Østofte-Nørreballe Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østofte-Nørreballe Vandværk"

Transkript

1 Østofte-Nørreballe Vandværk Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for januar: Renoveringen af Østoftegade, som blev påbegyndt i slutningen af 2012, fortsatte. 03. januar: Under renoveringen blev der opdaget et brud ved målerbrønden på Østoftegade 45. Smedene klarede det med det samme. 05. januar: Lavede dagsorden til bestyrelsesmødet den 8. januar. Rykkede smeden for en aconto faktura for arbejde udført i januar: Mødtes med en fra Landmålergården, der skulle måle hele renoveringen op på Østoftegade. Han fik også en skitse af den nye vandledning ved Refa, Skibevejen januar: Bestyrelsesmøde kl. 19 hos mig. Hele bestyrelsen deltog, og vi blev enige om datoen den 5. marts kl. 19 til generalforsamlingen. Jeg fik aconto fakturaen fra smeden, som så blev sendt videre til Hans. 09. januar: På Østoftegade var de ved at grave på hjørnet af Skolestræde og skal skyde vandledningen under gaden. Flemming Albrechtsen sagde ja til at være dirigent til generalforsamlingen. 10. januar: Den liste, jeg havde skrevet ud vedr. måleraflæsningerne i dec. måned, kiggede jeg igennem og fandt nogle mistænkelige høje tal, og fandt en utæthed ved målerbrønden på V. Landevej 97. På V. Landevej 68, som kommunen havde købt til nedrivning, blev vandmåleren taget ned og vandledningen taget fra ved hovedledningen. 11. januar: Kontaktede ejeren af V. Landevej 97 vedr. utætheden, og han sagde, at vi bare skulle kontakte Hunseby Smedie, og Martin udskiftede messingrørene på begge sider og satte nye ventiler på. Ejerens forsikring betalte. 15. januar: Det viste sig, at hovedledningen på Skolestræde lå i den modsatte side af vejen, end der var vist på tegningen, og der måtte så graves på tværs af vejen. Det var meget ærgeligt, da det var det eneste sted, hvor håndværkerne kom ud i selve vejbanen. Jeg tegnede en skitse af det, så Landmålergården kunne opdatere det senere. Uddelte sedler til andelshaverne, så de vidste, hvornår der blev lukket for vandet. 16. januar: Ledningsarbejdet blev færdigt på Skolestræde og nu manglede der kun oprydning og asfaltering. 17. januar: Afleverede en tegning over V. Landevej 68 til Lperne vedr. vores hovedvandledning, da de skulle afbryde kloaken. Dahlgårds lavede det årlige eftersyn af vandværket, de mente, det så godt ud.

2 22. januar: Sendte vandmåler aflæsningslisten til Lolland Forsyning, som skal bruge tallene til opgørelsen af vandafledningsafgiften. 26. januar: Vandværksforeningen holdt temalørdag for region øst på Hotel Falster, vi var ca. 70 deltagere. 28. januar: Pejlede boringerne i drift 29. januar: Pejlede boringerne efter de havde været i ro i ca. 4 timer. Boring 3 på Kirkevejen løb over. Pejlingerne blev sendt til Lolland Kommune. 30. januar: Var hos Torben, hvor vi talte hvor mange landejendomme uden dyr, der var i vores distrikt, skulle bruge tallet til indberetning til kommunen. 31. januar: Var på Koholtvej og se på et evt. brud på en vandledning, men der var heldigvis ikke noget brud. Sendte mail til Lollands-Posten vedr. annonce for generalforsamlingen, som skulle i Lollands-Posten og Folketidende. Lolland Forsyning mailede til mig ang. 6 spørgsmål, de havde til aflæsningslisten. Dem svarede jeg på og hørte ikke mere. 01. februar: Lollands-Posten mailede tilbage, at annoncen ikke kunne nå at komme i d. 5. februar, men jeg bestilte så til d. 12. februar. 04. februar: Sendte indberetning om indvundne vandmængder i 2012 til kommunen. 05. februar: Udskiftede vandmåler på V. Landevej 36. Den blev sendt til kalibrering. 18. februar: Der blev ringet fra Skibevej 16, at der var et stort vandforbrug. Jeg så på det og bestilte Hunseby Smedie til at repr. utætheden. Vi blev enige om at repr. messingrørene i begge sider af målerbrønden, og vi betalte det halve af regningen. Jeg ringede for ejeren til kommunen vedr. eftergivelse af vandafledningsafgiften og til forsikringen. 21. februar: Ejeren fra Skibevej 16 ringede, om jeg ville hjælpe med at udfylde papirerne til kommunen. Skiftede vandmåler på Skibevej 4, genbrugspladsen, da den gamle måler ikke kunne aflæses p. g. a. dug. Plomberede vandmålere på Skibevej 4 og V. Landevej 103. Sendte papirer afsted til Danske Bank ang. den ny kasserer. Afleverede papirer til Fl. Albrechtsen som dirigent. 25. februar: Bandholm Vandværk mailede, om de fik nogen regning på grundvandsbeskyttelse for 2012, men det skulle de selv opkræve hos deres forbrugere. De mente også, at de havde fået kr. for meget tilbage vedr. årsopgørelsen. Det måtte Hans se på. 27. februar: Var på Havløkkevej 87, hvor ejeren havde fået et chock over vandafledningsopgørelsen. Vandmåleren stod stille, men toilettet havde en overgang løbet kraftigt, og det havde talt meget stærkt på vandmåleren, og da det jo så løb ud til rensningsanlægget, kunne der ikke ske nogen nedsættelse af vandafledningsafgiften. 03. marts: Hans meddelte, at han ikke turde køre til generalforsamlingen d. 5. marts, og der var ikke nogen af familien, der kunne køre den dag. Jeg havde fået tilsendt regnskabet og

3 skulle nu skrive det over på alm. papir. Jeg undrede mig over, at der var større indtægter i 2012 end i 2011, selvom der var solgt m3 mindre. Der var også fejl i aktiver og passiver, som jeg måtte rette til, men der var ikke tid til at gå ind i regnskabet og finde ud af, hvor fejlene var opstået, men jeg fik aktiver og passiver til at passe, jeg skrev op, hvad jeg havde gjort, så Dorte kunne se det, når hun tog over som kasserer. 04. marts: Arbejdede hårdt for at blive færdig med at skrive regnskab over på alm. papir og printe alle de forskellige papirer ud. 05. marts: Generalforsamlingen gik fint, og vi var hurtigt færdige. Der var 21 andelshavere i alt. De 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne blev genvalgt, Klaus Pedersen blev revisor, Jesper Albrechtsen blev rev. suppleant, og Fl. Albrechtsen dirrigerede fint. 06. marts: Sendte beretning og referat til Inger Petersen, Beboerbladet, som ville omskrive beretningen, da den fyldte for meget. Kurt sendte beretning, regnskab og budget videre til vores hjemmeside. 07. marts: Hans ringede, at han havde opdaget, at en rateindbetaling var blevet talt 2 gange. Det så ud som om, at alle andelshavere havde betalt 5 gange på et år. Årskørslen for forbrugerne skulle så køres tilbage, rettes og køres ind igen. 11. marts: Eurofins tog prøve af boring 3 på Kirkevejen. På V. Landevej 14 var der ingen vand, men der var vand efter måleren, og jeg kunne ikke gøre mere. 12. marts: Hans ringede, om Dorte havde fået fuldmagt til bankerne, og det havde hun hos Danske Bank. Så ville Hans ikke gøre 2012 regnskabet færdigt. Ringede til Dorte og fortalte det, og hun ville godt lave det færdigt. 13. marts: Ringede til Poul hos Microwa, som vi kører regnskabet igennem, og aftalte, at han sendte 2012 regnskabet til Dorte, som i forvejen havde Microwa i sit system, og hun ville sammen med Microwa finde ud af den letteste løsning. 15. marts: Var hos Dorte i nogle timer, hvor vi så på mange forbrugerkonti, og Dorte ville i næste uge lave opgørelser på alle forbrugerne. 18. marts: Bandholm Vandværk mailede igen vedr. de kr., de mente, de havde fået for meget tilbage, og jeg sendte den videre til Dorte. 19. marts: Sendte min nye mailadresse rundt til alle, som vi arbejder sammen med. Talte med Hans om at få alle bilagene og regnskaber. 22. marts: Dorte var i Lollands Bank og skrive under, så hun kunne blive autoriseret til vores konto. 25. marts: Mødtes med Hans på Farø, hvor jeg fik alle bilag, og hvad der hørte til regnskaberne. Kørte til Dorte, som tog det, hun kunne bruge og resten tog jeg med hjem. 26. marts: Skrev en mail til Microwa og opsagde licensen, vi skal så fremover betale en kopilicens hos Dorte, og den koster meget mindre. Til møde i vandrådet på Holeby vandv. hvor vi satte datoen for repræsentantskabsmødet til den 13. maj.

4 28. marts: Hentede de nye opgørelser hos Dorte, som var færdige. Andelshaverne skulle nu betale en rate tilbage, og jeg kørte ud og omdelte dem på cykel, det gav god motion. 01. april: Fik resten af opgørelserne hos Dorte. Det var godt, hun ville arbejde skærtorsdag og 2. påskedag for at hjælpe os. Omdelte dem på cykel. Vi havde ingen penge i kassen, og det kunne jeg ikke forstå noget af, da vi havde mange ved årsskiftet. 02. april: Printede tegninger ud over skolen og hallen til pedellen. Der blev ringet fra Borresminde, at de havde gravet vandledningen over, og vandet fossede ud. Hunseby Smedie kom omgående og repr. det. 03. april: Pejlet boringer. Lagt noget knust asfalt i renden på Skolestræde. 09. april: En andelshaver ringede og var meget ubehøvlet, havde også været det over for Dorte 11. april: AL Control,som tager prøver af vandet, havde inviteret vandrådet til Malmø for at se deres lokaler og labotorium. De virkede ikke så overbevisende, så jeg syntes, vi skal bruge dem. Havde fået ny mobiltlf. hos Telia, men kunne ikke finde ud af den. 16. april: Var hos Dorte hele dagen, hvor jeg prøvede at besvare alle spørgsmål, fik en masse med hjem, som jeg skulle prøve at finde ud af. 17. april: Sad på kontoret hele dagen og skrev breve m. m. skulle klare alt det fra Dorte. 22. april: Der blev ringet kl , at vandet løb ud af vandværket. Kørte straks dertil og så, at det var i det gl. vandværk. Troede det var en utæthed ved rør i kælder fra boring 1 og 2. Vandet væltede ud, da jeg åbnede døren for at komme ind og slukke for strømmen til boring 1 og 2. Thomas kom også, vi satte en dykpumpe ned, men vandet steg stadig, Thomas mente, at vi skulle slukke for alle rentvandspumper, og vi fik fat i en dykpumpe mere. Så udbrød der telefonstorm, men vi kunne ikke sige, hvornår vi åbnede igen, før vi havde fået tømt kælderen og fundet fejlen. Det var et PE rør, der var trukket ud af en flange og Thomas fik sat en prop på, da det ikke blev brugt mere. Sendte meddelelse til Tryg om skaden. 23. april: Utæthed ved stophane på V. Landevej 27. Da det ikke var så længe siden, at Hunseby Smedie havde sat den på, blev det klaret under garantien. 24. april: Efter samtale med Tryg Forsikring kom der en fra Skadeservice og satte en affugter op i kælderen, den skulle tømmes efter behov. 25. april: Der blev lavet service på plæneklipperne af det mobile værksted i Nørreballe. Traf aftale med Tryg taksator om et møde i det gl. vandværk. 29. april: Mødtes med taksatoren fra Tryg og aftalte, at vi selv fjernede det gl. gulv over kælderen og noget skillerum og lavede nyt. Derved skulle vi ikke betale en selvrisiko på kr. Tryg ville så betale resten. Cyklede ud med ca. 150 indbetalingskort for at få noget motion. Arbejdede med adresselisten, hvor der var ændringer. 30. april: Tryg Forsikring ringede, at de ville komme d. 2. maj og gøre rent i det gl. vandværk. Aftalte med Brian, at vi skulle fjerne en masse ting, så de kunne komme til.

5 01. maj: Brian og jeg mødtes og fjernede alle løse ting fra kælderen og det øvrige gulv og kørte det på genbrugspladsen. 02. maj: Skadeservice kom og gjorde rent overalt i det gl. vandværk. Talte med Johnny Rasmussen VVS, som fortalte, at HVH`erne ville komme og asfaltere i næste uge og lave det færdigt. 03. maj: Der blev ringet fra Langetgade, at vandet var helt hvidt, men da jeg så på det, var det helt i orden. Der blev stillet affugter op i kælderen, som så skulle køre en 14 dages tid 08. maj: Brian begyndte at fjerne væggen og gulvpladerne over kælderen i det gl. vandværk. 13. maj: Brian og jeg var til repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Kragenæs, så først det nye vandværk for Birket Lindet Kragenæs. Det sidste arbejde med asfaltering af Østoftegade og Skolestræde gik i gang. 14. maj: Skadeservice kom og fjernede affugteren, vi skulle så holde øje med evt. udtrækninger på murstensvæggen, som så skal fjernes om et halvt år. 20. maj: Skrev til Nets for at få ændret administrator maj: Var på kursus på Hotel Falster. Alle, der passer et vandværk, skal have sådan et kursus. Bestod prøven og skal inden udgangen af 2014 have et hygiejnekursus. 29. maj: Søren Andersen fra Grundfos var på vandværket og så på råvandspumper og rentvandspumper for at se, om der kunne energioptimeres. Han ville sende et oplæg. 31. maj: Vi ville have vandledningen væk fra det gl. vandværk, så der ikke skete flere skader. HVH begyndte sammen med Thomas at grave for at finde 110`eren, der går over marken til Pårup. Vandet fossede straks op af jorden, men det viste sig at være en 32 m/m pelledning, som formentlig havde fungeret som byggevand i 1988, da det nye vandværk blev bygget, og den blev så proppet af. 03. juni: Eurofins tog prøve på vandværket og hos Brian. Primo Vinduer kom og målte op til afdækningen ved de åbne filtre. HVH gravede videre for at finde vandledningerne og efter lang tid lykkedes det. Vi aftalte at lave sammenkoblingen torsdag kl til fredag kl Ringede til Folketidende og fik sat en annonce i avisen. 05. juni: Ringede rundt til de forskellige, der bliver berørt af lukningen, forberedte så meget som muligt. 06. juni: HVH og Hunseby Smedie forberedte så meget som muligt, og vi aftalte at mødes kl Der mødtes vi så og klargjorde de sidste ting. Kl begyndte jeg så at lukke for de 7 stophaner, og smedene gik i gang. Det, som de havde svejst sammen på forhånd, passede perfekt. Vi ændrede rørene fra pumperne fra 90 m/m til 110 m/m og lagde nye rør ud til, hvor 110`eren skulle kobles på. Alt blev svejset på nær de sidste 2 samlinger, hvor der blev brugt trækfaste multijoint. Der blev lagt en 32 m/m ledning over til det gl. vandværk, hvis der engang skulle blive brug for det. Medens smedene klarede det, skilte jeg alle de gamle rør ad i kælderen.

6 Kl. 02 åbnede jeg den første stophane og prøvede at lufte ud så godt som muligt og kl var alt åbnet igen. Vejret var med os og HVH`erne kørte igennem og lavede det færdigt. En andelshaver på Koholtvej havde dog luft i sine rør i lang tid juni: Aflæste vandmålere. Der er stadig mange, der aldrig kigger på deres vandmåler, så jeg ville aflæse en ekstra gang for at finde evt. utætheder. Der var 4 steder, hvor der var meget høje forbrug, men vandmålerne stod stille. Besluttede at skifte dem og sende dem til kalibrering for at være sikker på, at de talte rigtigt. Der var sat en ny afspærringsventil ved 110`eren ved vandværket, hvor jeg så støbte en plade omkring den og satte et blåt rør til afmærkning. 21. juni: Brian og jeg gennemgik det hele på vandværket, da Brian skulle holde opsyn i min ferie juni: Brian holdt opsyn med vandværket, det gik fint. 27. juni: Utæthed ved målerbrønd på Kristianssædevej 28, Thomas klarede det sammen med Johnny Rasmussen VVS. 12. juli: Der blev ringet fra V. Landevej 30, at der var en utæthed ved målerbrønden. Aftalte med ejeren, at vi skiftede messingrørene på begge sider, og vi så delte regningen. 16. juli: Hunseby Smedie repr. målerbrønden på V. Landevej 30, han skiftede også begge afspærringsventiler ved måleren. 22. juli: Brian havde hentet alle de gamle vandmålere hos Hans og stillet dem hos Torben. Brian havde skilt nogle ad, men da høsten nærmede sig, fortsatte jeg med at skille ad. 23. juli: Skilte vandmålere ad hele dagen, Brian og Torben hjalp mig færdig. Brian kørte alt det, der var taget af vandmålerne på genbrugspladsen og solgte det rene messing til Bursø Produkt, som ville give mest for det. Det var så væk, da høsten startede for alvor, så det ikke stod i vejen. Tak til Torben for lån af lokaler. 01. august: Var på Pårup Møllevej 212 og skiftede vandmåleren, der larmede meget aug.: Malede træværk på den grønne bygning ved vandværket. 19. august: Isolerede råvandsledning fra boring 1 og 2 i kælderen på det gl. vandværk, så den ikke kunne kondensere aug.: Brian holdt opsyn med vandværket, medens jeg igen holdt ferie, ingen problemer. 03. sept.: Der skal være en zone på 25 m omkring vore boringer, hvor der ikke må dyrkes og gødes. Det berører 2 landmænd, sendte skema til dem vedr. godtgørelse, og de gælder nu i 10 år. 09. sept.: Ruskol, som har service på vore affugtere, var på vandværket, for at måle op til afdækning af vore filtre for at give et tilbud. 11. sept.: Contech var på vandværket for at fortælle om forskellige muligheder med nye pumper m. m., Brian var også tilstede. 12. sept.: Slebet gammel maling af porten i den grønne bygning ved vandværket.

7 17. sept.: Malet port i den grønne bygning. 18. sept.: Vestlollands Kloakservice tømte slambassinet og kørte slammet til Kommunekemi. 23. sept.: Var til møde på Landmålergården for at opdatere kortet på min computer. 30. sept.: Skiftet vandmåler på Pårup Møllevej 243, kontraventilen sad fast. Malede port i den grønne bygning. Brian læssede gl. rør og ventiler fra det gl. vandv. 01. okt.: Pejlede boringer. Thomas repr. utæthed på V. Landevej 76. Var hos Dorte og gennemgik saldolisten, vi blev enige om at sende rykkere ud og enkelte med lukkevarsel. 04. okt.: Kørte ud med rykkere til dem, der skyldte, de fleste blev dog sendt med posten. 08. okt.: Der var en målerbrønd til landbruget på Maribo Ladegård. Måleren var taget ned for længst, men stikledningen kunne man ikke finde den gang. Fortalte Kenneth fra Hunseby Smedie, hvor den evt. kunne være, han fandt den og satte en bandagemuffe på. Ejeren betalte. 10. okt.: Var hos Landmålergården og fik lagt alt det nye vedr. ledningsnettet ind på min computer. Kiggede ind på V. Landevej 20, da vi skulle ændre stikledningen fra 32 til 40 m/m og sætte en ny stophane. Rykkede andelshavere for betaling. 11. okt.: Der blev ringet fra Kirkevejen 241, at vandforsyningen skulle afbrydes ved Kirkevejen 245, kontaktede Johnny Rasmussen VVS til at ordne det. 16. okt.: V. Landevej 20, stikledningen er lavet om til 40 m/m, så ejerens vandtanke kan fyldes hurtigere. Kirkevejen 245 blev nedlagt, da hytterne var solgt. 17. okt.: Poul Erik fra Siemens kontrollerede hovedmåler, som var helt i orden. Kim fra Eurofins tog prøve på vandværket. 22. okt.: Bestyrelsesmøde hos mig. Vi talte om de forskellige ting, der kunne laves på vandværket. Bestemte datoen for generalforsamlingen til den 4. marts. Kurt og Torben, der er på valg, vil godt fortsætte. 23. okt.: Kim tog omprøve, da der vist 1 coliforme bakterie i den sidste prøve. Sprøjtede taget på den grønne bygning med tagrens. 24. okt.: Rask EL var på værket, hvor vi talte om en ventilator til afdækningen ved filtrene, og vi talte om elinstallation i det rum, vi skal have lavet i det gl. vandværk. Cyklede rundt med indbetalingskort til andelshaverne. 28. okt.: Der blev stadig vist coliforme bakterier i prøven og efter aftale med kommunen, skulle Kim fra Eurofins nu tage prøver af både boringer, iltningsbassin, forfilter, efterfilter og rentvandstanken for at finde ud af, hvor bakterierne kunne være. Jeg havde haft slange på alle haner, hvor der skulle tages prøver, og havde ladet det løbe længe, og alle prøverne var nu helt i orden. 31. okt.: Grundfos havde inviteret vandrådet på et besøg på deres fabrik i Wahlstedt i Tyskland. Den del af fabrikken, der var automatiseret, sendte en cirkulationspumpe ud for hver 40. sekund. Om aftenen hyggede vi os med bl. a. at spille kegler. 01. nov.: Efter morgenmaden fortalte Søren Andersen om Grundfosses historie og vi talte

8 meget om cirkulationpumper. Efter middagen kørte vi hjem og alt havde været i højeste kvalitet, og vi lærte hinanden bedre at kende. Vi var 16 i alt. 21. nov.: Var på Kristianssædevej 39, hvor der var tryk på et bl. batteri, selv om der var lukket for vandet i målerbrønden. Der kommer aldrig til at bo nogen der, men vi skal have taget stikledningen væk, så der ikke sker frostsprængning. 28. nov.: Til møde i vandrådet, hvor formandens kone havde sørget for julefrokost til at starte på. 29. nov.: Dramatik i den lille by, V. Landevej 83 brænder. Hørte brandfolkene om de skulle på vandværket og have vand. Det skulle de, og jeg afbrød alarmen, så de bare kunne tanke. Jeg blev der for at holde øje med, at vandværket kunne følge med, når de kørte med 3 4 tankvogne. Når de tankede, blev der pumpet 62,5 m3 ud i timen, og alle 4 pumper kørte. Men værket kunne godt følge med, og der var et ekstra forbrug på 118 m3, som Dorte skrev en regning på. Det var meget godt at konstatere, at vi kunne klare en ildebrand. 03. dec.: Der var gravet et elkabel over et eller andet sted, som betød, at der ikke var strøm til vandværket fra kl til 17.30, et uheldigt tidspunkt og der blev telefonstorm, godt at det kun tog 1 time. 04. dec.: Elementerne til afdækning af filtrene er blevet sat op af Primo Vinduer. 09. dec.: Rask EL monterede ventilator i afdækningen. 10. dec.: Ruskol lavede service på affugterne. 12. dec.: P.g.a. det våde vejr var der blevet meget snavset inde på vandværket efter monteringen af afdækningen. Fik støvsuget og vasket gangbroen og gulvet og vasket vinduer i afdækningen dec.: Aflæste vandmålere. 19. dec.: Østofte Skole ville gerne have afprøvet deres vandmåler, så den blev skiftet og skal sendes til kalibrering på Midtfyns Vandforsyning. 20. dec.: Var ude og kontrollere aflæsningstallene i 8 målerbrønde og på Kirkevejen 210 var der et meget højt forbrug. Det viste sig, at det var et jernrør i jorden efter måleren, der var utæt. 26. dec.: Var på Koholtvej 9, hvor der havde været et meget højt forbrug, og det viste sig, at der var en utæthed. Det var et jernrør efter målerbrønden ind til huset. 28. dec.: Sendte aflæsningerne på mail til Dorte 30. dec.: Ejeren af Præstevænget 4 kom og fortalte mig, at der var en utæthed i den ende af Præstevænget. Johnny Rasmussen VVS kom og repr. det, det viste sig at være anboringsbøjlen ind til nr. 1, der var i stykker. Det viste sig, at det var et jernrør, der var skudt under vejen til nr. 1, men skulle så skiftes efter nytår. Husk nu at aflæse Jeres vandmålere hver måned, jeg ser nogle utætheder hver gang, jeg aflæser, og det bliver en dyr historie. Iblandt Jeres papirer kan I se tallene for,

9 hvor meget der er udpumpet i Hvis vi sammenligner tallene med 2011, kan vi se, at der er solgt m3 mindre i 2013 end i Det giver mindre indtægter, som vi så har budgetteret med i Der skal lyde en stor tak til Dorte for det kæmpearbejde, hun måtte udføre, da hun måtte træde til for at få lavet 2012 regnskabet færdigt. Det viste sig jo, at der var flere fejl ved gennemgangen. Tak for samarbejdet i årets løb. Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK Beretning for året 2016 Antal forbrugere og vandmålere: Antal forbrugere: Antal vandmålere: Vandmålere afmeldt: Vandmålere tilmeldt: 458 stk. 466 stk. 4 stk. 0 stk. Salg til

Læs mere

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK Beretning for året 2015. Antal forbrugere og vandmålere: Antal forbrugere: Antal vandmålere: Vandmålere afmeldt: Vandmålere tilmeldt: 459 stk. 467 stk. 3 stk. 0 stk. Salg til

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Mødeindkaldelse. - udskiftning af el-kabel til boringen bag rentvandstanken og delvis udskiftning af el- kabel til rentvandstanken,

Mødeindkaldelse. - udskiftning af el-kabel til boringen bag rentvandstanken og delvis udskiftning af el- kabel til rentvandstanken, Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, torsdag, den 25. februar 2016 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S www.himmelevvand.dk April 2016 Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2016 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og byde

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Bestyrelsensberetning

Bestyrelsensberetning Bestyrelsensberetning Den er også i år delt på to hænder. Jeg tager formandsberetningen og Jan tager driftsberetningen. Indledningsvis skal nævnes at dagen i dag ikke alene er vores generalforsamling,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, lørdag, den 23. november 2013 kl. 10:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2015 Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 10 personer, der

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Generalforsamlingen år 2007

Generalforsamlingen år 2007 Generalforsamlingen år 2007 Blokhus Vandværk I/S www.blokhusvand.dk Blokhus vandværk indbyder hermed interessenterne til ordinær generalforsamling på restaurant Nordstjernen i Blokhus lørdag den 24/3 2007

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Greve landsby vandværk primo mar. 2014

Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Hjemmeside: www.grevelandsbyvand.dk Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 6. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2015 Balance pr. 31. december 2015 Resultatopgørelse

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge

Andelsboligforeningen Troldehegnet, Tranebanken, 4681 Herfølge Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag 25 Februar 2014. kl. 19,00 hos Laila med opdatering Tilstede: Laila, Christian & Kenneth Afbud: Tony & Martin Med tillæg fra mødet d. 18. Marts (Tilstede: Laila, Christian

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl. 10.00 på Den Skæve Kro, Ebeltoft Formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til de 38 fremmødte. 1. Valg af

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK

AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK 1 AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK Ordinær generalforsamling mandag den 29. marts 2016 kl. 19oo i Åstrup Forsamlingshus. Formandens beretning: -Aastrup Vandværk har i dag: 279 forbrugere, hvilket er det samme

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 21. april 2016 på Slagslunde Skole, hvor 14 andele var repræsenteret, heraf 5 andele fra bestyrelsen.

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 21. april 2016 på Slagslunde Skole, hvor 14 andele var repræsenteret, heraf 5 andele fra bestyrelsen. Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 21. april 2016 på Slagslunde Skole, hvor 14 andele var repræsenteret, heraf 5 andele fra bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Formanden Lau Jensen bød velkommen

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 9. februar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 9. februar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 9. februar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen år 2017

Generalforsamlingen år 2017 Generalforsamlingen år 2017 Regnskabsåret 2016 www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. marts 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. marts 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. marts 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK Referat Ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 kl. 19.30 i Idestrup Privatskole. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Regnskab for 2014. 4) Budget for 2015. 5) Indkomne forslag.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere