Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald"

Transkript

1 Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING

2 Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S stiftet. Baggrunden for stiftelsen af selskaberne er en ny lovgivning inden for vandsektoren i Danmark. Den nye lov betyder, at der skal ske en selskabsdannelse inden for blandt andet spildevandsforsyningerne i Danmark. Favrskov Kommunes byråd har valgt at udskille områderne spildevand og affald i Favrskov Kommune i aktieselskaber. Selskaberne er alle ejet af Favrskov Kommune, som en gang årligt afholder generalforsamling i selskaberne. Selskabernes bestyrelse er valgt på generalforsamlingen, og den består af: Nikolaj Per Schøler formand Erik Høeg næstformand Kurt Andreassen bestyrelsesmedlem Kim Petersen bestyrelsesmedlem Joachim Laursen bestyrelsesmedlem I forbindelse med stiftelsen af selskaberne vedtog byrådet en ejerstrategi. Det fremgår heraf blandt andet, at forsyningen skal drives med det formål at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og som drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Driften skal varetages med fokus på langsigtet levering af ydelser til forbrugerne til lavest mulig pris. Forsyningen skal på baggrund heraf: sikre at spildevandshåndteringen inden for Favrskov Spildevand A/S forsyningsområde sker efter de principper og teknologier på området, som giver den miljømæssigt bedste og mest effektive drift sikre en effektiv og miljømæssig forsvarlig indsamling og håndtering af affald inden for Favrskov Affald A/S forsyningsområde give kunderne tilfredshed og medarbejderne arbejdsglæde I denne kalender finder du oplysninger om de forskellige ordninger og tilbud, som tilbydes i Favrskov. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med Favrskov Forsyning. Du kan også finde oplysninger om Favrskov Forsyning på vores hjemmeside: Rigtig god fornøjelse med kalenderen. Nikolaj Per Schøler bestyrelsesformand

3 Dagrenovation Hvis du sørger for at grovsortere dit affald, vil du normalt sagtens kunne få plads til en periodes affald i den almindelige affaldssæk. En meget stor del af det affald, vi har i vores husholdning, kan sorteres. Her i kalenderen kan du se, hvilke typer affald der kan afleveres på genbrugspladsen. Nyt regulativ for husholdningsaffald I januar 2011 træder et nyt regulativ for husholdningsaffald i kraft. Det ændrer ikke ved reglerne for den daglige administration af dagrenovationstømningen. Det betyder til gengæld, at du i løbet af det kommende år vil få mulighed for at anskaffe dig en plastspand til dagrenovation i stedet for et sækkestativ. Vilkårene for den nye ordning vil blive annonceret på hjemmesiden og i ugeaviserne. Ekstra affald Du kan købe røde ekstra affaldssække, når du har mere affald end det, der kan være i en enkelt sæk. De kan købes på genbrugspladserne, hos Borgerservice, på bibliotekerne og i byggemarkederne i Favrskov Kommune. Ekstra sække koster 25 kr. og beløbet dækker både afhentning og forbrænding. Bemærk: Ekstra sække kan ikke købes hos skraldemanden, og skraldemanden tager ikke ekstra affald med, selv om der lægges 25 kr. på affaldsstativets låg. Sækken blev afvist Hvis affaldet fylder mere end op til den stiplede streg, eller hvis sækken er for tung (over 20 kg), lader skraldemanden sækken stå, men han lægger en affaldssæk til dig til den kommende uges affald. Du kan gratis aflevere den afviste sæk på Fjernvarme (åben mandag fredag kl. 7 17), eller du kan tage affald ud af sækken, så den overholder reglerne. Skraldemanden vil herefter tage sækken med næste gang uden beregning. Min sæk blev ikke taget med Hvis din affaldssæk ikke er taget med af skraldemanden, kan der være flere grunde: Skraldemanden har glemt dig Ring til os på eller send os en mail på så sørger vi for, at sækken afhentes hos dig hurtigst muligt. Sækken var revnet Hvis sækken er revnet, tager skraldemanden den ikke med. I steder lægger han en ekstra sæk, så du kan pakke affaldet om i den nye sæk. Den nye sæk tages gratis med ugen efter, sammen med den»almindelige«sæk. Alternativt kan du gratis aflevere sækken på Fjernvarme, hvis du ikke vil have en ekstra sæk stående til ugen efter. JANUAR 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Nytårsdag Hellig 3 konger

4 Dagrenovation Fortsat Helligdage Omkring påske og jul kan skraldemanden komme på andre tidspunkter end normalt. Tømningstidspunkterne vil blive annonceret i ugeavisen og på vores hjemmeside: Adgang til affaldssækken Husk at skraldemanden skal hente rigtig mange sække hver eneste dag. Hjælp skraldemanden Sørg for fri adgang til stativet, med mindst én meter bred kørefast underlag fra vejen ind til affaldsstativet Hold adgangsvejen ryddet for sne og is Klip grene og buske Tænd lys i den mørke tid Elektronisk sagsbehandling Nu er det muligt at indberette en række ændringer og klager via vores hjemmeside. Det drejer sig om af- og tilmelding af dagrenovation, bestilling af stativer, klager over manglende tømning m.m. Denne service kan findes på Favrskov Forsynings hjemmeside: Det er også stadigvæk muligt at klare disse ting på Vidste du at alle brugte batterier skal indsamles at du bare kan lægge batterierne i en klar pose og lægge posen på låget af affaldsstativet at batterierne efter indsamling bliver sorteret med henblik på genanvendelse at du også kan aflevere batterierne på genbrugspladsen Sne Måske får vi en vinter med meget sne. Dette kan gøre det svært for skraldebilen at køre ind på de mindre veje. Dette kan betyde forsinkelser, men du kan hjælpe dig selv og skraldemanden rigtig meget ved at bære din affaldssæk ud til den vej, hvor der kan køres. Skraldemanden vil tage alle de sække, der står sat frem på denne måde, men der vil ikke blive sat en ny sæk i stativet. Til gengæld vil også klare og sorte sække blive taget med i sådan en periode. Vi vil forsøge løbende at opdatere vores hjemmeside med sidste nyt om snesituationen. FEBRUAR 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Kyndelmisse Kronprinsesse Mary 5 Prinsesse Marie Valentinsdag

5 Brug genbrugspladserne Genbrugspladsen er for alle Favrskov Kommunes genbrugspladser må bruges af alle private borgere og de fleste virksomheder. Bil- og trailerstørrelse Fælles for alle er reglerne for, hvilke køretøjer der må komme ind på pladserne, da genbrugspladserne er bygget til køretøjer som personbiler og varevogne. Maksimumsgrænsen for køretøjernes størrelse er kg totalvægt og for trailere kg totalvægt. Det er dog tilladt at komme med en større trailer på genbrugsplads. Den må være lige så stor som en kg bil lovligt må have påmonteret. Erhverv på genbrugspladserne I 2010 blev der for første gang på landsplan indført et særligt erhvervsaffaldsgebyr, som blev opkrævet hos de fleste erhvervsvirksomheder. Dette vil også ske i Det betyder, at alle erhvervsvirksomheder undtagen dem der har fået fritagelse for betaling af Favrskov Kommune må komme på genbrugspladserne. Ingen dagrenovation Den såkaldte»dagrenovation«, altså almindeligt husholdningsaffald som fx. mælkekartoner, leverpostejbakker, engangsbleer og kaffegrums, må du IKKE aflevere på genbrugspladsen. Du skal selv læsse affaldet af Personalet på genbrugspladserne er ansat til at rådgive og til at styre pladserne på en forsvarlig måde. Du skal derfor selv læsse dit affald af i de rigtige containere. Er affaldet for tungt for dig, må du selv tage en hjælper med. Haveaffald Haveaffald er særdeles velegnet til genbrug. Det kan omdannes til den dejligste kompost. Men husk, at plastaffald som for eksempel urtepotter og spagnumsække IKKE er haveaffald, men skal afleveres i en helt anden container. Det samme gælder i øvrigt sten, som skal i containeren til beton og tegl. Ingen sorte sække Det er IKKE tilladt at aflevere affald på genbrugsstationerne i sorte sække eller papirsække. Du er velkommen til at pakke dit sorterede affald i sække og aflevere det Medicinrester på genbrugspladsen, men sækkene Gamle medicinrester, kanyler og lignende skal være af gennemsigtig plast. skal afleveres på apoteket og ikke på genbrugspladserne. Småt elektronik er også Musikfødselsdagskort, talende dukker og lignende. Søndagsåben på Genbrugsplads I sommerperioden fra april til oktober er der åbent på Genbrugsplads om søndagen kl Til gengæld vil der være lukket om mandagen (se oversigt på bagsiden). Denne søndagsåbning gælder også: Påskedag (24. april) og pinsedag (12. juni), men IKKE 2. påskedag og 2. pinsedag. Sommer og vinterperioder Sommeråbningstiden gælder fra og med 1. april til og med 23. oktober (efterårsferiens sidste dag). MARTS 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fastelavn Jævndøgn Sommertid begynder

6 Sortering er vigtig Kasserede mobiltelefoner - og andet småt elektronik Dagrenovationen bliver kørt til Fjernvarme og forbrændt. Restprodukterne fra forbrændingen kan blandt andet bruges til opbygning under nye veje, hvis de er rene nok, det vil sige at de blandt andet ikke indeholder tungmetaller. Og netop her opstår problemet, hvis den gamle mobiltelefon havner i affaldssækken. Elektroniske produkter indeholder nemlig ud over plast og metal også tungmetaller, som er farlige og uønskede i naturen. Derfor er der lavet en speciel ordning for alt elektrisk og elektronisk affald, som skal afleveres på genbrugspladserne i de særlige bure, der er opstillet. Herfra bliver produkterne kørt til specielle anlæg, som demonterer de enkelte produkter og sørger for, at fraktionerne bliver genanvendt eller sendt til kontrolleret forbrænding eller opbevaring. Aflevering af kasseret EDB-udstyr Vi vil opfordre dig til at ødelægge harddisken, inden du afleverer den på genbrugspladsen. Da der af og til stjæles computere fra pladsen, kan vi ikke garantere, at eventuelle oplysninger eller data ikke misbruges. Husk at ledninger ikke må klippes af elektriske apparater, inden de afleveres. Vær omhyggelig med sorteringen Det er en god ide at sortere affaldet hjemmefra. Så går det meget hurtigere at læsse af, når du holder på genbrugspladsen. Og god sortering er god økonomi og godt for miljøet. Den pris vi skal betale for at komme af med affaldet, eller den pris vi får for de genanvendelige fraktioner, er meget afhængig af, hvor gode vi alle er til at sortere. Asbest Asbestaffald kan afleveres på genbrugspladsen, men kun i. Her er opstillet to lukkede containere specielt til asbest. Hele plader kan afleveres og lægges på paller, mens smuldrende eller brækkede plader skal være indpakket i mindst to lag plast. Læg mærke til at genbrugsplads på visse dage kan have andre åbningstider, end den plads du normalt bruger. Nye fraktioner Kasseret træ er af vidt forskellig kvalitet og type, og noget af det kan sagtens bruges igen. Derfor skal du for fremtiden sortere det i rent træ, trykimprægneret træ og brændbart. Fraktionerne stort og småt brændbart omfatter alt det øvrige træ, som er snavset/råddent eller blandet med andre produkter. Klunsecontaineren Hvis du har nogle gode brugte ting, som andre kan få glæde af, må du meget gerne stille dem ind i klunsecontainerne. I og må du dog ikke længere fjerne ting fra containerne. Her har nogle frivillige organisationer fået opgaven med at tømme containerne. Til gengæld må de forsøge at sælge de bedste ting og tjene lidt penge til de forskellige gode formål. På skiltet på klunsecontaineren kan du læse, hvilken frivillig organisation/forening, der passer containeren. På og genbrugsplads er ordningen uændret indtil videre, så her må du godt klunse. Husk, at det kun er brugbare effekter, der må stilles ind i klunsecontaineren. Spørg personalet, for de har en god erfaring med, hvad der bliver genbrugt fra klunsecontaineren. APRIL Sommer åbningstider starter arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Danmarks besættelse Dronning Margrethe II 16 Palmesøndag Skærtorsdag Prinsesse Isabella 21 Langfredag Påskedag påskedag Prinsesse Benedikte

7 Ja tak til Sådan sorterer du dit affald Akkumulatorer Fra biler og motorcykler Gips Væg- og loftsplader Lysstofrør og lavenergipærer Ren jord Kun ren jord. Ingen brokker m.m. Asbest Støvende asbestaffald indpakkes i to lag plast Glas Vin- og spiritusflasker og konservesglas Pap Papkasser, æggebakker, bølgepap og paprør Småt brændbart Snavset træ, blandingsprodukter, plast og flamingo Under en meter Aske Fra brændeovne og pejse. Lægges i tønder. Specialcontainer i Haveaffald Grene, blade, ukrudt og græs Papir Aviser, ugeblade og reklamer Stort brændbart Snavset træ, møbler med betræk, gulvtæpper. Over en meter og under tre meter Batterier Små batterier, brunsten og genopladelige Hvidevarer Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, komfurer og lignende Plastflasker/dunke Uden låg og tomme og rengjorte Tekstiler Tøj, sko, klude og gardiner Beton og tegl Brokker, sten, beton og puds Jern og metal Cykelstel, bildele, dåser og rør Ingen trykflasker Plastfolie Hele, rene plaststykker og plastposer Trykflasker Alle slags trykflasker Dæk Kabler og ledninger Plastmøbler Hele plastmøbler og rester mærket»pp-plast«elektronikaffald Skal sorteres yderligere Klunsecontainer Brugbare ting til genbrug PVC Rør, tagrender, PVC-tagplader, nedløbsrør m.m. Trykimprægneret træ Imprægneret træ fra hegn, stolper og bjælker, som har været anvendt udendørs Trærødder Farligt affald Sprøjtegifte, lim, maling og olie Losseplads Vinduesglas, grus, miljøpåvirket jord, madrasser og mineraluld Rent træ Brædder, paller, emballagetræ, møbler uden betræk og metaldele samt køkkenelementer Vinduer og døre Med glas MAJ 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Prins Henrik 4 Danmarks befrielse 1945 Lyse nætter beg Mors dag Store bededag Kronprins Frederik

8 Boblerne er til papir og glas og nu også til dåser og plastflasker fra læskedrikke Papir Pap- og papiraffald fra din husholdning skal frasorteres, da det er en vigtig ressource, som kan genanvendes. Når du afleverer til genbrug, er du med til at: spare på naturens ressourcer gavne samfundets økonomi reducere mængden af affald til forbrænding Der stilles krav om, at alle kommuner skal indsamle minimum 55procent af alt papir og pap hos private. Derfor er det vigtigt, at vi stadig er opmærksomme på at samle vores aviser, ugeblade, reklamer og papemballage sammen og aflevere det til genbrug. Husk, at du ikke kan aflevere pap i boblerne. Pap kan afleveres på genbrugspladserne eller til sindsamlingen. Pap, der kan genbruges, er for eksempel papkasser, bølgepap, karton, æsken fra havregryn og tandpasta. Alt indsamlet papir og pap går til genbrug. Glas, dåser og plastflasker Genbrugsglas omfatter både flasker og husholdningsglas. Husk, at de skal være tomme og rengjorte. Boblerne må ikke bruges til keramik, vinduesglas, elpærer, porcelæn eller medicinglas. Husk, at du i boblerne for glas også kan komme af med metaldåser og plastflasker fra læskedrikke. Plastflasker med orange faresymboler for kemiske og giftige midler må ikke afleveres i boblerne. Dåser, plastflasker og glas kan også afleveres på genbrugspladserne. Undergrundscontainere I håb om at reducere rod ved boblerne, har vi etableret undergrundscontainere to udvalgte steder i, og by. På hver placering er der en 5 m³ container til papir og en 5 m³ container til flasker og dåser. Vi har kunnet reducere antallet af containere på den enkelte plads, da de nye rummer mere end dobbelt så meget som de gamle. Det ses ikke, da en stor del af containeren befinder sig under jorden. De nye containere ser anderledes ud, men bruges nøjagtig ligesom de gamle. Hvis boblerne/containerne er fyldt, når du kommer, så brug de andre bobler i nærheden eller kør på genbrugspladsen. Rod ved bobler Favrskov Forsyning oplever stadig, at der er problemer med affald omkring boblerne. Vi bruger unødigt mange penge på oprydning omkring boblerne. Disse penge kunne bruges meget bedre på at forbedre eksisterende ordninger til gavn for alle borgere. Vi kontrollerer både bobler og containere jævnligt, men hvis du alligevel oplever, at det flyder med affald, så kontakt os venligst på , så kommer vi og rydder op. Når du kommer for at putte papir eller glas i boblerne, bedes du tage din pose eller papkasse med dig. Husk Brug boblerne til det de er beregnet til og læg dagrenovationen i din egen renovationssæk. JUNI 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Kristi himmelfartsdag Grundlovsdag Fars dag Prins Joachim Prinsgemal Henrik 11 Pinsedag pinsedag Valdemarsdag Længste dag Sankt Hansdag

9 Storskrald Storskrald Hvis du ikke har mulighed for at køre til genbrugspladserne for at aflevere dit, kan du bestille afhentning. I kalenderen kan du se, hvornår der er mulighed for afhentning af i netop dit område. Sådan gør du Du skal bare ringe til Favrskov Forsyning på eller gå ind på: for at bestille afhentning af. Du skal henvende dig mindst en uge før afhentningstidspunktet, og du skal oplyse, hvilken type affald du ønsker afhentet. Når du ringer, kan du samtidig få vejledning om, hvordan du skal sortere affaldet. Affaldet skal være sorteret og stillet ud til vejen i din indkørsel, så Favrskov Forsynings folk tydeligt kan se affaldet. Ellers må det efterlades. Disse ting kan afhentes Pap, som er bundtet Aviser, som er bundtet Tøj og tekstiler Jern og metal Hårde hvidevarer Elektroniske apparater Gulvtæpper, som er skåret i mindre stykker Møbler Glas og flasker, som er rengjorte Plast og metalemballage, som er rengjort. Disse ting afhentes IKKE Haveaffald Byggeaffald Døre og vinduer Karosseridele, eksempelvis fra biler Mængder Vi henter kun løse effekter. IKKE hele og halve læs. Ved store mængder skal du have fat i en privat vognmand. Farligt affald Når det miljøfarlige affald, som malingrester, kemikalier og lignende, afleveres i de originale emballager, er der ingen tvivl om indholdet. Benyttes andre dunke og lignende, skal de forsynes med tydelig besked om indholdet. JULI 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Prins Felix

10 Spildevand A/S Hvem er vi? Spildevand A/S varetager den daglige drift og vedligeholdelse af renseanlæg, kloaknet, pumpestationer og regnvandsbassiner. Derudover etablerer vi nye kloakker, kloakerer fremtidige byggemodninger, sanerer gamle kloakker, laver saneringsplaner og meget mere. I 2010 har vi udført følgende større projekter: Saneret store gamle ledninger i Slugten i Omkloakeret Vrangstrup by Nykloakeret Mødal by Separatkloakeret Houlbjerg by Etableret og renoveret regnvandsbassin v/ Århusvej Etableret ny kloak i forbindelse med byggemodning af Ridder Munks Vej i Thorsø, Nygårdsvænget i, Amstrup Bakker i Ulstrup og udstykning ved Haarvej/ Nord Nedlagt Lading Renseanlæg og etableret nyt regnvandsbassin Renoveret/udskiftet maskiner på renseanlæg Kontakt Hvis du har spørgsmål om forsyningens kloaknet, kan du kontakte os på eller sende os en mail på: Vores vagttelefon er: Du skal bruge dette nummer, hvis du har akutte driftsproblemer. Strømpeforing i Slugten I 2011 vil vi blandt andet: Renovere/etablere regnvandsbassiner i Slugten i Påbegynde separatkloakering af Hadbjerg by Separatkloakere Rigtrup og etablere ny spildevandsledning til Voldum Nedlægge Rigtrup renseanlæg Nedlægge Sandby renseanlæg og etablere ny ledning til / renseanlæg Energioptimere renseanlæg Målsætning Vores målsætning er at sikre en effektiv rensning og afledning af spilde- og regnvand inden for de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. Der arbejdes løbende på at forbedre og optimere kloaknettet, renseanlæg, pumpestationer og meget mere. Takster og opkrævning - spildevand Vandafledningsbidraget for spildevand i 2011 er 32,65 kr. pr. m³ og 412 kr. i fast bidrag. For tømning af hustanke er den årlige afgift per tank op til 2 m³ 533,40 kr. Du kan finde taksterne for vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordning på forsyningens hjemmeside. De private vandværkers aflæsning af vandforbruget på den enkelte ejendom ligger til grund for forsyningens opkrævning af vandafledningsbidrag. Aflæsning af vandforbruget sker hvert år 31. december. Ledningsoplysninger Kloakplan over forsyningens kloakledninger kan fås ved at henvende sig til Favrskov Forsyning på eller på mail Du kan også finde oplysningerne på Favrskov Kommunes hjemmeside. Skal du have en kloakplan over din egen grund, skal du kontakte Favrskov Kommune, Plan og Byg på AUGUST 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage De lyse nætter slutter Prins Nikolai

11 Fokus på de stigende vandmængder Renseanlæg og kloak Favrskov Forsyning har driften på 11 renseanlæg i kommunen. Inden for en 10 årig periode skal der nedlægges 6-7 renseanlæg. Ledningsanlægget består af cirka 800 km kloakledning, stikledninger, brønde, 99 bygværker, 155 pumpestationer og 130 bassiner. Regnvandsbassin i Hadbjerg Favrskov Forsyning har valgt at sætte ekstra fokus på regnvandsudledningen til vandløb og søer. Det skal ses i lyset af, at kravene til udledning af regnvand forventes skærpet i forbindelse med den nye vandmiljøplan. Endvidere vil klimaforandringen, blandt andet i form af mere regnvand betyde, at vi skal se anderledes på, hvordan, vi fremover håndterer den større regnmængde. Derfor har vi blandt andet valgt at kikke nærmere på vores nuværende regnvandsbassiner, og hvorledes de nye regnvandsbassiner skal udføres og dimensioneres fremover. Som udgangspunkt etableres nye regnvandsbassiner som våde bassiner, hvilket betyder, at bassinerne laves med et permanent vandspejl samt et magasinvolumen (til udjævning af regnvandsafstrømning). Skråninger ved regnvandsbassinerne udføres med en passende flad hældning, så de er lette at vedligeholde og ikke udgør nogen risiko for publikum. Favrskov Forsyning har de to første år brugt cirka 4 mio. kr. til renovering af eksisterende regnvandsbassiner i kommunen, og der afsættes 1. mio. kr. hvert år til dette formål. Regnvandsbassin ved Hjortebakken i Fokus på regnvandsbassinerne Regnvandsbassinerne har til formål at håndtere regnvandet fra de separatkloakerede områder i byerne, herunder blandt andet regnvand fra tagflader og veje. I regnvandsbassinerne opmagasineres en del af regnvandet inden det ledes ud i vandløbet i en jævn mindre strøm. I forbindelse med opmagasineringen opnås en vis rensning af visse stoffer i regnvandet, inden det ledes ud i vandløbet eller søen. Største og mindste månedssum af nedbør (mm) siden 1874 (landsgennemsnit) Kilde DMI Regnvandsbassin ved Slugten SEPTEMBER 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage DKs udsendte Jævndøgn

12 Der er hjælp at hente Hvem har ansvaret for kloakken? Forsyningen har ansvaret for vedligeholdelse af hovedkloakken og stikledningen udenfor dit skel. Inden for skel er det dit ansvar at holde kloakken. Er der en skelbrønd på din grund, har kloakforsyningen vedligeholdelsen til og med skelbrønden. Problemer med afløbet? Kan du ikke komme af med spildevandet, eller klukker afløbet, kan det være tegn på, at kloakken er stoppet. Du skal først finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du blandt andet finde ud af ved at løfte dækslet til din skelbrønd ved skellet. Det er derfor vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet. Er skelbrønden fyldt med vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen uden for skel er stoppet. Du skal derefter kontakte Favrskov Forsynings vagt på Vagten vil sørge for at, ledningen bliver renset/spulet. Det er vigtigt, at din skelbrønd er frilagt, inden vi kommer. Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i den private del, altså i din egen kloak. I den situation, skal du selv kontakte et privat spulerfirma eller en autoriseret kloakmester. Kontakt altid os, hvis du er i tvivl, inden du selv ringer efter en spuler eller en autoriseret kloakmester. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så hjælper vi dig gerne med gode råd. Kloakering af Houlbjerg Får du vand i kælderen? Favrskov Forsyning har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem fungerer effektivt, så spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende. Derudover har forsyningen nogle servicemål, der blandt andet skal sikre, at der højst må komme vand i kældre en gang hvert andet år. Der kan være flere årsager til vand i din kælder:»» Voldsom regn Hvis du får kloakvand i din kælder på grund af større regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Herefter skal du kontakte os, så vi kan få hændelsen noteret med henblik på en prioritering af en nærmere undersøgelse af kapaciteten af ledningssystemet i dit område.»» Kloakstop Er forsyningens kloak stoppet, så kloakvandet løber ind i din kælder, skal du kontakte vores vagt på Du skal også melde skaden til dit eget forsikringsselskab.»» Overfladevand Kommer der overfladevand eksempelvis fra vejen ind i din kælder, kan forsyningen ikke hjælpe dig. Du kan kontakte afdeling for Trafik og Anlæg på Man kan sikre sig imod, at vandet løber ind i ens kælder via kloakken ved for eksempel at installere en højvandslukker/kontraklap i brønden eller i afløbet. En autoriseret kloakmester eller en vvs-installatør kan hjælpe dig med det. OKTOBER 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Prins Christian Vinter åbningstider starter FN-dag Sommertid slutter

13 Gode råd og tømningsordning»» Vand på vejen Hvis risten ved rendestensbrønden i vejen er stoppet, kan der stå vand på vejen. Vejriste på privat-fællesvej skal ejeren/ ejerne (grundejerforeningen) selv vedligeholde og rense. Er vejristen på offentlige veje -og arealer stoppet, skal du kontakte Trafik og Anlæg på Lugter det af kloak i huset Så er det sandsynligt, at vandet i dine vandlåse er tomme. Vi foreslår, at du fylder vand i dine vandlåse (gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet, mm). Hvis dine vandlåse og øvrige afløbsinstallationer er i orden, kommer der ikke kloaklugt i huset. Tømning af bundfældningstanke Der er på nuværende tidspunkt cirka bundfældningstanke med i den obligatoriske tømningsordning i Favrskov Kommune. Administrationen af tømningsordningen er pr. 1. januar 2010 overgået til Favrskov Forsyning A/S. Favrskov Kommune er stadig myndighed på tømningsordningen og udarbejder tømningsregulativ med regler for tømningsordningen. Tømningsordningen i hele Favrskov Kommune varetages i perioden af Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse A/S. Har du spørgsmål, som angår selve tømningen af din septiktank/trixtank, er du velkommen til at henvende dig til entreprenøren. Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse på Har du spørgsmål til administrationen af ordningen, betaling eller andet, kan du ringe til Favrskov Forsyning på eller slamanlæg Gode råd i dagligdagen Hæld ikke fedt i afløbet. Hæld fedtet i en affaldspose, så bidrager du til et rent miljø Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilettet eller afløbet Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense Rens dine tagrender for blade og kviste og sandfangsbrønde for blade, sand og sten Malerrester må ikke hældes i kloakken, men skal afleveres på genbrugspladsen Forgæves kørsel Der er pr. 1. januar 2010 indført gebyr for forgæves kørsel. Gebyret vil blive opkrævet, hvis tanken ikke er tilgængelig. Som eksempler kan nævnes, hvis dækslet ikke er gravet fri, eller hvis der er problemer med adgangsvejen. Du kan se de gældende takster samt gældende tømningsregulativ på Favrskov Kommunes hjemmeside: NOVEMBER 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Mortensdag søndag i advent

14 Folk rynker på næsen af mit arbejde Niels Peter Gudmundsen er spildevandsoperatør og arbejder med spildevand i Favrskov Forsyning. I dag er Niels Peter på renseanlægget i. Døgnet rundt er miljøet i fokus hos Niels Peter, der kalder sig selv en nørd i forhold til vandkvalitet og teknik. Det er et frit og spændende job, siger han. 800 km kloakledningsnet, otte renseanlæg, 107 regnvandsbassiner, 156 pumpestationer og 12 ansatte. Det er nogle af tallene for den kommunale spildevandsdrift, som Niels Peter Gudmundsen er ansat i. Oprindeligt er han uddannet sømand, men en dag gik han i land, og så blev han spildevandsoperatør. - Jeg er glad for mit arbejde, for det er frit og spændende, og jeg har stor indflydelse på, hvad jeg skal lave, og hvordan det skal gøres. Jeg har gode kolleger, og der sker noget hele tiden. Samtidig har jeg mulighed for at videreuddanne mig og hente ny viden. Man bliver jo lidt ærekær og vil hele tiden nå en bedre og bedre vandkvalitet, siger Niels Peter, mens han viser rundt. Sandfang og biologisk proces Første stop for vores spildevand på renseanlægget er ristehuset, hvor en sindrig maskine blandt andet sorterer papiret fra. Så videre til det udendørs sandfang, hvor netop sand og sten bliver fanget, renset og til sidst samlet i en trailer, så det kan køres væk og bruges som fyld forskellige steder. Fedtet bliver også samlet i en tank. Så begynder den biologiske proces, hvor Niels Peter tilsætter jernklorid for at binde fosforen i spildevandet. Vandet ryger videre i forskellige tanke, blandt andet en efterklaringstank, hvor slammet bundfalder, og det rensede spildevand ryger ud over kanten og videre til efterbeluftning. Det er sidste stop, før vandet bliver sendt ud i vandløbet i er det Lilleåen. - Nogle tror, at vi drikker vores rensede spildevand, men det gør vi ikke. Det gør man i nogle lande. Vi stiller store krav til det vand, vi sender ud fra renseanlæggene, så derfor er det en grundig proces, hvor vi tager mange prøver for at holde os under grænseværdierne for eksempelvis fosfor og ammonium, fortæller Niels Peter. Børnene opdrager de voksne Når han fortæller om sit arbejde, får han mange forskellige reaktioner fra folk. - Nogle rynker på næsen af mit arbejde og siger, at det lugter. Andre kan slet ikke forstå, hvor højteknologisk det egentlig er, og andre igen vil simpelthen ikke vide, hvad der sker, når de trækker ud i toilettet. I den forbindelse er det godt at få fat i børnene, for de vil gerne lære noget og kan så opdrage lidt på de voksne. - Jeg tænker meget på miljøet, både i forhold til mit affald og mit forbrug. Vi kan hele tiden gøre det bedre og tænke os om, lyder det fra Niels Peter. Et par opfordringer fra spildevandsoperatøren: Lad være med at smide eksempelvis vatpinde, hygiejnebind og legesager i toilettet, for det skaber problemer. Vær opmærksom på, hvad I skyller ud i køkkenvasken og husk selv at rense ved risten i badeværelset, før I ringer til kommunens folk. Måske er det nok til at løse problemet. DECEMBER 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Luciadag Korteste dag Juleaftensdag 24 Juledag juledag

15 Kontakt Favrskov Forsyning A/S Ny hjemmeside Kig ind på Forsyningens nye hjemmeside: Her kan du finde nyttige oplysninger om den daglige drift, og hvordan du skal forholde dig, hvis kloakken er stoppet, eller dagrenovationen ikke bliver hentet. Du kan også se, hvem der arbejder med de forskellige opgaver. Hvis du vil benytte vores selvbetjeningsfunktioner, skal du være forberedt på, at det kræver digital signatur. NYHEDER Hav tålmodighed med skraldemanden Sne og glatte veje giver stadigvæk problemer for AFFALD >> skraldemændene, så næsten alle borgere i kommunen er efterhånden blevet berørt. SELVBETJENING >> I dag onsdag forsøger vi at få alle minicontainere tømt uanset hvilken dag de normalt skulle have været tømt. Om det lykkes afhænger naturligvis af, om containerne sidder fast i sneen. SPILDEVAND >> ÅBNINGSTIDER >> Sneen giver problemer for skraldemændene Skraldemændene har problemer med at hente dagrenovation på grund af glatte veje og manglende snerydning i disse dage. PUBLIKATIONER >> Du bedes derfor have tålmodighed, hvis din dagrenovation bliver afhentet senere eller slet ikke bliver VAGTTELEFON >> hentet i denne uge. Hvis du ikke har en digital signatur, kan du kontakte Favrskov Kommunes borgerservice, eller gå til adressen VIDEN >> Læs flere nyheder Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Udgiver Favrskov Forsyning A/S Ansvarshavende redaktør Lone Bejder, forsyningschef Redaktion Jytte Bach Peter Dyhre Dorthe Lerche Layout Torben Illum, Favrskov Kommune Fotos Favrskov Kommune Favrskov Forsyning Colourbox Forsidefoto Chris Fleng Oplag stk. Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, 8450 Tlf.: KLIP HER Genbrugspladser: Genbrugsplads Brogårdsvej 11, Genbrugsplads Italiensvej 9, Genbrugsplads Fanøvej 7, Genbrugsplads Hammervej 9,, 8860 Ulstrup Losseplads Feltengård Losseplads Randersvej 65 A, Forbrændingsanlæg Fjernvarme Irlandsvej 6, Vagttelefon for spildevand Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, Favrskov FORSYNING

16 Her finder du os Genbrugspladser Renseanlæg Feltengård Losseplads Fjernvarme KLIP HER Åbningstider på genbrugspladserne i Favrskov (Uændret i forhold til 2010) Årstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Genbrugsplads Italiensvej 9, Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Brogårdsvej Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Hammervej 9,, 8860 Ulstrup Sommer Vinter Lukket Lukket Genbrugsplads Fanøvej 7, Sommer Vinter Lukket Lukket

Spildevand og Affald 2010

Spildevand og Affald 2010 Information om Spildevand & Affald 2010 Spildevand og Affald 2010 I 2010 vil der ske ændringer af organiseringen indenfor spildevands- og affaldsområdet. Ny lovgivning på området betyder, at driften af

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Forsyningskalender 2012 Information om spildevand og affald VIN. Favrskov. Miljø - med ren samvittighed FORSYNING

Forsyningskalender 2012 Information om spildevand og affald VIN. Favrskov. Miljø - med ren samvittighed FORSYNING Forsyningskalender 2012 Information om spildevand og affald VIN KO N KUR REN CE D ET GA ELL VEKO ER R VIN T Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Forord Favrskov Forsyning A/S sender hermed sin

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Udfyld vores. spørgeskema. Og vind en. ipad. mini. og andre spændende præmier FORSYNINGSKALENDER

Udfyld vores. spørgeskema. Og vind en. ipad. mini. og andre spændende præmier FORSYNINGSKALENDER og andre spændende præmier Udfyld vores spørgeskema Og vind en ipad mini FORSYNINGSKALENDER 2013 En vigtig ressource Affald er en vigtig ressource I 2007 udkom den første spildevands- og affaldskalender,

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald Affaldshåndbog 2015 boliger Indhold Hjælp os til at blive endnu bedre side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4-5 Storskrald

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården April 2014 FOKUS Affaldsskakter: Hej naboer Jeg har nu varetaget tømning af vores affaldsskakter i ca. 6 måneder, og det er desværre kommet dertil, at jeg må komme med en lille

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere