Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012"

Transkript

1 Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Arbejdsgruppe 2012: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Mette Mandrup Kjær, Jeannet Lauenborg, Janne Foss Berlac, Anne Cathrine Gjerris, Marianne Østergaard, Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Lars Naver (Mave-tarm kirurg), Peter Damm. Arbejdsgruppe 2011: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Jeannet Lauenborg, Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Janne Foss Berlac, Anne Cathrine Gjerris, Christina Anne Vinter, Mette Tanvig, Søren Lunde, Sara Liest, Klara Naver, Peter Damm, Kirsten Riis Andreasen, Ulla Vinkel, Hanne Wielandt, Pia Christiansen, Ellen Aagaard Nøhr (jordemoder). Indholdsfortegnelse: Anbefalinger:. Side 2 Introduktion om bariatrisk kirurgi i Danmark:. Side 4 Prækonceptionelt:.. Side 8 Håndtering i graviditeten:.. Side 9 Maternelle konsekvenser under graviditeten Side 9 Maternelle komplikationer Side 10 Konsekvenser for fosteret / barnet: Side 13 Referencer. Side 14 1

2 Anbefalinger: Litteraturen om emnet er begrænset. Alle anbefalinger bygger på publikationer af observationelle studier, da der ikke foreligger randomiserede studier. Det er svært at sammenligne de forskellige studier, da der er forskel i operationsmetode. Der er mindre prospektive studier, små kohorter og kasuistikker. Da evidensen indenfor dette emne således er beskeden (evidensgrad D), er dette ikke markeret udfor de enkelte anbefalinger. Nedenstående anbefalinger gælder for kvinder, der har fået foretaget Gastric Bypass, som i Danmark er den hyppigst anbefalede kirurgiske behandling for svær overvægt. Prækonceptionel rådgivning efter operationen: Der tilrådes antikonception i 18 mdr. efter operationen mhp. at undgå graviditet, mens kvinden er i den katabole fase, da der ikke foreligger viden om den langsigtede betydning for barnet ved dette. Blodprøver tages mhp. udredning for og opretning af mangeltilstande ved kosttilskud og evt. jern i.v. før graviditetens indtræden. Anbefalinger i graviditeten: Vi anbefaler at håndteringen af gravide, som er bariatrisk opererede foregår på afdelinger med mavetarm-kirurgisk og radiologisk ekspertise i døgnberedskab. Vi anbefaler tidlig indkaldelse i første trimester mhp. samtale med obstetrisk læge og blodprøvetagning (Hb, ferritin, Vit. A, B1, B6, B12, D, INR, APTT, Calcium, Zink, Selen, Magnesium, Albumin), information om risici og planlægning af kontrolforløb (se nedenfor). Hvis der biokemisk eller klinisk er tegn på mangeltilstand henvises til endokrinolog, og blodprøver bør tages mindst hver 4. uge i resten af graviditeten. Der anbefales vitamin-tilskud jf. tabel 1: 2

3 Tabel 1: Rekommanderede kosttilskud under graviditet og amning for gravide efter gastric bypass (RYGB) samt referenceværdier for ikke gravide: Supplement Daglig Dosis Referenceværdier LABKA** Multivitamin tbl. (Gravitamin) 1 stk Vitamin D 50 µg P- Hydroxy-Vitamin D: (Hvis også behov for Calcium (se nedenfor), dækker f.eks. 1 stk. Unikalk Mega (Vitamin D 38 µg mg) både Vitamin D- og Calciumbehov) P-PTH: > 50 nmol/l 1,6-6,9 pmol/l Calcium mg* *Tilskud anbefales kun til gravide og ammende, som ikke har daglig indtag af mælkeprodukter sv. t. ½ l. mælk Jern C mg p.o. * *Ved manglende effekt af p.o. behandling (P-Ferritin<15µmol/l og P-jern<9 µmol/l) efter 1. trimester gives i.v. jern behandling. Hvis Hb<6,0 mmol/l men normal P- Ferritin gentages rødt blodbillede efter dage. B-Hæmoglobin: 7,3-9,5 mmol/l P-Transferrin (jernbindingsgrad): < 0,15 enheder. P-Ferritin: µg/l P-jern: 9-34 µmol/l Cobalamin B12 1 mg eller Hver 3. måned inj. Betolvex 1 ml i.m. P-Cobalamin: pmol/l Folinsyre 400 µg P-Folat: > 8,6 nmol/l Vitamin K Supplement kun ved mangeltilstand APTT: sek INR: < 1,2 **Rigshospitalets Metodeliste: 3

4 Vi anbefaler henvisning til diætist mhp. kostvejledning. Bør fortsætte i hele graviditeten og ammeperioden. Da der er mistanke om øget risiko for IUGR planlægges ultralydsskanning med tilvækstkontrol i GA 28 og 34, men hyppigere hvis mistanke om IUGR. Kontrol hos obstetriker samt blodprøvetagning anbefales i forbindelse med misdannelsesskanningen ca. i GA 20, samt i forbindelse med tilvækstskanningerne i GA 28 og 34. Vi foreslår udlevering af apparat til hjemmeblodsukkermåling til alle bariatrisk opererede gravide og måling af blodskukkerprofiler 2 dage i hvert trimester, samt ved klinisk mistanke om GDM, f.eks ved glukosuri eller stort fosterskøn. (Forslag til tolkning: Hvis BS 6 mmol/l præprandialt og 8 mmol/l 1½ time postprandialt på den gravides almindelige fuldkost konkluderes, at hun har GDM). Der planlægges vanlig prænatal diagnostik inkl. type 2 scanning. Ved diffuse mavesmerter og opkastninger må intern herniering, og gangræn af tyndtarm mistænkes, og den gravide bør tilses af erfaren mave-tarm kirurg. Ved behov for billeddiagnostik laves CT-scanning med iv. kontrast. Ved subakutte tilstande kan MR-skanning overvejes. Da billeddiagnostik er vanskelig, skal radiolog med erfaring i undersøgelser på denne patientgruppe tilkaldes. Der er ikke evidens for at fraråde ekstern vending ved UK alene på grund af bariatrisk kirurgi. NSAID, f.eks. efter sectio bør undgås. Hvis behov for NSAID bør samtidig Protonpumpehæmmer-behandling iværksættes, pga. betydeligt øget risiko for anastomoseulcus i ventriklen. Introduktion om bariatrisk kirurgi i Danmark: Antallet af fedme-operationer, som bliver foretaget i Danmark, er stigende, og det skønnes, at ca. halvdelen af de opererede, er i den fertile alder. Der foreligger dog ikke nationale tal for hvor mange gravide, der har fået foretaget bariatrisk kirurgi. I 2005 blev der foretaget 276 fedmeoperationer i Danmark, stigende til hhv 2702 og 4383 operationer i 2009 og 2010 (1). I Danmark har man per 1. januar 2010 skærpet kriterierne for, hvem der kan indstilles til operation. Dette afspejler sig allerede i de første tal fra Det fremgår her, 4

5 at det samlede antal operationer falder, og at der nu er langt færre kvinder < 25 år, der opereres. Vi vil i de kommende år se mange gravide, som er bariatrisk opererede, men vi må forvente, at antallet vil falde på længere sigt. I dag foretages operationerne laparoskopisk. I Danmark foretages nu primært laparoskopisk Rouxen-Y Gastric Bypass (RYGB) som de seneste år har udgjort % af operationerne. Tidligere fik ca. 20 % foretaget laparoskopisk justerbar Gastric Banding (LABG). Kirurgisk behandling er aktuelt den eneste behandling af svær fedme, hvor der kan dokumenteres et langvarigt vægttab og en reduktion af følgesygdommene til fedmen (2). Vægttabet ved LABG er ca. 50 % af overvægten og ved RYGB ca. 60 % af overvægten (2;3). En metaanalyse af effekten af RYGB fra 2004 (4)viser, at 86 % som har diabetes type 2 oplever bedring i glukosetolerancen, og 78,5 % som har hypertension får reduceret blodtrykket. 85,5 % helbredes for søvnapnø. I en 5 års follow-up af 1035 opererede efter fedmeoperation (18,7 % har fået foretaget gastric banding, de øvrige gastric bypass) som sammenlignes med 5746 fede kontroller, finder man en mortalitet på hhv. 0,68 og 6,17 %, hvilket svarer til en reduktion af den relative risiko for mortalitet på 89 %. (5) Gastrisk Bypass (Roux-en-Y) (RYGB) RYGB er et indgreb, hvor man deler toppen af mavesækken således, at der dannes en pouch på ml. Ved hjælp af stapler-instrumenter anastomoseres tyndtarmen og pouchen, og tarmsystemet deles således, at der er fra cm alimentært tarmben. Først herefter tilkobles det afferente tarmben der bærer galde- og pancreassekret (fig. 2). Virkningsmekanismen ved RYGB menes at være en kombination af en restriktiv komponent, malabsorption og neurohormonale faktorer. Fig. 2 5

6 En del patienter vil forud for operationen have type 2 diabetes. Den forsvinder ofte straks efter operationen allerede før vægttabet. Det er uvist om virkningen, som formentlig skyldes de neurohormonale faktorer, er varig. Gastric Banding (LABG): LABG er en udelukkende restriktiv procedure, der ikke giver øget risiko for vitaminmangeltilstande. Ved indgrebet anbringes et justerbart silikonebånd omkring ventriklens fundusdel, umiddelbart under cardia. Der tilstræbes tildannet en pouch på ml. Ved hjælp af et slangesystem og et kammer anbragt subkutant, kan man justere båndets volumen og dermed omfanget af restriktion fra pouchen til resten af ventriklen (fig. 1). fig 1 Der er ingen konsensus vedrørende båndbehandling/håndtering i graviditeten. Nogle har behov for at der tages noget væske ud af båndet, ofte i 1.trimester pga. opkastninger. Der er insufficient evidens til at komme med guidelines vedr. håndtering af bånd under graviditet. Der er kasuistiske meddelelser om båndkomplikationer såsom erosion af båndet samt blødning. 6

7 Neurohormonale faktorer: Tarmen er kroppens største endokrine organ, og mange tarmhormoner har virkning på glukosestofskiftet og appetitregulationen. Efter en RYGB sker der pga. den ændrede anatomi en række dramatiske ændringer både hvad angår metabolisme og legemsvægt. Vægttabet skyldes til dels reduceret kalorieindtag pga. et mindre ventrikelvolumen, men også i høj grad påvirkning af appetitten via ændringer i sekretionen af tarmhormonerne Ghrelin (fra ventriklen), GIP (gastric inhibitory peptide fra duodenum), PYY (peptide YY fra ileum) og ikke mindst GLP-1 (glucagonlike peptide 1 fra ileum) (6). De nævnte hormoner har også virkning på insulinfølsomheden i lever og muskler, insulin- og glukagonproduktionen, samt formentlig den hepatiske glukoseproduktion. Disse ændringer menes, at være den væsentligste forklaring på, at type 2 diabetes forsvinder få timer efter RYGB-operationen hos størstedelen af disse patienter (7). I modsætning hertil sker der efter en LGBA hos samme patientgruppe kun en forbedring af glukosemetabolismen over tid, som synes at følge vægttabet. Hyperglykæmi og dumping: Hos ikke-diabetiske patienter er der beskrevet tilfælde med recidiverende svære hypoglykæmitilfælde efter RYGB (8). Der er teorier om at dette kan skyldes hyperstimulation af beta-cellen via GLP-1. Disse forandringer kan i teorien forstærkes af en graviditet. Der skelnes mellem postprandial hypoglykæmi, som opstår 1-3 timer efter et måltid og dumping, der kommer umiddelbart efter indtagelse af en større mængde føde. Symptomerne på dumping er gastrointestinale (mavesmerter, diarré, flatulens, kvalme) og vasomotoriske (flushing, hjertebanken, hypotension mv.) og skyldes formentlig en kombination af for hurtig passage af føde til tyndtarmen og distension af denne. Mht. postprandial hypoglykæmi er der flere teorier til årsagen herunder bl.a. 1) hyperinsulinæmi sekundært til fedme, som ikke nedreguleres i takt med det postoperative vægttab og 2) hyperinsulinæmi sekundært til den øgede GLP-1 produktion efter RYGB. Symptomerne ved postprandial hypoglykæmi følger den klassiske Whipples triade: 1) lavt blodglukose 2) adrenerge og neuroglykopeniske symptomer på hypoglykæmi og 3) bedring ved indtagelse af glukose (9). Komplikationer efter RYGB: Komplikationer efter RYGB blev vurderet i en MTV-undersøgelse (10), bl.a. på basis af en engelsk rapport (11). 7

8 Tabel 2: Perioperative komplikationer RYGB median % (variationsbredde) Konvertering fra laparoskopi til laparotomi: Blødning Organperforation Hjerte-lungeproblemer Thromboemboliske problemer Sårkomplikationer Anastomoseproblemer Tarmobstruktion 1,2 (0,5-1,6, n=4) 1,2 (0,8-3,3, n=4) 0,3 (0,3, n=2) 0,1 (0-1,4, n=4) 0,7 (0,2-1,1, n=2) 2,6 (0,1-9,1, n=4) 3,0 (0,7-8,4, n=4) 0,7 (0,2-1,1, n=2) Perioperativ dødelighed er ca. 0,5 % ved RYGB. Da der i forskellige studier er forskellige observationstider, varierer komplikationsrater noget. Prækonceptionelt: I Danmark anbefaler de opererende enheder at vente måneder med at opnå graviditet mens kvinden er i den katabole fase, da man ikke ved hvordan dette påvirker fosteret. I nogle studier fandt man dog ikke øget risiko for komplikationer ved opnåelse af graviditet inden mdr. efter operation (11-14) Prævention: På grund af den intenderede malabsoprtion ved forskellige typer bariatrisk kirurgi har der været rejst tvivl om effekten af P-piller er nedsat. I et enkelt studie af Gerrits et al 2003 (15) er der lavet prospektiv spørgeskemaundersøgelse, hvor man bl.a. spørger til prævention og graviditet postoperativt. To ud af 9 (22 %) som brugte P-piller, blev gravide. Der foreligger ingen randomiserede undersøgelser om emnet. Der foreligger 4 reviews fra 2010, 2009 og 2008 (16-19), som gennemgår den sparsomme litteratur på området (ovennævnte studie og forskellige hormonanalyser). Konklusionen på dem alle er, at der ikke foreligger nok undersøgelser til at kunne give nogle anbefalinger. Murthy (18) foreslår på baggrund af teoretiske overvejelser brug af P-ring og plaster for at undgå mulig malabsorption og first pass effekt. 8

9 I et retrospektivt tværsnitstudie af Gosman (20) nævnes risiko for tromboemboliske episoder hos disse adipøse kvinder som en årsag til at undgå østrogenholdige antikonceptionsmidler. Konklusion: Der er ikke nok evidens til, at arbejdsgruppen kan komme med anbefalinger vedr. præventionsmetode. I USA frarådes peroral antikoncetionsmidler dog på baggrund af ovennævnte artikler. Håndtering i graviditeten: Ultralyd: RYGB ændrer ikke på oversigten ved 2. trimesterscanninger sammenlignet med BMImatchede gravide uden tidligere RYGB (21). Screening for gestationel diabetes: Størstedelen (50-90 %) (22) af de gravide, der har fået foretaget RYGB vil få dumping i forbindelse med en oral glukose tolerance test (OGTT), hvorfor man i stedet kan undersøge med glukoseprofiler, fasteblodsukker og HbA1c. OGTT kan herudover være svær at fortolke, da der ikke er lavet sammenlignende studier mellem RYGB-opererede og ikke-opererede. Vi foreslår derfor udlevering af apparat til hjemmeblodsukkermåling til alle bariatrisk opererede gravide og måling af blodsukkerprofiler 2 dage i hvert trimester, samt ved klinisk mistanke om GDM, f.eks ved glucosuri eller stort fosterskøn. Forslag til tolkning: Hvis BS 6 mmol/l præprandialt og 8 mmol/l 1½ time postprandialt på den gravides almindelige fuldkost konkluderes, at hun har GDM. Behandling og monitorering af GDM følger herefter vanlige retningslinjer. Ekstern vending ved UK: Kan foretages på vanlig indikation og med vanlige kontraindikationer. Der foreligger ej studier, der har undersøgt dette emne. Anvendelse af NSAID, f.eks. efter sectio bør undgås. RYGB opererede er i øget risiko for at udvikle anastomoseulcus i den volumenreducerede ventrikel med en incidens på 0,6-16% (23). Brug af NSAID øger muligvis denne risiko om end dette fortsat diskuteres (23-25). Der er dog generelt enighed om at udvise forsigtighed ved brug af NSAID til denne patientgruppe. Ved behov for NSAID bør samtidig behandling med protonpumpehæmmere (som f.eks. esomeprazol, lansoprazol og omeprazol) iværksættes. Maternelle konsekvenser under graviditet: Der foreligger flere studier vedrørende fordele ved bariatrisk kirurgi før graviditet. Hovedparten af studierne er retrospektive og konklusionerne stemmer i flere tilfælde ikke overens. Dette skyldes formentlig forskellige studiedesign samt at de grupper der sammenlignes ikke er ens og har fået en blanding af forskellige bariatriske operationer. Flere studier har fundet en signifikant reduktion i risiko for fedmerelaterede graviditetskomplikationer som præeklampsi, gestationel diabetes (GDM) og hypertension (16). 9

10 Nedsat risiko for hypertension/præeklampsi: Et større studie af forsikringsdata fra 2010 sammenligner 269 kvinder, der føder før bariatrisk kirurgi med 316, der føder efter bariatrisk kirurgi (82 % gastric bypass). Gruppen, der føder efter bariatrisk kirurgi, har et fald i præeklampsi/eklampsi OR 0.20 (95%CI ), graviditetsinduceret hypertension OR 0.16 ( ) og essentiel hypertension OR 0.39 ( ) også efter korrigerektion for BMI, paritet, alder og prægestationel diabetes (26). Den nedsatte risiko er bekræftet af studier (27), mens andre studier ikke har fundet en forskel (28;29). Nedsat risiko for GDM: Et retrospektivt studie fra 2010 hvor der primært er foretaget gastric bypass, sammenligner 354 graviditeter efter bariatrisk kirurgi med 346 graviditeter før operation. De finder en OR for GDM på 0,23 (95% CI 0,14-0,36) (30). Den nedsatte risiko for GDM er bekræftet i andre studier (27) samt efter banding (31;32). Forløsningsmåde: Der er ikke beskrevet øget risiko for instrumentel forløsning og flere studier tyder på lavere sectiofrekvens (30-32), mens andre viser ingen forskel (27;28) eller sågar øget sectiofrekvens (28). Sectiokomplikationer: Der foreligger ingen studier der har undersøgt om der er øget risiko for komplikationer ved sectio efter tidligere bariatrisk kirurgi og evt. efterfølgende overflødigt maveskind eller kosmetisk reduktion heraf.. Maternelle komplikationer i forbindelse med graviditet: Operationsrelaterede komplikationer: Der er øget risiko for tarmnekrose under graviditeten. Den hyppigste årsag er intern herniering defineret som en intermitterende eller persisterende herniering i en peritoneal defekt opstået efter en tarmoperation (33). Desuden er beskrevet adhærencer, anastomosestrikturer, volvulus, interssusception og ulcerering ved gastrojejunostomien. I en nyere artikel (34) beskrives 12 cases med RYGB-opererede gravide der udvikler tyndtarmsnekrose, heraf 2 maternelle dødsfald(35;36). De ti havde intern herniering medførende incarceration / anastomoselæsion. Intern herniering opstår hyppigst i 3. trimester (34). Mhp. at nedsætte risikoen for intern herniering foretager nogle kirurger derfor nu primær lukning af disse peritonealdefekter ved RYGB hvis det er muligt (37). Der pågår aktuelt to store internationale multicenter randomiserede studier med henblik på afklaring af om dette bør anbefales. Symptomerne på tarmnekrose kan være diskrete med diffuse abdominalsmerter, kvalme, evt. opkastning og ligne almindelige graviditetsgener. De kan også forveksles med symptomer på galdesten. Klinisk diagnostik samt billeddiagnostik kan være vanskelig (38) og kræver kirurgisk/radiologisk erfaring med RYGB. 10

11 Billeddiagnostiske undersøgelser: Ved mistanke om tarmnekrose er CT-skanning med iv. kontrast primært valg (38). I en enkelt artikel beskrives diagnosticering af intern herniering ved MR-skanning (39). Artiklen konkluderer dog at CT-skanning har større diagnostisk værdi, og CT skanning har i de fleste afdelinger større tilgængelighed. Et nyt case kontrol studie (40) som sammenligner 2690 cases af børnecancer med 4858 matchede cases. indikerer en lille ikke-signifikant øget risiko for cancer hos børn som er eksponeret for CT-skanning in uterus. Denne risiko må dog anses for at være ubetydelig ved klinisk mistanke om intern herniering der kan være livstruende ved manglende diagnosticering. Røntgenoversigt af abdomen bør undgås da den ofte vil være normal ved intern herniering og dermed forårsage diagnostisk forsinkelse. Ved svære symptomer og mistanke om tarmnekrose bør diagnostiske procedurer ikke forsinke, at der foretages eksplorativ laparoskopi, evt. primær laparotomi i 3. trimester, da dette kan være livsreddende. Absorptive komplikationer: (Se anbefalinger for kosttilskud og referenceværdier i tabel 1, side 3) Absorptive komplikationer skyldes tre patofysiologiske komponenter: i) et reduceret indtag, ii) reduktion af ventrikel-sekret og iii) by-pass af duodenum og proksimale jejunum. Nogle studier peger på at der er øget risiko for mangeltilstande ved stigende tidsinterval efter operationen, dels som følgende af manglende compliance for vitamin- og mineraltilskud, men også på grund af manglende evne til optagelse og depletering af organismens depoter (41). Vitamin-mangel Hyppige; Jern, Calcium/D-vitamin og B-12-vitamin (cobalamin) Sjældne; B-9-vitamin (folinsyre), K-vitamin og A-vitamin Meget sjælden; B-1-vitamin (thiamin) Mineral-mangel; Magnesium, Kalium, Zink, Selen. Protein-mangel hos 50 % - ofte som følge af et insufficient indtag, men bedres over tid og hypoalbuminæmi er sjælden efter standard RYGB (42). Jern (anæmi): Jernmangel er hyppigste mangeltilstand for RYGB-patienter og er associeret med lav fødselsvægt og præterm fødsel når det forekommer i graviditet (43-45). I en lille kohorteundersøgelse sammenlignes 17 kvinder, som er blevet gravide mindre end 4 år efter RYGB, med 13 kvinder som er blevet gravide mere end 4 år efter RYGB. Den sidste gruppe har signifikant lavere s-hæmoglobin i 1. trimester og har hyppigere behov for intravenøs jernbehandling eller blodtransfusion under graviditeten (30,8 % vs. 0 %) (41) Jern-manglen skyldes dels nedsat indtag af kød og dels ændring af ventriklens sure miljø med betydning for omdannelsen fra Fe3+ til den optagelige form Fe2+. Samtidigt bypasses duodenum, hvor jernoptagelsen normalt foregår. Det anbefalede tilskud er tabl. jern med C-vitamin mg peroralt dagligt. 11

12 Plasma-ferritin er en god biomarkør for organismens jern-depot og bør kontrolleres før eller tidligt i graviditeten. Plasma-ferritin < 30 mikrogram/l indicerer små jernreserver og ved plasma-ferritin < 15 mikrogram/l er jern-reserverne opbrugte. Da ferritin er en fasereaktant bør rødt blodbillede gentages efter dage, hvis der er mistanke om jernmangelanæmi, men p-ferritin > 15mikrogram/L. Man bør være særlig opmærksom hvis der samtidigt er forhøjet CRP. Jernmangel korrigeres med øget peroral tilskud og/eller intravenøs jerntilskud som giver et bedre hæmatologisk respons (Se tabel 1 side 3 for kriterier for intravenøs behandling). Intravenøs jernterapi bør ikke initieres i første trimester, da der er begrænset erfaring og bekymring for en potentiel teratogen og/eller toksisk effekt på fosteret. Intravenøs jernterapi anses for sikkert i 2. og 3. trimester.(43) Calcium/vitamin D: RYGB-patienter kan få calciummangel. Dels som følge af manglende indtag, men også pga. bypass af duodenum og proksimale jejunum. D-vitamin er fedtopløseligt og absorptionen i tyndtarmen er nedsat som følge af dårlig opblanding af galde og fedt (5)?[Juul (28)]. Calcium- og D-vitaminmangel medfører sekundær hyperparathyreoidisme der giver øget afkalkning af knogler (46). Flere nyere undersøgelser har rejst mistanke om at stort indtag af calciumtilskud i forbindelse med indtag af D-vitamintilskud kan give øget risiko for tromboemboliske komplikationer. Dette støttes af en metaanalyse publiceret i BMJ (47). Undersøgelsen omhandler en ikke-gravid population med højere gennemsnitstalder end normalt for en gravid population. Der foreligger ikke undersøgelser der belyser risiko forbundet med høj calciumindtagelse hos gravide, men da gravide har et højt østrogenniveau og dermed høj optagelse af calcium, giver det anledning til bekymring for at indtagelse af høje doser calcium hos gravide kan øge risiko for tromboemboliske komplikationer. For at imødekomme et højere calciumbehov hos gravide og ammende, og dermed tilgodese det voksende fosters behov, anbefaler vi at gravide som ikke indtager mælkeprodukter dagligt (sv.t. ½l mælk dgl. eller dgl. indtag af ost), tager calciumtilskud på mg./dgl. Dette svarer til anbefaling om calciumtilskud til alle gravide, som ikke indtager mælkeprodukter (48). (Se tabel 1, side 3) Vitamin B12 (Cobalamin): B12-mangel kan forekomme efter RYGB og hovedårsagen er manglende Gastric Intrinsic Factor (GIF), et glykoprotein produceret af parietalcellerne i ventriklen. I duodenum bindes GIF og B12 i et kompleks som er nødvendig for B12's optagelse (42;49). Mangeltilstanden ses et par år efter operation når organismens depoter er opbrugte (46). RYGB-patienter anbefales tilskud af B12, enten i form af injektioner (1 ml hver tredje måned) eller tabletter (1 mg dagligt). Vitamin B9 (Folinsyre): Mangel på folat skyldes primært nedsat indtag af frugt og grønt, men kan også opstå som konsekvens af B12-mangel idet B12 indgår i omdannelsen til det aktive folat (49). Det er en sjælden mangeltilstand som følge af malabsorption efter RYGB. 12

13 Det anbefales alle gravide at indtage 0,4 mg folat dagligt en måned prækonceptionelt til forebyggelse af neuralrørsdefekter. Fedmeopererede anbefales at fortsætte med folattilskud 0,4 mg gennem hele graviditeten. Fedtopløselige vitaminer: Ønsket om vægttab samt diaré ved stort fedtindtag medfører reduceret fedtindtag hos RYGB-patienter. Det kan teoretisk være grundlag for malabsorption af fedtopløselige vitaminer. Udover vitamin D drejer det sig om vitamin A og K (49). Kasuistisk er der beskrevet neonatale bivirkninger i form af intrakraniel blødning som følge af lavt vitamin K (50), samt defekter i synsudviklingen som følge af vitamin A-mangel (36). Behovet menes dækket af det anbefalede tilskud med en multi-vitamin/gravitamin dagligt. Vitamin B1 (Thiamin): Mangel på thiamin skyldes en kombination af nedsat mavesyresekretion, reduceret indtag og bypass af jejunum. Mangeltilstanden er sjælden men alvorlig og ses hyppigst ved vedvarende intraktabel vomitus. Udvikles aktive neurologiske symptomer skal thiaminmanglen korrigeres med parenteral thiamin mg/dag (42;46). Konsekvenser for fosteret/barnet: Risiko for intrauterin væksthæmning og makrosomi: Flere studier finder nedsat fødselsvægt. Således ses færre med for store børn (makrosomi), men nogle studie finder flere med intrauterin væksthæmning (7;13;29). I et lille retrospektivt kohortestudie sammenlignes 24 gravide, som har fået foretaget RYGB (mean BMI 32,7 m 2 /kg), med 120 ikke-opererede gravide matchet på BMI og med 120 ikke-opererede normalvægtige gravide (29). Man finder at flere børn af de RYGBopererede er små af vækst (small for gestational age), men i modsætning til i kontrolgrupperne findes ingen makrosome børn. Andre studier finder tendens til let øget risiko for præterm fødsel (51) Ved opfølgning af børn født af bariatrisk opererede mødre findes nedsat risiko for overvægt og diabetes (52). I et studie af samme patientmateriale sammenlignes 57 børn født af mødre der har fået foretaget bariatrisk kirurgi ( bileopancreatic diversion som er sammenlignelig med RYGB) med 54 børn født af de samme mødre før operationen i op til 26 år. Man finder tilsvarende nedsat risiko for faktorer der disponerer til overvægt og metabolisk syndrom (53). Et studie sammenligner det neonatale udkomme for kvinder med gastric banding i forhold til RYGB og finder ingen forskel på fødselsvægt og gestationsalder (54). 13

14 Vitaminmangel: Kasuistisk er beskrevet neonatale bivirkninger i form af intrakraniel blødning som følge af lavt vitamin K. I en case, hvor mater havde vitamin A mangel, er beskrevet defekter i synsudviklingen hos barnet (36;55). SKS-kode: DZ980C Tilstand med gastric bypass. Referencer: (1) Tal fra Sundhedsstyrelsen (2) Sjostrom L, Lindroos AK, Peltonen M, Torgerson J, Bouchard C, Carlsson B, et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004 Dec 23;351(26): (3) Fedmekirurgi i Danmark SST.http://www.sst.dk/publ/Publ2005/PLAN/Fedmekirurgi/Fedmekirurgi.pdf (4) Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrbach K, et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004 Oct 13;292(14): (5) Christou NV, Sampalis JS, Liberman M, Look D, Auger S, McLean AP, et al. Surgery decreases long-term mortality, morbidity, and health care use in morbidly obese patients. Ann Surg 2004 Sep;240(3): (6) Ochner CN, Gibson C, Shanik M, Goel V, Geliebter A. Changes in neurohormonal gut peptides following bariatric surgery. Int J Obes (Lond) 2011 Feb;35(2): (7) Shekelle PG, Newberry S, Maglione M, Li Z, Yermilov I, Hilton L, et al. Bariatric surgery in women of reproductive age: special concerns for pregnancy. Evid Rep Technol Assess (Full Rep ) 2008 Nov;(169):1-51. (8) Service GJ, Thompson GB, Service FJ, Andrews JC, Collazo-Clavell ML, Lloyd RV. Hyperinsulinemic hypoglycemia with nesidioblastosis after gastric-bypass surgery. N Engl J Med 2005 Jul 21;353(3): (9) Ritz P, Hanaire H. Post-bypass hypoglycaemia: a review of current findings. Diabetes Metab 2011 Sep;37(4): (10) Danish Center for Health Technology Assessment. National Board of Health: Surgery for obesity Nov 6. (11) National Institute for Health and Clinical Excellence. Obesity: The prevention identification, assessment and management of overweight and obesity in adults and children

15 (12) Bebber FE, Rizzolli J, Casagrande DS, Rodrigues MT, Padoin AV, Mottin CC, et al. Pregnancy after bariatric surgery: 39 pregnancies follow-up in a multidisciplinary team. Obes Surg 2011 Oct;21(10): (13) Sheiner E, Edri A, Balaban E, Levi I, richa-tamir B. Pregnancy outcome of patients who conceive during or after the first year following bariatric surgery. Am J Obstet Gynecol 2011 Jan;204(1):50-6. (14) Wax JR, Cartin A, Wolff R, Lepich S, Pinette MG, Blackstone J. Pregnancy following gastric bypass for morbid obesity: effect of surgery-to-conception interval on maternal and neonatal outcomes. Obes Surg 2008 Dec;18(12): (15) Gerrits EG, Ceulemans R, van HR, Hendrickx L, Totte E. Contraceptive treatment after biliopancreatic diversion needs consensus. Obes Surg 2003 Jun;13(3): (16) Maggard MA, Yermilov I, Li Z, Maglione M, Newberry S, Suttorp M, et al. Pregnancy and fertility following bariatric surgery: a systematic review. JAMA 2008 Nov 19;300(19): (17) Merhi ZO. Impact of bariatric surgery on female reproduction. Fertil Steril 2009 Nov;92(5): (18) Murthy AS. Obesity and contraception: emerging issues. Semin Reprod Med 2010 Mar;28(2): (19) Paulen ME, Zapata LB, Cansino C, Curtis KM, Jamieson DJ. Contraceptive use among women with a history of bariatric surgery: a systematic review. Contraception 2010 Jul;82(1): (20) Gosman GG, King WC, Schrope B, Steffen KJ, Strain GW, Courcoulas AP, et al. Reproductive health of women electing bariatric surgery. Fertil Steril 2010 Sep;94(4): (21) Wax JR, Cartin A, Pinette MG, Blackstone J. The impact of Roux-en-Y gastric bypass surgery for morbid obesity on second trimester obstetric ultrasound completion rates. J Clin Ultrasound 2010 Jul;38(6): (22) Guelinckx I, Devlieger R, Beckers K, Vansant G. Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition. Obes Rev 2008 Mar;9(2): (23) Azagury DE, bu Dayyeh BK, Greenwalt IT, Thompson CC. Marginal ulceration after Roux-en-Y gastric bypass surgery: characteristics, risk factors, treatment, and outcomes. Endoscopy 2011 Nov;43(11): (24) Felix EL, Kettelle J, Mobley E, Swartz D. Perforated marginal ulcers after laparoscopic gastric bypass. Surg Endosc 2008 Oct;22(10): (25) Higa KD, Boone KB, Ho T. Complications of the laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: 1,040 patients--what have we learned? Obes Surg 2000 Dec;10(6): (26) Bennett WL, Gilson MM, Jamshidi R, Burke AE, Segal JB, Steele KE, et al. Impact of bariatric surgery on hypertensive disorders in pregnancy: retrospective analysis of insurance claims data. BMJ 2010;340:c1662. (27) Weintraub AY, Levy A, Levi I, Mazor M, Wiznitzer A, Sheiner E. Effect of bariatric surgery on pregnancy outcome. Int J Gynaecol Obstet 2008 Dec;103(3):

16 (28) Josefsson A, Blomberg M, Bladh M, Frederiksen SG, Sydsjo G. Bariatric surgery in a national cohort of women: sociodemographics and obstetric outcomes. Am J Obstet Gynecol 2011 Mar 22. (29) Santulli P, Mandelbrot L, Facchiano E, Dussaux C, Ceccaldi PF, Ledoux S, et al. Obstetrical and neonatal outcomes of pregnancies following gastric bypass surgery: a retrospective cohort study in a French referral centre. Obes Surg 2010 Nov;20(11): (30) Burke AE, Bennett WL, Jamshidi RM, Gilson MM, Clark JM, Segal JB, et al. Reduced incidence of gestational diabetes with bariatric surgery. J Am Coll Surg 2010 Aug;211(2): (31) Ducarme G, Revaux A, Rodrigues A, Aissaoui F, Pharisien I, Uzan M. Obstetric outcome following laparoscopic adjustable gastric banding. Int J Gynaecol Obstet 2007 Sep;98(3): (32) Lapolla A, Marangon M, Dalfra MG, Segato G, De LM, Fedele D, et al. Pregnancy outcome in morbidly obese women before and after laparoscopic gastric banding. Obes Surg 2010 Sep;20(9): (33) Blachar A, Federle MP, Dodson SF. Internal hernia: clinical and imaging findings in 17 patients with emphasis on CT criteria. Radiology 2001 Jan;218(1): (34) Torres-Villalobos GM, Kellogg TA, Leslie DB, Antanavicius G, Andrade RS, Slusarek B, et al. Small bowel obstruction and internal hernias during pregnancy after gastric bypass surgery. Obes Surg 2009 Jul;19(7): (35) Loar PV, III, Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM, Kerwin AJ, Diaz J. Maternal death caused by midgut volvulus after bariatric surgery. Am J Obstet Gynecol 2005 Nov;193(5): (36) Moore KA, Ouyang DW, Whang EE. Maternal and fetal deaths after gastric bypass surgery for morbid obesity. N Engl J Med 2004 Aug 12;351(7): (37) de lc-m, Cabrera JC, Cuesta M, Hartnett S, Rojas R. Closure of mesenteric defect can lead to decrease in internal hernias after Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2011 Mar;7(2): (38) Esmailzadeh H, Powell W, Lourie D. Use of computed tomography in diagnosis of major postoperative gastrointestinal complications of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery. Am Surg 2004 Nov;70(11): (39) Rosenkrantz AB, Kurian M, Kim D. MRI appearance of internal hernia following Roux-en-Y gastric bypass surgery in the pregnant patient. Clin Radiol 2010 Mar;65(3): (40) Rajaraman P, Simpson J, Neta G, Berrington de GA, Ansell P, Linet MS, et al. Early life exposure to diagnostic radiation and ultrasound scans and risk of childhood cancer: case-control study. BMJ 2011;342:d472. (41) Nomura RM, Dias MC, Igai AM, Paiva LV, Zugaib M. Anemia during pregnancy after silastic ring Roux-en-Y gastric bypass: influence of time to conception. Obes Surg 2011 Apr;21(4): (42) Mechanick JI, Kushner RF, Sugerman HJ, Gonzalez-Campoy JM, Collazo-Clavell ML, Spitz AF, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, The Obesity Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery medical guidelines for clinical practice for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery patient. Obesity (Silver Spring) 2009 Apr;17 Suppl 1:S1-70, v. 16

17 (43) Milman N. Prepartum anaemia: prevention and treatment. Ann Hematol 2008 Dec;87(12): (44) Milman N, Hertz J. [Pregnancy and iron prophylaxis--how and how much?]. Ugeskr Laeger 2010 Feb 8;172(6): (45) Muthayya S. Maternal nutrition & low birth weight - what is really important? Indian J Med Res 2009 Nov;130(5): (46) Poitou BC, Ciangura C, Coupaye M, Czernichow S, Bouillot JL, Basdevant A. Nutritional deficiency after gastric bypass: diagnosis, prevention and treatment. Diabetes Metab 2007 Feb;33(1): (47) Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, Grey A, MacLennan GS, Gamble GD, et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691. (48) Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for svangreomsorgen (49) Juul Madsen L, Junge AS. Diætbehandling af fedmeopererede. Diætisten nr Aug 15. (50) Van MT, Van SD, Depiere M, Debeer A, Hanssens M. Fetal cerebral hemorrhage caused by vitamin K deficiency after complicated bariatric surgery. Obstet Gynecol 2008 Aug;112(2 Pt 2): (51) Sheiner E, Levy A, Silverberg D, Menes TS, Levy I, Katz M, et al. Pregnancy after bariatric surgery is not associated with adverse perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol 2004 May;190(5): (52) Kral JG, Biron S, Simard S, Hould FS, Lebel S, Marceau S, et al. Large maternal weight loss from obesity surgery prevents transmission of obesity to children who were followed for 2 to 18 years. Pediatrics 2006 Dec;118(6):e1644-e1649. (53) Smith J, Cianflone K, Biron S, Hould FS, Lebel S, Marceau S, et al. Effects of maternal surgical weight loss in mothers on intergenerational transmission of obesity. J Clin Endocrinol Metab 2009 Nov;94(11): (54) Facchiano E, Iannelli A, Santulli P, Mandelbrot L, Msika S. Pregnancy after laparoscopic bariatric surgery: comparative study of adjustable gastric banding and Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2011 Jun 24. (55) Eerdekens A, Debeer A, Van HG, De BC, Sachar V, Guelinckx I, et al. Maternal bariatric surgery: adverse outcomes in neonates. Eur J Pediatr 2010 Feb;169(2):

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Arbejdsgruppe 2012: Kristina Renault (Tovholder) ( krenault@dadlnet.dk ), Lise Lotte Torvin Andersen, Mette Mandrup Kjær, Jeannet Lauenborg, Janne Foss

Læs mere

TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012. Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende

TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012. Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012 Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende Program Amning i Danmark Faktorer af betydning for ammevarigheden Hvordan arbejder vi med dem

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Graviditet efter fedmekirurgi

Graviditet efter fedmekirurgi FEDME Det var dengang Forekomst af fedme (BMI 30) Graviditet efter fedmekirurgi Overvekt i svangerskap og fødsel Torsdag 26. november 2015. Kvinneklinikken i Bergen Haukeland Universitetssykehus blandt

Læs mere

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2017

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2017 Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2017 Forfattere: Arbejdsgruppe 2017: Lise Lotte Torvin Andersen, Peter amm, orte Møller Jensen (Endokrinolog), Mette Mandrup Kjær, Jeannet Lauenborg, Kristina

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Bariatrisk kirurgi fedmekirurgi. Bjørn Richelsen Medicinsk-endokrinologisk afd. Aarhus Universitetshospital

Bariatrisk kirurgi fedmekirurgi. Bjørn Richelsen Medicinsk-endokrinologisk afd. Aarhus Universitetshospital Bariatrisk kirurgi fedmekirurgi -sundhedskonsekvenser, komplikationer og indikationer. Bjørn Richelsen Medicinsk-endokrinologisk afd. Aarhus Universitetshospital Ugeskrift for Læger 2001 suppl 7 De aktuelle

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Behandling og opsporing af mangeltilstande efter Gastric bypass operation

Behandling og opsporing af mangeltilstande efter Gastric bypass operation Behandling og opsporing af mangeltilstande efter Gastric bypass operation Udarbejdet af: Anne Platz Boesgaard Christine Sanddal Lindholt Dubravko Butic Vejleder: Mogens Vestergaard 1 Behandling og opsporing

Læs mere

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer Kliniske retningslinjer Diætbehandling efter Gastric Bypass og Gastric Sleeve Af Klinisk diætist Lotte Juul Madsen, Bariatrisk Klinik, Køge Sygehus på vegne af ERFA-gruppen. 1. Baggrund Siden 1996 har

Læs mere

REVIEW. Diætbehandling efter Gastric Bypass og Gastric Sleeve

REVIEW. Diætbehandling efter Gastric Bypass og Gastric Sleeve REVIEW Diætbehandling efter Gastric Bypass og Gastric Sleeve Af Klinisk diætist Lotte Juul Madsen, Bariatrisk Klinik, Køge Sygehus, på vegne af ERFA-gruppen. Indholdsfortegnelse Diætbehandling efter Gastric

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Fedmekirurgi set med obstetriske øjne

Fedmekirurgi set med obstetriske øjne Obstetrik Fedmekirurgi set med obstetriske øjne Af Marianne Munk Sinding og Marianne Louise Vang Østergaard Formålet med denne velskrevne artikel med konkrete råd og anbefalinger er at beskrive, hvorledes

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Hvorfor Fedmekirurgi Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Fedmeepidemi Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed 245 kg Udfordrende forløb 2006-2009 1 års kontrol 1

Læs mere

2 år efter overvægtskirurgi

2 år efter overvægtskirurgi 2 år efter overvægtskirurgi Typiske problemstillinger Utryghed omkring komplikationer Hvad kan jeg forvente af fremtiden? Risiko for gensyn med gamle vaner og vægtøgning Risiko for mangel på næringsstoffer

Læs mere

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Kirurgisk behandling af svær fedme har tidligere været ganske udbredt i Danmark i form af åbne shuntoperationer, men på grund af komplikationer

Læs mere

Fedme: Hvad skal vi dog gøre?

Fedme: Hvad skal vi dog gøre? Fedme: Hvad skal vi dog gøre? 12. oktober, 2016 Claus Juhl Overlæge, PhD, Sydvestjysk Sygehus Emner Går det godt med vægten i DK? Hvad betyder overvægt og hvad betyder det at tabe sig? (Om)veje til vægttab

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS I DENNE PJECE FINDER DE INFORMATION OM DERES SYGDOM OG DEN KIRURGISKE BEHANDLING. Side 2 Generelt om fedme Side 3 Forudsætning

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide IKKE FOR LIDT Nils Milman,M.D. KPLL IKKE FOR MEGET Indhold Alment om jern jernstatus fertile kvinder gravide Profylakse jernmangel anbefalinger

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Anæmi og jernmangel under graviditet og i puerperium

Anæmi og jernmangel under graviditet og i puerperium Anæmi og jernmangel under graviditet og i puerperium Forfattere Arbejdsgruppens medlemmer Navn Stilling Arbejdssted Anna Oldenburg Kursist Roskilde/Hvidovre Charlotte Holm Prækursist Rigshospitalet Charlotte

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Man skal kunne mere end sin ABC for at holde vitaminog mineralbalancen. Alle har brug for vitaminer og mineraler. De fleste får allerede dækket deres behov ved at spise sundt og

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Er det fedt at blive tynd? - af Catrin Iversen og Thomas Otbo

Er det fedt at blive tynd? - af Catrin Iversen og Thomas Otbo Er det fedt at blive tynd? - af Catrin Iversen og Thomas Otbo Introduktion: Ideen. Vi lever i et samfund, hvor overvægt og vægttab fylder utrolig meget, og hvor der er bred enighed om at det at tabe sig

Læs mere

Malabsorption efter fedmekirurgi kan øge komplikationsraten ved efterfølgende plastikkirurgisk korrektion

Malabsorption efter fedmekirurgi kan øge komplikationsraten ved efterfølgende plastikkirurgisk korrektion 1458 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/16 4. august 2014 Malabsorption efter fedmekirurgi kan øge komplikationsraten ved efterfølgende plastikkirurgisk korrektion Emir Hasanbegovic 1 & Jens Ahm Sørensen 2 STATUSARTIKEL

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Bettina Breitowicz, Tine Dalsgaard Clausen, Elisabeth Mathiesen & Peter Damm DIABETES 827 Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Type 2-diabetes hos gravide er associeret med både forøget perinatal

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel DSAK nov-16 Nanna Martin Jensen Phd, overlæge, BBH DSGH guideline om Anæmi med jernmangel Afgrænsning for DSGH guideline: Voksne Uforklaret anæmi Ikke

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ernæring til Spædbørn og Småbørn; en vejledning til sundhedspersonale SKOT III kohorten Ph.d. projekt omkring spædbørn med høj vægt ved/ Melanie Wange Larsson Department

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Kosttilskud, Pulver, Lægemidler

Kosttilskud, Pulver, Lægemidler Kosttilskud, Pulver, Lægemidler Ingen økonomiske interesser i Speasy, Nupo, Nutrilett, eller Letigen. Konsulent for WW, Netdoktor, Helse, og ad hoc for fødevareog farmaceutisk industri Arne Astrup Institutleder,

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Gestationel diabetes U-kursus 2013

Gestationel diabetes U-kursus 2013 Gestationel diabetes U-kursus 2013 Diabetes og graviditet o Prægestationel diabetes o Gestationel diabetes Definition Gestationel diabetes mellitus (GDM) - graviditetsdiabetes Glukoseintolerans af varierende

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn BSMB j. nr 2010-35 Titel Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn Protokol Udarbejdet af Susanne Eifer Møller, studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU. Sundhedsplejerske.

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Hvad er under videnskabelig debat for tiden, og hvordan går det med proteinanbefalingerne? Ledende klinisk diætist, M.Sc., cand.

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide

Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide Inge Øster 30. november 2011 Specialeprotokol udført ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Faglig

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Moderne laparoskopisk adipositaskirurgi

Moderne laparoskopisk adipositaskirurgi FEDMEKIRURGI 143 Moderne laparoskopisk adipositaskirurgi Lisbeth Edvardsen Hvolris & Lars Naver Hvem skal opereres? Hvilken operationsmetode? Komplikationer? Opfølgningsprogram? Fedmekirurgi kan være et

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser U-kursus Oktober 2014 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Normale lunger uge 14 2 29/10/14 Obs. Ribbenene når mere end halvvejs rundt om cirkumferencen. Lungerne

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Epidemiologi. Sjurdur F. Olsen. Epidemiologi: Introduktion. Epidemiologi: Introduktion. Epidemiologi: Eksempel. 1. Introduktion om epidemiologi

Epidemiologi. Sjurdur F. Olsen. Epidemiologi: Introduktion. Epidemiologi: Introduktion. Epidemiologi: Eksempel. 1. Introduktion om epidemiologi Epidemiologi Sjurdur F Olsen 1 Introduktion om epidemiologi 2 Om kursets indhold 3 Epidemiologiske mål 4 Epidemiologiske studiedesign Hvad er epidemiologi? Hvad er epidemiologi? Eksempler Epidemiologi:

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Anaemia and iron deficiency in pregnancy and postpartum

Anaemia and iron deficiency in pregnancy and postpartum Anaemia and iron deficiency in pregnancy and postpartum DSOG (Danish Society of Obstetrics and Gynecology) Approved on January 22 nd, 2016 by the participants at the yearly obstetric guideline meeting

Læs mere

FEDMEOPERATION. Aalborg Sygehus Hobrovej Aalborg (henvisningen skal adresseres til Endokrinologisk Afdeling).

FEDMEOPERATION. Aalborg Sygehus Hobrovej Aalborg (henvisningen skal adresseres til Endokrinologisk Afdeling). FEDMEOPERATION Er du svær/ekstrem overvægtig, og har du prøvet at tabe dig i form af diverse slankekure, pulverkure, slankepiller eller igennem slankeforeninger, og kan det ikke lykkes dig at holde vægten

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Oslo Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Dagkirurgisk Afsnit, Skejby Fast sygeplejepersonale Fast anæstesipersonale Fast anæstesilægestab Lokal ledelse Booking i afsnittet Stuefordeling efter

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3)

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) Kirurgisk behandling af svær overvægt - En medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Type-2 2 diabetes mellitus Metabolisk syndrom d e b u t d i a g n o s e k o m p l i k død DFU 16.04.2009 Preben Holme Metabolisk syndrom Metabolisk syndrom Taljemål l > 102 cm for mændm > 88 cm for kvinder

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi.

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. 1. Kort klinisk retningslinje vedr.: Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. Anbefaling: Med svag underliggende dokumentation anbefales at overveje at undlade

Læs mere