Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken"

Transkript

1 Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Indlednins fra formanden: Foreningsåret 2012 I 2013 har været et spændende år for vores lille ejerforening. Det er et ar, hvor der er blevet skiftet lidt ud i foreningens bestyrelse, og et år hvår bestyrelsen med mig ved roret, skulle finde en positiv og udviklende arbejdsgang til glæde for foreningen såvel som for bestyrelsen. Vi håber, at I kære medlemmer har været tilfredse med vores arbejdsindsats igennem det forgangne ar, og samtidig føler, at I har fået den respons og de resultater fra os, som I har ønsket. Jeg ser meget positivt på vores lille forening. Vi har det generelt godt her. langt hen afvejen tænker vi på - og værner om hinanden til glæde for det støne fællesskab, som der nu en gang er, når man bor i den samme ejendom og skal benytte de samme fællesarealer. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre jer alle til at væme om det gode naboskab, holde lidt ekstra øje med hinandens ejendom når man ved, at naboen ikke er hjemme eller reagere, hvis noget afuiger franormalbilledet. Det er bedre at reagere en gang for meget end en gang for iidt. Bestyrelsen: Der er I 2012 I blevet skiftet lidt ud i bestyrelsen. Lars Mølhøj og Pia Betting Nielsen har desværre begge afpersonlige grunde valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil som formand geme sige dem begge st stort tak for den flotte indsats de har ydet. Ikke kun i år, men igeonem de sidste mange. Pia Betting Nielsen har dog lovet at fortsætte med salget af foreningens vaskemøntsr, hvilket hun har gjort flot og har tillige sagtja til, at sidde som suppleant for bestytelsen (hvis valgt), hvilket vi er meget taknemmelige for. Me Skov og Christian Olsen er efterfølgende indhadt i bestyrelsen og har allerede fra start vist et fint engagement. Vi håber, at I vil falde rigtig godt til i bestfelsen. Sidst men ikke mindst vil jeg geme benytte lejligheden til at takke foreningens bestyrelsesmedlern Charlotte Højland og næstformand Danni Jensen for det store srykke arbejde de giort og den opbakning de har givet mig. Bestyrelsesteamet fungaer i dag rigtig fint, og det er ikke mindst takket være de to. Jeg glæder mig meget til vores frerrtidige samarbsjde i2013 I 2014' Vicevært: 2012 /2013 er samtidig et år, hvor foreningens nye vicevært Kim Roch skulle finde sig til rette hos os, hvilket bestyrelsen synes, at han hax gjort virkelig frnt. Vi takker Kim for den flotte indsats han har ydet os, og håber at han vil fortsætte den gode stil fremadrettet. Det er aldrig nemt at overtage en forening efter en vicevært (Søren Rod), der gennem mange år har plejet om den med sit hjerteblod. Bestyrelsen er derfor utrolig glade for den gode kommunikation og det samarbejde, der har været mellem den nye og gamle vicavært i forbindelse med flere opgaver igannem aret. Bestyrelsen takker jer begge for dette. Med den nye vicevært er der tillige sket lidt ændringer. Kim Roch foreslog bl.a. at få en papcontainer, en container til grøntaffald samt en metalcontainer sat op på ejendommen, hvilket bestyrelsen godkendte og det har vist sig at være en fin succes. Kim har samtidig rådgivet bestyrelsen og taget aktiv del i de projekter, der har været på ejendommen igennem året, hvilket bestyrelsen er utrolig tilfreds med.

2 Energiansvarlig: Selv om foreningens tidligere formand og vicevært Søren Rod trådte tilbage fra sine hverv, så har Søren sødig haft en vigtig rolle på ejendommen. I kraft af sine mange års erfaring med foreningens vand og varme, har Søren efter aftale med bestyrelsen og Kim Roch beholdt dette ansvarsområde og tilserjævnligt installationeme i varmecentralen, allæser måleme og sender bestyrelsen de vigtige forbrugsopgørelser. som måned for måned afspejler foreningens forbrugsstatus. Søren Rod har samtidig været en god sparringspartner for bestyrelsen, hvilket vi takker ham mange gange for. Administrationen: Vi har igen i år haft et godt og givedigt samarbejde med administrationen hos advokat Nicolai Giødesen. Foreningen fik i sørten af2012 en ny konkkperson efter mange års godt samarbejde med Henriette H. Lyngby, der valgte at søge nye udfordringer udenfor advokatfirmaet. Vores nye kontaktperson Cbristina B. Nielsen har igennem hele året vist stort engagement og hjulpet foreningen med alle tænkelige opgaver vi har haft, hvilket for mig som ny formand har været en stor hjælp. Bestyreisen takker for det fine samarbejde. Samtidig har foreningen ffiet et godt samarbejde i gang med administationens nye regnskabschef Martin Wamsler, der afløste vores tidligere regnskabschef Flemming Delberg der gik på pension. Martin har allerede på kort tid forhandlet foreningen en bedre bankrente, og deltog ved foreningens regnskabsmøde. Vi glæder os til et ftemtidigt godt samarbejde. Økonomi Regnskab og budget: Vores kære ejerforening har en sund og fomuftig økonomi, der er nutidssvarende og som sikre, at vores forening er relativ økonomisk klar, hvis/når et støne projekt ude i fremtiden måtte rarnme os. Årsregnskabet for 2012 ser flot ud. Vi er i år landet med et lille overskud på kr ,- i forhold ti1 budget, hvilket må siges at være flot ramt med et budget på omkring kr. 1,25 million. Bestyrelsen tænker fremadrettet og arbejder således med et rullende 5 års budget, hvor vi ilægger de projekter, som vi formoder med tiden vil komme. Det er svært at spå om fremtidige projekter, men ved at budgettere langsigtet, har vi en ide om, hvor stort et økonomisk overskud vi ca. skal have, når vi nar 5 år længere frem i tiden. Det kræver naturligvis en beslutningsdygtig.ledelse, som kan tage stilling til fremtidens økonomi, og som lægger foreningens budgetter og stigningsprocenær der efter. Det er derfor vigtigt, at bestgelsen får jeres opbakning på generalforsamlingen og vi sammen far talt om de udfordringer der måtte komme. Forbrug: Foreningens økonomi afhænger i stor stil af vores el, vand og varmeforbrug, som udgør lidt under halvdelen af foreningens samlede udgifter. I 2012 havde foreningen således udgifter på disse poster for kr ,- hvilket er en stigning på k set i forhold Dette hænger i stort omfang sammen med stigende priser, og selv om vi har et lille fald i vores generelle forbrug (hvilket er virkelig fint), så vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi som beboere tænker lidt over, om der er steder, hvor vi kan sparre lidt på forbruget. Vi har et fælles ansvar og det er vores fælles penge, som vi kan bruge på andre spændende projekter eller som måske gør. at vi på et tidspunkt ude i fremtiden skal stige en procent eller to mindre i fællesudgifter.

3 Proiekteri2012/2013: 2012 I 2013 har budt på flere forskellige projekter. Vi har nedenfor skitseret de væsentligste. Trappesten: Der er blevet renovsret indgangstrappesten til tre af foreningens opgange (nr. 4,6 og l2), da disse flere steder var krakeleret og havde dybe huller. Efter indhentning af flere tilbud fik bestyrelsen og vicevært en aftale i stand med LN murerfrrna til at lave opgaven. Bsstyrelsen er opmærksom på de øvrige opganges trappesten, men de ser indtil videre fomuftige ud og der skønnes derfor endnu ikke et behov for renovering. Trappen til Odd Fellow: Stentrappen til foreningens ene indgangs/udgangsparti ved Odd Fellow bygningen var efter mange års brug i dårlig stand. Vores nye vicevært Kim Roch brugte lidt tid og lidt fliser og fik lavet foreningen en fin lille stentrappe igen. Blikliste og tagrender: I sommeren 2012 frk bestyrelsen en henvendelse fra en beboer, der havde set, at en blikliste ved udhænget til øgrenden havde revet sig løs ud for nr. 8. Det skulle der naturligvis ses på, og i samarbejde med viceværten fik bestlrelsen indhentet 3 tilbud til reparation af listen, gennemgang afde øvrige lister rundt om bygningen samt rengøring af tagrender. Holms WS endæ med at {å opgaven, og har også siden hen lavet flere opgaver for ejendommen. Træer fældet: 2012 blev også året hvor det store træ ved foreningens indkørsel blev lagt ned. Træet havde det ikke alt for godt, og det svinede samtidig en del hos nogle afbeboeme i nr. 12. Primært af sikkerhedsmæssige grunde blev det besluttet at lægge det ned, så vi ikke risikerede, at det i stonrrvejr ville rarnme bygningen. Samtidig blev et mindre vildtvoksende træ på hjømet afbygningen ved indkørslen til parkeringsarealet fældet, hvilket har givet en del lys og bedre udsigtsforhold ved indkørsel med bil. Vores vicevært og en hjælper fik klaret denne opgave på en dags tid. Sprunget vandrør i kælder: Uheldigvis havde foreningen også et uheld med et sprunget vandrør i forbindelse med at vicaværten arbejdede med dette. Dette gav lidt vand i kælderen og heldigvis fik vores vicevært hurtigt lukket for vandet. De ejere hvis kældemrm det var gaet lidt ud over blev kontaktet og vandet blev hurtigt fernet der nede fra og skaden repareret. Faldstamrne i krybekælder: I forbindelse med sin gang på ejendommen konstaterede vores vicevæd en rotte inde i ingeniørgangen, hvilken han fik fanget i en fælde. Han konstaterede kort tid efter endnu en, hvilket han orienterede bestl,relsen om og han fik tilkaldt en rottefænger. I første omgang blev der ikke konstateret nogen problemer, men da der noget tid efter igen blev konstateret en rotte i ingeniørgangen blev rottefængerør tilkaidt igen. Denne gang konstaterede de et hul på en faldstamme, der ikke lige var ti1 at komme til i krybekælderen. Foreningen fik et par hurtige tilbud og Holms WS fik opgaven på reparationen. Der er ikke yderligere tegn på gennemtæring af faldstammer og der er tillige set på en faldstamme oppe i en af lejlighedeme og denne så meget fin ud. De rotter der havde været i ingeniørgangen er tillige blevet fanget og har på intet tidspunkt været et problem på den resterende del af ejendommen. BestlT elsen og vicevært.vil løbende være opmærksomme på om øvrige bundstykker af faldstammeme skal skiftes, men der ø sogr forholdene er nu kun tale om mindre reparationor, der kan tages løbende som de kommer og der er ikke yderligere akutte tilfælde.

4 Varmtvandspumpe udskiftet: Efter et par og tyvå å. død. uo.", uarmtvandspumpe. Det resulterede i, at der i en kort periode var problemer med at få det varme vand rundt i ejendommen. Holms WS fik opgaven og fik skiftet denne. Selv om det var en dyr pumpe, så forvenær foreningen, at kunne sparre en del penge om året i strøm. Pumpen forventes at have tjent sig seiv hjem efter ca.7-& år. Juletræ: Juletræet fik igen i år sin plads på ejendommen. I år forsøgte vi at hverve folk til at hjælpe os med dette, men fik desvæne kun få henvendelser. Ejendommens energiansvarlige Søren Rod og næstformand Danni Jensen satte træet op, og Søren Rod og forrnand Carsten K Petersen tog træet ned. Bestyrelsen vil geme opfordre specielt de unge kræfter til at melde sig og hjælpe os med dette projekt i 2013, da det ellers ikke er sikkert, at foreningen får et juletræ der. Det er vigtig at vi hjælper hinanden og fælles fiir foreningen til at fungere. Kommende oroiekter for 2013 / 2014: Brønd: I forbindelse med at rottefængeren var ude og se på ejendommen konstaterede de et lille hul nede i brønden ud for nr. 8. Der er tale om en mindre reparation, som vil kunne klares for nogle få tusinde kroner. Hullet har ikke indflydelse på eventuelle rotter, og der vil blive set på dette forhold indenfor kort tid. Hundeløbegård: Ved siden af legepladsen ud mod Odd Fellow bygningen er et tæt bevokset areal, hvor vores container til grønt affald stålr. Området er eget afvores naboejendom, men vi har fået lov til at benytte dette, da det ligger op ti1 vores ejendom. Da bestyrelsen havde fået et par henvendelser fra beboere som ikke synes, at det var en god ide at bruge legepladsen/ grilpladsen til hundeareal fandt besfyrelsen frem til, at arealet ved siden af kunne bruges til hundene og demred friholde det andet areal. Dette ville dog kræve, at lidt af bevoksningen blev femet samt at der blev sat trådhegn op, så hundene ikke løb ud på Roskildevej. Et projekt som ikke vil være så omkostningstungt, men alligevel gavne. Vores Vicevært har ryddet pænt op i buskarealet der nede således, at der er klargiort til hegnsopsætning, hvilket han tillige vil hjælpe med. Sommerfest: For at samle ejendommens beboere og væme lidt om fællesskabet, har bestyrelsen og forhåbentlig lidt hjælpere tiltænkt at holde en sommerfest herpå ejendommen med gril og hygge. Bestyrelsen har budgetteret lidt penge til dette, og vi håber, at det bliver en succes. Bestyrelsesmedlem Charlotte Højland stå,r for dette arrangement, og er der nogen der har lyst til at {ælpe eller har gode ideer, så kontakt hende venligst. Øvrige foreningsforhold: Rygeforbud i kældergang vaskeri og fælleslokale: Som de fleste sikkert har bemærke! så er kælderen blevet gjort røgfri fra indgangsdøren til kældergangen og frem. Det betyder nu, at der ikke længere må ryges i kældergangen, i vaskeriet eller i fælleslokalt. Der henvises til at rygning foregår udenfor (geme lidt væk fra bygningen) eller i storskraldslokalet. Hvis rygning foregår udenfor i forbindelse med et arrangement afholdt nede i kælderen, så vil bestyrelsen geme bede om. at der tages hensyn til de beboere som bor lige over nedgangen til kælderen, da selv den mindste småsnak udenfor kan virke forstyrrende, hvis det ersent og man gerne vil sove. Det er dit ansvar som vært ved et arrangement at sikre, at dine gæster ikke forstyner de øvrige beboere på ejendommen.

5 Private vaskemaskiner: Skulle du være blevet ejer af en privat vaskemaskine og denne er installåret i den bolig, så er du pligtig til at betale et administationsgebyr på 60 k. manedligt for dete. Henvend dig venligst til bestyrelsen hvis dette skulle være tilfældet. Emhætter: Har du i dit køkken installerel en emhætte, så er det vigtigt, at denne ikke er sat til den feelles ventilation, da din mados da vil brede sig ud til ejendommens øvrige beboere og generelt ødelægge den ventilation der kører automatisk i ejendommen. Er dette allerede tilfældet bedes du fratage koblingen til udsugningen og installere kulfiltre i stedet. Ved spørgsmål konøkt da venligst bestyrelsen. Alfaldsskakter og storskrald : Vi er efterhanden blevet ret gode til at få styr på vores skrald og overholde de generelle regler for dette. Af hensyn til viceværten, så vil vi geme bedejer alle om at lukke jeres affaldsposer ordentligt til og undlade at smide væsker, metal og glas ud med affaldet, da der ellers kan være en chance for at Kim vil skære sig under arbejdei med dette. Tag i stedet disse genstande med ned i kælderen når i alligevel skal ned på et tidspunkt. Hjemmeside: Vi har i vores lilie ejerforening en fin hjemmeside som opdateres løbende af ejerforeningens energiansvarlige Søren Rod. Hjernmesiden indeholder en masse informationer om vores ejerforening, nyheder, vores vedtæ5er, husorden, skaldefolder, bilieder osv. Den er bestemt et besøg værd og jeg kan kun på det kaftigste opfordre jer til at følge med på den. Adressen er: lnternetforening: Intemetforeningen er en selvstændig forening, der som sådan ikke har en direkte sammenhæng med ejerforøringen. lntemetforeningens formål er at tilbyde en hurtig intemetforbindelse til ejendomrnens beboere til en relativ lav pris. Hvis du ikke allerede er medlem, men ønsker at høre nærnere, så kontakt da venligst intemetforeningens formand Lars Mølitøj eller den øvrige bestyrelse. Slutteligt vil bestyrelsen gerne sige tak til jer alle for et godt år. Vi vil glæde os meget til at se jer til seneralforsamlinsen mandas den 15. aoril 2013 kl nå Park hotel. På vegne af bestyrelsen Carsten K. Petersen Formand

Årsberetnine 2015 for Eierl'oreningen Glostrupparken

Årsberetnine 2015 for Eierl'oreningen Glostrupparken Årsberetnine 2015 for Eierl'oreningen Glostrupparken Indledninq fra formanden: Det har været et godt år i foreningens tegrr 2014/2015, der er sket mange ting ogjeg skat derfor prøve at komme igennem de,m

Læs mere

Årsberetning 2013/2014 for Eierforeninsen Glostrupparken

Årsberetning 2013/2014 for Eierforeninsen Glostrupparken Årsberetning 2013/2014 for Eierforeninsen Glostrupparken Indledning fra formenden: Kære beboere, ejere og iejere i EÆ Giostrupparken. Foreningsåret 2013 I 2014 hat på mange måder været et godt og interessant

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Til dirigent og referent valgtes indledningsvist takkede for valget, var lovligt varslet og indkaldt.

Til dirigent og referent valgtes indledningsvist takkede for valget, var lovligt varslet og indkaldt. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ejendomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-L3 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 l,s 84 4s Fax 33

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Endnu et år er gået i Nærum Park og ligesom de andre år har der været masser af aktiviteter ikke mindst på bygge og anlægsfronten. Som det efterhånden er tradition, har vi haft

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Dirigent: Malene Aarup-Kristensen Referent: Tonie Bunch Bertelsen Valg af dirigent Malene Aarup-Kristensen blev valgt.

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Advokatfirmaet. NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. godkendelse af opkrævningsb eløb.

Advokatfirmaet. NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. godkendelse af opkrævningsb eløb. '--' \ Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) E j e_n dom s a dmini s trati on en : Telefontid hverdage 10-1g Telefax 33 1b 84 4E Frederiksholms Kanal 1g 1Z2O

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2014. onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2014. onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2014 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 23 marts 1998 Sted: Sønderborghus, Rød sal Fremmøde: 42% (32 ejere ud af 76) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009 Kære nytilflytter Med dette brev vil vi gerne ønske dig hjertelig velkommen her på Ladefogedvej, i Fagbos afdeling 22. Vi håber, du vil blive rigtig glad for at bo herude. Brevet her indeholder lidt information

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II.

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ad.1. Carl Tiedemann blev valg til dirigent. Ad.2. Ulla Holm blev valgt som referent. Ad.3. Formand for bestyrelsen Carsten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 14.09.2015. Referat af: BeslutningsReferat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.09.15 kl. 18.30 22.00 September DIRIGENT: BIANCA BALSLEV

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere