Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter"

Transkript

1 Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

2 Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Bestilling Downloades på Foto: Anne Neergaard, ergoterapeut Århus Kommune Tegninger: Bygningskontoret, Region Midtjylland Grafisk tilrettelæggelse Grafisk Service Region Midtjylland

3 Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

4 INDHOLD 1) Forord...4 2) Resume...6 3) Indledning...8 Baggrund...8 Formål med interventionen pladskrav...8 Målgruppe...8 Definitioner...9 4) Forudsætninger Figurant Mobilitet Hjælpere Hjælpemidler Opmålinger ) Særlige forhold Særlige krav til loftlifte Åg til loftlifte og mobillifte Sejl til loftlifte og mobillifte ) Hjælpemidler loftlift Loftliftens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler mobillift Mobilliftens grundmål Mobilliftens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler kørestol Kørestolens grundmål Kørestolens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler toilet-/badestol Toilet-/badestolens grundmål Toilet-/badestolens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler badebåre Badebårens grundmål Badebårens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler XXL seng og madras Sengens grundmål Madrassens grundmål Sengens funktionelle pladskrav ) Hjælpemidler høj gangvogn og gangstativ Høj gangvogns grundmål Gangstativs grundmål Gangredskabernes funktionelle pladskrav INDHOLD

5 13) Vigtige pladskrævende funktioner på sengestuen Arbejde omkring sengen manuelt Arbejde med forflytning til og fra kørestol med loftlift Arbejde med forflytning til og fra kørestol med mobillift Arbejde med forflytning til toilet-/ badestol med loftlift og mobillift Arbejde med gangredskaber ) Konklusioner vedrørende sengestue Generelt Hjælperne Hjælpemidler ) Perspektivering og anbefalinger Hjælpemidler Inventar Transport Rummenes funktioner Oplæring og instruktion ) Kildemateriale og litteratur BILAG Bilag 1. Målfaste tegninger Bilag 2. Hjælpemidler til afprøvning ) Vigtige pladskrævende funktioner i badeværelset Arbejde ved håndvask Arbejde ved toilet Arbejde med at bade, tørre og påklæde ) Konklusioner vedrørende badeværelse INDHOLD 3

6 Sikkerhed g rin Fa gli gh ed Kvalitet e nis ga Or 1. FORORD Arbejdsmiljø Formålet med projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads, er at reducere belastninger ved håndtering af svært overvægtige patienter. Der er blevet sat fokus på de tre temaer faglighed arbejdsmiljø organisering af arbejdet for at skabe en indbyrdes synergi til gavn for blandt andet sikkerhed og kvalitet i arbejdet. Bariatriprojektet har gennem undersøgelser og et strategiseminar sammen med de 7 hospitalsenheder valgt at fokusere på udvalgte interventioner. En af interventionerne er denne vejledning. Arbejdsmiljøet er i fokus i denne vejledning, hvor pladskrav er nøgleordet. Manglende og dårlige pladsforhold er, med dets direkte indvirkning og påvirkning af arbejdsmiljøforholdene, en af de største arbejdsmiljøbelastninger for et hospital. I Region Midtjylland arbejdes der på en række Designguides for Hospitalsbyggeri, hvor den første er udkommet. Det drejer sig om indretning af somatisk sengestue (januar 2010) www. bygge ri.rm.dk, som beskriver de elementer, der skal tages stilling til ved en somatisk sengestue. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har deltaget i arbejdet med den somatiske sengestue og bidraget med blandt andet eksisterende viden om pladskrav til almindelige patienter og store og tunge patienter. Der har i dette arbejde vist sig et særligt behov for afprøvninger i forhold 4 til pladskrav til de svært overvægtige / store og tunge patienter. I dette materiale har vi alene foretaget opmålingerne med en person på 230 kg. For at standardisere materialet skal der foretages afprøvninger med flere figuranter med forskellig kropsform og i forskellig vægtklasse. Dette har ligget udenfor dette projekts muligheder, og vejledningen er dermed ikke udtømmende, men vi har fået så mange væsentlige og anvendelige informationer, som vi håber bygherrer, arkitekter og ingeniører inden for hospitalsbyggeri vil tage til efterretning og benytte. Vejledningspjecen kan også finde anvendelse i kommunalt byggeri til borgere, som er svært overvægtige. Vejledningen vil være frit tilgængelig på Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljøs hjemmeside Det forventes, at materialet vil indgå i relevante Designguides til hospitalsbyggeri i Region Midtjylland. Materialet er udarbejdet af Inge Lohmann, ergoterapeut fra Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation, Anne Neergaard, ergoterapeut og arbejdsmiljøkonsulent i Voksne Handicap i Århus Kommune og Anita E. Vesterdorf, fysioterapeut og projektleder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Materialet er en del af afrapporteringen i projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads. 1. FORORD

7 Tak til figurant Knud Pedersen for tålmodig deltagelse i alle afprøvningerne og ikke mindst de kvalificerende og berigende kommentarer. En tak for faglig sparring skal lyde til Karsten Wellendorf, portør fra Regionshospitalet Herning og Niels Peter Sørensen, Fysioterapeut og projektmedarbejder. Tak til Louise Mølgaard Mogensen, Bygningskontoret for rentegning af materialet og til grafisk service for layout og tryk. En særlig tak til Forebyggelsesfonden som har støttet projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads, og dermed gjort det muligt at udarbejde dette materiale. Jonna Pedersen Kontorchef og projektansvarlig Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Region Midtjylland 1. FORORD 5

8 2. RESUME Dette materiale bygger på afprøvninger med produkter beskrevet i bilag 2 i testboligen under Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation i Århus. Figuranten vejede 230 kg påklædt, var 188 cm høj og havde en sædebredde på 73 cm, som dannede udgangspunkt for valg af kørestolens sædebredde på 80 cm. Dette gav mulighed for god siddekomfort og lettere håndtering af figuranten for hjælperne. Når en bariatrisk patient sidder, kan der over tid opstå risiko for tryk af maven på lårene, så kar og nerver afklemmes. Dette udgør ikke mindst en risiko for balancesvigt, når personen rejser sig til stående stilling, men også en risiko for hudirritation. I siddende stilling er der behov for stor benspredning for at give plads til maven. Selvom underbenslængden er 50 cm, er den komfortable siddehøjde 70 cm på grund af hoftevinklen, som bliver større og giver bedre plads til maven. Der har deltaget fire hjælpere, hvis højde er vurderet i forhold til antropometriske målinger. Resultaterne er baseret på de tre hjælpere, som ligger inden for 95 % percentilen. Tre af de fire hjælpere var rutinerede i forhold til forflytningsteknik og den fjerde deltog under vejledning. De anvendte hjælpemidler er ikke udtryk for at være bedre end andre, men alene valgt fordi de indgår i sortimentet på et eller flere regions hospitaler i Region Midtjylland. Sengens bredde er eksempelvis afhængig af produktet og i dette 6 materiale er bredeste standard på 130 cm udgangspunktet. Det er meget vigtigt, at understrege at tegningerne over sengestue og badeværelse ikke er udtryk for, at sådan skal den gode sengestue eller det gode badeværelse indrettes. Kompleksiteten i indretning af sengestue og bade værelse fordrer detaljerede overvejelser til gavn for helheden. Dette materiale bygger på informationer fra Designguide for hospitalsbyggeri i Region Midtjylland, Somatisk Sengestue, Tegningerne skal vise de nødvendige pladskrav, når der arbejdes med personhåndtering. Udgangspunktet for at håndtere disse patienter er, at der ikke skal flyttes eller omrokeres på inventar og hjælpemidler, som er meget tungt at manøvrere med. I en projekteringsfase til om-, ny- og tilbygning skal anvendelsen af m2 ofte revurderes, og med dette materiale er der mulighed for at vurdere, hvad de valgte funktioner fylder og på den baggrund foretage det bedst mulige valg til gavn for patient- og personalesikkerhed. I bilag 1 findes skabeloner anvendt i teksten, som er målfaste i størrelsesforholdet 1:50 og kan benyttes til afprøvning på egne tegninger. Tungt arbejde kræver cm til hjælperne, dog viste det sig, at der blev målt 90 cm ved håndtering af sejl. 2. RESUME

9 Under afprøvninger i denne vejledning havde hjælperen udenfor 95 % percentilen brug for 100 cm til tungt arbejde. Den canadiske syge plejerske Marylou Muir, der har stor erfaring med indretning til meget svært overvægtige personer, opererer med 100 cm til hjælperne (Materiale fra konference i Orlando 2009). I forhold til hjælpemidler er der brug for produktudvikling og specifikke anvendelige hjælpemidler fra USA, som ikke sælges her i landet. Eksempelvis mangler der til de meget store patienter toilet-/badestole, der både kan kippes og har hullet til bækkenet placeret, så der ikke spildes. Vendearealer 90 o 180 o Seng 350 x 350 cm 350 x 350 cm Loftlift 210 x 210 cm 210 x 210 cm Mobillift 300 x 300 cm 300 x 300 cm Kørestol x cm x cm Toilet/badestol x cm 300 x 300 cm Badebåre 275 x 275 cm 275 x 275 cm Gangstativ uden hjælper 110 x 110 cm Gangstativ med hjælpere 215 x 215 cm Vendearealerne er præget af, at det er tungt at håndtere hjælpemidler med den svært overvægtige. 2. RESUME 7

10 3. INDLEDNING Baggrund På hospitalerne i Region Midtjylland har der de seneste år været indlagt flere svært overvægtige/store og tunge patienter. Der er i den forbindelse indkøbt ekstra store hjælpemidler og udstyr til disse patienter. Disse forhold har vist, at der er et behov for redefinering af arealkravene på hospitalerne ikke kun i Region Midtjylland, men i hele Danmark. Da det netop er gennem ny-/om- og tilbygninger den største forebyggelseseffekt opnås i forhold til det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø, falder det fint i tråd med temaet arbejdsmiljø i projekt Bariatri Det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads (fremover benævnt Bariatriprojektet). Der foreligger meget begrænset viden om pladskrav til svært overvægtige/store og tunge patienter samt de store hjælpemidler, som de bliver udstyret med. I Bariatriprojektet viste en undersøgelse gennemført i 2009 blandt personale på seks hospitaler i Region Midtjylland, at pladsforhold på sengestue og toilet-/badeværelse var mangelfulde. På nogle afdelinger vil det ikke være muligt for den svært overvægtige patient at komme på toilettet. I undersøgelsen fremhævede personalet det etisk uanstændige for disse patienter før belastningen på dem selv. Vi har på den baggrund valgt, at udarbejde et vejledningsmateriale i forhold til pladskrav til svært overvægtige patienter. Det er vores håb, at vejledningen vil kunne indgå i Region Midtjyllands kommende Designguides for Hospitalsbyggeri. Vejledningen vil være en væsentlig del af Bariatriprojektets forskellige tiltag, der skal bidrage til at reducere belastningerne på personale, der arbejder med svært overvægtige patienter. Formål med interventionen pladskrav Formålet med at udarbejde en vejledningspjece pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter, er: XX At dokumentere pladskravene ved konkrete 1:1 opmålinger med specifikke hjælpemidler relateret til sengestue og toilet-/ badeværelse XX At formidle de fysiske pladskrav, der gør det muligt at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Målgruppe Vejledningen henvender sig til alle, der arbejder med indretning til svært overvægtige patienter. Der er særligt fokus på hospitalerne med deres sengestuer og toilet-/badeværelser. Pladsforhold udgør desuden en meget stor andel af de problemstillinger, der bliver nævnt i personalets APV-er i Region Midtjylland INDLEDNING

11 Definitioner Der findes ikke en entydig definition af den bariatriske patient hverken i Danmark eller udlandet. Ofte er definitionerne tilpasset den sammenhæng, de indgår i. I Region Midtjylland har Bygningskontoret og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, som arbejder med Designguides for Hospitalsbyggeri, valgt at benytte begrebet store og tunge patienter svarende til Det Nye Universitetshospitals (DNU) definition. I denne vejledning har vi valgt at tage udgangspunkt i den danske definition fra Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 2007: En bariatrisk patient defineres som en patient med BMI 35-39,9 med fedmerelateret sygdom og eller BMI 40 med eller uden fedmerelateret sygdom. Vi benytter derfor fremover betegnelsen bariatriske patienter. I Bariatriprojektet har vi tidligere benyttet definitionen: En bariatrisk patient er en patient, hvis højde og vægt giver anledning til ændrede arbejdsgange eller problemer i arbejdet (Lene Plambech & Gitte Bøgedal). Denne definition er tilpasset behovet for at fokusere på det ergonomiske arbejdsmiljø herunder personhåndtering. 3. INDLEDNING 9

12 4. FORUDSÆTNINGER Figurant Opmålingerne i dette materiale er foretaget med en selvhjulpen figurant, som har en kropsform, der karakteriseres som æbleform med fast abdomen (mave). Påklædt vejer han 230 kg. Figuranten bar cowboybukser, som er med til at holde sammen på fedtvævet. Dette har betydning for, hvordan og hvor meget han fylder i de forskellige positioner. Der er valgt en kørestol med sædebredde 80 cm, hvilket giver bedre komfort og bedre mulighed for håndtering af sejl af og på. Inkluderet er: Alle patienter med sædebredde 80 cm, en kropsvægt 230 kg og højde 188 cm. Ifølge antropometriske målinger betyder højden, at en meget stor gruppe personer er omfattet. 188 cm ligger på 95 % percentilen for voksne mænd. (Kropsmål for danske arbejdstagere, antropometriske mål på 467 danske arbejdstagere. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø: AMI rapport ) Fig. 1 Stående figurant Højde med fodtøj 188 cm Skulderbredde 55 cm Bredde truncus (bredeste sted) 54 cm Ydre albue til ydre albue med arme 90o bøjet 93 cm Ydre albue til ydre albue med arme langs siden 80 cm Sædebredde med cowboybukser 57 cm Fra bagdel til mavens toppunkt 61 cm Ydre skokant til ydre skokant 54 cm Fig.2 Siddende figurant Skulderbredde 55 cm Bredde truncus (bredeste sted) 74 cm Ydre albue til ydre albue med arme 90o bøjet 100 cm Ydre albue til ydre albue med arme langs siden 80 cm Sædebredde med cowboybukser 73 cm Fra bagdel til mavens toppunkt 77 cm Underbenslængde med sko 50 cm Ydre skokant til ydre skokant varierer cm FORUDSÆTNINGER

13 Ud fra undersøgelser og interventionen undervisning i bariatriprojektet er tendensen, at det formodede øgede antal bariatriske patienter vil ses i gruppen fra 150 kg-250 kg, hvilket betyder, at en meget stor gruppe personer vil være omfattet af resultaterne af dette materiale. Hvor dette materiale ikke er tilstrækkeligt på grund af patienters facon og vægt over 230 kg, skal der udarbejdes risikovurdering og specialløsninger. Mobilitet Svært overvægtige menneskers mobilitet er påvirket af deres vægt og kropsform. En person på kg har oftest en betydelig reduceret mobilitet i forhold til personer på kg. Dette har betydning for hvilke handleplaner, der skal opstilles for mobilisering af den bariatriske patient. Smerte, respiratoriske og cirkulatoriske forhold er af største betydning for bariatriske patienters evne til at bevæge sig, samt hvordan plejepersonale skal agere med nødvendig hjælp. mer kan med fordel anvendes (www.fa.rm.dk se under bariatri undervisning). Arbejdsmetoderne tager afsæt i at hjælperne skal stræbe efter: XX at holde ryggen ret XX at arbejde symmetrisk at undgå foroverbøjning at undgå rotation i ryggen XX at forlænge armene om nødvendigt (ved hjælp af håndklæde, lagen etc.) Hjælpemidler Kropsformen er af afgørende betydning for valg af hjælpemidler. Nogle er meget brede over sædepartiet, andre har desuden særligt fyldige inderlår. Andre har et ekstremt pannus (maven hænger ned mellem benene). Lav sædehøjde medfører større benspredning for at give plads til maven. Ved valg af hjælpemidler skal smerte, respiratoriske og cirkulatoriske forhold tages i betragtning. De anvendte hjælpemidler i afprøvningen fremgår af bilag 2. Hjælperne Afprøvninger Opmålingerne er foretaget med to mænd og to kvinder. Den ene mand måler 194 cm og ligger dermed over 95 % percentilen ifølge antropometriske mål. De tre øvrige ligger inden for standarden. Marylou Muir fra Canada opererer med pladskrav til hjælpere på 100 cm. Selve forflytningsprocesserne varetages af tre hjælpere med særligt kendskab til forflytningsteknik og forflytningsmetoder. Den fjerde hjælper supplerer under vejledning. Bariatriprojektet har igennem de sidste 1½ år genereret viden om belastninger på personale, der håndterer bariatriske patienter. På et strategiseminar i 2009 med repræsentanter fra alle hospitaler i Region Midtjylland blev der fokuseret på hvilke tiltag, der kan reducere belastningerne på personalet, og under afviklingen af interventionen Undervisning med coaching blev der afprøvet forskellige forflytningsopgaver. Relevante erfaringer fra den indsamlede viden er inddraget i valget af afprøvninger til denne vejledning. Pladskrav til hjælpere Overvægt hos plejepersonale er stigende, men der findes ingen dokumentation for, hvor meget og på hvilken måde denne stigning har betydning i forhold til hjælpers pladskrav. I dette materiale benytter vi samme mål til passage for hjælpere i alle situationer. Passage til hjælper fylder 60 cm Da arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal der altid være minimum 2 hjælpere. Risikovurdering og algorit Opmålingerne er foretaget med en figurant og et nødvendigt antal hjælpere i testboligen knyttet til Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation, P.P. Ørumsgade 8000 Århus C. Testboligen udmærker sig ved sin indretning med et flytbart toilet og flytbare vægge, hvorpå er monteret flytbar håndvask og bruser. Gulvet er opdelt i kvadrater på 50x50 cm. Alle opmålingerne er understøttet af billedmateriale taget med et digital Kamera. Opmålingen er angivet i centimeter, og nogle få steder er der rundet op til nærmeste 5 eller 10, hvilket er markeret med rødt. 4. FORUDSÆTNINGER 11

14 5. SÆRLIGE FORHOLD Særlige krav til loftlifte Når der skal investeres i loftlifte, er der flere faktorer, der har betydning for anvendelsesmulighederne. Da der kan være produktforskelle, bør følgende forhold afklares: XX Loftets bæreevne afgør om montering skal foregå på loftet eller i vægge XX Løftehøjden påvirkes af: loftsskinnens størrelse, traværskinnens størrelse, motoren + stroplængde, ågets udformning kan øge længden eventuel personvægt, sengens laveste position madrashøjde (decubitusforebyggende madrasser højest) patienten der skal løftes siddende i sengen (underbenslængde) XX Speedet på motoren forskellige kvaliteter kan forekomme. Kvaliteten af speedet har betydning for kvaliteten af løftet. Loftlifte til bariatriske patienter stiller selvfølgelig øget krav til ovennævnte faktorer. Vær opmærksom på krav til åget se senere. Loftlifte med to motorer er ikke afprøvet med figuranten, men kan hjælpe til at justere patienten til en bedre placering i de forskellige stole. Åg til loftlifte og mobillifte Bariatriske patienter kan ikke benytte standardåg. Respiratoriske og cirkulatoriske forhold for den bariatriske patient betyder, at åget skal være bredere end standardåget og med 12 o 4-punkts stropophæng. Det betyder, at afstanden mellem benstropper og hovedstropper er længere end på standardåget, og dermed giver det bedre respiration, desuden kan utilsigtede atelektaser (sammenfald af lungelapper) og pneumoni (lungebetændelse) undgås. Beskrivelsen af ågene varierer fra firma til firma, og vi har valgt at benytte begreberne 4-punktsåg og krydsåg, som findes i flere udgaver, se nærmere hos respektive forhandlere. Hvis en patient skal flyttes i liggende position, benyttes en Horisontalløfter/planløfter. Sejl til loftlifte og mobillifte Bariatriske patienter har så forskellig en kropsform, at det fordrer et tilpasset sejl, for at løfteprocessen kan foregå hensigtsmæssigt. Det betyder, at selv om man benytter husets indkøbte XXL sejl, kan det være nødvendigt at rekvirere et tilpasset sejl. Firmaerne, der sælger produkterne, stiller sig gerne til rådighed for vejledning i valg af sejl. Transport i lifte Når den bariatriske patient sidder i sejlet og er løftet fra underlaget, skal forflytningen fra punkt A til punkt B være så lille som mulig. Mobilliften må aldrig bruges som transportmiddel! Når patienten trækkes i sejlet, eller liften skubbes i gang, sættes patienten i svingninger, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko, som også opleves ubehageligt og utrygt for patienten. 5. SÆRLIGE FORHOLD

15 6. HJÆLPEMIDLER LOFTLIFT Der er ved afprøvningen anvendt eksisterende skinnesystem fra firmaet Guldmann og en motor, der kan løfte 250 kg. Der blev benyttet et åg med 4-punktsophæng. Vær opmærksom på krav til loftlift og åg som beskrevet i foregående kapitel. Patient i loftlift Grundmål for loftliften er ikke relevant. Loftliftens funktionelle pladskrav 100 x 155 cm Ligeudkørsel x 210 cm 210 x 210 cm Loftliften med patient fylder Ligeudkørsel med én hjælper og patient Vendeareal 90o/ 180o Når der arbejdes med loftlift, vil hjælperne indtage deres pladser, så der forekommer meget fællesareal med patienten. Vær opmærksom på at sejl og åg kan påvirke pladskravene en del. Jo mere halvsiddende til liggende jo mere plads vil være nødvendig cm 155 cm 210 Bredde Længde, siddende position Længde, sidd.+2 hjælpere med fælles areal Længde, sidd. med stift ben+2hj. Vendeareal 90o/180o 210 cm 230 cm 6. HJÆLPEMIDLER LOFTLIFT 13

16 HJÆLPEMIDLER MOBILLIFT Mobilliftens grundmål Mobillift med patient Der er ved afprøvningen anvendt Viking XXL fra firmaet A/P Botved. Ligeudkørsel Bredde ydre mål Længde Længde med spredte ben 80 Mobilliftens grundmål 77 cm 142 cm 135 cm Benspredning nødvendig for stabiliteten under arbejdet. Mobilliftens funktionelle pladskrav Ligeudkørsel fylder Vendeareal 90o / 180o x 215 cm 300 x 300 cm Mobilliften er absolut en nødløsning! Benspredningen begrænser anvendelses området. Desuden er løftehøjden begrænset. Der er to muligheder for at placere patienten i kørestolen se kapitel Vendeareal 90o/180o 300 Vær opmærksom på at sejl og åg kan påvirke pladskravene en del. Jo mere halvsiddende til liggende jo mere plads vil være nødvendig Ydre bredde ved svinghjulene 117 cm Længde med benspredning+ patient 135 cm Længde m/patient+hjælper(fællesareal) 215 cm HJÆLPEMIDLER MOBILLIFT

17 HJÆLPEMIDLER KØRESTOL Kørestolens grundmål Kørestol med patient Der er ved afprøvningen anvendt Eclipse 600 fra firmaet COBI Rehab. Ligeudkørsel Kørestolens grundmål 80 cm 103 cm 135 cm 103 Sædebredde Ydre bredde med drivhjul Længde med eleverbar fodstøtter Ligeudkørsel fylder Vendeareal 90o / 180o Bredde + 2x5 cm til hænder Længde med patient (+5cm tæer) Længde med patient + hjælper 140 Kørestolens funktionelle pladskrav 103 x cm x cm 113 cm 140 cm cm Vendeareal 90o/180o 8. HJÆLPEMIDLER KØRESTOL 15

18 9. HJÆLPEMIDLER TOILET-/ BADESTOL Toilet-/badestolens grundmål Ligeudkørsel 105 Der er ved afprøvningen anvendt XXL-Rehab toilet-/badestol fra firmaet COBI Rehab. Af hensyn til figurantens behov blev de brede armlæn anvendt. Toilet-/badestolens grundmål Vendeareal 90o 63 cm 95 cm 115 cm Toilet-/badestolens funktionelle mål Ligeudkørsel fylder Vendeareal 90o Vendeareal 180o Sædebredden er mindre end figurantens og kan lade sig gøre, idet der er frit mellem armlæn og sædekant til fedt- og muskelvæv. Sædebredde Bredde med armlæn Længde med fodstøtter Toilet-/badestol med patient 105 x 215 cm x cm 300 x 300 cm 300 Bredde m/ armlæn+patient (+10 cm arme) Længde med patient (+ 12 cm fødder) Længde med patient + hjælper cm 127 cm 212 cm 300 Toilet-/badestolens udformning med fire små hjul kræver mere plads ved 180o, når den skal vendes. 9. HJÆLPEMIDLER TOILET-/BADESTOL Vendeareal 180o

19 HJÆLPEMIDLER BADEBÅRE Badebårens grundmål Der er ved afprøvningen anvendt Athene Bruselejevogn Atlas 400 kg fra firmaet Handicare. Ligeudkørsel 103 cm 90 cm 221 cm Liggeflade Bredde Længde 78 cm 198 cm 221 Bredde Bredde med siderne nede Længde Badebårens grundmål 103 Badebårens funktionelle pladskrav 103 x 391 cm 275 x 275 cm Ligeudkørsel med to hjælpere Vendeareal ved 90o / 180o Ligeudkørsel forgår med to hjælpere én i hver ende! Vendeareal 90o/180o HJÆLPEMIDLER BADEBÅRE 17

20 HJÆLPEMIDLER XXL SENG OG MADRAS Sengens grundmål Der er ved afprøvningen anvendt Heavybed 400 fra firmaet K.R. Hospitalsudstyr. Den anvendte luftmadrastype er Sentech Millenium + fra firmaet Hospitech. Under transport skal der være plads til personale både ved hovedgærde og på siden. Disse forhold skal indarbejdes i forhold til plads på gange og i elevatorer. Sengens grundmål 100/130 cm 235/255 cm 255 kg 4 kg/4,2 kg 130 Bredde/indstillelig Længde/indstillelig Vægt Heraf sengeheste for/bag Ligeudkørsel Madrassens mål Bredde Længde 110 cm 205 cm Madraspumpen øger sengens længde 20 cm. Madrassen skal være cirka 20 cm længere end patienten, for at give mulighed for at strække og bevæge sig. Vendeareal 90o/180o 350 Sengens funktionelle pladskrav 130 x 405 cm 350 x 350 cm En smallere seng kræver selvfølgelig mindre plads. Transport af seng starter på stuen med alle hjul drejelige, hvorfor der går en hjælper ved hovedgærdet og en ved fodenden. Ved ligeudkørsel retningslåses fodendens hjul, og transport foregår med to hjælpere ved hovedgærde. Sengetransportør anvendes på længere distancer Ligeudkørsel med to hjælpere Sengens vendeareal ved 90o / 180o 11. HJÆLPEMIDLER XXL SENG OG MADRAS

21 HJÆLPEMIDLER HØJ GANGVOGN OG GANGSTATIV 93 Høj gangvogns grundmål Gangstativ grundmål, low walker Gangstativ med patient Ved afprøvningen er anvendt XXL-Rehab højt gangbord (prædikestol) og XXL-Rehab lav gangbuk med 2 hjul begge fra firmaet Cobi Rehab. Ligeudkørsel Bredde Længde Armpuder indre mål 84 Høj gangvogns grundmål 78 cm 72 cm 54 cm 155 Figuranten gav udtryk for et nødvendigt ønske om at få armpuderne længere ud til siden Gangstativs grundmål Vendeareal uden hjælpere ved 90o 80 cm 73 cm 71 cm Bredde Længde Indre bredde Gangredskabernes funktionelle pladskrav Ligeudkørsel med 2 hjælpere 155 x 84 cm o Vendeareal ved 90 uden hjælper 110 x 110 cm Vendeareal med hjælpere ved 90o 215 x 215 cm Vendeareal med hjælpere ved 90o To hjælpere går på hver side lidt skråt bag patienten ved ligeudkørsel med gangstativ. 12. HJÆLPEMIDLER HØJ GANGVOGN OG GANGSTATIV 19

22 13. VIGTIGE PLADSKRÆVENDE FUNKTIONER I SENGESTUEN Alle sengestuer er udstyret med et vægpanel til diverse udstyr, som vi antager, vil kræve en afstand på ca. 25 cm fra panelet. Sengestuen skal kunne rumme plads til XXL hvilestol og eventuelle XXL hjælpemidler, desuden plads og inventar til pårørende, som også kan være svært overvægtige. Arbejde ved sengen En seng, der vejer 255 kg + patientens vægt eksempelvis 230 kg, er meget tung. Sengen skal derfor placeres på sengestuen, således at flytning undgås, hvilket betyder, at den placeres 70 cm ud fra væggen, svarende til den plads sengehesten bruger. Dette giver mulighed for at undgå at løfte sengeheste af for at komme tæt til patienten fra sengens sider. a. Placering af glidestykker Der skal anvendes to glidestykker på 130 cm i bredden og 240 cm lange samt en trækstok á 120 cm. Ved afprøvninger har erfaringen været, at de to glidestykker kan placeres i samme arbejdsgang med figuranten på 230 kg. Hvis der opstår problemer, kan glidestykkerne placeres et ad gangen. Sengen er opredt med to lagner til brug for højere op i seng eller ved vending med brug af glidestykker. 235 Detaljerede beskrivelser af metoderne til håndtering af patienten kan ses i bogen af Lene Plambech & Gitte Bøgedal Svær overvægt, Forflytning og etik x 390 cm 390 Der skal være plads på siderne af sengen for at kunne folde glidestykkerne ud og save fra side til side. Plads i hovedgærde til at holde i trækstok, der er viklet om lagen og glidestykker VIGTIGE PLADSKRÆVENDE FUNKTIONER PÅ SENGESTUEN Arbejde omkring sengen manuelt Arbejde ved sengen fylder Sengestuen forudsættes at have et badeværelse, hvorfor håndvask på stuen er erstattet af en spritdispenser til brug for personalet.

23 b. Højere op i seng metode 1 Anvendelse af Master Turner, som består af madrascover og vendelagen. Tryksårsforebyggende madrasser eksempelvis low air loss madrasser har en glidbar overflade. Ved denne madrastype undlades ofte placering af madrascoveret. Normalt placeres et lagen mellem patient og vendemadrassen. b. Højere op i seng metode 2 to glidestykker mellem to lagner, hvorefter der trækkes i øverste lagen og øverste glidestykke med hjælp fra en trækstok. c. Placering af sejl To glidestykker umiddelbart under patienten. Sejlet trækkes ned mellem de to glidestykker. En hjælper fikserer glidestykke med trækstok. Øverste glidestykke fjernes og stropper fast gøres på 4-punktsåg. at det tunge arbejde med at flytte sengen vil foregå i to faser, hvor begge hjælpere fra fodenden vil trække sengen ud fra væggen, hvilket efterfølgende giver plads til den ene hjælper ved hovedgærdet. Der vil ved forflytninger fra hovedgærdet være fællesareal, idet hjælpers fod placeres lidt inde under sengen. Desuden giver placeringen mulighed for hjælpers passage (60 cm). Ved passage med sengen er der lagt 10 cm til sengens bredde på grund af eventuelt udstyr. Passage med kørestol fylder 135 cm fordi madraspumpen skal passeres (20 cm) og patienten skal kunne køre selv cm +(2) Friareal til passage af seng er afhængig af om det er enkelt- eller tosengsstue. Passage ved sengens fodende d. Passage 140 cm 135 cm Passage til seng med udstyr Passage til kørestol Bredde på hver side til hjælper Hjælper ved hovedgærde Sengeheste åbne ved hovedgærde Sengeheste ved fodende cm 55 cm 70 cm 70 cm Forudsætningen for 70 cm ved hovedgærdet er, at der kan være udstyr på vægpanelet, samt 13. VIGTIGE PLADSKRÆVENDE FUNKTIONER PÅ SENGESTUEN 21

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer

Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer Oplæg fra grupper fra cases igår Hvor kan du hente mere viden? www.forflyt.dk www.bar-sosu.dk www.perlunde.no

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Guide til 17 typiske forflytninger

Guide til 17 typiske forflytninger Guide til 17 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader 4. Højere op i sengen, 1 hjælper 12. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger) 20. Vending fra ryg til

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier - Ordforklaring 030 ORDFORKLARING Armlæn Beklædning Bækkenets neutralstilling På kørestolen kan bruges til at aflaste op til 10 % af kroppens vægt. Skal understøtte armene, når disse ikke bruges, og må

Læs mere

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Aktivt frem for passivt!

Aktivt frem for passivt! Vejledning til håndtering af personer med apopleksi Aktivt frem for passivt! Side 1 af 18 Udarbejdet af: TJA Godkendt af: MAM Dato for udarbejdelse: 01/05-2014 Sidst revideret 01/05-2014 Sekretariat +45

Læs mere

Information til patienter med stabilt brud i ryggen.

Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til: Ergoterapien tlf. 96 17 61 35 Fysioterapien tlf. 96 17 61 45 Efter et stabilt brud på rygsøjlen, tilpasser bandagisten

Læs mere

Brugermanual. Helsejl til Arnold personløfter

Brugermanual. Helsejl til Arnold personløfter Brugermanual Helsejl til Arnold personløfter INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHED... 2 2. BESKRIVELSE AF SEJLET... 3 3. PLACERING AF BRUGER I SEJLET... 4 4. VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN... 6 5. VASKEANVISNING...

Læs mere

Indretningsguide Badeværelse

Indretningsguide Badeværelse Indretningsguide Badeværelse Det rigtige valg Pressalit Care er førende inden for badeværelsesløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Vi er kendt for vores viden og for den kvalitet og fleksibilitet

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere

Pladskrav. til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter. Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. www.fa.rm.

Pladskrav. til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter. Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. www.fa.rm. Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

Liko Amputationssejl, mod. 70, 75

Liko Amputationssejl, mod. 70, 75 Liko Amputationssejl, mod. 70, 75 Brugsanvisning 7DK160143-01 Model 70 Model 75 Liko Amputationssejl Amputationssejlet er et enkelt og sikkert løftesejl, som er særligt udviklet til brug ved løft af brugere

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Forflytning til fremliggende stilling

Forflytning til fremliggende stilling Forflytning til fremliggende stilling Den fremliggende position er anvendelig ved kontraktur- og tryksårsprofylakse og foretrækkes af mange mennesker som sovestilling. Ved fremliggende position forstås,

Læs mere

Det gode badeværelse

Det gode badeværelse Det gode badeværelse RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF BADEVÆRELSER TIL PLEJEKRÆVENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSENE F O R O R D : På sygehusene skal der løbende ske en udvikling og tilpasning af bygningerne,

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL HØGEVEJ 11-6705 ESBJERG Ø - TLF. 75 14 25 11 Indholdsfortegnelse Forord................................................................................. 5 Indledning..............................................................................

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Det hele med det halve

Det hele med det halve Det hele med det halve Denne vejledning giver eksempler på hvordan du kan arbejde med spilerdug der placeres under halvdelen af kroppen. Spilerdugens placering Spilerdugsprincipper Giv luft Placer: Få

Læs mere

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron - ny bade/toiletstol Heron er en af de mest funktionelle bade/toiletstole på markedet. Bag det rene og enkle design

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Udarbejdet af: Lena Andersen Gitte Frederiksen Liss Hervard Lisbeth Madsen - 2 -

Udarbejdet af: Lena Andersen Gitte Frederiksen Liss Hervard Lisbeth Madsen - 2 - 1. RYGGENS OPBYGNING 3 2. PAS PÅ DIG SELV 4 3. PRINCIPPER, DER ER VIGTIGE I EN FORFLYTNINGSSITUATION 5 4. ETIK OG KOMMUNIKATION 7 5. BORGERENS RESSOURCER 8 6. LIFT 9 7. FIF OG TRICKS 10 8. PRAKTISKE ØVELSER

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Hoftebøjer 2 Stå med benene forskudt, hæderne i siden og ret ryg. Pres hoften frem til der mærkes et stræk på forsiden af hoften. Hold 15-20 sek. og gentag øvelsen med det andet ben. 2 - Inderside

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Placering af løftesejl spilerdug

Placering af løftesejl spilerdug Placering af løftesejl spilerdug Når det er svært at placere løftesejlet korrekt forsøg med spilerdug Ved vending Under rygliggende borger I kørestol Gode ideer Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail:

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Vedledning til brug af APV for forflytning

Vedledning til brug af APV for forflytning Vedledning til brug af APV for forflytning Skemaet dækker kun områder der relaterer sig til forflytning. Hvis man i forvejen bruger et andet skema som også dækker andre områder, kan det overvejes om spørgsmålene

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

HipTurner. Manual dansk

HipTurner. Manual dansk HipTurner Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering...

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Sejl og løftetilbehør

Sejl og løftetilbehør Sejl og løftetilbehør Komfortable, støttende og sikre 22 Sejl og andre former for løftetilbehør udgør en vigtig del af Guldmann s omfattende udvalg af udstyr til løft, forflytning og positionering af mennesker.

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Inderside lår 4 Stå med spredte ben og lad benene glide langsomt fra hinanden til det strækker på indersiderne af lårene. Hold 15-20 sek. 2 - Yderside lår 2 Stå med siden til væggen og støt dig med

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Vending i seng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.:

Vending i seng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.: Vending i seng I denne vejledning finder du eksempler på, hvordan du kan anvende spilerdug ved vending i seng. Som supplement se vejledningerne Placere spilerdug og At fjerne spilerdug. Se også videoerne

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med total knæprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Genoptræningen

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET SIDELEDBÅND (LCL+PLC) (LCL) PLC) (MCL)

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET SIDELEDBÅND (LCL+PLC) (LCL) PLC) (MCL) Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) KONTAKT FYSIOTERAPEUT: Udarbejdet af fysioterapeuterne på Århus Sygehus, 2009. Tlf. 89 49 73 50, Revideret marts 2009. Ophavsretten tilhører

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL)

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) Ophavsretten

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Rygbrud information om påsætning af korset

Rygbrud information om påsætning af korset Rygbrud information om påsætning af korset Generelt Har du behov for hjælp til tilretning af korsettet efter udskrivelse, skal du kontakte Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, telefon nr. 7918 2375.

Læs mere

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Ryggen: Ryggen består af 24 hvirvler. Der er 7 halshvirvler, 12 brysthvirvler og 5 lændehvirvler, og imellem dem er der discusskiver.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Et kig på. Trækkræfter. Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf Fax

Et kig på. Trækkræfter. Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf Fax Et kig på Trækkræfter Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf. 57648351 - Fax. 57648341 - E-mail. inge@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Måling af trækkræfter Vigtigste formål med dette materiale er at

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Undervisning forflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning forflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning forflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen og

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT ACCESS spørgeskema dag 0 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer (uden bindestreg): Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere