Østofte-Nørreballe Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østofte-Nørreballe Vandværk"

Transkript

1 Østofte-Nørreballe Vandværk Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for januar: Renoveringen af Østoftegade, som blev påbegyndt i slutningen af 2012, fortsatte. 03. januar: Under renoveringen blev der opdaget et brud ved målerbrønden på Østoftegade 45. Smedene klarede det med det samme. 05. januar: Lavede dagsorden til bestyrelsesmødet den 8. januar. Rykkede smeden for en aconto faktura for arbejde udført i januar: Mødtes med en fra Landmålergården, der skulle måle hele renoveringen op på Østoftegade. Han fik også en skitse af den nye vandledning ved Refa, Skibevejen januar: Bestyrelsesmøde kl. 19 hos mig. Hele bestyrelsen deltog, og vi blev enige om datoen den 5. marts kl. 19 til generalforsamlingen. Jeg fik aconto fakturaen fra smeden, som så blev sendt videre til Hans. 09. januar: På Østoftegade var de ved at grave på hjørnet af Skolestræde og skal skyde vandledningen under gaden. Flemming Albrechtsen sagde ja til at være dirigent til generalforsamlingen. 10. januar: Den liste, jeg havde skrevet ud vedr. måleraflæsningerne i dec. måned, kiggede jeg igennem og fandt nogle mistænkelige høje tal, og fandt en utæthed ved målerbrønden på V. Landevej 97. På V. Landevej 68, som kommunen havde købt til nedrivning, blev vandmåleren taget ned og vandledningen taget fra ved hovedledningen. 11. januar: Kontaktede ejeren af V. Landevej 97 vedr. utætheden, og han sagde, at vi bare skulle kontakte Hunseby Smedie, og Martin udskiftede messingrørene på begge sider og satte nye ventiler på. Ejerens forsikring betalte. 15. januar: Det viste sig, at hovedledningen på Skolestræde lå i den modsatte side af vejen, end der var vist på tegningen, og der måtte så graves på tværs af vejen. Det var meget ærgeligt, da det var det eneste sted, hvor håndværkerne kom ud i selve vejbanen. Jeg tegnede en skitse af det, så Landmålergården kunne opdatere det senere. Uddelte sedler til andelshaverne, så de vidste, hvornår der blev lukket for vandet. 16. januar: Ledningsarbejdet blev færdigt på Skolestræde og nu manglede der kun oprydning og asfaltering. 17. januar: Afleverede en tegning over V. Landevej 68 til Lperne vedr. vores hovedvandledning, da de skulle afbryde kloaken. Dahlgårds lavede det årlige eftersyn af vandværket, de mente, det så godt ud.

2 22. januar: Sendte vandmåler aflæsningslisten til Lolland Forsyning, som skal bruge tallene til opgørelsen af vandafledningsafgiften. 26. januar: Vandværksforeningen holdt temalørdag for region øst på Hotel Falster, vi var ca. 70 deltagere. 28. januar: Pejlede boringerne i drift 29. januar: Pejlede boringerne efter de havde været i ro i ca. 4 timer. Boring 3 på Kirkevejen løb over. Pejlingerne blev sendt til Lolland Kommune. 30. januar: Var hos Torben, hvor vi talte hvor mange landejendomme uden dyr, der var i vores distrikt, skulle bruge tallet til indberetning til kommunen. 31. januar: Var på Koholtvej og se på et evt. brud på en vandledning, men der var heldigvis ikke noget brud. Sendte mail til Lollands-Posten vedr. annonce for generalforsamlingen, som skulle i Lollands-Posten og Folketidende. Lolland Forsyning mailede til mig ang. 6 spørgsmål, de havde til aflæsningslisten. Dem svarede jeg på og hørte ikke mere. 01. februar: Lollands-Posten mailede tilbage, at annoncen ikke kunne nå at komme i d. 5. februar, men jeg bestilte så til d. 12. februar. 04. februar: Sendte indberetning om indvundne vandmængder i 2012 til kommunen. 05. februar: Udskiftede vandmåler på V. Landevej 36. Den blev sendt til kalibrering. 18. februar: Der blev ringet fra Skibevej 16, at der var et stort vandforbrug. Jeg så på det og bestilte Hunseby Smedie til at repr. utætheden. Vi blev enige om at repr. messingrørene i begge sider af målerbrønden, og vi betalte det halve af regningen. Jeg ringede for ejeren til kommunen vedr. eftergivelse af vandafledningsafgiften og til forsikringen. 21. februar: Ejeren fra Skibevej 16 ringede, om jeg ville hjælpe med at udfylde papirerne til kommunen. Skiftede vandmåler på Skibevej 4, genbrugspladsen, da den gamle måler ikke kunne aflæses p. g. a. dug. Plomberede vandmålere på Skibevej 4 og V. Landevej 103. Sendte papirer afsted til Danske Bank ang. den ny kasserer. Afleverede papirer til Fl. Albrechtsen som dirigent. 25. februar: Bandholm Vandværk mailede, om de fik nogen regning på grundvandsbeskyttelse for 2012, men det skulle de selv opkræve hos deres forbrugere. De mente også, at de havde fået kr. for meget tilbage vedr. årsopgørelsen. Det måtte Hans se på. 27. februar: Var på Havløkkevej 87, hvor ejeren havde fået et chock over vandafledningsopgørelsen. Vandmåleren stod stille, men toilettet havde en overgang løbet kraftigt, og det havde talt meget stærkt på vandmåleren, og da det jo så løb ud til rensningsanlægget, kunne der ikke ske nogen nedsættelse af vandafledningsafgiften. 03. marts: Hans meddelte, at han ikke turde køre til generalforsamlingen d. 5. marts, og der var ikke nogen af familien, der kunne køre den dag. Jeg havde fået tilsendt regnskabet og

3 skulle nu skrive det over på alm. papir. Jeg undrede mig over, at der var større indtægter i 2012 end i 2011, selvom der var solgt m3 mindre. Der var også fejl i aktiver og passiver, som jeg måtte rette til, men der var ikke tid til at gå ind i regnskabet og finde ud af, hvor fejlene var opstået, men jeg fik aktiver og passiver til at passe, jeg skrev op, hvad jeg havde gjort, så Dorte kunne se det, når hun tog over som kasserer. 04. marts: Arbejdede hårdt for at blive færdig med at skrive regnskab over på alm. papir og printe alle de forskellige papirer ud. 05. marts: Generalforsamlingen gik fint, og vi var hurtigt færdige. Der var 21 andelshavere i alt. De 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne blev genvalgt, Klaus Pedersen blev revisor, Jesper Albrechtsen blev rev. suppleant, og Fl. Albrechtsen dirrigerede fint. 06. marts: Sendte beretning og referat til Inger Petersen, Beboerbladet, som ville omskrive beretningen, da den fyldte for meget. Kurt sendte beretning, regnskab og budget videre til vores hjemmeside. 07. marts: Hans ringede, at han havde opdaget, at en rateindbetaling var blevet talt 2 gange. Det så ud som om, at alle andelshavere havde betalt 5 gange på et år. Årskørslen for forbrugerne skulle så køres tilbage, rettes og køres ind igen. 11. marts: Eurofins tog prøve af boring 3 på Kirkevejen. På V. Landevej 14 var der ingen vand, men der var vand efter måleren, og jeg kunne ikke gøre mere. 12. marts: Hans ringede, om Dorte havde fået fuldmagt til bankerne, og det havde hun hos Danske Bank. Så ville Hans ikke gøre 2012 regnskabet færdigt. Ringede til Dorte og fortalte det, og hun ville godt lave det færdigt. 13. marts: Ringede til Poul hos Microwa, som vi kører regnskabet igennem, og aftalte, at han sendte 2012 regnskabet til Dorte, som i forvejen havde Microwa i sit system, og hun ville sammen med Microwa finde ud af den letteste løsning. 15. marts: Var hos Dorte i nogle timer, hvor vi så på mange forbrugerkonti, og Dorte ville i næste uge lave opgørelser på alle forbrugerne. 18. marts: Bandholm Vandværk mailede igen vedr. de kr., de mente, de havde fået for meget tilbage, og jeg sendte den videre til Dorte. 19. marts: Sendte min nye mailadresse rundt til alle, som vi arbejder sammen med. Talte med Hans om at få alle bilagene og regnskaber. 22. marts: Dorte var i Lollands Bank og skrive under, så hun kunne blive autoriseret til vores konto. 25. marts: Mødtes med Hans på Farø, hvor jeg fik alle bilag, og hvad der hørte til regnskaberne. Kørte til Dorte, som tog det, hun kunne bruge og resten tog jeg med hjem. 26. marts: Skrev en mail til Microwa og opsagde licensen, vi skal så fremover betale en kopilicens hos Dorte, og den koster meget mindre. Til møde i vandrådet på Holeby vandv. hvor vi satte datoen for repræsentantskabsmødet til den 13. maj.

4 28. marts: Hentede de nye opgørelser hos Dorte, som var færdige. Andelshaverne skulle nu betale en rate tilbage, og jeg kørte ud og omdelte dem på cykel, det gav god motion. 01. april: Fik resten af opgørelserne hos Dorte. Det var godt, hun ville arbejde skærtorsdag og 2. påskedag for at hjælpe os. Omdelte dem på cykel. Vi havde ingen penge i kassen, og det kunne jeg ikke forstå noget af, da vi havde mange ved årsskiftet. 02. april: Printede tegninger ud over skolen og hallen til pedellen. Der blev ringet fra Borresminde, at de havde gravet vandledningen over, og vandet fossede ud. Hunseby Smedie kom omgående og repr. det. 03. april: Pejlet boringer. Lagt noget knust asfalt i renden på Skolestræde. 09. april: En andelshaver ringede og var meget ubehøvlet, havde også været det over for Dorte 11. april: AL Control,som tager prøver af vandet, havde inviteret vandrådet til Malmø for at se deres lokaler og labotorium. De virkede ikke så overbevisende, så jeg syntes, vi skal bruge dem. Havde fået ny mobiltlf. hos Telia, men kunne ikke finde ud af den. 16. april: Var hos Dorte hele dagen, hvor jeg prøvede at besvare alle spørgsmål, fik en masse med hjem, som jeg skulle prøve at finde ud af. 17. april: Sad på kontoret hele dagen og skrev breve m. m. skulle klare alt det fra Dorte. 22. april: Der blev ringet kl , at vandet løb ud af vandværket. Kørte straks dertil og så, at det var i det gl. vandværk. Troede det var en utæthed ved rør i kælder fra boring 1 og 2. Vandet væltede ud, da jeg åbnede døren for at komme ind og slukke for strømmen til boring 1 og 2. Thomas kom også, vi satte en dykpumpe ned, men vandet steg stadig, Thomas mente, at vi skulle slukke for alle rentvandspumper, og vi fik fat i en dykpumpe mere. Så udbrød der telefonstorm, men vi kunne ikke sige, hvornår vi åbnede igen, før vi havde fået tømt kælderen og fundet fejlen. Det var et PE rør, der var trukket ud af en flange og Thomas fik sat en prop på, da det ikke blev brugt mere. Sendte meddelelse til Tryg om skaden. 23. april: Utæthed ved stophane på V. Landevej 27. Da det ikke var så længe siden, at Hunseby Smedie havde sat den på, blev det klaret under garantien. 24. april: Efter samtale med Tryg Forsikring kom der en fra Skadeservice og satte en affugter op i kælderen, den skulle tømmes efter behov. 25. april: Der blev lavet service på plæneklipperne af det mobile værksted i Nørreballe. Traf aftale med Tryg taksator om et møde i det gl. vandværk. 29. april: Mødtes med taksatoren fra Tryg og aftalte, at vi selv fjernede det gl. gulv over kælderen og noget skillerum og lavede nyt. Derved skulle vi ikke betale en selvrisiko på kr. Tryg ville så betale resten. Cyklede ud med ca. 150 indbetalingskort for at få noget motion. Arbejdede med adresselisten, hvor der var ændringer. 30. april: Tryg Forsikring ringede, at de ville komme d. 2. maj og gøre rent i det gl. vandværk. Aftalte med Brian, at vi skulle fjerne en masse ting, så de kunne komme til.

5 01. maj: Brian og jeg mødtes og fjernede alle løse ting fra kælderen og det øvrige gulv og kørte det på genbrugspladsen. 02. maj: Skadeservice kom og gjorde rent overalt i det gl. vandværk. Talte med Johnny Rasmussen VVS, som fortalte, at HVH`erne ville komme og asfaltere i næste uge og lave det færdigt. 03. maj: Der blev ringet fra Langetgade, at vandet var helt hvidt, men da jeg så på det, var det helt i orden. Der blev stillet affugter op i kælderen, som så skulle køre en 14 dages tid 08. maj: Brian begyndte at fjerne væggen og gulvpladerne over kælderen i det gl. vandværk. 13. maj: Brian og jeg var til repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Kragenæs, så først det nye vandværk for Birket Lindet Kragenæs. Det sidste arbejde med asfaltering af Østoftegade og Skolestræde gik i gang. 14. maj: Skadeservice kom og fjernede affugteren, vi skulle så holde øje med evt. udtrækninger på murstensvæggen, som så skal fjernes om et halvt år. 20. maj: Skrev til Nets for at få ændret administrator maj: Var på kursus på Hotel Falster. Alle, der passer et vandværk, skal have sådan et kursus. Bestod prøven og skal inden udgangen af 2014 have et hygiejnekursus. 29. maj: Søren Andersen fra Grundfos var på vandværket og så på råvandspumper og rentvandspumper for at se, om der kunne energioptimeres. Han ville sende et oplæg. 31. maj: Vi ville have vandledningen væk fra det gl. vandværk, så der ikke skete flere skader. HVH begyndte sammen med Thomas at grave for at finde 110`eren, der går over marken til Pårup. Vandet fossede straks op af jorden, men det viste sig at være en 32 m/m pelledning, som formentlig havde fungeret som byggevand i 1988, da det nye vandværk blev bygget, og den blev så proppet af. 03. juni: Eurofins tog prøve på vandværket og hos Brian. Primo Vinduer kom og målte op til afdækningen ved de åbne filtre. HVH gravede videre for at finde vandledningerne og efter lang tid lykkedes det. Vi aftalte at lave sammenkoblingen torsdag kl til fredag kl Ringede til Folketidende og fik sat en annonce i avisen. 05. juni: Ringede rundt til de forskellige, der bliver berørt af lukningen, forberedte så meget som muligt. 06. juni: HVH og Hunseby Smedie forberedte så meget som muligt, og vi aftalte at mødes kl Der mødtes vi så og klargjorde de sidste ting. Kl begyndte jeg så at lukke for de 7 stophaner, og smedene gik i gang. Det, som de havde svejst sammen på forhånd, passede perfekt. Vi ændrede rørene fra pumperne fra 90 m/m til 110 m/m og lagde nye rør ud til, hvor 110`eren skulle kobles på. Alt blev svejset på nær de sidste 2 samlinger, hvor der blev brugt trækfaste multijoint. Der blev lagt en 32 m/m ledning over til det gl. vandværk, hvis der engang skulle blive brug for det. Medens smedene klarede det, skilte jeg alle de gamle rør ad i kælderen.

6 Kl. 02 åbnede jeg den første stophane og prøvede at lufte ud så godt som muligt og kl var alt åbnet igen. Vejret var med os og HVH`erne kørte igennem og lavede det færdigt. En andelshaver på Koholtvej havde dog luft i sine rør i lang tid juni: Aflæste vandmålere. Der er stadig mange, der aldrig kigger på deres vandmåler, så jeg ville aflæse en ekstra gang for at finde evt. utætheder. Der var 4 steder, hvor der var meget høje forbrug, men vandmålerne stod stille. Besluttede at skifte dem og sende dem til kalibrering for at være sikker på, at de talte rigtigt. Der var sat en ny afspærringsventil ved 110`eren ved vandværket, hvor jeg så støbte en plade omkring den og satte et blåt rør til afmærkning. 21. juni: Brian og jeg gennemgik det hele på vandværket, da Brian skulle holde opsyn i min ferie juni: Brian holdt opsyn med vandværket, det gik fint. 27. juni: Utæthed ved målerbrønd på Kristianssædevej 28, Thomas klarede det sammen med Johnny Rasmussen VVS. 12. juli: Der blev ringet fra V. Landevej 30, at der var en utæthed ved målerbrønden. Aftalte med ejeren, at vi skiftede messingrørene på begge sider, og vi så delte regningen. 16. juli: Hunseby Smedie repr. målerbrønden på V. Landevej 30, han skiftede også begge afspærringsventiler ved måleren. 22. juli: Brian havde hentet alle de gamle vandmålere hos Hans og stillet dem hos Torben. Brian havde skilt nogle ad, men da høsten nærmede sig, fortsatte jeg med at skille ad. 23. juli: Skilte vandmålere ad hele dagen, Brian og Torben hjalp mig færdig. Brian kørte alt det, der var taget af vandmålerne på genbrugspladsen og solgte det rene messing til Bursø Produkt, som ville give mest for det. Det var så væk, da høsten startede for alvor, så det ikke stod i vejen. Tak til Torben for lån af lokaler. 01. august: Var på Pårup Møllevej 212 og skiftede vandmåleren, der larmede meget aug.: Malede træværk på den grønne bygning ved vandværket. 19. august: Isolerede råvandsledning fra boring 1 og 2 i kælderen på det gl. vandværk, så den ikke kunne kondensere aug.: Brian holdt opsyn med vandværket, medens jeg igen holdt ferie, ingen problemer. 03. sept.: Der skal være en zone på 25 m omkring vore boringer, hvor der ikke må dyrkes og gødes. Det berører 2 landmænd, sendte skema til dem vedr. godtgørelse, og de gælder nu i 10 år. 09. sept.: Ruskol, som har service på vore affugtere, var på vandværket, for at måle op til afdækning af vore filtre for at give et tilbud. 11. sept.: Contech var på vandværket for at fortælle om forskellige muligheder med nye pumper m. m., Brian var også tilstede. 12. sept.: Slebet gammel maling af porten i den grønne bygning ved vandværket.

7 17. sept.: Malet port i den grønne bygning. 18. sept.: Vestlollands Kloakservice tømte slambassinet og kørte slammet til Kommunekemi. 23. sept.: Var til møde på Landmålergården for at opdatere kortet på min computer. 30. sept.: Skiftet vandmåler på Pårup Møllevej 243, kontraventilen sad fast. Malede port i den grønne bygning. Brian læssede gl. rør og ventiler fra det gl. vandv. 01. okt.: Pejlede boringer. Thomas repr. utæthed på V. Landevej 76. Var hos Dorte og gennemgik saldolisten, vi blev enige om at sende rykkere ud og enkelte med lukkevarsel. 04. okt.: Kørte ud med rykkere til dem, der skyldte, de fleste blev dog sendt med posten. 08. okt.: Der var en målerbrønd til landbruget på Maribo Ladegård. Måleren var taget ned for længst, men stikledningen kunne man ikke finde den gang. Fortalte Kenneth fra Hunseby Smedie, hvor den evt. kunne være, han fandt den og satte en bandagemuffe på. Ejeren betalte. 10. okt.: Var hos Landmålergården og fik lagt alt det nye vedr. ledningsnettet ind på min computer. Kiggede ind på V. Landevej 20, da vi skulle ændre stikledningen fra 32 til 40 m/m og sætte en ny stophane. Rykkede andelshavere for betaling. 11. okt.: Der blev ringet fra Kirkevejen 241, at vandforsyningen skulle afbrydes ved Kirkevejen 245, kontaktede Johnny Rasmussen VVS til at ordne det. 16. okt.: V. Landevej 20, stikledningen er lavet om til 40 m/m, så ejerens vandtanke kan fyldes hurtigere. Kirkevejen 245 blev nedlagt, da hytterne var solgt. 17. okt.: Poul Erik fra Siemens kontrollerede hovedmåler, som var helt i orden. Kim fra Eurofins tog prøve på vandværket. 22. okt.: Bestyrelsesmøde hos mig. Vi talte om de forskellige ting, der kunne laves på vandværket. Bestemte datoen for generalforsamlingen til den 4. marts. Kurt og Torben, der er på valg, vil godt fortsætte. 23. okt.: Kim tog omprøve, da der vist 1 coliforme bakterie i den sidste prøve. Sprøjtede taget på den grønne bygning med tagrens. 24. okt.: Rask EL var på værket, hvor vi talte om en ventilator til afdækningen ved filtrene, og vi talte om elinstallation i det rum, vi skal have lavet i det gl. vandværk. Cyklede rundt med indbetalingskort til andelshaverne. 28. okt.: Der blev stadig vist coliforme bakterier i prøven og efter aftale med kommunen, skulle Kim fra Eurofins nu tage prøver af både boringer, iltningsbassin, forfilter, efterfilter og rentvandstanken for at finde ud af, hvor bakterierne kunne være. Jeg havde haft slange på alle haner, hvor der skulle tages prøver, og havde ladet det løbe længe, og alle prøverne var nu helt i orden. 31. okt.: Grundfos havde inviteret vandrådet på et besøg på deres fabrik i Wahlstedt i Tyskland. Den del af fabrikken, der var automatiseret, sendte en cirkulationspumpe ud for hver 40. sekund. Om aftenen hyggede vi os med bl. a. at spille kegler. 01. nov.: Efter morgenmaden fortalte Søren Andersen om Grundfosses historie og vi talte

8 meget om cirkulationpumper. Efter middagen kørte vi hjem og alt havde været i højeste kvalitet, og vi lærte hinanden bedre at kende. Vi var 16 i alt. 21. nov.: Var på Kristianssædevej 39, hvor der var tryk på et bl. batteri, selv om der var lukket for vandet i målerbrønden. Der kommer aldrig til at bo nogen der, men vi skal have taget stikledningen væk, så der ikke sker frostsprængning. 28. nov.: Til møde i vandrådet, hvor formandens kone havde sørget for julefrokost til at starte på. 29. nov.: Dramatik i den lille by, V. Landevej 83 brænder. Hørte brandfolkene om de skulle på vandværket og have vand. Det skulle de, og jeg afbrød alarmen, så de bare kunne tanke. Jeg blev der for at holde øje med, at vandværket kunne følge med, når de kørte med 3 4 tankvogne. Når de tankede, blev der pumpet 62,5 m3 ud i timen, og alle 4 pumper kørte. Men værket kunne godt følge med, og der var et ekstra forbrug på 118 m3, som Dorte skrev en regning på. Det var meget godt at konstatere, at vi kunne klare en ildebrand. 03. dec.: Der var gravet et elkabel over et eller andet sted, som betød, at der ikke var strøm til vandværket fra kl til 17.30, et uheldigt tidspunkt og der blev telefonstorm, godt at det kun tog 1 time. 04. dec.: Elementerne til afdækning af filtrene er blevet sat op af Primo Vinduer. 09. dec.: Rask EL monterede ventilator i afdækningen. 10. dec.: Ruskol lavede service på affugterne. 12. dec.: P.g.a. det våde vejr var der blevet meget snavset inde på vandværket efter monteringen af afdækningen. Fik støvsuget og vasket gangbroen og gulvet og vasket vinduer i afdækningen dec.: Aflæste vandmålere. 19. dec.: Østofte Skole ville gerne have afprøvet deres vandmåler, så den blev skiftet og skal sendes til kalibrering på Midtfyns Vandforsyning. 20. dec.: Var ude og kontrollere aflæsningstallene i 8 målerbrønde og på Kirkevejen 210 var der et meget højt forbrug. Det viste sig, at det var et jernrør i jorden efter måleren, der var utæt. 26. dec.: Var på Koholtvej 9, hvor der havde været et meget højt forbrug, og det viste sig, at der var en utæthed. Det var et jernrør efter målerbrønden ind til huset. 28. dec.: Sendte aflæsningerne på mail til Dorte 30. dec.: Ejeren af Præstevænget 4 kom og fortalte mig, at der var en utæthed i den ende af Præstevænget. Johnny Rasmussen VVS kom og repr. det, det viste sig at være anboringsbøjlen ind til nr. 1, der var i stykker. Det viste sig, at det var et jernrør, der var skudt under vejen til nr. 1, men skulle så skiftes efter nytår. Husk nu at aflæse Jeres vandmålere hver måned, jeg ser nogle utætheder hver gang, jeg aflæser, og det bliver en dyr historie. Iblandt Jeres papirer kan I se tallene for,

9 hvor meget der er udpumpet i Hvis vi sammenligner tallene med 2011, kan vi se, at der er solgt m3 mindre i 2013 end i Det giver mindre indtægter, som vi så har budgetteret med i Der skal lyde en stor tak til Dorte for det kæmpearbejde, hun måtte udføre, da hun måtte træde til for at få lavet 2012 regnskabet færdigt. Det viste sig jo, at der var flere fejl ved gennemgangen. Tak for samarbejdet i årets løb. Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013

Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013 Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013 Så er vi igen på den tid af året, hvor vi skal prøve at se lidt bagud for at se hvad det gamle år bragte, og vi skal jo også se fremad, og prøve at præge det

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her.

Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her. Min historie samt nogle kommentarer til el-allergi Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her. Mine tænder: For efterhånden en del år siden,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Christian Laursen og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere