Vi har i vores lilie ejerforening en fin hjemmeside som opdateres løbende af ejerforeningens energiansvarlige Søren Rod. Hjernmesiden indeholder en masse informationer om vores ejerforening, nyheder, vores vedtæ5er, husorden, skaldefolder, bilieder osv. Den er bestemt et besøg værd og jeg kan kun på det kaftigste opfordre jer til at følge med på den. Adressen er: lnternetforening: Intemetforeningen er en selvstændig forening, der som sådan ikke har en direkte sammenhæng med ejerforøringen. lntemetforeningens formål er at tilbyde en hurtig intemetforbindelse til ejendomrnens beboere til en relativ lav pris. Hvis du ikke allerede er medlem, men ønsker at høre nærnere, så kontakt da venligst intemetforeningens formand Lars Mølitøj eller den øvrige bestyrelse. Slutteligt vil bestyrelsen gerne sige tak til jer alle for et godt år. Vi vil glæde os meget til at se jer til seneralforsamlinsen mandas den 15. aoril 2013 kl nå Park hotel. På vegne af bestyrelsen Carsten K. Petersen Formand

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Marts 2014 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Andelsboligforeningen, Essex Park Taastrup 3. (A/B3) samt Ejerforeningen Essex Park Taastrup 3. (E/F3). Ydermere henvises

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere