Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald"

Transkript

1 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald

2 VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret med fokus på mere effektivitet og nye dagsordener stiller i større og større omfang krav til vores omstillingsparathed. Men det åbner også op for nye muligheder, en villighed til at tænke langsigtet og arbejde i nye løsninger. Affald er ikke længere bare affald, det er en ressource. Det stiller krav til os som mennesker, til den måde vi tænker affald og til vores handlemønstre. I stedet for at smide væk skal vi i højere grad tænke genbrug, vi bevæger os over i et samfund, hvor vi skal lære at bruge materialerne igen og igen. Miljøet er lige nu på alles læber, derfor arbejder vi bl.a. med at separere spildevand fra regnvand i hele kommunen, så vi kan sikre optimal rensning af spildevandet og undgår oversvømmelser og vand i kældrene ved skybrud. At sikre god vandkvalitet er også en opgave vi går meget op i. Det har bl.a. betydet, at vi inden for de sidste 3 år har bygget et nyt vandværk samt renoveret 2 værker, så de fremstår som nye. 2

3 I løbet af 2015 lancerer vi en ny kundeportal, der skal gøre det nemmere for kunderne at finde oplysninger om deres eget forbrug. Det betyder brugervenlighed og tilgængelighed, når du har behov. Vi samler også alt personale i Tønder Forsyning i et fælles domicil. På den måde har vi samtlige kompetencer under ét tag, det skaber både synergi, energi og effektivitet, og det letter administrationen. De næste par årtier vil vi opleve markante ændringer på forsyningsområdet. Det stiller i højere grad krav til os som leverandør af løsninger inden for drikkevand, spildevand og affald. Tønder Forsyning vil være med i front for at sikre høj forsyningssikkerhed og udvikling af miljørigtige kvalitetsløsninger. Med høj effektivitet og fokus på kunderne. God læselyst! Bo K. Ludvigsen Adm. direktør Indholdsfortegnelse Interview med Jørgen Olsen... s. 4 Dit daglige affald... s. 6 Farligt affald husk miljøkassen... s. 7 Storskrald... s. 8 Interview med John Pies Christiansen... s. 9 Vores vandværker... s. 10 Vi skifter vandmålere... s. 11 Vi separerer spildevandet... s. 12 Renseanlæg... s. 13 Opslagstavlen (Kundeservice)... s. 14 Tønder Forsyning A/S, Stationsvej Bredebro, Tlf Fotos: Tønder Forsyning & Vizuel ApS Layout & produktion: Vizuel ApS Vi tager forbehold for fejl og ændringer.

4 INTERVIEW MED JØRGEN OLSEN Chef for affald, genbrugspladser og deponi skrald. Har man ikke selv mulighed for at køre på genbrugspladsen, tilbyder vi at hente og sortere effekterne, så de bedste ting kan afleveres i genbrugsbutikken og derved igen skabe værdi i nye omgivelser. Organisk affald (madaffald) er også gået hen og blevet en ressource. Vi arbejder intenst med at udvikle hele værdikæden fra affaldet sorteres hjemme hos kunderne til selve anvendelsen. Når vi bliver bedre til at sortere husholdningsaffaldet, kan vi frigøre større mængder organisk affald til f.eks. at producere biogas. Man taler faktisk om, at organisk affald er fremtidens energi. Jørgen Olsen, Chef for affald, genbrugspladser og Deponi. Man taler meget om, at affald er blevet til en ressource. Hvordan arbejder I med det i Tønder Forsyning? Vi arbejder med affald som en ressource på flere niveauer. Direkte genbrug af affald skåner miljøet, da vi slipper for enten at forbrænde, forarbejde eller deponere. Derfor gør vi meget ud af at hjælpe kunderne af med deres stor- Har kunderne i Tønder Kommune styr på deres affald? I Tønder Kommune er kunderne dygtige til at sortere deres affald, faktisk er de bedre end landsgennemsnittet. Men det kan blive endnu bedre. Derfor vil fokus de kommende år i stigende grad ligge på at informere og hjælpe kunderne til at tænke affald på en helt ny måde, nemlig som en vigtig ressource. I har næsten lige lanceret miljøkassen, er den blevet taget godt imod? Kunderne i Tønder Kommune har taget rigtigt godt imod miljøkassen, og det er vi utroligt glade for, for vi ved godt, at 4

5 DIT AFFALD ER EN RESSOURCE det tager lang tid at ændre vaner. Med en miljøkasse i din husholdning bliver du automatisk mere bevidst om, hvad der rent faktisk er farligt affald. Ved at benytte kassen er du med til at sikre, at alt farligt affald ender det rigtige sted og ikke i dagrenovationen. Dermed bliver affaldet behandlet korrekt, og det gavner vores miljø. Danmark uden affald I 2013 lancerede Miljøministeriet kampagnen Danmark uden affald, der skal få os danskere til at gå væk fra forbrug og forbrænd over imod et samfund, hvor vi bruger materialerne igen og igen. Affaldet skal betragtes som en ressource, og der skal findes nye måder at sortere og anvende de brugte materialer på, uanset om det er metallerne i brugt elektronik, plastik eller byggematerialer. Direkte genbrug, hvor f.eks. tøj og møbler skifter ejere og bruges igen er også af stor værdi, men tanken er, at når ingen længere kan bruge tingene, skal de kunne forarbejdes og bruges i produktion af andre materialer. Derfor er en del af strategien også at støtte udviklingen af nye produktionsformer. Et af målene i kampagnen er at der skal genanvendes dobbelt så meget af husholdningsaffaldet i 2022, i forhold til i dag. 5

6 DIT DAGLIGE AFFALD Affald er hverdag for os alle. For skraldemændene, der tømmer dine affaldsbeholdere, er det også et arbejde. Det er vigtigt at sikre gode arbejdsforhold for vores skraldemænd. Sørg for, at beholderen står klar fra kl om morgenen, og at adgangsvejen er både oplyst, ryddet og saltet. Placer beholderen på fast underlag med hjulene udad. Dagrenovation tømmes hver 14. dag Genbrug tømmes hver 4. uge Tømning i 2015 Tømning af beholderne fortsætter i samme rytme og på samme dage i 2015 som i 2014, medmindre du får direkte besked om en ændring. Flytning af tømmedage i forbindelse med helligdage oplyses både her i folderen, på vores hjemmeside og i vores app. Husk at der tømmes fra kl i dagene omkring en helligdag. Har du ind imellem ekstra dagrenovation så benyt kontrolmærket i folderen. Du kan finde alle reglerne om tømning af dine affaldsbeholdere på vores hjemmeside. På hjemmesiden eller i app en finder du også dine almindelige tømmedatoer, hvis du er blevet i tvivl. Nedgravede affaldsløsninger tømmes efter behov. 6

7 FARLIGT AFFALD HUSK MILJØKASSEN Tømning af miljøkassen Ring, så kommer vi og bytter kassen. Du kan også tage den med på genbrugspladsen og få den byttet der. Vidste du: Der er guld, sølv og kobber for 18 kr. i en mobiltelefon, og i Danmark købes der ca. 5 mio. nye mobiltelefoner hvert år. Eksempler på farligt affald: Elektriske apparater også batteridrevne Ledninger Lyskilder PVC f.eks. badedyr, regntøj og gummistøvler Batterier Spraydåser også tomme Kemikalier Spidse og skarpe genstande skal være indpakkede Mobiltelefoner, bærbare pc er og lavenergipærer er selvfølgeligheder i vores liv, ting der ikke nødvendigvis er skadelige, men som bliver til farligt affald. Sorterer vi korrekt, undgår vi at sprede både miljø- og sundhedsskadelige stoffer til omgivelserne. Vi forhindrer også at stofferne, via dagrenovationen kommer i og volder problemer på forbrændingsanlæggene, og at de går tabt som ressource. Over 2500 husstande har takket ja til miljøkassen. Vi håber at endnu flere vil benytte sig af kassen, som en nem metode til at komme af med det miljøfarlige affald, også for dem der ikke kommer på genbrugspladserne. Kemikalier skal være i original emballage eller i tætsluttende beholder med oplysning om indhold. I alle kasserne finder du sorteringsvejledning, batteriboks og en pose til foring af kassen. 7

8 STORSKRALD Storskrald har det med at fylde og hobe sig op, da vi tit glemmer at få ryddet op og i stedet stabler tingene i udhuse og på lofter. Ofte er tingene stadig i god stand, nogle gange har effekterne endda både sjæl og patina og kan dermed sagtens skabe glæde i et nyt hjem. Ligger du inde med storskrald som møbler, nips, tæpper eller cykler, tager genbrugsbutikken gerne imod dine effekter. Kontakt butikken inden du kommer, så vi er klar til at tage imod. På den måde sikrer du direkte genbrug, og andre får måske senere glæde af dine ting. Vi kommer også gerne ud og henter storskrald hos dig, hvis du ikke selv har mulighed for at fragte tingene enten til genbrugsbutikken eller en af genbrugspladserne. Husk at klunsning er forbudt på genbrugspladserne. HUSK! Der må ikke være dagrenovation eller farligt affald i dit storskrald. På indstikket i midten af folderen kan du se alle de affaldsordninger vi tilbyder. 8

9 INTERVIEW MED JOHN PIES CHRISTIANSEN Driftschef for vand og spildevand Hvorfor er det så vigtigt, vi passer på vandet? I Danmark har vi noget af det bedste drikkevand overhovedet. For at bevare det, er det vigtigt, at vi hele tiden synliggør sammenhængen mellem rent drikkevand og beskyttelse af grundvandet, bl.a. når der bruges sprøjtemidler på vores jord. I Danmark bruges der store mængder sprøjtemidler hvert år, både af private og erhverv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at tomme emballager og slatter er farligt affald som ikke skal i kontakt med naturen. På den måde er du med til at undgå, at resterne ender i det grundvand, dine børn og børnebørn en dag skal drikke. Det handler om vores fremtid. ofte problemer for boligejere med kældre. Hvad skal man egentlig gøre, hvis man får vand i sin kælder? Det er vores ansvar at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra stueetagen og øvrige etager over kælderhøjde. Men husejer er selv ansvarlig for afledning af spildevand fra kælderen. Er skaden først sket, skal man straks kontakte sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil foretage en vurdering af skaden og rådgive om, hvordan problemet udbedres. Man kan også sikre sig ved at installere en højvandslukker eller en pumpe. Hvad gør I helt konkret for at sikre den fremtidige forsyning? Vi har ca. 540 km hovedvandledninger i vores forsyningsområder, og da ledningerne ikke holder 100 år, skal de løbende skiftes for at undgå brud. Når vi undgår brud, undgår vi også risikoen for forurening og uforudsete afbrydelser af vandet. Vi er lige nu i gang med en del større ledningsrenoveringer. Det er en af de måder vi sikrer, at vi har en stabil forsyning i fremtiden. Lige nu oplever vi stigende mængder nedbør i form af regnvand, det volder John Pies Christiansen, driftschef for vand og spildevand. 9

10 VORES VANDVÆRKER - VI PASSER PÅ DET Siden 2011 har vi totalrenoveret vandværkerne i Løgumkloster og Tønder, samt bygget et helt nyt vandværk i Højer. På den måde har vi sikret, at vandværkerne fortsat kan levere vand af høj kvalitet, og at vi kan overholde de endnu strengere krav der stilles til drikkevand i de kommende år. Vand betragtes nu som en fødevare, og de nye værker er indrettet derefter. I modsætning til ældre vandværker behandler vores nye værker vandet i lukkede kredsløb, og på vandværket er der områder, hvor rengøringsniveauet er så højt, at man skal benytte overtrækssko og dragter. De daglige rutiner og kontroller til dokumentation af drikkevandskvaliteten og forsyningssikkerheden, er med den moderne indretning blevet betydeligt nemmere. I vandforsyningen kan vi nu prale af at være på forkant med udviklingen, så kunderne fortsat kan være sikre på, at der er rent vand i hanen. 10

11 VI SKIFTER VANDMÅLERE I 2012 gik vi i gang med at udskifte samtlige ca målere i vores forsyningsområder til elektroniske målere. Vi er nu ca. halvvejs i processen og forventer at blive færdige i løbet af De nye målere kan fjernaflæses. Det sker indtil videre ved årsskiftet, så aflæsningen kan bruges til årsafregningen. Aflæsningerne foretages fra en bil, men vi arbejder på at sætte udstyr op, så målernes data automatisk kan overføres til vores systemer. Skan QR koden og se hvordan de nye målere fungerer. Du kan finde flere informationer og gode råd, om hvordan du undgår vandspild, på vores hjemmeside. Du skal stadig aflæse din måler når du flytter eller sælger din ejendom. 11

12 VI SEPARERER SPILDEVANDET Kloaksystemerne i vores område er ikke dimensioneret til de mange kraftige regnskyl vi oplever pga. klimaforandringerne. Det betyder en stor risiko for, at kloakkerne løber over, så der kommer spildevand i kældre og lavtliggende områder, samt for at udlede dårligere renset vand til naturen. Derfor er vi hele tiden i gang med at separatkloakere nye områder. Når regnvand og spildevand løber i hver sin ledning, bliver det rene regnvand ledt direkte tilbage i naturen. Mængden af spildevand bliver dermed ikke påvirket af regnvandet. Derfor opstår der ikke pladsproblemer i ledningerne, og spildevandet renses bedre på renseanlægget, inden det også ledes tilbage til naturen. Bor du i et område der skal separatkloakeres, eller ønsker du at separere på din grund ved at nedsive dit regnvand, så skal ændringerne foretages af en autoriseret kloakmester. 12

13 RENSEANLÆG Det tager mange år, før alle byområder er separatkloakerede. Derfor har vi behov for en anden måde at styre de svingende mængder vand, der løber til renseanlæggene, så de kan fungere optimalt. Til det formål har vi et system, der kan regulere, hvor meget spilde- vand der pumpes frem til renseanlægget fra bestemte områder, så der bliver plads til store mængder regnvand fra andre områder. Systemet er baseret på forudsigelser om regn fra DMI s vejrradar på Rømø. Brug ikke toilettet som skraldespand Kom ikke fedt, hår, vatpinde og hygiejnebind i brug skraldespanden. Affaldet sætter sig i de pumper, der sikrer at spildevandet ledes frem til renseanlægget. Hustanke til spildevand Vi tømmer ca hustanke mindst én gang om året. 13

14 OPSLAGSTAVLEN Ny Kundeportal I 2015 lancerer vi en helt ny kundeportal min side, hvor du fremover vil kunne se dit forbrug og dine fakturaer. Det bliver også muligt at underskrive betalingsaftaler samt tilmelde betalinger til betalingsservice (pbs) på siden. Din regning Vi udsender ca regninger årligt. Regningerne fordeles på 2 rater med forfald i marts og september. Raten i marts indeholder din årsafregning for året før. Undgå gebyr Tilmeld din betaling til pbs eller e-indbetalingskort via din netbank næste gang du modtager en regning fra os, eller tilmeld dig faktura via mail på min side, så undgår du at betale gebyr for udsendelse af papirfaktura. Gebyret indføres efter næste årsafregning er sendt. Du finder min side på vores hjemmeside, og log-in oplysningerne finder du på årsafregningen. Takster Du kan finde alle gældende takster på vores hjemmeside. Bemærk vi indfører nye gebyrer på betalingsaftaler (afdragsordninger), oprettelse ved tilflytning, udsendelse af papirfaktura og oprettelse af administrationsaftaler. Hvis du flytter/sælger din ejendom Giv os besked ved flytning eller salg, vi skal bruge en aflæsning af din vandmåler, din nye adresse og vide hvem der skal betale fremover. 14

15 Årsaflæsning af vandmåler Der udsendes aflæsningskort til de forbrugere, der ikke har elektronisk måler. Aflæsningen danner grundlag for årsafregningen for vand og spildevand. Modtager vi ikke aflæsningen, foretager vi aflæsningen mod gebyr. Hvis du indberetter din aflæsning via vores hjemmeside, skal du logge ind på min side. Har du hentet vores app? Vores app Tønder Forsyning har flere nyttige funktioner, der gør det nemt og bekvemt for dig. Når du har fundet din adresse, kan du bl.a. se hvornår dine affaldsbeholdere tømmes. Datoerne kan overføres til din mobilkalender. Du finder også en lang række sparetips samt adresser og vejvisning til bl.a. genbrugspladserne. App en er gratis og kompatibel med IOS, Android og Windows. På vores hjemmeside finder du mange informationer og nyheder vedr. vand, spildevand og affald, her finder du også min side hvor kun du har adgang. Tømningsordning varsling via SMS Husstande, der er med i tømningsordningen for hustanke, bliver varslet om tømningen via SMS. Er der ingen mobilnummer i din husstand, vil du fortsat modtage et kort, når tømmeugen nærmer sig. 15

16 Tønder Forsyning A/S Stationsvej Bredebro Tlf Miljøkassen

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

avisen NR. 4 DECEMBER 2013

avisen NR. 4 DECEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 4 DECEMBER 2013 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige side 2 Elbiler til pendlerne på DBC side 4 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige Nye regler om miljøtilsyn

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere