DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD"

Transkript

1 DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD Force 4

2

3 FORENINGSHUSET KAJAK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG KAJ FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG FLADER OG SKABER TILGÆNGELIG CIRKULATION VED VANDET OG I HØJDEN VANDET TRÆKKES IND OG SKABER BEVÆGELSE OG REFLEKTIONER KAJ KAJ KAJ KAJ KAJ Det Flydende Foreningshus Mange danske byers havneområder har udviklet sig fra at være industri, til enten bolig, erhverv eller rekreativt område. Med fokus på sport og fritid, er målet at skabe nogle attraktive rammer for beboere såvel som besøgende ved havnen. Helt konkret lægges der i dette projekt, vægt på kajaksporten, som i de seneste år har oplevet en stor vækst. De eksisterende kajakklubber har i dag ikke mulighed for at rumme eller optage alle interesserede. Foreningshuset skal derfor indrettes til kajakudøvere, med de særlige forhold som gør sig gældende her. Foreningshuset skal ud over kajakroning, også kunne samle andre idrætsaktiviteter, som f.eks. motionsløb, fitness, yoga, optimist-sejlads og lignende aktiviteter gældende i havneområdet. Sideløbende med idrætten skal Foreningshuset være åben for områdets beboere ved lokale arrangementer og til møder. På sigt er der mulighed for at indrette en mindre café, så stedet kan blive samlingspunkt for mere generel samvær. GEISLER & NØRGAARD Force 4

4 Foreningsliv Foreninger skaber liv og aktivitet, og er samtidig et samlingspunkt for sociale kontakter i lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt, at foreningslivet synliggøres, blandt andet ved at de fysiske rammer spejler den indsats og værdi som stederne repræsenterer. I det flydende Foreningshus kan man kombinere det sociale samvær med sport og friluftsliv. Som kajakroer vil man ofte mødes omkring kajakkerne, og det sociale samvær vil foregå udenfor. Sporten er pladskrævende - både ude og inde, og det er derfor vigtigt at roeren kan manøvrere rundt uden de store problemer. Foreningshuset kan også være et sted som samler borgere i nærområdet - uden krav om deltagelse i specifikke aktiviteter - en åben flade hvor mennesker mødes.

5 Forandelighed på vand Årstiderne spiller en stor rolle, særligt i Norden. Det optimale er, at kunne aktivere foreningen hele året. Kajakroning har sin spidsbelastning om sommeren. Om vinteren vil det primært være indendørs aktiviteter, såsom fitness, træning, teori osv., samt vinterbadning, der vil tiltrække besøgende. GEISLER & NØRGAARD Force 4

6 KL KL Fleksibelt mødested Foreneninghuset skal kunne rumme omkring 400 personer, som vil bruge foreningshuset på forskellige tidspunkter. Det er vigigt at huset henvender sig alsidigt, til forskellige generationer. Skemaet viser et eksempel på opdelingen af aktiviteter igennem dagen. Spidsbelastningen vil være omkring kl For at aktivere de døde tidspunkter, kræver det at man spænder så bredt som muligt, når det gælder alder og aktiviteter. Om formiddagen, vil der således være aktiviteter for ældre som f.eks. kajak-roning eller genoptræning og til de helt unge skoletjeneste og kajakpolo. Fleksible og åbne flader vil kunne bruges til mødested, spisning og solbadning hele dagen, og om aftenen vil brugerne kunne benytte faciliteterne til diverse indendørsaktiviteter. MOTION SENIOR LEG MED VAND KAJAKPOLO KL KL KL TRÆNING MØDESTED SPISNING INDE AKTIVITETER

7 ankomst fællesrum indskrivning Flow-diagram - kajak-rutiner Bevægelsen til og fra foreningen skal helst foregå ukompliceret. Det skal bla. a. være muligt at skyde genvej alt efter besøgets formål. Man kan således ankomme via fællesrummet, hvor indskrivningen (kajak) finder sted, og så videre til omklædningen. Eller direkte til omklædningen - eller blot opholde sig på taget. Det er vigtigt for det sociale at de forskellige funktioner er placeret og opdelt på en sådan måde, at man frit kan benytte de forskellige aktivitetsflader, og samtidig have kig til de andre funktioner. Kajakkerne kræver en del plads at opbevare, hvilket sker fortrinsvist på dækket. Derudover placeres en del af kajakkerne i kælderen. omklædning styrketræning sauna badning kajak depot klargøring kajak sejlads aftørring optagning af kajak GEISLER & NØRGAARD Force 4

8

9 Den rekreative flåde - arkitektoniske overvejelser De to huse er vinklet 120 grader i forhold til hinanden og et dæk er spændt ud imellem dem og danner fleksible udendørs flader. Ramper fører ud til flåden og rundt, således at også tagfladerne tages i brug. Indskæringer i dækket danner 2 bassiner - et større og et mindre. Opbevaringen af kajakkerne er synlige på dækket, og er med til at udsmykke facaderne. På denne måde får hele huset et tydeligt præg af idræt og fritidsliv. GEISLER & NØRGAARD Force 4

10 Skabe 400stk. 300x500x1000 Kælder plan 1:200 Fordelen ved at bygge i beton er muligheden for at anvende underskroget/kælderen. Samtidig er konstruktionen så tung at den uden yderligere ballast opnår den nødvendige stabilitet for en rolig platform. Begge kældre rummer opbevaring - det ene, personlige ejendele med plads til 400 skabe, og det andet kajakker, med plads til 35. Kældernes funktioner er valgt for at undgå kostbar isolering og installationer. Kælderen er beliggende under vandoverfladen. Betonskroget er vedligeholdelsesfri i op til 80 år. balast balast balast Ballast Kajakdepot 6 M2. Køkkendepot 6,5 M2. Ballast Teknikrum 3,5 M2. Spilde vand Ballast Ballast balast balast

11 Dæk plan 1:200 På dækplan har vi på den ene flåde en opbygning, med et større fleksibelt fællesareal, som også rummer indskrivning, fælleskøkken, handicap toilet osv. Den anden flåde er opbygningen mere aktivitetspræget og har udover omklædning damer/herrer, sauna og styrketræningsrum. Imellem de to flåder er der et større bassin, der fungerer som omdrejningspunkt for kajak aktiviteterne, og skaber et flydende fælles gårdrum. På dækket foran fællesrummet vil det være muligt at sidde og følge med i aktiviteterne, POOL Grillplads POOL Toilet 4 M2 Adm/Indskrivning 4,5 M2 Fællesrum 91 M2 Køkken/Café 9 M2 GEISLER & NØRGAARD Force 4

12 Tag plan 1:200 Aktiveringen af tagfladerne gør at udearealerne bliver udviddet, og da tagfladerne er forbundet med ramper, gør det at foreningen bliver mere sammenhængende. Fra den en tagflade er der mulighed for at komme helt ned til vandet, eller benytte trappen ved siden af. Bassinet i midten forbinder ligeledes de to huse, og skaber et flydende fællesrum. +0,15 POOL Grillplads +0,75 POOL +4,15 +3,65 +1,75 +2,20

13 GEISLER & NØRGAARD Force 4

14 Facade 1:100 fra vand Man kan opholde sige på flere forskellige niveauer, og ramperne med værn understreger bevægelsen og cirkulationen rundt på foreningshuset. De øger tilgængeligheden og mulighed for maksimal udnyttelse at opholdsarealerne. De aktiverede tagflader giver mulighed for at danne sig et overblik over både land og vand. Materialer: transparente polycarbonat sinus-plader dækker facadeopbygningen. Igennem disse kan man se pulverlakerede signalgule strækmetalplader som holder på isoleringen. Hvor der kun er tale om afskærmning består beklædningen kun af de halvtransperante strækmetalplader. Vinduer og skydedøre har rammer af naturanodiseret aluminium. Dækkene er beklædt med lærketræ, som patinerer flot i det danske klima og er vedligeholdelsesfrie.

15 Facade 1:100 fra land Fra kajkanten har man frit udsyn til det flydende foreningshus. Man kan se ind til bassinerne, samt få en god fornemmelse for aktiviteterne. Ligeledes er mange af kajakkerne synlige, både dem på land og dem, som er opbevaret på vand. GEISLER & NØRGAARD Force 4

16

17 Snit AA Under trappen som går ned fra taget er der en kajak-hylde med plads til 27 kajakker i forskellige størrelser. Her er de beskyttet fra vind og vejr, samt placeret tæt i forhold til vandet. På den anden side af flåden, ses de lodret opbevarede polokajakker. Placeringen af polokajakker understøtter foreningens identitet, og giver samtidig et omskifteligt og dynamisk udtryk. GEISLER & NØRGAARD Force 4

18 Snit BB 1:100 De to skrog er vinklet 120 grader i forhold til hinanden og imellem dem føres vand ind. Poolen kan bruges til kajak-træning, og henvender sig både til kajkanten og de omkringliggende åbne flader, som ligger i forskellige niveauer. Fra dækket er der forskellige muligheder for adgang til vandet. I de to kældrer er der opbevaring til hhv. personlige ejendele og kajakker, ligesom det er muligt at opbevare sin kajak på i en af de to kajak-reoler. Foran opbevaringen er der plads til et mindre kajak-værksted.

19 Sol refleksion På vandet spiller solen og lys en væsentlig rolle, fordi refleksioner giver en anden oplevelse og skildrer vandets bevægelse. For at understrege beliggenheden på vand i forhold til på lands, vil vi udnytte solens refleksion på vandetm til at få lys langt ind i rummene. Nogle steder vil det således være en fordel at have vinduer placeret helt nede ved vandkanten, så lyset kan reflekteres op på loftet, istedet for - som traditionelt - kun på væggene. GEISLER & NØRGAARD Force 4

20 HØJVANDE +60 cm LAVVANDE -60 cm Vandstand og tilgængelighed Tilgængelighed for alle er en essentiel parameter når det handler om lokalmiljø og foreningsliv. Projekt har derfor sigtet mod at yde en høj grad af fysisk-tilgængelighed. Langs en rullestols-egnet rampe, føres man rundt om huset og ned på flåden. Med udgangspunkt i vandstandsmåliger foretaget i Københavns havn, vil vandstanden kunne stige eller falde op til 60 cm(+/-), og rampen vil overholde bygningsreglementets tilgængelighedskrav med en hældning på 1:20. HØJVANDE 1,60 m 6 cm per 1 m 10 m NORMAL 2,20 m 0 cm per 1 m 10 m LAVVANDE 2,80 m 6 cm per 1 m 10 m

21 Bæredygtighed I kraft af Foreningshusets placering, på vandet, er der flere oplagte muligheder for at udnytte bæredygtige installationer og dermed spare på drift og CO2 regnskabet. Solceller og solfangere kan placeres på både ramper, lodrette vægge og i begrænset omfang på tag, og udnytte direkte og reflekteret sollys. Søvarme - fungerende som jordvarme - kan installeres nemt og supplere energiregnskabet. GEISLER & NØRGAARD 4

22 Kajak som struktur De store udendørsflader danner ramme for diverse aktiviteter, heraf kajak-sporten, som kræver en del plads. Det er vigtigt at have plads og tilgængelighed, når en større gruppe mødes om kajakroning. Ligesom der skal være god adgang til vand og omklædning.

23 Kajak opbevaring Kajakkens form og struktur har været gennemgående for vores proces omkring det flydende foreningshus. Kajakroning er pladskrævende - også på land, så de store flader vil kunne indtages og andvendes af kajak-udøvere. Herfra vil der være let adgang til vandet samt omklædningsfaciliteterne. Kajakkerne skal fortrinsvis opbevares på dækket - hvor der er skabt plads til 100 kajakker i forskelligestørrelser - både langs facaden og i integrerede opbevarings-møbler. OPBEVARINGSPLADS: På dæk : 100 kajakker I kælder : 35 kajakker Total : 135 kajakker GEISLER & NØRGAARD Force 4

24 Fleksible læ-sejl De udendørs arealer kan afskærmes eller overdækkes af læ-sejl. Sejlene er lette at sætte op og tage ned, afhængig af vejrforhold og aktiviteter. Sejlene kan sættes op på dækket og tagfladerne. Hullerne til pælene er placeret i et ligesidet trekantsgrid, der følger bygningernes retninger. Pælenes højde kan justeres, så både de lodrette læsejl og de trekantede solsejl kan monteres på dem. Afstanden mellem pælene er 3 meter. Pælene har tre skinner, der både låser pælene, når de sættes i hullerne og er en del af monteringen af sejlene. 1m 2,1 m skygge overdækning læ rumdeler

25 GEISLER & NØRGAARD Force 4

26 Toilet 4 M2 Adm/Indskrivning 4,5 M2 Fællesrum 91 M2 Køkken/Café\P9 M2 Ballast Teknikrum 3,5 M2. Kajakdepot 6 M2. Ballast Køkkendepot 6,5 M2. Spilde vand Ballast Skabe 400stk. 300x500x1000 Ballast Plan skrog A Foreningen skal kunne rumme en brugergruppe på ca. 400 personer. Mange af disse vil være kajak-udøvere, som skal have mulighed for at opbevare diverse personlige ejendele, mens de er ude og ro. I denne kælder er der plads til 400 opbevaringsskabe, samt teknik og depot.

27 Plan skrog B For at kunne få kajakkerne ned i kælderen, kræver det en bred og lang trappe, og da man ikke kan anvende hele kælderen til opbevaring, pga. kajakkernes størrelse, vil der her være plads til et mindre værksted. balast balast balast balast balast balast balast balast balast GEISLER & NØRGAARD Force 4

28 Koblingen land-vand Vand har altid haft en speciel tiltrækning. Derfor er det vigtigt, både at kunne komme helt tæt på, men samtidig kunne sidde i behagelig afstand og sikkert nyde synet. I det flydende foreningshus, har vi arbjdet med de forskellige muligheder for overgange til vandet, både som kajak-udøver og som badende. Vores fribord er 0,75 m over vandoverfladen, og det skal være muligt at komme helt ned, tæt på overfladen. Der er således mulighed for både at bruge trapper eller ramper som fører ned i vandet, samt adgang til en lavere ponton, helt tæt på vandoverfladen.

29 Koblingen til land Ankomsten til det flydende foreningshus skal være noget særligt og understøtte overgangen fra land til noget på vand. Detajle tegningerne viser hvordan de tre ramper er fast-tøjret til kajen, og bevæger sig i trea forskellige retninger. Der er mulighed for ankomst på tagfladen, på dækket eller ved fællesarealet, hvor indskrivningen er. GEISLER & NØRGAARD Force 4

30 RUMPROGRAM UDE-AREAL INDE-AREAL STUEETAGE : 256 m2 KÆLDERETAGE : 256 m2 DÆK : 227 m2 LETTE FLYDEBROER : 117,5 m2 TAGFLADER : 286,5 m2 RAMPER OG TRAPPER : 196 m2 KAJAK OPBEVARING : 60 m2 SAMLET INDENDØRSAREAL : 512 m2 SAMLET UDENDØRS AREAL : 887 m2

31 Opdeling af flyde elementer Flådens hovedelementer er to betonskrog på 16x8 meter, hvorpå bygningerne er placeret. Resten af flåden er opdelt i 5 mindre flydelementer, der bliver båret af prefab flydemoduler. De små elementer er koblet til beton skrogene med hængsler og kæder. +0,15 POOL +0,75 +0,75 POOL +4,15 +3,65 +1,25 +1,75 +2,20 GEISLER & NØRGAARD Force 4

32 Architects Ryesgade 19A, København N tlf.: Hus på vand Dronningensgade 3A 1420 København K, tlf.: Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7 P.O. Box K tlf.: Kanonbådsvej 12A 1437 København K tlf.: Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby tlf.:

33

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S // INDHOLD INTRO 4 Velkommen til Vejers Strand 5 En turismekatalysator 7 Potentialer i Vejers Strand 8 Udviklingsplan 9

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 Forord I forbindelse med 6. semester på bygningsdesignlinjen på DTU udføres et valgfrit projekt,

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere