Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job"

Transkript

1 Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Klar Parat Job

2 Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Kolofon Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Af: Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Fotos: Patricia Brander Titelfoto: istockphotocom Illustrationer: Deltagere på projektet Klar Parat Job istockphotocom Layout: Jens Burau, supergreendk Tryk: Johansen Bogtryk +Offset A/S Dansk Røde Kors asylafdelingen, 2008 Kopiering kun tilladt efter Copy-Dans regler 1 udgave, 1 oplag, 2008 ISBN Dansk Røde Kors asylafdelingen Røde Kors Huset på Frederiksberg HC Ørstedsvej Frederiksberg C Telefon: Website: wwwasylumredcrossdk Klar Parat Job Klar Parat Job

3 Forord Dansk Røde Kors asylafdeling har over en årrække afviklet projekter om fastholdelse og videreudvikling af ressourcer på både asyl- og integrationsområdet Som en del af arbejdet er der over de seneste 3 år iværksat en række udviklingstiltag, hvor de mange erfaringer fra asylområdet (herunder særligt projektet want2work) er forsøgt overført til integrationsområdet Det er resultater herfra vi nu kan præsentere i indeværende inspirationskatalog Indholdet er specifikt udviklet igennem integrationsprojekterne Kvinder i Arbejde og Klar Parat Job, som bla har udført arbejdsmarkedsrettet undervisning af deltagergrupper med etnisk minoritetsbaggrund og væsentlige barrierer i form af sprog, ringe eller ingen uddannelse, helbredsproblemer mv På de følgende sider præsenteres en række metoder, redskaber og øvelser Alt er udviklet og afprøvet i praksis, og der er både tale om udvikling af nye metoder og videreudvikling af eksisterende måder at arbejde på Projekternes hverdag har budt på daglig refleksion over tilgange, resultater osv I denne proces har deltagernes respons og perspektiver i høj grad føjet ny viden til I forbindelse med denne udgivelse ønsker Dansk Røde Kors asylafdelingen at rette en tak til alle deltagere, der på én gang har været genstand for undervisningen og medudviklere af metoder, redskaber og øvelser Vi takker tillige Anne Birgitte Castberg for grundig gennemlæsning og konstruktiv kritik, samt de kommuner, der har deltaget i projekterne Sidst skal lyde en tak til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Den Europæiske Socialfond for det økonomiske fundament, der har gjort arbejdet muligt Vi håber at vores erfaringer og ideer kan være med til at give en bred kreds af læsere inspiration og brændstof til egen undervisning og til selv at udvikle videre Samtidig er det naturligvis vores håb at dette lille bidrag til et stort og komplekst undervisningsområde kan være med til at gøre vejen til arbejdsmarkedet lidt kortere for de, der modtager undervisningen Rigtig god arbejdslyst Karen-Inger Thorsen Projektchef Dansk Røde Kors asylafdelingen indhold Indledning 6 Metoder 9 Foredrag 10 Oplæg med involvering af deltagere 12 Brainstorm 13 Gruppearbejde 14 Prioritering i stigeform 16 Prioritering i diamantform 18 Match 20 Summegrupper 23 Simulering 24 Rollespil 27 Redskaber 29 Fotografier 30 At tegne budskaber 32 Aviser 34 Studiebesøg 35 Studiecafé 37 Praktik 38 Klæd deltagerne på til praktik 41 Træning af spørgsmål 42 Refleksion og præsentation 44 Bilag 45 Eksempel på forløb 46 Eksempel på ugeskema 47 Eksempel på praktikkontrakt 48 Eksempel på evalueringsskema 49 Klar Parat Job Klar Parat Job

4 Indledning Denne bog beskriver metoder og arbejdsformer der har været anvendt på forløb med beskæftigelsesrettet integrationsarbejde i Dansk Røde Kors Konkret har materialet været anvendt på et 12 ugers forløb for de såkaldte matchgrupper 4 og 5 Der er arbejdet beskæftigelsesrettet med de enkelte deltageres kompetencer Deltagerne blev mødt med meget lidt forhåndsviden Udviklingen af deltagerenes kompetencer har taget udgangspunkt i den viden lærerne har opbygget gennem undervisningen Der er dagligt evalueret og reflekteret på deltagere og på gruppen Med udgangspunkt i den viden er metoder og materialer udviklet og tilpasset Deltagerne havde ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og de skulle i arbejde ellers mister de deres kontanthjælp Årsagen til deres ringe tilknytning var en eller flere af følgende: Ingen eller begrænset skolegang i hjemmelandet Et begrænset dansk sprog og store problemer med at tale læse og skrive dansk Helbredsproblemer Kulturelt eller religiøst betingede forhold En sproglig udfordring Undervisningen blev gennemført på dansk Deltagerenes begrænsede dansksproglige færdigheder gjorde, at det har været nødvendigt at give enkle informationer og introduktioner til øvelserne Der er undervist i dansk i en arbejdsmarkedsrelateret ramme Feks dagens 5 ord, dansk udtale, oplæsning af spørgsmål, instruktioner og opgaver Undervisningsmetoder I undervisningen har der været anvendt forskellige metoder og midler så alle sanser og læringsstile blev tilgodeset Det har vist sig, at arbejdet med konkrete og fysiske elementer har givet den bedste indlæring samtidig med at det har kunnet fastholde koncentrationen længere tid ad gangen hos deltagerne Deltagernes manglende arbejdserfaring kunne nemt gøre undervisningen teoretisk Undervisningen er tilpasset og udviklet mod at overvinde deltagerenes barrierer og med fokus på, at deltagerne skulle finde interesse og motivation til at arbejde og bidrage til det danske samfund Portfolio Et mål for undervisningen var, at alle deltagere skulle udarbejde med deres personlige portfolio En portfolio kan bruges som et redskab i samtalen med jobkonsulenten og sagsbehandleren på vejen mod arbejdsmarkedet En portfolio er en illustreret mappe, der indeholder en samling af udtalelser og dokumentation som fortæller hvem personen er og hvad han/hun kan Hver person er unik med forskellige erfaringer og hver portfolio vil derfor være personlig, speciel og individuel At arbejde med portfolio er sjovt og produktet er brugbart Arbejdet på forløbet har hjulpet deltagerne med at samle den information de har brug for når de skal dokumentere kompetencer og erfaringer i forbindelse med en ressourceprofil I arbejdet med en portfolio, kommer man ikke bare til at reflektere over hvad man kan, men også hvordan og hvorfor En portfolio er på denne måde et værktøj der er velegnet til at hjælpe personen med at forberede og planlægge sin fremtid Arbejdsbogen, der danner grundlaget for den personlige portfolio kan downloades på wwwasylum redcrossdk/projektafdelingen Undervisere Der har været to undervisere på forløbet Gensidig supervision og sparring har været en vigtig del af kursets udvikling fra start til mål Der er arbejdet med eksemplarisk undervisning og underviserne har sigtet mod at være gode rollemodeller Rollerne har vekslet mellem at være bestemt og kontant, omsorgsfuld og ligeværdige voksne Begge underviserne har en lang og bred baggrund Den ene underviser har selv en udenlandsk baggrund og har dansk som andet sprog Efter vores vurdering har det haft en betydning for deltagerne i forhold til at være rollemodel for integration og tilegnelsen af det danske sprog Hver deltager har arbejdet med en portfolio i forløbet Dette arbejde har givet deltageren dokumentation for egne kompetencer Klar Parat Job Klar Parat Job

5 Metoder Metode Foredrag Oplæg med involvering af deltagere Brainstorm Gruppearbejde Prioritering i stigeform Prioritering i diamantform Match Summegrupper Simulering Rollespil Øvelse Spis sund mad og motionèr! Samfundsøkonomi Forventninger Hvem gør hvad på arbejdet? Hvad har jeg råd til? Hvordan går det bedst i praktikken? Hvad bliver jeg målt på? Min nye ven Dække borde Goddag til mine nye kolleger i min praktik Klar Parat Job Klar Parat Job

6 Foredrag En metode til at formidle information Det er vigtigt at bruge AV-midler til at fastholde koncentrationen, til variation og for at tilgodese forskellige læringsstile Foredrag: Spis sund mad og motionér! At få viden om en sund livsstil At få viden om hvordan man gennem en sund livsstil får energi til at kunne klare en arbejdsdag At få viden om hvordan man passer på sig selv og sin familie Tid 2 timer Forberedelse Invitation af gæstelærere, som er specialister indenfor det område, der skal undervises i Refleksion - øvelse Gæstelærerne kom fra Sundhed København Umiddelbart efter foredraget foreslog deltagerene selv, at vi oprettede en madklub en gang om ugen, hvor en deltager på skift kom med mad til alle Vi har brugt foredragets pointer i andre sammenhænge, hvor det var relevant Vi brugte brainstorm til at lave en liste over de ting man kan gøre for at blive mere sund Hver deltager lavede en handlingsplan ved at vælge en ting de vil gøre fremover fx jeg vil stå af bussen et stoppested før eller jeg giver kun mine børn sodavand om søndagen Giv gæstelærerne information om deltagerenes sproglige niveau, behov for pauser og behov for fysisk aktivitet Refleksion metode Metoden kan kun anvendes begrænset overfor målgruppen Et foredrag skal være sprogligt tilpasset målgruppen og være kort Det er godt at anvende metaforer og inddrage fysiske elementer til at fastholde koncentrationen hos deltagerne En deltagers bidrag til madklubben Noter og handlingsplan 10 Klar Parat Job Klar Parat Job 11

7 Oplæg med involvering af deltagere Oplæg hvor deltagerenes bidrag er væsentlige for resultatet Oplæg: samfundsøkonomi Brainstorm En metode hvor hjernen tømmes for gode ideer og forslag Øvelse: Forventninger til forløbet Brainstorm kan anvendes før hvert studiebesøg til at få deltagerene til at formulere spørgsmål under praktikbesøget At give indsigt i samfundets økonomiske kredsløb Tid 2 timer Materialer Flip-over og tusch Instruktioner Forklar hvad er en offentlig virksomhed? med mange eksempler Forklar hvad er en privat virksomhed? med mange eksempler Forklar skat og hvad pengene anvendes til Forklar begrebet lån fra banken Modellen tegnes med inddragelse af deltagerene Deltagerene kopierer modellen til egen mappe efter den er færdigtegnet Refleksion metode Flip-over anvendes til at fastholde forløbet, til repetition, til at fastholde pointer og skabe accept En metode, hvor der mange gange i processen søges accept for forståelsen Underviser kan kontinuerligt justere på niveau og progression alt efter deltagerenes respons Refleksion - øvelse For deltagerene var alle begreber nye Specielt forskellen mellem offentlige og private virksomheder gav god samfundsmæssig indsigt Også gennemgangen af hvad skatten bruges til og at kontanthjælpen kommer fra alles skattebetaling, var ny information Skattetrykkets størrelse overraskede Efter økonomimodellen arbejdede vi med øvelsen hvad har jeg råd til Øvelse findes under afsnittet metoder og prioriteringsøvelser i stigeform At afstemme forventninger til forløbet Tid 30 minutter Forberedelse Skriv en huskeliste over de emner du som underviser forventer at inddrage Instruktioner Forklar begrebet forventninger Fortæl at alle ideer er velkomne vi sorterer først når alle ideer er kommet frem Bed deltagerene fortælle hvad de forventer af forløbet Skriv alle forslag på tavlen Gennemgå alle forslag for forståelse Fælles: sorter og fjern evt forslag Brainstorm slutter Øvelsen fortsætter: Få accept for den endelig liste Renskriv listen og udlever den til deltagerene Refleksion metode Det er vanskeligt at arbejde med brainstorm, når deltagerene har et begrænset dansk sprogligt niveau Det kan også være vanskeligt at være helt neutral som facilitator Deltagerene skal muligvis have hjælp til ordvalg og forklaring Som underviser må man sikre sig accept Det er nemt at få anvendt ord, som ikke er kendt af forslagsstilleren og muligheden for manipulation er til stede Refleksion - øvelse Det er nødvendigt med en grundig introduktion til begrebet forventninger Deltagerene var gode til at komme med ideer selv Vi fortsatte øvelsen for at få skrevet en liste med fælles forventninger Samfundets økonomiske kredsløb Forventninger At alle får lavet en flot portfolio At alle kommer til tiden - tirsdag, onsdag og torsdag Hvis man er syg skal man melde afbud Man skal ringe hver dag hvis man er syg - telefon Lære mere dansk Lære nye ord Tale dansk sammen Tale om arbejde Se mange arbejdspladser Lydløs telefon i undervisningen Ærlig i alt hvad vi siger Fortrolighed i hvad vi taler om Det vil være en fordel, hvis en af eleverne skriver opsamlingen Vi bad deltagerene skrive forslag og ideer for at: Træne i at skrive dansk Repetere Holde koncentrationen Øvelsen gav underviserne mulighed for at opklare eventuelle misforståelser om forløbet Feks at det var et afklaringsforløb og ikke et forløb hvor deltagerne forventes at komme i et ordinært job Listen gemmes til afslutningen på forløbet hvor den anvendes til evaluering af mål og forventninger 12 Klar Parat Job Klar Parat Job 13

8 Gruppearbejde Materiale En metode hvor to eller flere personer samarbejder om at løse en opgave Øvelse: Hvem gør hvad på arbejdet? En kok En rengøringsassistent En læge Et postbud At få et overblik over forskellige professioners opgaver At udvide det danske ordforråd i relation til arbejdsmarkedet Tid 60 minutter Forberedelse Udvælg de professioner, der skal arbejdes med Skriv opgaver som professionen løser Deltagerenes sproglige niveau bestemmer sværhedsgraden i opgaverne Skriv øvearket Materialer Saks, limstifter og blanke A4 ark Instruktioner Sammensæt grupper af 2-3 personer Gennemgå alle professioner Deltagerene klipper professions firkanterne ud Deltagerene matcher opgaver til professioner Gennemgå de korrekte svar Deltagerene klæber modellen op på et ark Refleksion metode Metoden udvikler deltagerenes samarbejdsevner Et gruppearbejde må vare kort tid og kræver støtte fra undervisere Der må kompenseres for de kompetencer som deltagerene ikke mestrer, for at få gruppearbejdet til at fungere: Spørgeteknik, aktiv lytning, forhandling og indgåelse af kompromisser og samarbejde Gruppearbejde kræver fælles instruktioner Der er ofte behov for ekstra vejledning til de enkelte grupper for komme i gang Ved sammensætning af grupper er det godt at medtænkte, at deltagerene har forskellige kompetencer: Nogle læser godt andre har stor viden om professioner osv Refleksion - øvelse Da gruppearbejde er en vanskeligt metode for målgruppen er valgt en matchøvelse til at illustrere metoden Opgaven kan være svær at forstå for deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau Opgaverne til professionerne er ikke helt oplagte Det giver god mulighed for diskussion Feks bruger både en maler og en tømrer en stige En maler og en frisør arbejder begge med farver Øvelsen træner deltagerene i at samarbejde Gode samarbejdsevner er et krav i næsten alle job på det ordinære arbejdsmarked En ekstra gevinst ved gruppearbejde er et socialt løft til holdet For deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau kan man arbejde alene med nogle af professionerne og skrive et enkelt udsagn på tavlen om hver profession Deltagerene skriver udsagnet ved siden af professionen i deres arbejdsbog Eks En kok udsagn En kok laver mad Øvelsen giver gode samtaler og professionerne er genkendelige for andre kulturer En tømrer En frisør En maler En lærer har god hygiejne skræller gulerødder koger kartofler maler vægge vasker gulv renser toilettet tørrer støv af Opererer skriver recepter bruger en pensel tager blodtryk underviser børn er god til at tale med kunderne føntørrer hår klipper hår bruger en stige saver arbejder med træ bygger huse arbejder med farver arbejder i et klasselokale skriver på en tavle kommer ud med breve tømmer postkasser 14 Klar Parat Job Klar Parat Job 15

9 Prioritering i stigeform En metode til at prioritere efter betydning Undervisnings materiale Udgifter til budgettet Øvelse: Hvad har jeg råd til? Mad 2000 Mad 1000 Mad 1500 At træne den enkelte deltager til at forholde sig til hvordan pengene bruges At arbejde med prioritering ingen kan få det hele vigtigst Telefon 200 Gaver 150 Telefon 300 Gaver 200 Telefon 400 Gaver 100 Tid 2 timer Forberedelse Undersøg om deltagerene kan læse tal Undersøg om deltagerene kan lægge sammen og trække fra Overvej om der kan/skal bruges lommeregnere Udregn deltagernes omtrentlige rådighedsbeløb uden at spørge dem! Juster evt tallene på udgifterne i materialet Kopier materialet og klip det ud til deltagerne, så hver deltager får et sæt med udgifter mindst vigtigst Prioriteringsøvelse i stigeform Tøj 300 Licens 200 El 200 Tøj 400 Husleje 4000 El 150 Tøj 500 Forsikring 200 El 400 Instruktioner Udlever et sæt budgetposter Skriv indtægtsbeløbet på tavlen Forklar prioriteringssystemet Hvordan vil du prioritere? Forklar at deltagerene skal prioritere og at der ikke er plads til alle udgifter Deltagerene arbejder med budgettet indtægt og udgifter Som afslutning fortæller hver deltager om egne prioriteringer Refleksion - øvelse Der kan være deltagere, der er talblinde og ikke kan løse denne opgave Nogle deltagere kan ikke lægge sammen og har brug for hjælp til at lægge tallene sammen og afstemme forbrug med rådighedsbeløbet Generelt brugte alle deltagere alle pengene eller flere end der var til rådighed Det gav gode diskussioner Vurder om økonomien skal være for en person eller for en familie Øvelsen er god som opfølgning på oplæg om samfundsøkonomi Varme 300 Transport 100 Fritidsaktiviteter 100 Varme 400 Transport 300 Fritidsaktiviteter 200 Varme 200 Transport 700 Fritidsaktiviteter 300 Refleksion - metode Det er en fordel at have et eller to blanke kort som deltageren selv kan skrive og prioritere Man kan have så mange kort man ønsker Andet (Avis, slik osv) 100 Andet (Avis, slik osv) 150 Andet (Avis, slik osv) Klar Parat Job Klar Parat Job 17

10 Prioritering i diamantform Materiale En prioriteringsmetode som inddrager ligeværdige prioriteringer Øvelse: Hvordan går det bedst? Smile Være høflig Spørge hvis jeg ikke forstår Kommer til tiden Arbejde med kvalitet Være hjælpsom og samarbejdsvillig At få deltagerene til at forholde sig til egen adfærd i praktikforløbet Tid 60 minutter Forberedelse Forbered et ark med udsagn til hver deltager Instruktioner Udlever ark med udsagn Gennemgå alle ord og udsagn med eksempler Fortæl at kortene skal sættes i diamantform med 9 kort Det vigtigste udsagn placeres i toppen, de to næst vigtigste fra listen i næste linie, så de tre næste af moderat betydning osv Fortæl: Find selv på et udsagn mere til det blanke kort Deltagerene klipper kortene ud Prioriterer i diamantform Opsamling og diskussion af deltagerenes forskellige prioriteringer Opsæt diamanten på et ark vigtigst mindst vigtigst Prioriteringsøvelse i diamantform Refleksion øvelse Øvelsen træner deltagerene til at tænke på hvordan jeg bedst arbejder i praktikken så jeg får succes Er en nødvendig forberedelse for deltagere, der ikke tidligere har været på arbejdsmarkedet Deltagerene forholdt sig godt til de enkelte udsagn og blev opmærksomme på hvilken adfærd, der er hensigtsmæssig at have på en arbejdsplads Øvelsen er god til et samarbejde to og to hvor man først prioriterer selv og derefter sammenligner og stiller spørgsmål: Hvorfor har du valgt? Være positiv Finde på noget nyt at lære Refleksion metode Metoden er god, fordi der er mulighed for ligestilling af kort God til samarbejdstræning, idet øvelsen kan laves i grupper En deltagers model 18 Klar Parat Job Klar Parat Job 19

11 Match Materiale En metode hvor man sætter matchende emner sammen Det kan være kort, udsagn, billeder eller konkreter Øvelse: Hvad bliver jeg målt på? En match øvelse Hun kommer til tiden Hun modtager og udfører instruktioner Hendes arbejde er af god kvalitet At deltagerene forstår hvad de måles på i praktikken At forstå hvilken opgave/adfærd, der knytter sig til spørgsmålet i evalueringsskemaet At kunne matche tekst og billede Tid 60 minutter Refleksion metode En metode, der er god for målgruppen Man kan arbejde med billeder, skrevne udsagn, lyde eller konkreter efter niveau og emne Refleksion øvelse Udsagnene er en simplificeret udgave af evalueringsskemaet Det kan være svært for deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau De trives på arbejdspladsen Hun er let at forstå Være hjælpsom og samarbejdsvillig Forberedelse Lav evalueringsskema se forslag under bilag Skriv tekster efter deltagernes niveau med udgangspunkt i evalueringsskemaet Skriv teksterne ind i en tabel, så udsagnene kan klippes ud Tag billeder der passer til de skrevne tekster Print billeder i lille størrelse, klip dem ud og saml dem i en bunke til hver deltager Instruktioner Læg evalueringsskema frem og forklar begrebet evaluering Fortæl, at det er disse elementer, deltagerene vurderes på i praktikken Deltagerene klipper teksterne ud Deltagerene matcher billeder og tekst Billeder og tekst klæbes op på et ark Udsagnene er skrevet kort og forståeligt på deltagerenes sproglige niveau Det kan være vanskeligt at lave matchende billeder og tekster, men deltagerenes forskellige tolkninger øger kun træningen i genkendelse og afkodning af situationer For at sikre god genkendelse tog vi foto af underviserne og personer deltagerene kendte Billederne blev taget i genkendelige rum Opgaven er god til samarbejde mellem to personer Være positiv Hun tager initiativer Hun koncentrerer sig om opgaven Finde på noget nyt at lære Hun er hurtig til at omstille sig Hun arbejder i et godt tempo dagen igennem Hun forstår hvad der bliver sagt Hun er villig til at samarbejde Hun holder orden på materiale 20 Klar Parat Job Klar Parat Job 21

12 Produkt Summegrupper Et hurtigt gruppearbejde med få deltagere i gruppen Øvelse: Min nye ven Hun koncentrerer sig om opgaven De trives på arbejdspladsen Hun holder orden på materiale Præsentation af deltagerene At få brudt isen på første dag Tid 30 minutter Materiale En pen og et stykke papir til hver person Instruktioner Fortæl om opgaven først summes to og to og derefter præsentation af hinanden Forklar, at der er 10 minutter til at stille spørgsmål til hinanden Sæt deltagerene sammen 2 og 2 Skriv spørgsmålene på tavlen: Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Hvor lang tid har du været i Danmark? En ting mere, du har lyst til at fortælle feks om dine fritidsinteresser Forklar at hver deltager kan notere lidt på et stykke papir om deres nye ven/veninde Giv hver deltager to minutter til at præsentere deres nye ven Refleksion metode Atmosfæren summer snart af samtalen! Metoden virkede godt, selvom deltagerne havde forskellige sproglige niveauer Metoden var god som ice-breaker fordi det var nemmere for deltagerene at tale med en sidekammerat end at tale højt foran andre deltagere Refleksion - øvelse Vi satte deltagerne sammen 2 og 2 tilfældigt I introduktionen valgte underviserne at spille et rollespil, hvor opgaven blev gennemgået Øvelsen fungerede desuden til at vurdere deltagernes dansksproglige niveau 22 Klar Parat Job Klar Parat Job 23

13 Simulering En metode til at træne en konkret opgave eller aktivitet Øvelse: Dække bord til et møde og til frokost Instruktion At kunne udføre en skrevet instruktion Tid 2 timer Forberedelse Opgaven skrives som en instruktion Materiale Fotografiapparat Refleksion metode Metoden lægger op til at øve konkrete opgaver Refleksion - øvelse Deltagerene havde svært ved at forstå, at de skulle udføre instruktionen Da de gik i gang med at dække borde, dækkede de op som om de skulle have venner på besøg i eget hjem Deltagerene havde ingen fornemmelse af, at der var forskel på opdækning til et arbejdsmøde og en privat sammenkomst Der skal holdes et møde og I skal dække op til kaffe til mødet Der er 6 deltagere ved mødet Vi tager tid på hvor lang tid det tager for jer God fornøjelse Instruktioner Giv få instruktioner udover den skriftlige instruktion Pointèr det er en praktisk opgave Tag et foto af hvert dækket bord Giv tilbagemelding til deltagerene: Hvordan er bordene dækket? Hvordan ligger bestikket? Skal der stearinlys på bordet til et møde i en virksomhed? Forklar at hver arbejdsplads har forskellige måder at dække op til møde og frokost Saml op på de spørgsmål deltagerene kunne stille i forbindelse med opgaven Det kan feks være: Skal der småkager på bordet? Hvem er mødedeltagere et internt møde? Et eksternt møde? Skal der vand og glas på bordet? Fysisk ændrer deltagerene bordene efterhånden som underviseren giver feed-back Tag et foto af de færdige borde Udlever et foto til deltagerne af bordene før og efter Under øvelsen observerede vi, at deltagerne ikke stillede spørgsmål til opgaven, men hele tiden gættede på hvordan det skulle være Derfor skrev vi et skema med spørgsmål, deltagerene kan have med i praktik Vi arbejdede også konkret med at stille spørgsmål Se træning af spørgsmål under Klæd deltagererne på til praktik Metoden kan anvendes til at træne konkrete opgaver, som deltagerne vil møde i praktikken før efter 24 Klar Parat Job Klar Parat Job 25

14 Rollespil Et rollespil er et kort drama til brug for observation eller træning Et rollespil kan spilles af underviserne eller af deltagerne selv Øvelse Goddag til mine kolleger i min praktik Instruktion Der skal holdes et frokostmøde og I skal dække op til frokost til mødet Der er 6 deltagere ved mødet Vi tager tid på hvor lang tid det tager for jer God fornøjelse At se, høre og træne en konkret situation Forberedelse Tænk spillet grundigt igennem Refleksion- metode Et rollespil øger muligheden for forståelse og giver mulighed for refleksion Deltagerene er sjældent trænede i at lægge mærke til den non verbale adfærd før efter Tid 45 minutter Instruktioner: Fortæl: Vi vil nu spille en situation, hvor vi viser virkeligheden, du skal træne at præsentere sig i praktikken første dag du møder! Forklar vores samlede adfærd, sprog, kropssprog og betoning Forklar at det er vigtigt at lægge mærke til vores non verbale adfærd: tonefald og kropssprog Situationen spilles/overspilles på den non verbale adfærd så den tydeliggøres Spørg: Hvad så/hørte og lagde I mærke til? Gennemgå evt førstehåndsindtrykket af den personlige adfærd: sprog 7 %, kropssprog 55 % og betoning 38 % Underviseren viser et par forskellige situationer og der evalueres Deltagerene forbereder og spiller rollespillet Rollespil er gode for målgruppen De kan få en ny forståelse for et budskab ved at fokusere på den non verbale adfærd Det kan øge selvreflektionen og forståelsen for, hvilke signaler vi udsender Refleksion øvelse Deltagerene var gode til at lægge mærke til den non verbale adfærd efter vores instruktion De var ikke opmærksomme på at man kan ændre på den non verbale adfærd og opnå en anden reaktion Denne øvelse blev brugt som en forberedelse til praktikforløbet Vi havde fokus på øjenkontakt, at give hånden, at smile og tale tydeligt 26 Klar Parat Job Klar Parat Job 27

15 Øvelserne i metodeafsnitet kan tillige anvendes til at observere deltagerenes kompetencer Hvilke deltagere tog initiativer, hvilke deltagere arbejdede selvstændigt, hvilke deltagere stillede spørgsmål? Efter øvelsen kan observationerne anvendes til planlægningen/udviklingen af forløbet Observationerne kan også anvendes positiv til feed-back til deltagerene Det er en fordel at observere på den adfærd, som deltagerene senere skal reflektere over i forbindelse med praktikken Det er en stor fordel og en motivation for deltagerene at deres kompetencer bliver synlige for dem selv Redskaber Redskaber Redskaberne er fysiske materialer eller aktiviteter Redskab Fotografier At tegne budskaber Aviser Studiebesøg Studiecafè Praktik Øvelse Hvordan var arbejdsprocessen? Matariale til mit CV Samfundet og mig 28 Klar Parat Job Klar Parat Job 29

16 Fotografier Et redskab til at arbejde med det visuelle udtryk og til læsning Øvelse: Hvordan var arbejdsprocessen? At repetere arbejdsprocesser og informationer fra et studiebesøg Tid 2 timer Instruktioner Tag billeder af en arbejdsproces ved et studiebesøg på en arbejdsplads Print billederne ud i farver i en lille størrelse Læreren klipper billeder ud og samler disse med en clips i vilkårlig rækkefølge Uddel en bunke billeder til hver kursist Deltagerene lægger billeder i den rigtige rækkefølge som deltageren husker arbejdsprocessen Deltagerene klæber billederne på et A4 ark, når den rigtige rækkefølge er fundet Refleksioner Virksomheden var et vaskeri Det viste sig at være svært for deltagerne at lægge billederne i den rigtige rækkefølge Opgaven skulle løses individuelt men gav efterhånden spontane dialoger og spørgsmål mellem deltagerne Opgaven blev en god gruppeopgave Tøj vaskes Servietter stryges Tøj tørres Servietter foldes Tøj ankommer Tøj sorteres Tøj samles og pakkes Tøj sendes ud 30 Klar Parat Job Klar Parat Job 31

17 At tegne budskaber En formidlingsmetode for deltagere med et begrænset dansk skriftsprog Øvelse: Materiale til mit CV At skaffe information til at kunne skrive et CV Tid 2 timer til at tegne 10 minutter til hver kursist til præsentation og spørgsmål Materiale Flip-over ark og farver Fotografiapparat Instruktioner Fortæl at øvelsen er en præsentation af dig Fortæl at deltagerene skal tegne og med få ord beskrive sig selv, familien, skolegang, hvornår de kom til Danmark, interesser, sprog,arbejde, kurser, aktivering osv Hver kursist præsenterer egen flip-over Under præsentationen: Alle kan spørge den der præsentererunderviseren spørger ind til manglende informationer i forhold til at kunne skrive deltagerens CV Underviseren skriver et CV Tag et foto af deltageren til cv et Diskuter det skrevne CV med deltageren Refleksion At tegne budskaber skaber god motivation hos deltagerne, når vi forklarer at tegningerne ikke behøver at være meget pæne, men blot skal fortælle om dig Deltagerene var meget engageret i øvelsen med at lave deres egne plancher Præsentationen foregik individuelt ved tavlen Øvelsen medvirkede til tættere relationer på holdet, idet de her blev opmærksomme på fælles interesser Tegning oplæg til CV Deltagernes færdige CV er 32 Klar Parat Job Klar Parat Job 33

18 Aviser Et redskab til undervisning i samfundsfaglig viden og en måde at skaffe sig information Samfundet og mig! Studiebesøg Studiebesøg er et redskab hvor alle sanser tages i anvendelse, når deltageren er på stedet i stedet for at tale om stedet At skabe interesse for det danske samfund og for nyheder At erfare, at man kan få information fra avisen, selvom man har svært ved at læse Refleksioner Emner drøftes med udgangspunkt i overskrifter og billeder fra aviserne Det er en god ide at bede deltagerene selv medbringe avisen, for at lære hvor avisen kan findes Det er en fordel, at ikke alle har de samme aviser Det skaber en bedre dialog og flere nuancer i undervisningen Ofte havde deltagerene selv orienteret sig i avisen under transporten I en periode talte vi om vejret Hvordan læser man en vejrudsigt og hvordan kan denne bruges i dagens planlægning? Vi havde dagens gåtur Skulle denne tur være formiddag eller eftermiddag? Dagens vejrsituation kunne afgøre tidspunktet for turen At give indsigt i arbejdssteder, hvor det kan være relevant for deltagerene på sigt at komme til at arbejde Tid Forberedelse studiebesøg opfølgning 3 x 2 timer Forberedelse Før et studiebesøg er det vigtigt at give indsigt i: Forskellige stillinger i virksomheden Hvad arbejder virksomheden med? Hvilket job ville du kunne få i virksomheden? Forberede spørgsmål Forberede transport til stedet Forklar hvorfor det er vigtigt at alle møder op på studiebesøgsdagen! Refleksioner Det kræver et stort netværk og gode kontakter at finde gode og relevante steder at besøge Det er en fordel at besøge steder hvor det efterfølgende er muligt for deltagerne at komme i praktik Det er vigtigt at skabe tryghed for deltagerene før besøget Besøgene gav god indsigt i arbejdsforhold, opgaver og forskellige stillingers opgaver Det kræver grundig forberedelse og opfølgning for at optimere udbyttet for deltagerne Vi har brugt nogle af de samme steder til studiebesøg og praktik Det gav det yderligere interesse for de besøgssteder, hvor der senere var mulighed for at komme i praktik Besøg Alle møder rettidigt Fælles transport til stedet Alle har spørgsmål med I det omfang det er muligt stiller deltagerne selv spørgsmålene Spørg om der er mulighed for praktik på stedet? Opfølgning Repetition af forberedelsen Hvordan gik det? Hvilke svar fik I på spørgsmålene? Spørg: Kunne du se dig selv arbejde der? Hvorfor/hvorfor ikke? Godt vejr gåtur! 34 Klar Parat Job Klar Parat Job 35

19 Studiecafé Et redskab til at udvikle deltagerenes egne initiativer samt skabe tid til fordybelse og selvstændigt arbejde Studiebesøg på et plejehjem At arbejde selvstændigt uden underviserens instruktioner Instruktioner Ved opstarten fortæller underviseren: Du bestemmer selv hvad du vil arbejde med? Giv eksempler på mulige områder deltagerene kan arbejde med: Du kan arbejde med at organisere og sætte papirer i orden i din portfolio Du kan genskrive materiale fra en øvelse vi har arbejdet med i løbet af ugen Du kan træne ugens danske ord Du kan følge op noget fra denne uges arbejde Refleksioner Det har været vanskeligt at motivere deltagerne til selvstændigt arbejde Enkelte formåede selv at finde på opgaver, som de kunne arbejde med i kortere tid Efter 4 ugers studiecafé lykkedes det at få deltagerene til at arbejde selvstændigt med opgaver Studiecaféen har varet en time hver uge i slutningen af ugen Deltagerne valgte ofte at arbejde med at sætte materialer fra ugens undervisning i en mappe Det kræver træning at sætte materiale ind i en mappe, skrive på et ark øverst til nederst, sætte papirer retvendt og i rigtig rækkefølge, sætte dokumentation i portfoliomappe med plasticlommer etc I studiecaféen kunne deltageren arbejde i eget tempo Studiebesøg på en lille cafè Studiebesøg i et supermarked Arbejde i studiecaféen Samarbejde i studiecaféen Vi lærer at hækle 36 Klar Parat Job Klar Parat Job 37

20 Praktik Redskab til arbejdstræning At deltagerne oplever hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads Tid Fra 1 dag til flere uger Før praktik En grundig forberedelse af både praktiksteder og deltagere er nødvendig for at opnå succes i praktikken Sørg for at praktikstederne er grundigt forberedt og at de er indstillet på, at deltageren skal have tildelt passende opgaver og opfattes som en ressource Send evalueringsskemaer til praktikstederne Interview med deltagerene for at finde ønsker til praktiksteder Skaf praktiksteder Det er en god ide at anvende samme steder, som har været brugt til studiebesøg, hvis stederne er relevante for deltagernes ønsker Praktikker aftales og der skrives kontrakter Transport til praktikstedet planlægges og prøves sammen med en underviser Under praktik Underviserne besøger praktikstederne Der tages foto af praktikanterne med udgangspunkt i den evaluering praktikstedet skal udfylde Foto og evaluering bruger deltagerene senere bruge i deres portfolio I praktikperioden lægges en undervisningsdag Dagen bruges til evaluering og evt problemer redes ud Efter praktik Evaluering af praktik med deltagere Evaluering af praktikstederne Praktikforløbet skrives ind i deltagerens CV Refleksion af praktik generelt En praktik kræver meget forberedelse, opfølgning i praktikperioden og opsamling efter praktikken For flertallet af deltagerne var det første gang, de skulle på arbejdsmarkedet De havde set enkelte af praktikstederne på et studiebesøg og hilst på kontaktpersonerne Det fjernede nervøsiteten, som var stor hos alle deltagere Transporten hjemmefra til praktikstedet blev af alle opfattet som en barriere for at komme i praktik Underviseren tog med deltageren til praktikstedet og hvor det var muligt hilste vi på kontaktpersonen Praktikperioden var udbytterig for deltagere Flere af deltagerene fik tilbudt et fortsat praktikforløb Praktik i et køkken Praktik i en butik 38 Klar Parat Job Klar Parat Job 39

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid:

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid: MEDARBEJDER LOGBOG LOGBOG Skriv dine kontaktpersoner ind her :-) Mine kontaktdata: Navn: Adresse: Mobil: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Navn: Mobil: Adresse: Virksomhed: Navn: Adresse: www: Leder:

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Dialogguide og handlingsplan Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Indledning til samtalen Formålet med vores samtale i dag Vi skal i dag se på, hvad der er sket siden sidst, vi talte sammen og se på, hvad der

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Velkommen. Interessegruppe 6 Struktur og inspiration til holdundervisning Mette Voss og Gitte Kramer

Velkommen. Interessegruppe 6 Struktur og inspiration til holdundervisning Mette Voss og Gitte Kramer Velkommen Interessegruppe 6 Struktur og inspiration til holdundervisning Mette Voss og Gitte Kramer Fundamentet Strukturen Eksempler Disposition Fundamentet Formål Fundamentet Fundamentet Modul Indhold

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Foretaget af Arbejdsplads Arbejdsopgaver

Foretaget af Arbejdsplads Arbejdsopgaver SKEMA TIL KOMPETENCEVURDERING uden helbredsoplysninger Formålet med kompetencevurderingen er, at give den ansatte en viden om, hvilke af hans/hendes uddannelses-og arbejdsmæssige kvalifikationer, det danske

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere