Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013"

Transkript

1 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

2 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt i 2015 på serviceområder som omfattes af lovkrav om obligatorisk selvbetjening. Sker dette, vurderes det til at være et potentiale på op til 650mio kr./år. fra 2015

3 Forudsætning for målsætning At det bliver obligatorisk for borgerne at anvende de digitale løsninger via lovkrav herom. At kommunerne stiller brugervenlige og effektive løsninger til rådighed for borgerne, der sikrer effektivisering, digitalisering og automatisering af de administrative processer - hjulpet af lovændringer. At kommunen fokuserer på kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere, og fokus på dokumentation, gevinstrealisering og strategier for, hvordan borgerne flyttes til de mest effektive kommunikationskanaler.

4 Ideen bag aftalen om obligatorisk selvbetjening

5 Pointer i aftaletekst selvbetjening (1) Der er lavet aftale om bølge 1(6 områder) og bølge 2 (13 områder) for obligatorisk digital selvbetjening. Potentialerne er anslået til hhv. 41 og 255 mio. kr. i 2013 og Gevinsterne er for såvel informationshenvendelser (generel råd og vejledning og information om eksisterende sag) og transaktionshenvendelser (ansøgninger/anmeldelser), og er fratrukket omkostninger til at få lavet løsninger og andet kanalstrategisk arbejde. (nærmere uddybning følger). Dvs. i alt 334 mio. kr. ved fuld implementering af områderne i bølge 1 og 2. Dertil er det vurderet, at der er et yderligere potentiale på op mod 300 mio. kr. for de opgaver, som ikke er omfattet af 1. og 2. bølge, og aftalt at disse skal analyseres yderligere sammen med potentialet ved yderligere automatisering, regelforenkling, bedre dataadgang og systemunderstøttelse. Alle gevinster bliver i kommunerne, men regeringen forventer, at KL kan vise, at gevinsterne realiseres og flyttes til andre områder.

6 Pointer i aftaletekst selvbetjening (2) Fokus på implementering af løsninger Det er ligeledes aftalt, at kommunerne skal stille gode og effektive selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne og som betingelse for at de også kan gøres tilgængelige på borger.dk. Definitionen af gode løsninger bliver i henhold til den udviklingsvejledning, som udarbejdes i fællesoffentligt. Det er ligeledes aftalt, at KL/KOMBIT-programmet Effektiv digital selvbetjening har stor rolle i at sikre brugervenlige løsninger på det kommunale marked. KL og staten er forpligtet til følge udviklingen i kommunernes løsninger og heri også sikre, at der samarbejdes om sammenhæng mellem kommunale og fællesoffentlige løsninger.

7 PLAN FOR OVERGANG TIL OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING Kommunale serviceområder Bølge 1 December 2012 Bølge 2 December 2013 Bølge 3 Ultimo 2014 Bølge 4 Ultimo 2015 STATUS Aftalt og lovgivet Aftalt Under afklaring Under afklaring OMRÅDER I FOKUS SERVICEOMRÅDER Borgerservice, dagtilbud Flytning Sundhedskort EU-sygesikringskort Optagelse i dagtilbud Optagelse i fritidshjem Optagelse i SFO Skoleindskrivning Borgerservice Begravelseshjælp Friplads til dagtilbud Hjælpemidler Udrejse Kørekort (i Borgerservice) Navne- og adressebeskyttelse Pas (i Borgerservice) Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Lån til betaling af ejendomsskat Sygedagpenge (kun oplysningsskema) Udlån/udleje af lokaler og ejendomme Valg af læge Vielse/partnerskab Social, beskæftigelse, teknik- og miljø Anmeldelse om byggearbejde Byggetilladelse Opkrævning Social, beskæftigelse, teknik- og miljø Beboerindskud Enkeltydelser, herunder ansøgning om enkeltydelser, ansøgning om flyttehjælp og erklæring om oplysningspligt. Hjælp til forsørgelse Personligt tillæg Udkast, yderligere områder analyseres i 2012/2013 og aftales medio 2013

8 Netto-potentiale for de 2 bølger i 2013 og 2014 Det vedvarende nettopotentiale er på 334 mio. kr.

9 Potentialer for de enkelte områder

10 Lovtilpasninger til obligatorisk selvbetjening på bølge 2 områderne forventes fremsat i Folketinget i foråret To-be-analyser og lovproces vil præcisere områder og gevinster I efteråret 2012 vil KL, KOMBIT og kommunerne sammen gå i dybden med hvert enkelte serviceområder for nærmere at analyse præcis hvilke processer inden for et givent område, der skal omfattes af obligatorisk selvbetjening. Og dermed også hvilke processer der skal sikres en effektiv og brugervenlig løsning til. I samme proces ses på behov for lovændringer, der kan sikre effektive kommunale arbejdsgange i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og relevante ministerier. Sideløbende forbereder ressortministerier lov-tilpasninger og er heri i dialog med KL for at sikre overensstemmelse med resultaterne af to-beanalyserne. Såfremt der er områder eller del-processer, som enten KL, ministeriet, regeringen eller Folketinget vurderer uegnet til obligatorisk selvbetjening, kan disse områder undtages, og besparelsespotentialet for området genforhandles i forbindelse med Aftale for kommunernes økonomi for 2014.

11 Beslutningsgrundlag for aftalen Serviceområderne er udvalg ud fra bl.a.: - Henvendelsesvolumen - Borgernes it-parathed - Kanalpriser for serviceområder - Nuværende it-understøttelse - Vurdering af omkostninger til fremtidig it-understøttelse i kommuner uden løsninger

12 Vurderingsgrundlag for det enkelte serviceområde i bølgeplan (egnethed og potentiale)

13

14 Beregningsmodel for obligatorisk selvbetjening

15 Nye detaljerede kanalpriser som udgangspunkt for beregninger (transaktionshenvendelser) Kanalpriserne bygger videre på KL/Devoteam og dermed til priser for indledende sagsbehandling(kontrol af oplysninger og indtastning), samt faste omkostninger til fx telefonsystemer

16 Detaljerede kanalpriser som udgangspunkt for beregninger (informationshenvendelser)

17 Nye kanalpriser Kanalpriserne er udregnet via tidsstudier. Tiden er omregnet til kroner ud fra følgende antagelser: 1200 timer/år, kr i løn inkl. pension, og kr i overhead.

18 Forudsætninger for potentialer på serviceområder i 1. bølge Serviceområde Nuværende andel selvbetjening Målsætning Kanalprissegment Vedvarende nettopotentiale (dvs. efter evt. engangsinvesteringer) EU-sygesikringskort 61% 80% Lav 5,0 mio. kr. Flytning 39% 90% Mellem 54, 7 mio. kr. Optagelse i dagtilbud 53% 95% Lav 20,,0 mio. kr. Optagelse i fritidshjem Ikke beregnet, da de udgår Optagelse i SFO 8% 95% 8,0 mio. kr0 Skoleindskrivning 57% 95% Mellem 14,6 mio. kr. Sundhedskort 69% 90% Lav 31,1 mio. kr.

19 Forudsætninger, 2. bølge Serviceområde Nuværende andel selvbetjening Målsætning Kanalpris -segment Vedvarende nettopotentiale (dvs. efter evt. engangsinvesteringer) Ansøg om begravelseshjælp 3% 70% Mellem 6,0 mio. kr. Friplads til dagtilbud 4% 95% Lav 17,0 mio. kr. Hjælpemidler 2% 70% Mellem 50,3 mio. kr. Udrejse (ikke indrejse) 4% 90% Mellem 4,0 mio. kr. Kørekort (ved selvbetjening i kioskløsning i Borgerservice) - 80% Lav 29,0 mio. kr.* Navne- og adressebeskyttelse 8% 90% Lav 0,0 mio. kr. Pas (ved selvbetjening i kioskløsning i Borgerservice) - 80% Mellem 17,0 mio. kr.* Skadedyrsbekæmpelse 56% 80% Lav 5,0 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat 3% 70% Mellem 12,0 mio. kr. Sygedagpenge (kun oplysningsskema) 36% 80% Mellem 29 mio. kr. Udlån/udleje af lokaler og ejendomme 80% 95% Mellem 11 mio. kr. Valg af læge 26% 80% Mellem 13,0 mio. kr. Vielse/partnerskab 11% 90% Mellem 6,0 mio. kr. * Forudsætter yderligere lovjustering, mere effektive arbejdsgange og systemunderstøttelse i samarbejde t med Rigspolitiet

20 Hvad skal din kommunerne gøre på baggrund af Økonomiaftalen? Udregn hvad det betyder for din kommune beregn det via jeres andel af det samlede kommunale budget. Har du allerede en business case, kan du med fordel revurdere den i forhold til de forudsætninger, som er lagt ind i den fællesoffentlige business case den er lavet med input fra leverandører, kommuner, KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen. Nedbryd den samlede BC for kommunen ud på jeres organisatoriske enheder. Planlæg de investeringer I skal foretage som følge af aftalen. Ønsker du yderligere information og inspiration til arbejdet omkring lovgivning, sikring af effektive løsninger mv. kan du læse mere her:

21 Yderligere spørgsmål? I kan løbende følge med i projektet her på kl.dk eller kontakte os Anne Kathrine Fjord-Marschall Astrid Marie Starck

22 Bilag: Kilder til beslutningsgrundlag Digitaliseringsstyrelsen, kommuner, KL og Boston Consulting Group har samarbejdet om analysen i foråret KLs kommunale styregruppe for Obligatorisk digital borgerbetjening har fulgt arbejdet. Analyser af henvendelser på de enkelte serviceområder via data fra KOMHEN 2.0 er udgangspunkt for potentialeberegning sammen med kanalpriser og vurdering af omkostninger til etablering af løsninger fremadrettet. Analyse af nuværende it-understøttelse af serviceområderne via inddragelse af leverandører og 18 kommuner. Vurdering af målgruppens parathed via den nuværende anvendelse af løsninger, og vurderinger fra18 kommuner, KL og Digitaliseringsstryrelsen. Vurdering af lovgivningsbarrierer fra relevante fagministerier. Vurderinger af omkostninger for at sikre brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger på alle områder via inddragelse af KL og KOMBIT. Analyse af priser for håndtering af henvendelser på forskellige kommunikationskanaler via tidstagninger i 4 kommuner analysen bygger videre fra KL/Devoteam-analysen fra foråret 2011, og inddrager yderligere arbejdsgange og faste omkostninger.

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere