Hvordan man bedøver en elefant..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan man bedøver en elefant.."

Transkript

1 Hvordan man bedøver en elefant.. af Martin Smedebøl, overlæge på Anæstesiafdelingen, Kalundborg Sygehus og Carsten Grøndahl, dyrlæge i Københavns Zoo, Ph.d., timelønnet lektor i anæstesi på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole Dedikeret til DASINFO s afgående redaktør Stig Yndgaard for hans gode indsats for at gøre bladet interessant for medlemmerne i DASAIM. En Tsumani af fedme breder sig ud over jorden Ifølge WHO er der en fedmeepidemi over os - der bliver flere og flere svært overvægtige mennesker med et body mass index (BMI) 30 kg/m 2 (BMI = vægt (kg)/(højde (m)) 2 ), som er WHO's alment accepterede definition på fedme. Hvis den nuværende alarmerende udvikling fortsætter, vil op mod en tredjedel af alle voksne europæere være fede inden De nyeste opgørelser fra 2001 viser, at omkring 15 procent af alle voksne i Danmark er fede med et BMI over 30. Hos unge mænd og kvinder på år er syv procent fede. I flere opgørelser over danske forhold er der i forekomsten af svær overvægt påvist stigninger, der er sammenlignelige med stigningerne i flere andre europæiske lande (1). I USA er 65% af befolkningen overvægtige (BMI over 25), 30% er fede (BMI over 30) og 5% er ekstremt fede (BMI over 35), og disse tal viser ikke faldende tendens i måleperioden (2). Både i USA og i Europa er der bekymring over udviklingen, og der forsøges at dæmme op mod denne tsumani af fedme (3). Bariatrisk medicin Behandling af svært overvægtige patienter stiller nye og store krav til sygehusvæsenet. Man har foreslået betegnelsen bariatrisk medicin, idet denne betegnelse endnu ikke er negativ værdiladet. Der stilles nye krav til sygehusudstyr: senge, wc-stole, kørestole, vægte, løfteanordninger, operationsborde, ambulancer, større døre, etc. (4,5). Det er omkostningskrævende en normal rullestol koster ca kr., mens en specialrullestol til overvægtige kan koste kr. Overvægtige patienter stiller også ekstra krav til personalets fysiske og psykiske arbejdskapacitet og empati. Svært overvægtige patienter er også disponeret for mange følgetilstande: søvnapnø, atelektaser, diabetes, hypertension, lungeemboli, etc.(6,7,8,9). Dog kan stor kirurgi godt gennemføres på meget overvægtige patienter (10). For the first time in history, the world s total of overweight people equals the total of those who are underfed. Up to 1.2bn people eat more than they need, and as many go hungry each day. (The Guardian, March 2000). 1

2 Bedøvelse af elefanter, næsehorn, giraffer, hvalrosser. For en anæstesiolog kan det være interessant at vide lidt om, hvordan man kan bedøve store dyr. På Internettet kan findes mange beskrivelser - mest som case-historier (11,12,13). En afrikansk elefant kan veje op til 7 tons. Årsagerne til at man bedøver en elefant kan være mange: behov for at flytte den, diagnostik, blodprøvetagning, behandling - pedicure, tandbehandling, traumer, cataractoperation, kastration, sectio, hernieoperation, amputation, etc. Større intraabdominale operationer er forbundet med stor risiko for komplikationer. Man vil altid overveje, om man kan nøjes med sedation og undgå tung anæstesi. Induktion af anæstesi foregår oftest med utrastærktvirkende morfinlignende stoffer som etorphin eller carfentanyl. Elefanter og næsehorn er meget følsomme for disse højpotente opioider dosen ligger i nærheden af 1 mg/tons ( til sammenligning skal der samme dosis etorfin til at immobilisere en 60 kg dåhjort, som til et 2½ tons næsehorn.) Vedligeholdelsen af anæstesi kan være med gentagne injektioner af disse eller andre medikamina f.eks. alfa2- adrenoreceptoragonister som detomidin - eller med brug af inhalationsanæstetika som halotan, isofluran eller sevofluran. Alfa2-adrenerge agonister er potente CNS-virksomme farmaka med sedative, analgetiske og muskelrelakserende egenskaber. Selv i normale doser ses udtalt vasokonstriktion, bradycardi og stærkt forlænget cirkulationstid. I høje doser kan stofferne hæmme kredsløb og respiration i kritisk grad, og hæmme temperatureguleringen. Udviklingen af specifikke antagonister har øget anvendeligheden af alfa2-adrenerge agonister til dyreanæstesi. Det er at stor vigtighed at kunne revertere anæstesien når indgrebet er slut, derfor anvendes hyppigst farmaka med tilgængelige antidoter, så opvågningen bliver meget kort, og dyret hurtigt kommer på benene igen. Når kropsvægten er over 2 tons sker der hurtigt skader på de laveste liggende muskler, og myositis som følge af hypoperfusion er en meget frygtet og ofte fatal komplikation til anæstesi af meget tunge dyr. Oftest foretrækkes spontan ventilation evt. med ilttilskud, men der er også beskrevet intubation og mekanisk ventilation. Til en elefant på 4 tons kan man parallelkoble 2 veterinære anæstesiapparater, som typisk hver har en 30 liters ventilationsballon. Der findes også enklere metoder til at overtryksventilere og tilføre ilt. En elefant trækker normalt vejret gennem snablen, men intubation foregår via munden. En elefantsize endotrachealtubes dimensioner er 1 meter i længden med en intern diameter på 3-4 cm. Intubation foregår manuelt med hjælp følelsen uden synets hjælp, f. eks. kan en sonde først føres ned som guidewire. Der er dog også mulighed for at bruge et fiberscope. To parallelkoblede demand-valves til heste har været anvendt til ventilation af elefanter. Elefanter har intet pleuraspace og bl. a derfor kan de kun vanskeligt trække vejret liggende på sternum elefanter skal ligge i sideleje. Monitoreringsmæssigt er der mulighed for at bruge samme udstyr som til human anæstesi: EKG, iltsaturation, intraarterielt blodtryk, arteriel blodgasmåling, temperatur, puls, capnografi, etc. Mange af de vitale parametre minder meget om humane værdier. Et elefanthjerte kan veje 28 kg og slår med en hvilefrekvens på ca. 2

3 30. Elefanthud kan være op til 4,5 cm tyk, men der er mulighed for veneadgang f. eks. bag ørene, hvor huden er tyndere. Veterinær anæstesi indebærer samme risici som human anæstesi f.eks. aspiration, luftvejsobstruktion, central respirationsdepression, hypotension, faldskader, etc. Og komplikationerne er sværere at forbygge og behandle hos dyr. Der er også komplikationer, som er specifikke for dyr f. eks. trommesyge (bloat) og stressinduceret myopati (capture myopathy). Derfor er mortatiteten ved anæstesi af store dyr relativ høj, skønsmæssigt op imod 5%. (14,15,16). Giraffer anses for at være meget svære at bedøve pga. stor tendens til opkastning og aspiration, problemer med at opretholde frie luftveje pga. de anatomiske forhold og tendens til kramper i halsmuskulaturen, og ofte et uroligt anæstesiforløb med stor risiko for selvmutilation. (17). Typisk fastes giraffer i 3 døgn og tørstes i 1 døgn inden totalanæstesi dette for at undgå fatal aspirationspneumoni, men er hård kost for patienten. Giraffens hoved lejres også 1-1½ meter over hjerteniveau for at undgå for højt blodtryk i hjernen under anæstesien. Hvalrosser i vægtklassen op til 1,8 tons kunne bedøves op til over 6 timer med en mortalitet på 7%. Interessant er, at man målte etorphin-induceret apnø på op til 26 minutter, men hvalrosser er jo vant til apnøperiode på omkring 10 minutter under dykning (18,19). Når fedmeepidemien rammer savannen... 3

4 Etorphine, Carfentanil og Gidseltragedien i Moskva Opium har været kendt tilbage til det gamle Ægypten flere årtusinde f. Kr. Alkaloidet morfin blev syntetiseret for 200 år siden (Frederick Sertürner 1806). Siden er der syntetiseret en mængde morfinanaloger. I 1963 fremstillede Bentley og Hardy i Edinburgh etorphin syntetisk og efter sigende oplevede de en uventet kraftig effekt på sig selv i forløbet af processen. Historien skulle være, at de rørte rundt i tekoppen med en plasticpind, hvorpå der var lidt etorphin, hvilket medførte en betydelig almenpåvirkning og respirationsdæmpning. Etorphin (Immobilon, M99) angives at være 1000 til 8000 gange mere virksomt end morfin. Det er kun godkendt til veterinær anvendelse ved bedøvelse af store dyr som elefanter. Diprenorphin (M5050) bruges som antagonist i forholdet 1:1,3). Diprenorfin har desværre en ret kort halveringstid hos de fleste dyr, og da en del af etorfinet udskilles uomdannet i galden ses ofte renarkotisering efter optagelse af etorfin fra tyndtarmen, når diprenorfinet er elimineret. For at undgå dette anvendes til tider naltrexon (forholdet 1:30-50), her ses så lang virkningsvarighed at dyret er beskyttet mod den enterohepatiske recykling af etorfinet. På grund af at etorphin er så potent, at der meget strikte regler for anvendelsen af det. Det kræves altid, at der er 2 lægeligt uddannede tilstede under anvendelsen, idet fejlagtig brug af Etorphin f.eks. stænk i øjet kan medføre dødelig respirationsdepression. Antidot (naloxon) i tilstrækkelig dosis skal være klar til øjeblikkelig anvendelse. 4-6 mg etorphin kan på 10 minutter bringe en 4 tons elefant i general anæstesi(15,21). LD50 for mennesker angives at ligge på under 0,1 mg total dosis. Carfentanil er en fentanylanalog og en af de mest potente opioider i hvert fald den mest potente som bruges kommercielt. Den er gange kraftigere end morfin, og 100 gange mere end fentanyl. Den bruges til bedøvelse af store dyr op til 5 mg anbefales til en 5 tons elefant (21). Carfentanilanæstesi medfører undertiden lungeødem. Det formodes, at carfentanil blev brugt i aerosolform i forbindelse med gidseltagningen i Moskva i Over 40 tjetjenske oprørere tog 900 mennesker som gidsler i et teater. 130 gidsler døde. Carfentanils korte virkningstid, lette reversibilitet og høje terapeutiske indeks (10600 mod 300 for fentanyl, 86 for morfin og 3 for halotan) gør den teoretisk velegnet til et formål som i Moskva. Muligvis var redningstjenesten og sundhedsvæsenet ikke på forhånd tilstrækkelig informeret, idet naloxone, naltrexone og artificiel respiration anvendt i tide kunne have forhindret de mange dødsfald (20). 4

5 Elefant, som måske er på vej til dyrlægen Elefant med benprotese. Foden blev amputeret ved en 3 timer lang operation i Hang Chat elefanthospital i Thailand i Elefanten havde trådt på en landmine i Burma. 5

6 Indian folktale retold in poetic form by Godfrey Saxe ( ) Denne lille fortælling, som har berørt nogle aspekter af anæstesi til elefanter og andre store dyr, afsluttes med et digt, som også handler om nogle aspekter af elefanten, men også frit kan fortolkes som handlende om religion, politik, kultur, prioritering i sundhedsvæsenet, samfundsopfattelse, anæstesi til store dyr og meget andet. It was six men of Indostan, To learning much inclined, Who went to see the elephant, (Though all of them were blind), That each by observation Might satisfy his mind. The first approached the elephant, And happening to fall Against his broad and sturdy side, At once began to bawl: "God bless me! But the elephant Is very like a wall!" The second, feeling of the tusk, Cried: "Ho! What have we here, So very round and smooth and sharp? To me 'tis very clear, This wonder of an elephant Is very like a spear!" The third approached the animal, And happening to take The squirming trunk within his hands, Thus boldly up and spake: "I see," quoth he, "the elephant Is very like a snake!" The fourth reached out an eager hand, And felt about the knee. "What most this wondrous beast is like Is might plain," quoth he; "Tis clear enough the elephant Is very like a tree." The fifth, who chanced to touch the ear, Said: "E'en the blindest man Can tell what this resembles most: Deny the fact who can, This marvel of an elephant Is very like a fan." The sixth no sooner had begun About the beast to grope, Than seizing on the swinging tail That fell within his scope, "I see," quoth he, "the elephant Is very like a rope." And so these men of Indostan Disputed loud and long, Each in his own opinion Exceeding stiff and strong. Though each was partly right, All were in the wrong. 6

7 Referencer 1. Adipositasepidemien i Danmark. Pernille Due, Berit L Heitmann & Thorkild.A. Sørensen Ugeskr Læger 2006;168(2): The prevalence of overweight and obesity is considered an important public health issue in the United States. Allison A. Hedley et al. JAMA. 2004; 291: Sundhedsstyrelsen. Oplæg til en national handlingsplan mod svær overvægt. Sundhedsstyrelsen Bariatriske patienter- rapport om svært overvægtige patienter i Storstrøms Amt. Arne Henriksen et al. August Andersen C. Sygehuse er ikke fit for fedtfight. Ugeskr Læger 2005; 167(10): Morbid obesity in the medical ICU. El-Solh A, Sikka P, Bozkanat E et al. Chest 2001;120(6): Anesthesia for morbidly obese patients. Dominguez-Cherit G, Gonzales R, Borunda D et al. World J Surg 1998;22(9): Perioperative management and monitoring of a super-obese patient. Pellis T, Leykin Y, Albano G et al. Obes Surg 2004;14(10) Anesthesia in extreme obesity. Schroder T, Nolte M, Kox WJ, Spies C. Herz 2001;26(3): Liver transplantation in the morbidly obese. Braunfeld MY, Chan S, Pregler J et al. J Clin Anesth 1996;8(7): Loadsmanextras/heffalump/heffalump.html Veterinary Anaesthesia by Leslie Wilfred Hall, K. W. Clarke, C. M. Trim. W.B. Saunders Co, 10 th Edition, Neuroleptanalgesia in wild Asian elephants (Elephas maximus maximus). Dangolla A, Silva I, Kuruwita VY. Vet Anaesth Analg Oct; 31(4): The Art and Science of Giraffe (Giraffe camilopardalis) Immobilization/Anesthesia. Bush M, Grobler D G, Raath J P. Fra Zoological Restraint and Anesthesia, Heard D (Ed.), International Veterinary Information Service (www.ivis.org) 18. Prolonged chemical restraint of walrus (Odobenus rosmarus) with etorphine/diprenorphine supplemented with medetomidine/atipamezole. Griffiths D, Born E W, Acquarone M. Publiceret i Body composition, field metabolic rate and feeding ecology of walrus (Odobenus rosmarus) in Northeast Greenland. PhD Thesis. Mario Acquarone. National Environmental Institute, Ministry of the Environment, Denmark. 19. Evaluation of etorphine HCl reversed by diprenorphine HCl for immobilization of free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.). Acquarone, Born E W, Griffiths D et al. Publiceret i Body composition, field metabolic rate and feeding ecology of walrus (Odobenus rosmarus) in Northeast Greenland. PhD Thesis. Mario Acquarone. National Environmental Institute, Ministry of the Environment, Denmark. 20. Unexpected "gas" casualties in Moscow: a medical toxicology perspective. Wax PM, Becker CE, Curry SC. Ann Emerg Med May; 41(5): Veterinary Anesthesia, Thurmon, Tranquilli & Benson, Williams & Wilkins, Third edition,

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIMs Årsmøde 2006 Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Forskningsinitiativ 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

Januar 2005 13. ÅRGANG

Januar 2005 13. ÅRGANG Januar 2005 13. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk www.dasaim.dk FORMAND Overlæge Hans Kirkegaard Skejby Sygehus

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Bariatri Hvad er det?

Bariatri Hvad er det? Bariatri Hvad er det? Af ledende overlæge, dr.med., Jette Ingerslev, sundhedschef, Lene Plambech Hansen, ergoterapeut, MPA, Medicinsk afdeling Storstrømmens Sygehus Næstved Fakse - Baros er et græsk ord,

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Jonna Widell. Heali. En sociologisk undersøgelse. Forskningsprojekt, del 2 1

Jonna Widell. Heali. En sociologisk undersøgelse. Forskningsprojekt, del 2 1 Jonna Widell Heali ealing En sociologisk undersøgelse Forskningsprojekt, del 2 1 Healing en sociologisk undersøgelse ISBN 87-987756-1-8 Jonna Widell 1999:»Healing En sociologisk undersøgelse«udgivet af

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed

Cykling, motion, miljø og sundhed Cykling, motion, miljø og sundhed Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyklist Forbund Cycling is a convenient and enjoyable form of exercise Yet its benefits to health and the

Læs mere

Praktisk Bariatri - Anno 2010

Praktisk Bariatri - Anno 2010 Praktisk Bariatri - Anno 2010 Overlæge, dr. med. Jette Ingerslev Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus Bariatri er den medicinske disciplin, der beskæftiger sig med årsager til samt forebyggelse, udredning

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED)

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) - perspektiver på overspisningsadfærd og diagnosticering Foto: Colourbox.dk Christina Villendrup Lynge Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Danmark drukner i katte af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Danmark drukner i katte af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 6 november 2014 11. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Danmark drukner i katte af journalist (DJ) Charlotte Rafn Fødevareministeren

Læs mere

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 Januar 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

ERFARINGS- OPSAMLING. Røde Kors erfaringer med asylaftalen af 19. september 2012. Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere 4.

ERFARINGS- OPSAMLING. Røde Kors erfaringer med asylaftalen af 19. september 2012. Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere 4. ERFARINGS- OPSAMLING 4. MARTS 2015 Røde Kors erfaringer med asylaftalen af 19. september 2012 Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere RødeKors.dk Foto: Mathilde Bech INDHOLD 1 Indledning...

Læs mere

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af BCF Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger Udarbejdet af Jette Ingerslev Lene Plambech Anne Haven Lise Lotte Larsen Lisette Lind Larsen Anja Petersen

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1 Den brede Sundhedsprofil Social- OG sundhedshjælper Navn: Hold: 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Det brede sundhedsbegreb 3 Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 5 Inaktivitet 7 BMI Body Mass Index

Læs mere