Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald"

Transkript

1 Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING

2 Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S stiftet. Baggrunden for stiftelsen af selskaberne er en ny lovgivning inden for vandsektoren i Danmark. Den nye lov betyder, at der skal ske en selskabsdannelse inden for blandt andet spildevandsforsyningerne i Danmark. Favrskov Kommunes byråd har valgt at udskille områderne spildevand og affald i Favrskov Kommune i aktieselskaber. Selskaberne er alle ejet af Favrskov Kommune, som en gang årligt afholder generalforsamling i selskaberne. Selskabernes bestyrelse er valgt på generalforsamlingen, og den består af: Nikolaj Per Schøler formand Erik Høeg næstformand Kurt Andreassen bestyrelsesmedlem Kim Petersen bestyrelsesmedlem Joachim Laursen bestyrelsesmedlem I forbindelse med stiftelsen af selskaberne vedtog byrådet en ejerstrategi. Det fremgår heraf blandt andet, at forsyningen skal drives med det formål at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og som drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Driften skal varetages med fokus på langsigtet levering af ydelser til forbrugerne til lavest mulig pris. Forsyningen skal på baggrund heraf: sikre at spildevandshåndteringen inden for Favrskov Spildevand A/S forsyningsområde sker efter de principper og teknologier på området, som giver den miljømæssigt bedste og mest effektive drift sikre en effektiv og miljømæssig forsvarlig indsamling og håndtering af affald inden for Favrskov Affald A/S forsyningsområde give kunderne tilfredshed og medarbejderne arbejdsglæde I denne kalender finder du oplysninger om de forskellige ordninger og tilbud, som tilbydes i Favrskov. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med Favrskov Forsyning. Du kan også finde oplysninger om Favrskov Forsyning på vores hjemmeside: Rigtig god fornøjelse med kalenderen. Nikolaj Per Schøler bestyrelsesformand

3 Dagrenovation Hvis du sørger for at grovsortere dit affald, vil du normalt sagtens kunne få plads til en periodes affald i den almindelige affaldssæk. En meget stor del af det affald, vi har i vores husholdning, kan sorteres. Her i kalenderen kan du se, hvilke typer affald der kan afleveres på genbrugspladsen. Nyt regulativ for husholdningsaffald I januar 2011 træder et nyt regulativ for husholdningsaffald i kraft. Det ændrer ikke ved reglerne for den daglige administration af dagrenovationstømningen. Det betyder til gengæld, at du i løbet af det kommende år vil få mulighed for at anskaffe dig en plastspand til dagrenovation i stedet for et sækkestativ. Vilkårene for den nye ordning vil blive annonceret på hjemmesiden og i ugeaviserne. Ekstra affald Du kan købe røde ekstra affaldssække, når du har mere affald end det, der kan være i en enkelt sæk. De kan købes på genbrugspladserne, hos Borgerservice, på bibliotekerne og i byggemarkederne i Favrskov Kommune. Ekstra sække koster 25 kr. og beløbet dækker både afhentning og forbrænding. Bemærk: Ekstra sække kan ikke købes hos skraldemanden, og skraldemanden tager ikke ekstra affald med, selv om der lægges 25 kr. på affaldsstativets låg. Sækken blev afvist Hvis affaldet fylder mere end op til den stiplede streg, eller hvis sækken er for tung (over 20 kg), lader skraldemanden sækken stå, men han lægger en affaldssæk til dig til den kommende uges affald. Du kan gratis aflevere den afviste sæk på Fjernvarme (åben mandag fredag kl. 7 17), eller du kan tage affald ud af sækken, så den overholder reglerne. Skraldemanden vil herefter tage sækken med næste gang uden beregning. Min sæk blev ikke taget med Hvis din affaldssæk ikke er taget med af skraldemanden, kan der være flere grunde: Skraldemanden har glemt dig Ring til os på eller send os en mail på så sørger vi for, at sækken afhentes hos dig hurtigst muligt. Sækken var revnet Hvis sækken er revnet, tager skraldemanden den ikke med. I steder lægger han en ekstra sæk, så du kan pakke affaldet om i den nye sæk. Den nye sæk tages gratis med ugen efter, sammen med den»almindelige«sæk. Alternativt kan du gratis aflevere sækken på Fjernvarme, hvis du ikke vil have en ekstra sæk stående til ugen efter. JANUAR 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Nytårsdag Hellig 3 konger

4 Dagrenovation Fortsat Helligdage Omkring påske og jul kan skraldemanden komme på andre tidspunkter end normalt. Tømningstidspunkterne vil blive annonceret i ugeavisen og på vores hjemmeside: Adgang til affaldssækken Husk at skraldemanden skal hente rigtig mange sække hver eneste dag. Hjælp skraldemanden Sørg for fri adgang til stativet, med mindst én meter bred kørefast underlag fra vejen ind til affaldsstativet Hold adgangsvejen ryddet for sne og is Klip grene og buske Tænd lys i den mørke tid Elektronisk sagsbehandling Nu er det muligt at indberette en række ændringer og klager via vores hjemmeside. Det drejer sig om af- og tilmelding af dagrenovation, bestilling af stativer, klager over manglende tømning m.m. Denne service kan findes på Favrskov Forsynings hjemmeside: Det er også stadigvæk muligt at klare disse ting på Vidste du at alle brugte batterier skal indsamles at du bare kan lægge batterierne i en klar pose og lægge posen på låget af affaldsstativet at batterierne efter indsamling bliver sorteret med henblik på genanvendelse at du også kan aflevere batterierne på genbrugspladsen Sne Måske får vi en vinter med meget sne. Dette kan gøre det svært for skraldebilen at køre ind på de mindre veje. Dette kan betyde forsinkelser, men du kan hjælpe dig selv og skraldemanden rigtig meget ved at bære din affaldssæk ud til den vej, hvor der kan køres. Skraldemanden vil tage alle de sække, der står sat frem på denne måde, men der vil ikke blive sat en ny sæk i stativet. Til gengæld vil også klare og sorte sække blive taget med i sådan en periode. Vi vil forsøge løbende at opdatere vores hjemmeside med sidste nyt om snesituationen. FEBRUAR 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Kyndelmisse Kronprinsesse Mary 5 Prinsesse Marie Valentinsdag

5 Brug genbrugspladserne Genbrugspladsen er for alle Favrskov Kommunes genbrugspladser må bruges af alle private borgere og de fleste virksomheder. Bil- og trailerstørrelse Fælles for alle er reglerne for, hvilke køretøjer der må komme ind på pladserne, da genbrugspladserne er bygget til køretøjer som personbiler og varevogne. Maksimumsgrænsen for køretøjernes størrelse er kg totalvægt og for trailere kg totalvægt. Det er dog tilladt at komme med en større trailer på genbrugsplads. Den må være lige så stor som en kg bil lovligt må have påmonteret. Erhverv på genbrugspladserne I 2010 blev der for første gang på landsplan indført et særligt erhvervsaffaldsgebyr, som blev opkrævet hos de fleste erhvervsvirksomheder. Dette vil også ske i Det betyder, at alle erhvervsvirksomheder undtagen dem der har fået fritagelse for betaling af Favrskov Kommune må komme på genbrugspladserne. Ingen dagrenovation Den såkaldte»dagrenovation«, altså almindeligt husholdningsaffald som fx. mælkekartoner, leverpostejbakker, engangsbleer og kaffegrums, må du IKKE aflevere på genbrugspladsen. Du skal selv læsse affaldet af Personalet på genbrugspladserne er ansat til at rådgive og til at styre pladserne på en forsvarlig måde. Du skal derfor selv læsse dit affald af i de rigtige containere. Er affaldet for tungt for dig, må du selv tage en hjælper med. Haveaffald Haveaffald er særdeles velegnet til genbrug. Det kan omdannes til den dejligste kompost. Men husk, at plastaffald som for eksempel urtepotter og spagnumsække IKKE er haveaffald, men skal afleveres i en helt anden container. Det samme gælder i øvrigt sten, som skal i containeren til beton og tegl. Ingen sorte sække Det er IKKE tilladt at aflevere affald på genbrugsstationerne i sorte sække eller papirsække. Du er velkommen til at pakke dit sorterede affald i sække og aflevere det Medicinrester på genbrugspladsen, men sækkene Gamle medicinrester, kanyler og lignende skal være af gennemsigtig plast. skal afleveres på apoteket og ikke på genbrugspladserne. Småt elektronik er også Musikfødselsdagskort, talende dukker og lignende. Søndagsåben på Genbrugsplads I sommerperioden fra april til oktober er der åbent på Genbrugsplads om søndagen kl Til gengæld vil der være lukket om mandagen (se oversigt på bagsiden). Denne søndagsåbning gælder også: Påskedag (24. april) og pinsedag (12. juni), men IKKE 2. påskedag og 2. pinsedag. Sommer og vinterperioder Sommeråbningstiden gælder fra og med 1. april til og med 23. oktober (efterårsferiens sidste dag). MARTS 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fastelavn Jævndøgn Sommertid begynder

6 Sortering er vigtig Kasserede mobiltelefoner - og andet småt elektronik Dagrenovationen bliver kørt til Fjernvarme og forbrændt. Restprodukterne fra forbrændingen kan blandt andet bruges til opbygning under nye veje, hvis de er rene nok, det vil sige at de blandt andet ikke indeholder tungmetaller. Og netop her opstår problemet, hvis den gamle mobiltelefon havner i affaldssækken. Elektroniske produkter indeholder nemlig ud over plast og metal også tungmetaller, som er farlige og uønskede i naturen. Derfor er der lavet en speciel ordning for alt elektrisk og elektronisk affald, som skal afleveres på genbrugspladserne i de særlige bure, der er opstillet. Herfra bliver produkterne kørt til specielle anlæg, som demonterer de enkelte produkter og sørger for, at fraktionerne bliver genanvendt eller sendt til kontrolleret forbrænding eller opbevaring. Aflevering af kasseret EDB-udstyr Vi vil opfordre dig til at ødelægge harddisken, inden du afleverer den på genbrugspladsen. Da der af og til stjæles computere fra pladsen, kan vi ikke garantere, at eventuelle oplysninger eller data ikke misbruges. Husk at ledninger ikke må klippes af elektriske apparater, inden de afleveres. Vær omhyggelig med sorteringen Det er en god ide at sortere affaldet hjemmefra. Så går det meget hurtigere at læsse af, når du holder på genbrugspladsen. Og god sortering er god økonomi og godt for miljøet. Den pris vi skal betale for at komme af med affaldet, eller den pris vi får for de genanvendelige fraktioner, er meget afhængig af, hvor gode vi alle er til at sortere. Asbest Asbestaffald kan afleveres på genbrugspladsen, men kun i. Her er opstillet to lukkede containere specielt til asbest. Hele plader kan afleveres og lægges på paller, mens smuldrende eller brækkede plader skal være indpakket i mindst to lag plast. Læg mærke til at genbrugsplads på visse dage kan have andre åbningstider, end den plads du normalt bruger. Nye fraktioner Kasseret træ er af vidt forskellig kvalitet og type, og noget af det kan sagtens bruges igen. Derfor skal du for fremtiden sortere det i rent træ, trykimprægneret træ og brændbart. Fraktionerne stort og småt brændbart omfatter alt det øvrige træ, som er snavset/råddent eller blandet med andre produkter. Klunsecontaineren Hvis du har nogle gode brugte ting, som andre kan få glæde af, må du meget gerne stille dem ind i klunsecontainerne. I og må du dog ikke længere fjerne ting fra containerne. Her har nogle frivillige organisationer fået opgaven med at tømme containerne. Til gengæld må de forsøge at sælge de bedste ting og tjene lidt penge til de forskellige gode formål. På skiltet på klunsecontaineren kan du læse, hvilken frivillig organisation/forening, der passer containeren. På og genbrugsplads er ordningen uændret indtil videre, så her må du godt klunse. Husk, at det kun er brugbare effekter, der må stilles ind i klunsecontaineren. Spørg personalet, for de har en god erfaring med, hvad der bliver genbrugt fra klunsecontaineren. APRIL Sommer åbningstider starter arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Danmarks besættelse Dronning Margrethe II 16 Palmesøndag Skærtorsdag Prinsesse Isabella 21 Langfredag Påskedag påskedag Prinsesse Benedikte

7 Ja tak til Sådan sorterer du dit affald Akkumulatorer Fra biler og motorcykler Gips Væg- og loftsplader Lysstofrør og lavenergipærer Ren jord Kun ren jord. Ingen brokker m.m. Asbest Støvende asbestaffald indpakkes i to lag plast Glas Vin- og spiritusflasker og konservesglas Pap Papkasser, æggebakker, bølgepap og paprør Småt brændbart Snavset træ, blandingsprodukter, plast og flamingo Under en meter Aske Fra brændeovne og pejse. Lægges i tønder. Specialcontainer i Haveaffald Grene, blade, ukrudt og græs Papir Aviser, ugeblade og reklamer Stort brændbart Snavset træ, møbler med betræk, gulvtæpper. Over en meter og under tre meter Batterier Små batterier, brunsten og genopladelige Hvidevarer Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, komfurer og lignende Plastflasker/dunke Uden låg og tomme og rengjorte Tekstiler Tøj, sko, klude og gardiner Beton og tegl Brokker, sten, beton og puds Jern og metal Cykelstel, bildele, dåser og rør Ingen trykflasker Plastfolie Hele, rene plaststykker og plastposer Trykflasker Alle slags trykflasker Dæk Kabler og ledninger Plastmøbler Hele plastmøbler og rester mærket»pp-plast«elektronikaffald Skal sorteres yderligere Klunsecontainer Brugbare ting til genbrug PVC Rør, tagrender, PVC-tagplader, nedløbsrør m.m. Trykimprægneret træ Imprægneret træ fra hegn, stolper og bjælker, som har været anvendt udendørs Trærødder Farligt affald Sprøjtegifte, lim, maling og olie Losseplads Vinduesglas, grus, miljøpåvirket jord, madrasser og mineraluld Rent træ Brædder, paller, emballagetræ, møbler uden betræk og metaldele samt køkkenelementer Vinduer og døre Med glas MAJ 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Prins Henrik 4 Danmarks befrielse 1945 Lyse nætter beg Mors dag Store bededag Kronprins Frederik

8 Boblerne er til papir og glas og nu også til dåser og plastflasker fra læskedrikke Papir Pap- og papiraffald fra din husholdning skal frasorteres, da det er en vigtig ressource, som kan genanvendes. Når du afleverer til genbrug, er du med til at: spare på naturens ressourcer gavne samfundets økonomi reducere mængden af affald til forbrænding Der stilles krav om, at alle kommuner skal indsamle minimum 55procent af alt papir og pap hos private. Derfor er det vigtigt, at vi stadig er opmærksomme på at samle vores aviser, ugeblade, reklamer og papemballage sammen og aflevere det til genbrug. Husk, at du ikke kan aflevere pap i boblerne. Pap kan afleveres på genbrugspladserne eller til sindsamlingen. Pap, der kan genbruges, er for eksempel papkasser, bølgepap, karton, æsken fra havregryn og tandpasta. Alt indsamlet papir og pap går til genbrug. Glas, dåser og plastflasker Genbrugsglas omfatter både flasker og husholdningsglas. Husk, at de skal være tomme og rengjorte. Boblerne må ikke bruges til keramik, vinduesglas, elpærer, porcelæn eller medicinglas. Husk, at du i boblerne for glas også kan komme af med metaldåser og plastflasker fra læskedrikke. Plastflasker med orange faresymboler for kemiske og giftige midler må ikke afleveres i boblerne. Dåser, plastflasker og glas kan også afleveres på genbrugspladserne. Undergrundscontainere I håb om at reducere rod ved boblerne, har vi etableret undergrundscontainere to udvalgte steder i, og by. På hver placering er der en 5 m³ container til papir og en 5 m³ container til flasker og dåser. Vi har kunnet reducere antallet af containere på den enkelte plads, da de nye rummer mere end dobbelt så meget som de gamle. Det ses ikke, da en stor del af containeren befinder sig under jorden. De nye containere ser anderledes ud, men bruges nøjagtig ligesom de gamle. Hvis boblerne/containerne er fyldt, når du kommer, så brug de andre bobler i nærheden eller kør på genbrugspladsen. Rod ved bobler Favrskov Forsyning oplever stadig, at der er problemer med affald omkring boblerne. Vi bruger unødigt mange penge på oprydning omkring boblerne. Disse penge kunne bruges meget bedre på at forbedre eksisterende ordninger til gavn for alle borgere. Vi kontrollerer både bobler og containere jævnligt, men hvis du alligevel oplever, at det flyder med affald, så kontakt os venligst på , så kommer vi og rydder op. Når du kommer for at putte papir eller glas i boblerne, bedes du tage din pose eller papkasse med dig. Husk Brug boblerne til det de er beregnet til og læg dagrenovationen i din egen renovationssæk. JUNI 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Kristi himmelfartsdag Grundlovsdag Fars dag Prins Joachim Prinsgemal Henrik 11 Pinsedag pinsedag Valdemarsdag Længste dag Sankt Hansdag

9 Storskrald Storskrald Hvis du ikke har mulighed for at køre til genbrugspladserne for at aflevere dit, kan du bestille afhentning. I kalenderen kan du se, hvornår der er mulighed for afhentning af i netop dit område. Sådan gør du Du skal bare ringe til Favrskov Forsyning på eller gå ind på: for at bestille afhentning af. Du skal henvende dig mindst en uge før afhentningstidspunktet, og du skal oplyse, hvilken type affald du ønsker afhentet. Når du ringer, kan du samtidig få vejledning om, hvordan du skal sortere affaldet. Affaldet skal være sorteret og stillet ud til vejen i din indkørsel, så Favrskov Forsynings folk tydeligt kan se affaldet. Ellers må det efterlades. Disse ting kan afhentes Pap, som er bundtet Aviser, som er bundtet Tøj og tekstiler Jern og metal Hårde hvidevarer Elektroniske apparater Gulvtæpper, som er skåret i mindre stykker Møbler Glas og flasker, som er rengjorte Plast og metalemballage, som er rengjort. Disse ting afhentes IKKE Haveaffald Byggeaffald Døre og vinduer Karosseridele, eksempelvis fra biler Mængder Vi henter kun løse effekter. IKKE hele og halve læs. Ved store mængder skal du have fat i en privat vognmand. Farligt affald Når det miljøfarlige affald, som malingrester, kemikalier og lignende, afleveres i de originale emballager, er der ingen tvivl om indholdet. Benyttes andre dunke og lignende, skal de forsynes med tydelig besked om indholdet. JULI 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Prins Felix

10 Spildevand A/S Hvem er vi? Spildevand A/S varetager den daglige drift og vedligeholdelse af renseanlæg, kloaknet, pumpestationer og regnvandsbassiner. Derudover etablerer vi nye kloakker, kloakerer fremtidige byggemodninger, sanerer gamle kloakker, laver saneringsplaner og meget mere. I 2010 har vi udført følgende større projekter: Saneret store gamle ledninger i Slugten i Omkloakeret Vrangstrup by Nykloakeret Mødal by Separatkloakeret Houlbjerg by Etableret og renoveret regnvandsbassin v/ Århusvej Etableret ny kloak i forbindelse med byggemodning af Ridder Munks Vej i Thorsø, Nygårdsvænget i, Amstrup Bakker i Ulstrup og udstykning ved Haarvej/ Nord Nedlagt Lading Renseanlæg og etableret nyt regnvandsbassin Renoveret/udskiftet maskiner på renseanlæg Kontakt Hvis du har spørgsmål om forsyningens kloaknet, kan du kontakte os på eller sende os en mail på: Vores vagttelefon er: Du skal bruge dette nummer, hvis du har akutte driftsproblemer. Strømpeforing i Slugten I 2011 vil vi blandt andet: Renovere/etablere regnvandsbassiner i Slugten i Påbegynde separatkloakering af Hadbjerg by Separatkloakere Rigtrup og etablere ny spildevandsledning til Voldum Nedlægge Rigtrup renseanlæg Nedlægge Sandby renseanlæg og etablere ny ledning til / renseanlæg Energioptimere renseanlæg Målsætning Vores målsætning er at sikre en effektiv rensning og afledning af spilde- og regnvand inden for de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. Der arbejdes løbende på at forbedre og optimere kloaknettet, renseanlæg, pumpestationer og meget mere. Takster og opkrævning - spildevand Vandafledningsbidraget for spildevand i 2011 er 32,65 kr. pr. m³ og 412 kr. i fast bidrag. For tømning af hustanke er den årlige afgift per tank op til 2 m³ 533,40 kr. Du kan finde taksterne for vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordning på forsyningens hjemmeside. De private vandværkers aflæsning af vandforbruget på den enkelte ejendom ligger til grund for forsyningens opkrævning af vandafledningsbidrag. Aflæsning af vandforbruget sker hvert år 31. december. Ledningsoplysninger Kloakplan over forsyningens kloakledninger kan fås ved at henvende sig til Favrskov Forsyning på eller på mail Du kan også finde oplysningerne på Favrskov Kommunes hjemmeside. Skal du have en kloakplan over din egen grund, skal du kontakte Favrskov Kommune, Plan og Byg på AUGUST 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage De lyse nætter slutter Prins Nikolai

11 Fokus på de stigende vandmængder Renseanlæg og kloak Favrskov Forsyning har driften på 11 renseanlæg i kommunen. Inden for en 10 årig periode skal der nedlægges 6-7 renseanlæg. Ledningsanlægget består af cirka 800 km kloakledning, stikledninger, brønde, 99 bygværker, 155 pumpestationer og 130 bassiner. Regnvandsbassin i Hadbjerg Favrskov Forsyning har valgt at sætte ekstra fokus på regnvandsudledningen til vandløb og søer. Det skal ses i lyset af, at kravene til udledning af regnvand forventes skærpet i forbindelse med den nye vandmiljøplan. Endvidere vil klimaforandringen, blandt andet i form af mere regnvand betyde, at vi skal se anderledes på, hvordan, vi fremover håndterer den større regnmængde. Derfor har vi blandt andet valgt at kikke nærmere på vores nuværende regnvandsbassiner, og hvorledes de nye regnvandsbassiner skal udføres og dimensioneres fremover. Som udgangspunkt etableres nye regnvandsbassiner som våde bassiner, hvilket betyder, at bassinerne laves med et permanent vandspejl samt et magasinvolumen (til udjævning af regnvandsafstrømning). Skråninger ved regnvandsbassinerne udføres med en passende flad hældning, så de er lette at vedligeholde og ikke udgør nogen risiko for publikum. Favrskov Forsyning har de to første år brugt cirka 4 mio. kr. til renovering af eksisterende regnvandsbassiner i kommunen, og der afsættes 1. mio. kr. hvert år til dette formål. Regnvandsbassin ved Hjortebakken i Fokus på regnvandsbassinerne Regnvandsbassinerne har til formål at håndtere regnvandet fra de separatkloakerede områder i byerne, herunder blandt andet regnvand fra tagflader og veje. I regnvandsbassinerne opmagasineres en del af regnvandet inden det ledes ud i vandløbet i en jævn mindre strøm. I forbindelse med opmagasineringen opnås en vis rensning af visse stoffer i regnvandet, inden det ledes ud i vandløbet eller søen. Største og mindste månedssum af nedbør (mm) siden 1874 (landsgennemsnit) Kilde DMI Regnvandsbassin ved Slugten SEPTEMBER 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage DKs udsendte Jævndøgn

12 Der er hjælp at hente Hvem har ansvaret for kloakken? Forsyningen har ansvaret for vedligeholdelse af hovedkloakken og stikledningen udenfor dit skel. Inden for skel er det dit ansvar at holde kloakken. Er der en skelbrønd på din grund, har kloakforsyningen vedligeholdelsen til og med skelbrønden. Problemer med afløbet? Kan du ikke komme af med spildevandet, eller klukker afløbet, kan det være tegn på, at kloakken er stoppet. Du skal først finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du blandt andet finde ud af ved at løfte dækslet til din skelbrønd ved skellet. Det er derfor vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet. Er skelbrønden fyldt med vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen uden for skel er stoppet. Du skal derefter kontakte Favrskov Forsynings vagt på Vagten vil sørge for at, ledningen bliver renset/spulet. Det er vigtigt, at din skelbrønd er frilagt, inden vi kommer. Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i den private del, altså i din egen kloak. I den situation, skal du selv kontakte et privat spulerfirma eller en autoriseret kloakmester. Kontakt altid os, hvis du er i tvivl, inden du selv ringer efter en spuler eller en autoriseret kloakmester. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så hjælper vi dig gerne med gode råd. Kloakering af Houlbjerg Får du vand i kælderen? Favrskov Forsyning har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem fungerer effektivt, så spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende. Derudover har forsyningen nogle servicemål, der blandt andet skal sikre, at der højst må komme vand i kældre en gang hvert andet år. Der kan være flere årsager til vand i din kælder:»» Voldsom regn Hvis du får kloakvand i din kælder på grund af større regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Herefter skal du kontakte os, så vi kan få hændelsen noteret med henblik på en prioritering af en nærmere undersøgelse af kapaciteten af ledningssystemet i dit område.»» Kloakstop Er forsyningens kloak stoppet, så kloakvandet løber ind i din kælder, skal du kontakte vores vagt på Du skal også melde skaden til dit eget forsikringsselskab.»» Overfladevand Kommer der overfladevand eksempelvis fra vejen ind i din kælder, kan forsyningen ikke hjælpe dig. Du kan kontakte afdeling for Trafik og Anlæg på Man kan sikre sig imod, at vandet løber ind i ens kælder via kloakken ved for eksempel at installere en højvandslukker/kontraklap i brønden eller i afløbet. En autoriseret kloakmester eller en vvs-installatør kan hjælpe dig med det. OKTOBER 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Prins Christian Vinter åbningstider starter FN-dag Sommertid slutter

13 Gode råd og tømningsordning»» Vand på vejen Hvis risten ved rendestensbrønden i vejen er stoppet, kan der stå vand på vejen. Vejriste på privat-fællesvej skal ejeren/ ejerne (grundejerforeningen) selv vedligeholde og rense. Er vejristen på offentlige veje -og arealer stoppet, skal du kontakte Trafik og Anlæg på Lugter det af kloak i huset Så er det sandsynligt, at vandet i dine vandlåse er tomme. Vi foreslår, at du fylder vand i dine vandlåse (gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet, mm). Hvis dine vandlåse og øvrige afløbsinstallationer er i orden, kommer der ikke kloaklugt i huset. Tømning af bundfældningstanke Der er på nuværende tidspunkt cirka bundfældningstanke med i den obligatoriske tømningsordning i Favrskov Kommune. Administrationen af tømningsordningen er pr. 1. januar 2010 overgået til Favrskov Forsyning A/S. Favrskov Kommune er stadig myndighed på tømningsordningen og udarbejder tømningsregulativ med regler for tømningsordningen. Tømningsordningen i hele Favrskov Kommune varetages i perioden af Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse A/S. Har du spørgsmål, som angår selve tømningen af din septiktank/trixtank, er du velkommen til at henvende dig til entreprenøren. Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse på Har du spørgsmål til administrationen af ordningen, betaling eller andet, kan du ringe til Favrskov Forsyning på eller slamanlæg Gode råd i dagligdagen Hæld ikke fedt i afløbet. Hæld fedtet i en affaldspose, så bidrager du til et rent miljø Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilettet eller afløbet Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense Rens dine tagrender for blade og kviste og sandfangsbrønde for blade, sand og sten Malerrester må ikke hældes i kloakken, men skal afleveres på genbrugspladsen Forgæves kørsel Der er pr. 1. januar 2010 indført gebyr for forgæves kørsel. Gebyret vil blive opkrævet, hvis tanken ikke er tilgængelig. Som eksempler kan nævnes, hvis dækslet ikke er gravet fri, eller hvis der er problemer med adgangsvejen. Du kan se de gældende takster samt gældende tømningsregulativ på Favrskov Kommunes hjemmeside: NOVEMBER 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Mortensdag søndag i advent

14 Folk rynker på næsen af mit arbejde Niels Peter Gudmundsen er spildevandsoperatør og arbejder med spildevand i Favrskov Forsyning. I dag er Niels Peter på renseanlægget i. Døgnet rundt er miljøet i fokus hos Niels Peter, der kalder sig selv en nørd i forhold til vandkvalitet og teknik. Det er et frit og spændende job, siger han. 800 km kloakledningsnet, otte renseanlæg, 107 regnvandsbassiner, 156 pumpestationer og 12 ansatte. Det er nogle af tallene for den kommunale spildevandsdrift, som Niels Peter Gudmundsen er ansat i. Oprindeligt er han uddannet sømand, men en dag gik han i land, og så blev han spildevandsoperatør. - Jeg er glad for mit arbejde, for det er frit og spændende, og jeg har stor indflydelse på, hvad jeg skal lave, og hvordan det skal gøres. Jeg har gode kolleger, og der sker noget hele tiden. Samtidig har jeg mulighed for at videreuddanne mig og hente ny viden. Man bliver jo lidt ærekær og vil hele tiden nå en bedre og bedre vandkvalitet, siger Niels Peter, mens han viser rundt. Sandfang og biologisk proces Første stop for vores spildevand på renseanlægget er ristehuset, hvor en sindrig maskine blandt andet sorterer papiret fra. Så videre til det udendørs sandfang, hvor netop sand og sten bliver fanget, renset og til sidst samlet i en trailer, så det kan køres væk og bruges som fyld forskellige steder. Fedtet bliver også samlet i en tank. Så begynder den biologiske proces, hvor Niels Peter tilsætter jernklorid for at binde fosforen i spildevandet. Vandet ryger videre i forskellige tanke, blandt andet en efterklaringstank, hvor slammet bundfalder, og det rensede spildevand ryger ud over kanten og videre til efterbeluftning. Det er sidste stop, før vandet bliver sendt ud i vandløbet i er det Lilleåen. - Nogle tror, at vi drikker vores rensede spildevand, men det gør vi ikke. Det gør man i nogle lande. Vi stiller store krav til det vand, vi sender ud fra renseanlæggene, så derfor er det en grundig proces, hvor vi tager mange prøver for at holde os under grænseværdierne for eksempelvis fosfor og ammonium, fortæller Niels Peter. Børnene opdrager de voksne Når han fortæller om sit arbejde, får han mange forskellige reaktioner fra folk. - Nogle rynker på næsen af mit arbejde og siger, at det lugter. Andre kan slet ikke forstå, hvor højteknologisk det egentlig er, og andre igen vil simpelthen ikke vide, hvad der sker, når de trækker ud i toilettet. I den forbindelse er det godt at få fat i børnene, for de vil gerne lære noget og kan så opdrage lidt på de voksne. - Jeg tænker meget på miljøet, både i forhold til mit affald og mit forbrug. Vi kan hele tiden gøre det bedre og tænke os om, lyder det fra Niels Peter. Et par opfordringer fra spildevandsoperatøren: Lad være med at smide eksempelvis vatpinde, hygiejnebind og legesager i toilettet, for det skaber problemer. Vær opmærksom på, hvad I skyller ud i køkkenvasken og husk selv at rense ved risten i badeværelset, før I ringer til kommunens folk. Måske er det nok til at løse problemet. DECEMBER 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Luciadag Korteste dag Juleaftensdag 24 Juledag juledag

15 Kontakt Favrskov Forsyning A/S Ny hjemmeside Kig ind på Forsyningens nye hjemmeside: Her kan du finde nyttige oplysninger om den daglige drift, og hvordan du skal forholde dig, hvis kloakken er stoppet, eller dagrenovationen ikke bliver hentet. Du kan også se, hvem der arbejder med de forskellige opgaver. Hvis du vil benytte vores selvbetjeningsfunktioner, skal du være forberedt på, at det kræver digital signatur. NYHEDER Hav tålmodighed med skraldemanden Sne og glatte veje giver stadigvæk problemer for AFFALD >> skraldemændene, så næsten alle borgere i kommunen er efterhånden blevet berørt. SELVBETJENING >> I dag onsdag forsøger vi at få alle minicontainere tømt uanset hvilken dag de normalt skulle have været tømt. Om det lykkes afhænger naturligvis af, om containerne sidder fast i sneen. SPILDEVAND >> ÅBNINGSTIDER >> Sneen giver problemer for skraldemændene Skraldemændene har problemer med at hente dagrenovation på grund af glatte veje og manglende snerydning i disse dage. PUBLIKATIONER >> Du bedes derfor have tålmodighed, hvis din dagrenovation bliver afhentet senere eller slet ikke bliver VAGTTELEFON >> hentet i denne uge. Hvis du ikke har en digital signatur, kan du kontakte Favrskov Kommunes borgerservice, eller gå til adressen VIDEN >> Læs flere nyheder Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Udgiver Favrskov Forsyning A/S Ansvarshavende redaktør Lone Bejder, forsyningschef Redaktion Jytte Bach Peter Dyhre Dorthe Lerche Layout Torben Illum, Favrskov Kommune Fotos Favrskov Kommune Favrskov Forsyning Colourbox Forsidefoto Chris Fleng Oplag stk. Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, 8450 Tlf.: KLIP HER Genbrugspladser: Genbrugsplads Brogårdsvej 11, Genbrugsplads Italiensvej 9, Genbrugsplads Fanøvej 7, Genbrugsplads Hammervej 9,, 8860 Ulstrup Losseplads Feltengård Losseplads Randersvej 65 A, Forbrændingsanlæg Fjernvarme Irlandsvej 6, Vagttelefon for spildevand Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, Favrskov FORSYNING

16 Her finder du os Genbrugspladser Renseanlæg Feltengård Losseplads Fjernvarme KLIP HER Åbningstider på genbrugspladserne i Favrskov (Uændret i forhold til 2010) Årstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Genbrugsplads Italiensvej 9, Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Brogårdsvej Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Hammervej 9,, 8860 Ulstrup Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Fanøvej 7, Sommer Vinter Lukket Lukket

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Genbrugsstation Affald 2015 Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Storskrald Ny renovatør Batterier og småt elektronik i pose på skraldespand Plast

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år Genbrugsavisen Til alle husstande, kontorer og butikker i Kolding Kommune Affald, genbrug og miljø april 2010 Information fra Kolding Kommune»Stop spild af mad«er en forbrugerbevægelse, som ønsker at bekæmpe

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

TOILET KLUMMEN. GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask DIT BRYGGERS DRÆBER. LOKUM I GAMLE DAGE Side 12

TOILET KLUMMEN. GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask DIT BRYGGERS DRÆBER. LOKUM I GAMLE DAGE Side 12 Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN Læg magasinet på toiletbordet så er det ikke så slemt at være på spanden... GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask Side 8 DIT BRYGGERS DRÆBER 41.000

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere