1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING"

Transkript

1 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1

2 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning Gymnastiksal Bygningen er fra 1953 og der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden. Bygningen er på 1 etage og uden udnyttet tagrum og kun delvist udnyttet kælder. Bygningen er sammenbygget med bygning 2. Taget er sadeltag med den oprindelige teglstensbelægning. Der er ikke synlige skader på tagbelægningen, men der mangler understrygning. Facaden er røde mursten og fremstår uden nedbrud. Soklen er med punktvis afskallet puds og overfladiske revner. Den udvendige kældertrappe er med nedbrud og har for lave vanger i forhold til omliggende terræn. Vinduer og kælderdøre er de oprindelige med enkelt lag glas enkelte vinduer har forsatsruder. Større indgangsparti i glas med enkelt lag glas. Yderdør utæt. Der er ikke niveaufri adgang til bygningen. Badeforhold er funktionelle og uden nedbrud, men er ikke tidssvarende. Toiletter er funktionelle, men med en mindre del ødelagte vægfliser. Understrygning af taget. Sokkel eftergås og repareres. ( er delvis udført ) Udvendig kældertrappe renoveres. ( er delvis udført ) Vinduer udskiftes til partier med termoruder. Kælderdør udskiftes. Indgangsparti udskiftes til parti med termoruder. Opfyldelse af tilgængelighedskrav - niveaufri adgang. Toiletfaciliteter bør renoveres. Bygning Gammel gang Bygningen er fra 1953 og med en større ombygning i Bygningen er på 1 etage og uden udnyttet tagrum, men med fuld udnyttet kælder til undervisning der er udgravet for bl. a. flugtveje. Bygningen er sammenbygget med bygning 1 og bygning 3. Taget er sadeltag med den oprindelige teglstensbelægning. Der er ikke synlige skader på tagbelægningen og understrygning er intakt. Facaden er røde mursten og uden nedbrud og sætningsrevner. Soklen er med punktvist afskallet puds og overfladiske revner på facaden mod nordvest. Vinduer og yderdøre i facaden mod sydøst er fra ombygningen, men vinduerne i facaden mod nordvest er de oprindelige enkeltlagsvinduer dog delvist med forsatsruder. Bygningen er opdateret både i stueetagen og i kælderen. Sokkel mod nordvest eftergås og repareres ( er delvis udført ) Vinduer mod nordvest udskiftes til vinduer med termoruder. 2

3 Bygning Bygningen er fra 1976 og med en større ombygning i Bygningen er på 1 etage med delvis kælder. Der er ingen tagetage. Bygningen er sammenbygget med bygning 2. Taget er et fladt built-up tag. Facaden er beklædt med fibercementplader. På facaden mod sydøst er det nye plader ifb. med ombygningen i 2002, mens pladerne på facaden mod nordvest er de oprindelige. Er oplyst indeholdt asbest. Udhæng på facaden mod sydøst er oplyst med asbest. Udvendig kældertrappe med skader. Soklen er med punktvist afskallet puds og overfladiske revner. Vinduer og yderdøre er de oprindelige med termoruder, men flere er punkterede. Indgangsparti er det oprindelige træparti m. termoruder og døren slutter ikke tæt. Der mangler oplukningsmuligheder af vinduer i aula. Bade- og toiletforhold i kælderen er utidssvarende. Sokkel eftergås og repareres. ( er delvis udført ) Udvendig kældertrappe renoveres. Facadeplader med asbest i facaden mod nordvest udskiftes. Udhængsplader med asbest i facaden mod sydøst udskiftes. 4-6 faste vinduer i vinduesbånd i aula udskiftes til el-betjente oplukkelige vinduer. Taget er nedslidt. Badefaciliteter bør renoveres. Bygning SFO Pavillon Er ikke i brug mere Bygning SFO Bygningen, der er på én etage, er opført som selvstændig bygning til SFO i Taget er et afvalmet sadeltag med teglstensbelægning og facaderne er røde mursten. Bygningen fremstår tidssvarende, og der er ikke konstateret eller oplysninger om skader. Bygning Bygningen er opført i 2002, og der er ikke synlige skader, og der er heller ikke oplysninger om skader. Bygning SFO Bygningen er opført i 1926 som bolig, og benyttet i dag af SFOen Bygningen er på 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningen har tagbelægning af teglsten og en kvist med flunker beklædt med zink. Bygningen har facade af røde mursten og fremstår uden synlige revner og sætningsskader. Vinduer og yderdøre er af nyere dato med termoruder. Der er ikke niveaufri adgang til bygningen. Bygning 8 - Udhuse skure o.l. Overdækket cykelparkering med skur i begge ender. Overdækningen er 3

4 opbygget af træ med tag af bølgeeternitplader. Træbeklædningen, stern er med partielt nedbrud og skal udskiftes. Tiltag Udskiftning af tagbelægningen Udskiftning af stern Udvendige belægninger og terræn Tiltag Der er oplyst manglende flisebelægninger flere steder. ( er delvis udført ) Der er oplyst behov for flere p-pladser. Generelle bemærkninger Understrygning af tegltaget på byg. 1 er medtaget, men tagene på bygn. 1 og 2 bør udskiftes indenfor en periode på år. Renovering af badefaciliteter i byg. 1 og 3 er ikke medtaget, da de er funktionelle og ikke væsentligt nedbrudte. De er dog ikke tidssvarende og bør renoveres. Pavillon-bygning er udfaset og kun udgift til nedrivning Det bør prioriteres, at byg. 3 får udskiftet facade/udhængsplader med asbest. Der er ifølge asbestrapport ikke asbest i teknisk isoleringen Den manglende flisebelægning er ikke medtaget. Behov for flere p-pladser er ikke medtaget. (Medtaget under udviklingsplan) 4

5 Tekniske installationer Kloakanlæg Der forekommer tilstopning af enkelte kloakledninger ved bygning 1 og bygning 2/3. Årsagen er ukendt men skyldes sandsynligvis aflejringer/lunker og/eller rørbrud. Det bør overvejes at foretage TV inspektion af udvalgte ledningsstrækninger. - TV inspektion af udvalgte strækninger. Afløb, vand, varme og gas I kælderen til bygning 1 forefindes enkelte rustne/tærede afløbsrør og fodbøjninger/vandlåse udført i støbejern. Ligeledes er varmtvands og cirkulationsledning ikke isoleret. Generelt forekommer en del WC` uden vandsparende armatur (dobbeltskyl). Ligeledes forekommer en del radiatorer uden termostatventiler. Bygning 1, 2, 3, 4 og er forsynet med et ny gasfyr og nye pumper og ventiler, Bygning 5 og 6 er forsynet med nyere kondenserende kedler. Flere steder, specielt ved blandekredse og kedler bør rørisolering eftergåes og suppleres. Gasinstallation i fysiklokale er med nøgleafbryder og nødstop. - Udskiftning af rustne/tærede afløbsrør. Ventilation Bygn. 1 er kun forsynet med udsugningsventilator i gymnastiksal. I tilhørende baderum forefindes ingen mekanisk ventilation. Bygn. 2 er ikke forsynet med ventilationsanlæg. Bygn. 3 er forsynet med grundventilationsanlæg med indblæsning, udsugning og varmegenindvinding. Byg.4, Pavillon er ikke forsynet med ventilationsanlæg. Byg. 5, SFO er forsynet med VEX anlæg med indblæsning, udsugning og varmegenindvinding. Byg. 6 er forsynet med nyt ventilationsanlæg. Ligeledes forefindes ovenlysvinduer med manuelt betjent motor. Man glemmer af og til at lukke disse ovenlysvinduer, så det regner ind. Bygn. 7 er uden ventilation. Bygningsmyndigheden har krævet etablering af ventilation i forbindelse med nyindretning til pasningsordning. Der bør etableres en vejrstation som automatisk styrer ovenlysvinduerne. Sløjdlokale er forsynet med ældre spånudsugningsanlæg, med el-varmeflade til opvarmning af indblæsningsluften og er uden svævestøvmodul. Anlægget bør konverteres til vandvarmeflade og forsynes med svævestøvsmodul Billedkunstlokale og skolekøkken er forsynet med VEX anlæg med el-varmeflade, der bør konverteres til vandvarmeflade. Fysiklokale er forsynet med procesudsugning. - Ny ventilation i forbindelse med opdatering af baderum i bygn. 1 - Bygn. 2 bør forsynes med ventilationsanlæg 5

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107524 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere