UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX"

Transkript

1 UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

2

3 Indholdsfortegnelse Uponor Brugsvandssystem PEX Side Systembeskrivelse...4 Materialegenskaper Wirsbo-PEX, fornettet polyethylen...6 Wirsbo-PEX-rør...6 Tomsrør...6 Tryk og temperatur...6 Mærkning og identifikation...7 Hygiejniske och toksikologiske egenskaber...7 Kemisk resistens...7 UV-lys...7 Iltdiffusion...8 Trykstød...8 Frysning...8 Brandegenskaber...8 Længdeudvidelse...8 Ekspansions- og kontraktionskræfter...9 Installation Generelt...10 Installation i enfamilieshus...10 Installation i flerfamilieshus med skjult rørføring...11 Installation i trækonstruktioner...11 Installation i betonkonstruktioner...12 Placering af fordelerrør...13 Installation i kældre eller undertag...13 Installation uden længdeudvidelse...13 Installation med længdeudvidelse...14 Installation på kabelstige...14 Koblinger og rørdele...14 Q&E-koblinger...14 Væggennemføringer...15 Vægdåse...15 Bukning af Wirsbo-PEX-rør...15 Bukning af Wirsbo-PEX-rør RIR, udskiftelighed...16 Oveskæring af Wirsbo-PEX-rør RIR...16 Rørføring med Wirsbo-PEX-rør RIR...16 Rørføring med Wirsbo-PEX-rør i kanal...16 Tæthedsprøvning...16 Oplagring af Wirsbo-PEX-rør...17 Fiksering af Uponor tomrør...17 Fiksering af Wirsbo-PEX-rør RIR i lodret kanal...17 Fiksering og fastgørelse i kældre eller undertag...17 Fiksering og fastgørelse uden længdeudvidelse...18 Fiksering og fastgørelse med længdeudvidelse...18 Fiksering og fastgørelse på kabelstige...18 Fiksering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør, lodret...18 Montering af Wirsbo-PEX-rør i tomrør...19 Udskiftning af Wirsbo-PEX-rør Ekspansionskompenserende anordninger...19 Brandsikring Side Brandtekniske egenskaber...20 Wirsbo PEX RIR i vægkonstruktion på stål - alternativt træbjælke...20 Wirsbo-PEX RIR i gulvkonstruktion af beton eller letbeton...21 Rørgennemføringer tætnede med typegodkendt brandfugemasse Hilti CP 611 A...21 Projektering Dimensionering med Wirsbo-PEX-rør generelt...22 Dimensionerende vandstrømme...22 Koblingsledninger - maks. længde med hensyn til trykstød...23 Dimensionering af fordelingsledninger efter den forenklede metode...23 Dimensionering af fordelingsledning i overensstemmelse med beregningsmetode...24 Ventetid på varmt brugsvand...25 Transmissionstabeller...26 Monteringsanvisninger Q&E-koblinger...27 Væggennemføringssystem med Uponor Vægbukkefikstur Uponor Vægdåse; monteringsanvisning uden kort træliste...28 Uponor Vægdåse; monteringsanvisning med kort træliste...29 Uponor Vægdåse; monteringsanvisning Uponor Tætningsmembran i tætningslag...29 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 3

4 Uponor Brugsvandssystem PEX Uponor Brugsvandssystem PEX, er et vandskadesikret system. Vandskadesikringen består i, at der trækkes PEX-rør i tomrør som skjult rørføring fra fordelerne til de enkelte tapsteder. Systemet, der er komplet med rør og tilbehør, er beregnet til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver samt til anvendelse i forbindelse med præfabrikerede enheder. Systemet er udarbejdet med henblik på rørføring skjult i bygningskonstruktioner af træ, beton, letbeton, mursten eller synligt i kældre. Håndbogen opfylder kravene fra bygningsreglementet samt By- og Bygs anvisning 200. Ved skjult rørføring af koblingsledninger og hovedstrenge anvendes Wirsbo-PEX-rør i tomrør»rir«, dvs. rør i rørsystemer. Wirsbo-PEX-rør RIR (rør trukket i tomrør på fabrikken) fås i dimensionerne 15, 18, 22 eller 28 mm. RIR fås også med ekstra isolering i dimensionerne 15, 18 eller 22 mm, kaldet Wirsbo-PEX-rør RIR PLUS. Til skjult rørføring med lækageindikering fås et fordelerskab til indbygning i væg. Ved rørføring i kældre, ingeniørgange eller skakter anbefaler vi Wirsbo-PEX-rør i lige længder à 6 m (leveres uden tomrør), som kan leveres i dimensionerne 18, 22, 28, 32, 40, 50 eller 63 mm. Miljø, sundhed og kvalitet Wirsbo-PEX-rør har en lav miljøbelastning i hele deres levetid - fra produktion, over anvendelse til destruktion. Uponor Wirsbo A/B har siden 1993 været kvalitetscertificeret i overensstemmelse med SSEN-ISO Uponor Wirsbo har siden 1997 været miljøcertificeret til udformning, udvikling og produktion af rør og komponenter i overensstemmelse med SS-EN ISO Vandskadesikring Vandskadesikringen er baseret på rørføring i tomrør. Tomrøret skal være komplet fra fordelersted til tapsted, således at lækagevand fra f.eks. et hul forårsaget af en skrue eller et søm, kan opdages så tidligt som muligt. Ved skjult rørføring anvendes der et fordelerskab med lækageindikering. VA-godkendelse Produkterne til højre er VA-godkendt. Vandberørte komponenter er fremstillet af korrosionsbestandigt materiale. Produkt VA-nr. Wirsbo combipex Q&E-rør VA 1.14/16502 WIPEX-koblinger VA 1.14/15185 Wirsbo-PEX-rør mm VA 1.22/1.14/15185 Q&E koblinger VA 1.22/16501 TA's FPL-kobling VA 1.22/16270 TA's PX-kobling VA 1.22/ Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

5 Enkel installation Wirsbo-PEX-rør med tomrør har mange egenskaber, der forenkler installationen. Her kan nævnes f.eks. lav vægt, stor fleksibilitet, intet arbejde med varme ting/komponenter, enkel sammenføjning med Wirsbo Q&E koblinger, overskæring og bukning kan foretages manuelt. Rørene er desuden korrosionsfrie, upåvirkelige af høje strømningshastigheder (ingen erosionskorrosion/turbulenskorrosion) og leder ikke lyden. Udskiftelighed Bygningsreglementet stiller krav om udskiftelighed af PEX-rør. Hvis Uponor Brugsvandssystem PEX installeres i overensstemmelse med denne håndbog, vil kriterierne for udskiftelighed være opfyldt. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 5

6 Materialegenskaber Wirsbo-PEX, fornettet polyethylen Basismaterialet er polyethylen med høj massefylde og højere molekylærvægt end almindelige HDPE typer (High Density Polyethylene). Med egenskaber som høj udmattelsesbestandighed, sejhed, termisk stabilitet og kemisk modstandskraft giver materialet mulighed for fornetning i overensstemmelse med Engel-metoden (PEX-a). Fornetningen af HDPE polyethylen forandrer egenskaberne på så mange punkter, at der kan være tale om et nyt materiale. Wirsbo-PEX-rør er derfor anvendelige inden for tryk- og temperaturgrænser, der hidtil har været forbeholdt metalrør. Wirsbo-PEX-rør Wirsbo-PEX-rør er hovedkomponenten i Uponor Brugsvandssystem. Rørene, der er fremstillet af fornettet polyethylen, blev VA-godkendt i Danmark i Siden da er rørene blevet godkendt til fordeling af koldt og varmt brugsvand i mere end 30 lande. Rørene har meget gode langtidsegenskaber, er korrosionsbestandige og har et lavt ruhedstal på 0,0005. Rørene har desuden den fordel, at de ikke påvirkes af høje vandhastigheder eller aggressivt vand. De afgiver hverken smag, lugt, tungmetaller eller sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. Trykprøvninger viser, at rørene ved en temperatur på 70 C og et tryk på 1 Mpa ved kontinuerlig drift har en beregnet levetid på mere end 50 år. Uponor Tomrør Tomrørene er fremstillet af HD polyethylen og kan anvendes ved omgivelsestemperaturer mellem 20 og +120 C. Rørene er korrugerede, hvilket giver stor fleksibilitet og bæreevne. Tomrørenes funktion er at give yderligere sikkerhed mod vandskader. De giver desuden mekanisk beskyttelse, samtidig med at kravet til udskiftelighed er opfyldt. Tomrørene fås i farverne sort for separat tomrør, hvidt med blå og rød streg for brugsvand RIR og rødt for Radipex RIR. Tryk og temperatur Wirsbo-PEX-rør er godkendt til brugsvandsinstallationer, hvor det højest forekommende tryk ikke overstiger 1 Mpa, og hvor vandtemperaturen momentant er højst 95 C og kontinuerligt ikke overstiger 70 C. 6 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

7 Mærkning og identifikation Da Wirsbo-PEX-rørene er mærket i deres fulde længde, kan de altid identificeres, og det kan kontrolleres, at tryk- og temperaturklasse er korrekt, samt at de er mærket med VA-godkendelse. Maskinnummer Produktionsmåned Rørtype Temperaturklasse Nordiske godkendelsesmærker Rørdimension Trykklasse Produktionsår Produktionsland Materialekode Typegodkendelsesmærke Produktionsdag Hygiejniske og toksikologiske egenskaber Wirsbo-PEX-rør er blevet testet hos flere laboratorier verden over og er godkendt til forsyning af brugsvand. Rørene afgiver hverken smag, lugt eller sundhedsskadelige stoffer uanset vandkvalitet. Laboratorieprøvninger har vist, at Wirsbo-PEX-rør ikke giver grobund for bakterier. Kemisk resistens Wirsbo-PEX-rør har en meget høj modstandskraft mod kemikalier og er dermed resistent over for alle brugsvandskvaliteter. Byggematerialer som beton, kalk, gips o.lign. påvirker ikke rørene. Tape, farve eller tætningsmasse, der indeholder blødgøringsmiddel, må ikke anvendes direkte på rørene, idet blødgøringsmidler har en negativ indvirkning på rørenes langtidsegenskaber. Koblinger er fremstillet af afzinkningsbestandigt messing. UV-lys Wirsbo-PEX-rør må ikke opbevares eller monteres således, at de udsættes for direkte sollys. UV stråling påvirker materialet, så langtidsegenskaberne forringes. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 7

8 Iltdiffusion PEX materialet har ligesom mange andre plastmaterialer den egenskab, at iltmolekyler kan passere gennem materialet. I brugsvandssystemer forekommer der ingen iltdiffusion, eftersom brugsvandet allerede fra starten er mættet med ilt. Alle vandberørte komponenter i Uponor Brugsvandssystem er udført i korrosionsbestandigt materiale. Til fordeling af vand i varmesystemer må der ikke installeres PEX-rør uden diffusionsspærre, anvend derfor Wirsbo-combiPEX-røret. I radioatorsystemer skal det diffussionstætte WirsbocombiPEX-rør derfor anvendes. Se brochuren»uponor Varmesystem PEX«, for yderligere information. Trykstød Materialet i Wirsbo-PEX-rør er elastisk og har en støddæmpende virkning ved hurtig lukning af f.eks. et blandingsbatteri. Takket være PEX materialets dæmpende virkning reduceres trykstødet til 30% af et tilsvarende stød i et metalrør. Frysning Wirsbo-PEX-rør skal som alle øvrige rør beskyttes mod frysning. Materialet er elastisk og kan normalt tåle frysning, hvis rørene er installeret frit eller i tomrør. Ved frysning udvider rørene sig, men vender tilbage til deres oprindelige form, når isproppen er smeltet. Gentagne frysninger medfører dog en materialeudmatning af rørene. Wirsbo-PEX-rør uden tomrør indstøbt i beton tåler ikke frysning. I beton er der altid små luftblærer eller hulrum. Hvis hulrummene vender ind mod rørene, og rørene fryser, trykkes rørvæggen ind i hulrummene, så rørene bliver perforeret og dermed utætte. Brandegenskaber Materialet i Wirsbo-PEX-rør og tomrør er polyethylenbaseret og udvikler ingen skadelige gasser ved brand. Ved destruktion gennem forbrænding genvindes materialets energiværdi, og der afgives således kun kuldioxid og vand. Længdeudvidelse Wirsbo-PEX-rør har en stor længdeudvidelse og små ekspansionskræfter sammenlignet med metalrør. Ved skjult rørføring optages længdeudvidelsen mellem rør og tomrør. Ved synlig rørføring overføres ekspansionskræfterne til ekspansionskompenserende anordninger eller til selve bygningen gennem fiksering. 8 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

9 Eksempel En stigestreng, der transporterer varmt vand, er installeret ved en omgivende temperatur på 20 C. Hvor meget vil stigestrengen ekspandere, hvis det transporterede vand har en temperatur på 70 C? Diagram længdeudvidelse for Wirsbo-PEX-rør. I henhold til diagrammet er den termiske ekspansion 2,5 mm/m ved 20 C. Ved 70 C er ekspansionen 12,5 mm/m. Rørene ekspanderer 12,5 mm/m - 2,5 mm/m = 10 mm/m ved transport af det varme vand. Længdeudvidelse, mm/m Temperatur, k C Ekspansions- og kon trak tions kræf ter Maksimale ekspansionskræfter. Kræfter, der optræder, når et fikseret rør opvarmes til en maks. arbejdstemperatur på 95 C. Maksimale kontraktionskræfter (krympningskræfter). Kontraktionskræfter, der beror på den termiske kontraktion og rørenes længdekrympning, når de er blevet installeret i fikseret position ved maksimal arbejdstemperatur. Dimension mm Maks. ekspansionskraft N Tabel, for ekspansions- og kontraktionskræfter Maks. kontraktionskraft N Krympningskraft N 22x3, x4, x4, x5, x6, x8, Krympningskræfter. De resterende kræfter i rørene ved installationstemperatur beroende på længdekrympningen, når rørene har været fikseret ved maks. arbejdstryk og temperatur i et givet tidsrum. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 9

10 Installation Generelt Uponor Brugsvandssystem er let at installere i alle slags bygninger på basis af vores komplette varesortiment og afprøvede løsninger. Wirsbo-PEX-rør type RIR (rør i tomrør) anvendes til skjult rørføring direkte fra fordelerne til hvert tappested. Ledninger for varmt og koldt vand monteres hver for sig. Uponor fordelerskab anvendes til installation af fordelere og afgreninger. Hvis der anvendes andre koblingsfabrikater, skal disse være typegodkendte til PEX-rør. Der skal anvendes støttebøsninger af afzinkningsbestandigt messing til PEX-rør. Denne håndbog for Wirsbo Brugsvandssystem og de medleverede monteringsvejledninger udgør en del af grundlaget for vores typegodkendelse og skal følges, for at typegodkendelsen stadig kan være gældende. Hvor der ønskes en hurtig og enkel installation, anvendes Quick & Easy koblinger, der efter ekspansion af rør og ekspansionsring trækker sig sammen, eller TA s FPL- PX koblinger, der også indgår i vores sortiment. Installation i énfamiliehus Ved installation i enfamiliehuse trækkes der først Wirsbo-PEX RIR i det rum, hvor varmtvandsbeholderen er placeret. Rørene føres frem til fordelerne, der kan placeres ved varmtvandsbeholderen, hvis det pågældende projekt er udformet således, at koblingsledningernes længde ikke overstiger 10 m med Wirsbo-PEX-rør 15x2,5 mm ved et flow på 0,3 l/s (grænseværdi for trykstød). Ved en afstand større end 10 m anbringes der en fordeler nærmere vådrummet, f.eks. på væggen i et grovkøkken, i et skab under håndvasken eller køkkenvasken, eller der kan monteres flere fordelere. Et Uponor fordelerskab kan placeres i andre rum end vådrum, og lækagevandsafløbet trækkes da til det ønskede sted. Rørene trækkes skjult og samlingsfrit i gulvbelægninger, bjælkevægge, mellembjælkelag eller loftsbjælkelag. Udendørshaner placeres hensigtsmæssigt i grovkøkken eller køkken under vasken eller i toiletrum under håndvasken, hvor der trækkes en synlig stikledning fra koldtvandsledningen til udendørshanen. Ved installation af udendørshaner med skjult rørføring i ydervæggen kræves der en inspektionslem, hvis tilslutningen til udendørshanen skal kunne inspiceres. I eksemplet på billedet er der placeret en fordeler på hver etage. 10 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

11 Installation i flerfamiliehus med skjult rørføring Ved installation i flerfamiliehus med skjult rørføring anvendes der et Uponor fordelerskab beregnet til indbygning og med lækagevandsafløb, der placeres i en kanal på hver etage. Til fødeledninger, der går gennem etagegulvet, kan der anvendes Wirsbo-PEX-rør i lige længder à 6 m (lige længder leveres uden tomrør) med tomrør, der indstøbes ved ventilgennemføringer (isolations- og brandkrav). Der trækkes koblingsledninger (Wirsbo-PEX RIR) i gulv og vægge til hvert tappested (se billede). Installation i trækonstruktioner Ved installation i træbjælkelag og bjælkevægge lægges rørene samlet i baner for let at kunne lokaliseres og dermed forhindre gennemhulning. Ved installation i bærende bjælkelag trækkes rørene på en sådan måde, at bæreevnen ikke forringes. Ved rørføring langs bjælker fastgøres tomrørene til bjælkerne med fastgørelsesbeslag (c/c maks. 100 cm). Ved rørføring på tværs af bjælker gennem borede huller (c/c 60 cm) monteres tomrørene med fikserings- beslag i hveranden bjælke. Der skal også foretages en fiksering ved rørbøjningers begyndelse og afslutning. Ved røropføring fra bjælkelag til væg kan Wirsbo bukkefix anvendes, hvor der kun kræves små radier. Hvis rørene skal installeres i loftsbjælkelag, skal det sikres, at de ikke kan fryse. Hvis rørene trækkes i ydervægge, må vægisoleringen ikke forringes og dampspærren ikke gennembrydes. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 11

12 Bjælke/isolering Min. 25 mm forskallingsbræddelag til tomrør 25/20 Gipsplade Fikseringsbeslag Fastgørelsesbeslag Forslag til placering af rør i forskallingsbræddelag Forslag til placering af rør i bjælker Max 250 mm Gulvplade Gulvplade Min. 100 mm Træbjælke Forslag til placering af rør langs indervæg. Forslag til placering af rør langs ydervæg Installation i betonkonstruktioner Wirsbo-PEX-rør RIR (rør i tomrør) kan indstøbes direkte i konstruktionsbetonen eller trækkes i udsparinger efter støbning. Rørene fastgøres til armeringsnettet med en centerafstand på maks. 75 cm mellem de enkelte fastgørelser. Fastgørelserne må ikke deformere eller skade tomrørene. Normalt kan brugsvandsrørene føres under isoleringen, hvorved man undgår opvarmning af det kolde vand. Cirkulations- samt fordelingsledninger isoleres i henhold til DS 452. Til vinkelrette opføringer fra gulv anbefales Uponors bukkefix. Anvend stativ til montering af fordelere inden indstøbning. Ved installation i betonbjælkelag fastgøres tomrøret til armeringen med en centerafstand på maks. 75 cm mellem de enkelte fastgøringer, samt til stativ. 12 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

13 Placering af fordelerrør Vandskadesikringen er et grundprincip i Uponors Brugsvandssystem. Vi anbefaler derfor, at fordelerrørene placeres i et rum med gulvafløb. Fordelerrør skal placeres så eventuelle utætheder hurtigt kan konstateres. I fordelerrørsskabe/skakter skal lækagevandet føres synligt. Endvidere skal installationerne være tilgængelige for service og reparation. Fordelere i fordelerskab med lækagevandsafløb kan placeres, hvor det er mest praktisk. Lækagevandsafløbet føres til det ønskede rum In-situ opbyggede fordelere med vandskadesikring på f.eks. væg i grovkøkken, under vask eller i et andet rum med gulvafløb (så evt. lækagevand har udløb uden for bygningen). Installation i kældre eller undertag Eftersom plastrør har en stor længdeudvidelse, men en lille længdeudvidelseskraft sammenlignet med metalrør, anbefaler Uponor nedenstående installationsmetoder: 1. Uden længdeudvidelse, hvor rørene er fikseret, så ekspansionskræfterne optages af selve bygningen. 2. Med længdeudvidelse, hvor rørene løber frit i ophængningen, og længdeudvidelsen optages af ekspansionskompenserende anordninger. 3. På rørstige med rør i tomrør. Til rørdimensionerne 15, 18, 22, 28 og 32 anvendes Quick & Easy-koblinger, og til rørdimensioner over 32 anvendes koblinger Wipex. Installation med Wirsbo-PEX-rør uden længdeudvidelse Wirsbo-PEX-rør i lige længder à 6 m. Støtterende monteres med 10 cm overlapning. Rørfiksering, hvor Quick & Easy fikseringskoblinger eller Wipex koblinger forankres med rundjernsbøjler i U-skinne på konsol, hvorved ekspansionskræfterne (se side 6) overføres til bygningen. Længdeudvidelsen i rørene sker radielt. Ophængning af rørene mellem fikseringerne sker ved hjælp af U- skinne, pendel og kappe. Isoleringen udføres i henhold til DS 452. I nedenstående eksempel ses installation med Wirsbo- PEX-rør uden længdeudvidelse. U-skinne Pendel Konsol Konsol Fikseringskobling Kappe Støtterende Spændebånd Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 13

14 Installation med Wirsbo-PEX-rør med længdeudvidelse Der anvendes Wirsbo-PEX-rør i ruller eller lige længder. Rørene samles med Uponors koblingssortiment, Quick & Easy og Wipex. Støtterende overlappes ca. 10 cm. Ophængning i U-skinne med pendel og kappe. Længdeudvidelse skal optages af ekspansionskompenserende anordninger. 1,5 m 1,5 m 1,5 m Fiksering og ekspansionskompensering - se side Installation med Wirsbo-PEX-rør RIR på kabelstige Installation på kabelstige er velegnet, når der er tale om lange rørføringer med få afgreninger og der kan anvendes tomrør til optagelse af rørenes længdeudvidelse. Der anvendes Wirsbo-PEX-rør RIR op til dim. 28x4.0 i tomrør 54/44 og Wirsbo-PEX-rør RIR PLUS op til dim. 22x3.0 i tomrør 34/29 på rulle. Wirsbo-PEX-rør i lige længder à 6 m samlet med Uponor Quick & Easy samlekobling kan ligeledes benyttes. Tomrøret monteres da separat. Vedrørende fiksering og fastgørelse - se ovenfor og side 13. Ekstra isolering udføres på traditionel vis. Koblinger og rørdele Med henblik på tilslutning af Wirsbo-PEX-rør findes der i Uponors sortimentsliste et komplet udvalg af koblinger og rørdele, herunder Quick & Easy koblinger, Wipex koblinger og desuden TA s FPL-PX koblinger. Alle systemdele er VA-godkendte, og vandberørte dele er udført i afzinkningsbestandigt materiale. Quick & Easy-koblinger Uponor Brugsvandssystem er let at installere og enkelt at sammenkoble med Quick & Easy koblinger. Monteringen udføres nemt og ligetil i tre trin ved hjælp af et manuelt eller batteridrevet håndværktøj eller et hydraulisk værktøj (mest ved større dimensioner). Der følger en brugsanvisning med værktøjerne. 1. Anbring en ekspansionsring på røret. 2. Ekspandér rør og ring ved hjælp af Uponors ekspansionsværktøj. 3. Placér koblingen i røret. Efter nogle sekunder vender ekspansionsringen og røret tilbage til deres oprindelige form ved at trække sig sammen igen. 14 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

15 Væggennemføringer Ved væggennemføring i bjælkevæg med vægskinne og vægbukkefikstur kræves der en min. bjælkedimension på 45x70 mm. Vægskinnen skrues eller sømmes på bjælkerne, og vægbukkefiksturen spændes fast i vægskinnen. Rør med tomrør trækkes gennem vægbukkefiksturen, røret bøjes og fikseres. Vægskinnen fås med forskellige centerafstande beregnet til blandingsbatterier og vægbeslag. Vægbukkefiksturen er beregnet til Wirsbo-PEX-rør 15x2,5 mm med tomrør 25/20 mm og med gennemføringssamling til Wirsbo-PEX-rør 18x2,5 mm med tomrør 28/23 mm. Beslag til blandingsbatteri eller vægbeslag typegodkendt til Wirsbo-PEX-rør kan frit vælges blandt forskellige fabrikater (indgår ikke i vores sortiment). Monteringsanvisning findes på side 30 samt vedlægges vægbukkefiksturen. Koblingsdåse Væggennemføring beregnet til indmuring, indstøbning eller til bjælkevægge med min. bjælkedim. 45x45 mm. Koblingsdåserne fås til Wirsbo-PEX-rør dim. 15x2,5 mm med tomrør 25/20 mm og til Wirsbo-PEX-rør 18x2,5 mm med tomrør 28/23 mm. Dæksler og nipler beregnet på tilslutning af blandingsbatterier, ventiler eller rør - se Uponors sortimentsliste. Monteringsanvisning findes på side 28 samt vedlægges vægbukkefiksturen. Bukning af Wirsbo-PEX-rør Bukning af Wirsbo-PEX-rør kan udføres koldt uden fikstur med min. bukkeradius 5 x rørets ydre diameter dy. Bukning med fikstur eller varmbukning kan ske som beskrevet nedenfor. Varmbukning af Wirsbo-PEX-rør 1. Røret varmes med en varmluftpistol (maks. 130 C). Der skal helst anvendes et rørvarmermundstykke til at styre varmluften rundt om røret, der holdes i bevægelse under hele opvarmningen for at undgå overtemperatur på rørets yderside. 2. Røret varmes, til det bliver transparent omkring bukkestedet - dette sker ved ca. 130 C. 3. Indfør evt. bukkefjederen i røret og form røret til den ønskede vinkel. 4. Fasthold den ønskede form og afkøl hurtigt røret med luft eller vand, hvorefter bukningen er afsluttet. Bemærk, at der ikke må benyttes åben ild. Hvis røret er blevet misfarvet ved opvarmningen, har det taget skade og skal udskiftes. Min. bukkeradius (mm) Rørdimension mm Koldbukning Uden bukkefix Med bukkefix Varmbukning Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 15

16 Bukning af Wirsbo-PEX-rør RIR under hensyntagen til udskiftelighed Ved installation af Wirsbo-PEX-rør i tomrør bør små bukkeradier undgås (se tabel). Ved skarpe bøjninger anvendes der bukkefix. Bukkeradius (mm) Antal bøjninger Rørdimension, Ø mm 25/20 28/23 34/29 54/48 1 bøjning à bøjninger à flere bøjninger à Tabel over anbefalede min. bukkeradier (mm) for Wirsbo-PEX-rør RIR ved gennemføring i bjælkelag m.v. Overskæring af Wirsbo-PEX-rør RIR Til vinkelret overskæring og for at undgå grater og spåner anvendes der en rørskærer eller saks, der er beregnet til plastrør. Til dimensionerne mm benyttes Uponors kombitang, der også omfatter en rørskærer til tomrør 25/20-34/29 mm, der ikke kan beskadige medierøret. Til overskæring af rør med maks. dim. 40 mm anvendes en rørskærer. Hvis der bruges kniv til overskæring af tomrør, hvori der er monteret medierør, skal medierøret være beskyttet af et metalrør. Rørføring med Wirsbo-PEX-rør RIR Rørføringen skal udføres med så få bøjninger og så store radier som muligt. Ved lange, lige rørføringer skal Wirsbo-PEX-rør RIR trækkes i bløde bøjninger for at forhindre lydgener som følge af trykstød og medierørets ekspansion og kontraktion. Rørføring med Wirsbo-PEX-rør i kanal Ved rørføring i kanal anvendes Wirsbo-PEX-rør RIR på rulle eller Wirsbo-PEX-rør i lige længder à 6 m og tomrør (lige længder leveres uden tomrør). Tomrør fås til alle rørdimensioner op til 28 mm. Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning (VVS-AMA 98 YTC.1521) skal udføres for alle typer Wirsbo-PEX-rør før idrifttagning. Koblingsforbindelser kan tryksættes efter 30 minutter ved temperaturer ned til +5 C. Ved lavere temperaturer forlænges tiden til tryksætning i henhold til nedenstående tabel. Maks. prøvetryk er 15 bar (1,5 MPa/200 psi), som ikke må overskrides. Ved normal rumtemperatur er samlingen efter 24 timer lige så stærk som røret. Tæthedsprøvningen udføres således: Systemet udluftes og tryksættes til 1,5 x driftstrykket. Dette tryk opretholdes i 30 minutter, hvorefter koblingspunkterne besigtiges. Vandet tappes hurtigt af til 0,5 x driftstrykket, og der lukkes for aftapningshanen. Hvis trykket stiger til mere end 0,5 x driftstrykket, tyder det på, at systemet er tæt. Trykket opretholdes i 90 minutter, og samlingerne besigtiges løbende. Hvis trykket falder i løbet af denne periode, kan dette være et tegn på utæthed i systemet. Tryk (antal x driftstryk) 1,5 1,0 0, Tid (min) Temperatur- Ventetid inden trykinterval prøvning af Wirsbo-PEX-rør +5 C 0,5 timer +5 C 0 C 1,5 timer 0 C -5 C 3 timer -5 C -10 C 4 timer -10 C -15 C 10 timer NB! Når der bruges Wirsbo-combiPEX Q&E-rør, forlænges sammentrækningstiderne. Kontakt Uponor A/S for nærmere information. 16 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

17 Oplagring af Wirsbo-PEX-rør Wirsbo-PEX-rør må ikke oplagres eller monteres, så de udsættes for direkte sollys (UV lys) i længere perioder. Rørene skal derfor opbevares i emballagen så længe som muligt. I RIR rør ligger rørene godt beskyttet i tomrøret. Fiksering af Uponor tomrør Fiksering af tomrør udføres i bjælkekonstruktioner med rørholdersøm, fikseringsbeslag eller patentbånd og i betonkonstruktioner med ståltråd. Tomrøret fikseres for at forhindre trykstødsstøj, for at medierørets længdeudvidelse kan optages af tomrøret uden at give anledning til lydgener samt for at gøre det muligt at udskifte medierøret. Tomrør med medierør, der installeres i bjælkevægge, træbjælkelag eller kanaler, fastgøres til bygningselementerne med fastgørelsesbeslag (c/c max. 100 cm). Ved rørføring på tværs af bjælker gennem borede huller (c/c 60 cm) fikseres tomrøret med fikseringsbeslag i hveranden bjælke. Ved indstøbning i betonkonstruktioner fastgøres rørene mod armering (c/c 75 cm). Rørene må ikke fastgøres så hårdt mod armeringsnettet, at der opstår en indsnævring på tomrøret. Hvis tomrøret trækkes separat, så medierøret kan indføres senere, er det vigtigt før indstøbning at kontrollere, at tomrøret er ubeskadiget, samt at rørenderne tætnes, så der ikke trænger beton ind i tomrøret. Fiksering af Wirsbo-PEX-rør RIR i lodret kanal I lodrette kanaler skal Wirsbo-PEX-rør på hver etage ved afgreninger fikseres med gummibeklædte fastgørelsesbeslag på hver side af et T-stykke monteret med anlæg mod ekspansionsringene (her anvendes Quick & Easy koblinger) for at forhindre, at længdeudvidelsen forplanter sig gennem etagegulvet. Tomrør fastholdes med fastgørelsesbeslag (c/c 100 cm) mod kanalvæggen (angående ekspansions- og kontraktionskræfter - se side 18). Montering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør under loft Installation af Wirsbo-PEX-rør under loft udføres på traditionel vis med rør hængende i pendel uden rørunderstøtning og monteret i overensstemmelse med VVS-AMA 98 PN og PNQ vedrørende beslag, fiksering og styring, og tabel PN/2 vedrørende største tilladte afstand mellem fastgørelsespunkterne. Installation i overensstemmelse med Uponors viste installationer med rørunderstøtning (se side og 18). Dy x godstykkelse mm Di mm Vægt kg/100 m Rumfang l/100 m 12x2,0 8,00 6,00 4,80 15x2,5 10,00 9,30 7,60 18x2,5 13,00 11,60 13,00 22x3,0 16,00 17,10 19,70 28x4,0 20,00 28,80 30,90 32x4,4 23,20 38,60 42,10 40x5,5 29,00 60,40 66,10 50x6,9 36,20 93,90 102,60 63x8,7 45,60 148,00 162,20 Der vælges materialer og foretages montering og ophængning af Wirsbo-PEX-rør i overensstemmelse med VVS-AMA PPC.1. Angående beregning af ekspansionskræfter - se side 9, og af belastninger - se følgende tabel. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 17

18 Fiksering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør uden længdeudvidelse Wirsbo-PEX-rør i støtterende med fikseringsbeslag (c/c 6 m) og derimellem fastgørelsesbeslag (c/c 1,5 m). Ved fiksering monteres der konsoller parvis i loftet (c/c 6 m). De enkelte konsolpar forbindes med en U-skinne, og heri fikseres rørene i fikseringskoblinger med rørbærere. Rørfastgørelse (c/c 1,5 m) mellem fikseringerne sker med U-skinner monteret i loftet med pendel og kappe forsvarligt tilspændte for at forhindre sideværts bevægelser. Pendellængden bør ikke overstige 15 cm (hvis pendellængden overstiger 15 cm, bør fastgørelsen udføres som»fiksering«med rørbærere omkring røret og med en støtterende). Fastgørelsesbeslag til ophængning Fikspunkt 1,5 m 1,5 m 1,5 m Fiksering af rørene med spændebånd mod støtterenden for at holde rørene mod denne. Centerafstand mellem spændebåndene 0,25 m for Wirsbo-PEX-rør dim. 15, 18 og 22 og 0,5 m for øvrige dimensioner. Fiksering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør med længdeudvidelse Wirsbo-PEX-rør monteres med støtterende. Ophængning med U-skinne, pendel og kappe (c/c 1.5 m). Kappen skal kun spændes så meget, at rørene kan bevæge sig frit mellem fikseringerne. Der skal foretages fiksering ved afgreninger og ekspansionskompenserende anordninger (se side 20). Fiksering af rør mod støtterende - se foregående eksempel. Fiksering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør på kabelstige Fiksering af Wirsbo-PEX-rør sker ved at forankre en afgrening på koblingsdelen til kabelstigen. Fastgørelse af tomrøret mod stigen udføres med spændebånd (c/c 1 m). Længdeudvidelse og ekspansionskræfter optages af tomrøret. 1,5 m 1,5 m 1,5 m Fastgørelsesbeslag, hvor rørene forløber frit Lodret fiksering og fastgørelse af Wirsbo-PEX-rør Uden understøtning Wirsbo-PEX-rør fikseres ved afgreninger eller med en centerafstand på maks. 6 m på en fikseringskobling (se side 18 Fiksering af Wirsbo-PEX-rør i lodret kanal). Fastgørelse skal udføres med gummibeklædte fastgørelsesbeslag i overensstemmelse med nedenstående tabel. Udvændig rørdimension mm c/c-afstand m 15 0, , , ,0 63 1,0 Med understøtning Wirsbo-PEX-rør med lodret monteret støtterende udføres som installation uden længdeudvidelse (se side 14). Fastgørelsesbeslag Fikspunkt 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 18 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

19 Montering af Wirsbo-PEX-rør i tomrør Tomrøret og medierøret kan monteres separat. Vejledning vedrørende bukkeradier og antal bøjninger - se side 16. Hvis tomrøret installeres uden medierør, kontrolleres det, inden tomrøret indstøbes eller skjules, at tomrøret ikke er deformeret eller indsnævret af andre årsager, og at fastgørelsen er udført i overensstemmelse med håndbogen. Monteringen af medierør i tomrør lettes, hvis rørenden skæres til en lang spids på ca. 15 cm. For at gøre monteringen nemmere kan der desuden anvendes træktråd eller varme. Udskiftning af Wirsbo-PEX-rør Wirsbo-PEX-rørene er udskiftelige, hvis installationen er udført i overensstemmelse med denne håndbog, men som regel er det sværere at trække de gamle rør ud end at indføre de nye. Den nødvendige kraft afhænger af antal bøjninger, bukkeradier (se side 16) og rørlængde. Det er lettere at trække medierørene ud, hvis rørene blødgøres ved at spule varmt vand eller blæse varm luft gennem dem før udtrækning. Udskiftningen kan desuden lettes ved at blæse et glidemiddel som f.eks. talkum ind mellem tomrør og medierør. Ekspansionskompenserende anordninger Det er ikke nødvendigt med særlige ekspansionsanordninger, hvis medierøret er understøttet og fikseret med maks. c/c 6 m, eller ved installation i tomrør, hvor der er tilstrækkelig plads til ekspansion i mellemrummet mellem tomrør og medierør. FIX L ΔL Ved installation uden tomrør, hvor der er mulighed for ekspansion, skal der monteres ekspansionskompenserende anordninger. Om muligt installeres der ekspansionsafgreninger ved retningsændringer. Ved lige rørføringer fikseret i begge ender installeres der ekspansionslyrer. Ekspansionsafgreningens længde beregnes ved hjælp af nedenstående formel: Ekspansionsanordning ved retningsændring. E FIX E = k dy x ΔL E = Ekspansionsafgreningens længde k = 12 (materialekonstant PEX) dy = Ydre rørdiameter L = Rørlængde mellem fikspunkter ΔL = Længdeudvidelse iht. diagram side 8 FIX ΔL/2 L ΔL/2 FIX Eksempel - Rørledning med dy 50 mm FIX - Længde mellem fikspunkter 30 m E/2 - Medietemperatur + 70 C - Omgivende temperatur + 20 C E/4 - Længdeudvidelse iht. diagram: 10 mm/m - ΔL = 10 mm/m x 30 m = 300 mm - E = 12 x 50 x 300 = mm Ekspansionsanordning ved lige ledning. E/2 Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 19

20 Brandsikring Brandtekniske egenskaber Rørgennemføringer samt brandteknisk opdeling skal udføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Ved rørmontage kan man generelt sige at alle gennemføringer for installationer i brandvægge / brandsektionsvægge skal lukkes tæt, så de enkelte opdelinger ikke forringes rent brandteknisk. Alle rørgennemføringer skal sikres mod gennemgang af støj, fugt, ild, gas og lugt. I etager med beboelse samt kælderetager og tagrum bør den brandtekniske beskyttelse af rørgrupper med 6 nærtstående vandførende plastrør udføres med en ubrændbar isolering/beklædning, som mindst er BDbygningsdel 30. april I etager med beboelse og kælderetager, men ikke i tagrum, kan der udføres separat brandteknisk beskyttelse af et enkelt vandførende plastrør med ubrændbar isolering eller beklædning, som inklusive befæstigelse er mindst F-bygningsdel 60. Imellem rørets yderside og væggen bør der være min. 40 mm. Installationer med pex-rør som har en ydre diameter på højst 32 mm kan installeres i kældre og beboelse (ikke tagrum) uden brandbeskyttelse såfremt: Der må max. være 6 stk. nærtstående rørinstallationer med en udvendig diameter på max. 32 mm. Vægge og etageadskillelser skal være min. BS-bygningsdel 60. Vægge skal have en tykkelse på min. 75 mm. Etageadskillelser på min. 150 mm. Wirsbo-PEX RIR i vægkonstruktion på stål - alternativt træbjælke Ved bjælkevægge skal der anvendes beklædningsplader af ikke-brændbart materiale, f.eks. gipsplader med paplag med en massefylde større end eller lig med 600 kg/m3 og som opfylder kravene til brandbeskyttende beklædning. I nedenstående eksempel med dobbelte gipsplader skal pladernes sammenføjninger forskydes. Ved rørgennemføringer skal hullet i væggen til røret ikke være større end rørets ydre diameter. Hvis der er blevet Bjælke Gipsplade (2x13 mm) Uponor Vægskinne Indstøbning med ikkebrændbart materiale Wirsbo-PEX-rør boret et større hul, skal rørene indstøbes med et ikkebrændbart materiale. Hvor der kræves lige rørføring, f.eks. trækning af koldt-/varmtvandsfødeledninger gennem dobbelte gipsplader (figur A), skal der monteres en krydsfinerplade, og tomrøret skal fastholdes med fikseringsbeslag som vist i figur B for at overholde brandklasse EI 30. Verificeres iht. Typegodkendelsesbevis 4991/86 vedrørende Uponor tomrør. Gipsplade (13 mm) Bjælke min. 45x45 Krydsfinerplade min. 12 mm Indstøbning med ikke-brændbart materiale Uponor Tomrør Vægbeslag Uponor Tomrør Wirsbo-PEX-rør Uponor Fikseringsbeslag til tomrør Figur A Figur B Dy/Di 25/20 Tomrørsdimension, mm Dy/Di 28/23 Dy/Di 34/29 Dy/Di 54/44 25 mm EI 30 EI 30 Brandklasse Vægtykkelse Brandklasse Vægtykkelse Dy/Di 25/20 Tomrørsdimension, mm Dy/Di 28/23 Dy/Di 34/29 Dy/Di 54/44 70 mm EI 30 EI 30 EI 30 EI Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

Uponor Brugsvandssystem HÅNDBOG

Uponor Brugsvandssystem HÅNDBOG Uponor Brugsvandssystem PEX HÅNDBOG 03 2012 6012 Indholdsfortegnelse Uponor Brugsvandssystem PEX Side Systembeskrivelse...4 Materialegenskaper Uponor PEX, fornettet polyethylen...6 Uponor PEX-rør...6 Tomsrør...6

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX. Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX. Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent UPONOR VVS BRUGSVAND PEX Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent 03 2007 6008 Vand er vores absolut vigtigste næringsmiddel Vores vand er en så selvfølgelig del af hverdagen, at vi sjældent

Læs mere

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valg til alle installationer

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valg til alle installationer UPONOR VVS QUICK & EASY Q&E Det sikre valg til alle installationer 02 2007 1011 Q&E Koblingssystemet til alle installationer Uponor Brugsvand med Q&E Uponor leverer et komplet skjult system til fordeling

Læs mere

Projekteringsvejledning

Projekteringsvejledning Projekteringsvejledning Projekteringsvejledningen gælder for installationer som udføres med LK Universalrør, type X og type A. Betegnelsen LK Universalrør X eller Rørtype X henviser til LK Universalrør

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

Sortimentsoversigt KORROSIONSFRIE RØRINSTALLATIONER I PEX

Sortimentsoversigt KORROSIONSFRIE RØRINSTALLATIONER I PEX Sortimentsoversigt KORROSIONSFRIE RØRINSTALLATIONER I PEX 2013-12-01 Vigtig information om tætning af Q&E PPSU gevindsamlinger Anvend PTFE gevindtape testet i henhold til EN 751-3 FRp Samling med gevindnippel

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlægning og projektering Living full of energy Roth MultiPex rørsystem En moderne installationsteknik til vand- og varmeinstallationer Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart 2 V.A. og Varme Fremstilling og anvendelse X-Flex og PEX A er begge 3 lags rør hvor det indvendige lag består af henholdsvis PERT og PEX A. X-Flex er et PE rør fremstillet uden krydsbinding. Den anvendte

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG Håndbog Uponor Snesmeltningssystem 08 006 40 Principper Reguleringscentral Varmeveksler Varmekredse af Meltaway PEX-rør Varmekilde Pumpe Temperaturfølere Reguleringsventil

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger 60210 Februar 2010 December 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM Rørsystem TIGRIS fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret Et meget

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Roth Alu-LaserPlus Rørsystem

Roth Alu-LaserPlus Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 180 Roth Håndbogen 2012-2013 ... en moderne installationsteknik til vand- og varmeinstallationer Roth Alu-LaserPlus rørsystem er det nyeste indenfor

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Montagevejledning GENERELT BUKNING OPBEVARING OG HÅNDTERING

Montagevejledning GENERELT BUKNING OPBEVARING OG HÅNDTERING Montagevejledning GENERELT Denne montagevejledning omfatter installationer, som er udført med LK Universalrør type X og A. Betegnelsen LK Universalrør X eller Rør X er betegnelser for LK Universalrør PE-X

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

UPONOR VVS WIRSBO-PEX. Wirsbo-PEX Rør- og materialeegenskaber

UPONOR VVS WIRSBO-PEX. Wirsbo-PEX Rør- og materialeegenskaber UPONOR VVS WIRSBO-PEX Wirsbo-PEX Rør- og materialeegenskaber 06 2010 1010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Røroversigt... 3 Fra molekyle til supermateriale... 4 Wirsbo-PEX-rør... 6 Wirsbo-evalPEX-rør...

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlægning og projektering Living full of energy Roth MultiPex rørsystem Sikre installationer til vand og varme Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem er beregnet til

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC Uponor det intelligente valg Fakta om Uponor brugsvand- varme- og kølesystem MLC ene egner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer NEOTHERM ALPEX PRESFITTINGS OG RØR NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer Indholdsfortegelse Side

Læs mere

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer til

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL R2I Ready to install 10 2008 1030 R2I Ready To Install - Skræddersyede løsninger til ethvert behov I samarbejde med vores kunder har Uponor udviklet et koncept, som bidrager

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1 Q&E fordeler med tilbehør UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør 06 2010 5050 Uponor Pro 1" Q&E fordeler Et komplet fordelersystem til gulvvarme Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør Uponor Pro

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Varmt brugsvandsanlæg

Varmt brugsvandsanlæg Varmt brugsvandsanlæg Leon Buhl Teknologisk institut Industri & Energi Sikring af temperatur - bakterier 8.4.1.2 Varmt vand. (BR) Stk. 1. Vandinstallationer skal udformes, så de kan fungere med mindst

Læs mere

Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX 2 BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BØSNING BESKYTTENDE 1 2 OBEX BRANDBESKYTTENDE BØSNING Tætninger til rørgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv.

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv. SANITET - GENERELT Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer m.v. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår levering og montering af de i sanitetslisten

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Vores nye præisolerede rørsystem er fuldt kompatibelt med vores eksisterende Ecoflex program. Kombineret med den unikke Quick & Easy samleteknologi reduceres de samlede

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere