UDKAST Dato:August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Dato:August 2011"

Transkript

1 Redaktørfasen Kvalitetsfasen Ledelsesgodkendelsesfasen UDKAST Dato:August 2011 Titel: Voksne bariatriske patienter, regional retningslinje. Tekstforfatter: Anita Eberhard Vesterdorf, Nis Kaasby, Pia Dreyer Faglig ansvarlig: Pia Dreyer, Klinisk Sygeplejespecialist, Adjunkt, cand. cur. ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Kvalitetsansvarlig: Karungyi Ajule Buga, Kvalitet og Sundhedsdata Ledelsesansvarlig: Ole Thomsen, direktør Standard og indikator: Modtagelse af elektivt henviste patienter Revisionsdato: 1. september Resumé: Denne retningslinje beskriver væsentlige forhold, fra præhospital fase til udskrivelse for bariatriske patienter. I dokumentet beskrives visitation, den præhospitale fase, modtagelse, ernæring, pladsforhold, mobilisering, forflytning og hjælpemidler samt håndtering af respiratorisk og blodcirkulære forhold hos denne type patienter. Temaerne dækker fysiologiske forhold og deres gensidige betydning for mobilitet og forflytninger. Anvendelsesområde: Region Midtjylland. AGREE vurderet: Nej. Nøgleord: Bariatri, fedme, BMI, pladsforhold, hjælpemidler, mobilisering, forflytning, respiration, cirkulation, ernæring, smerter. Informationstype: Retningslinje. Formål: At sikre en hensigtsmæssig og etisk korrekt visitering og håndtering af modtagelse, ernæring, mobilisering, forflytning og hjælpemidler samt respiratoriske- og blodcirkulære problematikker hos den bariatriske patient (1). At sikre at undersøgelse, pleje, behandling og forflytning af den voksne bariatriske patient er arbejdsmiljømæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet (1). Patientgruppe/ Patientforløb/ Anden målgruppe Voksne patienter (>18år) indlagt på et hospital i Region Midtjylland med et Body Mass Index (BMI) 30 (2) samt patienter, der pr. definition ikke er bariatriske, men alligevel har behov for særlige hjælpemidler og serviceberedskab på grund af overvægt (3). Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har den 17. december 2010 aftalt retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet(4). Af hensyn til patienterne er sat en nedre BMI grænse på 35 og samtidig forekomst af en følgesygdom i forhold til mulig 1

2 fedmeoperation. Patienterne kan, som alternativ til fedmeoperation, komme på medicinske ambulatorier til individuelt medicinsk behandlingsprogram. Komplikationer ved fedmeoperationer betyder, at patienterne fra at være selvhjulpne oftest bliver plejekrævende. Definition af begreber Bariatri er definitionen på den medicinske disciplin, der beskæftiger sig med forebyggelse, udredning og behandling af patienter med svær overvægt med eller uden fedmerelateret sygdom(3,5,6). Ifølge WHO er overvægt defineret som BMI 25 29,99 og fedme er defineret som en BMI større end 30(7,8). Body Mass Index (BMI) defineres, som det tal der udregnes ved at dividere kropsvægten i kilo med højden gange højden i meter: BMI=Kg/(højde i meter) 2 I beregningerne af BMI er der selvfølgelig undtagelser og kritik af brugen. Fx i forhold til kraftig knoglebygning og bodybuilding(5), samt etnografiske forskelle. Klasseinddeling Kilde: WHO 1995, 2000 og Primære rammeværdier BMI(kg/m ) Sekundære rammeværdier Undervægt <18.50 <18.50 Svært undervægtig <16.00 <16.00 Moderat undervægtig Let undervægtig Normalvægt Overvægt Overvægtig Fedme Fedme klasse I Fedme klasse II Fedme klasse III Fysiognomi er en individkarakteristik af udseendet og i denne sammenhæng fordeling af fedtog muskelvæv. Den bariatriske patient kan karakteriseres i to overgrupper billedligt beskrevet som henholdsvis æble- og pæreformet. Abdomen kan være fast, eller fedtvævet kan hænge ned mellem benene i stående position. I liggende position har dette betydning for eksempelvis respirationen. I forhold til fordelingen over glutealregion og benene kan fedtvævet sidde overvejende på udvendig side af benene eller indvendig side, hvilket har betydning for patientens funktion bl.a. i forhold til balance, desuden ses hos nogle svært overvægtige en meget stor glutealregion, som kræver særlig opmærksomhed på rygstøtte i den siddende position. Disse faktorer er afgørende for, hvordan patienten hjælpes og eksempelvis valg af hjælpemidler. Vægtmæssigt kan svær overvægt spænde fra eksempelvis 80kg til 400kg hvilket giver forskellige problemstillinger. 2

3 Fremgangsmåde 1. VISITATION, PRÆHOSPITAL, MODTAGELSE OG UDSKRIVELSE Visitation Præhospital indsats Modtagelsen og praktiske forhold Udskrivelse ERNÆRING Ernæringsscreening Vitaminer Patientinformation Diabetes og blodsukkerregulering PLADSFORHOLD, MOBILISERING, FORFLYTNING OG HJÆLPEMIDLER Pladsforhold Mobilisering og forflytning Transport 3.4 Hjælpemidler og udstyr Specialsejl Liftsystem Bariatrisk seng Oplæring og instruktion i hjælpemidler HÅNDTERING AF RESPIRATORISKE - OG BLODCIRKULÆRE FORHOLD Respiration og luftveje Respiratorisk overvågning Respiratorisk mobilisering Optimal lejring Cirkulation Forebyggelse af trykskade Personlig hygiejne Medicinering og smertebehandling OPTIMERING AF PATIENTFORLØB ANSVAR REFERENCER Visitation, præhospital, modtagelse og udskrivelse 1.1 Visitation Visitation af den bariatriske patient til hospital samt til videre pleje og behandling, kræver en speciel opmærksomhed på forholdsreglerne indenfor de specifikke områder skitseret nedenfor. Dette kan bidrage til at sikre, at den bariatriske patient visiteres til pleje og behandling på hospitaler i Region Midtjylland, hvor tilgængelighed af specifikke hjælpemidler, udstyr, pladsforhold etc. kan honorere kravene til denne patientgruppe (9). 1.2 Præhospital indsats Den særlige opmærksomhed omkring den bariatriske patient som beskrevet nedenfor starter allerede inden patienten ankommer til hospitalet fx ved afhentning i eget hjem. Her bør der rettes speciel opmærksomhed på respiratoriske og blodcirkulære forhold og forflytning som beskrevet i afsnit 3 [i e-dok indsættes link til afsnittet]. Adipositasforeningens patientvejledning Større end de andre kan hjælpe patienten og fremme samarbejdet om patientforløbet på hospitalet(10). 3

4 1.3 Modtagelsen og praktiske forhold Ved modtagelsen af den bariatriske patient vil specielle praktiske forhold gøre sig gældende, såsom tøjrekvirering, hjælpemidler (se afsnit 3 [link indsættes]), udstyr, evt. specialkost (se afsnit 2 [link indsættes]) samt respiratoriske og blodcirkulære forhold (se afsnit 4 [link indsættes]). Disse praktiske forhold kræver en hospitalsspecifik instruks. 1.4 Udskrivelse I overdragelsen fra hospitalet til kommunen, skal der tages højde for, at patienten med stor sandsynlighed har kontakt med én eller flere sektorer/ institutioner. Det er især hjemmeplejen, der er ansvarlig for personlig bistand, ændring af bolig og/eller vedvarende hjælpemidler. Hjemmeplejen skal derfor ved behov inddrages så tidligt som muligt, så eventuelle ændringer/hjælpemidler er klar ved udskrivelsen. Det er den praktiserende læge, der er ansvarlig for intervention i forhold til den sundhedsmæssige risiko. Den praktiserende læge skal derfor ved behov inddrages i tæt samarbejde både under ambulante og indlæggelsesforløb. Ved udskrivelsen kan der være behov for midlertidig udlån af hjælpemidler. Ved sengetransport skal der gøres opmærksom på patientens vægt, så den rigtige ambulance kan vælges. 2. Ernæring De bariatriske patienter er truede rent ernæringsmæssigt, da de har et markant øget behov for ekstra protein og vitaminer under hospitalsindlæggelsen for ikke at tabe sig. Dette kan være yderst vigtigt i genoptræningsfasen af muskler og væv. Denne patientgruppe har også et øget energibehov i både hvile og aktivitet, så sufficient ernæring er yderst nødvendig. De bør derfor tilføres ernæring baseret på vægt, og om nødvendigt suppleret med en ernæringssonde for at opnå dette (11). Der bør henledes speciel opmærksomhed på ernæringsscreening(3,6,12,13), vitaminbehov (14), blodsukkerregulering og diabetes(15)samt information om tilbud om vægtregulering. 2.1 Ernæringsscreening Der skal også hos denne gruppe af patienter foregå en systematisk screening af patienten indenfor 24 timer efter første kontakt til hospitalet med henblik på vurdering af ernæringsrisiko(6). De bariatriske patienter er typisk underernærede under indlæggelsen pga. reduceret fødeindtagelse og kroppens yderligere behov pga. sygdom. Dette kan skyldes mange aspekter; madlede pga. kvalme, abdominal kirurgi herunder refluks, træthed, depression etc. Indsatsen til bariatriske patienter skal sidestilles med underernæredes behov, når det drejer sig om intervention. Dvs. vægttab hos en bariatrisk patient skal medføre de samme handlinger som hos en underernæret patient i forhold til ernæringspolitikken på det pågældende hospital(3,16). 2.2 Vitaminer Den bariatriske patient har markant større risiko for vitaminmangel under indlæggelsen og derfor bør dette overvåges tæt under og efter indlæggelsen(14). 2.3 Patientinformation Bariatriske patienter kan under indlæggelsen tilbydes information om de muligheder, der forefindes efter indlæggelsen omkring vægttab i hospitalsregi og eventuelt i kommunalt regi(3,10). 4

5 2.4 Diabetes og blodsukkerregulering Da der kan være øget risiko for diabetes hos bariatriske patienter, er det vigtigt, at patientens blodsukker måles ved modtagelsen og løbende under indlæggelsen(15). 3. Pladsforhold, mobilisering, forflytning og hjælpemidler Mobilisering og forflytning af den bariatriske patient har størst prioritet i hele plejen. Mobiliseringen har nemlig store positive konsekvenser for respiration, cirkulation etc.(11). Herunder skal det sikres, at undersøgelse, pleje, behandling, mobilisering og forflytning af den bariatriske patient foregår på en hensigtsmæssig og etisk korrekt måde for patienten(17), samt at forflytningen af den bariatriske patient er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. Dette kræver god planlægning, de rette ressourcer og hjælpemidler (1,18, 19,20,21). 3.1 Pladsforhold Den bariatriske patients vægt og fysiognomi stiller sammen med store hjælpemidler og udstyr krav til sengestue, toilet-/baderum, gangarealer, døråbninger, gulvbelægning, elevatorer, depotplads til ekstra store hjælpemidler(22,23). For at kunne gennemføre behandling, pleje, mobilisering og forflytning af den bariatriske patient skal der være plads til flere sundhedspersonaler. Eksisterende sengestuer og toilet-/baderum skal vurderes med henblik på at kunne modtage bariatriske patienter, eksempelvis reducere en tosengsstue til en bariatrisk sengestue. Herudover er der behov for vurdering af specialafdelingernes mulighed for at kunne udføre arbejdsopgaverne eksempelvis på OP, Billeddiagnostisk etc. 3.2 Mobilisering og forflytning Mobilisering og forflytning er to begreber, der dækker et stort spænd af de samme funktioner. Begge begreber har det til fælles, at de skal trække på patientens ressourcer. Begrebet mobilisering kan til forskel fra forflytning anvendes som ordination. Lægen ordinerer, at patienten fx skal mobiliseres til siddende. Patienten vil altid skulle medvirke med egne ressourcer. Begrebet forflytning omhandler til forskel fra mobilisering også lejringer og flytning af sederede patienter samt andre patienter, der ikke er i stand til at bruge egne ressourcer. Alle de forflytninger, hvor patienten kan medvirke, kunne ligeså godt benævnes mobilisering for i alle tilfælde vil den overordnede metode være at tage afsæt i patientens ressourcer. Når den bariatriske patient skal undersøges, plejes, behandles og mobiliseres/forflyttes skal det foregå på én for patient og personale sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde (17,18,19). Det skal desuden foregå på en etisk korrekt måde. Mobiliseringen af den bariatriske patient har måske størst prioritet i hele plejen af den bariatriske patient. Mobiliseringen har nemlig store positive konsekvenser for såvel respirationen, som cirkulationen etc.(11). Mobiliseringen er en tværfaglig opgave og kan fx omhandle forflytninger bl.a. i sengen, fra seng til stol, fra siddende til stående og tilbage i sengen(21,24). Mobilisering og forflytning indeholder risici for både patient og personale, som kan afværges ved fornuftig planlægning og fx brugen af risikovurdering og algoritmer for at sikre tilstedeværelsen af sufficiente ressourcer og udnyttelsen af patientens egne ressourcer. Hospitalsspecifik instruks anbefales. 5

6 Nedenfor vises et eksempel på Amerikansk udviklet algoritme til forflytning af bariatrisk patient (BMI > 40) fra seng til stol omskrevet til dansk og danske forhold (20): Kilde: Nelson, Audrey L. mfl. The illustrated guide to safe patient handling and movement. Springer Publishing Company. New York. USA Transport eksternt og internt I de situationer, hvor en patient skal til et andet hospital eventuelt i en anden region med henblik på eksempelvis en undersøgelse, skal personalet være særlig opmærksom på, at der ved modtagelsen på hospitalet er et relevant transportmiddel (fx en XXL kørestol). Hvis 6

7 transporten foregår liggende skal vagtcentralen have besked om patientens vægt, så den rigtige ambulance kan vælges. Ved sengetransport internt er arbejdsgangen afhængig af sengens udformning. Der findes senge med motor til transport. De bariatriske senge kan veje 250 kg og med en patient på 250 kg er den samlede vægt for stor til én personale. Hospitalsspecifik instruks anbefales. 3.4 Hjælpemidler og udstyr Når sundhedspersonalet modtager en bariatrisk patient eller er vidende om vedkommendes indlæggelse eller ambulante forløb, stilles der særlige krav til vurdering af patientens vægt i forhold til maxbelastning og begrænsninger af hjælpemidler og specialudstyr. Der skal være speciel opmærksomhed på rekvirering af hjælpemidler som specialsejl suppleret med et større åg med firpunktsophæng og bariatrisk seng. I forhold til sikkerhed er det vigtigt at kende eksisterende udstyrs specifikationer herunder eksempelvis vægtbelastning(3,20,21,22). Bariatriske patienter vender sig med stor kraft, hvilket kræver særlig opmærksomhed på maxbelastningen af hjælpemidlerne. Mærkning med vægtgrænser og dato for eftersyn af det bariatriske udstyr fremmer sikkerheden(3). Hospitalsspecifik instruks anbefales. Det er vigtigt at operationsafdelinger, billeddiagnostik, ambulatorier, terapier mm. har det nødvendige XXL udstyr for at kunne honorere de særlige krav, der kan være til undersøgelse og behandling af bariatriske patienter herunder OP-leje, RTG.-leje etc Specialsejl. Ved forflytning med sejl er der specielle krav, der gør sig gældende, idet den bariatriske patient under mobilisering begrænses i lungevolumen(25, 26). Denne begrænsning kan mindskes ved brugen af et specialsejl. På grund af fedtfordelingen hos nogle svært overvægtige kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at sy et specialsejl til pågældende. Hospitalsspecifik instruks anbefales Liftsystem Det er vigtigt, at patienten hænger mindst mulig tid i sejlet på grund af de fysiologiske risici, hvilket opnås bedst ved brug af loftlift. Der vil forekomme færre skæve arbejdsstillinger for personalet ved brug af loftlift. En loftlift giver større fleksibilitet i forhold til mobilisering af den bariatriske patient og større sikkerhed for både patient og personale(18,19,20,21) Bariatrisk seng Ved lejring af den bariatriske patient er det vigtigt at etablere muligheden for omvendt trendelenburg, som optimering af patientens vejrtrækning og derfor kan det være nødvendigt at rekvirere en bariatrisk specialseng(27) Oplæring og instruktion i hjælpemidler Af hensyn til sikkerheden for sundhedspersonalet og den bariatriske patient må der ske en instruktion og oplæring af personalet samt vedligeholdelse i viden om og anvendelse af de specifikke hjælpemidler samt særlige metoder til pleje og behandling af den voksne bariatriske patient(18,19, 20). Hospitalsspecifik instruks anbefales. 7

8 4. Håndtering af respiratoriske - og blodcirkulære forhold Håndtering af respiratoriske og blodcirkulære forhold i forbindelse med hospitalsindlæggelsen af den bariatriske patient foregår som udgangspunkt som hos alle andre patienter, men fx angående lejring, mobilisering, trykforebyggelse og smerter er der specifikke forhold for denne patienttype. Respiratoriske forhold er i engelsk litteratur opdelt i Airway/luftveje og Breathing/vejrtrækning og sammen med Cirkulation/ cirkulation (her blodcirkulære forhold)forkortet til ABC i daglig engelsk faglig tale. Nedenfor er arbejdsgangen og forholdsregler i håndtering af respiratoriske og blodcirkulære forhold til den bariatriske patient beskrevet. 4.1 Respiration og luftveje Den bariatriske patient kan være respiratorisk begrænset bl.a. pga. en øget mængde fedtvæv i luftvejene samt adipøs halsregion og har dermed øget risiko for obstruktion af luftvejene og markant højere sandsynlighed for at have eller udvikle obstruktiv søvnapnø(26). Den bariatriske patient har en begrænset total lungevolumen og begrænset funktionel lungevolumen. Dette giver en betydeligt større risiko for at udvikle pneumonier, atelektaser og hypoxi(28). Det anbefales, at personalet udviser stor agtpågivenhed i forhold til optimal lejring herunder også i sideleje samt udviser stor agtpågivenhed i forhold til respirationen, da denne patientgruppe er meget svær at intubere(7,29,30) bl.a. pga. ovenstående problemstillinger Respiratorisk overvågning Alle bariatriske patienter bør respiratorisk overvåges i forbindelse med mobilisering og lungetræning (Intermitterende CPAP behandling)(14) Respiratorisk mobilisering Alle dårlige sengeliggende bariatriske patienter bør vendes hver time i forhold til deres lungefunktion(14) Optimal lejring Den bariatriske patient bør altid have hovedgærdet eleveret til 45 for at sikre frie luftveje, optimere vejrtrækningen og undgå søvnapnø(31). Den dårlige respiratoriske bariatriske patient bør vendes helt over i sideleje til hver side for at sikre komplet fyldning af lungen. 2.2 Cirkulation Den bariatriske patient kan være cirkulært belastet pga. hypertension og øget belastning af hjertet. Dette sammen med reduceret respiration kan medføre reduceret ilttilførsel til alle organer. Derfor bør der være speciel opmærksomhed på forebyggelse af trykskader, personlig hygiejne, medicinering og smertebehandling. For hvert 100 gram ekstra fedtvæv øges blodvolumen med 3 ml, hvorved kredsløbet belastes yderligere. Dette sammen med andre faktorer giver en markant større belastning af hjertet og kan på længere sigt resultere i alvorlige hjertesygdomme Forebyggelse af trykskade Bariatriske patienter har større risiko for tryk samt friktion, hvor huden er i kontakt med eller trykkes af forskellige typer af udstyr(1). Immobilisation øger risikoen. 8

9 Der screenes for trykskade efter gældende retningslinjer. Der rekvireres hjælpemidler i forhold til decubitusprofylakse fx madras, friktionsnedsættende hjælpemidler og / eller en siddepude i hjælpemiddeldepotet. Hospitalsspecifik instruks anbefales Personlig hygiejne Der stilles særlige krav til observation og pleje. Hudfolder hos bariatriske patienter kan være så dybe, at det er nødvendigt at blive vasket og tørret i folderne. Der kan let opstå fugt og dermed risiko for svamp og masseration af huden samt lugtgener, der hæmmer den sociale interaktion(1) Medicinering og smertebehandling I forhold til de bariatriske patienter stilles der særlige krav til dispenseringsformen, da sammensætningen af muskel og fedtvæv varierer meget i forhold til den normalvægtige og optagelsen derved er usikker. Derfor anbefales det ikke at anvende IntramuskulærInjektion eller SubcutanInjektion som dispenseringsform til bariatriske patienter (heparin undtaget) og det anbefales at patienten får lagt et Centralt Vene Kateter, da dette er den eneste sikre IVadgang. Som ved alle immobiliserede patienter er det vigtigt med stillingtagen til AK-behandling. 5. Optimering af patientforløb I overensstemmelse med de ovenstående formål for sikring af optimale forhold for både den bariatriske patient samt personalet, er det vigtigt at prioritere evalueringen af patientforløbet. Dette er vigtigt, da antallet af patienter med et BMI over 30 er øget fra 14 % til 16 % fra 2006 til 2010 i Region Midtjylland (32). Denne gruppe patienter stiller mange udfordringer til personalet og udstyr under alle aspekter af behandlingen og plejen. For at optimere patientforløbet samt forholdene for personalet skal der drages læring af eventuelle fejl. Dette gøres bedst muligt ved at indrapportere utilsigtede hændelser på Yderligere optimering af personalesikkerhed og patientforløb opnås ved at arbejdsmiljøgruppen ved opfyldelse af kravet om analyse af arbejdsulykker relateret til personhåndtering, synliggør læringsaspektet i eksempelvis personalegruppen. 6. Ansvar Det er afdelingsledelsens ansvar, at denne retningslinje følges og at sikre dækkende dokumentation ved afvigelse herfra. 7. Referencer 1. Gallagher, Susan. The Challenges of Caring for the Obese Patient. Matrix Medical Communications, Edgemont, Pennsylvania Kommissorium for netværksgruppen, Bariatriske patienter. November Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis. Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark (set 10. maj 2010) 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet. 17. december Ingerslev J. Bariatri. Ugeskrift for Læger. 2005;167(33): Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 1. version. Juni Forebyggelse og sundhedsfremme Identifikation af sundhedsmæssig risiko. 7. Branca, Francesco & Nikogosian, Haik. The Challenge of Obesity in the WHO European Region and the strategies for response. WHO Behazin, Negin mfl. Respiratory restriction and elevated pleural and eosphageal pressures in morbid obesity. Journal of Applied Physiology. Side

10 9. Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 1. version. Juni Forebyggelse og sundhedsfremme Intervention over for patienter med sundhedsmæssig risiko. 10. Nasraway, Stanley A. Multidiciplinary Care of the obese patients with Cronical Critical after Surgery. Critical Care Clinics. 2002;618: Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 1. version. Juni Ernæring Ernæringsscreening 12. Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 1. version. Juni Ernæring Ernæringsplan og opfølgning. 13. Gruzenski, Bill. Case Reports of Thiamin (b1) defiency after bariatric surgery. Florida Hospital Celebration Hospital. Fl. USA Chee-Chee H. & Stucky. Moncure, Michael mfl. How accurate are resting energy expenditure prediction equations in obese trauma and burn patients. Journal of parenteral and enteral nutrition. 2008;32(4): Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 1. version. Juni Ernæring Ernæringsscreening 16. Temarapport 2009: utilsigtede hændelser hos svært overvægtige patienter. DPSD Dansk patientsikkerhedsdatabase. Sundhedsstyrelsen. 1. version. August Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni Arbejdstilsynet. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning D.3.3, juli Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads Anbefalinger. September Nelson, Audrey L. mfl. The illustrated guide to safe patient handling and movement. Springer Publishing Company. New York. USA side Koncern HR, Fysisk Afdeling Region Midtjylland: Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter, august Mary Lou Muir, Canada. 9 TH Annual Safe Patient Handling and Movement Conference, Orlando FL Lene Plambech & Gitte Bøgedal. Svær overvægt, Forflytning og etik. ISBN Margarson. M. The difficult airway in bariatric. Department of Anesthesia and Intensive Care Medicine. CHU de Liegé. University of Liége. Belgium. Side Vissers. Robert, J. and Gibbs. Michael A, The High-Risk Airway. Emergency Medicine Clinics of North America. 2010;28(1): Perilli, Valter mfl. The effects of reverse tredelenburg position on respiratory mechanics and blood gases in morbidly obese patients during bariatric surgey. Anesth Analg 2000:91: Pieracci, FM. Barie, PS, Pomp A. Cirtical Care of the bariatric patient. Critical Care Medicine. Side 2006;1: Vissers. Robert, J. and Gibbs. Michael A, The High-Risk Airway. Emergency Medicine Clinics of North America. 2010;28(1): Adams, J.P. Murphy. P.G. Obesity in anaesthesia and intensive care. Br. J Anaesth : Charlebois, Donna & Willmoth, Debbie. Critical Care of Patients with obesity. Critical Care Nurse. Vol 24. No. 4. August Større end de andre. Patientvejledning. Adipositasforeningen. Landsforeningen for overvægtige. (set 10. maj 2010) 32. Larsen F.B., Ankersen P.V. & Poulsen S. (2011). Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Voksne. Aarhus: Center for Folkesundhed 10

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af BCF Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger Udarbejdet af Jette Ingerslev Lene Plambech Anne Haven Lise Lotte Larsen Lisette Lind Larsen Anja Petersen

Læs mere

Praktisk Bariatri - Anno 2010

Praktisk Bariatri - Anno 2010 Praktisk Bariatri - Anno 2010 Overlæge, dr. med. Jette Ingerslev Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus Bariatri er den medicinske disciplin, der beskæftiger sig med årsager til samt forebyggelse, udredning

Læs mere

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt

Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt 0.0 Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt Redaktion: Jette Ingerslev, overlæge, dr. med. og Th. I.A. Sørensen (?), professor,overlæge, dr. med. (0.0) ((Kort beskrivelse

Læs mere

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen 2009... 5 Personalepolitisk messe 2010...

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere