Formelsamling TMA Damp Motor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formelsamling TMA Damp Motor"

Transkript

1 Formelsamling TMA Damp Motor 1

2 Indholdsfortegnelse Motor... 5 Indiceret ydelse... 5 Omregning hestekræfter til kwh... 5 Alternativ udregningsmetode til P i... 5 Beregning af ydelse ud fra fyldningsgrad... 5 Effektiv ydelse / bremseeffekt... 6 Indicerede middeltryk... 7 Mekanisk ydelse... 7 Termisk ydelse... 7 Økonomisk (udnyttet) ydelse... 7 Virkningsgrader... 7 Mekanisk... 7 Økonomisk... 7 Termisk... 7 Motorens specifikke brændselsolieforbrug (forbrug per kwh)... 8 Motorens brændselsolieforbrug... 8 Motorens udstødsgasmængde... 8 Mængde køleoliemængde... 9 Massefylde ændring... 9 Nedre brændværdi, h i... 9 Teoretisk luftforbrug... 9 Teoretisk oxygenforbrug: Volumen af teoretisk oxygenforbrug ved 1 bar og 20 C Tilført luftmængde Luftoverskud uden CO i røgen Teoretisk luftmængde uden CO Teoretisk luftmængde med CO Virkeligt luftforbrug Luftoverskudskoefficient Fuldstændig forbrænding opnås ved Varmeudvidelse og spændinger Planimetering - beregning af indiceret middeltryk c i

3 Diagramplanimeter Antal planimeter Omregning af massefylde for olier Varmebalance Beregning af varmebalance på udstødskedel Motor benævnelser Damp Dampdannelse Vand Vand opvarmet til mætningstemperaturen t m Våd mættet damp (v = specifik volumen af vand) Tør mættet damp: Overhedet damp (v = specifikke volumen af damp) Dampens fordampningsvarme Dampens dannelsesvarme Kedel beregning: Kedeltyper Grundlæggende formler Fordampningstallet Udstødskedelens dampproduktion Brændselsolieforbrug Nødvendig dampmængde til opvarmning af brændselsolie Virkningsgrad Eksakt røggastab Tilnærmet røggastab Resttab Kedeltab Varmeoverførsel Varmeoverførsel ved konvektion gennem vandgrænselaget Middeltemperaturdifferens Temperaturdifferens Medstrøm Modstrøm

4 Beregning af samlet varmetransmission vha Varmetransmissionskoefficienten på krummeflader Hedefladens størrelse Varmetab fra kedel Overført varmeeffekt Damp benævnelser: Opstarts procedure af kedel Forbrændingsteori: Sikkerhedsarmaturer Krav til sikkerhedsventiler Sikkerhedsventilens nedblæsning Indstillingstryk (kedeltryk) og driftstryk (arbejdstryk) Hvorfor sodblæse eller vandvaske Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med inspektion af fyrrum Kedelamaturer Vandbehandling

5 Motor Indiceret ydelse Omregning hestekræfter til kwh 1 BhPh = 0,736 BkWh Alternativ udregningsmetode til Pi Beregning af ydelse ud fra fyldningsgrad Slagvolumen: d = cylinderdiameter [m] s = slaglængde [m] Brændstofmængde pr arbejdsslag: 5

6 V s = slagvolumen [m 3 ] V b = volumen af brændstofluftblandingen [m 3 ] Frigjort varmemængde ved forbrænding pr. arbejdsslag: Arbejdsudbytte pr. arbejdsslag: Indiceret ydelse pr. cylinder: n = antal arbejdsslag pr. min [o/min] Motorens indicerede ydelse: Motorens effektive effekt P e / bremseeffekt P b : Effektiv ydelse / bremseeffekt 6

7 Indicerede middeltryk Mekanisk ydelse Termisk ydelse Økonomisk (udnyttet) ydelse P nytte =P b =P e Virkningsgrader Mekanisk En stor del af den indicerede ydelse tappes i form af friktion i selve motoren, det er bla. mellem stempler og cylinderforinger, der går også en del til pumpearbejde og luftskift. Den mekaniske virkningsgrad er altså forholdet mellem den effektive ydelse eller bremse effekten (den effekt der kan måles direkte på akslen) og den indicerede ydelse. Forholdet mellem den indicerede ydelse og den effekt der er på akslen. Økonomisk Forholdet mellem den effekt der er på akslen (bremseeffekt) og den med brændstoffet tilførte effekt. Termisk Den termiske virkningsgrad er forholdet mellem den effekt man får ud af motoren, med den tilførte effekt, det er energien fra olien, som motoren bruger, der skal holdes op mod den indicerede ydelse, man får ud af motoren. 7

8 Motorens specifikke brændselsolieforbrug (forbrug per kwh) Indiceret specifikt forbrug (pr kwh): Effektivt specifikt forbrug (pr. bkwh): Motorens brændselsolieforbrug Motorens udstødsgasmængde Formler til udregning af m gas : 8

9 Mængde køleoliemængde Massefylde ændring Nedre brændværdi, hi Indeholder olien f (vægt % vand), reduceres nedre brændværdien til: H = vægt % brint C = vægt % kulstof S = vægt % svovl f = fugtighed % (vægt % vand) O = vægt % ilt Teoretisk luftforbrug Volumen af luftforbrug ved 1 bar og 20 C 9

10 Teoretisk oxygenforbrug: Volumen af teoretisk oxygenforbrug ved 1 bar og 20 C Tilført luftmængde N 2 = Nitrogen Luftoverskud uden CO i røgen Teoretisk luftmængde uden CO Teoretisk luftmængde med CO Virkeligt luftforbrug Det antages at tilført luftmængde [m 3 pr kg olie] er lig volumen af brændstofluftblandingen Luftoverskudskoefficient 10

11 Fuldstændig forbrænding opnås ved - God forstøvning o Rene dyser o Korrekt olietryk o Korrekt viskositet - Rigtig mængde forbrændingsluft - Hurtig antændelse o God blanding af luft og olie Varmeudvidelse og spændinger Metaller udvider sig ved opvarmning Længdeudvidelse: Rumfangsudvidelse: Planimetering - beregning af indiceret middeltryk ci Gennemsnit af aflæsningsdifferenser: Diagramplanimeter Antal planimeter Omregning af massefylde for olier 11

12 ( Beregning af termisk virkningsgrad ved fuldlast: Varmebalance Bortført varme via FW,SW og Lub oil: Røggastab: 12

13 Varmebalancen for motoren i % af tilført effekt: P tilført = P o P afgivet = P b P tilført Energien af det forbrugte brændsels nedre brændværdi 100 % FW % Bortført energi i FW = SW % Bortført energi i SW = Lub % Bortført energi i smøreolie = Røggastab % Bortført energi i røggas = Nytte % Energi afgivet til akslen (ɳ ø i %) = Total 100 % Genvinding af røggastab ved dampproduktion: Beregning af varmebalance på udstødskedel ( ) Balance mellem røggas og damp 13

14 Motor benævnelser Benævnelse Bogstav Arbejdsudbytte pr. cylinder kj L Bar Bar Bremse hestekræft time bhk/h Bremse watt time bw/h Brint % H Brændselsolieforbrug/h kg/h C 2 Brændselsolieforbrug/indiceret kwh kg/kwh c i Brændselsolieforbrug/kWh kg/kwh c b Diameter m D Effektiv middeltryk bar p e Effektiv ydelse kw P b Effektiveffekt kw P e Effekttab, FW kw Effekttab, LO kw Effekttab, SW Kw Fugtighed % f Indiceret middeltryk bar p e Indiceret ydelse kw P i Joule J J Kulstof % C Kvælstof/nitrogen % N 2 Luft flow kg/s Luftoverskudskooeficient længde efter m L 2 længde før m L 1 masse af damp kg Masseflow m3/h Mekanisk ydelse kw P m Mængde køleolie Q o Nedre brændværdi kj/kg h i Oxygen % O Pascal Pa Rumfang efter m3 V 2 Rumfang før m3 V 1 Røggastab kw Slagvolumen m3 Svovl % S temperaturforskel grader C Teoretisk luftforbrug kg luft/kg olie l min Teoretisk oxygen forbrug kg oxygen/kg olie O min 14

15 Termisk ydelse kw P t Tilført effekt kw P o /P tilført Tilført luftmængde kg L udstødsgasmængde m/tid M røg udvidelseskoeeficient for stoffet Varmefylde Kj/kg * grader C C Virkelig luftforbrug kg luft/kg olie V L Virkningsgrad, mekanisk Virkningsgrad, termisk Virkningsgrad, økonomisk Volume flow m 3 /s Ydelse/effekt kw P 15

16 Damp Dampdannelse 16

17 Vand Fødevand med temperaturen t 1 samt opvarmet vand efter Economiser med temperaturen t 2. t 1 & t 2 < mætningstemperaturen t m x = 0, tørhedsgrad for væske h = entalpi for vand (h f, h 1 eller h 2 ) findes i opslag i tabel 2 (hvide sider i damptabeller), damptabel for mættet vanddamp. Temperatur som udgangspunkt t m h, hvis t 100 C: Vand opvarmet til mætningstemperaturen t m Ren væske ved t m og mætningstrykket, p m i kedlen. x = 0 tørhedsgrad for væske. h = entalpi for vand ved mætningstemperaturen t m, findes ved opslag i tabel 2 (hvide sider i damptabeller), damptabel for mættet vanddamp. Temperatur som udgangspunkt t m h eller ved opslag i tabel 1 (gule sider i damptabeller), tabel for mættet vanddamp. Tryk som udgangspunkt p [bar a ] h Våd mættet damp (v = specifik volumen af vand) Blanding af vand og damp ved mætningstemperaturen t m og mætningstrykket p i kedlen. 0 < x < 1 tørhedsgraden for våd mættet damp ligger mellem 0 og 1. h x = entalpi for våd mættet damp Tør mættet damp: Ren damp med mætningstemperaturen t m og mætningstrykket p i kedlen. x = 1 tørhedsgrad for ren damp h = entalpi for tør mættet damp h = h + r, findes ved opslag i tabel 1 (gule sider i damptabeller), damptabel for mættet vanddamp. Tryk som udgangspunkt p [bar a ] h eller ved opslag i tabel 2 (hvide sider i damptabeller), damptabel for mættet vanddamp. Temperatur som udgangspunkt t m h 17

18 Overhedet damp (v = specifikke volumen af damp) Ren damp med temperaturen t o > mætningstemperaturen. x = 1 tørhedsgrad for ren damp h OH = entalpi for hoverhedet damp t OH = temperaturen af overhedet damp c m = middelvarmefylden for den overhedede damp indenfor det valgte temperaturområde c m ved 16 bar a og 400 C Kan også finde ved opslag i tabel 3 (blå sider i damptabeller), entalpi af overhedet vanddamp [h o ] i kj/kg p [bar a ] & damptemperatur i C h OH [kj/kg] v o = volumen af overhedet vanddamp findes i tabel 4 (hvide sider i damptabeller), volumen af overhedet vanddamp [v o ] i m 3 /kg. p [bar a ] & damptemperatur i C V o [m 3 /kg] Dampens fordampningsvarme Dampens dannelsesvarme 18

19 Kedel beregning: Kedeltyper Kanalrørskedlen er en vandret liggende cylindrisk ild-/røgrørskedel med plane endebunde. Kedlen har vandret fyrkanal, et fyrkammer og evt. et vendekammer (3- vejskedel). Kedlen har naturlig vandcirkulation uden faldrør. Fyrbokskedlen er en lodret stående evt. cylindrisk kedel med en fyrboks. Kedlen kan være en røgrørs- eller vandrørskedel. Kedlen har natulig vandcirkulation uden faldrør Beholderkedel er en lodret stående vandrørskedel med 2 træk. Fyringen sker som regel lodret oven fra. Grundlæggende formler Fordampningstallet (forholdet mellem mængde damp og mængde brændstof) 19

20 Udstødskedelens dampproduktion Med overheder: Uden overheder: Brændselsolieforbrug Nødvendig dampmængde til opvarmning af brændselsolie Δt = forskellen i brændselsoliens temperatur h m = entalpi ved kedlens arbejdstryk c = brændselsoliens middel varmefylde 20

21 Virkningsgrad Forbedring af en kedels virkningsgrad - Holde hedefladen ren - Bruge economiser => forvarmet fødevand Eksakt røggastab ( ) (( ) ( )) Tilnærmet røggastab Resttab Kedeltab - Termiske tab, røggastab og varmetab til omgivelserne - Uforbrændte bestanddele - Resttab Varmeoverførsel Ved stråling varmen fra forbrændingsprodukterne overføres ved stråling [ ] Q = tilførte varme A = hedefladens areal c = strålingstallet T 1 = temperatur på flammen [K] T 2 = temperatur på hedefladen [K] Ved konvektion varmen fra forbrændingsprodukterne overføres ved konvektion 21

22 t r = røggastemperatur t 1 = hedefladens temperatur Varmeoverførsel ved konvektion gennem vandgrænselaget Ved ledning varmen overføres igennem materialet Middeltemperaturdifferens Ved kedelsten er K: 22

23 Temperaturdifferens. Bestemmelse af den logaritmiske middeltemperaturdifferens ved afkøling af det varmeste medium, og opvarmning af det koldeste medium. Medstrøm Tilnærmet formel: Modstrøm Tilnærmet formel: Tilnærmet formel overordnet: Middeltemperaturdifferencen er størst for modstrømshedefladen, derved er varmetransmissionen størst ved modstrøm. Derfor arrangeres hedeflader normalt i modstrøm. Undtagelser: - Den sidste overheder kan være arrangeret i medstrøm for at undgå en for høj materialetemperatur ved dampens afgang - Den sidste economiser kan være arrangeret i medstrøm for at undgå risiko for damp i vandet i fordamperens tilgangs- eller fordelerkasse. 23

24 Beregning af samlet varmetransmission vha. A = hedefladens areal [m 2 ] l = hedefladens rørlængde k = varmetransmissionsfoefficient for en plan flade k rør = varmetransmissionsfoefficient for en krum flade Varmetransmissionskoefficienten på krummeflader Ved et ekstra lag sten eller sod på rørene skal man bruge følgende formel: d i = diameter indre d y = diameter ydre Hedefladens størrelse Varmetab fra kedel 24

25 Overført varmeeffekt For economiser: For fordamper: For overheder: Damp benævnelser: Diameter cm d Entalpi, fødevand Entalpi, overhedet damp Entalpi for væske ved given temp. Entalpi, tør mættet damp Entalpi, våd mættet damp Entalpi, kedlens arbejdstryk Fordampningstal Hedefladeeffekt, ECO Hedefladeeffekt, fødevand Hedefladeeffekt, overheder Masse af brændstof Kg Masse af damp Kg Nyttig effekt Røggastab Temperaturdifferens 25

26 Temperaturforskel Tilført effekt Varmeoverførsel gennem ledning Varmeoverførsel ved konvention gennem vandgrænselag Varmetransmissionskoefficient Virkningsgrad, kedlen grader C k/k rør Opstarts procedure af kedel Kedlen opfyres altid efter fabrikantens anvisninger (betjeningshåndbog) Kedlen efterses indvendig for tæringer og belægninger. Mande-/håndhuller lukkes og sikres Der lukkes for skum-/bundblæsning-/dræn- og hovedstopventil. Der åbnes for udluftningsventil, ventiler til vandstandsglas, vandstands-/trykovervågningsalarm, tørkogning- og højtrykssikring, vandstandsregulering, fødeventiler, manometerventiler, driftspressostat. Kontroller alarmer mv. er indstillet korrekt, og afprøv sikkerhedsudstyr. Fyld kedlen med behandlet vand til mellem nederste og mellemst vandstandsvisning Afprøv fødevandssystemerne. Klargør brændstofsystemet Åbne røggasspjæld. Kontroller at brænderne ikke har lækket olie ind i kedlen. Udluft kedlen og start en brænder på lav kapacitet. Kedlen opfyres efter fabrikantens anvisninger(undgå store temperaturgradienter). Når vandet har nået 100 C og trykket er steget til ca. 0,5 bar overtryk, lukkes forudluftningsventilen. Manometeret kontrolleres, at det foresat viser stigende tryk. Vandstanden overvåges Hovedstopventilen åbnes en smule og lukkes igen for at undgå materialespændinger mellem ventil og spindel. Kedlen bundblæses jf. fabrikkens anvisninger (slukket brænder) Kedelautomatikken slås fra. Husk nøje overvågning af kedlen i denne periode. Kedlen fyres op til indstillingstrykket for at kontrollere at sikkerhedsventilerne åbner ved det korrekte tryk (rød streg på manometret). Kedelautomatikken slås til igen. 26

27 Forbrændingsteori: For at opnå fuld forbrænding: - God forstøvning - Korrekt mængde forbrændingsluft - Hurtig antændelse Hvad der har betydning: 1. Forbrændingsstrækningen 2. Forbrændingshastigheden (kan reguleres / ændres) 3. Hurtig antændelse af olien (kan reguleres / ændres) Sikkerhedsarmaturer De væsentligste armaturer samt deres funktion som indgår i en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift af anlægget. To afspærrelig fødevandsventiler med kontraventil, for at kunne lukke for fødevandet på kedlen i takt med dampforbruget. Vandstandsglas m/afsæringsventiler, til kontrol af vandstanden. Vandstandsregulator, sørger for at give signal til fødevandspumperne så vandstanden opretholdes inden for de givne værdier, og giver alarm ved før eller lav vandstand. Tørkogningssikring, afbryder fyringen, såfremt vandstandsreguleringen/fødevandssystemet svigter (lav vandstand). Manometer, til kontrol af kedlens tryk. Driftspressostat, starter/stopper brænderen, så arbejdstrykket opretholdes Trykovervågning, giver alarm ved for højt kedeltryk. Højtrykssikring, afbryder fyringen, hvis kedeltrykket bliver større end det indstillede maksimale arbejdstryk. To sikkerhedsventiler, lukker damp ud ad kedlen så indstillingstrykket ikke overskrides. Hovedstopventil, afspærre for dampen ud til forbrugerne, kan samtidig være en rør brudsventil, der lukker hvis der sker brud på hoveddamprøret. Bundblæsningsventil, til bundblæsning af urenheder i kedlen. Skumventil, til skumblæsning af urenheder og skum på overbeholderens vandflade. Luft- og drænventiler til udluftning og dræning af kedlen Mandedøre og håndhuller til inspektion og eftersyn af kedlen. Krav til sikkerhedsventiler Se fra side 157 i Dampkedler Der skal være to sikkerhedsventiler på kedlen Sikkerhedsventilerne skal tilsammen kunne lede så meget damp til atmosfæren, at trykket højst stiger 10% i løbet af 15 minutter for ildrørskedler og 7 minutter for vandrørskedler, når hovedstopventilen er lukket, og der fyres maksimalt i kedlen, og der opretholdes normal vandstand i kedlen. 27

28 Hvorfor skal der på en kedel med overheder, være anbragt en separat sikkerhedsventil på overhederen? Hvis der afspærres for ventilen mellem overbeholderen og overhederen, og hovedstopventilen lukkes samtidig med at der evt. står vand i overhederen er der risiko for at overhederen sprænger. Desuden skal det sikres, at der kan ledes damp gennem overhederen, således at overhederen kan komme af med den bundne varme i overhederens materialer. Sikkerhedsventilens nedblæsning Side 159 i Dampkedler Differencen mellem sikkerhedsventilens åbningstryk og lukketryk Indstillingstryk (kedeltryk) og driftstryk (arbejdstryk) Side 159 i Dampkedler - Indstillingstrykket er kedlens maksimale tilladelige driftstryk - Driftstrykket er kedlens aktuelle tryk i kedlen. Hvorfor sodblæse eller vandvaske Side 87 ff. i Dampkedler Der sodblæses eller vaskes med vand på kedlens røggasside for at fjerne sodbelægninger på kedelrørerne og dermed forhindre en dårligere varmeovergang i røggrænselaget, samt at forhindre at der opbygges et sodlag som kan antændes. Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med inspektion af fyrrum Sluk kedlens brændere og luk for brændselsolie Afmonter brænderen Sæt skilte på olieventiler, blæsere, kontrolpanel mv. om at der arbejdes i kedlen Lad kedlen køle ned til acceptabel temperatur Gennemluft fyrrummet og røggaskanal Luk alle røggasspjæld Benyt redningssele, øjenværn, handsker og evt. engangskedeldragt Der placeres vagtmand udenfor kedlen Forsæt med ventilering af kedlen medens der er personer i kedlen. 28

29 Kedelamaturer 1. En dampkedel skal være forsynet med diverse kedelarmaturer for at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift af anlægget. Nævn de væsentligste armaturer, samt deres funktioner. a. Manometer, termometer, vandstandsmåler, vandstandsregulator, overtryksventil, tørkogssikring, overtrykssikring (afbryder olieforsyning), damptryksregulator, vandstandsglas, prøvehane, bundblæsning/skumblæsningsventil. 2. Hvad vil det sige, at et armatur er selvlukkende? a. Den er selvlukkende fordi, armaturet er i stand til selv at lukke ved en uregelmæssighed. Når vandglasset springes aktiveres en kugle, der lukker for vandet. 3. Forklar, hvorfor det er vigtigt at udskifte et ødelagt vandstandsglas øjeblikkeligt. a. Årsagen til at man øjeblikkeligt skal udskifte vandstandsglasset er, at hvis det andet også sprænges er man ude af stand til at kontrollere korrekte vandstanden i kedlen. 4. Hvad kan årsagen være til, at vandstandsglasset viser højere vandstand end den reelle vandstand i kedlen? Og, hvad kan det medføre? a. Årsagen til at vandstandsglasset kan vise højere vandstand er pga. urenheder i kedelvandet kan ske tilstopning i tilgang og udgangen fra vandrørsglasset, og dermed medføre at fødevandet reguleres således, at der tilføres for lidt fødevand. I værste fald kan hedefladerne blive blottet. 5. Forklar kort opbygning/regulering af fødevandssystemet. a. Et fødevandsystem består af: fødebrønden, 2 fødevandpumper, 2 fødevandsrørledninger, 2 fødevandsventiler. Der er redundans da fødevandstilførslen er af afgørende betydning for person/materiel og driftsikkerhed. System reguleres med en vandstandsregulator. 6. Hvad forstås ved sikkerhedsventilens nedblæsning? a. Differencen mellem sikkerhedsventilen åbningstryk og lukketryk kaldes nedblæsning. Jo mere indstillingsringen skrues op, desto større bliver nedblæsningen. Formålet med nedblæsning er, at man efter uheld kan blæst restdamp ud af kedlen og kontrollere for belægninger. Bonusinfo: For at få en sikker lukning af nedblæsningsventilen skal nedblæsning være ca. 10% af åbningstrykket. 7. Beskriv med egne ord, hvordan I vil afprøve sikkerhedsventilen ved første idriftsættelse af kedlen. a. Sikkerhedsventilen og nedblæsningen skal være med indstillet korrekt tryk, derefter kan åbningstrykket kontrolleres ved at fyre op under kedlen indtil ventilerne letter. Man skal have frit udsyn til en afløbskasse, hvorpå der er forbundet et drænrør. Drænrøret sidder i forlængelse af spilddamprøret, dette er for at forhindre at ikke kommer unødigt vand//kondensat i spilddamprøret. Spilddamprøret er på et skib forbundet til skorstenen. 8. Hvad forstås ved kedlens indstillingstryk (kedeltryk) og drifttryk (arbejdstryk)? a. Indstillingstryk: Det højeste tryk kedlen må producere damp ved. Drifttryk: Det aktuelle damptryk i kedlen. 9. Hvorfor skal der på en kedel med overheder være anbragt en separat sikkerhedsventil på overhederen? 29

30 a. Det er for at et system med overheder skal have anbragt en afspæringsventil for og efter overhederen, og deraf skal der være en ventil hvis afspæringsventilen er aktiveret, og der kan være rest-damp i overhederen. 10. Hvordan sikres det, at kedlen kan opretholde drifttrykket ved øget dampforbrug? a. Man kan regulere dampproduktionen ved øget damforbrug ved, at man forskellige steder i dampsystemet måler tryk differencerne. Disse differencer vil forøges når dampforbruget stiger. På den måde kan man hele tiden kontrollere om man producere nok med damp. 11. På kedlens manometer er der en rød streg, hvad betyder den? a. Stregen indikerer det højeste tryk kedlen må producere damp ved. Kedeltrykket på et skib, og indstillingstrykket når der er landkedler. 12. Hvorfor skal der altid være en U-bøjning på røret, der forbinder kedlen og manometeret? a. For at undgå at høj temperatur svækker bourdon rørets materiale. 13. Beskriv kort, hvilke typer fejl, der kan optræde på et manometer. Fejltyper i manometer: a. Nulpunktesfejl, findes på en prøvebænk ved at sammenligne med et korrekt indstillet manometer. Deres resultater indtegnes i et koordinatsystem, hvorved man kan se om linjerne ligger parallelt. Er de parallelle er det en nulstillingsfejl. b. Multiplikationsfejl, Viser koordinatsystemet, at. Udvekslingsforholdet omkring manometeretrs to-armede vægtstand, hvor bourdonrørets bevægelse overføres til viserspindlen, har ændret sig, således af afstanden mellem omdrejningspunktet og forbindelsespunktet mellem den nederste ende af den to-armede vægtstang og lænkeleddet af en eller anden årsag er blevet for lille. c. Hysteresefejl, skyldes slidte bevægelsesdele. d. Vinkelfejl. Vinkelfejl er når dele af manometer er beskadiget således, at manometeret ikke kan aflæses korrekt. 14. Hvad er formålene med henholdsvis bund- og skumblæsningsventilerne? a. Skum og bundblæsning er for at fjerne overflade- og bundslam fra kedlen. 15. Beskriv, hvorfor brænderne i kedlen skal slukkes før bundblæsningsventilen åbnes. a. Grunden til at man slukker brænderen er, hvis man kommer til at bundblæse for meget således at vandstanden falder og blotter hedefladerne, kan brænderen brænde hedefladerne af. 16. I skal foretage en indvendig inspektion af overhederen på en beholderkedel. Beskriv, hvilke sikkerhedsforanstaltninger I skal foretage inden I går i gang. a. Alle ventiler til og fra kedlen skal være lukkede og aflåste, afmærkning omkring arbejde i kedlen, og kedlen må ikke aktiveres. Der skal ventileres grundigt inden kedlen inspiceres. Der bør altid være overvågning udført af anden mand, hvis den inspicerende mangler ilt. 30

31 Vandbehandling Side i dampkedler Vandkrav: Stilles på baggrund af anlægstype: - Kedeltype - Tryk og temperaturforhold, samt dampmængde - Hedefladebelastning Kravene til fødevand: - Ledningsevne (salte kan give belægninger) - ph-værdi/o 2 (balance, da meget O 2 giver korrosion og lidt O 2 nedbryder magnettiltag og frigør Fe 3 O 4 ) - ph-værdi holdes på 9,3 9,5 ved 25 0 C, ved tilsætning af ammoniak NH 3 - O 2 -indhold < 10 g/l ved termisk afluftning eller kemisk (tilsætning af hydrazine) - CO 2 -indhold <? Ved termisk afluftning eller tilsætning af ammoniak Dårligt vand vil resultere i aflejringer, tæringer, lavere virkningsgrad, brændte kedelrør mv. Kedelvandet kan forurenes fra bl.a: - Salt - Olie - O2 - Rust Behandling af råvand til spædevand: Råvand Filter Termisk Kemisk/mekanisk Ca ++ Mg ++ Na ++ - HCO SO 4 CI C eller fordampning fjerner Ca ++, Mg ++ og HCO - 3. Bundfælles som calciumcarbonat og magnesiumhydrogen carbonat. Fjernelse af resterende salte ved ionbytning eller omvendt osmose. 31

TT BOILERS DAMPGENERATOR

TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS dampgeneratorer op til 1200 kg/time kan som de eneste på markedet opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet. Pga. den særlige konstruktion kræves ingen

Læs mere

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk.

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk. Dampmaskinen I en dampmaskine udnyttes energi i vanddamp til mekanisk arbejde. For at fordampe vand inden det føres ind i dampmaskinen tilføres der energi f.eks. ved forbrænding af kul. Vanddampen kan

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft /B-1/ Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft Hej Søren Jeg er studerende på Århus Maskinmesterskole og er nu igang med at skrive bacheloropgave om anlægget på Affaldscenter Århus. I den forbindelse

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 14

Undervisningsplan Side 1 af 14 Undervisningsplan Side 1 af 1 Forår 011 Lektionsantal: Op til 10 lektioner pr. uge. Uddannelsesmål: Forbrændingsmotorer. Viden: Kunne redegøre for forskellige forbrændingmotorers arbejdsprincipper, herunder:

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 EUC SYD HTX 1.B Projekt kroppen Fysik Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 Indhold Indledning/formål... 2 Forventninger... 2 Forsøget... 2 Svedekassen... 2 Fremgangsforløb... 2 Materialer...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Modeldannelse og simulering

Modeldannelse og simulering Modeldannelse og simulering Tom S. Pedersen, Palle Andersen tom@es.aau.dk pa@es.aau.dk Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer Automation and Control Modeldannelse og simulering p. 1/21

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis), rigtigheden

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997

Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Projektrapport November 1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Paw Andersen Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER SEG A/S.

GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER SEG A/S. GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER PROCESDIAGRAM - DOUBLE EFFEKT DIREKTE FYRET EKSEMPEL PÅ (HEDT) VANDSDREVET ABSORPTIONSVARMEPUMPE FORDELE VED AT DRIVE VARMEPUMPER MED DAMP ELLER HEDTVAND FREM

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 4 sider Skriftlig prøve, den 29. maj 2006 Kursus navn: Fysik 1 Kursus nr. 10022 Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning": Eksamenssættet vurderes samlet. Alle svar

Læs mere

Udskiftning af dampkedler

Udskiftning af dampkedler Dalehead Foods UK Udskiftning af dampkedler Bachelorprojekt Henning Mejlby Christensen 14 Titel: Udskiftning af dampkedler Projekt art: Bachelorprojekt Forfatter: Henning Mejlby Christensen Studienummer:

Læs mere

OML-beregninger på våde røgfaner

OML-beregninger på våde røgfaner OML-beregninger på våde røgfaner Teknisk notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. marts 2015 Per Løfstrøm og Helge Rørdam Olesen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsens

Læs mere

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør til varme og køleanlæg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON TERMOMANOMETER FLEXFAST FLEXCON SAMSLEÆT

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør til varme og køleanlæg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON TERMOMANOMETER FLEXFAST FLEXCON SAMSLEÆT TILEHØR TIL VRME OG KØLENLÆG Flamco Flamco Tilbehør til varme og køleanlæg PRESOR PRESOR S FLEXON TERMOMNOMETER FLEXFST FLEXON SMSLEÆT Flamco Udgave 2005 / K Et komplet program til sikring af dit anlæg

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere