Vandets Vej. Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandets Vej. Lærervejledning"

Transkript

1 Vandets Vej Lærervejledning

2 Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl til kl Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger: Det forventes, at læreren har sat sig ind i lærervejledningen inden besøget. Energi- & Vandværkstedets adresse: Roskildevej , 2500 Valby. Transport: Buslinjer 6A, 15, 21 og 22. Bookning: Spørgsmål vedrørende bookningen kan foretages hos sekretær Malene Enderberg dagligt på telefon Aflysning: Ved aflysning rettes henvendelse til teamkoordinator Trine K. Hybholt på telefon Forløb kan ikke aflyses over . Sikkerhed og ansvar På Energi- og Vandværkstedet er det de besøgende lærere og pædagoger, der har det fulde ansvar for de børn, de bringer med sig. 2

3 Dagens program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Underviseren byder velkommen ved vandboringen Underviseren indleder forløbet med en gennemgang af vandets kredsløb både i naturen og i samfundet Underviseren gennemgår stationerne Pause Elever og lærere opdeles i fire grupper og fordeles på de forskellige stationer. Vi roterer undervejs. Opsamling, oprydning og afslutning Redaktion og producent Layout: Ghita Juul Lentz Tegninger: Brian Emil Johannsen Tekst og indhold: Trine K. Hybholt, Ghita Juul Lentz, Jacob Axelsen og Jesper Steenberg Ansvarshavende redaktør: Jesper Steenberg Producent: Energi- og Vandværkstedet, Miljøtjenesten, Københavns Kommune 3

4 Om Energi- & Vandværkstedet Energi & Vandværkstedet er en eksperimenterende miljøskole, hvor børn i Københavns Kommune gennem leg og læring fordyber sig i energiens og vandets hemmeligheder. Formålet er at give børn og unge indsigt i, og forståelse for, energi og vands betydning som en livsvigtig ressource, der er værd at passe på. Energi & Vandværkstedet er den første af Miljøtjenestens eksperimenterende miljøskoler. Energi & Vandværkstedet drives i et samarbejde med Københavns Energi. Fælles mål Aktiviteterne på forløbet Vandets vej opfylder en række Fælles mål for fagene natur/teknik, matematik, dansk og historie. For uddybning se oversigten side 11 og 12. Vandets vej Vandets vej er et forløb, hvor eleverne bliver præsenteret for vandets kredsløb, dels i naturen og dels i samfundet. De skal gennem forløbet opnå kendskab til: Hvordan vi får fat i vandet Hvordan vandet bevæger sig i naturen og i samfundet Hvilken betydning det har for mennesker Hvorfor vi skal spare på vandet De pædagogiske aktiviteter Forløbet Vandets vej er tænkt som et læringsrum, hvor folkeskolens mellemtrin kan få oplevelser, der skærper deres opmærksomhed på bl.a. menneskets tilblivelse i vand og menneskets glæde og gavn af vandet. Eleverne opnår forståelse for vores afhængighed af vandet og får skabt et indgående og mere nuanceret billede af vandets betydning på jorden. Endelig skal eleverne bevidstgøres omkring deres eget forbrug af vand og deres muligheder for at begrænse det. Forløbet er bygget op omkring en introduktion samt fire stationer, hvor eleverne selv skal arbejde med vandbesparelser, beregne vandforbrug, gå på opdagelse i vandets verden og få indblik i kloakkens hemmeligheder. 4

5 Introduktion Eleverne samles ved en boring og bydes velkommen til Energi- og Vandværkstedet. Vandboring Inden eleverne skal arbejde ved stationerne, introduceres de for grundprincipperne i vandets kredsløb, vandindvinding og vandets vej til forbrugerne. Eleverne skal reflektere over, hvor de har brugt vand tidligere i dag, hvor vandet kommer fra, hvordan det ligger nede i jorden, og hvordan vi får vandet op til overfladen. Dias- og lydshow Efter vandboringen samles eleverne i indgangsrummet og bliver præsenteret for et kort lysbilledshow. Billederne forestiller skyer, regn, vandløb, vandfald, havet osv. og skal danne udgangspunkt for en snak om vandets kredsløb. Dråbebordet Eleverne samles om dråbebordet, som også er det sted, hvor de orienteres om baggrundsviden, spiser frokost og hvor vi evaluerer forløbet. Med udgangspunkt i billederne fra filmen snakker vi om vandets kredsløb, hvor gammelt vandet er, jordens rensning, hvor lang tid det tager for vandet at nå ned til grundvandet samt hvorfor vi skal spare på vandet. 5

6 Jordbundsprofil Eleverne bliver præsenteret for en planche, der viser et tværsnit af de øverste 10 meter af undergrunden. Planchen danner udgangspunkt for en snak om undergrundens beskaffenhed, istiden, smeltevandsaflejringer og kalklagets oprindelse. Endvidere snakker vi om vandets nedsivning i forhold til de forskellige jordlag. Eleverne kan med fordel have betragtet en udgravning eller have haft mulighed for selv at grave et hul og set hvad jordens øverste lag er opbygget af. Model over vandets vej i samfundet Modellen visualiserer vandets vej fra boring til hav. Eleverne kan se en boring og et vandværk, hvor vandet bliver iltet, filtreret og opbevaret. Vandet føres videre til et vandtårn og derfra ud til husene, hvor der er illustreret forskellige typer beboelse. I husene kan man se vandet løbe i gennemsigtige plastikrør og se at vandet bliver ledt ud som spildevand til et rensningsanlæg og videre ud i havet. Herefter ser eleverne en film om hvad der sker i rensningsanlægget. Som afslutning på introduktionen får eleverne forklaret de fire stationer, som de skal arbejde videre med. Vidste du. Hvert år renser rensningsanlæggene Lynetten og Damhusåen mio. kubikmeter spildevand fra deres 8 ejerkommuner ved København. Skoleklasser kan fra 4. klasse besøge rensningsanlæggene. Se mere på: 6

7 1. Station: Børst dine tænder! Tanken bag Formålet er, at bevidstgøre eleverne om eget vandforbrug ved tandbørstning og motivere dem til at spare på vandet. Opgaver Eleverne skal børste deres tænder under rindende vand og samtidig måle forbruget. Herefter gentages forsøget, hvor de sparer på vandet. De skal herefter beregne årsforbruget ved de to metoder, samt give deres bud på, hvorfor vi skal spare på vandet. Vidste du. I 2009 brugte en familie på fire personer i gennemsnit 444 liter vand i døgnet. Hvis du bruger 2 minutter mindre i brusebadet, sparer du 18 liter vand om dagen. Hvis hver københavner gjorde det, svarer det til 3 mia. liter om året! Prisen for vand er ca. 4,5 øre per liter (2009), hvilket svarer til, at man kan få ca. 300 liter postevand til samme pris, som en liter kildevand i supermarkedet. Og så bliver der tilmed stillet skrappere krav til postevandet end kildevandet på flaske! 7

8 2. Station: Beregn dit vandforbrug Tanken bag Eleverne er ofte ikke bevidste om, hvor de bruger vand, og hvor meget de bruger. De tager det tit som en selvfølge, at der kommer rindende vand ud af hanen, når man åbner. Eleverne kan ved hjælp af et computerprogram få et groft overslag på deres families vandforbrug samt blive bevidste om, hvor og hvordan man kan spare på vandet både ved køb af vandbesparende apparater og ved simpel adfærdsændring. Opgaver Ved at indtaste svar på computerens spørgsmål om eget vandforbrug, kan programmet lave et overslag over familiens daglige vandforbrug. Der bliver stillet spørgsmål om husstand, badevaner, husholdning, bilvask etc. og til sidst gives en række spareråd på baggrund af de indtastede oplysninger. Eleverne kan med fordel have undersøgt følgende hjemmefra: Har de et sparetoilet? Har de vandbesparende vaskemaskine eller opvaskemaskine? Hvor mange gange om ugen vasker de tøj? Har de en sparebruser? Vidste du. At en vandhane der drypper kan spilde op til 100 liter vand i døgnet. Et toilet der løber kan spilde op til 550 liter i døgnet. Hvis du skifter dit gamle toilet ud med et vandsparende har det tjent sig selv hjem på et år. At æg kan koges med kun ½ dl. vand. 8

9 3. Station: På opdagelse i vandets verden Tanken bag Eleverne skal gennem sansetunnelen gå på opdagelse i vandets verden. Sansetunnelen er et kraftigt rør, som er udstyret med 12 belyste dias som samtidig udsender vandlyde. Tunnelen er tænkt som et afslapnings- og oplevelsessted, hvor eleverne kan opleve nogle af vandets mange funktioner i verden. Den skal inspirere dem til at få et bredere perspektiv på vand og skærpe deres interesse for menneskets glæde og gavn af vandet, helliggørelse af vandet og menneskets tilblivelse i vand. Eleverne skal opnå viden om vandets fire elementer: - Det æstetiske element - Det religiøse element - Det rekreative element - Det livgivende element Opgaver Eleverne skal skrive en lille historie, digt, rap eller teaterstykke med udgangspunkt i mindst to af billederne. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad den skal omhandle. Det kan være en fantastisk badeferie med familien, hvorfor vand smager godt, vandet i naturen, vand er liv etc. Vidste du Mere end 60% af vores krop består af vand. Alt liv udspringer fra vandet. Den bedste måde, at forberede eleverne til sansetunnelen på er, at tage en snak om vandets betydning for livet før, nu og i fremtiden. Vand er ikke kun noget der kommer ud af vandhanen, det er også liv, glæde, kunst og historie. 9

10 4. Station: Kloakken Tanken bag Kloakken er fysisk placeret i kælderen og eleverne skal kravle ned gennem et overdimensioneret toilet for at komme derned. I kælderen er der skitseret en gade i København i 1850 erne før kloakeringen. Gaden danner udgangspunkt for en snak om vand, kloakeringsforhold, sygdomme og beslutningen om at lave murede kloakker. Eleverne bevæger sig videre gennem den murede kloak, hvor de i bygværket bliver udfordret i at stikke hånden ind i kloakrør for at se, hvad mennesker finder på at smide i kloakken. Herefter går de videre til rottereden, ser en film fra en virkelig kloak, bevæger sig videre gennem pumpestationen til de moderne kloakrør og slutter af ved rensningsanlægget. Eleverne får indblik i, hvor vores spildevand forsvinder hen og bliver bevidste om vandets vej i samfundet. Opgaver Elverne skal skrive ned, hvilke ting de fandt i kloakken. Vidste du At spildevandet bliver opbevaret i undersøiske bassiner sammen med regnvandet inden det bliver transporteret til rensningsanlægget. Kemikalier, olie, opløsningsmidler og medicinrester i kloakken kan skade miljøet. 10

11 Fælles mål Oversigten viser, hvordan aktiviteterne på forløbet Vandet Vej opfylder flere af de Fælles mål, som undervisningsministeriet har fastsat for natur/teknik undervisningen i folkeskolen. Fag Fælles mål Aktiviteter på forløbet Vandets vej Natur/ teknik Give eksempler på livsnødvendige ressourcer, der indgår i deres dagligdag. Fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald. Forløbet handler overordnet om vand som ressource og dens betydning for menneskets dagligdag. Forløbets introduktion omhandler vores håndtering af vandindvinding og behandling af drikkevand og spildevand. Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt. Give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik. Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskets levevilkår. Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse kan løses. Jordbundsprofilen og det tilhørende oplæg om vandindvinding fra jordlagene er et eksempel på naturanvendelse. Ligeledes kommes der i introduktionen ind på, hvilken effekt en bæredygtig vandindvinding har på bevarelsen af vores natur. Eleverne bliver præsenteret for en vandboring og et forerør i starten af forløbet. Gennem en snak om, hvor og hvordan vi henter vores drikkevand i jorden, opnår eleverne kendskab til en teknik der anvendes til at forsyne samfundet med drikkevand. Modellen over vandets vej i samfundet illustrerer, hvordan vi gennem en iltningstrappe, sandkar og rensningsanlæg anvender teknik til at behandle vores drikkevand og spildevand. Forløbet handler overordnet om, hvilken betydning vand som ressource har for mennesket. Specielt får eleverne via sansetunnelen (3.station) indblik i vandets forskellige betydninger og afslutningsfilmen illustrerer vandets betydning for planter, dyr og mennesker. Eleverne vil gennem en snak om rensningsanlæggets betydning opnå kendskab til, hvilke miljøproblemer det vil medføre ikke at rense spildevandet. Ligeledes vil eleverne opnå kendskab til, hvilken effekt rensningsanlæggene har på det omgivende miljø. 11

12 Matematik Vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge. Kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i hverdagen. Eleverne skal ved 1. og 2. station beregne deres årsforbrug af vand ved tandbørstning samt deres families forbrug af vand. Her skal de selv vælge, hvilke regningsarter der skal benyttes. Eleverne opnår ved 1. og 2. station kendskab til, hvordan deres forbrug af vand kan forbindes med tal. Behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer. Arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk. Dansk Lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål. Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form. Historie Fortælle om sammen-hænge mellem materielle kår og hverdagsliv, som det manifesterer sig i sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom. Berette om episoder, der har betydning for den nærmeste families historie, og beskrive samfundsforholdene. Eleverne skal ved 1. station aflæse deres vandforbrug samt beregne forskellen i deres vandforbrug årligt. Denne øvelse kræver brug af lommeregner. Gennem introduktionen og arbejdet med 1. og 2. station beskæftiger eleverne sig med matematikfaglige udtryk indenfor mængde, hastighed, størrelsesforhold, tid og pris. Eleverne skal lytte til introduktionen og bliver inddraget aktivt i gennemgangen af vandets kredsløb. Ved arbejdet med de første to stationer skal eleverne selv arbejde med deres eget vandforbrug, herunder analysere og vurdere deres data. Ved den 3. station skal eleverne skrive en historie eller et digt omkring vand. Her skal deres viden om vand kombineres med deres fantasi, følelser, tanker og erfaringer. Resultatet fremlægges mundtligt ved afslutningen af forløbet. Den 4. station Kloakken har et historisk perspektiv. Eleverne opnår kendskab til kloakeringsforholdene i 1800-tallet og får indblik i, hvilken betydning samfundets indretning havde på sundhed og sygdom. Ligeledes berøres forskellen på toiletforhold afhængig af, om folk var rige eller fattige. På den 4.station beskrives by-forholdene i tallet. Eleverne får indblik i, hvilke forhold de enkelte familier levede under med hensyn til toiletforhold, vandforsyning og sygdomme samt hvordan gadebilledet så ud. 12

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: VAN D 8 Vand Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trin 1: give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer,

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7.

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. KLASSETRIN INDLEDNING FØDEVARESTYRELSEN Fødevarestyrelsen er en

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere